Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Ιεράς Εξέτασης το ανάγνωσμα.


Τοῦ Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου

Ἡ τραγικὴ πτώση ἀνθρώπων ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὸν Χριστὸ κατατρώγοντας τὰ παιδιά Του.Δὲν μποροῦσα νὰ πιστέψω στὰ μάτια μου ὅταν διάβασα τὸ ἄρθρο τοῦ π. Παϊσίου μὲ τίτλο «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΛΟ ΠΟΥ ΞΕΣΠΑΣΕ» στὸ ἱστολόγιο https://apotixisi.blogspot.de/2017/10/blog-post_95.html
Γνώριζα, ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς καὶ τὸ περιβάλλον του δυστυχῶς βρίσκονται σὲ κατάσταση τρομερῆς ἔπαρσης ἤγουν ἐλεύθερης πτώσης χωρὶς ἀλεξίπτωτο, ἀλλὰ πίστευα ὅτι ἀποσιωπώντας ὅσα ἤξερα, δὲν θὰ συντελέσω στὴν ὄξυνση τῶν πραγμάτων καὶ σὲ μεγαλύτερο σκανδαλισμὸ τῶν ἀδελφῶν μου.
Ὅταν ὅμως παρακολούθησα τὴν ἱεροεξεταστικὴ ἀντίδραση κάποιων Ἁγιορειτῶν ἐνάντια στὸν κ. Ρίζο, τὴν ἀδικαιολόγητη ἐμπλοκὴ καὶ σπίλωση ἀτόμων στὰ κείμενα αὐτὰ καὶ τελικὰ τὴν ἀμέσως ἑπόμενη ἀνάρτηση τοῦ γεμάτου οἴηση ἄρθρου τοῦ π. Παϊσίου –συνοδευόμενο ἀπὸ τὰ γεμάτα χολὴ καὶ μῖσος σχόλια τῶν πνευματικῶν τους παιδιῶν– μὲ τὴν ἀδιάντροπη καὶ ψευδὴ ἀναφορὰ στὸ ὄνομά μου, κατάλαβα, ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ προσπάθεια δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ πατερικὲς ἐν Χριστῷ νουθεσίες (γιὰ ποιά λάθη παραμένει ἀκόμα ἄγνωστο) ἀλλὰ ὁμοιάζει μὲ ὀργανωμένο ξεκαθάρισμα λογαριασμῶν ποὺ θὰ ζήλευε κάθε ἀστυνομικὸ φίλμ.
Στὸ ξεκαθάρισμα αὐτό, αὐτοὶ οἱ κύκλοι, δὲν δειλιάζουν ἀκόμα καὶ νὰ σπιλώσουν ἀνεπανόρθωτα τὸ ὄνομά μου καὶ ἐμμέσως ἀλλὰ πλὴν σαφῶς καὶ τὸ ὄνομα τῆς γυναίκας μου καὶ τῶν ἕξι παιδιῶν μου. Γιατὶ ἡ ρετσινιὰ ποὺ ἀποδίδει ὁ π. Παΐσιος καὶ τὰ πνευματικὰ παιδιὰ τῶν σὺν αὐτῷ στὸ ὄνομά μου, δυστυχῶς –ὅπως θὰ δεῖτε– μεταφέρεται καὶ στὴν οἰκογένειά μου.
Δὲν θὰ ἀσχοληθῶ μὲ σχόλια γιὰ τὸ κρεσέντο τοῦ ἀρχιμ. Παϊσίου Παπαδόπουλου ἀπίστευτων χαρακτηρισμῶν γιὰ γιὰ νὰ συνετίσει ὁρισμένους ἀποτειχισμένους, ὅπως ἰσχυρίζεται, συνοδευόμενο μὲ ἕνα γαρνάρισμα αὐτοευλογίας καὶ αὐτοπροβολῆς μὲ μεγάλη δόση αἰσθήσεως αὐθεντίας, ποὺ θὰ τοὺς ζήλευε ὁ κάθε Ζηζιούλας καὶ
χωρίζοντας τοὺς πιστοὺς στοὺς ἐμεῖς (οἱ καλοί) κι ἐσεῖς (οἱ κακοί) ὅπως:
«Προσέξτε κάτι! Υπήρχε περίπτωση να πετύχει μια αποτείχιση χωρίς να βγούμε μπροστά οι Πατέρες; Τότε γιατί δεν την κάνατε μόνοι σας; Ξεκινήσαμε οι πατέρες έναν αγώνα και τώρα κάνατε γεροντάδες λαϊκούς και θα σας πάνε στον ατομοκρατικό προτεσταντισμό. Αναλογισθήκατε τί κόστισε η αποτείχιση σε αυτούς τους μαχητές του πληκτρολογίου που μας κατηγορούν και τί κυρώσεις είχαμε εμείς που βγήκαμε μπροστά; οι μαχητές του μπλά- μπλά καταστρέφετε εκ του ασφαλούς τον αγώνα μας... δεν εργάζεστε πουθενά, γιατί ίσως έχετε κληρονομήσει κάποια περιουσία...... Το να αναγνωρίζουμε τον διωγμό που υπέστησαν -για να είμαστε δίκαιοι- όσοι κράτησαν το παλαιό μετά την αλλαγή του ημερολογίου την ώρα που εσείς ούτε καν υπήρχατε είναι επιχείρημα και δεν συνιστά αγνωμοσύνη στους τότε αγώνες τους;... Υποχρεώσαμε κάποιους να μας ακολουθήσουν στην αποτείχιση που κάναμε;... Δεν μας αναγκάζετε να πούμε πράγματα που τελικά θα εκθέσουν τους υπευθύνους της διάσπασης;».
Τὰ παραπάνω ὑποτιμητικὰ λόγια γιὰ ὅσους κάνουν ὅ,τι λίγο μποροῦν, ἀφιερώνοντας τουλάχιστον τὸν ἐλεύθερο χρόνο τους στὸν ἀγώνα, δείχνουν τὴν γνώμη αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων γιὰ τοὺς λαϊκούς, καὶ τὸ πῶς πρέπει νὰ ἀγωνίζεται κανείς, ἐκτὸς φυσικὰ ἂν κάποιος τοὺς ὑπακούει τυφλά. «Ἀναγκάσθηκε» λοιπὸν ὁ π. Παΐσιος, ὁ ὁποῖος παρόλο ποὺ μονάζει στὴν Πτολεμαΐδα, μολοταῦτα «ξέρει» τί ἀκριβῶς ἔγινε στὴν Κρήτη, καὶ εἶπε τὰ ἑξῆς συκοφαντικὰ λόγια γιὰ ἱερέα τοῦ ὑψίστου. Λόγια ποὺ τὰ διακινεῖ ὁ κύκλος του καὶ διαστρέφουν πλήρως τὴν ἀλήθεια. Λόγια-χτυπήματα «κάτω ἀπὸ τὴ μέση»:
«Αν δεν έχετε σκεφθεί ότι όλος αυτός ο σάλος προέκυψε για κάποιους λόγους τους οποίους πρέπει να αναζητήσετε, θα σας ενημερώσω για κάτι: Ο Γεώργιος Βλαμάκης χρηματοδότησε να εκδοθεί ένα πατερικό βιβλίο με κείμενα της πατερικής Γραμματείας σχετικά με τις θέσεις των Αγίων Πατέρων που αφορούν την αποτείχιση. Ενώ λοιπόν χρηματοδοτήθηκε τέτοιου περιεχομένου βιβλίο τελικά ο Ιωάννης Ρίζος και ο Αδαμάντιος Τσακίρογλου εξέδωσαν βιβλίο με αντιοικουμενιστικά άρθρα και κατ’ εξοχήν τά προσωπικά τους άρθρα. Για τα όποια άλλα άρθρα δημοσίευσαν δεν ρώτησαν καν τους πατέρες. Το αποτέλεσμα ήταν να τους κράξει ο Βλαμάκης και να στεναχωρηθούν οι αγιορείτες πατέρες πράγμα που τό φέρουν βαρέως οι αθετήσαντες την συνεννόηση που είχε προηγηθεί. Δηλαδή στην πραγματικότητα έβγαλε τα απωθημένα του ο Ρίζος που προσωπικά θα τον αγνοήσω μέχρι να ζητήσει δημόσιως συγμώμη διότι κατασκανδάλισε τους αγωνιζομένους με πρόθεση να τους αποσπάσει από το σώμα των αγωνιζομένων! Δηλώνω δε ότι στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής οι πατέρες επέσαν θύματα έχουν όμως ευθύνη διότι τον άφησαν να τρυπώσει». (Ὅλοι θύματα καὶ ὑπεύθυνοι, ἐκτὸς ἀπὸ ἐσᾶς. Τόσο πολὺ ὑποτιμᾶτε τὴν κρίση τῶν ἀδελφῶν σας μοναχῶν, ὥστε νὰ τοὺς παρουσιάζετε ὡς θύματα τοῦ «κυνηγοῦ» κ. Ρίζου; Δὲν εἶναι δὰ καὶ ὁ Ρασποῦτιν. Μόνο ἀπὸ αὐτὲς τὶς κακόβουλες κατηγορίες σας ὁ κ. Ρίζος ἐξιλεώνεται πανηγυρικά στὰ μάτια τοῦ καλοπροαίρετου κόσμου.)

