Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Με αφορμή την Επιστολή στο ιστολόγιο "Ο Παιδαγωγός": ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ; Διαβάστε τι λέει ο π. Γεώργιος Μεταλληνός και θα καταλάβετε!

σφαλῶς, ὄχι μόνο οἱ λέξεις ἔχουν χάσει τὸ νόημά τους, ἀλλὰ καὶ οἱ συνειδήσεις τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν, ἔχουν χάσει (μερικῶς τουλάχιστον) τὴν δυνατότητα διάκρισης καλοῦ καὶ κακοῦ, τὴν πνευματικὴ ἐκείνη διαύγεια, ποὺ θὰ τοὺς βοηθοῦσε νὰ καθοδηγοῦν Εὐαγγελικὰ τὸ Ποίμνιο. Ἄλλα λέγουν τὴν μιὰ στιγμή, κι ἄλλα τὴν ἄλλη. Ἄλλα λέγουν κι ἄλλα κάνουν.
Καὶ ἐπὶ τοῦ προκειμένου. Ὁ π. Γεώργιος  γράφει πρὶν ἀπὸ δέκα χρόνια, ὅτι ὑπάρχουν Οἰκουμενιστὲς Ἐπίσκοποι, ποὺ κατασπαράσσουν τὸ Ποίμνιο! Κι ὅμως· ἀντὶ νὰ τοὺς κατονομάσει καὶ νὰ βροντοφωνάξει, καὶ νὰ προτρέψει τοὺς πιστοὺς τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ αὐτούς, κοινωνεῖ μὲ τοὺς λύκους, τὴν φονικὴ λύσσα τῶν ὁποίων καταγγέλλει!
Διδάσκει ὅτι «ὅταν ἀναγνωρίζουμε τὸν Πάπα καὶ τὸν προσφωνοῦμε Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ» συμμαχοῦμε, «παίρνουμε τὸν Διάβολο», κι ὅμως, ὁ π. Γεώργιος (καὶ ὁ μητροπ. Πειραιῶς, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές) κοινωνεῖ μὲ τὸν Ζηζιούλα (καὶ τὸν κάθε Ζηζιούλα) ποὺ κάνει ἀκριβῶς αὐτό: ἀναγνωρίζει τὸν Πάπα, συμμαχεῖ καὶ παίρνει τὸν …Διάβολο!!! (κατὰ τὸν π. Γεώργιο).
Κι ὁ Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, τὴν σημερινὴ ΕΠΙΣΤΟΛΗ τοῦ ὁποίου δημοσιεύουμε, πράττει παρομοίως. Συγκεκριμένα· ὁ κ. Σεραφείμ, ἔστειλε στοὺς διαχειριστὲς τοῦ ἱστολογίου «Ὁ Παιδαγωγός» μιὰ Ἐπιστολή (ποὺ δὲν θὰ χαρακτηρίσουμε, οὔτε θὰ ἀπαντήσουμε ἐμεῖς γι’ αὐτοὺς ἐπὶ τῆς οὐσίας), στὴν ὁποία ἀποκαλύπτει τὶς διαθέσεις τῆς καρδίας του καὶ συνιστᾶ καὶ τὰ ἑξῆς
ἀποτρεπτικὰ τῆς Ἀποτειχίσεως στὸ ἱστολόγιο «Ὁ Παιδαγωγός», ποὺ τελευταῖα τόλμησε νὰ ὑπενθυμίσει τὴν Ἁγιοπατερικὴ Παράδοση στὸ θέμα τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου τῶν αἱρετιζόντων:
Δὲν «θά ἔπρεπε νά εὔχεσθε (τοὺς προτρέπει) τήν διακοπή τοῦ μνημοσύνου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, πού ἀσφαλῶς θά ἐπισυμβεῖ ἐάν διαβῆ τόν “Ρουβίκωνα” τῆς intercommunion μέ τήν αἵρεσι ἤ τῆς ἀποδόσεως συνοδικῶς ἐκκλησιαστικότητος σέ αὐτήν».
Καλά, δὲ ἄκουσε ποτὲ ὁ κ. Σεραφείμ (ἂν καὶ συναναστρέφεται τοὺς πατέρες τῆς «Συνάξεως» τῆς Γατζέας) ὅτι ἔχουν τοποθετηθεῖ δημόσια ἐδῶ καὶ μιὰ δεκαετία ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς διακοινωνίας (intercommunion), ἀποκαλύπτοντας ὅτι ὁ Πατριάρχης καὶ ἡ παρεούλα του (τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων καὶ θεολόγων) τελοῦν τὴν διακοινωνία ἐδῶ καὶ δεκαετίες; Ὅτι ἡ ἀπόδοση ἐκκλησιαστικότητος στὸν Παπισμὸ εἶναι γεγονός, ἀφοῦ συνέρχονται ἡ μία Σύνοδος μετὰ τὴν ἄλλη, ἡ μία Ἱεραρχία μετὰ τὴν ἄλλη, καὶ καμία δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὴν καταδίκη τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ ὅλες τὸν ἀποδέχονται …σιωποῦσες, καὶ μάλιστα κατὰ τριαντάδες οἱ Ἐπίσκοποι ὑποδέχονται τὸν ἡγέτη τῆς Παναιρέσεως πατριάρχη Βαρθολομαῖο (ὅπως καὶ τὴν φατρία του) κραυγάζοντες «Εὐλογημένος ὁ Ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου»; Δεῖτε ὅτι, αὐτὸ ἀκριβῶς καυτηριάζει στὶς ὁμιλίες του (ποὺ παρακάτω θὰ διαβάσετε) ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός.
Ἀλλὰ ὁ κ. Σεραφεὶμ «οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι»!
Παραθέτουμε τὴν ἀνάρτηση τοῦ ἱστολογίου «Ὁ Παιδαγωγός» μὲ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ κ. Σεραφείμ, καὶ στὴ συνέχεια τὰ σχετικὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὶς ὁμιλίες τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ.

