Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

Άλλο ένα δεκανίκι του Φαναρίου! Αθεολόγητη παραπληροφόρηση! Πώς αλλιώς θα "καπαρώσει" τον επίζηλο και επιθυμητό θρόνο της Θεσσαλονίκης;

Ο Λαγκαδά Ιωάννης για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο (ΒΙΝΤΕΟ)


Σχόλιο "Π.Π.": Οὐδεμία νύξη γιὰ τὸν κίνδυνο τῆς ἀλλοιώσεως τῶν Ἀληθειῶν τῆς Πίστεως ποὺ προέρχεται ἐκ τῆς δράσεως τῶν Οἰκουμενιστῶν ἡγετῶν, ἔκανε ὁ μητροπολίτης Λητῆς κ. Ἰωάννης στὴ συνέντευξη ποὺ ἔδωσε! Οὐδεμία ἀνησυχία ὑπάρχει, ἦταν τὸ μήνυμα ποὺ ἔστειλε στὸ ποίμνιό του καὶ στοὺς πιστούς, ἕνας ἀκόμα στυλοβάτης τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Οἱ κατοχυρωμένες ἐνστάσεις κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῶν δολίων καὶ κακόδοξων σημείων ποὺ ἐπισημάνθηκαν στὰ Προσυνοδικὰ Κειμένα τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου, εἶναι ἀνύπαρκτα γιὰ τὸν κ. Ἰωάννη, παρότι διατυπώθηκαν ἀπὸ συναδέλφους του Ἐπισκόπους, Ἁγιορεῖτες, ἄλλους Ἱερωμένους καὶ ἀπὸ καθηγητὲς Πανεπιστημίου. Κατὰ τὸν κ. Ἰωάννη Τασσιά, ὅλα αὐτὰ εἶναι «καχυποψίες» χωρὶς «ὑπόσταση». Πρέπει νὰ κάνουν ὅλοι, λέγει, τὸ χατήρι τοῦ «Πρώτου» κ. Βαρθολομαίου! Νὰ ὑλοποιήσουν τὴν ἐπιθυμία του, ὥστε νὰ πραγματοποιηθεῖ Σύνοδος, ἔστω κι ἂν τοῦτο γίνει, μὲ τὸ Οἰκουμενιστικῆς ἐμπνεύσεως φασιστικὸ Κανονισμὸ ποὺ ἐπέβαλε, καὶ διὰ τοῦ ὁποίου θὰ περάσουν οἱ κακόδοξες θέσεις τῶν Οἰκουμενιστῶν.
Ἄλλος ἕνας μητροπολίτης, λοιπόν, ἀποδεικνύεται οἰκουμενιστὴς ὁλκῆς, δηλαδὴ ἐσκεμμένα ἀθεολόγητος (ἢ καὶ πραγματικά), ἀφοῦ τολμᾶ ὁ ἀθεόφοβος νὰ ὑποστηρίξει χωρὶς ἐπιχειρήματα, καὶ κυρίως χωρὶς ντροπή, ὅτι
«τὸ θεματολόγιο, ὅπως μέχρι σήμερα τουλάχιστον εἶναι διαμορφωμένο, ἔχει σημεῖα καὶ στοιχεῖα τὰ ὁποῖα  ἐπαναλαμβάνω, δὲν προσκρούουν οὔτε στὴν ὀρθόδοξο Παράδοση οὔτε στὴν Ὀρθόδοξο δογματική διδασκαλία»!!!
Ὅταν ὁ δημοσιογράφος ζητᾶ τὸ σχόλιό του γιὰ τὴν κριτικὴ στάση τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀπέναντι στὰ συγκεκριμένα Προσυνοδικὰ κείμενα, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἰωάννης μὲ θεολογικὴ χονδροπετσιά, καὶ «μὴ νοῶν μήτε ἃ λέγει μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦται», ἀπαντᾶ:
«Κοιτάξτε, στὸ Ἅγιον Ὄρος ὑπάρχουν ὁπωσδήποτε κάποιες εὐαισθησίες, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι κάποιες φορὲς γίνεται παραπληροφόρηση»! [σ.σ.: Μακάρι, κ. Τασσιά, νὰ εἴχατε ἐλάχιστη ἀπὸ τὴν εὐαισθησία ποὺ ἔδειξαν νῦν οἱ Ἁγιορεῖτες εἰς τὰ τῆς Πίστεως κι ὄχι τὴν χονδροειδῆ ἀσέβεια ποὺ ἐπιδεικνύετε, ὑποτιμώντας τὴν ὅση καὶ ὅποια ὁμολογιακὴ θεολογική τους παρουσία καὶ πληροφόρηση! Ἀντὶ νὰ παραπληροφορεῖτε τόσο ἀνέντιμα τὸ ποίμνιό σας, ἔπρεπε νὰ τὸ ἐνημερώνετε τίμια καὶ ὀρθόδοξα κι ὄχι Οἰκουμενιστικά]. Διότι (συνεχίζει) στὰ 60 χρόνια ποὺ πραγματοποιεῖται ὁ Διάλογος, δὲν ὑπάρχει ἕνα κείμενο καὶ μία ὑπογραφὴ ὀρθοδόξου ἀντιπροσωπείας ἢ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ποὺ νὰ μειοδοτεῖ εἰς βάρος τῶν δικαίων καὶ τοῦ περιεχομένου τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας μας. Οὔτε ὑπάρχει καὶ κάτι στὸ ὁποῖο νὰ ἔχουμε συμφωνήσει μὲ κάποιον ἐκ τῶν αἱρετικῶν… [σ.σ.: Καὶ ὁ μεγάλος αἱρετικὸς καὶ μαέστρος τῆς κακοδοξίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ Ζηζιούλας, κ. Τασσιά; Κι ὁ ἀρχηγέτης Βαρθολομαῖος; Καὶ τὸ Μπάλαμαντ; Καὶ τὸ Πόρτο Ἀλέγκρε; Καὶ οἱ συμπροσευχές; Καί, καί, καί;]. Ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ κάνει τὸν Διάλογο, νὰ δώσει τὴν μαρτυρία καὶ τὴν ὁμολογία τῆς Πίστεως. Δηλαδὴ ὁ διάλογος ἔχει ἕνα χαρακτῆρα ὁμολογιακῆς παρουσίας… [σ.σ.: Ποῦ τὴν εἴδατε τὴν Ὁμολογία τόσες δεκαετίες, κ. Ἰωάννη; Τί παραπάνω λέγει ὁ Ζηζιούλας καὶ ὅλοι οἱ Οἰκουμενιστές;].  Ἡ πρώτη Ἀποστολικὴ Σύνοδος ἦταν μιὰ Σύνοδος μὲ κορυφαῖες ἀντιθέσεις, ὅμως ἦρθε ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος καὶ ἐπῆλθε ἡ εἰρήνευσις. [σ.σ.: Τί μᾶς λέτε, «θεοφοβούμενε» Ἐπίσκοπε; Ὥστε οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι πῆγαν στὴν Ἀποστολικὴ Σύνοδο, κουβαλώντας καὶ θέλοντας νὰ ἐπιβάλλουν αἱρετικὲς θέσεις, ὅπως οἱ παναιρετικοὶ Οἰκουμενιστὲς τῆς ἐποχῆς μας; Καὶ οἱ ἀντιθέσεις τους εἶχαν δογματικὸ χαρακτῆρα;].
Δημοσιογράφος: Σεβασμιώτατε, διαβάζουμε ὅτι ἑτοιμάζεται σ’ αὐτὴ τὴν Σύνοδο νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὴν ἀποδοχὴ τοῦ Παπισμοῦ…, ὡς αὐθεντικῶν χριστιανικῶν θρησκειῶν…
κ. Ἰωάννης: Ὄχι, ὄχι. Αὐτὰ εἶναι παραπληροφόρησις. Διότι ἡ παπικὴ Ἐκκλησία εἶναι αὐτὴ ποὺ εἶναι, …καὶ ἐπαναλαμβάνω ὅτι ἐκκλησιολογικὰ ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι Μία. Δὲν ὑπάρχει ἀποδοχὴ οὔτε τῆς θεωρίας τῶν λεγομένων κλάδων, οὔτε…».
Στὴ συνέχεια ὑπεραμύνθηκε τῆς ὑπάρξεως ἑτεροδόξων Παρατηρητῶν «ἀπὸ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες» (Παπικούς, Ἀντιχαλκηδόνιους…)»!

