Σάββατο 23 Απριλίου 2016

«Ήξεις, αφήξεις»! Καμιά νύξη για τους Οικουμενιστές! «Και άρνηση ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ παρουσίας στην Πανορθόδοξη»! (Βίντεο και σχόλιο του Λυκούργου Νάνη)


   Συνέντευξη –«Ἀπολογία» κατὰ Ζηλωτῶν!

  Εἶναι φανερὸ ἐξ ὅσων δηλώνει πρὸς τὸν δημοσιογράφο, ὅτι ἔχει προσβληθεῖ ἀπὸ τὸν ἰὸ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!    Εἶπε: Δὲν θὰ πάω στὴν Πανορθόδοξη καὶ γιατὶ «εκεί θα είμαστε γλάστρες»!
  -Σεβασμιώτατε, δὲν ξέρετε ὅτι εἴμαστε ὅ,τι αἰσθανόμαστε πὼς εἴμαστε;

   Εἶπε γιὰ «τὴν ἀγωνία μερικῶν ζηλωτῶν κ.λπ. Τὴν ἔχουμε κι ἐμεῖς τὴν ἀγωνία, ἀλλὰ πρέπει νὰ ξέρεις ὅτι ἡ ἀγωνία μας πρέπει νὰ εἶναι ὠφέλιμος, νὰ μὴ σκανδαλίζουμε τὸν κόσμο… Μποροῦμε νὰ διαφωνοῦμε σὲ μερικὰ πράγματα. Ὅλοι μας διαφωνοῦμε… Ἐγὼ μὲ τὸν Παναγιώτατο, θεώρησα σκόπιμο δυὸ φορὲς νὰ πάω στὸ γραφεῖο του…, νὰ πῶ τὶς ἀπόψεις μου, νὰ πεῖ τὶς ἀπόψεις του καὶ νὰ μὲ διαβεβαιώσει ὅτι δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ προδώσει τὴν Ὀρθοδοξία, οὔτε νὰ γίνει ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν.
  [σ.σ.: Αὐτὸ τὸ παράδειγμα, πάτερ, σᾶς ἔδωσε ὁ προκάτοχός σας Αὐγουστῖνος Καντιώτης; Ἔτσι μᾶς δίδαξαν οἱ Ἅγιοι; Αὐτὸ ἔκαναν μὲ τοὺς αἱρετικούς; Τὰ ἔλεγαν ινκογνιτο, μέσα σὲ τέσσερις τοίχους; Ἀλλοίμονο, κ. Θεόκλητε, ἂν ὁ Μ. Ἀθανάσιος, ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι, ἐμπιστευόντουσαν τὶς διαβεβαιώσεις ποὺ τοὺς ἔδιναν οἱ αἱρετικοί! Νά, λοιπόν, οἱ παρενέργιες τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν, νὰ ἀρνοῦνται νὰ κατονομάσουν καὶ νὰ διακόψουν τὸ Μνημόσυνο τῶν παναιρετκῶν Οἰκουμενιστῶν!].