 Από το ιστολόγιο- Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

Η απάντηση του μητροπολίτου Πειραιώς στην ανάρτηση μας.


    Λάβαμε σήμερα επιστολή - απάντηση του μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ, σε ανάρτηση μας (που περιέχει αναφορές εις βάρος του). 

 Την ανάρτηση μας την είχαμε κοινοποιήσει στην μητρόπολη Πειραιώς,  με την δέσμευση να δημοσιεύσουμε την απάντηση τους, αν θελήσουν να απαντήσουν. 
   Για να έχετε ολοκληρωμένη εικόνα του τι δημοσιεύσαμε, την ανάρτηση μας μπορείτε να διαβάσετε εδώ,  
   Δημοσιεύουμε άμεσα την απάντηση του μητροπολίτη (και προσεχώς θα την σχολιάσουμε)
Ιστολόγιο- Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
᾿Ακτὴ Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Email: impireos@hotmail.com
Τηλ. 210 4514833
Fax  210 4518476
᾿Αριθμ. Πρωτ. 1420                        ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 18 Δεκεμβρίου 2015
Πρός Τό
Ἱστολόγιον
Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Ἐλλογιμώτατοι,
     Ἀνέγνωσα τό ἐπικριτικό γιά τήν ἐλαχιστότητά μου δημοσίευμά Σας καί ὀφείλω ἀπαντώντας πρός χάρι τῶν ἀναγνωστῶν Σας καί γιά νά μήν εὐτελίζεται τό Ἐπισκοπικό διακόνημα, νά ἀναφέρω μερικά στοιχεῖα πού θέλω νά πιστεύω ὅτι παρασιωπήσατε ἐξ ἀγνοίας. Ἐδῶ βέβαια ἐγείρεται τό κανονικό θέμα γιά τήν Ἐλλογιμότητά Σας, ὅτι παρεβιάσατε τήν ὑπό τοῦ Κυρίου μας κανονική δικονομία ἐγκλίσεως ἁμαρτάνοντος ἀδελφοῦ καί σπεύσατε νά μέ ἐγκαλέσετε ἐνώπιον τῶν ἀδελφῶν Χριστιανῶν χωρίς προηγουμένως νά μοῦ ὑποβάλλετε τό «κατηγορητήριο» Σας διά νά ἀπαντήσω ἐπ’ αὐτοῦ καί τοιουτοτρόπως οἱ ἀναγνῶστες Σας νά ἔχουν τήν δυνατότητα νά σχηματίσουν τήν ἀντίληψή τους, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψι καί τήν δική μου θέση.

