Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Η σιωπή των Επισκόπων εκφράζει μια κραυγαλέα αιρετική πίστη!!!


 Ἡ καταδικαζόμενη ἀπό τόν ἱ. Κανόνα αὐτό αἱρετική διδασκαλία τοῦ Ἐπισκόπου εἶναι μόνον αὐτή πού ἐνεργεῖται ρητά, λεκτικά ἢ μπορεῖ νά συνάγεται καί σιωπηρά ἀπό τήν ὅλη στάση του; Εἶναι γνωστό ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία μιά καιρη σιωπή κφράζει νίοτε μιά κραυγαλέα αρετική πίστη. Τέτοια περίπτωση ἀπετέλεσε ἡ συμπεριφορά τοῦ Νεστορίου πού ἐπέφερε τήν Συνοδική καταδίκη του γιατί δέχθηκε ἐνώπιόν του νά ἀποκαλεῖται ἡ Θεοτόκος ὡς χριστοτόκος.
Τοῦ π. Λάμπρου Φωτοπούλου, Αποτείχιση καί καταφρόνηση Επισκόπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.