Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019

Οι ίδιοι οι Γ.Ο.Χ. αμφισβητούν τις Συνόδους τους; (Β) --[Προστέθηκαν 2 ακόμα σχόλια]
     Σε πρωϊνὴ ἀνάρτηση μὲ τὸν παραπάνω τίτλο (ἐδῶ) λάβαμε ἕνα καίριο σχόλιο καὶ τὸ δημοσιεύουμε στὴ συνέχεια, προτάσσοντας τὴν ἀνάρτηση γιὰ νὰ γίνουν κατανοητὲς οἱ τοποθετήσεις τοῦ σχολιαστοῦ: 
Προσχώρησαν μερικοί πιστοί ὑπὸ τὸν π. Ἰωάννη στὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο καὶ ἄρχισαν νὰ θριαμβολογοῦν τὰ Γ.Ο.Χ. ἱστολόγια καὶ νὰ ὁμιλοῦν γιά ...ἀναμύρωσή τους!
   Καὶ ἐγκαλοῦν τὸν "δάσκαλο" τους: Ἀμφισβητεῖς τὶς Συνόδους μας; Κάνουν λάθος 100 χρόνια οἱ Γ.Ο.Χ.  ποὺ ὁμιλοῦν γιὰ ἄκυρα μυστήρια τῶν Νεοημερολογιτῶν;

Το σχόλιο ποὺ λάβαμε:
    Απάντησε με τις γνωστές αντιφάσεις ο δάσκαλος... (ἐδῶ) 
Τμηματικά από την απάντηση του, βάζω μερικά λόγια του που συνοψίζουν αυτά που ισχυρίζεται…
=======================================
δάσκαλος19 Φεβρουαρίου 2019 - 11:18 π.μ.
" ...δεν λέω την Σύνοδο.."περίεργους"...δεν την θεωρώ αλάθητη.."
"..οι Εγκύκλιοι ..δεν έγιναν αποδεκτές από όλους.."
"..οι Εγκύκλιοι..δεν είναι Όροι Οικουμενικών Συνόδων.."
"..η μη αποδοχή τους από μεγάλη μερίδα ..τις έχει ακυρώσει στην πράξη.."
"οι Εγκύκλιοι δεν έχουν κάποιο κύρος..αντ' αυτών, υπάρχει το Εκκλησιολογικό Κείμενο.."
"..δεν αναφέρει καθόλου περί του κύρους των Μυστηρίων..ΕΙΔΙΚΩΣ των Νεοημερολογιτών αλλά..αντιλήψεις...κύρους των Μυστηρίων ΓΕΝΙΚΩΣ των σχισματικών και αιρετικών και τον ΓΕΝΙΚΟ τρόπο αποδοχής τους."
=====================================

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ και ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΓΟΧ

Mάλιστα, εμείς ξέρουμε από την εκκλησιαστική ιστορία ότι οι συνοδοί συνοψίζουν και ανακεφαλαιώνουν τα λόγια των Αγίων. O γνωστός δάσκαλος (σ.σ.: ἐννοεῖται τοῦ «Κρυφοῦ Σχολειοῦ») και τόσοι ομόφρονες του δεν δέχονται ούτε τα λόγια του «άγιου» Φλωρίνης. Έναν πρωτοστάτη «άγιο» επίσκοπο των ΓOΧ, της πνευματικής κεφαλής δηλαδή του όλου κινήματος. Δεν δέχονται δηλαδή την βασική αιτία του όλου θέματος. Το ότι δηλαδή ο Φλωρίνης καθαρά για το ημερολόγιο, την «καινοτομία», θεώρησε σχισματική την υπόλοιπη Ελληνική Εκκλησία.
Αν ο Φλωρίνης είχε τις σημερινές απόψεις των ΓΟΧ, δεν θα έκανε νέα σύνοδο! Θεώρησε άκυρη την σύνοδο που τον καθαίρεσε και άκυρα τα μυστήρια. Καθαρά πράγματα. Άρα

με συνέπεια, οι σύνοδοι των ΓΟΧ για δεκαετίες, θεωρούσαν το μύρο το ελάχιστο για την επαν-είσοδο στην Εκκλησία. Συνεπείς (ήσαν) οι παλαιοί ΓΟΧ με συνόδους και τον Πατέρα τους Φλωρίνης. Παρομοίως φρονούν και οι Ματθαίου ακόλουθοι.

1) Μα αν από δημιουργίας ήταν λάθος οι πολλαπλές αποφάσεις 65 + ετών, δεν θα έπρεπε τότε το Α. Πνεύμα μέσω κάποιων έστω εκ πληρώματος των ΓΟΧ να κάνει άμεση ένσταση και να υπάρχουν κείμενα διαμαρτυρίας κτλ. από τότε και όλες τις δεκαετίες; Μάλιστα μιλάμε για τον 20ο  αιώνα και όχι εποχές που πολλά μπορεί να μην διασώζονται. Yπάρχουν σε βιβλία και τύπο η ενιστάμενη γνώμη;
2) Νομίζω όλοι συμφωνούν ότι το θέμα σωστής εισαγωγής στην εκκλησία είναι σωτήριο και όχι κάτι δευτερεύον. Όχι μόνο για το μυστήριο αλλά και για το διδακτέο φρόνημα και την ευρύτερη κοινωνία και σχέσεις με τους άλλους χριστιανούς, σχισματικούς ή αιρετικούς. Αν μετά από χρόνια κάποια Σύνοδος ή απόφαση είναι ληστρική, η αγιότητα εκείνου (Φλωρίνης) στον οποίο στηρίχτηκαν οι εγκύκλιοι δεκαετιών, μια τόσο σημαντική συνοδική απόφαση που άπτεται σχίσματος, αίρεσης και εκκλησιολογικής ύπαρξης, δεν θα πρέπει να αναιρεθεί; Πώς μπορεί να είναι ακόμα «άγιος» κάποιος με τόσο σημαντικό λάθος;
3) Εδώ βλέπουμε απλά, ένα γενικότερο κλίμα επιλεκτικής ανυπακοής, μέσα στην εκκλησία των ΓΟΧ αυτή τη φορά, χωρίς θεολογική και εκκλησιαστική και νομοκανονική τεκμηρίωση. Ένα κλίμα ελευθερίας των πιστών να επιλέγουν ελεύθερα και κυρίως καθυστερημένα αν θα σεβαστούν ή όχι το κύρος των πολλαπλών αποφάσεων των συνόδων, χωρίς προηγουμένη γραπτή ένσταση και νέα σύνοδο να ακυρώσει τις προηγούμενες αποφάσεις για τέτοιο σημαντικό θέμα, σωτηρίας και εκκλησιαστικής υπόστασης. Ποιος εχέφρων άνθρωπος θα μπορούσε να το εξηγήσει και να ταιριάξει αναφορές μέσα από κανόνες και ιστορία;
4) Η ακύρωση της γνώμης του Αγίου τους και των συνοδικών εγκυκλίων και η υποβίβαση του κύρους όλων αυτών των ΙΔΙΩΝ τους των Πατέρων γίνεται με ένα ενωτικό "Εκκλησιολογικό Κείμενο", μία διακήρυξη ενώσεως ομάδων ΓΟΧ δηλαδή, που αφήνουν την εξουσία κρίσης για το ποιος είναι σχισματικός και χρήζει μύρωσης, βάπτισης, γάμου κτλ. στη ...διακριτική ευχέρεια του κάθε επισκόπου τους.
Τέτοια υπαρξιακή ασυνέπεια λόγων και πράξεων και με τέτοια διάρκεια πρέπει να είναι μοναδική στην εκκλησιαστική ιστορία.
Οι πιο ειδικοί ας μας ενημερώσουν, υπάρχει κάποια έστω μερική αντιστοιχία τέτοιων υποκειμενικών επισκοποκεντρικών κριτηρίων που αντικαθιστούν συνοδικούς εγκυκλίους χωρίς νέα συνοδική απόφαση που ακυρώνει συγκεκριμένα τις προηγούμενες;
5) Mπορείς να αλλάζεις την εκκλησιολογία των προγόνων σου -ότι είσαι η κανονική εκκλησία- και να εισάγεις τη θεωρία της παράλληλης εκκλησίας στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, τη στιγμή που δεκαετίες μετά, η τεράστια πλειοψηφία, αυτών που εσύ πλέον δεν θεωρείς σχισματικούς, αλλά αδερφούς χριστιανούς, πιστεύουν ότι δεν είχες δίκιο που έκανες δικιά σου Σύνοδο, άρα εκκλησία ακοινώνητη των υπολοίπων; Aν λοιπόν ήταν θέμα Δικαιοσύνης, όπως ήταν με εκκλησιαστικά παραδείγματα που επικαλέστηκες παλαιότερα, δεν θα είχε φανεί και λυθεί το ζήτημα πλήρη δικαίωση και αγιοκατάταξη κάποιων έπειτα από τόσα έτη;

6) Eπειδή λοιπόν η δικαιοσύνη δεν λύθηκε υπέρ ΓΟΧ, φτιάχνεις τη θεωρία, περί ρύθμισης του ζητήματος σε μελλοντική Οικουμενική Σύνοδο! Αυτό, τη στιγμή που ξέρεις ότι ΙΣΩΣ κάποια στιγμή γίνεις εύκολα Δεκτός, λόγω ευρύτερου απροϋπόθετα ενωτικού πνεύματος και οικουμενισμού. (Εφόσον γίνονται δεκτές όλες οι άλλες αιρετικές «εκκλησίες»). Μάλιστα, μπορεί να έχεις το προνόμιο της χρονικής πρωτιάς. Δηλαδή προσβλέπεις στο πνεύμα αυτό που υποτίθεται πολεμάς να σε δικαιώσει, χωρίς κανένα ανάλογο προηγούμενο στην εκκλησιαστική ιστορία, για την παράλληλη και παγκοσμίως άδικη επί δεκαετίες σχισματική στάση σου σε γεωγραφική δικαιοδοσία άλλου κανονικό επισκόπου. Πιστεύει κάποιος ότι έχεις το άπειρο χρονικό δικαίωμα αναμονής και το δικαίωμα να αιτείται οικουμενική σύνοδος προς επίλυση; Kι αν είναι έτσι, έγινε κάποια προσπάθεια, όταν ήταν γνωστό ότι ετοιμαζόταν η μεγάλη σύνοδος της Κρήτης για δεκαετίες, να συμπεριληφθεί το θέμα προς συζήτηση;
Πώς περιμένεις να αποκατασταθεί από μελλοντική Σύνοδο όταν πλέον δεν έχεις Πατριαρχείο με το μέρος σου, όπως είχες όταν υπήρχε η αρχική αντίδραση;


Τις παραπάνω διαπιστώσεις και απορίες που διατύπωσα δύναται να έχει κάποιος, που ακολουθεί τις θέσεις και παραπλανήσεις του κ. Ν. Μάννη, γνωστού ως δάσκαλο των γοχ. Συνεχίζει ο δάσκαλος την παραπλάνηση των ΓΟΧ εκτρέποντας από τα ίδια τους τα κείμενα. Ρωτάει εύλογα ο
---------------------------------------------------------
Στυλιανός19 Φεβρουαρίου 2019 - 1:42 μ.μ.
Δηλαδή Νικόλαε ανήκουμε σε μια σύνοδο που σφάλει 70 χρόνια;
δάσκαλος19 Φεβρουαρίου 2019 - 3:56 μ.μ.
Δεν είναι ακριβής η έκφρασή σου, αλλά μάλλον παραπλανητική. Η Σύνοδός μας δεν σφάλλει "70 χρόνια", απλά ...δεν εξέφρασε την ακρίβεια της Εκκλησίας.., διότι το ζήτημα του κύρους των Μυστηρίων των ακρίτων σχισματικών και αιρετικών δεν αποτελεί δογματικό ζήτημα (για αυτό και μπορούμε να συνυπάρχουμε μεταξύ μας, οι φορείς αντιθέτων απόψεων,......
-------------------------------------------------------------
Προσέξτε ψεύδος και σύγχυση που διασπείρει ο δάσκαλος, αθετώντας την ίδια τη διακήρυξη τους, η οποία είναι συμβατή με τις εγκυκλίους που αθετεί ο κύριος Μάννης κατά βούληση. Είναι αδύνατον να ισχυρίζεσαι ότι δεν είναι δογματικό και μπορείς να συνυπάρξεις με κάποιους που δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στην εκκλησία όπως την ορίζει η ορθοδοξία σε συνδυασμό με τη διακήρυξη. Παρακάτω ακολουθούν τα επίμαχα σημεία της δικής τους διακήρυξης, αυτήν που ο δάσκαλος αναφέρει "η Σύνοδός μας πλέον (από το 2014, με το Εκκλησιολογικό Κείμενο) εκφράζει πολύ καλύτερα τις εκκλησιολογικές θέσεις της"
Δείτε λοιπόν τις θέσεις των ΓΟΧ παρακάτω.
Όντως, η διακήρυξη των ΓΟΧ έχει πολύ μεγαλύτερη συνέπεια στα διαχρονικά και συνοδικά πιστεύω τους. Το πρόβλημα με όλες τις προηγούμενες ερωτήσεις, δημιουργήθηκε από την τρομακτική εκφραστική ασυνέπεια και νοητική τρικυμία του Δασκάλου, σε συνδυασμό με την διαστρέβλωση και την απόκρυψη των βασικών θέσεων τους.

=====================
ΕΠΙΜΑΧΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΤΩΝ ΓΟΧ
"Δ΄. Ἡ λεγομένη ἐπίσημος Ὀρθοδοξία
6….ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀδυνατεῖ νὰ ἔχῃ οἱανδήποτε προσευχητικήν, μυστηριακὴν καὶ διοικητικὴν κοινωνίαν,"
"Ε΄. Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
5. τῆς νομίμου καὶ κανονικῆς τάξεως, καὶ ἔχοντας γνησίαν καὶ ἀδιάκοπον Ἀποστολικὴν Διαδοχήν, οἱ ὁποῖοι βεβαίως συγκροτοῦν ἐν τῷ συνόλῳ αὐτῶν τὴν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, Ἥτις ἀποτελεῖ, μετὰ τὴν συνεχῶς καὶ μεγαλυτέραν ἀπομάκρυνσιν τῶν Οἰκουμενιστῶν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ τῆς Ἀληθείας, τὴν αὐθεντικὴν συνέχειαν τῆς Μιᾶς, Ἁγίας,"
ΣΤ΄. Ἡ Ἐπιστροφὴ εἰς τὴν Γνησίαν Ὀρθοδοξίαν
3. Ἡ ἐφαρµογὴ τῆς Οἰκονοµίας κατὰ τὴν εἰσδοχὴν τῶν αἱρετικῶν καὶ σχισµατικῶν εἰς Ἐκκλησιαστικὴν Κοινωνίαν, οὐδόλως σηµαίνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τὴν ἐγκυρότητα καὶ τὸ ὑπαρκτὸν τῶν μυστηρίων αὐτῶν, τῶν τελεσθέντων ἐκτὸς τῶν Κανονικῶν καὶ Χαρισματικῶν Ὁρίων Αὐτῆς.
4. Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία οὐδέποτε ἀνεγνώρισεν, οὔτε κατ’ Ἀκρίβειαν, οὔτε κατ’ Οἰκονομίαν, τὰ ἐκτὸς Αὐτῆς τελούμενα μυστήρια ἀπολύτως καὶ ἐξ ἀποστάσεως, ἐφ’ ὅσον δηλαδὴ οἱ τελοῦντες ἢ οἱ μετέχοντες τῶν μυστηρίων τούτων παραμένουν ἐν τοῖς κόλποις τῆς ἰδίας αὐτῶν αἱρετικῆς ἢ σχισματικῆς Κοινότητος.
========================================
Αφού λοιπόν έχοντας κοινωνία εκκλησιαστική και εορτολόγικη με ΓΟΧ, πρέπει πέρα από την τυπική εισαγωγή μετά μύρου και χειροθεσίας ή όχι, να αποδεχτεί οπωσδήποτε ότι πριν δεν ανήκε στην εκκλησία. Η τελετουργική οικονομία της εισαγωγής Δεν αναιρεί την απαιτούμενη ομολογία των πιστών. Ορθοδόξων δηλαδή προερχόμενων από το νέο ημερολόγιο ή την επίσημη εκκλησία ή και το Ορος με το παλαιο. Το κοινό ημερολόγιο όμως ενός αγιορείτη π.χ. που πάει στους ΓΟΧ δεν φτάνει. ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΙΝΑΙ η παραδοχή του Άκυρου των προηγούμενων μυστηρίων. 
Η Δικαίωση του Σχίσματος για τον ανεπαρκή λόγο που έγινε τότε. Τα συγχαρητήρια για την δολοφονία επειδή με κοίταξε ο άλλος στραβά.
Εκεί είναι το Θέμα, η ψευδαίσθηση "Καλώς ήρθες τώρα στην γνήσια εκκλησία, πριν ήσουνα σε μία ..αιρετική απάτη". Η εκμαίευση της παραδοχή του προσερχόμενου δηλαδή ότι δεν ήταν βαπτισμένος, δεν συμμετείχε στην εξομολόγηση και στη θεία ευχαριστία, εν πνεύματι Αγίω, παρά μόνο με εξωτερικό τύπο, είναι πρωταρχικής σημασίας. Και εδώ είναι το κλειδί που άπτεται της Σωτηρίας και όχι Αν θα γίνει τελετουργική οικονομία επισκόπου. Διότι άρνηση της εκκλησίας του Χριστού είναι άρνηση. Συνεπώς η αποδοχή της εκκλησιολογίας του σχίσματος τον ΓΟΧ, μπορεί να ελεγχθεί ακόμη και ως προσβολή του Αγ. Πνεύματος. Αυτό πάει να καλύψει με την τεχνική της σουπιάς ο δάσκαλος.
Το θέμα λοιπόν ίσως να είναι υπέρ-δογματικό, και έχει πολλές προεκτάσεις. Διότι αποδεχόμενος κάποιος την αυθεντική συνοδική θεωρία των γοχ, συμπεραίνει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν κατεύθυνε την ορατή παγκόσμια εκκλησία για μεγάλο διάστημα, αλλά επέτρεψε μία τόσο μεγάλη και παγκόσμια παράλληλη και ψευδής απομίμηση της μετ' αναρίθμητων υπερφυσικών ενεργειών και μαρτυριών.
Όταν ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέει ότι ο Θεός επιτρέπει τον αντίχριστο για να αφαιρέσει και την τελευταία δικαιολογία, πόση άραγε δικαιολογία προσφέρει η ΓΟΧΙΚΗ θεώρηση σε αναρίθμητους ορθόδοξους και αιρετικούς πλανεμένους; Ας μην πλατειάσομε..
Εν κατακλείδι, στους ΓΟΧ το κλασσικό ορθόδοξο δόγμα κρατείται μόνον ως ευσεβισμός και εξωτερικός τύπος. Η ΓΟΧ πίστη γίνεται επιλεκτική, η ΓΟΧ πίστη γίνεται αναρχική, η ΓΟΧ πίστη αντιδημοκρατική, η πίστη της τότε μειοψηφίας των απείθαρχων στασιαστών και των σημερινών ισχυρογνώμων! Η πίστη για δικαίωμα σχίσματος κατά βούληση και περιφρόνηση και αντιποίηση όλων των αλλων. Το μεγάλο θαύμα των ΓΟΧ που συνέχεια αναμασούν ίσως τελικά να ήταν το όριο του Θεού για την ενέργεια τους, ότι μόνο εάν καταργούσαν το ιερό σύμβολο του Σταυρού θα είχαν το δικαίωμα. Ότι ο Σταυρός είναι το σημαντικό και όχι το χρονολόγιο. Οι ΓΟΧ κατάλαβαν πάλι ότι ήθελαν να καταλάβουν και όχι ότι έπρεπε, ως συνήθως.. 

