Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019

Άλλη μια "Κατακόμβη" αποτειχισμένων στην Πελοπόννησο!
Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας σήμερα, κι ἄλλη μιὰ «Κατακόμβη» Ἀποτειχισμένων λειτούργησε (σὲ μιὰ τέταρτη κεντρικὴ περιοχή τῆς Πελοποννήσου) μακρὰν τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ τῶν “κοινωνούντων αὐτοῖς”. Ἀλλὰ καὶ μακρὰν τῶν σχισματικῶν Γ.Ο.Χ., οἱ ὁποῖοι ξεγελοῦν καὶ ἀπορροφοῦν κάποιους πιστοὺς ποὺ ἀπηυδισμένοι ἀπὸ τὴν ἀδιαφορία τῶν Ποιμένων καὶ μὲ τὴν προτροπὴ κάποιων Ἁγιορειτῶν, ἀντὶ νὰ στραφοῦν στὴν ἁγιοπατερικὴ Ἀποτείχιση, ποὺ κρατᾶ τοὺς πιστοὺς μέσα στὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας καὶ μακριὰ ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, καταλήγουν στὸ σχίσμα τῶν Γ.Ο.Χ.!  Ἀπὸ τὴ Σκύλλα, στὴ Χάρυβδη!
Στὴν «Κατακόμβη» (μικρὸ μοναστηράκι) βρέθηκαν καὶ συμμετεῖχαν στὴν Θ. Λειτουργία λίγες δεκάδες ἀποτειχισμένων πιστῶν. Εἰδοποιήθηκαν μεταξύ τους (ὅπως σὲ τέτοιους καιροὺς συμβαίνει στὴν Ἐκκλησία) καὶ μὲ λειτουργὸ τὸν ἀκούραστο παπα-Σπύρο γιόρτασαν τὸν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν μέσῳ τῆς χειρότερης καὶ ἐσχατολογικῆς αἱρέσεως τῆς ἱστορίας, τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τῆς Παναιρέσεως, ἡ ὁποία μὲ τὴν σιωπὴ καὶ ἀφασικὴ ἀδιαφορία τῶν «ὀρθόδοξων» Ποιμένων ἐπεκτείνεται ραγδαία.
Εἶναι καιρὸς κι ἄλλοι ἱερεῖς, ποὺ μαθαίνουμε ὅτι ὑπάρχουν, ἀλλὰ ἀκόμα προβληματίζονται περὶ τοῦ πρακτέου (ἐξ  αἰτίας καὶ μὲ εὐθύνη ποὺ βαραίνει ἀποκλειστικὰ τοὺς ἤδη ἀποτειχισμένους ἱερεῖς, ποὺ ἀρνοῦνται νὰ συναντηθοῦν ὡς ἄνθρωποι καὶ χριστιανοὶ καὶ νὰ λύσουν τὶς διαφορὲς ποὺ παρατηροῦνται μεταξύ τους), νὰ πάρουν τὸν δύσκολο ἀλλὰ ἁγιοπατερικὸ δρόμο τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, μὲ ὁδηγὸ καὶ μόνο τοὺς Ἁγίους Πατέρες. Ἡ στάση τῶν Ἁγίων εἶναι καταγεγραμμένη καὶ ἀδιαμφισβήτητη. Καὶ οἱ μεταπατερικὲς προσθῆκες κάποιων συγχρόνων ποιμένων ποὺ τὶς ἀλλοιώνουν, εἶναι ἐπίσης φανερὲς διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ.
Ἡ ἑορτὴ τῆς Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας μᾶς παρουσιάζει τὴν Ὀρθόδοξη στάση κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.