      Ἀγνοήσατε στό ἐπικριτικό Σας ἄρθρο ὅτι ὁμιλήσας κατά τοῦ διεθνοῦς Σιωνισμοῦ ἐδέχθην καταιγισμόν ὕβρεων καί ἐπικρίσεων ἀπό τόν τότε Κυβερνητικόν Ἐκπρόσωπον ὑπουργόν κ. Πεταλωτήν καί τήν Βουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ντόραν Μπακογιάννη, οἱ ὁποίοι ζητοῦσαν τήν ποινική μου καταδίωξη καθώς καί ἀπό τό Παγκόσμιο Ἑβραϊκό Κογκρέσο τῶν ΗΠΑ καί τό Εὐρωπαϊκό Ραββινικό Συμβούλιο, οἱ ὁποίοι ζητοῦσαν τήν ἀποπομπή μου ἀπό τήν Ἐκκλησίαστική μου θέσι. Μάλιστα ὁ τότε Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ κ. Λίμπερμαν ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμον ζητῶν τήν ἀπομακρυνσί μου ἐκ τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας καί ἀναφέρων ὅτι εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ εἶμαι persona non grata.
     Persona non grata ὅμως εἶμαι καί εἰς τήν γείτονα Τουρκία ὅπου ἡ Διεύθυνσι Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων μέ χαρακτήρισε ἔτσι ἐπειδή ὁμιλῶ καί γράφω δημόσια ἐναντίον τοῦ Ἰσλάμ ὡς ἀνθρωποπαθοῦς καταστροφικῆς λατρείας ἀσύμβατης μέ τό Εὐρωπαϊκό κεκτημένο μέ προφανῆ κίνδυνο γιά τήν σωματική μου ἀκεραιότητα καί διότι προσέφυγα στήν Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας κατά τῆς ἀνεγέρσεως Ἰσλαμικοῦ τεμένους στήν Ἀθήνα. Μπορεῖτε νά ἀναγνώσετε στό διαδίκτυο τήν νομική κονιορτοποίησι τῆς ἀπορριπτικῆς ἀποφάσεως τῆς Ὁλομελείας τοῦ ΣτΕ τῆς αἰτήσεώς μου πού συνέταξα καί πού οὐδείς τόλμησε νά ἀντικρούσει. 
Θέλω νά πιστεύω ὅτι δέν μπορεῖ νά χαρακτηρισθῆ ὡς ἐμπαιγμός τοῦ λαοῦ ἡ προσφυγή μου ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ κατά τοῦ ψευδεπιγράφου Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος καί τῆς Μασωνίας τήν ὁποία δημοσίως ἔχω στηλιτεύσει ὡς παγανιστικό, ἀποκρυφιστικό καί σατανιστικό θρήσκευμα. Ἡ ὑπόθεσι ἐξεδικάσθη ὑπό τοῦ Δ΄ Τμήματος τοῦ ΣτΕ καί ἀναμένεται ἡ ἔκδοσι τῆς σχετικῆς Ἀποφάσεως. 
