Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

Όταν οι άγευστοι της Πατερικής θεολογίας γνωματεύουν: ο π. Θ. Ζήσης, λέγει, κηρύττει την ...αιρετική Αποτείχιση!!!π. Θεόδωρος Ζήσης θέλησε νὰ βαδίσει τὴν «μέση ὁδὸ τοῦ συμβιβασμοῦ» στὸ θέμα τῆς ἀποτειχίσεως, καταγγέλoντας μὲν τοὺς Οἰκουμενιστές, ἀλλὰ παραμένοντας στὸ χῶρο τῶν χαρτοπολεμιστῶν ἀντι-οικουμενιστῶν. Κι αὐτὸ γιατὶ θεώρησε ὅτι, ἀκολουθώντας τὴν «βασιλικὴ ὁδὸ» τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς τῶν Ἁγίων Πατέρων, θὰ μείνει μόνος! Καὶ νά, τώρα, ποὺ ἡ «μέση ὁδὸς τοῦ συμβιβασμοῦ» τὸν ὁδηγεῖ στὴν ἀθέτηση τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων, τὴν ὁποία ὀρθότατα καὶ ἁγιοπατερικὰ ἐξέθετε πρὶν ὑποκύψει στὸν «ψυχολογικὸ ἐκβιασμὸ» κάποιων πατέρων τῆς Συνάξεως τῆς Γατζέας, ὅπως ἔμμεσα εἴχαμε ἀντιληφθεῖ ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ μᾶς ἔλεγε, ὅσα πληροφορηθήκαμε ἀπὸ μέλη τῆς Συνάξεως τῆς Γατζέας καὶ ἀπὸ ὅσα πρόσφατα διαβάσαμε.
Παρουσιάζουμε, λοιπόν, κάποια στοιχεῖα καὶ ἀποσπάσματα ὁμιλιῶν τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση, ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο «Στῶμεν Καλῶς», γιὰ τὰ ὁποῖα  γνωματεύει πὼς ὁ π. Θεόδωρος εἶναι αἱρετικός -ὡσὰν ὁ ἱστολόγος νὰ ἀποτελεῖ πατερικὴ αὐθεντία -ὁ ἀνίδεος- καὶ χωρὶς νὰ στηρίζει τὶς αὐθαίρετες θέσεις τους σὲ πατερικὰ κείμενα!
Καὶ ὁ μὲν ἀμαθὴς ἱστολόγος καὶ διαστροφέας τῆς ἀλήθειας, ὡς ἄγευστος τῆς πατερικῆς διδασκαλίας καὶ μὴ κατανοῶν οὔτε τί λέγει, οὔτε «περὶ τίνος διαβεβαιοῦται», διασπείρει στοὺς ἀγνοοῦντες τὶς ἀκαθαρσίες του. Ὁ π. Θεόδωρος, ὅμως, βαθύτατος γνώστης καὶ διδάσκαλος τῆς σοφίας τῶν Ἁγίων Πατέρων, θὰ συνεχίζει νὰ ἀκολουθεῖ τὴν ὁδό, ποὺ συνειδησιακὰ γνωρίζει ὅτι δὲν συνταυτίζεται μὲ τὴν ὁδὸ τοῦ Εὐαγγελίου, ἐπειδὴ ἡ ὁμάδα τοῦ π. Σαράντου καί τινες ἄλλοι ταυτίζουν τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς μὲ τὸ σχίσμα; Δὲν παρακολούθησε τὸ Βατερλὼ τῆς Ἡμερίδος στὴν Μητρόπολη τοῦ Πειραιῶς, ὅπου οἱ Εἰσηγητές, στὴν προσπάθειά τους νὰ δικαιολογήσουν τὴν γραμμὴ τοῦ π. Σαράντη καὶ τῶν περὶ αὐτόν, διέστρεψαν τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ταύτη τὴν Ἀλήθεια;
1. Τὸ πρῶτο ἀπόσπασμα εἶναι ἀπὸ ἀπάντηση σὲ ἐρώτηση ἀκροατῆ τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση στὸ «Συνέδριο κατὰ τοῦ παπικοῦ πρωτείου» ποὺ τὸ 2010 πραγματοποιήθηκε στὸ Στάδιο «Εἰρήνης καὶ Φιλίας» τοῦ Πειραιᾶ. Εἶπε ἐκεῖ:
«Άν ο οποιοσδήποτε εδώ, έχει την αίσθηση ότι πρέπει να προχωρήσει σε “Αποτείχιση”, όπως και ο συνάδελφος ο οποίος υπέβαλε το ερώτημα, μπορεί και ως λαϊκός να προχωρήσει στην “Αποτείχιση”... ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΙΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΛΑΪΚΟΣ, ΣΕ ΕΜΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ “ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ” ΚΑΙ ΑΣ ΒΡΕΙ ΧΩΡΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΤΗΝ “ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ”! ».
Σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο μᾶς ἐνημερώνει ὁ ἱστολόγος τοῦ «Στῶμεν Καλῶς»:
«Προσωπικώς, έχω συνομιλήσει τα τελευταία χρόνια με πολλούς από τους συμμετέχοντες στην γνωστή “σύναξη κληρικών, λαϊκών και Μοναχών κατά του Οικουμενισμού”, οι οποίοι μου εξήγησαν πως δεν συμφωνούν με την ακραία “Αποτείχιση” του π. Θεοδώρου! Συγκεκριμένα, ο π. Σαράντης Σαράντος, μόλις του είπα για την πλάνη του π. Θεοδώρου είπε: «εγώ όμως δεν τα δέχομαι αυτά»· ο Ιερομόναχος Λουκάς–Γρηγοριάτης είπε πως διαφωνεί με τον π. Θεόδωρο στο θέμα αυτό και μόλις τον ερώτησα «γιατί δεν του λέτε κάτι;», εκείνος μου απήντησε: «τις ξέρει τις θέσεις μας ο π. Θεόδωρος»· ο Μοναχός Αρσένιος Βλιαγκόφτης συμφώνησε πως τα, υπό του π. Θεοδώρου
λεγόμενα οδηγούν σε σχίσμα... Το κίνημα των ψευτοαποτειχισμένων, διαρκώς διογκώνεται και σ΄ αυτό είναι σχεδόν βέβαιο πως φέρει τεράστια ευθύνη ο π. Θεόδωρος Ζήσης με τα μαγνητοφωνημένα του κηρύγματα. Λαϊκοί  και Ιερείς, φεύγουν ΕΝΩΠΙΟΝ ΟΛΩΝ ΜΑΣ από την Εκκλησία και εντάσσονται στους “Aποσχισμένους”! Η κατάσταση είναι ήδη τραγική και οι αντιοικουμενιστές θεολόγοι μας, θα πρέπει να διαχωρίσουν δημόσια την θέση τους, από αυτήν την πλάνη του π. Θεοδώρου, πριν να είναι πολύ αργά... Πριν δηλαδή πλανηθεί και κάποιος Έλληνας Αρχιερέας σαν τον Ράσκας Αρτέμιο που κοινωνεί με τον Ευθύμιο Τρικαμηνά(!!!). “Εις τα της πίστεως ου χωρεί συγκατάβασις”. Εις εκ των αποσχισμένων, ο Παναγιώτης Σημάτης, γράφει π.χ. σε σχόλιό του στο ίντερνετ: «Αυτά που δίδαξε και ο π. Θεόδωρος Ζήσης επί 7-8 χρόνια, μιλώντας για Αποτείχιση και Διακοπή Μνημοσύνου... Τον ρωτήσαμε να μας εξηγήσει τους θεολογικούς λόγους, και μας είπε το εξής (που δεν θα χαρακτηρίσω): “Δεν προχωρώ, διότι θα διαλυθεί η Σύναξη της Γατζέας. Εσείς, συνέχισε, μεμονωμένα μπορείτε να το κάνετε”. Τό ίδιο είπε και σε κυρία που δια τηλεφώνου του είπε, πως συνειδησιακά δεν αναπαύεται να λειτουργείται σε επίσκοπο φιλο-οικουμενιστή. Της είπε να πράξει κατά συνείδηση. Επίσης, ο π. Θεόδωρος και π. Γεώργιος Μεταλληνός, όταν ανακοίνωσα στην Σύναξη πως υλοποιήσαμε την απόφαση (που ήδη είχε ανακοινώσει) να αποτειχιστούμε, μας είπαν: "Καλά κάνατε. Ελεύθεροι είστε προς τούτο. Κι εμείς στον ΙΔΙΟ δρόμο βρισκόμαστε"! Κανείς δε μας είπε (από αυτούς που τώρα μας κατηγορούν) ότι πράττουμε κάτι ενάντιο στην εκκλησιαστική Παράδοση».