   (Καὶ μοῦ εἶπε ὁ Πατριάρχης) Αὐτὰ τὰ ἀνοίγματα τὰ κάναμε μόνο γιὰ φιλανθρωπικούς, κοινωνικοὺς καὶ εἰρηνικοὺς σκοπούς. Διότι ὅλες οἱ Ἐκκλησίες (ἐν πάσῃ περιπτώσει ἐντὸς εἰσαγωγικῶν Ἐκκλησίες, ἐμεῖς εἴμαστε Μία ἡ Ἐκκλησία…), ἐπηρεάζουμε τὰ κράτη ὡς πρὸς τὴν φιλανθρωπία, τὴν κοινωνικότητα καὶ στὴν εἰρήνευση... Καὶ ἀπόδειξη μοῦ εἶπε τὸ ἑξῆς, ὅτι πάνω ἀπὸ 80 περίπου χρόνια δὲν ἔγινε  παγκόσμιος πόλεμος.
    Δημοσιογρ.: Κάποιοι τὸν φοβοῦνται (τὸν πόλεμο)
   Μητροπ. Φλωρίνης: Τὸν φοβοῦνται, ἀλλὰ οἱ Ἐκκλησίες συντελοῦν...
   [σ.σ.: Αὐτὰ λέγει, ὁ ἀρχηγέτης τῆς Παναιρέσεως κ. Βαρθολομαῖος Ἀρχοντώνης, καὶ πείθει, καὶ καθιστᾶ  ἀκίνδυνους γιὰ νὰ ἀνατρέψουν τὰ σχέδιά του, ὅλους ἐκείνους τοὺς μὴ Οἰκουμενιστές, ἀλλὰ προσβληθέντας ἀπὸ τὸν οἰκουμενιστικὸ ἰὸ Μητροπολίτες. Κι αὐτοὶ τὰ δέχονται, καὶ ἀναπαράγουν τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ αἱρετικοῦ, καὶ πείθονται στὸν αἱρετικό, κι ὄχι στοὺς Ἁγίους Πατέρες ποὺ ζητοῦν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς].
    Ἐγὼ εἶπα τὴν γνώμη μου στὸν Πατριάρχη. Ὕστερα τὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὸν ἑκάστοτε πατριάρχη τὸν σεβόμεθα ἀπὸ μικρᾶς ἡλικίας... Αὐτὰ δὲν μποροῦν νὰ μᾶς τὰ ξεριζώσουν ἐμᾶς τώρα...
   [σ.σ.: Ἐννοεῖτε ὅτι προσπαθοῦν νὰ σᾶς τὰ ξεριζώσουν αὐτὰ οἱ ζηλωτές, πάτερ. Ἀλλὰ ἔλα, ποὺ ὁ προκάτοχός σας, τὰ εἶχε ξεριζώσει καὶ σᾶς δίδαξε τὴν ὀρθόδοξη στάση ἀπέναντι στὸν Πατριάρχη, ὅταν αὐτὸς αἱρετίζει! Ὁ ἀείμνηστος Αὐγουστῖνος Καντιώτης δὲν «σεβάστηκε» τὸν πατριάρχη Ἀθηναγόρα, γιατὶ ὡς αἱρετικὸς δὲν ἦταν ἄξιος σεβασμοῦ κι ἔκοψε τὸ μνημόσυνό του! Ἀλλὰ ἐσεῖς, προσαρμόζετε τὸν «πολιτική» σας, ἀνάλογα μὲ τὰ ἐπισκοποκεντρικὰ σχέδια τῶν Οἰκουμενιστῶν! Κι ἔχετε τὴν ψευδαίσθηση ὅτι δὲν ὑπηρετεῖτε τὸν Οἰκουμενισμό, ἀλλὰ ἐνεργεῖτε γιὰ τὸ «καλὸ τῆς Ὀρθοδοξίας!].