Σὲ ὅ,τι ὅμως ἀφορᾶ, λοιπόν, τὸ πρόσωπό μου δηλώνω κατηγορηματικὰ καὶ ὑπεύθυνα, ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι ψεύδη, προϊόντα μιᾶς ἀρρωστημένης φαντασίας ἀνθρώπων ποὺ νομίζουν ὅτι πολεμοῦν γιὰ τὸν Θεὸ κατατρώγοντας τὰ παιδιά του και διαπομπεύοντάς τα δημοσίως γιὰ πράγματα ποὺ δὲν ἔχουν νὰ κάνουν κἂν μὲ θέματα πίστεως καὶ τῶν ὁποίων τὴν δημόσια ἀναφορὰ οἱ Ἅγιοι μας θεωροῦν ὡς τρομερὴ ἁμαρτία, διότι ὁδηγοῦν ψυχὲς στὴν ἀπώλεια.
Σὲ αὐτὰ προστέθηκαν καὶ σχόλια ὅπως τῆς πνευματικῆς κόρης τοῦ π. Σάββα, Κωνσταντίνας, ἡ ὁποία παρόλο ποὺ διαμένει στὴν Πελοπόννησο μολοταῦτα κι αὐτή, ὅπως ὁ π. Παΐσιος «ξέρει», τί ἀκριβῶς ἔγινε στὴν Κρήτη, σχετικὰ μὲ τὸ ἴδιο βιβλίο «Ἀπάνθισμα ἀντιαιρετικόν» καὶ τὸ "ἀποκαλύπτει" σὲ σχόλιο ποὺ φιλοξένησε τὸ ἱστολόγιο τοῦ κ. Τσολογιάννη. Γράφει γιὰ μένα: «...του έδειξαν εμπιστοσύνη. ΔΕΝ μπορούσαν να φανταστούν ότι ο άνθρωπος που φιλοξένησαν οικογενειακώς (7-8 άτομα) τόσες μέρες στην Κρήτη,το περασμένο καλοκαίρι (ξέρετε τι σημαίνει Κρητική φιλοξενία) θα τους εξαπατούσε!».
Δὲν θὰ πέσω στὴν παγίδα τους νὰ ἀρχίσω νὰ ἀφηγοῦμαι τὴν δική μου ἔκδοση τῆς ἱστορίας. Δὲ θὰ βγεῖ τίποτα. Κανεὶς ὅμως δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ μὲ ὀνομάζει ἀπατεῶνα καὶ καταχραστή εἴτε φοράει εἴτε δὲν φοράει ράσο, πόσῳ μᾶλλον ὅταν εἶναι ἐξομολόγος ἢ πνευματικός, καὶ μάλιστα χωρὶς ἀποδείξεις! Συκοφαντοῦν ξεδιάντροπα μία ὁλόκληρη οἰκογένεια στὸ Πανελλήνιο. Ἂν μάλιστα ἐξετάσουμε τὸ θέμα σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ποῦ ἀκούστηκε ἀπὸ ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ νὰ συμπεριφέρονται ἔτσι;
Ὁ π. Παΐσιος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, ποὺ ἀναλαμβάνουν σὲ ἀποκλειστικότητα τὸ δικαίωμα τοῦ μαρτυρίου καὶ μιλοῦν ἐν εἴδει αὐθεντίας γιὰ ατομοκρατικό προτεσταντισμὸ ἂς ἔλθει ἐδῶ στὴν Γερμανία νὰ ζεῖ χωρὶς ἐκκλησιασμὸ καὶ Θεία Κοινωνία γιὰ μῆνες ἢ καὶ χρόνο, ἀπομονωμένος, περιφρονημένος ἀπὸ ἐχθροὺς καὶ πρώην φίλους καὶ συγγενεῖς, χωρὶς κοινωνικὸ περίγυρο, τριγυρισμένος ἀπὸ Οἰκουμενιστές, Παπικούς, Προτεστᾶντες κι ὅ,τι ἄλλο ὑπάρχει σὰν αἵρεση, προσπαθώντας παράλληλα νὰ διδάξει τὰ παιδιά του τὴν πραγματικὴ Ὀρθοδοξία, ἀφοῦ οἱ «Πατέρες» τους δὲν τοὺς τὴν διδάσκουν.
Ποῦ ταιριάζουν αὐτὲς οἱ κατηγορίες ἀπὸ τὸ στόμα ἑνὸς ἱερέα καὶ αὐτῶν ποὺ κρύβονται πίσω του μὲ τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ; Ποιά σχέση ἔχουν αὐτὲς οἱ κατηγορίες μὲ θέματα τῆς Πίστεως ἢ τῆς ἀποτειχίσεως; Πότε γράφτηκε ἕνα δικό μου κείμενο ἐναντίον τῶν Ἁγιορειτῶν ἢ τοῦ π. Παϊσίου; Ἐγὼ δημοσίως δὲν ἔβγαλα πληροφορίες γιὰ τὸ συγκεκριμένο παρασκήνιο, παρὰ τὸ ὅτι γνωρίζω ἀπὸ καιρὸ ὅτι σέρνεται ἐναντίον μου καὶ τὸ ὁποῖο αὐτοὶ μὲ δόλο καὶ τόσο ποταπὰ παρουσιάζουν. Ξαναδηλώνω μπροστὰ σὲ Θεὸ καὶ ἀνθρώπους:
Ποτὲ δὲν καταχράστηκα ξένα χρήματα, ποτὲ δὲν εἶπα ἄλλα κι ἔκανα ἄλλα. Ποτὲ δὲν ἀναζήτησα τὴν αὐτοπροβολή, γιατὶ ἂν τὸ ἔκανα δὲ θὰ τοὺς ἔστελνα δικά μου κείμενα γιὰ νὰ βάζουν ἄλλοι τὸ ὄνομά τους ἀπὸ κάτω. Ἄλλωστε δὲν μοῦ ἀρκεῖ ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ νὰ εἶμαι εὐτυχισμένος σύζυγος καὶ πατέρας ἕξι ὑγιῶν παιδιῶν καὶ καθηγητὴς 170 μαθητῶν καὶ νὰ ἔχω συγγράψει πολλὰ ἄρθρα στὴν Γερμανία; Χρειάζομαι νὰ ἀναδείξω τὸν ἑαυτό μου στὸ συγκεκριμένο βιβλίο, ἐνῶ γράφω στὸ Ἴντερνετ ὅσο κι ὅποτε μπορῶ, γιὰ νὰ στηρίξω τὸν ἀγῶνα; Δὲν θὰ ἀναφερθῶ γιὰ τὸ πόσο στηρίξαμε ὡς λαϊκοὶ τὸν ἀγῶνα τοῦ π. Παϊσίου, διότι γι΄ αὐτὸν οἱ λαϊκοὶ εἶναι παιδιὰ ἑνὸς κατώτερου Θεοῦ. Τοῦ εὔχομαι νὰ γίνει Δεσπότης ὅπως διακαῶς ἐπιθυμεῖ καὶ ἀναμένει.
Ἀπὸ σήμερα παραμένω καυχώμενος ὡς ἀποτειχισμένος καὶ δηλώνω ὅ,τι ἀποσύρομαι ἀπὸ τὴν συγγραφική μου καὶ μὴ δημόσια δράση, γιατὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν δημόσια διαπόμπευση καὶ στηλίτευση τοῦ ὀνόματος καὶ τῆς προσωπικότητας μου, μόνο κακό θὰ κάνω στὸν ἀγῶνα ἐνάντια στὴν αἵρεση, ἀφοῦ μέσῳ ἐμοῦ θὰ χτυποῦν οἱ Οἰκουμενιστὲς καὶ μή, μὲ ἀνάλογες κατηγορίες τοὺς ἀδελφούς μου ἀποτειχισμένους.
Ἂς κοιμοῦνται ἀπὸ σήμερα ἥσυχοι αὐτοὶ οἱ Πατέρες καὶ τὰ πνευματικά τους τέκνα, ἀφοῦ μὲ αὐτὸ τὸ «πνευματικό» τους ἔργο «ταραχοποιά κι ἀνέντιμα στοιχεῖα» ὅπως ἡ ἁμαρτωλότητά μου, δὲν θὰ σκανδαλίζουν πιὰ τὸ ποίμνιο. Ἐγὼ προσωπικὰ ἔχω νὰ ἀσχοληθῶ μὲ κάτι πολὺ πιὸ σημαντικὸ ἀπὸ τὸ νὰ ζητῶ τὴν εὔνοιά τους: Πῶς θὰ παρουσιασθῶ μπροστὰ στὸ φοβερὸ βῆμα τοῦ Χριστοῦ, ὅταν θὰ ἔθει αὐτὴ ἡ φοβερὴ στιγμὴ καὶ γιὰ μένα τὸν ἁμαρτωλό. Γιὰ ἕνα θὰ μπορῶ ὅμως νὰ σταθῶ μπροστά του, ὄχι ὡς καταχραστὴς κι ἀπατεῶνας.
Ἕνα τελευταῖο θέλω νὰ πῶ: Ἀδελφοὶ μὴν πτοεῖσθε νὰ προχωρήσετε στὴν Ἀποτείχιση, διότι αὐτὸ προστάζει ὁ Θεὸς σὲ καιρὸ αἱρέσεως. Ἂν ἐγὼ προσωπικὰ σκανδάλισα κανέναν ζητῶ πραγματικὰ συγγνώμη. Ὅσον ἀφορᾶ τὰ ἄλλα ὅ,τι λέγεται δημόσια πρέπει νὰ ἐλέγχεται καὶ δημόσια. Αὐτὸ ποὺ ἀπαγορεύουν οἱ Οἰκουμενιστές, δηλ. τὸν ἀνοιχτὸ διάλογο, ἐμεῖς δὲν τὸν φοβόμαστε.
Ὁ ἀγῶνας ἐνάντια στὴν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ συνεχίζεται ἀκάθεκτος. Πολεμοῦμε γιὰ τὸν Χριστὸ κι ὄχι γιὰ τὸν κάθε Τσακίρογλου, Ρίζο, Παΐσιο ἢ ὁποιονδήποτε ἄλλον.
Μακάρι οἱ Πατέρες νὰ τὰ βροῦν μεταξύ τους καὶ νὰ φανοῦν μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀντάξιοι τοῦ ρόλου τους ἀκόμη καὶ νὰ ἁγιάσουν. Ἀλλὰ φοβᾶμαι ὅτι, ἂν συνεχίσουν μὲ αὐτὴ τὴν ἐξουσιαστικὴ νοοτροπία θὰ κάνουν μεγάλο κακὸ στὸν ἀγῶνα. Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ μὲ διαψεύσει. Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ μὲ ἀξιώσει νὰ πεθάνω ἄταφος -μιὰ κι ἐδῶ δὲν ὑπάρχουν ὀρθόδοξοι ἱερεῖς- ἀκοινώνητος, μόνος, ἀλλὰ μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ κι ὄχι στὸ μόρφωμα ποὺ προωθοῦν οἱ Αἱρετικοὶ Οἰκουμενιστές.

Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο δεῖτε το ἐδῶ:
http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2017/10/blog-post_9.html

51 σχόλια:

 1. Ανώνυμος10/10/17, 9:05 μ.μ.


  ΣΥΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΩ ΜΙΑ ΓΝΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
  ΑΛΛΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΣΑΝ ΜΙΑ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ
  ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΟΤΙ Ο ΠΟΝΗΡΟΣ ΙΣΩΣ ΕΒΑΛΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ
  ΝΑ ΠΑΡΕΞΗΓΗΘΟΥΝ ΛΟΓΙΑ Ή ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΚΤΡΩΠΕΣ .

  ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟ Π.ΠΑΪΣΙΟ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟ Π.ΣΑΒΒΑ
  ΟΥΤΕ ΤΟΝ κ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ .

  ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΣΕΒΑΣΤΟΙ
  Ο Π.ΠΑΪΣΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΩΓΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΑ ΓΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
  Ο Π.ΣΑΒΒΑΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΩΓΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΑΥΡΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΚΑΙ ΜΙΛΑΕΙ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΟΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ .
  Ο κ.ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΒΟΗΘΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΩ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΙΩΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ .

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΕΒΟΜΑΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΙ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΔΙΟΤΙ ΟΛΟΙ ΜΕ ΩΦΕΛΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΥΤΟ ΑΛΛΑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ.

  ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΑΠΛΑ ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΡΟΥΜΕ ΑΠΛΑ ΝΑ ΤΟ ΑΓΝΟΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΜΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ : Ε ΣΙΒΑ ΒΡΕ ΑΔΕΛΦΕ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΠΕΣΑΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΜΡΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ , ΤΕΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΔΙΚΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΒΑΛΕ Ο ΠΟΝΗΡΟΣ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ. Ε ΑΣ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΥΓΝΩΜΗ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ
  ΚΑΙ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ
  ΕΧΕΙ ΕΝΟΧΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΡΑ ΤΟΝ ΠΟΝΑΕΙ , ΤΟΝ ΠΟΝΑΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ !!
  ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ κ.ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΠΟΝΑΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ! ΤΟΝ ΧΤΥΠΑΤΕ ΑΛΥΠΗΤΑ !!! ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΜΑΖΕΨΕ ΟΡΔΕΣ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΚΑΝΕΙ ΕΠΙΘΕΣΗ !!
  ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ
  ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕ ΦΤΑΙΜΕ ΘΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΡΙΨΟΥΜΕ !! ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΟΡΔΕΣ !!
  ΕΡΧΕΤΑΙ ΞΑΝΑ Ο ΠΟΝΗΡΟΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ !! ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΡΑΤΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΠΛΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΜΕ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ
  ΘΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΥΣΟΥΜΕ !!

  ΘΑ ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΝΑΞΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΘΑ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ !! ΠΟΝΑ Ο ΔΙΑΟΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ !! ΑΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΡΙΨΟΥΜΕ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !!

  ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ !!

  ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ
  ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ
  ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ


  ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

  ΕΥΧΕΣΤΕ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΤΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΕΣΤΕ ΜΕ
  Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κυριε Τσακιρογλου να μην σταματησετε να αρθρογραφειτε! Ειναι μηπως ο Π. Παισιος πνευματικος σας Πατερας;

  Κανενας δεν μπορει να σας το απαγορευσει και δεν του επιτρεπεται. Στους οικουμενιστες και στους χλιαρους επιτρεπουν τα παντα ετσι;

  Εσεις δεν θιξατε ποτε κανεναν! Ουτε ευθεως ουτε και πλαγιως.

  Φιλικα για ολους

  Γιωργος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος11/10/17, 9:33 π.μ.

   Κύριε Τσακίρογλου, κάντε αυτό που ο Γιώργος σας προτρέπει. Μην σταματήσετε να αρθρογραφείτε. Είναι κρίμα να παρατάτε τον αγώνα, κάθε φορά που σας υβρίζουν ένας περιαυτολογών και αυτοευλογούμενος Παϊσιος και μια Κωνσταντίνα (της οποίας τα εμπαθέστατα σχόλια διαβάσαμε και φρίξαμε, καθώς γνωρίζουμε τα πράγματα από κοντά). Δυστυχώς ο π. Παϊσιος που θέλει να είναι μπροστά, ξεχνά πως δυο-τρεις λαϊκοί άνθρωποι γράφουν για την αγιοπατερική αποτείχιση καθημερινά, αυτοί που κατηγορεί για "μπλά-μπλά", ενώ η αφεντιά του (εκτός από λίγες φορές που γράφει αυτοπροβαλλόμενος) αλλά και οι αγιορείτες πατέρες, λάμπουν δια της σιωπής τους στον καθημερινό αυτό αγώνα. Καλή δύναμη και κουράγιο, για να αντέξετε τις επιθέσεις των εγκάθετων.

   Διαγραφή
 3. Ανώνυμος10/10/17, 11:12 μ.μ.

  Καλά μας λέγαν οι Πτολεμαϊδιώτες. Ο π. Παίσιος, βρε παιδιά, είναι προβληματικός. Μην τον εμπιστεύεστε.Και να που βγαίνουν αληθινοί. {Παπάς άνθρωπος διαφημίζει κάθε τόσο τα δικά του κατορθώματα και κατηγορεί τους άλλους. Ήμαρτον Κύριε. κ. Τσακίρογλου, να σχωρεθούν τα παθαμένα σας, έπρεπε κάποιος να τον βάλει στη θέση του. Να δούμε τώρα ποιες θεωτικές εμπειρίες θα μας ξεφουρνήσει για να δικαιολ΄ογήσει την απρέπιά του.
  Τ.Α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος10/10/17, 11:27 μ.μ.