Σὲ ἄλλη ὁμιλία του, ὁ π. Θ.Ζ. μέ τίτλο «”Καλὴ καὶ κακὴ ἕνωση” ποὺ ἔκανε στὸν Σοχό, εκήρυξε τήν υπ΄ αυτού λεγομένη ''θεωρία τών συγκοινωνούντων δοχείων''. Η αιρετική αυτή θεωρία, έχει πρό πολλού διατυπωθεί από τούς παλαιοημερολογίτες, αλλά καί από τὸν νεοζηλωτή Ευθύμιο Τρικαμηνά! Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με τον π. Θεόδωρο Ζήση, μου είπε πως την θεωρία αυτή την έχει αναθεωρήσει ως λανθασμένη. Δεν παραδέχτηκε όμως πως η θεωρία του αυτή είναι αιρετική! Γεννάται όμως το εύλογο ερώτημα. Ώς τί είδους θεωρία τήν αποκήρυξε; Ως ορθόδοξη;
Τέλος πάντων... όπως καί νά `χει , ας γνωρίζουν όλοι όσοι ακούν τις ομιλίες του π. Θεοδώρου, πως ο ίδιος δεν πιστεύει πλέον σε αυτή την λανθασμένη θεωρία. Πάντως, το πρέπον είναι να ενημερώσει ο ίδιος ο π. Θεόδωρος τους ακροατές του.
Ιδού η απομαγνητοφώνηση της ομιλίας τού π. Θεοδώρου Ζήση στόν Σοχό περί τής θεωρίας των ''συγκοινωνούντων δοχείων'':
«...Στο θέμα τών σχέσεων πού υπάρχουν ανάμεσα στούς Πατριάρχας, τούς Επισκόπους και σε εμάς τούς Κληρικούς και σε εσάς τους Χριστιανούς, αυτές οι σχέσεις αποδίδονται με την εικόνα των “συγκοινωνούντων δοχείων”. Δηλαδή. Όταν ο Πατριάρχης συμπροσεύχεται με τoν πάπα και είναι υπόλογος απέναντι των αγίων Κανόνων, γιατί οι άγιοι Κανόνες λένε “Επίσκοπος, αιρετικοίς συνευξάμενος καθαιρήσθω” και υπάρχει και ένας άλλος Κανόνας, ο οποίος λέει “ο κοινωνών ακοινωνήτω, ακοινώνητος έσται”. Αυτός ο οποίος κοινωνεί, ο Πατριάρχης δηλαδή που κοινωνεί με τον ακοινώνητο –τόν αιρετικό, πρέπει και αυτός να είναι ακοινώνητος, τότε θα πρέπει και οι υπό τον Πατριάρχη Αρχιεπίσκοποι – Επίσκοποι, να κάνουν τον Πατριάρχη ακοινώνητο. Να μην επικοινωνούν. Να κόψουν το μνημόσυνο.