Στήν κρίσι Σας δέν ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψιν οὔτε οἱ καταμηνύσεις μου ὑπό τῶν λεγομένων ὁμοφυλοφιλικῶν ἀκτιβιστικῶν ὀργανώσεων τοῦ Σιωνιστικοῦ Ἱδρύματος Open Society τοῦ George Soros.
  Παρέλκει βέβαια νά καταθέσω στήν ἀγάπη τῶν ἀναγνωστῶν Σας ὅτι οἱ ἐνστάσεις καί αἰτιάσεις πού κατά καιρούς ἀναφέρω γιά ἐκκλησιαστικά θέματα κρίνουν κανονικῶς καί θεολογικῶς θέσεις καί ἀπόψεις καί γνῶμες ἀλλά δέν ἔχω ἐκ τῶν Ἱερῶν Κανόνων τήν ἁρμοδιότητα νά ἀνάγομαι καί νά αὐτοανακηρύσσομαι σέ δωδεκαμελές Συνοδικό Δικαστήριο γιά νά κρίνω καί νά καταδικάζω συνεπισκόπους μου, ἔργο τό ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία ἐν Συνόδῳ μόνο μπορεῖ νά ἐπιτελέση. Ἐπί πλέον κανόνες κοινωνικοί ὁρίζουν ὅτι στήν ὀνομαστική ἑορτή δέν ὑπάρχουν προσκλήσεις συνεπῶς ἡ καλή προαίρεση τῶν ἀδελφῶν Ἀρχιερέων τούς ὁδήγησε συλλειτουργούς διά νά τιμηθῆ ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυρς Σεραφείμ ἐπίσκοπος Φαναρίου στόν Πειραιᾶ καί καθηκόντως γιά τούς ἴδιους λόγους ἀνταποδίδω τήν ἐπίσκεψι εἰς τά ὀνομαστήριά των. Ποῦ τό μεμπτόν;
  Τέλος δέν ἔχω ποτέ συμμετάσχει σέ οἰκουμενιστική ἐκδήλωση καί δέν γνωρίζω ὅτι τυγχάνω «ἐκ τῶν ἡγετῶν» τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγῶνος ἐπιτελῶν τό καθῆκον μου καί μόνον. Ἄλλωστε ἐκ τῆς διακονίας κάθε Ἐπίσκοπος ὀφείλει νά ἀντιμετωπίζει κριτικῶς καί μέ ἐκκλησιολογικά κριτήρια τάς σχέσεις μετά τῶν ἑτεροδόξων καί τῶν ἀλλοπίστων καί αὐτό καλεῖται καθῆκον καί ὄχι ἀντιοικουμενιστικός ἀγών.
     Νά γιατί Σᾶς εἶπα ὅτι παραβιάσατε τήν δικονομική τάξι τοῦ Κυρίου καί κατά ταῦτα μέ ἀδικήσατε. Θά ἔπρεπε γονυκλινῶς νά προσεύχεσθε νά ἐπανεύρη ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος τό ὀρθόδοξο κριτήριό του καί ὄχι νά εὔχεσθε τήν διακοπή τοῦ μνημοσύνου του πού ἀσφαλῶς θά ἐπισυμβεῖ ἐάν διαβῆ τόν «Ρουβίκωνα» τῆς intercommunio μέ τήν αἵρεσι ἤ τῆς ἀποδόσεως συνοδικῶς ἐκκλησιαστικότητος σέ αὐτήν.
      Εὐχόμενος εἰλικρινῶς ὁ Πανάγιος Θεός νά Σᾶς φωτίσει νά ἐπανεύρετε τήν ὀρθή ἐκκλησιολογική Σας θέση διατελῶ,
  