Ο ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ

 Από τη συνέντευξη του Σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου, στον τηλεοπτικό σταθμό FLASHE της Δ. Μακεδονίας (15/4/2016):
-     «Έπρεπε να τεθούν και πιο σοβαρά θέματα [στην Πανορθόδοξη Σύνοδο].
-     [Εν όψει της Μεγάλης Συνόδου] Έστειλα ένα μεγάλο Υπόμνημα στην Ιερά Σύνοδο με τις απόψεις μου:
Γράφω εκεί ότι θεωρώ κόκκινες γραμμές:

1ον  Να κρατηθεί ατόφια η Ορθοδοξία και να μην θιγεί.
2ον  Οι άλλες ομολογίες να μην ονομάζονται "Εκκλησίες", διότι λέει το Σύμβολο της Πίστεως: "Ομολογώ... εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν" που είναι η Ορθόδοξος.
3ον  Να αναγνωριστούν δύο Μεγάλες Σύνοδοι που καταδίκασαν τον Παπισμό: η 8η και η 9η, που ο λαός τις ονόμασε Οικουμενικές. Είθισθαι, όταν γίνεται μια Μεγάλη Σύνοδος, να αναγνωρίζει τις αποφάσεις και προηγουμένων Μεγάλων Συνόδων.
-     [Στη Μεγάλη Σύνοδο] Έπρεπε ο καθένας [Αρχιερεύς] να έχει ψήφο. Αυτοί δεν δίνουν ψήφο. Είναι μια ψήφος [μόνο] του αρχηγού [της αντιπροσωπείας της κάθε Εκκλησίας].
-     Είμαστε κατά του Παπισμού και κατά της παγκοσμιοποιήσεως. Τέρμα! Κόκκινη γραμμή!  Ήμασταν ένα δένδρο και αυτοί [Οι Παπικοί] αποκόπηκαν.
-     Η ΔΙΣ θα μαζέψει όλες τις γνώμες των επισκόπων της Εκκλησίας της Ελλάδος, θα τις επεξεργαστεί η Γραμματεία της και θα τις μεταφέρει στη "Μεγάλη Σύνοδο".
-     Έστειλα μια επιστολή [παραίτησης] στη Σύνοδο: "Σας παρακαλώ να με εξαιρέσετε διότι είμαι προχωρημένης ηλικίας. Εξ' άλλου, τις θέσεις μου τις υπέβαλα στην Εκκλησία της Ελλάδος με Υπόμνημα". Και εξαιρέθηκα.
Εκεί [στην Πανορθόδοξη Σύνοδο] δεν θα μπορούσα να πω και τίποτα. Τί να κάνω; Γλάστρες θα είμαστε εκεί!
-     Καταλήγω στο Υπόμνημά μου [ως εξής]: "Εύχομαι ο Θεός να φωτίσει τους παρισταμένους, και προ παντός τους ιθύνοντας, τους αρχηγούς όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, να πάρουν αποφάσεις ωφέλιμες για την Ορθοδοξία"».
Δείτε το βίντεο από το 1:11:35 λεπτό και μετά ἐδῶ


 Σχόλιο στὶς "Ἀκτίνες"

ΕΥΓΕ στο μητροπολίτη Φλωρίνης για τις πεπαρρησιασμένες του ενέργειες!


     
Μετά τους μητροπολίτες Νέας Σμύρνης, Κυθήρων, Πειραιώς και Κηφισίας, και ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος υπέβαλλε την παραίτησή του από μέλος της αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στη λεγόμενη "Αγία και Μεγάλη Σύνοδο" που προώρισται να συνέλθει τον προσεχή Ιούνιο στο Κολυμπάρι της Κρήτης, ευφραίνοντας τον πιστό λαό.
    Ο ένας μετά τον άλλον, οι μητροπολίτες της Ελλαδικής Εκκλησίας, αρνούνται να συμμετάσχουν σε μία προβληματικών προδιαγραφών σύνοδο που μόνο πνευματική ζημία συνεπάγεται για το καλώς εννοούμενο συμφέρον της Οικουμενικής Ορθοδοξίας.


     Επιπροσθέτως, οι προαναφερθέντες μητροπολίτες γνωρίζουν, προφανώς, ότι με την τυχόν συμμετοχή τους στην ψευδο-σύνοδο της Κρήτης τους επιφυλάσσεται ο ρόλος του "κομπάρσου", της "μαριονέττας" και της "γλάστρας", κατά την επιτυχέστατη έκφραση του αγίου Φλωρίνης, αφού κάποιοι "φαεινοί εγκέφαλοι", οι οποίοι συνέταξαν τον κανονισμό λειτουργίας της εν θέματι συνόδου, φρόντισαν να φαλκιδεύσουν απαράγραπτα κανονικά δικαιώματα κάποιων ισότιμων με αυτούς συνεπισκόπων τους που σχετίζονται με το δικαίωμα της ψήφου απάντων των συμμετεχόντων μελών της συνόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.