ΤΕΛΟΣ ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΟΥ αναμένει ο Δάσκαλος για να ψαρεύει αδαείς...
===========================
ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΧ
Ζ΄. Πρὸς σύγκλησιν Μεγάλης Συνόδου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
6. Οὕτως, ἐν Συνόδῳ Μεγάλῃ καὶ Γενικῇ τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, δέον ὅπως διακηρυχθῇ πάσῃ τῇ κτίσει, ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἡ ἐν ἡμῖν Μοναδικὴ Ἐλπίς, ὡς μόνη διέξοδος ἐξ ὅλων τῶν ἀδιεξόδων «διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν», ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἡ πλήρης καὶ ὁριστικὴ ἀντίθεσις, ὡς ἀλληλο-αποκλειομένων, Ὀρθοδοξίας καὶ Συγκρητισμοῦ,......
====================================
Βλέποντας λοιπόν την βούληση των ΓΟΧ για παγκόσμια Σύνοδο και σε συνδυασμό με τη δική τους θεώρηση για τα όρια της εκκλησίας, είναι αδύνατον ποτέ, βάσει του παρόντος κειμένου τους, να συγκληθεί Οικουμενική Σύνοδος όπως την εννοεί ο δάσκαλος, με συμμετοχή και με Ιεράρχες του Νεου. Η υποτιθέμενη Οικουμενική Σύνοδος που …περιμένει για να λύσει το πρόβλημα, είναι προερχόμενη μόνο από τους ΓΟΧ, όσους αντίστοιχα αυτοί αναγνωρίζουν παγκοσμίως και σε όσους προσχωρήσουν σε αυτούς. Αυτό φαίνεται καθαρά από τη διακήρυξη τους. Δεν θα δεχτούν ποτέ να συμμετάσχουν μαζί με τις επίσημες τοπικές ορθόδοξες (οικουμενιστικές) εκκλησίες σε Σύνοδο. Παρομοίως και ποτέ δεν θα καλεστούν σαν ισότιμα ορθόδοξα μέλη από τις επίσημες τοπικές εκκλησίες. Αν φυσικά μία Οικουμενική Σύνοδος των επίσημων τοπικών εκκλησιών τους καταδικάσει και επισήμως και αμετακλήτως, θα αρνηθούν φυσικά να την αναγνωρίσουν. Συνεπώς βαδίζουν με το
εγωιστικό θεώρημα:
A)  Eίτε με αναγνωρίζετε, μετανιώνετε και προσέρχεστε στη δικιά μου εξουσία και δομή, γιατί είχατε πέσει σε οικουμενισμό και τώρα πρέπει οι "δὲ Κληρικοὶ ὑποβάλλουν γραπτὴν αἴτησιν καὶ ἐφ’ ὅσον αὕτη ἐγκριθῇ, γίνονται δεκτοὶ εἰς Κοινωνίαν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὡς καὶ διὰ µιᾶς εἰδικῆς Τάξεως Χειροθεσίας, συντεταγµένης πρὸς τοῦτο, εἰδικῶς διὰ τοιαύτας περιπτώσεις."
B)   Αλλιώς δεν σας αναγνωρίζω ποτέ και θα σας παραπέμπω άχρι καιρού.

Αναρχία δηλαδή, ας τους ελεήσει ο Θεός προς ταπείνωση και επαναφορά!
Τὸ σχόλιο εἶναι ἀπὸ τὸν Ἀνώνυμο Vas019

52 σχόλια:

 1. Ευχαριστώ πολύ το ιστολόγιο που μου έκανε την τιμή και δημοσίευσε το σχόλιο. Χρησιμοποιώ αυτό το ψευδώνυμο από παλιά σε διάφορα ιστολόγια και φόρουμ. Παρόλα ταύτα, επειδή βρέθηκαν στο κρυφό σχολειό διάφοροι να με κατηγορούν για ανωνυμία, ακόμα και σήμερα,
  ======================================
  Ανώνυμος19 Φεβρουαρίου 2019 - 7:20 μ.μ.

  Φίλτατε κε Μυλωνά καλώς ορίσατε στη λίστα των επώνυμων [και όχι ψευδώνυμων τύπου "vas"] ..
  ====================================

  έχω να δηλώσω πως δεν θεωρώ τον εαυτό μου, την ιδιότητά μου, το όνομά μου κάτι σημαντικό για να το δηλώσω. Ούτε σε μένα θα προσδώσει κύρος-ίσα-ίσα μπορεί να δημιουργήσει οίηση- Ούτε από την άλλη είμαι από αυτούς που πείθομαι για την ορθότητα ενός επιχειρήματος μόνο με το όνομα ή την ιδιότητα και όχι με την ουσία. Ένας δούλος κυρίου είμαι, όπως όλοι μας! Άλλωστε το μικρό μου είναι ευρέως ειδικά γνωστό στο κρυφό σχολειό, Βασίλειος, άρα δεν είμαι τελείως ανώνυμος.
  Θα μπορούσες να ρωτήσεις περισσότερα για τον τύπο ..vas τους εκλεκτούς σου πρωτοκλασάτους επώνυμους..Σε τι διαφέρει άλλωστε το "Ιωάννης (γνωστός σχολιαστής..." που γράφεις στην λίστα των επωνύμων;
  Aπό την άλλη λοιπόν, δεν σημαίνει ότι μου αρέσει να κρύβομαι, ή ότι έχω οποιουδήποτε είδους φόβο για αυτό. Άλλωστε στο Βήμα της Ορθοδοξίας για παράδειγμα έχω σχολιάσει αρκετές φορές και χρησιμοποιώ το πλήρες όνομά μου. Εκεί να δεις λογοκρισία.. ανώνυμε.
  Εσύ όμως φίλε μου δεν μου είπες, γιατί Αφού είσαι ανώνυμος κατηγορείς εμένα για ψευδώνυμο; Συγνώμη που θα στο χαλάσω το επιχείρημα, αλλά επειδή οι φίλτατοι δάσκαλοι και καθηγητές στην λίστα σου εκεί, επέμεναν για το όνομά μου, τους το έχω δηλώσει (Και εικονοτηλέφωνο και τηλέφωνο αν το επιθυμήσουν). Αφού προκάλεσα τόσο πολύ το ενδιαφέρον σου και κόπτεσαι να το μάθεις, τους δίνω την άδεια αν το επιθυμείς. Αν πάλι έχεις πρόβλημα εδώ είμαστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. @ Ανώνυμος19/2/19, 10:47 μ.μ.
  Σε ευχαριστώ αδερφέ για τον δικό σου συλλογισμό και Σου αφιερώνω τα επόμενα, προς επιστροφή ψυχών στην σωστή θεώρηση των πραγμάτων και δόξα Θεού.
  =====================================================

  ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ

  Συνεχίζει λοιπόν τις διαπιστώσεις του προς τον δάσκαλο των ΓΟΧ ο
  ======================================
  Στυλιανός19 Φεβρουαρίου 2019 - 4:29 μ.μ.
  -----
  Διαφώτισε με λίγο παρακαλώ, ο σχισματικός δεν εισέρχεται στην εκκλησία δια μυρώματος;
  Και κανονικά δια βαπτίσματος, αν γεννήθηκε στο σχίσμα και όχι στην εκκλησία;
  ....
  Γίνετε να είναι και οι νεοημερολογίτες και οι παλαιοημερολογίτες εκκλησία και δή μετά απο δεκαετίες;
  Μα ο ίδιος στα άρθρα σου λές ότι είναι σχισματικοί.
  .....
  =======================================

  Τα ακούς π. Παΐσιο Παπαδόπουλε (και σεις π.Ιωάννη της ορθόδοξης αγκαλιάς)
  σχισματικούς σε θεωρούνε ενώ εσύ όχι, κακώς βέβαια! Και φυσικά χωρίς θεωρίες των ορθόδοξων κλάδων. Πάτερ, δεν μπορεί επιλεκτικά από την προερχομένη εκκλησία σου άλλα να τα δέχεσαι και άλλα όχι, κρίνοντας με υποκειμενικά κριτήρια. Δηλαδή απορρίπτεις, κατόπιν εορτής, συνοδικές αποφάσεις με παγκόσμια ορθόδοξη οικουμενική συναίνεση; Πάτερ τώρα, μετά την αποτείχιση, το θυμήθηκες ότι η συνοδική απόφαση περί σχίσματος ΓΟΧ είναι λάθος? Πας να γεφυρώσεις τον οικουμενισμό και το σχίσμα ΓΟΧ;
  Αψηφείς τόσους άλλους αξιόλογους πατέρες, πριν δεκαετίες, για το σχίσμα ΓΟΧ , τη φωνή της εκκλησίας που σε χειροτόνησε και το φρόνημα του λαού της; Αισθάνεσαι εσύ καλά και ψυχολογικά δικαιωμένος που συνεορτάζεις με τους σχισματικούς ή το ότι θεωρούνε οι συνεορτάζοντας και εσένα και ας το κρύβουν προσωρινά; Δηλαδή για την παρέα με αδερφούς με αρετές τα κάνεις όλα ή για τον Kύριο και την αλήθεια;Βλέπε τον Στυλιανό τι λέει σωστά στον κ.Μαννη: "Γίνετε να είναι και οι νεοημερολογίτες και οι παλαιοημερολογίτες εκκλησία και δή μετά απο δεκαετίες;"

  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΤΟ «ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ» ΩΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

  Απαντάει λοιπόν στην ερώτηση του Στυλιανού ο διορθόδοξος ενωτικός των ΓΟΧ.
  =============================================
  δάσκαλος19 Φεβρουαρίου 2019 - 6:11 μ.μ.

  Ναι, δεν έχεις αντιληφθεί την διαφορά μεταξύ δυνάμει και ενεργεία σχισματικού/αιρετικού, σχετικά με την ακριβή θέση του στην Εκκλησία και το κύρος των Μυστηρίων που επιτελεί…..
  =================================================

  Μα κύριε Μάνη, εσείς που ανήκετε σε Σύνοδο , και δεν είστε σαν τους
  Νέο-εισαχθέντες πατέρες που προτίμησαν την εορτολόγια ενότητα, είστε δέσμιος των αποφάσεων, αν θέλετε να ισχυριστείτε έστω και κάποια βασική συνέπεια
  σε ότι διαδίδετε. Βάσει της διακήρυξης, από πού προκύπτει το εν δυνάμει που λέτε;
  Ενώ λέτε ότι η νέα διακήρυξη εκφράζει καλύτερα τις θέσεις, ξεθάψατε «γοχική» συνοδική ορολογία πριν δεκαετίες; Δυστυχώς για σας και για την αξιοπιστία σας, δεν συμφώνησαν με την σκέψη σας οι συντάκτες του κειμένου των ΓΟΧ.
  Η σύνοδος σας είναι ξεκάθαρη μέσω του κειμένου που αποδέχεστε: " Ἡ λεγομένη ἐπίσημος Ὀρθοδοξία" ..." μετέχει συνοδικῶς εἰς τὴν Οἰκουμενικὴν Κίνησιν" .. ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀδυνατεῖ νὰ ἔχῃ οἱανδήποτε προσευχητικήν, μυστηρια-κὴν..κοινωνίαν".
  Εσείς διαδίδετε παντού «δυνάμει» σχισματικοί, (για να ελκύσετε πλήρωμα στην υπο βύθιση κιβωτό της απομίμησης ) ενώ η σύνοδος σας έχει αποφανθεί ότι το θέμα έχει κριθεί και οι επίσημες εκκλησίες είναι και σχηματικές και αιρετικές. Εκτός αν μας αρέσουν τα λογοπαίγνια και τα αφηρημένα και αφημένα στην διακριτική κρίση επισκόπου και διδασκάλων / κατηχητών. Από τη στιγμή που δεν έχεις" διοικητικὴν κοινωνίαν" είναι σχίσμα. Και από τη στιγμή που Ἅπασαι αἱ λεγόμεναι αὗται ἐπίσημοι Ἐκκλησίαι ἔχουν πλέον προσχωρήσει ἀποφασιστικῶς, σταθερῶς καὶ ἀμετανοήτως εἰς τὴν διαδικασίαν τῆς συγκρητιστικῆς Ἀποστασίας" , τότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι δρόμος χωρίς επιστροφή στο σχίσμα και την αίρεση, σύμφωνα πάντα με το επίσημο κείμενο σας.

  Άρα προς τι το «εν δυνάμει» κ.Μαννη; Είναι μήπως ο προθάλαμος για να εισάγετε πιστούς μέχρι να τους «κατηχείσετε»; Μήπως αφού τους μυήσετε βαθύτερα με την ΓΟΧΙΚΗ «αλήθεια», εμπίπτουν αμέσως στις γραπτές επίσημες διατάξεις πού εξετάσαμε και επειδή πλέον είναι εν γνώσει άρα και συνοδικά “εν ενεργεία” αιρετικοί; Ύστερα μόνο ένας τρόπος φαίνεται ότι υπάρχει: Άρνηση του «σχίσματος» και αίρεσης του νέου ημερολογίου και την προσχώρησή στους ΓΟΧ. Αλλιώς προς τι ο κόπος σας και η παρακοή σας ως προς το πνεύμα και γράμμα του κειμένου της διακήρυξης; Μόνο σαν τεχνική αλίευσης πιστών θα μπορούσε να δικαιολογηθεί. Διαφορετικά, λογικά θα σας είχαν «αφορίσει» συνοδικά εκεί στο κρυφό σχολειό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η ‘ΑΛΗΘΕΙΑ’ ΤΩΝ ΓΟΧ

  K.Μαννη, το κείμενο των ΓΟΧ σε σχέση με αυτό που είπατε:" Στο Εκκλησιολογικό Κείμενο αυτό, όπως θα δείτε, δεν αναφέρει καθόλου περί του κύρους των Μυστηρίων και τον ακριβή τρόπο αποδοχής ΕΙΔΙΚΩΣ των Νεοημερολογιτών (όπως οι παλιές Εγκύκλιοι)" σας διαψεύδει.

  Επιτρέψτε μου να κάνω λίγο δημιουργική σύνθεση και σύμπτυξη εννοιών στο κείμενο, να χρησιμοποιήσω ακριβώς τα λεκτικά συστατικά του κειμένου με σεβασμό βέβαια στο ίδιο και το αυτό νόημα:
  "ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία οὐδέποτε ἀνεγνώρισεν, οὔτε κατ’ Ἀκρίβειαν, οὔτε κατ’ Οἰκονομίαν, τὰ ἐκτὸς Αὐτῆς τελούμενα μυστήρια...ἀντιμετωπίζει µετὰ ἰδιαιτέρας προσοχῆς ὅσους Κληρικοὺς καὶ Λαϊκοὺς ἐκ τῶν λεγομένων ἐπισήμων ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐπιθυµοῦν νὰ εἰσέλθουν εἰς κοινωνίαν ...- διὰ τὸ λίαν οὐσιῶδες, ἤτοι νὰ προβοῦν οὗτοι εἰς τὴν ἐπιλογὴν αὐτῶν ἐλευθέρως, συνειδητῶς καὶ ὑπευθύνως."

