Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

Ομοιότητες με εκείνους που παρομοίως διασώζουν, αλλ' ελάχιστα ωφελούνται!



π. Ἀθανάσιου Μυτιληναίου
(Ὁμιλία στὴν Πρὸς Ρωμαίους, ἀρ. 22)



         «Λέγει ὁ ἱερὸς Δαμασκηνός:

    "Τὸ πιστευθῆναι τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ φιλοτιμίας ἔργον ἐστίν, οὐ τῆς ἐκείνων ἀρετῆς κατόρθωμα". Τὸ ὅτι δηλαδὴ ἐνεπιστεύθη ὁ Θεὸς τὰ δικά Του λόγια, τὶς δικές Του ἀποκαλύψεις αὐτὸ ἀνήκει εἰς τὴν φιλοτιμία τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν εἶναι κατόρθωμα, ἀρετὴ τῶν Ἑβραίων. Αὐτοί, τρόπον τινά, διασώζουν τὴν ἀκρίβειαν τῶν Γραφῶν, χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουν. Δὲν ἔχουν συνείδηση τοῦ πράγματος.

   Βέβαια, δὲν ἔχουν συνείδηση μὲ τὴν ἔννοιαν ὅτι διαφυλάττουν τὴν ἀκρίβεια τῶν Γραφῶν, περιμένουν τὸν Μεσσία, δὲν μπόρεσαν νὰ διακριβώσουν (μέσα ἀπὸ τὰ κείμενα ποὺ φυλάττουν) τὸν ἐρχομὸ τοῦ Μεσσία. Ἔ, κάπου θὰ γίνει κι αὐτὴ ἡ ἐργασία, τότε θὰ πιστέψουν, ἀργότερα, πρὸς τὸ τέλος τῆς ἱστορίας…

    Οἱ Ἑβραῖοι ὑπῆρξαν καὶ ὑπάρχουν οἱ βιβλιοφύλακες τῶν θεοπνεύστων βιβλίων τοῦ Χριστιανισμοῦ. Τὸ δυστύχημα γι’ αὐτοὺς εἶναι ὅτι χρησιμοποιοῦν τὸν θησαυρὸν αὐτὸν χωρὶς νὰ ἐπωφελοῦνται»!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.