Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Τα ψέματα, οι συκοφαντίες και ο καιροσκοπισμός του Τελεβάντου!   χουμε καὶ στὸ παρελθὸν καταδείξει τὶς ἀλλοπρόσαλλες καὶ σχιζοφρενικὲς θέσεις τοῦ κ. Τελεβάντου ὡς πρὸς τὰ θέματα τῆς Ἁγιοπατερικῆς μας Παραδόσεως, ἀλλὰ καὶ τὶς συκοφαντίες, τὰ ψεύδη καὶ τὶς διαστροφὲς ποὺ κατὰ καιρούς -ὡς ἄλλος Πάπας- ἐκστομίζει. Δὲν ἔχουμε κάτι προσωπικὸ μαζί του, ἀλλὰ δὲν ἀνεχόμαστε τὶς διαστροφικὲς ἐμμονές του στὰ θέματα τῆς Πίστεως. 
     Σήμερα, ἐπειδὴ μὲ ὅσα γράφει συνεχίζει τὸ βλάσφημο ἔργο του, θὰ ἀναφερθοῦμε στὶς ἀπίστευτες ἀντιφάσεις του, ὡς πρὸς τὴ στάση του πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση, τὸν ὁποῖο σέβεται ἢ πολεμᾶ, ἐπαινεῖ ἢ ψέγει, ἀνάλογα μὲ τὸ ἂν συμφωνεῖ μὲ τὶς κακόδοξες Τελεβάντιες θέσεις. Τοῦτο καταδεικνύει καὶ πόσο ἀναξιόπιστες εἶναι οἱ κρίσεις του καὶ οἱ "συμβουλές" του πρὸς ὅσους ἀκόμα λαμβάνουν ὑπ' ὄψιν τὴν γνώμη του.
   Ἀφορμὴ ἡ τοποθέτησή του στὴ σημερινὴ συνέντευξη τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση. Χωρὶς ἴχνος ντροπῆς καὶ μετανοίας (στὴν ἀνάμνηση ὅσων ἔγραφε στὸ παρελθὸν γιὰ τὸν π. Θεόδωρο), γράφει σήμερα ὁ κ. Τελεβάντος, γιὰ τὸν καλὸ ἡγέτη π. Θεόδωρο:

   «Καταρχήν η απουσία του π. Θεόδωρου Ζήση στέρησε την Ημερίδα όλο το κύρος που θα είχε αν τις εργασίες της προέδρευε και κατεύθυνε ο κορυφαίος θεολόγος της Ορθοδοξίας, π. Θεόδωρος Ζήσης, αδιαμφισβητήτητος αρχηγός του αντιοικουμενιστικού αγώνα για δεκαετίες». (ἐδῶ). 

   Τί ἔλεγε, ὅμως, στὸ παρελθὸν ὁ κ. Τελεβάντος γιὰ τὸ "κύρος" καὶ τὴν "ἐντιμότητα" τοῦ π. Θεοδώρου, ὅταν ὁ π. Θεόδωρος δὲν ἀκολουθοῦσε …τὶς ὁδηγίες του; Διαβάστε καὶ φρίξτε!

«Κακός»  π. Θεόδωρος  κατὰ Τελεβάντο:

Ἔγραφε:
    «Έχουμε υποχρέωση να πούμε ευθέως στον π. Θεόδωρο ότι δεν είναι σε θέση να ηγηθεί του αντιοικουμενιστικού αγώνα. Τα έχει κάνει κυριολεκτικά θάλασσα· δεν έχει υποψία ικανοτήτων ηγέτη. Δυστυχώς έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι είναι εν παντί ανίκανος να ηγηθεί του αντιοικουμενιστικού αγώνα. Τώρα αποδεικνύεται ότι μετέρχεται ανέντιμες, ασύνετες και μη κόσμιες μεθοδεύσεις. Λυπάμαι να παρατηρήσω ότι ο σεβαστός μας Γέροντας έχει υπερβεί τα εσκαμμένα και έχει αποδειχθεί στην πράξη ανεπαρκής»!!! (ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ).

    Ἄρα, κατὰ Τελεβάντο, ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης εἶναι κακὸς ἢ καλός, ἀνάλογα ἂν συμφωνεῖ μὲ τὶς Τελεβάντιες ἰδιογνωμίες καὶ ἰδιορρυθμίες!
     Ἐμεῖς -εἶναι φανερό- δὲν ἀμφισβητοῦμε τὶς θεολογικὲς γνώσεις τοῦ π. Θεοδώρου, ἀλλὰ ἐλέγχουμε τὸν π. Θεόδωρο, ὡς πρὸς τὸ ἐὰν οἱ θέσεις του καὶ ἡ στάση του (ἀπέναντι στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ), εἶναι σύμφωνη μὲ τὶς Ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, τὴν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἐπισημαίνουμε μὲ λύπη καὶ πόνο ὅτι αὐτὲς οἱ θέσεις ἀποπροασανατολίζουν τοὺς πιστοὺς ἀπὸ τήν -ἐν καιρ αἱρέσεως ἀναγκαία γιὰ τὴν σωτηρία τους καὶ τὴν ἐκδίωξη τῆς αἱρέσεως- πράξη ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές. Οὐσιαστικὰ ἔτσι, "ρίχνει νερὸ στὸ μύλο" τῆς Παναιρέσεως!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.