Καὶ κατέληξε: «Οἱ ἀγαπητοί μας φίλοι τηλεθεατές, θὰ πρέπει νὰ ἔχουν ὑπόψιν τους ὅτι δὲν ὑπάρχει οὔτε διάθεσις, οὔτε πνεῦμα, οὔτε λογισμός… περὶ μειοδοσίας ἢ περὶ ὁποιασδήποτε ἄλλης πράξεως ἡ ὁποία νὰ ἀπάδει πρὸς τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα!».


Ο Λαγκαδά Ιωάννης για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο (ΒΙΝΤΕΟ)

Συνέντευξη για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο που θα συγκληθεί στην Κρήτη έδωσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Ιωάννης.

Επίσης ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στις αιτιάσεις που παρουσιάστηκαν την τελευταία στιγμή για την αναβολή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου ή την μη συμμετοχή κάποιων Εκκλησιών αλλά και για την στάση του Αγίου Όρους.
''Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος η οποία πρόκειται να συνέλθει στην Κρήτη είναι μία πράξη ευθύνης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας η οποία στα δεδομένα της σύγχρονης πραγματικότητος θέλει να δώσει μία μαρτυρία της ενότητας εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία. Πιστεύω ότι μέχρι την τελευταία στιγμή θα βρεθεί τρόπος για να επέλθει η συμφωνία και να υπάρξει η μαρτυρία της ενότητος'' ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ιωάννης.
Δείτε στο βίντεο παρακάτω ολόκληρη την συνέντευξη του Σεβασμιωτάτου:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.