...Αφού οι Επίσκοποι μνημονεύουν τον Πατριάρχη και επομένως υπόκεινται και αυτοί στον κανόνα: “ο κοινωνών ακοινωνήτω, ακοινώνητος έσται”. Και εγώ όμως κοινωνώ με τον Επίσκοπό μου ο οποίος κοινωνεί. Και εγώ μνημονεύω τον Επίσκοπό μου, ο οποίος μνημονεύει τον Πατριάρχη, ο οποίος κοινωνεί με τον Πάπα. Και εσείς οι λαϊκοί έρχεστε από μένα, ο οποίος μνημονεύω τον Επίσκοπο και κοινωνάτε και με αποδέχεστε. Επομένως, μία σειρά –αυτή η σειρά του παραπτώματος που αρχίζει από τον Πατριάρχη, αρχίζει σιγά–σιγά σαν συγκοινωνούν δοχείον, να φθάνει σαν ευθύνη μέχρις εμάς! Γι΄ αυτό λένε οι Άγιοι: “Σέ θέματα πίστεως, δεν πρέπει να πείς, εγώ τί είμαι; Το λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Εγώ τί είμαι; Εγώ είμαι λαϊκός. Εγώ είμαι Επίσκοπος. Εγώ; Τί είμαι εγώ; Αυτοί έχουν την ευθύνη. Όχι. Οι λίθοι κεκράξονται και συ σιωπάς;”. Αλλά ποιός από τον κόσμο τα ξέρει αυτά; Οι περισσότεροι από τούς λαϊκούς, θα πούν: “Μα, αφού το κάνει ο Πατριάρχης, αφού το κάνει ο Πάπας, τί φταίω εγώ;”. Φταίς κι εσύ! Δεν δικαιολογείται η άγνοια... Αυτή λοιπόν είναι η “θεωρία των συγκοινωνούντων δοχείων”. Ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δεν είναι μόνον υπεύθυνος ο Πατριάρχης. Δεν είναι μόνον υπεύθυνος ο Επίσκοπος ο οποίος σιωπά και η οποία σιωπή είναι τρίτο είδος αθεϊας. Είμαστε υπεύθυνοι και εμείς οι Πρεσβύτεροι και μαζί με εμάς, είστε και σεις οι λαϊκοί, που έρχεστε μαζί με μας και δεν μας λέτε:Φεύγουμε εμείς”. Και βέβαια, ξέρω ότι πολλοί από σας, μας ακολουθείτε σε μία διάκριση και σε μία οικονομία, δεν ξέρω αν το κάνετε γι΄ αυτό. Αν τελικώς καταλήξουμε να σταματήσουμε αυτήν την οικονομική ένωση και την οικονομική στάση, δεν ξέρω, πόσοι από εσάς θα μας ακολουθήσετε. Αλλά, ο εις και η αλήθεια. Ο ένας και η αλήθεια. Και αν είναι κανένας μόνος, αν είναι βέβαιος πώς είναι με την αλήθεια, πρέπει να το ρισκάρει και να μείνει με την αλήθεια.
Και μου τηλεφώνησε προχθές, για να δείτε τί συνέπειες έχουν όλα αυτά και δεν είναι εύκολο πράγμα να παίρνει κανένας θέση. Μου τηλεφώνησε προχθές, ένας πιστός από τον Βόλο. Συμπαθέστατος και αγωνιστικότατος. Μου τηλεφωνεί συχνά και μου στέλνει και κείμενα από άψογα κείμενα και με ήλεγξε. Πώς με ήλεγξε; Υπενθυμίζοντας αυτό πού λέω εγώ πάτερ Φώτιε. Με ήλεγξε και μου λέει. Μου το υπέβαλε δήθεν σαν ερώτηση, για να μου πει: “πάτερ Θεόδωρε, εγώ, αυτό από σας το άκουσα''. Και μου είπε: ”πάτερ Θεόδωρε, σας ερωτώ. Αν απόψε εμένα με καλέσει ο Θεός και είμαι σε κοινωνία με τον Επίσκοπό μου, θά είμαι εντάξει απέναντι των Αγίων;”. Λέω: “αντιλαμβάνομαι γιατί το λες, γιατί αυτό είναι και η δική μου η αγωνία”. Είναι και η δική μου η αγωνία. Ας παρατείνουμε λοιπόν λίγο την αγωνία μας, μήπως από αυτή την μικρή οικονομία προκύψει κάτι μεγαλύτερο καλό...».
