Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Η παρακοή Ευαγγελικής Εντολής, βασική αιτία που ο Οικουμενισμός γιγαντώθηκε.

Ὁ πατὴρ Θεόδωρος Ζήσης ἀποκαλύπτει
τὸν οἰκουμενισμὸ στὶς Θεολογικὲς σχολὲς
καὶ τὸν ρόλο τῶν οἰκουμενιστῶν καθηγητῶν!


   Ὁ πατὴρ Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, παραχώρησε ἀποκλειστικὴ συνέντευξη στὸ «Ῥωμαίικο Ὁδοιπορικό», σχετικὰ μέ: 

α)  Ἀπὸ πότε ἄρχισε οἰκουμενισμὸς στὶς Θεολογικὲς Σχολές; 
β) Οἱ οἰκουμενιστὲς ἐξυπηρετοῦν ἄλλα συμφέροντα ἢ εἶναι οἰκουμενιστὲς ἐπειδὴ τὸ θέλουν;

Διαβάστε ὁρισμένα ἀπὸ τὰ λεχθέντα τοῦ πατρὸς Θεοδώρου, στὶς ἐρωτήσεις ποὺ τοῦ θέσαμε:...

-Ὅλος ὁ οἰκουμενισμὸς κατευθύνεται ἀπὸ τοὺς μασσώνους. 
-Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἑνότητα πρέπει νὰ εἶναι συνδεδεμένες μὲ τὴν Ἀλήθεια, ἀλλιῶς εἶναι ψευτοαγάπη καὶ ψευτοενότητα. Ὅταν βοηθήσουμε πνευματικά τούς ἑτεροδόξους-αἱρετικοὺς νὰ δοῦν ὅτι εἶναι σὲ πλάνη, τότε θὰ δείξουμε πὼς τοὺς ἀγαποῦμε. 
-Τὸ νὰ συμπλέεις τώρα μὲ τοὺς οἰκουμενιστὲς καὶ τὸν οἰκουμενισμό, αὐτὸ βοηθάει στὴν ἐπιστημονική σου καριέρα, στὶς ἀκαδημαϊκὲς θέσεις – ἐξελίξεις, συνέδρια κλπ.
-Δὲν δίσταζα νὰ ἐκφράζω τὶς θέσεις μου καὶ κινδύνευσα νὰ ἀπολυθῶ. 
-Μία μερίδα καθηγητῶν εἶναι στὰ κέντρα λήψεως ἀποφάσεων (Π.Σ.Ε., Μασσωνία, Σιωνισμός).
 -Ἄλλη μερίδα τὰ ἔχουν καλὰ μὲ τοὺς οἰκουμενιστὲς γιατί θέλουν νὰ προωθοῦνται.

Σχόλιο:  Μιὰ περιγραφὴ γνωστῶν στοὺς θεολόγους γεγονότων, ἀλλ' ἀγνώστων στοὺς πολλούς, μᾶς κάνει ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, μιλώντας βέβαια γιὰ πράγματα ποὺ τὰ ἔζησε ὡς συμμετέχων στὴν Οἰκουμενικὴ κίνηση μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο.
Μόνο ποὺ ἀκόμα καὶ σήμερα δὲν ἐπισημαίνει ἕνα σημαντικὸ στοιχεῖο (ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐκκοσμίκευση καὶ τὴν ἀπώθηση τοῦ ἡσυχασμοῦ στὸ περιθώριο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, τάσεις ποὺ ὑποβοηθήθηκαν ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμό), στοιχεῖο ποὺ ἀποτελεῖ τὴν ἀχίλλειο πτέρνα τοῦ ἀγώνα του, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀγώνα τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν. Κι αὐτὸ εἶναι -ὡς παρακοὴ Εὐαγγελικῆς Ἐντολῆς- ἡ βασικὴ αἰτία ποὺ ἡ Οἰκουμενικὴ κίνηση γιγαντώθηκε. Καὶ ποιά εἶναι αὐτὴ ἡ Ἐντολή; Εἶναι ἡ Ἐντολὴ ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Παπικοὺς καὶ Προτεστάντες "μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν".
Αὐτὴ ἡ παράβαση -στὴ συνέχεια- ἐπαναλήφτηκε. Οἱ Ὀρθόδοξοι, ἐξοικειώθηκαν μὲ αὐτὴν τὴν ἄφοβη ἐπικοινωνία μετὰ τῶν αἱρετικῶν, μὲ τὸ πρόσχημα τῆς "ἱεραποστολῆς" καὶ τοῦ ἐπανευαγγελισμοῦ τῶν αἱρετικῶν, καὶ ἀντὶ νὰ διακόψουν τὴν κοινωνία μαζί τους, ἔβαλαν στὴν ἄκρη τὴν σωτήρια Ἐντολὴ τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀκοινωνήτων καινοτόμων Οἰκουμενιστῶν. Καὶ καλὰ τὰ πρῶτα χρόνια, τὰ σημάδια τῆς αἱρέσεως ἦταν δυσδιάκριτα. Ἀλλὰ καὶ ὅταν στὴν συνέχεια ἔγιναν διακριτά, καὶ πάλι συνέχισαν καὶ συνεχίζουν τὴν ἴδια τακτική, τῆς κοινωνίας μὲ τοὺς ἀκοινώνητους, ἀπόδειξη ὅτι ὁ ἰὸς τῆς Παναιρέσεως ἔχει εἰσχωρήσει εἰς βάθος καὶ μᾶς ἔχει μολύνει σοβαρά.
Νὰ ἐλπίσουμε ὅτι ἔστω στὸ ...«καὶ πέντε», θὰ ἀρχίσουν νὰ ἐφαρμόζονται οἱ Εὐαγγελικὲς Ἐντολές; 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.