Μεθ’ ἑορτίων εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ


Καὶ τὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν διδασκαλία τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ:

Τὸ Βατικανὸ εἶναι ἕτοιμο νὰ δώσει τὰ πάντα, ἀλλὰ προσκύνησέ με (λέγει). Ποιά εἶναι ἡ προσκύνηση τοῦ Πάπα; α) Ὅταν τὸν ἀναγνωρίζουμε καὶ τὸν προσφωνοῦμε Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Δηλ. παίρνεις τὸν Διάβολο· δὲν μιλῶ γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Πάπα, ἀλλὰ γιὰ τὸν Παπικὸ θεσμό, Πρωτεῖα, Ἀλάθητα…
Τὸ ὅτι ὀνομάζουμε τὸν Πάπα, ὡς Πάπα, Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ,
1ον: σημαίνει τὴν μεγαλύτερη βλασφημία. Ἡ παναίρεση θεωρεῖται Ὀρθοδοξία! Ἐξισοῦται ὄχι μὲ μᾶς, ἀλλὰ μὲ τοὺς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας.
2ον: Εἶναι ἡ συμμετοχὴ στὴν Λειτουργία τοῦ Πάπα… Ὅταν κάνω τὸ Μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας, λειτουργεῖ ὁ Χριστός. Καὶ βάζω τὴν Παναίρεση, τὸν Παναιρετικό, καὶ στὸ «ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους» τὸν ἀσπάζομαι. Εἶναι συμμετοχή του εἰς τὴν Λειτουργία. «Ἀγαπήσωμεν», νὰ συγχωρήσουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. Ὅταν αὐτὸ γίνεται, ὁ ἀσπασμὸς τοῦ ἐνσαρκώνοντος Παναίρεσιν, ὅλες τὶς αἱρέσεις! Εἶναι ἡ θλιβερότερη ἀλλοίωσις τοῦ Χριστιανισμοῦ ὁ Παπισμός.
Metal_sinantisi_patriarxi_papa_29_11_06

«Αυτή τη στιγμή (σ.σ.: ὁμιλεῖ γιὰ τὸν Πάπα Ἰωάννη-Παῦλο) δεν είναι ένας παππούς, ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη και ζητάει βοήθεια από τον συνάνθρωπό του, αλλά είναι εκπρόσωπος του Σατανά, πραγματικά, διότι είναι η καταστροφή του Χριστιανισμού! Δεν μπορεί να είναι κράτος, ο Χριστιανισμός, να έχει πρωτεία εξουσίας, αλάθητα κ.τ.λ.. Αυτό είναι κατάργηση της πατερικής και αποστολικής εκκλησιολογίας!... Ο παπικός ο άνθρωπος δεν μου φταίει. Αν πεινάει θα του δώσω να φάει. Αν κρυώνει θα τον ντύσω. Άλλο το ένα κι άλλο το άλλο. Δεν είναι θέμα μίσους ή αγάπης. Είναι θέμα Σωτηρίας. Γιατί όταν ο παπικός δεν παίρνει Χάρη, ενώ ο παπισμός κλείνει με μαντάλους την Χάρη του Θεού, τις πόρτες προς τη Χάρη, τότε γίνεται ανατροπή των πάντων. Πραγματικά είναι ανατροπή κάθε πράγματος που έχει σχέση με τον Χριστιανισμό»  (Απόσπασμα από ομιλία του π. Γ. Μεταλληνοῦ, κοσμήτορα της Θεολ. σχολής του Πανεπ. Αθηνών, στην Εκκλησία του, στο Γουδί, στις 09-02-06)