  Το καταλαβαίνετε αυτό κ.Μάννη; Δηλαδή η ουσία είναι ότι και για μυστήρια μιλάει
  το κείμενο, και του νέου ημερολογίου εμπίπτουν στις διατάξεις, και το «λίαν οὐσιῶδες «
  δεν είναι ο εξωτερικός τύπος του μυρώματος αλλά η « ἐπιλογὴν αὐτῶν ἐλευθέρως, συνειδητῶς καὶ ὑπευθύνως.» Η συνειδητή δηλαδή προδοσία της προηγούμενης "σχισματικής" εκκλησίας και η προσχώρηση στη "γνήσια" (επιβεβαιώθηκε ότι διδάσκετε -κατά περιπτώσεις επικοινωνιακά- καθαρά περί σχίσματος, χωρίς «εν δυνάμει» και άλλες ελαφρότητας, στους πιο ..προχωρημένους)

  Και ποια είναι η αλήθεια στη "γνήσια" εκκλησία Νικόλαε; Δεν είναι μήπως οι εξωτερικοί τύποι και τα προσχήματα της ορθοδόξου πίστεως; Αλλιώς γιατί τόσο ενδιαφέρον για το ότι :
  " H Ἡμερολογιακὴ-Ἑορτολογικὴ Καινοτομία ...προσβάλλουσα τοιουτοτρόπως διὰ πλήγματος δεινοῦ τὴν ἐξωτερικὴν ἔκφανσιν καὶ ἐκδήλωσιν τοῦ Ἑνὸς Σώματος τῆς Ἐκκλησίας ἀνὰ τὸν κόσμον, πραγματοποιουμένην καὶ διὰ τοῦ ἑνιαίου Ἡμερολογίου-Ἑορτολογίου"

  Μα σχίσμα για την στην "ἐξωτερικὴν ἔκφανσιν " τοῦ Ἑνὸς Σώματος τῆς Ἐκκλησίας ἀνὰ τὸν κόσμον» Νικόλαε, τη στιγμή που το Σώμα το ενώνει η εσωτερική έκφανση; Δηλαδή έγινε το σχίσμα για να προστατευτεί η εξωτερική εντύπωση που δίνουν οι εκκλησιαζόμενοι πιστοί ως ένα σώμα, στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο ας πούμε; Βελτιώθηκε με την ΓΟΧ ομολογία νομίζεις η εικόνα και γνώμη που έχουν οι αδιάφοροι αλλόθρησκοι και τα λοιπά για την ορθόδοξη εκκλησία ή επλήγη περισσότερο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Συγγνώμη για την ανάρτηση του σχολίου αυτού. Πολλές φορές, λόγω βιασύνης, κοιτάμε την αρχή του σχολίου και το αναρτούμε. Δεν ήταν πρόθεσή μου να συκοφαντηθείς. Τουλάχιστον συκοφαντικὰ σχόλια δεν δημοσιεύουμε συνειδητά. Έχω την ευθύνη της ανάρτησης του σχολίου και το διέγραψα.
  Επειδή (ως απάντηση) θα διαγραφόταν και το δικό σου σχόλιο, το διέσωσα και το αναρτώ:
  δάσκαλος20/2/19, 7:25 π.μ. Με τις συκοφαντίες, παιδιά, δεν πρόκειται να κερδίσετε τίποτα, παρά μόνο να βαρύνετε την ψυχή σας. Γνωρίζετε βέβαια τις νομικές επιπτώσεις που έχουν οι κατηγορίες, τόσο για τον σχολιαστή, όσο και για τον διαχειριστή, αλλά γνωρίζετε καλώς ότι δεν είμαι άνθρωπος που καταφεύγω στα δικαστήρια, για αυτό άλλωστε και έχετε το θράσος αυτό. Μη νομίζετε όμως ότι θα γλυτώσετε, αν δεν μετανοήσετε, από την τιμωρία του Θεού, ο οποίος είναι αμείλικτος στους συκοφάντες. Καλό θα είναι μάλιστα να μάθετε και τί κακό συνέβη, δυστυχώς, στον κ. Τσάλλο, για να προβληματιστείτε και να μετανοήσετε.
  Ο Θεός να σας ελεήσει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @ δάσκαλος20/2/19, 7:25 π.μ.
   Αγαπητέ, άλλη φορά επειδή εσείς δεν είστε ένας τυχαίος κι ανώνυμος, θα σας παρακαλούσα προσωπικά να μην αναφέρεστε με τον όρο γενικό όρο "παιδιά" , διότι προσωπικά το εξέλαβα και σαν έμμεση αναφορά και όσον αφορά τα δικά μου σχόλια. Σας απάντησα αλλά Πιθανόν το σχόλιό μου μαζί με τα υπόλοιπα διαγράφηκε.
   Θα ήθελα όμως συνοπτικά δάσκαλε με όλη την αγάπη και την ανοχή σας να κάνω μερικές παρατηρήσεις.
   1) Επειδή έτυχε και είδα το σχόλιο του ανώνυμου, σαφώς ενοχληθήκατε από το τελευταίο μέρος του , επειδή έκανε μία αναφορά/ αναπαραγωγή σε παλαιότερη κατηγορία του προσώπου που και εσείς αναφέρετε ονομαστικώς και μας πληροφορείτε για την ..τύχη του. Εμένα η μαρτυρία/κατηγορία/συκοφαντία με άφησε τελείως αδιάφορο, δεν το πίστεψα και δεν θέλησα καν να το σκεφτώ περεταίρω. Διότι ξέρω ότι είστε λόγιος και πρωτίστως ιδεολογικά κινούμενος για ότι πιστεύετε. Η αναγνώριση σε αγαπητική κοινότητα ανθρώπων, σε κάθε περίπτωση είναι πολύ υλικών αγαθών . Δεν θα μπορούσα επίσης ποτέ να θεωρήσω κάτι μεμπτό σε τυχών αμοιβή ποιμένα, ιεραπόστολου ή άλλου εκκλησιαστικού υπηρέτη, είτε από το κράτος είτε παλαιότερα από την εκκλησιαστική κοινότητα.
   2)
   Τέλος ελπίζω να εκτιμήσετε την τιμιότητα τη και ηθική στάση του διαχειριστή του παρόντος και να προβείτε αναλόγως στον ιστοτόπο σας , στην αφαίρεση μόνο λέξεων (και όχι μηνυμάτων). Αναφέρομαι στην αναπόδεικτη και απαράδεκτη χρήση του όρου «Τρολ» και
   «trolling» που εμπεριέχονται σε μερικά σχόλια σε δύο εκ των τελευταίων δημοσιευμάτων σας. Ο όρος troll είναι διεθνώς κατανοητός ως συνώνυμος της κακεντρέχειας, χαζομάρας και αγένειας και με άλλες προεκτάσεις. Πιστεύω ότι οι ορισμοί που δίνονται στην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια « πονηρά προκλητικές, σκόπιμα ανόητες και επιτηδευμένα εκτός θέματος θέσεις και απόψεις» είναι για την περίπτωση αναληθείς, μειωτικές, συκοφαντικές, υβριστικές και προσβλητικές της καλής διαθέσεως και προαιρέσεως που και εσείς αναγνωρίσατε. Τέλος «Η λέξη παραπέμπει επίσης και στα τρολλ (trolls), δαιμόνια πλάσματα..»
   Ως εκ τούτου εγκαλείστε να το διορθώσετε με τιμιότητα που αρμόζει στον ρόλο που υπερασπίζεστε.

   Διαγραφή
  2. Να διορθώσω ένα λάθος προς αποφυγή καταστάσεων :

   "Η αναγνώριση σε αγαπητική κοινότητα ανθρώπων, σε κάθε περίπτωση είναι πολύ ΠΑΡΑΠΑΝΩ υλικών αγαθών

   Διαγραφή
  3. Αποδεκτή η συγγνώμη και ευχαριστώ για την εξήγηση.

   Διαγραφή
  4. Επίσης, κ. Σημάτη, ενημερώστε τους ανώνυμους και ψυεδώνυμους σχολιαστές σας, που ασχολούνται τόσο πολύ μαζί μου, ότι δεν διαλέγομαι μαζί τους για να μην ποιήσω το ιστολόγιό σας ..."βήμα προπαγάνδας".

   Διαγραφή
  5. Αν λοιπόν εννοείς εμένα που είμαι ο βασικός σ σχολιαστής σε αυτό το άρθρο, ελπίζω ότι έχεις τη στοιχειώδη εντιμότητα να παραδεχτείς ότι γνωρίζεις το πλήρες ονοματεπώνυμό μου ,πριν καν με διώξεις από το δικό σου τοπo προπαγάνδας και να μην χρησιμοποιείς την δήθεν ανωνυμία προς δημιουργία εντυπώσεων. Αν πάλι όχι, κάτι θα κάνουμε και για αυτό.
   Νομίζω ότι οι βασικές σου θέσεις και επιχειρήματα, ακόμα και αν γράφονται στο δικό σου βήμα, δεν περνούν απαρατήρητα από τους αρθρογράφους εδώ.
   Λοιπόν, απαντά στις ερωτήσεις και την συντριπτική αναίρεση των θέσεων σου με τιμιότητα και ήθος και χωρίς υπεκφυγές και γενικολογίες.
   Αναμένουμε στο μέλλον κάθε δυνατή πρόοδο προς κοινό συμφέρον! Ιδού η Ρόδος η έντιμη λοιπόν και πεδίο δόξης λαμπρό. Αναμένουμε το άλμα στην αρετή!

   Βασίλειος , Δούλος Κυρίου!

   Διαγραφή
  6. Η αλήθεια, Βασίλη, είναι πως όταν μου έστειλες σχόλιο και μου είπες ότι λέγεσαι "Πίκουλας" θεώρησα ότι με εμπαίζεις και ότι μου έδωσες ένα ψεύτικο επώνυμο. Μόλις τώρα -και εντελώς "τυχαία" (διότι "ο Θεός αγαπά τον κλέφτη, αλλά αγαπά και τον νοικοκύρη")- διαπίστωσα ότι είναι αληθινό και σου ζητώ συγγνώμη που δεν σε πίστεψα.
   Βέβαια, δεν αποκλείστηκες από το ιστολόγιό μου, λόγω ανωνυμίας, αλλά λόγω των πλανών σου, όπως περί δικαιολογίας των διωγμών, αυθαίρετες συντάξεις, αμφιβόλου ορθοδοξίας, προσευχών κλπ.
   Όπως λοιπόν διαπίστωσα σήμερα το πνεύμα πλάνης σε διακατείχε και παλαιότερα και δυστυχώς μυαλό δεν έβαλες. Ας δούνε λοιπόν οι θαυμαστές σου (με τους οποίους σας ένωσε όχι η κοινή αγάπη για την Ορθοδοξία, αλλά το κοινό μίσος για τους παλαιοημερολογίτες) σε τί επίπεδα πλάνης είχες πέσει: http://www.orthodoxia.gr/show.cfm?id=1578&obcatid=2
   Ώστε "ο αντίχριστος ζεί ΗΔΗ (σ. το 2012!) ανάμεσα μας, γινεται 30 φετος το καλοκαιρι και η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του θα γίνεται σταδιακά σε λίγους μόνο αναλογικά και κεκαθαρμένους..";
   Ακόμη να βάλεις μυαλό κ. Πίκουλα και να καταλάβεις ότι δεν είσαι κεκαθαρμένος, αλλά πλανεμένος;
   Να σε χαίρονται οι σύμμαχοί σου!

   Διαγραφή
  7. Ανώνυμος21/2/19, 12:43 π.μ.

   Εγω νομίζω ότι ειρωνικά το λέει ο άνθρωπος. Εκτός αν υπάρχουν κι άλλες δημοσιεύσεις του! Αλλά αν είναι μόνο αυτό, κι έψαξαν τόσο για να βρουν ένα σχόλιο για να τον κατηγορήσουν, τι να πω;
   Λ.

   Διαγραφή
  8. @ δάσκαλος20/2/19, 10:03 μ.μ
   Η «ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ» ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ Κ.ΜΑΝΝΗ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΕ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥ ΠΟΝΗΜΑ ΛΟΓΩΝ ΑΓΙΩΝ

   Αφήστε για το προπαγανδηστήρι σας νοητικές θρησκευτικές αγκυλώσεις! Μόνο ότι αποδεικνύεται μέσω της συμφωνίας της εμπειρίας των Αγίων, και κατά δεύτερον των συμβουλών ενάρετων Πατέρων και αδελφών μπορεί να γίνει αποδεκτό. Μη μας κάνετε μάθημα εδώ, δεν έχετε την ιδιότητα του Δασκάλου αλλά του Sχισματάρχη. Οι γνώσεις σας και σχόλια σας, χωρίς αγιοπατερικές ή άλλες αξιόπιστες πηγές, έχουν μόνο την εξωτερική και επιφανειακή θρησκευτικότητα αρρωστημένου τύπου και όχι την αυθεντική ζώσα εμπειρία της ορθοδοξίας. Πως θα μπορούσε να είναι διαφορετικά άλλωστε! Μας προσφέρετε δε πλούσιο υλικό προς ανάλυση, πληροφόρηση του κοινού και παράδειγμα προς αποφυγή! Αυτά τα ενισχύετε με τα λόγια και τις πράξεις σας κ.Μάννη καθώς και με όλες τις γοχικές εκδόσεις. Επιφυλάσσομαι ότι θα ακολουθήσει εκτενή αναφορά και ανακεφαλαίωση με Ότι έχετε κάνει και δεν κάνει μέχρι σήμερα. Το δικό σας «γοχικο» μελάνι κ.Μάννη, δεν είναι αρκετά πυκνό για τα πατερικά νερά, ούτε για την απορρέουσα αλήθεια. Όσους μπερδέψατε με τις ασυναρτησίες σας ας προσευχηθούμε για την επιστροφή τους. Σαν μια σύντομη απάντηση επί του προκειμένου που στηρίξατε τις ελπίδες σας, αντί τιμίου προσπάθειας απαντήσεων σε τόσα και τόσα, δηλώνω:
   Ακολουθεί μια πρώτη απάντηση, άλλα θα παρακαλούσα τους διαχειριστές να μην επιτρέψουν στον κ.Μάννη να αποπροσανατολίζει με εκτός θέματος μηνύματα σε αυτό το θέμα που εξετάζει τις λεκτικές, πρακτικές και θεσμικές ασυναρτησίες των ΓΟΧ..Την στιγμή μάλιστα που ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ από τα τόσα και τόσα. Κάποια στιγμή, εάν βάλετε κάτι σχετικό περί αντίχριστου, ο κ.Μαννης είναι ευπρόσδεκτος να συνεισφέρει ουσιαστικά με θετικό τρόπο και σχολιασμό. Δάσκαλε, επειδή με δολιότητα προσπαθείτε να με εγκαλέσετε αμαθώς επί Θεολογουμένων εσχατολογικών θεμάτων, μου θυμίσατε δε παλαιότερη έρευνα και ενασχόληση μου. Nα σας πληροφορήσω καταρχάς αυτά που έγραψα δεν είναι δικές μου εκτιμήσεις, ούτε προφητείες όπως πάτε να μου επισυνάψετε δολίως. Αλλά είναι πληροφορίες και συμπερασματικά σχόλια προερχόμενα από Αγίους. Κατά δεύτερον να διευκρινίσουμε κάτι προς αποφυγή παρανοήσεων τώρα ή στο μέλλον.Η εσχατολογία στα περί αντιχρίστου,ερμηνεία Αποκάλυψης και τα σχετικά δεν είναι δογματικά θέματα. Όσο και να ψάξετε την πατρολογία και την εκκλησιαστική γραμματεία, δεν θα βρείτε κάποιον Άγιο ή πιστό που να καταδικάστηκε ως πλανεμένος επειδή ασχολήθηκε, προσπάθησε να ανακάλυψη το όνομα που κρύβει το 666, το πότε θα γίνει,το αν του Ιωάννη Αποκάλυψη πρέπει να ερμηνευτεί έτσι ή αλλιώς στο συγκεκριμένο σημείο κ.ο.κ. Φυσικά κάποιοι Άγιοι ασχολήθηκαν, έκαναν λάθος και αυτό δεν εμπόδισε την αγιότητα τους. Αν έχετε διαφορετική διαβεβαίωση να τη δούμε .Αλλιώς σωπάστε με τη νομιζόμενη θρησκευτική παντογνωσία σας που ποτέ δεν μπορείτε να τεκμηριώσετε. Κανείς δεν μπορεί να σας πάρει στα σοβαρά, παρά μόνο να διαπιστώσει « ιδίοις όμμασι» τις εμπαθείς πράξεις σας. Να έρθουμε στο προκείμενο, αν και ο σύνδεσμος που βάλατε δεν δουλεύει, διότι όλος ο ιστότοπος που φιλοξενούσε χιλιάδες φόρουμ βγήκε μόνιμα εκτός λειτουργίας,θυμάμαι τα σχετικά.Αυτό αναφέρεται λοιπόν σε μία μαρτυρία τυπωμένη σε συμπληρωματικό βιβλίο για το βίο του γνωστού γέροντα Βησσαρίωνα που μυρόβλιζε το άφθαρτο σκήνωμά του κατά την εκταφή. Ο μάρτυρας, πνευματικό παιδί του γέροντα, με τον οποίο είχα μιλήσει προσωπικά στο τηλέφωνο, μου το πιστοποίησε και προσωπικά. Είναι πληροφορία εκ της Παναγίας για το 1982! Επιπλέον ανακάλυψα και επιπλέον επαληθεύσεις.
   ΣYNEXIZETAI ..

   Διαγραφή
  9. Όσο για το πνευματικό επίπεδο που χρειάζεται να έχει ο πιστός για να καταλάβει πρόσωπα και καταστάσεις στην μεγαλύτερη πλάνη όλων των εποχών, πάλι η πληροφορία έρχεται από Άγιο. Και φυσικά επειδή το σώμα της εκκλησίας είναι ένας ζωντανός οργανισμός και τον επόμενο μήνα κάποιοι θα έχουν ανέβει την πνευματική κλίμακα μερικά σκαλοπάτια, καθώς κάποια μελλοντικά υποθετικά γεγονότα με χρονική ακολουθία μαζί με τα κριτήρια αναγνώρισης του αντίχριστου, όπως έχουν πρωτογενώς δοθεί από τους Άγιους Πατέρες, οδηγούν στο αποδοθούν συντηγμένο εκφραστικό συμπέρασμα. Σε κάθε περίπτωση των προφητικών στοιχείων, ο κάθε κύριος Μάνης δεν μπορεί να αποδείξει για την ώρα, με 100% βεβαιότητα ότι δεν είναι έτσι και είναι διαφορετικά.'H μήπως τα καταφέρετε αυτή τη φορά σε επιμέρους θέμα Νικόλαε;
   Να πληροφορήσω λοιπόν, ότι έχω στο παρελθόν ασχοληθεί εκτενώς με εσχατολογικά θέματα, σε ερευνητικό και θεωρητικό επίπεδο καθώς και με πιθανές ερμηνείες προφητειών και Αποκάλυψης. Αφιερώνω παρακάτω παλαιότερη συγκεντρωτική εργασία μου με λόγια αγίων ανθρώπων και σύγχρονων πατέρων για το θέμα με τις πηγές τους σε όλους τους αγαπητούς αναγνώστες και σαν αντάλλαγμα ζητώ να μην συμπροσευχηθούν, ούτε να συνεορτάσουν με ΓΟΧ, αλλά να προσευχηθούν εγκαρδίως και κρυφίως για την σωτηρία αμφοτέρων από εμάς, με ότι προσευχή και καλοπροαίρετα λόγια επιλέξουν. Να συμπεριλάβουν ειδικώς τον κ.Μαννη που μας προσφέρει ευκαιρίες αύξησης της γνώσης μας, αλλά και την μετριότητα μου. . Ειλικρινά ήξερα αρκετά για τους ΓΟΧ , αλλά η εμπειρία με τον δάσκαλο και την Π.Π στο θέμα είναι φοβερά αυξητική, ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί δυστυχώς στις τάξεις των δύστυχων αδερφών μας που επιμένουν σχισματικά.
   ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ – ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ – ΕΡΧΕΤΕ λοιπόν , εργασία από το 2012 – 2014 με συγκεντρωμένα λόγια Αγίων και Πατέρων για Αντίχριστο κτλ.
   Κατεβάστε
   https://www.scribd.com/document/250429668/TELOS-ERXETAI7
   Η διαβάστε
   https://issuu.com/vasileiosjesusslave/docs/telos_erxetai7

   Διαγραφή
 6. Ανώνυμος20/2/19, 4:07 μ.μ.