  Διάβασα με πολλή προσοχή το άρθρο σας με τίτλο"Η τραγική πτώση ανθρώπων που αγωνίζονται για το Χριστό..." Με αγανάκτηση αναφέρετε ότι το προαναφερθέν κείμενο συνοδεύεται με λόγια μίσους, χολής και βιαστήκατε να τα χαρακτηρίσετε "προΪόντα αρρωστημένης φαντασίας". Δεν είναι αλήθεια ότι το βιβλίο "Απάνθισμα αντιαιρετικόν" χρηματοδοτήθηκε από χριστιανό Ορθόδοξο αντιοικουμενιστή; Αρρωστημένη φαντασία είναι; Μόλις δεχθήκατε την κριτική αντιδράσατε κατ΄αυτόν τον τρόπο. Να σας δικαιολογήσω; Ελάτε και στη θέση του π. Παισίου! Να δέχεται κατάπτυστη συκοφαντία από "αντιοικουμενιστές αγωνιστές" με παρομοιώσεις του τύπου "λιοντάρι της αίρεσης""τίγρης του σχίσματος"κλπ.Ανεπίτρεπτα πράγματα!! Τι θέλετε να κάνει;Τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία ο μητροπολίτης του στερεί το μοναστήρι που ο ίδιος κτίζει χωρίς την βοήθεια της μητρόπολης; Τη στιγμή που ο μητροπολίτης του του έκοωε και τον μισθό του; Εγώ και εσείς έχουμε το σπιτάκι μας όπου μένουμε, έχουμε και κάποιο μισθό ίσως να ζήσουμε. Αναρωτηθήκατε ποτέ πως ζεί αυτός ο άνθρωπος; που μένει; Και από πάνω δέχεται και τις συκοφαντίες; Είσθε κάθετος και σκληρός απέναντι του. Ο Θεός να τον έχει καλά και να τον ενισχύει γιατί αυτός δίνει μάχη σε όλα τα επίπεδα κατά του οικουμενισμού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος11/10/17, 1:58 π.μ.

  Φαίνεται είσαι πνευματικοπαίδι του π. Παισιου και διαστρέφεις, όπως αυτός τα γεγονότα. Το άρθρο για λιον΄τάρια και τίγρεις άλλος το έγραψε. Δεν το κατάλαβες; Και ο πνευματικός της νήψεως, Παίσιος τάβαλε με άλλον, τον κ. Τσακίρογλου. Και επειδή ο π. Παίσιος έχασε το μισθό του, πρέπει να εκτονώνεται και να σπιλώνει υπολήψεις άλλων; Διαβεβαιώνει και διαψεύδει ο Τσακίρογλου τον π. Παίσιο ότι ποτὲ δὲν εἶπε ἄλλα στο Βλαμάκη κι ἔκανε ἄλλα. Ο π. Παίσιος, πού ξέρει τι ειπώθηκαν μεταξύ τους; Φαίνεται πως πρόκειται πραγματικά για ξεκαθάρισμα λογαριασμῶν, όπως καταγγέλει ο Τσακίρογλου. Του μετέφεραν εκείνο που ήθελαν κι ο π. Παίσιος εκτέλεσε την Εντολή τους για να πλήξουν τον Τσακίρογλου. Είναι λάθος του Τσακίρογλου που δεν λέει τι ακριβώς συνέβη. Ευγενική η πρόθεσή του, να μην τους ακολουθήσει στον ξεπεσμό, αλλά τους αφήνει να ρίχνουν λάσπη, δια των πνευματικών τους τέκνων. Κρίμα.
  Ι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος11/10/17, 6:04 π.μ.

  Ας σταματήσει εδώ ο,τι έγινε. Ας σταματήσει ο διχασμός συμφωνώ με τον πρώτο σχολιαστή. Ας καταλάβουμε τι θέλει ο Χριστός μας κι όχι ο διάβολος τον οποίο τώρα υπηρετούμε με τις συμπεριφορές μας. Αδελφοί και πατέρες ας αδικηθηκατε εκατερωθεν. Συνεχίσετε μας χρειάζεται όλους ο αγώνας που ξεκινήσαμε. Μα δεν το καταλαβαίνετε πνευματικοί άνθρωποι με το κομποσχοίνι στο χέρι ότι μας εμποδίζει όλους ο πονηρός; Μήπως να σας θυμίσω δύο αρετές; Ταπείνωση και συγχωρητικοτητα; Σας παρακαλώ είναι ανάγκη να μοιράσουμε. Ο,τι έγινε έγινε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος11/10/17, 7:00 π.μ.

  Για μια ακόμη φορά στρέφεστε κατά του π. Σάββα κ.Τσακίρογλου λέγοντας ότι είμαι
  πνευματική του κόρη, άρα έγραψα αυτά που έγραψα υποκινούμενη απ'αυτόν.
  Όμως κ.Τσακίρογλου το ξέρετε καλά ότι δεν είμαι,απλά τον γνωρίζω όπως γνωρίζω και άλλους πατέρες όπως γνωρίζω καλά και σας κ. Τσακίρογλου.
  Κάτω απ'αυτή την λογική όμως, θα μπορούσα να είμαι και δική σας πνευματική κόρη, γιατί υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, λαϊκοί να το παίζουν πνευματικοί πατέρες και αρχηγοί!έτσι δεν είναι; ή και αυτό μου το είπε ο π.Σάββας;
  Από ποιόν κ.Τσακίρογλου έμαθα ότι φιλοξενειθήκατε στην Κρήτη; Δεν το έμαθα από εσάς; Απλά όταν είδα το περιεχόμενο του βιβλίου απόρησα και είπα,καλά είναι δυνατόν να δόθηκαν τόσα χρήματα για αρθρογραφία που ήδη υπάρχει στο διαδίκτυο;
  Έλαβα λοιπόν την απάντηση πως δεν ήταν αυτή η συμφωνία.Τα συμπεράσματα από εκεί και μετά ήταν δικά μου και δική μου η πρωτοβουλία να γράψω αυτά που έγραψα βλέποντας το ψευδέστατο και ανήθικο κείμενο του κ. Ρίζου αφού γνωρίζω πολύ καλά
  την σχέση που υπάρχει μεταξύ σας.
  Λέτε ότι δεν ευθύνεστε για ότι έγραψε ο κ.Ρίζος ενώ την ίδια στιγμή δεν έχετε κανένα πρόβλημα να ρίξετε λάσπη στον π.Σάββα γι'αυτά που έγραψα εγώ!
  Όμως κ.Τσακίρογλου,επειδή γνωριζόμαστε καλά,θα έπρεπε να ξέρετε ότι ανήκω σε κείνους τους ανθρώπους που γνωρίζοντας την αλήθεια την υπερασπίζονται ΜΕ ΚΑΘΕ ΚΟΣΤΟΣ.Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι το ίδιο θα έκανα και για σας άν σας συκοφαντούσαν.
  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ.


  Απλά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος11/10/17, 9:47 π.μ.

   Κυρία μου, χαρακτηρίζετε ψευδέστατο και ανήθικο το κειμενο του κ. Ρίζου. Δικαίωμά σας. Δικαίωμά μου κι εμένα μιας και κάτι ξέρω από την όλη υπόθεση, να σας χαρακτηρίσω εμπαθέστατη που περιέρχεστε τα ιστολόγια και υπερασπίζεστε τους ψευδέστατους ισχυρισμούς των πνευματικών σας πατέρων. Ο κ. Τσακίρογλου διέψευσε ότι αυτή ήταν η συμφωνία. Δεν είπα άλλα κι άλλα έκανα, μας διαβεβαίωσε. Κι αντί να βγεί ο π. Σάββας ή ο πολύε κ. Βλαμάκης να τον διαψεύσει, έβαλε εσάς να μιλάτε αντ' αυτού. Γιατί να πιστέψουμε εσάς κι όχι τον Τσακίρογλου; Βγάλτε την εμπάθεια από την ψυχή σας κι άφήστε αυτούς που συνεξηγήθηκαν να απαντήσουν; Γιατί το αποφεύγουν;

   Διαγραφή
 8. Ανώνυμος11/10/17, 8:41 π.μ.

  Κύριε Τσακίρογλου,---ΔΕΝ--- ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ:

  1.Γιατί έχετε ΧΡΕΟΣ να συνεχίσετε τον αγώνα σας,ανεξαρτήτως του τι λέει ο κάθε Παίσιος!
  2.Γιατί η συνεισφορά σας στον αγώνα της αποτείχισης είναι ΠΟΛΥΤΙΜΗ και σας χρειαζόμαστε!
  3.Γιατί ούτε στιγμή ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΨΑΜΕ τις ανοησίες που είπε εις βάρος σας ο π.Παίσιος και ειλικρινά δεν μας ενδιαφέρει για το τί έγινε για ένα βιβλίο!

  Μ η ν μ α ς ε γ κ α τ α λ ε ί π ε τ ε !
  Σ α ς χ ρ ε ι α ζ ό μ α σ τ ε !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος11/10/17, 9:20 π.μ.

  Επίσκοπο τον π.Παίσιο μετά από όλα όσα αποκαλύφθηκαν και μετά από όλα όσα μας κατέθεσε ο ίδιος??????????? Τρελαθήκατε??????????? Δεν θα το δεχτεί αυτό ο λαός!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εδεσαίος11/10/17, 1:08 μ.μ.