Ἐφαρμόζουμε μία ἐκκλησιαστικὴ πολιτική, λέμε. Ὑπάρχουν ὅρια στὴν ἐκκλησιαστικὴ πολιτική. Ὁ Ἀθηναγόρας ὁ μακαρίτης πρῶτος τὰ ξεπέρασε αὐτὰ τὰ ὅρια. Ἂν εἴμαστε σήμερα σ’ αὐτὸ τὸν κατήφορο, ὀφείλεται στὸν Ἀθηναγόρα. Ἔλεγε, τοὺς κοινωνῶ ὅλους, δὲν ὑπάρχει τίποτα· ἄρα ἀπὸ τὸ 1965 ὑπάρχει -στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο- κοινωνία, ἡ intrercommunio (δια-κοινωνία)  μὲ τοὺς αἱρετικούς, Παπικοὺς Προτεστάντες.
Λέει ὁ Σακαρέλλος· ἔγινε ἡ Ἕνωση. Καὶ πράγματι ἔγινεἝνωση.
...Ἢ ὅταν τὸν ὑποδέχονται (τὸν Πάπα) ὡς «εὐλογημένον ἐρχόμενον ἐν ὀνόματι Κυρίου», ὡς Χριστὸν δηλαδή, καταλαβαίνετε τί σημαίνει· ὁ ἄλλος (ὁ Πάπας) νὰ βλασφημεῖ (ὄχι ὡς πρόσωπο, ὡς θεσμός), κι ἐσὺ νὰ τοῦ λὲς «εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου». Τότε κάθεσαι καὶ λές· ρὲ παιδιά, τρελαθήκαμε ὅλοι; Ἢ τρελαθήκαμε, ἢ εἴμαστε διαβολοκίνητοι καὶ κακοί(!) Πῶς τολμῶ ἐγὼ νὰ τὸ κάνω αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Θὰ μοῦ πεῖς· πολὺ εὐαίσθητος εἶσαι παπα-Γιώργη. Εἴμαστε ἁμαρτωλοί, ποὺ εἴμαστε. Γιατί φορτώνουμε (ἐπὶ πλέον τὴν ψυχή μας);
Στὸ μυστήριο τοῦ μικτοῦ γάμου (ποὺ τελεῖται ἀπὸ παπικὸ ἱερέα) δὲν μπορῶ νὰ παραβρεθῶ, σὲ ἄθεσμο μυστήριο ποὺ δὲν εἶναι μυστήριο. Χωρὶς νὰ τὸ αἰσθάνομαι ὅτι εἶναι μυστήριο… Ἕνας Ὀρθόδοξος ποὺ ξέρει τὰ πράγματα δὲν θὰ ἀνέχεται νὰ ἀκούει βλαστήμιες. Διότι, ὅταν λέει, «τοῦ ἁγιωτάτου Πατρὸς ἡμῶν Πάπα», εἶναι ὅλες οἱ βλαστημίες, γιὰ τὶς ὁποῖες μίλησα προηγουμένως. Ἂν δὲν τὸ καταλαβαίνει κανείς, καὶ δηλητήριο νὰ παίρνει, τὸ καταπίνει χωρὶς νὰ αἰσθάνεται ὅτι εἶναι δηλητήριο. Τὰ ἀποτελέσματα θὰ ἔλθουν μετά. Αὐτὸ δὲν εἶναι αὐστηρότης, τὸ «χαίρειν αὐτ μὴ λέγητε» τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Στὸν πλανεμένο δὲ λὲς «χαίρετε». Καλημέρα θὰ τοῦ πῶ. Ἀλλὰ μὴν τοῦ δώσεις τὴν χαρὰ ὅτι ἔχει σωτηρία ἐκεῖ ποὺ εἶναι. (Ὅταν τὸν Πάπα) τὸν ἀναγνωρίζω ὡς Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν Παπισμὸ ὡς Ἐκκλησία. Ὁπότε ἡ Ἕνωση ἔγινε. Τὸ καταλάβατε; Τὸν ἀναγνωρίζω ὡς Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Μακάρι νὰ εἶναι. Ἂν δὲν εἶναι ὅμως; Δὲν βλαστημῶ;
Στὸ mp3: dialogos_me_papikous_metallinos