  Σας στέλνω σχόλιο του "Κρυφού Σχολειού" ουδόλως ...συκοφαντικό!!! Ως μη συκοφαντικό, το ανάρτησε χθες ο Μάννης!
  Argiris Milonas19 Φεβρουαρίου 2019 - 6:33 μ.μ.
  Δεν ξέρω τους κύριους στην πατερικη παράδοση όμως είναι μάλλον φασίστες της νέας τάξης γιατί δεν αναρτούν τα ποστ μου,επειδή υπήρξε αντίθεση μαζί τους
  http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2019/02/blog-post_18.html#comment-form
  Λ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ώστε το "Κρυφό Σχολειό" έχει μονόπλευρες ευαισθησίες! Το ΦΑΣΙΣΤΕΣ του κ. Μυλωνά δεν είναι συκοφαντία κατά τον κ. Μάννη;
   Τα σχόλια του κ. Μυλωνά, στην πλειοψηφία τους, τα δημοσιεύουμε χρόνια τώρα. Όμως έχουμε δηλώσει (κι όχι μια φορά), ότι δεν θα κάνουμε την Π.Π. βήμα προπαγάνδας των σχισματικών. Άλλο ο διάλογος, άλλο η δημοσίευση σχολίου κάποιου που θίγεται, κι άλλο να δίνουμε βήμα να αποπροσανατολίζονται οι πιστοί, την στιγμή που πολεμάμε αυτόν τον προσανατολισμό και τη διαστροφή της αλήθειας που εργάζονται οι Γ.Ο.Χ. Με τον κ. Μυλωνά δεν κάναμε κάποιο συμβόλαιο ότι θα δημοσιεύουμε ό,τι του κατέβει να γράψει. Στενοχωρήθηκε γιατί του απαγορεύσαμε να παίζει το παιχνίδι του. Κι αμέσως πήγε να παραπονεθεί στους προστάτες του. Δικαίωμά του.

   Διαγραφή
  2. Συκοφαντία είναι κάτι του οποίου η αλήθεια δεν μπορεί να αποδειχθεί. Π.χ., το να πει κανείς "ο Σημάτης πληρώνεται από τον Καλαβρύτων για να χτυπά τους Οικουμενιστές" είναι συκοφαντία, διότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για αυτό. Το να πει όμως κάποιος "ο Σημάτης είναι μάλλον φασίστας επειδή δεν δημοσιεύει τα σχόλιά μου" δεν είναι συκοφαντία, διότι αποδεικνύεται εύκολα. Αν θέλει ας κάνει μήνυση ο κ. Σημάτης, ως καλός χριστιανός που είναι, στον κ. Μυλωνά και θα έλθουν δεκάδες μάρτυρες υπερασπίσεως στον άγνωστο μέχρι χθες, αλλά ομοιοπαθή αδελφό μας, για να επιβεβαιώσουν στο δικαστήριο με αποδείξεις πως ο κ. Σημάτης, υπό το πρόσχημα ότι δεν θέλει να κάνει το ιστολόγιό του τάχα βήμα προπαγάνδας των "σχισματικών" (άλλη συκοφαντία που εύκολα καταρρίπτεται νομικά), δρα ως φασίστας μέσα από την λογοκρισία σχολίων και δημιουργεί λάθος εντυπώσεις ώστε εν τέλει να βάλλεται τοιουτοτρόπως η τιμή και η υπόληψη των ανθρώπων αυτών.

   Διαγραφή
  3. Δηλαδή Νικόλαε, δεν είδες παραπάνω ότι και εσύ έκανες παρόμοια με αυτό που
   κατηγορείς, με απέκλεισες με αστείο και συνάμα θλιβερό χαρακτηρισμό;
   Βάσει αυτού πρέπει να βγούμε όλοι μάλλον "φασίστες"; Σοβαρέψου και ηρέμησε, καταλαβαίνουμε την ταραχή σου αλλά δεν θέλουμε φανφαρονισμούς νομικής γνώμης.
   Με την ίδια λογική ο καθένας που αξιώνει να δει τον υπουργό αλλά δεν γίνεται δεκτός,
   μπορεί να λέει και τον καλύτερο δημοκράτη ως φασίστα.

   Πιστεύω, ότι ακριβώς για να γλιτώσουμε χρόνο από ανθρώπους εμπαθής, εγωιστές, παπαγάλους και ημιμαθείς, που αξιώνουν δημόσιο λόγο άνευ όρων, αντίθετο από το πνεύμα εδώ αλλά και συνάμα χωρίς δομημένες και τεκμηριωμένες αντίθετες θέσεις, υπάρχει ο έλεγχος. Η Ανεξέλεγκτη ροή χαλάει την ποιότητα ενός ιστολογίου. Ήμουν χρόνια διαχειριστής σε φόρουμ και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι λέω. Και φυσικά θα υπάρχουν πάντα και οι γνωστοί-άγνωστοι απεσταλμένοι των μή χριστιανικών χωρών, με τά ανάλογα προσωπεία. Νομίζω οποιοδήποτε σοβαρό σχόλιο, ακόμα και με αντίθετη θέση ή εύλογο ερώτημα θα γίνει δεκτό και υπάρχουν αρκετοί εδώ για να απαντήσουν αναλόγως.
   Η σωστή διατύπωση των αντίθετων θέσεων ευνοεί την έρευνα και την εξέλιξη και την κατανόηση και την επικοινωνία. Είναι διαφορετικό όμως από την προπαγάνδα και διάφορες υποστηρικτικές μεθόδους σύγχυσης. Αφού έχεις δικό σου βήμα και βλέπεις ότι η θέση σου δεν αγνοείται, τι κόπτεσαι τόσο για τα υποδεέστερης ποιότητας σχόλια. Μάζευε εσύ τα σχολεία των ΓΟΧ που κόβονται εδώ, και υπάρχουν και άλλοι αναγνώστες αντικειμενικοί, που διαβάζουν και τα δύο. Αν θεωρήσουν ότι υπάρχει ένα επιχείρημα ή ερώτηση στο δικό σου ιστολόγιο που χρήζει απάντησης, είμαι βέβαιος ότι Θα μεταφερθεί εδώ. Άρα λοιπόν η προπαγάνδα και ο φασισμός δεν έχουν σχέση με το παρόν ιστολόγιο εξ ορισμού, διότι η δουλειά του ιστολογίου είναι ακριβώς η παρουσίαση και αναίρεση αντίθετων θέσεων. Όμως όταν εξισώνουμε το φιλτράρισμα των υβριστικών, άσχετων και χαμηλής ποιότητας σχολίων, με τον βαρύ και εντελώς άδικο και άστοχο χαρακτηρισμό "ΦΑΣΙΣΤΑΣ" είναι σαν να λέμε ότι οι λεγόμενοι και κολοσσοί του διαδικτύου βάζουν φασιστικές δυνατότητες στα προϊόντα τους. Άσε που είναι διατυπωμένο εναντίον προσώπου και όχι οργάνωσης ή δομής.
   Για φαντάσου πόσοι θα μπορούν να πουν τον Χριστό τύραννο κτλ επειδή θα γίνει αιτία να πάνε κόλαση. Όταν στραβώσει ο ορθολογισμός εκτρέπονται πολλά.

   Δες λοιπόν τι λέει η ελεύθερη εγκυκλοπαιδεια περί φασισμού και αν είσαι ακόμα σίγουρος ότι μπορείς να τον τεκμηριώσεις νομικά για φιλτράρισμα σχολίων που παρέχει το google και υποχρεώνει ο νόμος, τα ξαναλέμε, ίσως και με διαφορετικό στυλ, υπάρχουν πολλά δόξα τον Ύψιστο..
   Θα σε συμβούλευα να εισηγηθείς αλλαγή ετυμολογίας παγκοσμίως στην εγκυκλοπαιδεια..
   Μπορεί να κερδίσεις Nobel, που ξέρεις..

   https://el.wikipedia.org/wiki/Φασισμός

   "..Έτσι προσδιορίζεται -λανθασμένα- ως «φασισμός» γενικά κάθε άδικη, αντιδημοκρατική και βίαιη πράξη,.."

   Διαγραφή
 7. Σε ένα σχόλιο στο "Κρυφο Σχολειο" του Ανώνυμος20 Φεβρουαρίου 2019 - 1:44 μ.μ.

  http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2019/02/blog-post_19.html

  που όμως γίνεται επώνυμος, Μαρίνος Ριτσούδης και κάποιος ημι-επώνυμος και συνονόματος σαν του λόγου μου , ο κ.Βασιλειος Ζ., διαβάζουμε κάποια ερωτήματα και κριτικές για τις θέσεις της Π.Π. Προφανώς Ο φίλος που Διάβασε κάποιες θέσεις περιστασιακά, και Λόγω του αναιρετικού χαρακτήρα τους, τις θεώρησε "τόσα ψεύδη, τις τόσες ειρωνείες" , "υποκρισία" χωρίς να μας πει πότε πού και πώς, χωρίς να μπορέσει ποτέ να απαντήσει έστω μία έναντι στο μεγάλο πλήθος ερωτήσεων που έχουν τεθεί συνολικά. Όταν σε ένα σχολείο λοιπόν, ένας περήφανο και αναιδές παιδί,δεν ακούει τον λόγο του πατέρα του και τα λόγια των δασκάλων του και επιμένει μπροστά σε όλους ότι είναι καθηγητής πανεπιστημίου και οι δάσκαλοί του λένε ανοησίες, αλλά δεν απαντάει ποτέ σε καμιά ερώτηση των παρευρισκομένων προς απόδειξη ισχυρισμών και ικανότητας του, τότε νομίζω παιδαγωγικά, ότι ίσως μερικοί δάσκαλοι ή βοηθοί τους μπορεί να ειρωνευτούν σαν μία από τις μεθόδους συμμόρφωσης του. Αυτό δε μπορεί να γίνει επιτακτικό εάν αυτός ο ατίθασος νέος, βρίσκει ακόλουθους για την εξωπραγματική θεωρία του και την παγίωση σχολείου εν σχολείω. Έτσι δεν θα κινδυνέψει να τεθεί υπό κίνδυνο η φήμη του σχολείου, αλλά θα γίνει σε όλους τους εχέφρονες το φανερό και σαφές της κατάστασης.

  1. "της λειτουργικής ενότητας, που είχε η Αγία Εκκλησία, της την στέρησε ο διάβολος μέσω των μασόνων Αρχιέρεων"
  Στα περί μασόνων που λες δες αυτό το άρθρο στον παρακάτω σύνδεσμο για να καταλάβεις ότι οι παρατάξεις ΓΟΧ έχουν πιο βαθιές μασονικές ρίζες από ότι νομίζεις.

  https://paterikiparadosi.blogspot.com/2019/02/blog-post_366.html

  2. "..για να γίνει ο Οικουμενισμός θα πρέπει να τροχοδρομήσει πάνω στο κοινό εορτολόγιο"
  Δεν τα ξέρεις καθόλου καλά τα πράγματα. Με οποιοδήποτε ημερολόγιο ο οικουμενισμός
  θα χρησιμοποιούσε έτσι κι αλλιώς το δικό του εορτολόγιο. Για να πάρεις μία ιδέα των παγκόσμιων εορτών, της επερχόμενης πανθρησκείας, που τρέχει παράλληλα κι ανεξάρτητα με το Χριστιανικο εορτολόγιο, δες αυτό:
  https://www.eortologio.net/

  3) "λόγω ημερολογίου η λόγω οικουμενισμού, εμφανίστηκε ο Τίμιος Σταυρός το 1925 στον Υμηττό;"
  Λόγω ημερολογίου, ο οικουμενισμός τότε ήταν στα σπάργανα. Άλλωστε δεν θα μπορούσε να είναι ο σταυρός πειστικός περί του οικουμενισμού, διότι και οι αιρετικοί Σταυρό xρησιμοποιούν. Θα μπορούσαν να ισχυριστούν, βλέπεις ο Χριστός μας θέλει ενωμένους υπό το σταυρό του.Επειδή το θαύμα έγινε μπροστά στους ορθόδοξους, δεν έχει σχέση με τον οικουμενισμό, Ειδικά τότε!
  Αν διάβασες με πληρότητα τα κείμενα στο παρον άρθρο και με την απαιτούσαν προσοχή θα μπορούσες να βρεις και μία εναλλακτική λογική εξήγηση. Σταύρος στον ουρανό Δεν σημαίνει απαραίτητα τη συναίνεση του Θεού στο σχίσμα. Μπορεί κάλλιστα να έχει διαφορετικές ερμηνείες.
  Αντιγράφω από το παραπάνω άρθρο με τα σχόλια.
  =================
  Το μεγάλο θαύμα των ΓΟΧ που συνέχεια αναμασούν ίσως τελικά να ήταν το όριο του Θεού για την ενέργεια τους, ότι μόνο εάν καταργούσαν το ιερό σύμβολο του Σταυρού θα είχαν το δικαίωμα. Ότι ο Σταυρός είναι το σημαντικό και όχι το χρονολόγιο. Οι ΓΟΧ κατάλαβαν πάλι ότι ήθελαν να καταλάβουν και όχι ότι έπρεπε, ως συνήθως..

  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Κ. Μαρίνο Ριτσούδη απο το "κρυφο σχολειο" και τους συν αυτω ερωτήματα.

  Καλοπροαίρετοι ερευνητές των ΓΟΧ. Θα Αναμένουμε να διαβάσετε πολλές φορές, προσεκτικά και από διάφορους συγγραφείς της κοινής θέσεως και τον λόγον της εναντίωσης, όχι στο ημερολόγιο αλλά στις παρατάξεις που δημιουργήθηκαν λόγω του ημερολογίου. Αυτή είναι βασική θέση και πρέπει να καταλάβετε τη διαφορά.Ελπίζουμε και ευχόμαστε να κατανοηθεί περισσότερο..

  Επίσης ένας άλλος φίλος σας λίγο πριν, στην καλοπροαίρετη περίπτωση που δεν έχει διάβασει αναλυτικά τις απαντήσεις που έχουν δοθεί για πασχάλιο και Οικουμενική Σύνοδο, δεν συνειδητοποιεί ότι ανεξαρτήτως ημερολογίου το Πάσχα είναι κινητή εορτή και όλα τα ημερολόγια των ορθοδόξων συγχρονίζονται στην ίδια μέρα;

  Ρωτάς:
  "Και μόνο από τον πόλεμο του διαβόλου που δέχεται το πάτριο εορτολόγιο, πείθομαι πως είναι πολύ σημαντική υπόθεση αυτή η εορτολογική ενότητα, και δικαιώνει".

  Διότι φίλε αναγνώστη Μαρίνο, γιατί αυτό το επιχείρημα σου να μην το έλεγε και ο κάθε αιρετικός και σχισματικός του παρελθόντος; Και γιατί όλοι εμείς τόσα χρόνια ανεχόμαστε με αγάπη και ανοχή την ύπαρξη της δικής σας θρησκευτικής κοινότητας που μας θεωρεί παρομοίως σχισματικούς και υπό το διάβολο επηρεασμένους και δεν χρησιμοποιούμε σαν απόδειξη το ίδιο ακριβώς επιχείρημα περί επιθέσεως μας; Όχι μόνο σε επίσημη θεσμική εκκλησία και σε μας, αλλά και στους Αγίους μας, με αρχή πριν από πολλές δεκαετίες, από ΓΟΧ και τις διακηρύξεις τους; Να μη βλέπεις λοιπόν μονόπλευρα τα πράγματα, αλλά να εξετάζεις εάν το κριτήριο που θέσπισες έχει εφαρμογή και στην άλλη πλευρά!