Άλλο απόσπασμα από την ομιλία του π. Θεοδώρου Ζήση, στον Βόλο: “Κινδυνεύει τώρα σοβαρά η Ορθοδοξία μας''. Εδώ ο π. Θεόδωρος, κηρύττει ως ΑΔΙΚΗ την υπό της Ιεράς Συνόδου καθαίρεση του αιρετικού Ευθυμίου Τρικαμηνά, ο οποίος ΜΑΣ ΘΕΩΡΕΙ ΟΛΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ...:
«Πόσοι έπρεπε να είχαν καθαιρεθεί μέχρι τώρα, Πατριάρχες καί Αρχιεπίσκοποι και Επίσκοποι; Πόσοι έπρεπε νά είχαν καθαιρεθεί; Ποιός θά τούς καθαιρέσει; Καί αντί να καθαιρούνται αυτοί οι οποίοι, αναίδιοι -φράσις τών Αγίων είναι- χωρίς ντροπή. Αναίδιοι -τό ναι με άλφα γιώτα- χωρίς αιδώ. Αντί να καθαιρούνται αυτοί οι οποίοι καταρακώνουν και εξευτελίζουν τούς Αγίους Κανόνας, έρχονται και τιμωρούν και εισάγουν εις δίκην, αγωνιστάς κλήρικούς, σαν τον πατέρα ΕυθύμιοΤρικαμηνά, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς τους Αγίους Κανόνες. Και που βρήκαν και για μένα, για την ελαχιστότητά μου, πριν από λίγο καιρό, βρήκαν πριν από λίγο καιρό, βρήκαν αφορμή εκεί να τιμωρήσουν και εμένα».
 Τό τελευταίο απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα πού πρόκειται νά δούμε, προέρχεται έκ τής ομιλίας του π. Θεοδώρου Ζήση: “Καλή καί κακή ένωση” (Σοχός Θεσσαλονίκη 13-05-2007):
«...Γι΄ αυτό λένε πολλοί, έγραψε τώρα ένα βιβλίο ο γνωστός Δικηγόρος -ο Σακκαρέλος, ότι η ένωσις έχει γίνει ήδη! Έγινε η ένωσις! (Τί ψέμα!...). Μήν περιμένουμε το κοινό ποτήριο! Φοβούνται νά εμφανιστούν, ο Πατριάρχης καί ο πάπας, ο Αρχιεπίσκοπος και ο πάπας, να κοινωνούν σε κοινό ποτήριο, γιατί θα γίνει χαλασμός από εμάς. Θα πούμε πλέον, γιατί γέροντα τάδε αντιδράς; Θα πούμε τότε. Ακόμη καί αυτούς οι οποίοι τώρα λένε: “είναι η κόκκινη γραμμή”. Μα την κόκκινη γραμμή τήν πατήσαμε. Γκρεμίσαμε αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Αί... επιτέλους! Περάσαμε καί πίσω από την κόκκινη γραμμή. Πού θά σταματήσει αυτή η κατάστασις; Αυτό λοιπόν είναι το θέμα μας, γενικά με τις σχέσεις μας με τούς άλλους Χριστιανούς και με την καλή και με την κακή ένωση...».
Αὐτὰ ἔλεγε ὁ π. Θ. Ζήσης! Μετὰ τὴν δημοσίευσή τους ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο «Στῶμεν Καλῶς», ἔχει ὑποχρέωση νὰ πάρει θέση. Ὁ ἴδιος πρὶν μερικὰ χρόνια εἶπε τὴν φράση ποὺ παραπάνω εἴδαμε:
Ἡ κοινωνία μὲ τους αἱρετικοὺς «είναι και η δική μου η αγωνία. Ας παρατείνουμε λοιπόν λίγο την αγωνία μας, μήπως από αυτή την μικρή οικονομία προκύψει κάτι μεγαλύτερο καλό...»!
Ἐμεῖς ἀκόμη ἐλπίζουμε καὶ πιστεύουμε ὅτι πέρασε ὁ καιρὸς τῆς ἀναμονῆς καὶ «τῆς μικρῆς οἰκονομίας», καὶ ὅτι οἱ ξεδιάντροπες πλέον ἐνέργειες τῶν Οἰκουμενιστῶν θὰ τὸν ὁδηγήσουν νὰ πράξει  ὅσα δίδασκε κι ἔγραφε πρὶν μερικὰ χρόνια, ἀψηφώντας τὶς ἀντίθετες ἀντιπατερικὲς γνῶμες τῶν συναγωνιστῶν του σ’ αὐτὸν τὸν ἀτερμάτιστο καὶ ἀναποτελεσματικὸ ἀγώνα κατὰ τὴς αἱρέσεως, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἕως σήμερα δὲν «προέκυψε κανένα μεγαλύτερο καλό»!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.