 Είναι δυνατόν, λοιπόν, μετά από αυτά, ορθόδοξος Επίσκοπος νά θέτει τό ἐρώτημα: «Ἄλλαξε τίποτα στήν Ὀρθοδοξία μέ τό πού ἦλθε ὁ πάπας;» (Ἐννοοῦσε τήν ἔλευσή του στην Ἑλλάδα τό 2001). Ἀντιδρώντας τότε, ἀναγκασθήκαμε νά δηλώσουμε δημόσια: Τί λλο θελε Πάπας; «Τά πρε λα και φυγε»! Ποιά σαν ατά τά «λα»;
πλούστατα, ποδοχή καί ναγνώρισή του ς γνησίου πισκόπου τς κκλησίας το Χριστο, παρά τά παπικά δόγματα (Πρωτεο, λάθητο καί τό παπικό κοσμικό  κράτος), πού φαιρον κάθε δυνατότητα στόν Παπισμό νά μφανίζεται καί να διεκδικε τόν χαρακτηρισμό «κκλησία».
Δέν εἶναι, δυστυχῶς, μόνο πουσία θεολογικν προϋποθέσεων πόταξη καί τό θάψιμό τους σέ ποιεσδήποτε συμβατικότητες νδοκοσμικές καί ντιχριστιανικές προσδοκίες, πού μᾶς κάνει νά διαμαρτυρόμεθα. Εἶναι κυρίως τόσο εκολη πεμπόληση τς Πίστεως τν γίων μας λων τν αώνων, χωρίς τήν ποία σωτηρία, δυνατότητα θεώσεως, δέν εναι δυνατόν νά πάρξει. Ατό σημαίνει, τι κάποιοι Ποιμένες νεργον μέ τή συνείδηση και καταστροφική διάθεση τν «λύκων» τν Πράξεων, κατασπαράζοντας πνευματικά οἱ ἴδιοι τό ποίμνιο, πού Κύριος τους νεπιστεύθη (πρβλ. Ἰωανν. 21,15-17).
Ὑπάρχει, ὅμως, καί κάτι πρακτικά χειρότερο: Ο Δυτικοί γνωρίζουν τίς δυναμίες μας καί τόν τρόπο σκέψεώς μας καί γι' ατό δέν νησυχον. λα τά βλέπουν δικά τους καί πρό το διαλόγου, πού, πως γίνεται, δέν εναι παρά πανάληψη συνέχεια τς ονιτικς ψευδοσυνόδου τς Φλωρεντίας (1439). πί τέλους, ,τι δέν πέτυχε Παπισμός στή διάρκεια τς δουλείας (λατινοφραγκικς καί θωμανικς) μέ τις πιέσεις, νά πιβάλει δηλαδή τήν πόφαση τς Φλωρεντίας, τό πιτυγχάνει σήμερα με τήν συγκατάθεση τν διων τν Ποιμένων! Ἔ, τότε, μᾶς ταιριάζει ὁ χαρακτηρισμός τῶν (πολιτικά) γραικύλων ἀπό τόν μακαρίτη ποιητή μας Κωστή Παλαμά:
Δέν ἔχεις, Ὄλυμπε, θεούς, μηδέ λεβέντες ἡ Ὄσσα,
Ραγιάδες ἔχεις, Μάννα Γῆ, σκυφτούς γιά τό χαράτσι.
Κούφιοι καί ὀκνοί, καταφρονᾶν τή θεία τραχιά σου γλώσσα,
τῶν Εὐρωπαίων περίγελα καί τῶν ἀρχαίων παλιάτσοι.
Τηρουμένων τν ναλογιν, ατό σχύει γιά τούς οκουμενιστές Ποιμένες τς ποχς μας. «Τν παπικν περίγελα» καταντον καί τν «Πατέρων μας παλιάτσοι». πάρχει κάτι χειρότερο καί παισιώτερο πό ατό; Θεός νά μς λεήσει καί νά μς δηγήσει στήν μετάνοια, μέ τους τρόπους πού Αὐτός γνωρίζει...
Εφημ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» 3/8/2007


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.