  Τέλος, δεν θα σχολιάσω την προβληματική διατύπωση που έκανε κάποιος άλλος παραπάνω από το μήνυμά σου, απλά θα την επαναλάβω εδώ, κρίνε και εσύ με το λογισμό σου και τα λόγια της Αγίας Γραφής Που εκείνος αγνοεί, πόσο σοβαρά μπορεί να σταθεί το μήνυμα ανώνυμου της παρέας σου που λέει αυτάρεσκα" Και ποιός τους είπε ότι ο Θεός ασχολείται με το χρόνο και τη μέτρησή του?".
  Κατόπιν τούτου, η απάντηση της ερώτησης σου:
  "Λόγω ημερολογίου ή λόγω οικουμενισμού, φροντίζει ο Θεός να επισφραγίζει θαυμαστώς τις εορτές του με το πάτριο στην Αγία Γη¨"
  είναι ότι ο Θεός σέβεται και το τοπικό ημερολόγιο των Αγίων τόπων και το κοινό εορτολόγιο
  του Πάσχα και δίνει ακριβώς την ίδια μέρα το φως για να παραληφθεί σε κάποιες διαφορετικές ώρες στη συνέχεια από όλους. Aλήθεια οι ΓΟΧ παίρνουν το Άγιο φως και από πότε; Έτσι λοιπόν ο Θεός δεν δείχνει κάποια αυστηρή προτίμηση σε ημερολόγιο αφού παρουσιάζει θαύματα σε κάθε ορθόδοξη κοινότητα και τοπική εκκλησία με οποιοδήποτε ημερολόγιο. Το βασικό όμως είναι να έχει κοινωνία με την Εκκλησία Του. Και ο λόγος είναι ότι η εκκλησία Του, σε διάφορες χρονικές στιγμές χρησιμοποιούσε διαφορετικά ημερολόγια. Όταν το καταλάβεις αυτό θα απαγκιστρωθείς και θα είσαι ένα βήμα κοντύτερα στη Σωτηρία σου.
  Κλείνοντας φίλε μου με τα λόγια σου ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΏΝΟΝΤΑΣ " οποιοσδήποτε θέλει να είναι κατά πάντα και δια πάντα ορθόδοξος θα πρέπει να λάβει υπόψην του" πρωτίστως την Γραφή και τους Α.Πατέρες και κατά δεύτερον τις υποκειμενικές ερμηνείες και πρόνοιας του Θεού.Αυτό κατά βάση κάνουμε εδώ όσοι εκτιμάμε την Π.Π και δεν τολμάμε να αλλάξουμε αυτή την προτεραιότητα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. φίλε Μαρίνο απάντησες στο "Κ.Σ" αλλά δεν θα επιστρέψω τους χαρακτηρισμούς περί δαιμονικού ΝΟΥ και τα συναφή, διότι δεν θα βγάλουμε αποτέλεσμα. Εσύ απορρίπτεις απλά επειδή απλά δεν σου αρέσει μία από τις πιθανές εξηγήσεις και καμιά άλλη πέρα από αυτή που συνήθως δίνουν οι ΓΟΧ. Αυτό όμως δεν μπορείς να το αποδείξεις ως την μόνη σωστή, ότι σημαίνει θεϊκή συγκατάβαση στους ΓΟΧ ως "γνήσια" εκκλησία. Αδύνατον δε, όταν τόσα και τόσα άλλα που έχουν συζητηθεί εκτενώς συνηγορούν ότι το σχίσμα το έκανες εσύ. Θέλεις να πιστεύεις ότι ο Σταύρος στον ουρανό υποστήριξε τους ΓΟΧ και όχι την μετάνοια και επιστροφή τους. θέλεις να πιστεύεις ότι το σχίσμα το κάνει όποιος αλλάξει κάτι που είχε και στο παρελθόν αλλάξει μέσα στην εκκλησία και όχι οποίος μειοψηφικά κρίνει ότι είχε δικαίωμα και αντίθετα από τα δικαιώματα που παρέχονται στους ιερούς κανόνες. Δεν ΜΠΟΡΕΙΣ να πείσεις αδερφέ κανένα σε τίποτα παρά μόνο αποτελείς ένα παράδειγμα τυφλής επιλογής των πιστεύω σου, χωρίς ικανότητα λογικής αντιπαράθεσης και μεταφορική σκέψης ώστε νοητά να δεις χωρίς εμπάθεια, προσεκτικά, την γνώμη της άλλης πλευράς. Έτσι κι αλλιώς αδερφέ μου, η πύλη είναι στενή, πολύ στενή και μακάρι η Σωτηρία μας να ήταν τόσο εύκολη όσο η επιλογή ενός ημερολογίου, ναού ή θεωρητικής μόνο αποδοχής
   του δόγματος που Ανήκουμε. Εύχομαι Ο Χριστός να σε βοηθήσει να βρεις την αλήθεια, τέλος συζήτησης!

   Διαγραφή
  2. "Τέλος συζήτησης"

   Έτσι μπράβο Δούλε του Θεού Βασίλειε!
   Αλλά θέλω και εγώ(Ορθόδοξος που ακολουθεί και τα 14 ημερολόγια)να κάνω μια ερώτηση: Γιατί πλανήθηκες από τον μοναχό Μαξ.Βαρβαρή για το 2018,(ότι θα έλθει η Β' Παρουσία κ.λπ.);
   Ας κάνω και μια δεύτερη: Έκανες ΛΑΘΟΣ που πήρες το μέρος του πλανεμένου ψευδοπροφήτη και ψευδοδιδασκάλου π.Βαρβερή;
   Είναι ο μόνος τρόπος(δεν θέλω να αποπροσανατολίσο)που μπορώ να ερωτήσω για το θέμα που σχολιάζει ο σχισματοαιρετικός Νικόλας Μάννης.
   Μια μικρή απάντηση,παρακαλώ,για να καταλάβω αν σταμάτησες να ακολουθείς τις πλάνες του μοναχού της Κορίνθου.
   Ενώ τα γράφεις τόσο όμορφα για το θέμα του Παλαιοημερολογιτικού Σχίσματος,τα κάνεις θάλασσα στα εσχατολογικά θέματα(από αυτά τα λίγα που διάβασα στην απάντησή σου στον κ Σκόντζο και τον κ.Δημήτριο).Δεν έχω σκοπό να προσφερω τροφή στον διαστροφέα της Αγίας Γραφής,των Ιερων Κανόνων και των Αγίων Πατέρων.Θέλω απλά να σε βοηθήσω να καταλάβεις τα λαθη σου(όχι φυσικα εδώ,σε αυτήν την ανάρτηση).
   Νομίζω ότι μπορείς να προσφέρεις πολλά στην Ορθοδοξία,γιατί ερευνάς την αλήθεια και την βρήκες(στο θέμα της αποτείχισης- με μικρά λάθη- και στο θέμα του λαοπλάνου Παλαιοημερολογιτισμού).
   Παρακαλώ το ιστολόγιο να δημοσιεύσει το σχόλιο( θέλω μόνο την απάντηση από τον Βασίλειο Π. και όχι διάλογο ΕΔΩ.

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος22/2/19, 11:14 π.μ.

   Θ.Α.Π.; Αφού κατηγορείς τον αδερφό Βασίλειο Πίκουλα οφείλεις να το κάνεις σαν άντρας γράφοντας τα στοιχεία σου.
   Ελένη, νοικοκυρά

   Διαγραφή
  4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΥΜΕΝΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ, ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ, ΠΡΟΚΛΗΣΗ, ΚΟΛΑΚΙΑ, ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ, ΚΑΙ ΣΠΙΛΩΣΗ ΩΣ ΟΠΛΑ ΤΩΝ ΜΑΣΚΟΦΟΡΩΝ "ΘΕΟΛΟΓΩΝ" ΓΙΑ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.ΠΡΩΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ.

   Είπε σωστά ο λόγιος δάσκαλος των ΓΟΧ πριν : "Συκοφαντία είναι κάτι του οποίου η αλήθεια δεν μπορεί να αποδειχθεί» .

   Στο συκοφαντικό (και των υπολοίπων συστατικών εκ τίτλου) κείμενο του Θ.Α.Π, στο οποίο με έντεχνη κακεντρέχεια στις ερωτήσεις εμπεριέχονται δολίως υποκειμενικοί και αστήρικτοι χαρακτηρισμοί και συμπερασματικές διατυπώσεις, ενώ δεν υπάρχει καμία παραπομπή σε απόδειξη των ισχυρισμών, βιβλιοκριτική εργασιών μου ή έγκαιρες απαντητικές επιστολές, θέσεις και κανένα σκεπτικό κατηγορίας. Η αυθαίρετη κριτική της μιας λέξης ενός ανώνυμου (καλύπτοντας το ρίσκο της μείωσης του κύρους του) που με ύφος αυθεντίας, υπονοώντας εκ των αρχικών ότι είναι ακαδημαϊκός Θεολόγος του Αριστοτέλειου, δηλητηριάζει αφ’ υψηλού εκ του ασφαλούς. Πρέπει να του κάνω την χάρη με τους όρους του; Ίσως κάνω μια πράξη καλής θέλησης αργότερα για σύντομη απάντηση και θα αναλύσω στο μέλλον επακριβώς σε εξωτερικό έγγραφο, τις ανοησίες των ισχυρισμών και τις λεπτομέρειες που δεν έχουν άμεσο διδακτικό σκοπό.

   Άρα νοικοκυρά αδερφή Ελένη, όπως διαπιστώνεις, δεν είναι μόνο η ανωνυμία αλλά η έλλειψη στοιχείων, σχετικών εγγράφων και κυρίως ήθους. Ας είχε όλα τα άλλα και ας ήταν ανώνυμος. Εδώ μιλάμε για απαράμιλλή θρασύτητα που θα αναλυθεί εν ευθέτω χρόνω και δολιότητα μέχρις εσχάτων. Και όταν μιλάμε για στοιχεία, μιλάμε για εγκυρότητα ερώτησης και επιχειρήματος. Δηλαδή αν κάποιος φέρει φωτογραφία μου με τον γνωστό συμπαθή και αγωνιστή ΓΟΧ κ. Λαζάκη, σε διαδηλώσεις για τις ταυτότητες, πάει να πει ότι είμαι ΓΟΧ; Κι αν διαφωνώ με τον κ. Λαζακη ότι οι ταυτότητες είναι χάραγμα αλλά θεωρώ ότι είναι ας πούμε το τελευταίο βήμα πριν το χάραγμα και πρέπει να υπάρξει κοινή δράση έως ενός σημείου, άσχετα της διαφοράς μας και αν συμφωνώ με τον κ. Λαζάκη για τον οικουμενισμό και τα αίσχη, σημαίνει ότι είμαι υποστηριχτής των ΓΟΧ και άρα πλανεμένος; Επίσης αν υποστηρίξω εγώ το δικαίωμα του κ.Λαζάκη να πει τη γνώμη του, να διαμαρτυρηθεί για φίμωση διωγμό , κοροϊδία κτλ , ή τον υποστηρίξω όταν παίζεται θεατρικό έργο που προσβάλλει τα ιερά και τα όσια, γίνομαι ΓΟΧ; Αν βοηθήσω έναν αιρετικό ή έναν άπιστο η μασόνο ή οτιδήποτε πάει να πει ότι ταυτίζω την εσωτερική πίστη μου με την δικιά του; Kι αν εγώ πιστεύω κάθε μέρα ότι μπορεί να είναι η τελευταία μου, κι αν εγώ Ελπίζω και αναμένω κάθε χρόνο να είναι η Β ‘Παρουσία, είμαι εις το πολλαπλό πλανεμένος σαν τον Μάξιμο; Με αυτή τη λογική θα πρέπει να απαντάω σε δαιμονικές θρασύτητες ανωνύμων αυτοκλήτων κριτών υψηλής ταχύτητας και επίδοξων μεντόρων; Θα πρέπει λέτε να πέφτω στην παγίδα να συζητήσω μετά από 7 χρόνια την πολύ τεκμηριωμένη εργασία μου της αναίρεσης της επταετίας του αντίχριστου, στην οποία δεν απάντησε και δεν αναίρεσε κανείς ποτέ από τους λεγόμενους επισήμους θεολόγους και την χρησιμοποιεί τώρα ο «ανώνυμος» με στόμφο πρύτανη ότι δήθεν θέλει να με διορθώσει; Θα πρέπει να πέσω λέτε στην παγίδα συνδιαλλαγής με αυτούς που δείχνουν υποτίμηση στους άλλους πιστούς λόγω θέσης, προκαλούν με την σοβαροφάνεια τους αλλά βλέπουν μόνο την επιφανειακή ουσία των πραγμάτων ; Θα πρέπει εγώ που δεν είμαι επαγγελματίας θεολόγος να συνδιαλλαγώ με τους εκ των ανώδυνών συμβιβασμένους «εσχατολογους» (Βλέπε διατεταγμένη διαστρέβλωση, απόκρυψη και σπίλωση όσων βγάζουν τους εσχατολογικούς προφητικούς θησαυρούς των πατέρων στην επιφάνεια. .) (ΒΛΕΠΕ ΣΤΟΧΟ: ΕΚΤΡΕΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ, ΔΗΣΦΗΜΙΣΕΙ ΜΕ ΩΣ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΑ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΛΕΣ ΚΑΙ Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΛΟΓΩ ΕΜΟΥ...

   Διαγραφή
  5. @Θ.Α.Π.22/2/19, 12:36 π.μ.

   Ευθύς λοιπόν Αρνούμαι οτιδήποτε αναπόδεικτα λέει και διαστρεβλώνει και δηλώνω ότι υποστήριξα απλά το δικαίωμα του Μάξιμου και του κάθε Μάξιμου να εκφέρει εσχατολογική έρευνα και πιθανόν ορθόδοξο προφητικό λόγο. Από την προσκόμιση της ερευνάς μου με 136 παραπομπές και δεκάδες Αγίους και Πατέρες έχει γίνει εμφανές ότι αναζήτησα οτιδήποτε σχετικό από τον χώρο της ορθοδοξίας, επιχειρώντας να βρω την μέση πατερική συμφωνία στο θέμα.
   Ο Μάξιμος εκείνη την εποχή δεν θα μπορούσε προφανέστατα να λείπει και η ελλιπείς ανακοίνωση και σκεπτικό της επιτροπής της ιεράς συνόδου μαζί με τα από τηλεόρασης ψέματα τους περί της ιδιότητος του δεν έπεισαν για την διαφάνεια και τον ορθό τρόπο που έπρεπε να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα. Επίσης επειδή προσωπικά εφαρμόζω το δεν γνωρίζω επακριβώς, ισομερώς και από τις δυο πλευρές , σε πλήρη και συνειδητή αντιστοιχία με ελαφρές κλίσεις όταν υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα βάσει στοιχείων αλλά ποτέ με βεβαιότητα. Αν μου πει κάποιος ότι σε 1 χρόνο πχ. Θα γίνει παγκόσμιος πόλεμος, θα το έχω στην άκρη του μυαλού μου, αφού και άλλα στοιχεία συνηγορούν σε αυτό, αλλά επειδή δεν μπορώ να αποδείξω ότι είναι αλλιώς και δεν θα γίνει δεν κάνω τον προφήτη, εάν δεν δοθεί 100% από πάνω. Λυπάμαι που θα στο χαλάσω για την στάση αναμονής μου και την μέση οδό. Επίσης δεν έκανα λάθος εκεί με την θεωρία Μάξιμου, το αντίθετο μάλιστα αφού διαφωνούσα ανοικτά και δημοσίως με την βεβαιότητα οποιασδήποτε πλευράς. Αλλά για να μην νομίσεις ότι είμαι αλάνθαστος εκ γενετής σου λέω ότι λάθος έκανα αρχικά με την θεωρία π. Ευθύμιου και πλανήθηκα από τους υποστηρικτές του δυνητικού ή του καλύτερα όχι. Εμπιστεύθηκα άλλους,οπαδούς του π.Επιφάνιου. Και αυτό γιατί έχασα χρόνο να απαντώ σε κακόβουλες διατυπώσεις σαν τις δικές σου που έφταναν σε επίπεδο αληθινών τρολ, αντί να διαβάζω το σύνολο της πατερικής σοφίας.
   Θες να με λες πλανεμένο για να νιώθεις καλύτερα, ναι λοιπόν ήμουν ένας πλανεμένος που τόλμησα και σκέφτηκα για τον από τον 2011 αποτειχισμένο Μάξιμο ότι είναι εκτός εκκλησίας και ελπίζω να συγχωρεθώ. Αλλά εσύ δεν μας λες καν τις θέσεις σου για αυτό και με εγκαλείς. Για να δούμε πόσο σοβαρός είσαι λοιπόν. Δείξε μας με εξωτερικό σύνδεσμο την θέση σου και το όνομα σου. Θα παρακαλούσα τους συντονιστές στο μέλλον να είναι πιο προσεκτικοί, σε μια προσπάθεια να κρατηθεί η ποιότητα, ελπίζω να είναι η τελευταία φορά. Σε επόμενο Μήνυμα θα ασχοληθώ με τις τεχνικές "μπαμπεσιάς" του εγγράφου του Θ.Α.Π. Ίσως και επειδή μία μελλοντική και σε βάθος ανάλυση και παρουσίαση της υποκρυμμένης "μπαγαποντιάς" που κρύβει το σπιλωτικό κείμενο, προσφέρει μια ευκαιρία ανάλυσης των δαιμονικών τεχνικών λασπολογίας.
   Θ.Α.Π.---> Μάντεψε --> Η Αγαπημένη σου Φράση -->"Τέλος συζήτησης"

   Διαγραφή
  6. Ανώνυμος23/2/19, 4:55 π.μ.

   Αν απαντήσει στις ερωτήσεις μας,θα γράψω τα στοιχία μου.

   Διαγραφή
  7. Ανώνυμος23/2/19, 8:12 π.μ.

   Ανωνυμε 11.14π.μ. γιατι κατηγορεις τους αλλους για ελλειψη ανδρισμου ενω αυτο χαρακτηριζει κι εσενα; Με ποιο δικαιωμα βαζεις το δικο μου ονομα σε δικα σου σχολια; Εγω ουτε τον Θ.Α.Π. γνωριζω ουτε τον Βασιλειο Πικουλα, και δεν θα εστελνα ποτε ενα μηνυμα σαν κι αυτο που αναρτησες.

   Αγαπητη Π.Π. το σχολιο του Ανωνυμου 22/2/19 , 11:14 π.μ. αν και φερει την υπογραφη "Ελένη, νοικοκυρά" δεν ειναι δικο μου και ζητω να διαγραφει γιατι δεν ταυτιζομαι με τα οσα γραφει.

   Ελενη, νοικοκυρα

   Διαγραφή
  8. Ανώνυμος23/2/19, 10:10 π.μ.

   Αγαπητέ vas019 δεν σας γνωρίζω προσωπικά παρά μόνο από τα σχόλιά σας εδώ στην Π.Π. Επιτρέψτε μου ένα μικρό σχόλιο σε αυτά που είπατε για τον π.Μάξιμο Βαρβέρη. Λέτε :"υποστήριξα απλά το δικαίωμα του Μάξιμου και του κάθε Μάξιμου να εκφέρει εσχατολογική έρευνα " . Πρέπει να ξέρετε ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να εκφέρει εσχατολογικές ερμηνείες εαν ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ. Κι αυτό γιατί κατανοούμε τον μεγάλο κίνδυνο που ενέχει αυτό το εγχείρημα, και τον κίνδυνο να πλανήσουμε πιο αφελείς και απλούς στην σκέψη αδερφούς μας. Την στιγμή που Άγιοι Πατέρες δεν ασχολήθηκαν με την ερμηνεία της Αποκάλυψης του Ιωάννου τι μπορούμε επιπλέον να προσφέρουμε εμείς οι παντελώς αφώτιστοι και απαίδευτοι στην ερμηνεία της; Συνεπώς η υποστήριξή σας σε ένα θέμα τόσο επισφαλές επιτείνει τον κίνδυνο πλάνης. Το να υποστηρίζετε το δικαίωμα κάποιου να ερμηνεύει πράγματα τα οποία απέφυγαν να ερμηνεύσουν οι Άγιοι Πατέρες ισοδυναμεί με το να υποστηρίζετε την διάδοση μιας πλάνης. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση του πατρός Μάξιμου πρόκειται για εξακριβωμένη πλάνη και χειραγώγηση από τηλεοράσεως του ποιμνίου.

