Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ (4)Aγαπητέ π. Ευθύμιε Χριστός Ανέστη!

Εν τω μέσω της νηστείας σας αποστείλαμε κάποιες διευκρινίσεις του ιστολογίου μας ΕΔΩ σχετικά με κάποιες παρατηρήσεις σας. Προχωρούμε ευθύς αμέσως στα τρία ερωτήματα που πρέπει να σας απευθύνουμε:

1) Σε κάποια ομιλία σας που δημοσιεύθηκε ΕΔΩ αναφέρατε και πάλι το ζήτημα του ημερολογίου. Σας ερωτούμε λοιπόν· εφ΄ όσον δεν είμαστε ''εκκλησιαστικοί αστρονόμοι'' ώστε να μας ενδιαφέρει το ημερολόγιο, αλλά επιζητούμε την ενότητα, είσθε διατεθειμένος για χάριν των αδελφών σας ή έστω εμάς των ελαχίστων, να επανέλθετε και να ακολουθείτε το παλαιό ημερολόγιο μαζί μας; Πολλάκις έχετε αναφέρει ότι: «δεν είναι θέμα πίστεως»! Τότε σας λέγουμε ότι εφ΄ όσον δεν είναι θέμα πίστεως σε τι θα σας ενοχλήσει; Δεν είναι προτιμότερη η ενότητα μεταξύ μας;

2) Πολλάκις έχετε αναφερθεί στο ζήτημα των ''Συνόδων'' των Γ.Ο.Χ. Σας ερωτούμε· εάν μία Σύνοδος ήταν ή είναι προσωρινή, θα είχατε κάποιο ζήτημα ώστε να ενταχθείτε εις αυτήν; Προσωρινή εννοούμε έως την ημέρα αποκατάστασης της ταραχής της Εκκλησίας λόγω της αιρέσεως, αλλά και καταδίκη αυτής από Μεγάλη Σύνοδο. 

3) Αν δεν θελήσετε ούτε να ακολουθείτε το παλαιό (για τους λόγους που είπαμε) αλλά ούτε να ενταχθείτε σε Σύνοδο (λόγω διαφόρων λόγων που αν θέλετε μπορούμε να σας αναφέρουμε και να αναπτύξουμε), τότε μπορείτε να μας αναφέρετε πως μπορεί να
επιτευχθεί η ενότητα μεταξύ μας; 

Αναφέρατε και πάλιν ότι: 

«Νὰ εἴμαστε, λοιπόν, ἑνωμένοι, καὶ μὲ τοὺς Παλαιοημερολογίτες, –ὅσοι θέλουνε, ἂς ἀκολουθοῦν τὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο– καὶ οἱ ἄλλοι ποὺ εἶναι μὲ τὸ νέο Ἡμερολόγιο καὶ ἀκολουθοῦν τὸ νέο Ἡμερολόγιο, ἐφ’ ὅσον δὲν εἶναι θέμα Πίστεως –καὶ συφωνοῦν καὶ οἱ Παλαιοημερολογίτες ὅτι δὲν εἶναι θέμα Πίστεως– ἂς ἀκολουθεῖ ὁ καθένας τὸ Ἡμερολόγιό του καὶ νὰ ἔχουμε ἑνότητα, ὥστε νὰ ἀντιμετωπίσουμε καὶ τὰ ἔσχατα χρόνια ποὺ ἔρχονται, τὸν Ἀντίχριστο κι ὅλα αὐτά, μὲ ἐπιτυχία καὶ νὰ μὴν προδώσουμε, νὰ μὴν σφραγιστοῦμε καὶ χάσουμε τὴ Χάρη τοῦ ἁγίου Βαπτίσματός μας, καὶ ἤδη ὁ κλοιὸς σφίγγει». 

όμως όπως γνωρίζετε αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτός είναι ένας ''θρησκευτικός αχταρμάς'', διότι πως είναι δυνατόν να έχουμε ενότητα μεταξύ μας όλοι οι αποτειχισμένοι, είτε παλαιοημερολογίτες είτε νεοημερολογίτες, να συμμετέχουμε όλοι στις ίδιες ακολουθίες ή ακόμα και στις ίδιες Εκκλησίες, αλλά οι μισοί να νηστεύουν και οι μισοί όχι; Οι μισοί θα εορτάζουν π.χ. την Κοίμηση της Θεοτόκου αλλά οι μισοί όχι; Και αν λειτουργούμαστε στο προσεχές μέλλον στις ίδιες Εκκλησίες, εάν πούμε ότι υποθετικά ενωθήκαμε, τι θα διαβάζαμε στις ακολουθίες; Ποιάν εορτή θα τιμούμε; Δεν είναι καλύτερο να ακολουθούμε λοιπόν ένα ημερολόγιο χάριν της ενότητος και εφ΄ όσον όλοι γνωρίζουμε ότι οι πλείστοι αναγνωρίζουν το λάθος της αλλαγής;

Εμείς είχαμε σχολιάσει και προτείνει μερικά ζητήματα ως εξής:

«Ποιά ήταν η αρχική καινοτομία η οποία ήταν και η αιτία της πρώτης διάσπασης των Ορθοδόξων; Η βιαία αλλαγή του  ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ!

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ λοιπόν του εορτολογίου!

Ποιά είναι σήμερα (επίσημα πια) η καινοτομία που μας φέρνει μνήμες του παρελθόντος; Ο Οικουμενισμός και η συμμετοχή εις το (Π.Σ.Ε.) Παγκόσμιον Συμβούλιον των «Εκκλησιών»=αιρέσεων!

Τι πρέπει να γίνει δια να αποφευχθεί και άλλη διάσπαση;

 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Π.Σ.Ε.!!!

Αιτία της συγχύσεως ήταν και είναι οι ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ!

Συνοψίζουμε και λέγουμε ότι:

1. Χρειάζεται ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ!

2. Επαναφορά του ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ (χάριν της ενότητος) και ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ δια την ΕΝΩΣΗ  μεταξύ μας.

3. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Π.Σ.Ε.

και τέλος ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ Η ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ!

όσο δεν γίνονται αυτά που προαναφέραμε, δεν θα δούμε μόνο διαιρέσεις-διασπάσεις, επίσημες (παλαιοημερολογιτών) και ανεπίσημες (νεοημερολογιτών), αλλά και άλλα χειρότερα τα οποία ευχόμαστε να μην επιτρέψει ο Θεός! διότι τότε δεν θα αναφωνήσουμε «στενά μοι πάντοθεν σφόδρα ἐστίν» (Β Βασ. 24,14), αλλά «Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα» (Ματθ. 8,25)


Αυτά είχαμε προτείνει τότε (2012). Εσείς τι προτείνετε;

Χαίρετε και υγιαίνετε εν Κυρίω! Χριστός Ανέστη!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.