   Να πάει στους Γ.Ο.Χ. και θα τον κάνουν Πατριάρχη!
   Μας είπε περαστικά,δηλαδή ΑΡΩΣΤΟΥΣ!
   Να αποσυρθεί από τον αγώνα της Ορθοδοξίας γιατί κάνει ζημιά,μας βάζει αυτογκόλ και μας καταρρίπτει τα F16(έβγαλε νοκ άουτ τον Αδαμάντιο ,το βομβαρδιστικό μας ενάντια στον αντίχριστο Οικουμενισμό).
   Του εύχομαι καλή ΜΕΤΑΝΟΙΑ!

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος11/10/17, 4:33 μ.μ.

   Όχι δεν έβγαλε νοκ άουτ τον κύριο Τσακίρογλου!Από μόνος του εκτέθηκε ανεπανόρθωτα.Ο κύριος Τσακίρογλου,για την αγάπη του Χριστού και για την αγάπη την δική μας,που με ενδιαφέρον διαβάζουμε τα άρθρα του και δυναμώνουμε πνευματικά,ΔΕΝ θα καταθέσει τα όπλα.ΔΕΝ θα λιποτακτήσει.Θα αγωνιστεί για την αποτείχιση με επιτυχία,όπως έκανε μέχρι σήμερα!ΔΕΝ θα τους κάνει το χατήρι να αυτοαδρανοποιηθεί!

   Διαγραφή
  3. Εδεσσαίος11/10/17, 6:09 μ.μ.

   Μα,αγαπητέ μου,έτσι γράφει το F16 μας.

   Διαγραφή
 10. Ανώνυμος11/10/17, 10:01 π.μ.

  Κ. Κωνσταντινα, οπως αποκαλυπτετε ο κ. Τσακιρογλου σας ειπε οτι φιλοξενηθηκε στην Κρητη. Τι σχεση εχει αυτο με την κατηγορια σας, οτι τους εξαπατησε; Αρα αυτα δεν σας τα ειπε ο κ. Τσακιρογλου. Λετε οτι το ιδιο θα κανατε και γι αυτον αν τον συκοφαντουσαν; Δηλ. τωρα τι τον κανουν; Ετσι τον υπερασπιζεστε; Για σας λοιπον ειναι ενοχος, χωρις να μας λετε απο που το ξερετε. Αυτος κακως δεν μας λεει τι ακριβως εγινε, αλλα σεβαστη η αποφαση του. Εσεις ομως κυρια μου, συνεχιζετε να του επιτιθεστε, χωρις να εχετε να κανετε, με την υποθεση, στηριζομενη οπως λετε σε δικες σας υποθεσεις και συμπερασματα Αλλα με υποθεσεις δεν δυσφημιζουν εναν ανθρωπο. Κανετε κακο, σταματηστε τον πολεμο λασπης που κανετε. Δεν ωφελειτε κανεναν.
  Γιωργος, Μαρουσι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ανώνυμος11/10/17, 10:16 π.μ.

  Ο κ. Τσακιρογλου δεν ξερω τι ειναι. Αλλα ενα μπορω να του αναγνωρισω. Παροτι λεει οτι ειναι αθωος αποσυρεται για να μην κανει κακο στον αγωνα. ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΠΗΣ. Σταματηστε επιτελους να του επιτιθεστε με τετοιο τροπο εσεις που υποτιθεται θελετε να κανετε καλο στον αγωνα. Ελεος πια.
  Μ.Γ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος11/10/17, 4:41 μ.μ.

   Θα σε βόλευε πολύ να αποσυρθεί από τον αγώνα ο κ.Τσακίρογλου!Θα σου άρεσε,ναι? Είναι συνεπής,γιατί η πνευματική του πορεία είναι σταθερή-σταθερότατη και δεν είναι αυτός που άλλαξε λόγια,αλλά άλλος!Άλλος ξεκίνησε μιλώντας μας για αποτείχιση και τώρα μας ξεφούρνησε την κρυφή του επιθυμία να μας κάνει όλους με το ζόρι παλιοημερολογίτες!

   Διαγραφή
 12. Ανώνυμος11/10/17, 11:00 π.μ.

  Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ!
  ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Η Ο Π.ΠΑΙΣΙΟΣ!
  Ο ΛΑΟΣ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ανώνυμος11/10/17, 11:30 π.μ.

  Ας τον κάνουνε επίσκοπο τον π.Παίσιο,οι αποτειχισμένοι με το παλιό ημερολόγιο.
  Αφού αυτούς εκπροσωπεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ανώνυμος11/10/17, 1:15 μ.μ.

  Κάτι λέει στο άρθρο για επίσκοπο.Κύριε Σημάτη βάλτε μας παρακαλώ να δούμε το βίντεο με τίτλο "o διωγμός του πατρός Ευθύμιου Τρικαμηνά".Έχει μέρος Α,Β,Γ και αξίζει να το δούμε όλοι από την αρχή μέχρι το τέλος.Είναι με τον κύριο Ζερβό.Για να θυμηθούμε όλοι τους αγώνες κατά του οικουμενισμού,του φτωχού και ταπεινού πατρός Ευθύμιου Τρικαμηνά.Κάτι που οι νεώτεροι αποτειχισμένοι δεν έζησαν από κοντά και πιθανόν να μην γνωρίζουνε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Κυρία Κωνσταντίνα, η εμπάθειά σας και οι ύβρεις σας είναι αξεπέραστη. Αντιγράφω από σχόλιο Ανώνυμου 11/10/17, 9:47 π.μ. που λέει: "Κι αντί να βγεί ο π. Σάββας ή ο πολύε κ. Βλαμάκης να τον διαψεύσει, έβαλε εσάς να μιλάτε αντ' αυτού". Δεν νομίζω ότι πρέπει να δηλητηριάζονται άλλο με τις ύβρεις σας και την διαστροφή της αλήθειας οι αναγνώστες. Για σας ό,τι λένε εκείνοι που συκοφάντησαν, μόνο αυτή είναι η αλήθεια. Και αναπαράγετε τις συκοφαντίες τους. Καλοσύνη σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος12/10/17, 7:57 π.μ.

   ΝΡΟΠΗ ΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. ΠΟΙΟΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΕ; ΕΣΥ ΚΑΙ Ο ΡΙΖΟΣ. ΕΓΩ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΑ ΕΙΔΑ ΑΥΤΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Π.Π. ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΠΗΡΑ ΤΗΛ ΝΑ ΣΟΥΖΗΤΗΣΩ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΑΝΕΒΑΣΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΑΝ ΕΙΝΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ. ΚΑΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΙΠΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ. ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ. ΑΥΤΟ ΝΑ ΤΟ ΑΝΕΒΑΣΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΑΙ Γ.ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος12/10/17, 8:50 π.μ.

   ΓΕΡΟΝΤΑ ΣΑΒΒΑ Η ΝΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΟΛΗ ΜΑ ΟΛΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΛΛΟΥ! ΜΗΝ ΖΗΤΑΣ ΤΑ ΡΕΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.ΣΗΜΑΤΗ,ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΕΝΟ ΣΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΝ Π.ΠΑΙΣΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ,ΓΙΑΤΙ -ΑΥΤΟΣ- ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΡΕΤΣΙΝΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ Κ.ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   ΚΑΙ ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΣΥΝΕΛΘΕΙΣ ΕΓΚΑΙΡΑ,ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΚΤΗΣΕΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΥΦΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΑΣ!

   ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥΣ,ΧΑΡΙΤΩΝΕΣ,ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΟΧΙΤΕΣ!

   ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΝΑ ΣΕΒΕΣΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΜΑΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥΣ ΟΜΟΦΡΟΝΕΣ ΣΟΥ,ΣΤΥΛ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ!

   ΤΟ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΠΑΛΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ,ΑΥΤΟ ΞΕΧΑΣΕ ΤΟ!

   ΣΕ ΑΓΑΠΟΥΜΕ,ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ,ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΤΕΛΕΙΟΣ,ΓΙΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ: ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ,ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΕ ΑΓΑΠΗΣΑΜΕ!