   Α.Να.

   Διαγραφή
  9. Ανώνυμος23/2/19, 10:11 π.μ.

   Αγαπητη Π.Π. το σχολιο του Ανωνύμου 23/2/19, 8:12 π.μ. ειναι προβοκατορικο γιατι με υποδυεται ενω εγω ειμαι η αληθινη Ελενη.
   Ζητω λοιπον να διαγραφει παραυτα και να μας πει ο Θ.Α.Π., που μαλλον αυτος κρυβεται πισω απο την προβοκατσια, τα στοιχεια του αν φοραει παντελονια.
   Ελενη, νοικοκυρα

   Διαγραφή
  10. Και πού θέλετε να γνωρίζουμε εμείς ποιός κρύβεται πίσω από κάθε Ανώνυμο που χρησιμοποιεί ψευδώνυμο;

   Διαγραφή
  11. Αδερφοί, συκοφαντίες, προβοκάτσιες και ποιος ξέρει πόσα άλλα, προκαταβολές ονειδισμών και διωγμών είναι αυτά. Ανδρώνεστε εν καρδίες, όποιος διώξει τον φόβο των ανθρώπων και βάλει μόνο τον Φόβο του Θεού στον νου και την καρδιά, αξιώνεται θείων παρεμβάσεων. Όσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος , τόσο μεγαλύτερη και φοβερά η θεία παρέμβαση.
   Ούτε τους οικουμενιστές και τους υπόλοιπους δεν θα σώσουν οι αθελόγητες φανφάρες ότι ο Θεός δεν τιμωρεί, σε πλήρη διαστροφή της Αγίας Γραφής.
   Ο γνωστός άγνωστος των οικουμενιστων και των αντίχριστων υπηρεσιών τον κατάφερε κάποιον από τον δόλιο σκοπό του, μαζί με απόπειρες προβοκάτσιας.Θα μπει κάποιος εδώ και θα δει ΓΟΧ, Αντίχριστο και ΜΑΞΙΜΟ και ίσως νομίσει ότι ο Μάξιμος είναι ΓΟΧ.
   Η ανωνυμία όμως δεν θα σώσει ούτε αυτόν ούτε εκατομμύρια ομοπαθών του.
   Ούτε από τα προειδοποιητικά ( «παιδαγωγικά») χτυπήματα και φυσικά ούτε από τα αιώνια φρικτότατα βάσανα για τους εμμένοντες δαιμονικά.
   Διότι η απάθεια του Θεού δεν διαχωρίζεται από τις Δίκαιες παρεμβάσεις Του και ακριβώς το απαθές του Θεού τον κάνει να δείχνει Έλεός σε όσους Τον αναζητούν αλλά και να τσακίζει κόκκαλα αμαρτωλών Χωρίς Έλεος κατά περιπτώσεις. Προσωπικά το γνωρίζω πολύ καλά, το γνωρίζουν και οι πρακτορικοί μας διαβάζουν, και πρέπει να το εμπεδώσουν ότι υπάρχουν όρια, και αλίμονο σε όποιον τα ξεπεράσει και νιώσει την καυτή ανάσα του Συμπαντάρχη με τα εκατομμύρια διαφορετικούς τρόπους. Καλή μετάνοια και σε αυτούς και σε μας. Δεν αξίζει να τα βάζει κάποιος με τον Μόνο Παντοδύναμο Τριαδικό Θεό, υπέρτατη βλακεία. Διότι όποιος εμμένει σε καθαρά δαιμονικές πρακτικές, είναι εχθρός του Θεού, υποψήφιος κάτοικος κολασης, στα αζήτητα, ακοινώνητα και αμνημόνευτα. Με πυρ καυστικό σε σώμα και ψυχή, επιπρόσθετα βάσανα και χωρίς Επιστροφή. Ας σοβαρευτούμε γιατί Σοφία Σειράχ Νομίζω λέει Φόβος Θεού Αρχή Σοφίας.

   Διαγραφή
  12. @ Α.Να
   Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ , ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΥΛΑ, ΕΙΤΕ ΣΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΕΙΤΕ ΣΤΑ ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΑ.

   «κανένας δεν έχει το δικαίωμα να εκφέρει εσχατολογικές ερμηνείες
   .. εάν.. ΑΜΕΣΑ.. ΞΕΚΑΘΑΡΑ .. ΑΠΌ.. ΠΑΤΕΡΩΝ»

   Κανείς Α.πατέρας Δεν το λέει έτσι ακριβώς όπως το λέτε, Το αντίθετο μάλιστα.
   Ερευνάτε, τα ψιλά νοήματα κτλ.
   Oπως καταλαβαίνετε από την διατύπωση σας μπορεί ακριβώς να ειπωθεί κάτι ανάλογο για ότι είπατε, ότι κανείς δεν μπορεί να εκφέρει γνώμη και συμβουλή , χωρίς πατερική υποστήριξη. Δεοντολογικά δεν έχετε άδικο, υπάρχει όμως ένα βασικό πρόβλημα στην εφαρμογή: το διαφορετικό επίπεδο του κάθε πιστού που θα δει την ερμηνεία.
   η Χρήση Πάτερων και σχετικών δίνει αξιοπιστία. Δεν απαγορεύεται η συμπερασματική λογική ερμηνεία, αφού στην Εκκλησιαστική Γραμματεία υπάρχουν παραδείγματα υπολογισμού αριθμών και εξαγωγής συμπερασμάτων, καθώς και αυθαίρετες χρονολογίες τέλους.
   Επίσης είναι σαν να λέτε ότι η εκκλησία δεν μπορεί να παράξει πλέον αγίους, ενώ ξέρουμε ότι οι μεγαλύτεροι θα είναι τώρα στα έσχατα.
   .
   ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΑΡΝΗΣΗ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΔΕΡΦΩΝ ΜΑΣ

   Διαφωνώ κάθετα μαζί σας , μαζί με γνωστούς δογματολογους και Ιεράρχες, στο ότι
   η εκκλησία δεν παράγει σήμερα Αγίους. Γνωρίζω ότι θα πρέπει να βλέπουμε το συνάνθρωπό μας, ειδικά στο χώρο της εκκλησίας,, σαν ένα πιθανό μελλοντικό Άγιο και αιώνιο αδερφό.
   Δεν βλέπω το λόγο που θα μπορούσα εγώ ο άθλιος να αφαιρέσω την υποψηφιότητα του Αγίου από π.χ τον π. Ευθύμιο η τον κ.Σημάτη και δόξα τω Θεώ αρκετούς άλλους. Δεν είπα ότι είναι , αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω. Και να είναι κάπου στον δρόμο, δεν θα πουν για το επίπεδο της ζέσης και θείου ζήλου και πλήρωσης στην καρδιά, δεν ξέρουν το μέτρο του απείρου Θεού, η εμπειρία ένωσης είναι από μόνη της συγκλονιστικό μυστήριο. Δεν θα ομολογήσουν τα σημεία παρουσίας του Α. Πνεύματος. Μόνο εμείς σαν πιστοί καλόβουλα και χωρίς εγωκεντρική εμπάθεια μπορούμε να το αναγνωρίσουμε στα πρόσωπα τους και περισσότεροι ίσως εάν π.χ ο Θεός τους «προδώσει» με θαυματοποιία στο μέλλον.
   Σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούν να είναι σίγουροι για τα απαιτούμενα τάλαντα που χρειάζεται για το εισιτήριο του καθένα χωριστά. Εδώ ο Μέγας Αντώνιος και πήγε να πάθει συμφορά μετά θάνατον.. Με το παραμικρό ξέρουν ότι πέταξε το «περιστέρι». Μην τα ισοπεδώνουμε όλα λοιπόν, είμαστε όλοι οι εν δυνάμει Άγιοι , εικόνες Θεού και μερικοί με μεγαλύτερη ομοίωση.Γνωρίζω επίσης ότι Καλό θα είναι να κρίνουμε μόνο τον εαυτό μας, διότι πέρα από τον Κύριο, κανείς μας όχι μόνο δεν έχει το δικαίωμα, αλλά ούτε και μπορεί να το κάνει αντικειμενικά ακόμα και να το είχε. Καλό αγιασμό λοιπόν Α.ΝΑ, Ας μην είμαστε όλοι αποτυχημένοι, ως προς τον υπέρτατο σκοπό του κάθε ανθρώπου. Εύχομαι να γίνεται στύλος θεϊκής φωτιάς, εσωτερικής, ειδικά τώρα στα έσχατα, και να σας δυναμώσει τόσο ο Θεός, που με την πίστη σας όχι μόνο να κουνάτε βουνά, αλλά να πραγματοποιεί ο υπέρτατος Κύριος κάθε καλόβουλη σκέψη και προσευχή σας, προς όφελος τρίτων και όχι του εαυτού σας. Eκεί να φτάσετε, στην Μέθεξη με τον Άπειρο. Άλλωστε, όπως έχουν πει/υπονοήσει σπουδαίοι, οι πολλές δυσκολίες, φέρουν πολύ και πλούσια χάρη, και ειδικά γρήγορη και όχι σαν αποτέλεσμα του τεράστιου αγώνα των παλιών ασκητών. Ας δούμε και τα θετικά της εποχής μας, όταν βρέχει Θεία Χάρι και οι πολλοί κρατούν ομπρέλα, ας την κρατούμε εμείς ανάποδα και αυτή που δεν μαζεύεται από τους άλλους , μαζεύεται τάχιστα στην δική μας. Όπου πλεόνασε η αμαρτία , Υπερπλεόνασε η Χάρις. Ευκαιρία λοιπόν, όπως λέει και Άγιος γέροντας.

   Διαγραφή
  13. @Α.Να.
   ΠΕΡΙ ΜΑΞΙΜΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ, ΠΡΟΦΗΤΟΛΑΓΝΩΝ ΤΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΛΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

   Για το ποιμαντικό θέμα και την κοινωνική αναταραχή θα συμφωνήσω, όπως και για την προσβολή αξιοπιστίας της εκκλησίας. Σηκώνει συζήτηση και όχι τώρα.
   Η προσπάθεια του Μάξιμου ήταν πατερική αλλά είχε αδύναμο κρίκο. Όλα τα Ημερομηνιακά στοιχεία που χρησιμοποίησε ο π.Μάξιμος, εκτός από ένα προέρχονται τεκμηριωμένα από Αγίους. σε διαφορετική περίπτωση να Είστε σίγουροι, ότι δεν θα τον είχα ενσωματώσει στην σχετική συλλογή μου. αυτό το ένα, το έτος, επιβεβαιώθηκε υποτίθεται,(και εκεί έκανα ένσταση, αλλά δεν με άκουσε, διότι το βιβλίο του είχε εκδοθεί χρόνια πριν και δεν ήθελε ίσως να ρισκάρει ... την αξιοπιστία του;) προφητεία του Πατροκοσμά για τις δύο πασχαλιές... και τα δύο ημερολόγια. έτσι Όχι μόνο κατά Μάξιμο αλλά και για ένα μεγάλο μέρος του ελληνορθόδοξου λαού.
   H υποτιθέμενη εγκυρότητα του Αγίου δίνει τη βάση για άπειρες ερμηνευτικές προσπάθειες,
   όχι μόνο για την β ‘παρουσία όπως ο Μάξιμος που το παρά ξήλωσε με την βέβαια ακρίβεια,
   αλλά και ένα σωρό άλλες πλάνες που στηρίζονται στις θεωρούμενες προφητείες.
   Ίσως και να είναι, αλλά προφανώς όχι του διάσημου για αιώνες Πατροκοσμα. Εμφανίστηκαν τον 20ο αιώνα. Kάθε καλόγρια σε κάθε μοναστήρι και μία ερμηνεία. Αυτές όμως επειδή συνήθως μιλάνε για επίγεια μεγαλεία,κατά το εβραϊκό πρότυπο θεοκρατοριας επί της γης, δεν ενοχλούν βλέπετε πολύ.Και το "αστείο" της υπόθεσης ποιο είναι λέτε; Μα εκεί που βασίστηκε η ένστασή μου.Ότι το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με φοβερή τεκμηρίωση, πέρα από κάθε δυνατότητα αναίρεσης, απορρίπτει τις γνωστές προφητείες πατροκοσμά, ως ΜΗ προερχόμενες από αυτόν, και δέχεται μόνο τις διδαχές του ως αυθεντικά. Φανταστείτε το σοκ όλων των προφητο- λάγνων, Της ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ κτλ. οι οποίοι είτε δεν το ξέρουν, είτε δεν θέλουν να το συνειδητοποιήσουν..Οπως καταλαβαίνετε, Οι ερμηνείες είναι απλά ερμηνείες, προφητικα παράγωγα θα λέγαμε, και ανάγονται στην εσωτερική καλοπροαίρετη και φωτισμένη αναλόγως διάθεση του καθένα να υιοθετήσει αναλόγως τη κάθε ερμηνεία.

   Στο χώρο των ερμηνειών του Θεολογούμενου χώρου, το επίπεδο κρίνεται, από την ποιότητα και την συχνή χρήση και αλληλοσύνδεση των Πατερικών θησαυρών. Και φυσικά δεν υπάρχει καμία απαγόρευση, όπως διατείνεστε για να προσπαθήσει να ερμηνευτεί η Ιερά αποκάλυψη. απλά μόνο ελάχιστες θα πείσουν για το θεοφώτιστο αυτών.
   Άρα ο π. Μάξιμος προδόθηκε θα λέγαμε και από την εγκυρότητα των προφητειών του Αγίου ονόματος του συλλόγου του. Παρομοίως πολλοί προφητολαγνοι ορθόδοξοι στο παρελθόν μίλαγαν για την Πόλη με χρονολογία και για ψαράκια και απέτυχαν παταγωδώς.

   Διαγραφή
  14. ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ. ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΛΑΝΗΣ ΜΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΙΓΟΥΡΟΥ 2018, ΑΛΛΑ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΟΝΑΧΟΥ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΗΓΟΡΣΗ.

   Λόγω των άθλιων συκοφαντιών εναντίον μου και για να εξαλείψω κάθε αμφισβήτηση των ισχυρισμών μου, μετ' ισχυρότατης αποδείξεως και τεκμηρίωσης και πέραν κάθε αμφιβολίας , ότι πάντα βάδιζα με την καλή ανησυχιαν για το πλήρωμα της εκκλησίας και τις ψυχές όσων θα χαθούν, με την ουσία της εγγύτητας και όχι ημερομηνιών, θα δείξω παλαιότερες εργασίες μου, με σαφείς ημερομηνίες στο scrib, όταν ασχολούμουν με την σχετική ερεύνα.
   Εκεί θα φανεί ότι έπαιζα με τις πιθανότητες και όχι τις ακραίες ημερομηνιακές βεβαιότητες, που οδήγησαν άλλωστε μερικούς σε πλάνες, και δεν αναφέρομε στον μοναχό αυτή την φορά. Θα ανακαλύψουν και κατανοήσουν τον βασικό σκοπό της επίθεσης των γνωστών αγνώστων, αυτόν της σπίλωσης για να μειώσουν το ενδιαφέρον για την ετοιμαζόμενη έλευση.. ..

   Θα αναδείξω τα λάθη και μεγάλα ελαφρυντικά είτε από την πλευρά του πατέρα Μαξίμου, που έκανε το λάθος και έδωσε συγκεκριμένη ημερομηνία μετά βεβαιότητος ενώ θα μπορούσε να αποσύρει τη βεβαιότητά του, να ταπεινωθεί και να βαδίσει με τον τρόπο των πιθανοτήτων, Αλλά και από την πλευρά της θεσμικής εκκλησίας και των ποιμένων που βάδιζαν και βαδίζουν του εφησυχασμού και της αποκοίμησης. Δημοσιεύω συνδέσμους όπου αναδεικνύουν καθαρά μέσω παλαιότερων εγγράφων, ενός ελέγχου στο άρθρο του Ο.Τ , φύλλο Εφημ. 1954, του π. Σωτήριου Αθανασούλια στον ορθόδοξο τύπο και ενός άλλου γνωστού εκκλησιαστικού δημοσιογράφου, τον γνωστό κ. Δημ. Σωτηρόπουλο, όπου και ελέγχω τραγική δημοσίευση του εναντίον του βιβλίου "ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΝΟΜΟΥ" όπου περιέχει μέρος της εργασίας μου. Ένα βιβλίο όπου έχω μεγάλη συμμετοχή και όπου νομίζω μπορεί να διαβαστεί online δωρεάν. Αν ψαχτούν και περισσότερο ίσως και να ανακαλύψουν και την ταυτότητα αυτού. Μικρή σημασία έχει..

   Για όσους θέλουν ή έχουν την περιέργεια λοιπόν να εντρυφήσουν βαθύτερα στην τότε σκέψη μου, γνώση μου και ανησυχία μου, χωρίς να ισχυρίζομαι οποιαδήποτε τελειότητα και αλάθητο, μπορούν να ανακαλύψουν περισσότερα. Εκεί πιστεύω ότι θα επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς που έκανα προηγουμένως, τις πάγιες θέσεις μου. Θα ανακαλύψουν τους Άγιοπατερικους λόγους και στοιχεία που υποστήριξαν το δικαίωμα του Μονάχου να αναδείξει την σοβαρή έρευνά του αλλά λανθασμένη διατύπωση του λόγω της βεβαιότητας και της επιχειρούμενης ακριβείας της ημερομηνίας του τέλους. Θα ανακαλύψουν ότι ποτέ δεν συμφώνησα με τη βεβαιότητα της ημερομηνίας, αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ, από συνέπεια, να αποδείξω ότι δεν θα ήταν και έτσι. Αυτό δε τη στιγμή μάλιστα που πολλά στοιχεία όντως συνηγορούσαν σε μια καλή πιθανότητα. Από την άλλη δεν μπορούσα να μην σεβαστώ τις άλλες ερμηνευτικές γνώμες, και αντιρρήσεις , προσπαθώντας να βρω την ασφαλή μέση οδό των πατέρων. Αυτά είναι καλά μαθήματα σε όλους μας για το κακό της απολυτοποίηση κατά γραμμα και όχι σε βάθος συσχέτιση των καταστάσεων. Ο Π. Ευθύμιος στο θέμα της αποτειχισης έχει πετύχει αυτό ακριβώς, συσχέτιση με απίστευτη ευθυγράμμιση , την τελεία εναρμόνιση γράμματος , πνεύματος και παραδειγμάτων. Θα ανακαλύψουν την προηγούμενη λανθασμένη θέση μου για το υποχρεωτικό της αποτειχισης, ( "θύμα" και εγώ του λέοντα της ορθοδοξίας και αναμένοντας Την τελική φάση της εποχής του αντίχριστου για το δικαίωμα αυτής ως υποχρεωτικής.)

   ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

   Διαγραφή
  15. Θα ανακαλύψουν τον έλεγχό μου ως προς τον τρόπο πού Ιερά Σύνοδος εξέδωσε την ανακοίνωση για τον μοναχό και που τον πείσμωσε αντί καλύτερης ποιμαντικής αντιμετώπισης και διαφάνειας. Τέλος θα ανακαλύψουν την ουσία, ότι ανέκαθεν υποστήριζα ότι σημασία έχει η εγγύτητα και όχι η ακριβής ημερομηνία, σημασία έχει η προετοιμασία όλων μας και η ένταση του αγώνα μετά ταπεινώσεως,προσευχής και των άνω φρονούντων. Καλό παράδεισο σε όλους.

   Κριτική και επερωτήσεις στο άρθρο του Ο.Τ , φύλλο Εφημ. 1954, του π. Σωτήριου Αθανασούλια - Apr 06, 2013

   https://www.scribd.com/doc/134351888/%CE%95%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%95%CF%83%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%824


   Θέμα Αντίχριστου , αναγνώρισης και προσδιορισμού εποχής του!
   --Αποτυχημένη επιχείρηση Συκοφάντησης.
   Αναίρεση Συκοφαντιών του Ηellas-Orthodoxia και κριτική Θέσεων επί Ημερομηνιών

   https://www.scribd.com/doc/213506004/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%A3%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%97ellas-Orthodoxia-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%AF-%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD

   Διαγραφή
  16. Για όποιον θέλει απόδειξη σύντομη για το αβέβαιο φρόνημα μου με τη μορφή δημοσιεύσεων στο φόρουμ filoumenos.com, ο παρακάτω διάλογος έλαβε μέρος την Πέμ Δεκ 18, 2014. Ανάμεσα στους έχοντας αντίθετη γνώμη, ο ένας από τον χώρο των ΓΟΧ, παρευρίσκεται και ο γνωστός αδερφός Γεώργιος, ο οποίος στο παρελθόν με στόμφο Προφήτη, λάθος επηρεασμένος από το βέβαιο π.Μάξιμο, χωρίς να ακούει τις χρόνιες δικές μου παραινέσεις να πιθανολογεί βάσει εξελίξεων και στοιχείων και να μην απολυτοποιεί με προφητική βεβαιότητα γιατί ρεζιλεύεται.
   ο διάλογος είναι πολύ αποκαλυπτικός και διδακτικός, εκφράζοντας συνοπτικά μερικές βασικές διαφορετικές απόψεις και αποτελέσματα σε σχέση με τα εσχατολογικά.

   iroas: Αυτή η υπεροπτική ασυναρτησιολογία,..για μαξιμόπουλο σε καταμαρτυρεί.
   vas019 :...Μπορείς να το δεις και έτσι..σίγουρα υπάρχουν κοινά σημεία
   iroas :Πάντως σε στραβό δρόμο βρίσκεσαι σίγουρα.
   vas019 :Δεν θέλω την σιγουριά κανενός πέραν του Θεού....
   iroas: Σωφροσύνη είναι να μην μοιραζόμαστε τις εσχατολογικές μας γνώσεις με ''εσχατολογικοσυντελειογνώστες'' για να μην τους βλάψουμε - περισσότερο.
   vas019: Αυτό είναι σωστό και λάθος..
   Από την μια λάθος γιατί δεν μπορεί να κοπεί η έρευνα και επικοινωνία με άλλους ειδικούς για το θέμα αλλά από την άλλη υπάρχουν ή δημιουργουνται και οι "τρελλοι" επιστήμονες του είδους που μπορεί να επιχειρούν να φτιάχνουν βόμβες με τις γνώσεις και να παθαίνουν πρωτίστως ζημιά..
   iroas:Να φαινόμαστε αδαείς στους κενόδοξους και υπερφίαλους παρά να τους δίνουμε υλικό για νέες αυτοσχέδιες αυτοκαταστροφικές θεωρίες
   vas019:Πως μπορεί να γίνει αυτό σε έναν κόσμο πληροφορίας?
   Να βάλουμε διαβαθμισμενη πρόσβαση λες σε όλη την εσχατολογική έρευνα για να μην παίρνουν στοιχεία όσοι ξεφεύγουν από το σωστό πλαίσιο ?
   iroas::Πείτε μας στη δική σας διάλεκτο τι πρόκειται να συμβεί, για να υποκλιθούμε στη σοφία σας
   vas019:Δεν είμαστε μάντεις - προφήτες κλτ..για να ξέρουμε λεπτομέρειες
   .....Άλλωστε το ψάχνουμε και εμείς ..ακόμα..
   ....Οι πιθανότητες πάντως είναι συγκριτικά τεράστιες ότι οδεύουμε προς το τέλος του υλικού αυτού κόσμου..σύντομα..σε ολίγα έτη..
   sarotos: ο χρόνος θα σε ταπεινώσει βασιλη...
   Γιώργος: Εδώ καταλαβαίνω και το μεγάλο μου λάθος να δίνω 100% σε χρονολογία εμφάνισης του Αντι και Δευτέρας Παρουσίας.....Θα μπορούσα να δώσω 70% ή 80%,να άφηνα δηλαδή και ένα περιθώριο να πέσω έξω,αλλά όχι,εγώ εκεί,να δώσω 100%!Αυτό με έφαγε τελικά,το 100%.
   100% σίγουρος και καταποντήστικα!

   vas019: Σαροτος , σου απάντησε εμεσα ο Γεώργιος ..κάτι περί ποσοστών είπε....

   =========================================================
   Μάξιμου Βαρβάρη : Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ (που δεν;) ΗΛΘΕΝ 1983-2013

   http://www.filoumenos.com/forum/viewtopic.php?f=140&t=15745&p=73716#p73716

   Διαγραφή
  17. @ Θ.Α.Π.22/2/19, 12:36 π.μ.
   "Ας κάνω και μια δεύτερη: Έκανες ΛΑΘΟΣ που πήρες το μέρος του πλανεμένου ψευδοπροφήτη και ψευδοδιδασκάλου π.Βαρβερή;"

   Ο φλογερός κίνδυνος του π.Μάξιμου περί αντιχρίστου.

   Μήπως αδερφέ μου μέσα σου,
   τον Μάξιμο έκανες μόνιμη πεποίθηση,
   με την ταμπέλα του λαοπλάνου,
   ξέρεις του μοναχού με θεωρία αντίχριστη,
   μίασμα του τηλεοπτικού πλάνου;

   Μήπως καλέ μου σκέφτεσαι χωρίς αναζήτηση,
   για πάντα ψευδοπροφήτη στην πυρά, αφού είχες οίηση,
   δίχως να αξίζεις μια φορά, δεύτερη συζήτηση;

   Μήπως πιστεύεις ότι είναι ασυγχώρητος,
   για πάντα αποκρουστικός, ακοινώνητος,
   στη λήθη της ιστορίας,
   εκτός της εκκλησίας,
   άχρηστος και πλανερός,
   δαιμονικός και λυπηρός;

   Μήπως ενδόμυχα , πίστεψες,
   ότι τώρα αυτό πάει, έγινε ,
   εκπληρώθηκε η προφητεία,
   είναι ήδη στην πυρά, από την εκκλησία ;

   Μήπως νομίζεις ότι βρήκε ότι άξιζε,
   διότι να αγιάσει δεν μπορεί ,
   το μάθημά του πήρε ήδη επειδή,
   προσπάθησε περήφανα να γίνει το κλειδί,
   να γίνει ο μοναδικός, πού θα έβρισκε με μιας,
   το χρόνο της αιωνίας μας κληρονομιάς;

   Μήπως νομίζεις ότι τα έκανε όλα πλανερά,
   και είναι παντού, αμετανόητα και πάντα λάθος;
   Μήπως και συ το κάνεις στα κρυφά,
   ακόμα και τελείως, εκεί στα φανερά,
   και βδελύσσεσαι αυτόν, τα έσχατα με πάθος;

   Μήπως νομίζει πάντα η μνήμη σου,
   ο Μάξιμος σίγουρα πλέον θα πλανήσει,
   και η τελεία, ορθή, στερέα, πίστη σου
   μ’ αντίχριστου τ’ ακούσματα θα αδυνατίσει;

   Μήπως νομίζεις την Αγιά Γραφή,
   Ότι γράφτηκε μ’ αλάνθαστη φωνή,
   μήπως στ’ αλήθεια αδυνατείς,
   τις Θείες σκοπιμότητες να βρεις;

   Μήπως νομίζεις καψερέ, οι άγιοι γεννιούνται
   Και όχι μες την μετάνοια δημιουργούνται,
   Μήπως θαρρείς ότι έχουν τ’ αλάνθαστο κόκκινο χαλί
   Ως του παράδεισου τα κάλλη κ’ υπέρτατη τρυφή;


   Μήπως στ΄αλήθεια θεωρείς,
   τα άγια λόγια ανούσια,
   νομίζεις πως μπορείς να βρεις,
   ποια προφητεία έγινε αυτούσια;

   Μήπως νομίζεις ότι ο Θεός,
   όταν πει μεγίστη πλάνη,
   ότι εσύ κοινώς ασύνετος ,
   μπορεί απάντηση να βάνει.

   Μήπως νομίζεις ότι σίγουρα θα διαφύγεις,
   τον κίνδυνο σύντομα να καλεστείς,
   από τον ίδιο τον Χριστό να επιλεγείς,
   και μέχρι δυο θανάτου να εξεταστείς;

   Μπορεί αν τύχει να παραστείς,
   σε έσχατες δοκιμασίες, εξετάσεις τελικές;
   Και στην δοκιμή ν’ αξιωθείς, αγάπης θεϊκής,
   με τον μεγάλο πόνο και τις καταστροφές;

   Αν μόνο στο τελευταίο είπες ναι,
   καλό Παράδεισο τότε χριστιανέ.
   Αφού γνωρίζεις πόσο λίγοι, αναλογικά,
   όταν πρέπει να τ’ αποδείξουν όλα αυτά,
   στον Κύριο, για πάντα και μαρτυρικά,
   για την πίστη, το κάνουν πανηγυρικά.

   Αν όμως καλέ μου σκέφτηκες ή ένιωσες καταφατικά,
   με κάποιον από τους άλλους στίχους, προσέχοντας την καρδιά,
   λυπάμαι που στο λέω, μετάνιωσε μονοκοντυλιά,
   ο κίνδυνος μεγάλος, για σένα η πυρά.

   Διαγραφή
 9. Ανώνυμος21/2/19, 11:23 π.μ.

  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!!!

  ΕΚ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΣ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ,ΕΞ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΟ ΝΕΟ!!!

  Ο Άγιος πήγαινε και με τα δύο ημερολόγια!

  Μαζί του συμφωνούν και όλοι οι σύγχρονοι Άγιοι!

  Άγιος Νικόλαος Πλανάς! Και αγάπη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος21/2/19, 5:11 μ.μ.

   Ο ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΠΑΤΗΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ!ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ!!
   https://www.youtube.com/watch?v=1oZ3L4cT_jY ΣΤΟ 1:44:10

   Διαγραφή
  2. Ναι αλλά ο πάτερ (και οι ομόφρονες) ελέγχεται δημοσίως για διαστρέβλωση πατερικής διδασκαλίας, στο θέμα του υποχρεωτικού (έστω και λιγότερο λόγω αναγνώρισης της ακρίβειας), και κατ' Επέκταση, στρέβλωση της Αγίας Γραφής, κάτι πού Όλοι ξέρουμε ότι είναι σοβαρό. Διότι άλλο να διαστρεβλώνεις και να εφαρμόζεις το "όσα δε φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια" στις εντολές του Θεού, κι άλλο να παραδέχεσαι ταπεινά ότι δεν μπορείς να το εφαρμόσεις ακόμα στον απόλυτο βαθμό! Αυτό θα επιτρέψει να ζητάς δίκαια έλεος και στήριξη από τον Ύψιστο, διότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στο ποίμνιο και τα λοιπά. Αυτό θα ήταν πολύ πιο ευήθες και κατανοητό και δεν θα μπορούσε κανείς να κατηγορήσει δικαίως όπως τώρα. Άλλωστε θα ήταν πολύ πιο τίμιο, οι βάσιμοι ποιμαντικοί προβληματισμοί του πάτερ και όλων που βάζουν την καλή ανησυχία, να οδηγήσουν σε οργανωμένο πλάνο δράσης και σταδιακής πίεσης των κατά τόπους ποιμνίων. Θα μπορούσε να γίνει αρχή με τα ποίμνια των βασικότερων οικουμενιστικών μητροπόλεων. Τα υπόλοιπα ποίμνια, εφόσον ήταν στην αμάθεια, δεν θα είχαν και την υποχρέωση ταυτόχρονης αποτείχισης (και άρα εν πράξη και κατ'ουσία προσωρινά δυνητικοί, δηλαδή μέρη Σώματος στρατευομένων, έτοιμοι να παρέμβουν στο μέλλον σε περίπτωση ανάγκης). Οι καλοπροαίρετοι ποιμένες και στρατηγοί δηλαδή, έχουν την ευκαιρία να διαχειριστούν έξυπνα και υπευθυνα το υποχρεωτικό, να το μετατρέψουν νόμιμα κατά Θεον σε αληθινή "κατ' οικονομία", και όχι σε κατ΄επίφαση για μόνιμη αναίρεση της δυναμικής του όπλου του ποιμνίου. Η αληθής οικονομία στην ποιμαντική εφαρμογή, δηλ. σε ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ και υπό σαφείς συνθήκες "δυνητικό", θα οδηγούσε στην αποφυγή της δαιμονικής ανάγκης αλλαγών της ουσίας της εντολής και τις μη παραδοχές της σωστής ερμηνείας και πράξης των πατέρων, όπως έκαναν και συνεχίζουν. Άρα η διοχέτευση πίεσης και προσαρμογής, των εγκαλουμένων επισκόπων εκ των περιστάσεων στα όρια της ορθοτόμησης, θα ήταν και το θεάρεστο! Άλλωστε η αποτείχιση αποσκοπεί, όχι απόλυτα στην καθαίρεση αλλά ίσως και στην κατ’ οικονομία μετάνοια του επισκόπου για την αποφυγή της. Στην εμπέδωση ότι ο θρόνος τους δεν είναι δια βίου και άνευ προϋποθέσεων ορθοτόμησης. Αυτό θα πολεμούσε και την φρικώδη δεσποτοκρατική αντίληψη, που από υπηρέτες νόμισαν ότι έγιναν βασιλείς χωρίς ευθύνη στις πνευματικες λεπτομέρειες αλλά μόνο στις διοικητικές και πρακτικές. Από τη στιγμή που προαιρετικά επιλεγεί να μην απομακρυνθεί, το προαιρετικό σημαίνει ελεύθερη βούληση χωρίς αρνητικές συνέπειες με οποιαδήποτε επιλογή.
   Δηλαδή καλύτερα , είτε κερδίζεις(τιμές) είτε δεν χάνεις (απλή σωτηρία). Στον κόσμο του επιχειρηματικού ρίσκου, αυτό λέγεται σίγουρο στοίχημα. Καμία όμως σίγουρη Σωτηρία με οποιαδήποτε επιλογή υποσχέθηκε ο Χριστός, αλλά μόνο με την επιλογή για Εκείνον με το κατά δύναμη σε όλες τις περιπτώσεις και ζητώντας Έλεος για τις ελλείψεις μας. Όχι μετατόπιση των ορίων της διδασκαλίας Του για να νιώθουμε καλύτεροι αγωνιστές! Η τελειότητα άλλωστε απαιτεί άπειρο αγώνα που ξεκινά από τον προσωρινό τούτο κόσμο.

   Διαγραφή
  3. @ Ανώνυμος21/2/19, 11:23 π.μ.

   Ελπίζω να κατανοείς ότι και με τα δύο ημερολόγια που όμως χρησιμοποιούνται από όσους απαραίτητα κοινωνούν εκκλησιολογικά μεταξύ τους στην ίδια και αυτή εκκλησία! Εμείς εδώ τα έχουμε με τους οικουμενιστές αλλά και με τους ΓΟΧ ταυτοχρόνως, και όχι με την οποιαδήποτε χρήση ημερολογίου. Είναι βασικό να καταλάβεις τη διαφορά, όχι μόνο εσύ αλλά και μερικοί από την ψευδό-εκκλησιαστική κοινότητα ΓΟΧ όπως ο κ. Ανανιας Ανανιαδης από το "κρυφό σχολείο" (Των ΓΟΧ,κατά καπήλευση του αληθινού όρου, ως συνήθως)
   Κάποιες φορές φαινομενικά η πίεση μπορεί να αυξάνεται προς τη μία ή την άλλη πλευρά,
   και να μην υπάρχει ταυτόχρονα η ίδια ένταση, κάτι που δημιουργεί παρανοήσεις.
   Ούτε μπορεί κάποιος να κοινωνεί ταυτόχρονα από τους ΓΟΧ και μετά από τους οικουμενιστές ή τους προερχομένους εξ αυτών αλλά αναμένοντας στα τείχη. Ουδέν ωφέλιμον αλλά σκοταδισμός απωλειας αν παραμείνει ως έχει, σύμφωνα με το αδύνατον των υπηρεσιών σε δύο κυρίους κατά την διδασκαλία της Γραφής.
   Διαφωνώ με την έκφραση αποτείχιση από τους ΓΟΧ, διότι αυτό τους δίνει κανονική εκκλησιαστική υπόσταση, κάτι που εξ αρχής δεν είχαν. Από τους ΓΟΧ υπάρχει Φυγή όχι αποτείχιση, καθαρή άρνηση ότι είναι εκκλησία. Τελεία και παύλα.
   Φυσικά στην πράξη, όπως αυτή εκδηλώνεται εξωτερικά, μοιάζει πολύ με την αποτείχιση,
   Και κατ’ οικονομία μπορεί κάποιος να την αποκαλέσει έτσι. Όμως η διαφορά κατ’ ακρίβειαν πρέπει να γίνει κατανοητή αργότερα. Είναι όμως σημαντικό, ο πρώην πιστός των ΓΟΧ να αποκηρύξει μέσα του το σχίσμα και την απομίμηση της εκκλησίας του Χριστού.

