Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Ιστολόγιο Τελεβάντος: Ένας φανατικός, επίμονος και αμετανόητος πολέμιος των Αγίων Πατέρων και των Ιερών Κανόνων!
Συμβουλεύει τοὺς πιστοὺς νὰ ἀποδέχονται καὶ νὰ κοινωνοῦν  μὲ αὐτοὺς ποὺ «έκλιναν γόνυ τω Βάαλ»!


    Τελεβάντος (καὶ οἱ συνεργάτες του στὸ ἱστολόγιο ποὺ διευθύνει) συνεχίζει μὲ ἀντιφατικὰ ἐπιχειρήματα ἐξωπραγματικὲς ὑποθέσεις νὰ πολεμᾶ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων περὶ ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές!
    Κατηγορεῖ τώρα τὸν Ἀρχιμανδρίτη π. Παΐσιο Παπαδόπουλο, ποὺ μὲ ἕνα θαυμάσιο ἄρθρο κονιορτοποιεῖ τοὺς παραλογισμοὺς καὶ τὶς παρερμηνεῖες Τελεβάντου στοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ τὴν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Θεωρεῖ ἐκτροπὴ τοῦ π. Παΐσιου τὴν διακοπὴ μνημοσύνου τοῦ Ἐπισκόπου του, διότι -λέει- «ο Σεβ. Μητροπολίτης Φλωρίνης για κανένα λόγο δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί οικουμενιστής»! Καὶ ἀποφαίνεται, ὡς ἄλλη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος: «Τελεία και παύλα. Ο ΙΕ΄ Κανόνας της ΑΒ΄ Συνόδου είναι δυνητικός και όχι υποχρεωτικός»!!! (Τὸ ἄρθρο του ἐδῶ).
    Καὶ ποῦ στηρίζει τὴν κακόδοξη θέση του;  Ὄχι στὴν συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρωνοἱ ὁποῖοι  διαγράφονται  ἀπὸ τὸν Τελεβάντο– ἀλλὰ στοὺς σύγχρονους Ἁγίους καὶ Γέροντες, ὅπως τὸν Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο, τὸν ἅγιο Πορφύριο, τὸν π. Γεώργιο Καψάνη κ.λπ., οἱ ὁποῖοι ἔζησαν πρὶν πραγματοποιηθοῦν ἢ ἀναλυθοῦν οἱ αἱρετικὲς συμφωνίες στὸ Μπάλαμαντ, στὸ Πόρτο Ἀλέγκρε, στὸ Πουσὰν καὶ ἀσφαλῶς ΠΡΙΝ τὴν Σύνοδο στὸ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ τῆς Κρήτης, ὅπου ἐκεῖ -κατὰ Τελεβάντο- «επίσκοποι και πρεσβύτεροι αρνήθηκαν να κλίνουν γόνυ τω Βάαλ»!!!
    Ἀλήθεια, πόση πονηρία κρύβουν τὰ γραπτά Τελεβάντου!

   Καὶ ἐνῶ αὐτὰ γράφει στὸ ἄρθρο αὐτό, στὸ μόλις προηγούμενο ἄρθρο (ἐδῶ), μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι «όσοι Μητροπολίτες και όσοι πρεσβύτεροι διάβασαν ή και διένειμαν αυτό το φυλλάδιο προσυπέγραψαν κανονικότατα, όχι μόνον την εγκυρότητα αλλά και τις (αἱρετικές) αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης» καὶ ἄρα, συνεχίζει, «έκλιναν γόνυ τω Βάαλ»!
    Στὸ ἴδιο ἄρθρο συναντοῦμε τὴν θέση ὅτι οἱ ἱερεῖς ποὺ διάβασαν  τὴν Ἐγκύκλιο «Πρὸς τὸν Λαό» τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἶπαν «ψέμματα εν γνώσει τους μπροστά από το άγιο Θυσιαστήριο»! Καὶ ἐπαναλαμβάνει: «δεν φρίξατε μπροστά από το Πανάγιο Σώμα και το Πανάγιο Αίμα του Θεού μας να λέτε ψέμματα;» (ἐδῶ).
    Ἐφ’ ὅσον λοιπόν, κ. Τελεβάντο, οἱ ἀποφάσεις τῆς Κρήτης ἦσαν αἱρετικές, δὲν ἔπρεπε οἱ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ Ἱερεῖς νὰ ἀποδοκιμάσουν καὶ νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ ὅσους προδοτικὰ ἀποδέχονται τὶς αἱρετικὲς ἀποφάσεις τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου; Δὲν ἀποτελεῖ αὐτὸ «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» ἀποδοχὴ τῶν κακόδοξων ἀποφάσεων; Αὐτὸ δὲν ἔκανε ὁ Λαὸς τῆς Κωνσταντινουπόλεως μετὰ τὴν προδοτικὴ Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας; Αὐτὸ δὲν ἔκανε ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός; Αὐτὸ δὲν ἔκαναν σὲ παλαιότερες ἐποχὲς ὁ ἅγιος Μάξιμος, οἱ ἐπαινούμενοι ἀπὸ τὸν ἅγιο Κύριλλο Λαὸς καὶ Κλῆρος τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς κατὰ τῶν τότε αἱρετικῶν, ποὺ μάλιστα δὲν εἶχαν ἀκόμα καταδικαστεῖ ἀπὸ Σύνοδο;

  Δυστυχῶς, ὁ κύριος Τελεβάντος «ἐξέκλινε» καὶ «ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος», παρασέρνοντας στὴν πλάνη του καὶ ἄλλους, καὶ συμβουλεύοντάς τους νὰ κοινωνοῦν μὲ Ἐπισκόπους ποὺ ἀποδέχονται τὴν Παναίρεση, μὲ αὐτοὺς δηλαδὴ ποὺ «έκλιναν γόνυ τω Βάαλ»!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.