Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

Καλαβρύτων: "Πάσι τοις αιρετικοίς ανάθεμα"! Και τοις Παπικοίς; Και τοις Οικουμενισταίς;

   

   Πρόσφατα ὁ μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος μᾶς ἐδίδαξε ὀρθόδοξη θεολογία. Ἀπευθυνόμενος σὲ συνεπίσκοπό του ἔγραψε:

 «Πολύ γρήγορα, όπως αποδεικνύεται, έχει λησμονήσει όσα κατά την ώραν της εις Επίσκοπον χειροτονίας του μεγαλοφώνως είπε και εξεστόμισεν!!! Ιδού, λοιπόν,  τί είπε: 
   “Αναθεματίζω Άρειον,  καί τούς συν αυτώ σύμφρονας καί κοινωνούς της αυτού μανιώδους κακοδοξίας.....και τους τούτων ομόφρονας αποβάλλομαι και αναθεματίζω και τρανώς ανακηρύττω μεγίστη φωνή∙ Πάσι τοις αιρετικοίς ανάθεμα.  Όλοις τοις αιρετικοίς ανάθεμα...”  (Τάξις εις χειροτονίαν Επισκόπου, βλ. Μέγα Ευχολόγιον, Έκδοσις Σαλίβερου, Αθήναι 1925, σελ.131). (Τάξις εις χειροτονίαν Επισκόπου, βλ. Μέγα Ευχολόγιον, Έκδοσις Σαλίβερου, Αθήναι 1925, σελ.131)».

   Καὶ τὸ ἐρώτημα εἶναι:  Ὁ Καλαβρύτων, ποὺ μᾶς διδάσκει τὰ περὶ ἀναθέματος πάντων τῶν αἱρετικῶν, ἀναθεματίζει τοὺς αἱρετικοὺς Παπικούς καὶ Προτεστάντες; Ἢ μόνο στοὺς ἄλλους θυμίζει αὐτὸ τὸ καθῆκον; Ὅτι Παπικοὶ καὶ Προτεστάντες εἶναι αἱρετικοί, μᾶς διαβεβαιώνουν ἡ Η΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος (ὅπως ὀνομάζει τὴν Σύνοδο τοῦ Μ. Φωτίου ὁ ἅγιος Νεκτάριος καὶ πολλοὶ ἄλλοι), ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ ἅγιος Νικόδημος καὶ ἑκατοντάδες ἄλλοι Ἅγιοι καὶ Σύνοδοι! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.