   Διαγραφή
  3. π. Σάββα, ευχαριστώ για την μομφή. Αλλά η κυρία Κωνσταντίνα υβρίζει εμπαθέστατα και προσωπικά στα σχόλιά της που αναρτήσαμε και σε κάποια που σταματήσαμε να αναρτούμε. Και μιλά για πράγματα που υποτίθεται ότι έπρεπε να γνωρίζετε αυθεντικά, μόνο εσείς, ο κ. Βλαμάκης και ο κ. Τσακίρογλου. Εμείς (επειδή έχουμε άλλη πληροφόρηση για το τί έγινε) της σημειώσαμε ότι αυτά έπρεπε να γραφούν από εσάς -τους τρείς πρωταγωνιστές της υποθέσεως- κι όχι από μια γυναίκα από την Αργολίδα στην οποία κακώς της τα αποκαλύψετε (εσείς ή ο κ. Βλαμάκης) και η οποία πιθανόν να τα παραποίησε. Το ότι δεν κάνατε καμία παρέμβαση, όσο βλέπατε τα δικά της σχόλια, και αφήνετε να γράφει αυτή για σας, ενώ –αντίθετα– κάνετε άμεση παρέμβαση στο δικό μας σχόλιο, σημαίνει ότι συμφωνείτε επακριβώς με όσα εκείνη γράφει. Κι εφ΄ όσον μας διαβεβαιώνετε ότι εσείς «δεν είπατε τίποτα σε κανέναν» και δεδομένου ότι ο κ. Τσακίρογλου έχει μήνες να μιλήσει με την κ. Κωνσταντίνα, σημαίνει ότι της τα είπε, ίσως ο κ. Βλαμάκης ή κάποιος άλλος στον οποίον τα αποκαλύψατε, γιατί δεν μπορεί να τα έβγαλε από το μυαλό της. Δείχνει ότι ξέρει το όλο σκηνικό, όπως έγινε, μόνο που παραποιεί τα πράγματα σε εκείνο το σημείο και με τέτοιο τρόπο, που να ενοχοποιείται ο κ. Τσακίρογλου. Γράψτε μας, λοιπόν, την δική σας εκδοχή, αντί να μας εγκαλείτε.
   Όσο για τον κ. Ρίζο, μας έστειλε ένα άρθρο και το αναρτήσαμε, όπως αναρτούμε τα σχετικά άρθρα και τα άρθρα τα δικά σας. Μήπως έπρεπε -κάθε φορά που αναρτούμε ένα άρθρο- να ρωτάμε όλους εκείνους στους οποίους αναφέρεται; Μήπως, όταν αναρτούσαμε τα δικά σας άρθρα -τα αναφερόμενα στους Αγιορείτες Ηγουμένους- έπρεπε να επικοινωνούμε πρώτα με όλους αυτούς κι έπειτα να τα αναρτήσουμε; Και πώς σας συκοφάντησα; Με την ανάρτηση του άρθρου ενός στενού πρώην στενού συνεργάτου σας, στο οποίο σας παρακάλεσα -στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε- να απαντήσετε και δημοσιεύσαμε την απάντησή σας;

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος12/10/17, 3:25 μ.μ.

   Η ΚΥΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ? ΚΑΙ ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ, ΡΩΤΗΣΕ ΤΗΝ ΑΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΕΒΑΛΕ, ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΜΙΛΗΣΕ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΗ. ΜΠΟΡΟΥΣΕΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΤΑ ΕΒΓΑΖΕΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΔΙΑΔΙΔΕΙΣ ΨΕΥΔΗ, ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΑΝΔΑΛΛΙΖΕΤΕ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΛΑΟΣ. ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ, ΕΓΩ ΠΡΩΤΟΣ ΣΕ ΠΗΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΟΤΑΝ ΠΗΡΑ ΤΗΛ. ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ, (ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΩ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ) ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ, ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΛΕΣΑ ΠΑΜΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ. ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ. ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ. ΑΥΤΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Γ.ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ.
   Υ.Γ. ΕΠΕΙΔΗ ΦΑΙΝΕΤΕ ΠΩΣ ΑΔΙΚΩΣ ΣΟΥ ΕΞΗΓΗΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΑΣ ΦΑΝΗΚΕ ΠΡΟΣ ΣΤΙΓΜΗ ΠΩΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΩΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΕΠΙ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ, ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙ ΦΡΟΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΑΜΕ ΠΟΡΕΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΝ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ. ΕΧΟΥΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ.

   Διαγραφή
  5. Ανώνυμος12/10/17, 8:46 μ.μ.

   Ο π.Σάββας,όταν ξεκίνησε τις ομιλίες του το 2016,μας μιλούσε για αποτείχιση.Τώρα,το 2017,μας μιλάει για επιστροφή στο 1924.Αν ήσουνα από την αρχή τόσο ξεκάθαρος π.Σάββα και μας έλεγες από την αρχή για επιστροφή στο 1924,ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΡΧΟΤΑΝ ΣΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΟΥ.Εγώ προσωπικά σαν αποτειχισμένος,νιώθω εξαπατημένος.Εάν κάνω λάθος,σε παρακαλώ διόρθωσέ με.

   Διαγραφή
  6. Ανώνυμος12/10/17, 11:36 μ.μ.

   Αδερφοί μην θλίβεστε και μην απογοητεύεστε!Ο π.Φώτιος Τζούρας,ο Θεός να τον έχει καλά,μας το ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γυρίσουμε στο παλιό ημερολόγιο!Πάτερ Φώτιε,την χαρά που μας έδωσες να σου ανταποδώσει πολλαπλάσια ο Θεός,και σε σένα και στα παιδάκια σου!

   Διαγραφή
 17. Ανώνυμος11/10/17, 4:24 μ.μ.

  Ο π.Παίσιος Παπαδόπουλος ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ στους αποτειχισμένους,γιατί εκπροσωπεί μετρημένους στα δάχτυλα κρυπτογοχίτες,οι οποίοι με την εμμονή τους στο παλιό ημερολόγιο και με την απαίτησή τους να το ακολουθήσουν όλοι και να ενωθούμε μια μέρα με τους ΓΟΧ,ΣΠΕΡΝΟΥΝ ΖΙΖΑΝΙΑ μέσα στους αποτειχισμένους.ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ο π.Παίσιος Παπαδόπουλος με τις απόψεις του!Και μιλάω για την συντριπτική πλειοψηφία των αποτειχισμένων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ανώνυμος11/10/17, 6:09 μ.μ.

  Επίσκοποι για τους αποτειχισμένους;;;;!!!!!!!!!!! Ο λαός να επιλέξει επισκόπους;!!!!!!!! Συγνώμη, αποτείχιση κάνουμε, όχι νέα εκκλησία!!! Απλή διακοπή μνημοσύνου και μέχρι εκεί επιτρέπουν οι Κανόνες. Πού τα βρήκατε όλα τα υπόλοιπα γραμμένα;;; Πωπω, κάθε μέρα και καινούργιο φασούλι. Τελικά ο διάβολος είναι μεγάλος τεχνίτης. Όταν δεν μπορεί να σε ρίξει στην αίρεση, πραγματικά μπορεί να σε ρίξει στο σχίσμα με τα τσαρούχια....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ανώνυμος11/10/17, 6:53 μ.μ.

  Κρίμα κρίμα αδελφοί πολύ λυπόμαστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος12/10/17, 9:22 π.μ.

   Πράγματι.Γέροντα Σάββα,θέλεις να επιστρέψουμε πίσω στο 1924; Πάρε τον π.Παίσιο μαζί σου και επιστρέψτε και σεβαστείτε μας όλους τους αποτειχισμένους,όπως και εμείς σας σεβαστήκαμε μέχρι σήμερα.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος12/10/17, 3:13 μ.μ.

   Θα το ξαναπούμε μια φορα ακόμα για να το καταλάβετε. Όταν λέμε πίσω στο 1924, εννοούμε όταν δεν υπήρχαν σύνοδοι του παλαιού, δεν υπηρχε διχασμός ημερολογίων, και δεν υπήρχε σχίσμα μεταξύ των Χριστιανών. Τι δεν καταλαβαίνετε. Οι πατέρες δεν εννοούν να πάτε με τις συνόδους του παλαιου, αλλά να επιστρέψουμε στην κατάσταση πρό του σχίσματος λόγω του ημερολογίου. Μήπως εσείς θέλετε να υπάρχει σχίσμα μεταξύ των Χριστιανών?

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος12/10/17, 4:02 μ.μ.

   Να σου το πούμε κι εμείς άλλη μια φορά για να το εμπεδώσεις.Οι αποτειχισμένοι ΔΕΝ θα γίνουμε παλιοημερολογίτες επειδή έτσι αρέσει σε σένα και στον π.Παίσιο Παπαδόπουλο.Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ των αποτειχισμένων εκκλησιάζεται στους αποτειχισμένους πατέρες με το νέο ημερολόγιο! Είτε σου αρέσει,είτε όχι!Αν δεν το σέβεστε αυτό,ΠΑΡΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΤΟΝ Π.ΠΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΣΤΟ 1924!

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος12/10/17, 5:12 μ.μ.

   Στο 1924 μόνο; Καλέ στο 1893 να γυρίσουμε! Θέλεις να πάμε με το αυτοκίνητο ή καβάλα στο άλογο;

   Διαγραφή
 20. Ανώνυμος12/10/17, 4:27 μ.μ.

  Πήγαινε μόνος σου πίσω στο 1924 άνθρωπέ μου και άσε μας ήσυχους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Ανώνυμος12/10/17, 4:43 μ.μ.

