Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Οι ψευδεπίσκοποι που καταπατούν τις Εντολές του Θεού τιμούνται, και όσοι πιστοί ζητούν την εφαρμογή και τις εφαρμόζουν ...διώκονται!!!

Γέροντας Σάββας Λαυρεώτης:

ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΘΑ ΕΠΕΙΔΗ
ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ 


 
νοχλονται διότι, χι μόνον δέν συμφωνομε μέ τά πραττόμενα πό το Οκουμενικο Πατριάρχου, λλά καί δέν ποδεχόμαστε τίς κατά καιρούς αρετίζουσες θέσεις καί πρακτικές του. Πς μως νά συμφωνήσουμε μέ τίς θέσεις καί τίς πρακτικές ατές το Πατριάρχη, ποος σέ μόνιμη βάση ποκαλε τόν αρετικό Πάπα «δελφό» του καί ναγνωρίζει στήν Παπική αρεση κκλησιαστικότητα;
λόκληρες Σύνοδοι, πως Η’ π Μ. Φωτίου (879-880), ο συχαστικς Σύνοδοι το 1341, 1347, 1451 (Θ΄ Οκουμενική), ο νεότερες Πατριαρχικς Σύνοδοι τς ΚΠόλεως (1722, 1727, 1838 κ.), λλ κα ο θεοφώτιστοι γιοι Πατέρες γιος Μάρκος φέσου, γιος θανάσιος Πάριος, γιος Νικόδημος γιορείτης, γιος Νεκτάριος Πενταπόλεως μ εαγγελική, πατερικ κα γιοσυνοδικ θεολογικ τεκμηρίωση καταδικάζουν περίφραστα ς αρετικούς τους Λατίνους τος Λατινόφρονες.
Δέν εναι πομένως Πατριάρχης πόλογος νώπιον τν ερν Κανόνων τν γίων ατν Συνόδων; Δέν μιλε καί πράττει ντίθετα απ' σα ο προμνημονευθέντες γιοι (καί πλθος λλων) δίδαξαν; Ο εροί Κανόνες δέν παπειλον καθαίρεση πρός σους συμπροσεύχονται μέ αρετικούς;
μες τί πό ατά πράξαμε; Καταπατήσαμε μήπως κάποιον πό τούς ερούς Κανόνες καί δέν τό ξέρουμε; Ατοί πού τούς καταπατούν τυγχάνουν τιμς καί μες πού συμμορφούμεθα πρός ατούς (ερούς Κανόνες) θά τύχουμε καταδίκης καί νειδισμο;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.