   Ti 1:15 πάντα μὲν καθαρὰ τοῖς καθαροῖς· τοῖς δὲ μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις.
   Ti 1:16 Θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι.

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος21/2/19, 10:26 μ.μ.

   ΕΓΩ ΠΑΝΤΩΣ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΛΕΠΩ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟ ΙΕΡΕΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΗΕΡΟΛΟΓΙΑ!

   Διαγραφή
  5. Ανώνυμος21/2/19, 11:51 μ.μ.

   Φίλε,ο πνευματικός του π.Νικολάου Μ. είναι στο Άγιο Όρος.Άρα,όταν πάει στο Άγιο Όρος ακολουθεί το Παλαιό Ημερολόγιο.Όταν είναι Θεσσαλονίκη,ακολουθεί το Νέο Ημερολόγιο.

   Διαγραφή
  6. Ανώνυμος22/2/19, 8:48 π.μ.

   ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΝΩΝΥΜΕ 10.26 Μ.Μ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟ ΤΟ ΟΤΙ Ο Π.ΝΙΚΟΛΑΟς ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ...ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩς ΤΕΤΡΙΜΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ. ΤΟ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕς ΣΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΑΤΕΡΑς (ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙς "ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ") ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟς ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥς ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΜΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥς!!! αΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΣΥΜΒΕΙ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΑΝ ΕΙΧΕς ΤΟ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ ΘΑ ΕΞΕΦΡΑΖΕς ΕΚΠΛΗΞΗ ΚΑΙ ΙΕΡΗ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ...

   Διαγραφή
  7. Ανώνυμος24/2/19, 10:24 π.μ.

   ΑΔΕΛΦΕ 8:48 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΛΛΑ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ Π.ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΓ.ΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ..?ΠΛΑΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ?ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΣΟΙ ΜΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΓ.ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ.?

   Διαγραφή
 10. Ανώνυμος21/2/19, 5:19 μ.μ.

  Γνωρίζει κάποιος ότι η Αγ. Νεφέλη στο Θαβώρ εμφανίζεται σε πιστούς και με το νεο; Δηλαδή κάποιοι την είδαν και εκτός της εορτής της Μεταμορφώσεως που εορταζόταν με το παλαιό!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΠΕΡΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ, ΠΕΡΙ ΔΥΟ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ και
  ΠΕΡΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ «ΔΙΩΓΜΩΝ» ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΓΟΧ.

  Δεν έχω διαβάσει τους βίους και τα καμώματα αυτών που διώχτηκαν από ΓΟΧ, απλά εκκλησιολογικά εξ ορισμού δεν μπορεί να είναι Άγιοι Μάρτυρες για μένα, από τη στιγμή Νικόλαε που ήξερες ότι δεν είμαι ΓΟΧ. Αν υπάρχει εξαίρεση κάποιων και ήταν περί Πίστης Κυρίος είδεν! Αντίστοιχα δε, τα προσβλητικά που δημοσιεύεις για τον Α.Πορφύριο και ανήκουν στον ΓΟΧ πατέρα της παρέας σου , ήταν συνέπεια τις εκκλησιολογική θεωρήσης σου. Είμαστε ανεκτικοί εδώ κατά την πράξη, υπήρξε ανοχή και απαντήθηκαν και αναιρέθηκαν οι επαίσχυντες συκοφαντίες εναντίον του αγίου γέροντα. Δεν κόπηκαν συνομιλίες και δεν σου έγινε φραγή, για παράλογη προσβολή μνήμης, νεκρού ίσως για σένα, Άγιο όμως για μας. Και αυτό επειδή γνωρίζοντας την εκκλησιολογία σου, την πλάνη σου, επιδείχθηκε σχετική ανοχή και κατανόηση. Εσύ όμως έδειξες για ακόμα μία φορά αντιδεοντολογική συμπεριφορά και ανέχτηκες το ιστολόγιο συμπερασματικές και αστήρικτες κατηγορίες για μάγια στην βάση του αγγίγματος του καρπού ενός χεριού. Άφησες κατηγορίες για αστρικά ταξίδια και οράματα της αρχαιότητας, ενέργειες που θα μπορούσαν να οφείλονται στο Άγιο Πνεύμα , να εξηγούνται από την ψυχική κακεντρέχεια του εκλεκτού σου μέλους. Θα σου άρεσε άραγε στη θέση του γέροντα να ήταν ο παππούς σου και να τον λέγανε μάγο και μάντη; Θυσιάζεις τα πάντα, κάθε έννοια Δικαιοσύνης και ορθοπραξίαs απλά και μόνο για να ικανοποιήσεις την ψευδαίσθηση σου ότι ανήκειs στην κανονική γνήσια εκκλησία του Κυρίου. Και όταν κάποιος σου προσβάλλει, όχι την μνήμη των νεκρών αλλά την Άγιο μαρτυρική τους ιδιότητα εξανίστασαι, ονομάζεις αναπόδειχτα «τρολ» και φράζεις την πρόσβαση.
  Διότι εάν κάποιοι έκαναν αντίσταση κατά αστυνομικών οργάνων, αντιποίηση αρχής,
  εκκλησιαστικό στασιαρχείο, επέδειξαν προκλητική συμπεριφορά ορμώμενοι από υπερβάλλοντα ευσεβιστικό ζήλο, μόνοι τους δεν δικαιολογούν στα μάτια των χριστιανών τον διωγμό για την πίστη αλλά για το ανικανοποίητο της γνώμης τους. Και αν κάποιοι έφυγαν από αυτό τον κόσμο πάνω στις ταραχές, μόνο αν αποδειχτεί ότι κάποιες περιπτώσεις ήταν για την πίστη καθαυτή και όχι για την απαγόρευση για τις εξωτερικές συνθήκες εκδήλωσης της θρησκευτικότητας, μπορεί να θεωρηθούν ώς διωγμοί. Δηλαδή πιστεύεις ότι αν κάποιος Χριστιανός δεν συμμορφωνόταν με τις υποδείξεις Ρωμαίων στρατιωτών, σε διαταγή να μην κάνει φανερή σύναξη ομόπιστων σε συγκεκριμένο τόπο και ώρα, ο χριστιανός όμως μιλούσε με αυθάδεια και έδειχνε ανυπακοή στις αρχές και εξουσίες και εξ αυτών και μόνο έχανε τη ζωή του, θα πρέπει να τον θεωρήσουμε μάρτυρα υπέρ του Χριστού την πίστη την Αγία; H μόνη Αγία ανυπακοή και μαρτύριο που επιτρέπεται φυσικά, είναι για την αλλαγή/ προσβολή της πίστης στα δόγματα και όχι για λειτουργικά θέματα ναών ημερολογίων, κεριών, λιβανιών και γενικά εξωτερικής έκφανσης της θρησκευτικότητας, όταν δεν υπάρχει προσβολή στο δόγμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ανώνυμος22/2/19, 11:48 π.μ.

  Κύριε vas09 η με το πραγματικό σας όνομα κύριε Πίκουλα Βασίλειε τι έγινε με τον Αντίχριστο που μας έλεγες και έγγραφες ότι ήταν το 2012 30 ετών και παρουσιαζόταν σταδιακά και επιλεκτικά στους "κεκαθαρμένους" και τι εννοούσες με τον όρο κεκαθαρμένους; Σήμερα σύμφωνα με τα γραφόμενά σου θα έπρεπε ο Αντίχριστος να είναι 37 ετών, δηλαδή καραμπινάτη πλάνη. Καλά θα ήταν τα ιστολόγια που φιλοξενούν άρθρα σου ή σχόλιά σου εάν γνωρίζουν το αληθινό όνομά σου να κάνουν και μια έρευνα στο διαδύκτιο, όχι μόνο σε σένα, αλλά και σε όποιον άλλο εμφανίζεται ως γνώστης των Εκκλησιαστικών προβληματισμών και επιθυμεί να γίνεται διδάσκαλος των άλλων. Για του λόγου το αληθές δείτε το πρώτο σχόλιο του Βασίλη Πίκουλα ή vas09 στο άρθρο που ακολουθεί http://www.orthodoxia.gr/show.cfm?id=1578&obcatid=2

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. @ Π.Π.

  Αυτο το "επειχηρημα" του δασκαλου εχει απαντηθει πιο πανω και ο ανωνυμος Ανώνυμος22/2/19, 11:48 π.μ. εδω τρολαρει και κανει SPAM. Να αφαιρεθει το μηνυμα του, οποιος συμμετέχει NA EINAI ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΓΟΧ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΝΑ ΣΕΒΕΤΑΙ οτι εχει ειπωθει και απαντηθει. Αλλιως λεγετε SPAM. ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΣΕΒΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ, ΕΛΕΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος25/2/19, 11:12 π.μ.

   Κύριε Πίκουλα Βασίλη ή Vas09, ούτε τρολάρω, ούτε κάνω spam, οπως γράφετε, απλά δεν είχα διαβάσει αναλυτικά τα προηγούμενα σχόλιά σας. Τώρα μετά την απάντησή σας το έπραξα και διάβασα τα όσα γράψατε, με γενικό ουσιαστικά τρόπο, επί του θέματος που έθεσα στο προηγούμενο σχόλιό μου και οφείλω να σας σημειώσω, ότι δεν με ικανοποίησαν οι απαντήσεις σας, γιατί αυτά που γράψατε το 2012 δημοσίως είναι συγκεκριμένα και όχι αόριστα, ως προς την έλευση του Αντιχρίστου, όπως αφήνετε να εννοηθεί, σε προηγούμενο σχόλιό σας. Γράψατε επί λέξη:
   (12/05/12 (10:29) - Η από Vasileios Πίκουλας
   Τι θέση να πάρει αδερφή Σοφία..
   Κοιμάται τον ύπνο της βυζαντινής ανασύστασης με την προσδοκία απο Θεού στρωμένο κόκκινο χαλί γήινων δεσποκρατικών μεγαλείων μέσω του 'βασιλέα Ιωάννη'..

   http://apocalypsis.forumup.gr/viewforum.php?f=37&mforum=apocalypsis


   Η τραγική ειρωνία είναι οτι ο αντίχριστος ζεί ΗΔΗ ανάμεσα μας, γινεται 30 φετος το καλοκαιρι και η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του θα γίνεται σταδιακά σε λίγους μόνο αναλογικά και κεκαθαρμένους.. ). Σε αυτά τα γραμμένα λόγια σας περιμένω απάντηση, ούτε Βαρβέρη εγώ περιπλέκω στην υπόθεση, ούτε κανέναν άλλο. Το τίμιο θα ήταν να πείτε, συγγνώμη έσφαλλα με όσα τότε υποστήριζα, στο μέλλον θα είμαι προσεκτικώτερος, γιατί αυτά που γράφατε και λεγατε τότε ήταν και αποδείχθηκαν, ότι ήταν καραμπινάτη πλάνη, οι δικαιολογίες σε τέτοια σφάλματα δεν έχουν θέση. Εάν τουλάχιστον παραδεχόσαστε ευθέως το λάθος σας, αυτό δεν θα μείωνε το κύρος σας για τον τρόπο που σκέπτεσθε και διατυπώνετε απόψεις δημοσίως. Επίσης τί λόγο έχει πλέον το Vas09 όταν το πραγματικό σας όνομα Πίκουλας Βασίλειος είναι πλέον γνωστό δημοσίως; Μήπως φοβάστε μη κάνετε και άλλα λάθη στο μέλλον και καλύπτεσθε πίσω από ένα ψευδώνυμο; Εάν επιθευμείτε να διατυπώνετε απόψεις επί σοβαρών Εκκλησιαστικών θεμάτων, όπως έχετε κάθε δικαίωμα, καλό θα ήταν, κατ εμέ, να έχουν την υπογραφή σας και να μην είναι απλώς παρμένα τα επιχειρήματά σας από παλαιότερους συγγραφείς, ή αν είναι το τίμιο είναι να αναφέρετε με παραπομπή την πηγή. Ούτε ασεβής είμαι φίλε μου, ούτε πονηρός, όπως θέλεις να με βλέπεις , απλά θέλω να είμαι ένας σοβαρός αναγνώστης.

   Διαγραφή
 14. Επειδή κάποιοι διαμαρτύρονται για την συζήτηση που έχει ανοίξει με αφορμή τα σχόλια του vas019 και τα απαντητικά σχόλια περί Αντιχρίστου και Μάξιμου Βαρβαρή, δηλώνουμε ότι ως "Πατερική Παράδοση" έχουμε πάρει θέση εδώ: https://paterikiparadosi.blogspot.com/2018/04/blog-post_53.html
  O Μάξιμος είναι ένας πλανεμένος, ως προς τον ορισμό ημερομηνιών και την αμετανοησία γι' αυτό. «Τελικά οι δαίμονες πληροφορούσαν τόσο καιρό τον μονάχο Μάξιμο»!!! Και: Αμετανόητος ο Μάξιμος συνεχίζει την ...μετάθεση της πλάνης του στο μέλλον!
  Διότι άλλο είναι η μελέτη περί Αντιχρίστου, κι άλλο η επιμονή ορισμού Ημερομηνίας, την οποία και ο Κύριος απαγόρευσε. Γι' αυτό ας απαντήσουν οι εμπλεκόμενοι με ένα τελικό σχόλιο και θα κλείσει η συζήτηση, με κεντρικό πρόσωπο τον πλανεμένο μοναχό Μάξιμο.
  Π.Σ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. @Π.Π

  Α) Eίναι άλλο να δείχνουμε, την δημόσια εκφραστική ανακρίβεια, το αναπόδεικτο της προφητικής βεβαιότητας, την διαφυγή από τον δρόμο και των άλλων Πατέρων, και κυρίως του δημοσίου εγωισμού κάποιου από τον οποίο Αναμένουμε πολλοί μία ταπεινή και ξεκάθαρη συγνώμη και διαφορετικό να βάζουμε μία μόνιμη και αμετακίνητη ταμπέλα κατάκρισης, στέλνοντας έμμεσα στην κόλαση,κάποιον που μπορεί και ευχόμαστε να μετανοήσει. Ρίχνοντας μετά από πολύ καιρό μια ματιά στον ιστοτοπο του μοναχού, δεν διαπίστωσα άλλη ημερομηνία, αλλά επιφυλάσσομαι.
  Μάλιστα να ΠΡΟΣΠΑΘΟΎΜΕ να το κάνουμε όπως ο ανωνυμος ΘΑΠ, με προφανή σκοπό να πλήξουμε όχι τον καλοπροαίρετο, αφελώς πλανεμένο στο θέμα συντελειακης ημερομηνιακης βεβαιότητας Μaximo, με το ύφος του δήθεν αλάθητου και του κακού τρόπου διαχείρισης,( όπου όμως έφαγε τη σφαλιάρα του χρόνου). Αλλά κάποιον διαφορετικό, σε λάθος άρθρο, που συνεργάστηκε με τον σύλλογο του μοναχού ως εκδότη για άλλο θέμα, από μία διαφορετική οπτική γωνία, όπως και ο πατέρας Νεκτάριος που έδινε συγχαρητήρια και χρησιμοποίησε υλικό, εκτός βέβαια ημερομηνίας όπου ήταν σωστά αντίθετα κάθετος.
  Β)
  Σας ευχαριστώ για την υπόδειξη στο διαφορετικό σχετικό σύνδεσμο.
  Από την αρχή ήθελα το θέμα εδώ να μείνει ΓΟΧ μόνο αλλά βλέπετε όταν δεν μπορούν να απαντήσουν επί της ουσίας κάποιοι κακόβουλοι, προσπαθούν να συκοφαντήσουν με διαστρεβλώσεις και εκτός θέματος. Επειδή βλέπω πολλοί συγχύστηκαν και μπερδεύτηκαν, ή μπορεί να έχουν απορίες και βάσιμες ενστάσεις επιτρέψτε μου κατευθείαν στο σύνδεσμο που βάλατε να δώσω κάποιες απαντήσεις, εξηγήσεις και διευκρινίσεις,

  1. Αγ. Πατέρες στα Περί Ημερομηνιών και γιατί δεν μπορεί κάνεις να βρει την απόλυτη στιγμή του Κυρίου, ακόμα και να ξέρει από τους Πατέρες, την ώρα = μεσάνυχτα, την ημέρα =Κυριακή, τον μήνα = Μάρτιος, την ημερομηνία = 25, αλλά ακόμα και να αποκωδικοποιούσε το έτος, πάλι δεν υπάρχει βεβαιότητα. Πως εξηγούνται οι δυο βασικές αντιφατικές ερμηνείες και πράξεις περί δυνατότητας της γνώσης αυτής και πιθανές ιδιωτικές και όχι δημόσιες εξαιρέσεις της τελευταίας στιγμής επί μεγάλου διωγμού.

  2.Κριτικές απόψεις και ιστορικές πράξεις που αφορούν τους δυο εσχατολογους μοναχούς, π. Νεκτάριο Μουλάτσιωτη και φυσικά για τον εν εγωιστική πτώση άνευ μετάνοιας π. Μάξιμο, () οι οποίοι αμφότεροι έχουν αρνητικά παρόμοια θέματα (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ειδικά δογματική ο π. Νεκτάριος) , οπότε ας βλέπουμε τα πάντα ζυγισμένα και στο σωστό πλαίσιο.

  3.Κατάρριψη της σατανικής θέσης (και εκ των προηγουμένων πράξεων του ίδιου π.Νεκτάριου) ότι μια διαρκής έστω πλάνη = όλα τα υπόλοιπα και όλοι γύρω του βρίσκονται στην ίδια πλάνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.