  Εγώ λέω να γυρίσουμε πίσω στο 1821!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Λυπάμαι πραγματικά, διότι στην αρχή ακόμη του αγώνα μας εναντίον της αίρεσης προέκυψαν τόσες προσωπικές αντιπαραθέσεις. Ωφελούν σε τίποτα τέτοιες συζητήσεις; Το να εκφράσουμε τις όποιες προσωπικές και υποκειμενικές μας απόψεις με τέτοια εμπάθεια,είναι πολύ πιθανό να αποτρέψει τους προβληματισμένους πιστούς να απομακρυνθούν απ την αίρεση.Πριν αποφασίσουμε αν θα συνεχισθεί αυτή η κατάσταση,ας προβληματισθούμε κατά πόσο γίνονται όλ'αυτά προς δόξαν Θεού...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος12/10/17, 8:06 μ.μ.

   Έτσι ακριβώς.Για να καλέσεις τον άλλον σε μετάνοια και για να αναπαυθεί κοντά σου,οφείλεις να έχεις πορεία σταθερή μέσα στον χρόνο και ξεκάθαρη γραμμή.Ας ξεχάσουνε λοιπόν τα πειράματα με το παλιό ημερολόγιο,και ας πάψουνε να σπέρνουνε ζιζάνια μες τους αποτειχισμένους.

   Διαγραφή
 23. Ανώνυμος12/10/17, 9:05 μ.μ.

  Στον συστρατιώτη και ομόψυχο κ. Αδαμάντιο Τσακίρογλου,
  χαίρε εν Χριστώ αδελφέ Αδαμάντιε, εφόσον συκοφαντείσαι και διώκεσαι να ξέρεις ότι είσαι σε σωστό δρόμο και η Χάρις του Κυρίου είναι μαζί σου. Αλλά εσύ αγωνίζου στον δρόμο που χάραξαν οι πρόγονοι σου με θάρρος και ελπίδα. Μην ξεχνάς τον προφητάνακτα Δαυίδ, που λέει στον Ψαλμ. 5, 7 "Απολείς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος άνδρα αιμάτων και δόλιον βδελύσεται Κύριος¨. Ερμηνεία μακαριστού Τρεμπέλα ¨λαϊκός κι αυτός ¨Θα εξολοθρέυσεις όλους εκείνους οι οποίοι χωρίς ίχνος ευσυνειδησίας και ντροπής λαλούν και διαδίδουν το ψεύδος. Τον αιμοβόρν άνθρωπο που βάφει τας χείρας του εις αδελφικά αίματα (είναι και η συκοφαντία που θέλει να εξοντώσει ολόκληρη οικογένεια) και δια δόλον επιζητεί την βλάβη και καταστροφή του πλησίον, τον μισεί και τον αποστρέφεται ο Κύριος¨. Επί ευκαιρία θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε κι εσένα και τον κ. Ρίζο που γράψατε και τον αγώνα που κάνατε για εμάς τους απλοικούς και αφελείς ανθρώπους που δεν μας γνωρίζει κανείς. Για τον χρόνο που αφιέρωσες, Αδαμάντιε, τον κόπο και τις αγρυπνίες που έκανες, γιατί σίγουρα το βιβλίο που έγραψες, το έφτιαχνες τις νύχτες, γιατί πού να βρει χρόνο ένας καθηγητής με 170 μαθητές και άλλα 6 παιδιά στο σπίτι, που πρέπει να τα μεγαλώσει.
  Θέλουμε ακόμα να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που χρηματοδότησαν το βιβλίο. Γι αυτό και το μοιράσαμε και ευχόμαστε ο Τριαδικός Θεός να σας το ανταποδώσει εσάς και στην οικογένειά σας.
  Πρέπει να ξέρεις ότι το βιβλίο έγινε ανάρπαστο και μακάρι να είχαμε άλλα τόσα να δώσουμε σε ανθρώπους που θέλουν να μάθουν και να ενημερωθούν και να γίνουν και αυτοί συστρατιώτες μας. Ευχόμαστε να συγγράψεις και άλλα βοηθήματα, για να φωτίσεις τον λαό του Θεού. Αδελφέ Διαμαντή μην ενοχλήσαι ότι είσαι ένας άρρωστος για τον Χριστό λαϊκός κι όχι καλόγερος. Έχεις αδελφικούς χαιρετισμούς από την Κατακόμβη της Κορίνθου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος13/10/17, 10:16 π.μ.

   Επομένως και οι πατέρες που διώκονται και συκοφατούνται βρίσκονται σε καλό δρόμο.
   Το βιβλίο διανεμήθηκε δωρεαν.

   Διαγραφή
 24. Ανώνυμος12/10/17, 11:53 μ.μ.

  Πάντως μετά την σημερινή επιστολή της Τρόϊκας του Άθωνα δεν πρέπει να χωρεί αμφιβολία ότι ο κ. Ρίζος είχε δίκιο με τις ανησυχίες του. Θέλουν να μας πάνε καθαρά και ξάστερα στο Παλαιό. τουλάχιστον ας το έλεγαν από την αρχή. Αλλά είχαν καταλάβει τις αντιδράσεις και το πήγαιναν λάου λάου. Αλλά μάλλον πάλι οι λαϊκοί θα κατηγορηθούν, γιατί όπως λέει ο π. Επιφάνειος εμείς είμαστε μόνο για να λέμε καλά λόγια και να στηρίζουμε. Αυτοί θα ασχολούνται με τα δύσκολα στο κελλί τους κι εμείς θα σιωπούμε μέχρι να βγει λευκός καπνός. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ο έλεγχος αυστηρώς. Δεν θα σηκωθούν τα πόδια (οι λαϊκοί) να χτπήσουν το κεφάλι. Όπως λέει ο κ. Τσακίρογλου για αυτούς "οι λαϊκοί είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού".
  Βασίλης, Αθήνα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος13/10/17, 10:04 π.μ.

   Δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτούμε αυτό.Να μας κάνουν παλιοημερολογίτες.Πηγαίνουμε σε αποτειχισμένους ιερείς με το νέο ημερολόγιο και έχουμε αναπαυθεί κοντά τους.Ο π.Σάββας ας πηγαίνει στον π.Παίσιο Παπαδόπουλο και ας κάνουν εκεί πέρα ό,τι θέλουν.Ας γυρίσουνε με το παλιό ημερολόγιο,και ας τον κάνουν τον π.Παίσιο και Πατριάρχη ή Αρχιεπίσκοπο αν θέλουνε.

   Διαγραφή
 25. Ανώνυμος13/10/17, 8:30 π.μ.

  Ας είναι καλά ο κ.Ρίζος που μας ειδοποίησε για το τι σχεδιάζουν πίσω από την πλάτη των ανυποψίαστων αποτειχισμένων.

  Χωρίς να μας σέβονται,χωρίς να μας υπολογίζουνε,χωρίς να είναι ειλικρινείς απέναντί μας.

  Αυτές οι πονηριές όμως,να θυμούνται ότι ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ.Μόνο κακό θα κάνουν στην αποτείχιση και η ευθύνη φυσικά θα είναι δική τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος13/10/17, 2:01 μ.μ.

