Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Διατήρηση της ειρήνης της ψυχής Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ   Θα πρέπει ν’ αγωνίζεσαι με κάθε τρόπο νά διατηρείς την ειρήνη της ψυχής και να μην ενοχλείσαι απο τις προ­σβολές των άλλων. Γιά να το πετύχεις αυτό, θα πρέπει ν’ αγωνίζεσαι μέ όλες τις δυνάμεις να συγκρατήσεις το θυμό καί νά φυλάξεις με προσοχή το νου και την καρδιά σου από απρεπείς σκέψεις και αισθήματα.
   Ο Θεός έχει βάλει μέσα μας μόνο ένα θυμό και ένα φθόνο: εναντίον του πονηρού, εναντίον εκείνου που στην αρχή εξα­πάτησε τον άνθρωπο και τον έβγαλε από τον Παράδεισο, εναντίον του φθοροποιού διαβόλου. Μας δόθηκε η εντολή νά πολεμήσουμε εναντίον των πονηρών πνευμάτων της ακαθαρ­σίας και της επιθυμίας, που σπείρουν στην καρδιά ακάθαρτες και πονηρές σκέψεις.
    Επομένως, θα πρέπει νά ανεχόμαστε μέ αταραξία τίς προσβολές πού μάς κάνουν οι άλλοι και να συνηθίσουμε τον εαυτό μας να έχει τέτοια πνευματική διάθεση, ώστε οι προσβολές αυτές να φαίνονται ότι δεν απευθύνονται σε μας αλλά σε άλλους.

ΕΙΡΗΝΗ ΨΥΧΗΣ
   
   Το να βυθίζει κανείς το νου του μέσα στην ψυχή του καί η καρδιά του να εργάζεται νοερά είναι σημείο σοφής ψυχής. Τίποτα δεν είναι καλύτερο από την ειρήνη του Χριστού. Σ’ αυτή εξοστρακίζεται κάθε πόλεμος των πνευμάτων του σκότους: «ότι ούκ έστιν ημίν η πάλη προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τάς εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν τοις επουρανίοις» (Εφεσ. στ΄ 12).
   Τότε η χάρη του Θεού τον επισκιάζει καί βρίσκεται σε μιά ειρηνική κατάσταση. Και από αυτή την ειρηνική κα­τάσταση προχωρά σε μια άλλη, περισσότερο ειρηνική. Ειρηνική κατάσταση εννοούμε όταν κανείς έχει καθαρή συνείδηση. Και περισσότερο ειρηνική, όταν ο νους θεω­ρεί μέσα του τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με το λόγο του Θεού: «και εγεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού» (Ψαλμός οε΄ 3).
   
    Μπορεί να μην ευφραίνεται κανείς, όταν βλέπει τον ήλιο με τα αισθητά του μάτια; Αλλά πόσο περισσότερο ευφραίνεται, όταν ο νους του βλέπει με τα εσωτερικά μάτια τον Ήλιο της Δικαιοσύνης, το Χριστό;


Τότε πραγματικά χαίρεται κανείς με μιά αγγελική χαρά. Γι’ αυτή τη χαρά ο απόστολος Παύλος είπε: «ημών γαρ το πολίτευμα εν ουρανοίς υπάρχει» (Φιλιππ. γ΄ 20).
    Όταν ο άνθρωπος πορεύεται σε μια ειρηνική κατά­σταση, γεύεται τις πνευματικές δωρεές με αφθονία.
   Οι άγιοι πατέρες, που βρίσκονταν σε ειρηνική κατά­σταση καί είχαν επισκιαστεί από τη θεία χάρη, ζούσαν πολύ.
      Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε ειρηνική κατάσταση, μπορεί νά φωτίσει και τους άλλους με το δικό του φως. Πριν απ’ αυτό όμως πρέπει να επαναλάβει τα λόγια αυτά της Προφήτιδος Άννας: «μη εξελθέτω μεγαλορρημοσύνη εκ του στόματος υμών» (Α΄ Βασιλ. β΄ 3) και τα λόγια του Κυρίου: «υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου, και τότε διαβλέψεις εκβαλείν ταά κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου» (Ματθ. ζ΄ 5).
    Ο Κύριος μας “Ιησούς Χριστός άφησε τήν ειρήνη αυτή σαν κάποιο ανεκτίμητο θησαυρό στους μαθητές Του πριν το θάνατο Του, λέγοντας: «ειρήνην αφίημι υμίν, ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν» (Ιωάν. ιδ΄ 27). Γι’ αυτή την ειρήνη ο Απόστολος λέγει: «και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νουν φρουρήσει τας καρδίας υμών και τα νοήματα υμών εν Χριστώ Ιησού» (Φιλιπ. δ΄ 7).
   Γι’ αυτό πρέπει να αγιάσουμε όλες τις σκέψεις, τις επιθυμίες και τα έργα μας, για να λάβουμε την ειρήνη του Θεού και να κραυγάζουμε πάντα μαζί με την Εκκλη­σία: «Κύριε, ο Θεός ημών, ειρήνην δος ημίν» (Ησαΐας κστ΄ 12).

Από το βιβλίο: Διδαχές Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ- σειρά: Φιλοκαλία των Ρώσων Νηπτικών, εκδόσεις Πέτρου Μπότση, Αθήνα 1983
για την αντιγραφή:  ιστολόγιο “Αντέχουμε…”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.