   Το κείμενο του π. Σάββα δεν με αναπαύει ΚΑΘΟΛΟΥ.
   Κατ'αρχήν ζητάει οι του παλιού να αναγνωρίζουν τα μυστήρια του νέου, ΑΛΛΑ να ισχύει και το αντίθετο (λες και όλοι οι ιερωμένοι του παλαιού είχαν χειροτονηθεί πριν το 1935 και όχι από τους σχισματικούς 'επισκόπους'!!!). Χωρίς να θέτουμε θέμα του ποια μυστήρια του παλαιού είναι έγκυρα ή όχι, ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ. Ούτε αποτειχίστηκα για να ενωθώ με τους του παλαιού για "χάρη του αγώνα"!! Αποτειχίστηκα για τη δική μου την ψυχή (λόγω της προσωπικής μου συνείδησης) και όχι για κάποιον αγώνα ή επανάσταση!!! Δηλαδή τώρα για να συνεχίσουμε την αποτείχισή μας πρέπει να κάνουμε συνεργασίες και στρατηγικές με τους του παλαιού, προ- ή μετά-1935;;; Ή μήπως θα κριθούμε από το Θεό για το πόσο συντονιστήκαμε για τον "αγώνα";;;
   Επίσης ο π. Σάββας θέλει οπωσδήποτε να σχετίζουμε τον Οικουμενισμό με το ημερολόγιο!!! Αν και η αλλαγή του ημερολογίου ήταν όντως δόλια, από πού κι ως πού πρέπει να σχετίζουμε τα δύο 90 χρόνια μετά;;;
   Γιατί να μην κάνουμε ο καθένας τον προσωπικό του αγώνα εναντίον παθών και οικουμενισμού αλλά να πρέπει σώνει και καλά να συνεργαστούμε με ανθρώπινα κριτήρια για να πολεμήσουμε τον οικουμενισμό με ανθρώπινες στρατηγικές και ανθρώπους ηγέτες;;; "Μη πεποίθατε επ' άρχοντας επί υοίς ανθρώπων, οις ουκ έστι σωτηρία" λέει η Γραφή. Αλλά όχι, εμείς εκεί, να κάνουμε ενώσεις, αρχηγούς, και να λύσουμε προβλήματα δεκαετιών με το μικρό μας μυαλουδάκι!!! Καλά έλεγε ο άγιος Παϊσιος ότι όσο θα προσπαθούμε να ξεμπλέξουμε τα κουβάρια (με το παλαιό ημερολόγιο) θα τα μπλέκουμε περισσότερο!!! Και ότι γι' αυτό πρέπει να τα αφήσουμε όλα στην πρόνοια του Θεού!!! Αλλά όχι, εμείς τώρα οι άνθρωποι του 21ου αιώνος (βάζω μέσα και ιερωμένους και μοναχούς, ακόμη και διωκώμενους) είμαστε τόσο φωτισμένοι, έχουμε ολοκληρώσει την κάθαρσή μας, τα ξέρουμε όλα, και θα τα λύσουμε οπωσδήποτε. Πολύ φοβάμαι ότι στην Εκκλησία μας σήμερα, και δει στη μερίδα των αποτειχισμένων, ισχύει αυτό που είχε πει ο Ηλίας Μηνιάτης για τον Διογένη, που κρατώντας το φανάρι και ψάχνοντας άνθρωπο και δεν εύρισκε, τη μεγαλύτερη υπερηφάνεια και υποκρισία την βρήκε εντός της Εκκλησίας!!!! Κι αυτό γιατί όλοι την έχουν δει ηγέτες, και θέλουν να μαζέψουν όσο πιο πολύ λαό γίνεται πίσω τους "προς όφελος του αγώνα"!!!!! Κρίμα, κρίμα, κρίμα... Προσωπικά, όπως δεν εμπιστεύομαι σε τίποτα τον εαυτό μου, ακόμα περισσότερο δεν εμπιστεύομαι κανέναν άλλον (ό,τι κι αν είναι αυτός, ακόμα και σκληρά διωκώμενος), παρά μόνον τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αυτός ας μπαίνει μπροστά να με οδηγεί, και κανένας Ρίζος, ή π. Σάββας, ή π. Παϊσιος, ή οποιοσδήποτε άλλος, που, καθ' ό,τι είναι άνθρωποι όλοι τους είναι και τρεπτοί. Και ειδικά σε τέτοιες εποχές που ο διάολος αλωνίζει και πλανεύει καθημερινά....

   Διαγραφή
 26. Ανώνυμος13/10/17, 11:07 π.μ.

  Αδερφοί,στώμεν καλώς!! Στώμεν μετά φόβου!! Μένουμε στην αποτείχιση και δεν προχωρούμε ούτε σε χειροτονίες επισκόπων,ούτε σε αλλαγή του ημερολογίου στο παλιό!!Π.Σάββα ΣΥΝΕΛΘΕΤΕ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Μαν. Νταλας13/10/17, 11:49 π.μ.

  ΑΞΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΠΗΡΡΕΑΣΤΟΙ! ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ! ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΚΑΙ Ο ΔΑΚΤΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩ ΑΠΟ ΔΩ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. ΟΜΩΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΑ "..ΙΝΑ ΟΙ ΔΟΚΙΜΟΙ ΦΑΝΕΡΟΙ ΓΕΝΩΝΤΑΙ ΕΝ ΥΜΙΝ." Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘ.ΚΕΦ ΙΑ ΣΤΙΧ.19 ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ "..ΕΙ ΤΙΣ ΔΟΚΕΙ ΦΙΛΟΝΕΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ, ΗΜΕΙΣ ΤΟΙΑΥΤΗΝ ΣΥΝΗΘΕΙΑΝ ΟΥΚ ΕΧΟΜΕΝ, ΟΥΔΕ ΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ."Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘ. ΚΕΦ.ΙΑ ΣΤΙΧ.16

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Ανώνυμος13/10/17, 1:49 μ.μ.

  Π.Σάββα λυπάμαι που θα σε απογοητεύσω,αλλά η ΣΥΝΟΔΟΣ την οποία ετοιμάζετε να κάνετε,οφείλει να σεβαστεί τους υπάρχοντες ιερούς κανόνες,και επομένως να προβλέπει ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ,χωρίς χειροτονίες επισκόπων και χωρίς άλλες αλλαγές π.χ. επαναφορά του παλιού ημερολογίου.

  Αν δεν το σεβαστείτε αυτό,η Σύνοδός σας θα είναι Α-Κ-Υ-Ρ-Η !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Ανώνυμος13/10/17, 2:38 μ.μ.

  Το 99% του λαού που έχει κάποια σχέση με την Εκκλησία ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΙΔΕΑ ούτε καν για την ύπαρξη της ψευδοσυνόδου της Κρήτης. Τόσο δόλιο είναι το παιχνίδι σήμερα. Ακόμα και όσοι ξέρουν κάτι, η συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχει φτάσει ακόμα καν στο στάδιο να κατανοήσει τη φύση της παναίρεσης και να δεχθεί έλεγχο συνειδήσεως. Κι όμως κάποιοι από αυτούς είναι πιο ευσεβείς και πιο αληθινοί Χριστιανοί από όλους τους αποτειχισμένους μαζί. Αφού λοιπόν κόπτεσθε τόσο πολύ για τους παλιοημερολογήτες, εκείνοι οι αδελφοί δεν σας ενδιαφέρουν καθόλου; Εκείνοι δηλαδή δεν είναι Εκκλησία; Τους έχετε καταδικάσει ήδη; Πώς θέλετε λοιπόν να ορίζετε ηγέτες, να κάνετε συνόδους, να παίρνετε αποφάσεις, να αλλάζετε ημερολόγια, κλπ κλπ κλπ εν εγνοία όλων εκείνων;; Αυτό δεν είναι σχίσμα; Αυτά λέει ο 15ος Κανόνας της ΑΒ`;;; Δεν θα έπρεπε σε αυτή τη φάση να ενημερώνετε όλους αυτούς τους ανθρώπους (έξω από τους ναούς, και όχι μέσα στα αντικοικουμενιστικά σάιτς που οι περισσότεροι αγνοούν την ύπαρξή τους) αντί να σχεδιάζετε αγώνες και ενώσεις;; Και όταν λέμε να ενημερώνετε, εννοούμε ενημέρωση, όχι πίεση να αποτειχιστούν με το ζόρι... Πόση υποκρισία πια... Πιο πολύ συνδικαλιστές θυμίζετε πια παρά αγωνιστές του Κυρίου. Συνέλθετε, γιατί προτιμότερο κανείς να μην αποτειχισθεί παρά να κάνει εκκοσμικευμένη αποτείχιση που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο Σχίσμα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Ανώνυμος13/10/17, 2:57 μ.μ.

  Θα παρακαλούσαμε την Πατερική Παράδοση να βγάλει αν δύναται την επίμαχη ανακοίνωση των αγιορειτών (υπογεγ. από π. Σ. Λαυριώτη) που αυτή την στιγμή είναι αναρτημένη σε παλαιοημερολογήτικες ιστοσελίδες (π.χ. Κρυφό Σχολειό). Δυστυχώς από αυτήν προκύπτει ταύτιση απόψεων και φρονημάτων μεταξύ π. Σάββα και π. Παϊσίου. Ας δημοσιευτεί για να δώσει τη δυνατότητα να τη διαβάσουν όλοι. Τελικά φαίνεται είχε κάποιο σοβαρό δίκιο ο κ. Ρίζος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Ανώνυμος13/10/17, 3:06 μ.μ.

  ΚΥΡΙΕ ΣΗΜΑΤΗ, σας παρακαλώ πολύ δώστε στον πατέρα Ευθύμιο την ανακοίνωση των τριών που δημοσιεύτηκε στο blog σύναξη ορθοδόξων κρητών την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου με τίτλο "απαντήσεις επί εκκλησιολογικών ζητημάτων περί της ιεράς αποτειχίσεως"!

  Αισθάνομαι ότι εμπεριέχει πολλές ΠΛΑΝΕΣ,επικίνδυνες για την εξέλιξη του αγώνα.Πρέπει να βγει ο π.Ευθύμιος να απαντήσει ορθά περί του θέματος και να βάλει τα πράγματα στην θέση τους.Αν όντως ετοιμάζουν ΣΥΝΟΔΟ,με αυτά τα δεδομένα,η σύνοδός τους θα είναι έγκυρη ή άκυρη;

  Kάντε και μια δοκιμή.Ο ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ για παράδειγμα,έαν βάλετε ΞΑΦΝΙΚΑ μπροστά του μια εικόνα του Αγίου Παισίου ή του Αγίου Πορφυρίου,θα την ασπαστεί με ευλάβεια ή θα αγριέψει; Αν αγριέψει,τότε έχουμε να κάνουμε με ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΕΣ,κύριε Σημάτη!Απομακρύνετέ τους από το τιμόνι της εκκλησίας προτού να είναι αργά!

  Και ενημερώστε και εμάς να ξέρουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.