Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Επιστολή Μοναχού

  Ἁγιορείτης Μοναχὸς μᾶς ἔστειλε τὴν παρακάτω ἐπιστολή, ζητώντας νὰ δημοσιευθεῖ, ἐπειδή -σὲ ἀνάρτηση τοῦ ἱστολογίου- γίνεται ἀναφορὰ σὲ θέσεις του. Τὴν δημοσιεύουμε, χωρίς ἀσφαλῶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι συμφωνοῦμε μὲ τὶς θέσεις του.


Μοναχός Μακάριος Κουτλουμουσιανός

     Χαίρετε εν Κυρίω. 

Επειδή αναφέρθηκε το όνομα μου σε κάποια δημοσίευση του ιστολογίου και επειδή επίσης δεν επιθυμώ να με ταυτίζουν με κάποιον άλλον ούτε βέβαια και να με ομαδοποιούν θέλω συν Θεώ να κάνω κάποιες επισημάνσεις.

Κατά πρώτον, το ζήτημα των παλαιημερολογιτικών παρατάξεων

(γοχ) το έχει λύσει η Εκκλησία.
Οι παλαιημερολογίτες αδελφοί (γοχ) όταν επιστρέφουν εν μετανοία στην Εκκλησία κατά οικονομία τους μυρώνουμε και κατά ακρίβεια τους βαπτίζουμε, διότι εκτός Εκκλησίας και χωρίς κανονικής Ορθόδοξης ιερωσύνης μυστήρια δεν γίνονται.

Κατά δεύτερον, θα ήθελα να τονίσω ότι οι προσωπικές θέσεις κάποιων πλανεμένων ιεραρχών δεν είναι ποτέ επίσημη θέση της Εκκλησίας.
Τα μέλη της Εκκλησίας εκφράζονται επίσημα δια αποφάσεων μεγάλων Συνόδων Πανορθόδοξων ή Οικουμενικών.
Είναι ανάγκη να ξανατονίσουμε ότι κατά την Ορθόδοξη Ιερά Διδασκαλία, άλλο είναι η Συνοδική καταδίκη-αναθεματισμός της Αιρέσεως,
και άλλο είναι η Συνοδική καταδίκη-αναθεματισμός και καθαίρεσις των Αιρετικών.
Η Συνοδική όμως επίσημη καταδίκη - αναθεματισμός της Αιρέσεως είναι συγχρόνως και η Συνοδική επίσημη καταδίκη - αναθεματισμός των Αιρετικών.
Το ότι υπάρχουν  καταδικασμένοι-αναθεματισμένοι-αιρετικοί, οι οποίοι δεν είναι Συνοδικά-τυπικά καθηρημένοι, αυτό δεν σημαίνει ότι  δεν είναι καταδικασμένοι-αναθεματισμένοι-αιρετικοί εκτός Εκκλησίας, διότι η απαραίτητη και μοναδική προϋπόθεση της ενώσεως και ενσωματώσεως του Χριστιανού με το Μυστηριακό Σώμα της Εκκλησίας δεν είναι η χειροτονία, αλλά η Ορθή και Σωτήρια Ομολογία της Πίστεως, "Ο των όλων Θεός, όταν εμακάρισε τον Πέτρο για τα λόγια με τα οποία Τον ομολόγησε ορθά, διεκήρυξε ότι Καθολική Εκκλησία είναι η ορθή και σωτήριος ομολογία της προς Αυτόν πίστεως",
(Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού).

Εμείς οι Αγιορείτες Πατέρες,
"Ἀπεστείλαμεν πρὸς τὴν Ἱεράν Κοινότητα καὶ τοὺς Ἁγίους Καθηγουμένους τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους τὸ ἡμέτερον κείμενον ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ. (8 Νοεμβρίου 2016).

Εἰς τὸ ἐν λόγῳ κείμενον ἀποδεικνύεται ὅτι τόσο ὁ πατριάρχης, ὅσο καὶ οἱ ἀποφάσεις τῆς λεγομένης «Ἁγίας καὶ Μεγάλης» ἐν Κρήτῃ Συνόδου, ἔχουν ἐκπέσει εἰς τὴν παναίρεσιν τοῦ συγκρητιστικοῦ καὶ διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ".

Αυτή είναι η αιτία που αποτειχιστήκαμε οι Αγιορείτες Πατέρες, αυτό το κείμενο το συνυπογράφω μαζί με τους υπόλοιπους αποτειχισθέντες.
Εφόσον ομολογούμε ότι,
"Εἰς τὸ ἐν λόγῳ κείμενον ἀποδεικνύεται ὅτι τόσο ὁ πατριάρχης, ὅσο καὶ οἱ ἀποφάσεις τῆς λεγομένης «Ἁγίας καὶ Μεγάλης» ἐν Κρήτῃ Συνόδου, ἔχουν ἐκπέσει εἰς τὴν παναίρεσιν τοῦ συγκρητιστικοῦ καὶ διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ", αυτό σημαίνει ότι συγχρόνως ομογούμε ότι ο Πατριάρχης και οι υπόλοιποι Οικουμενιστές επίσκοποι έχουν εκπέσει επίσημα τελεσίδικα δια Συνοδικής κατοχύρωσης στην παναίρεση του συγκρητιστικού καὶ διαθρησκειακού Οικουμενισμού δηλαδή είναι επίσημα Αναθεματισμένοι - Αιρετικοί.
Διότι ως Αιρετικοί εκπίπτουν εις τα επιτίμια των Οικουμενικών Συνόδων για Αιρετικούς που είναι το ανάθεμα, το οποίο ανάθεμα αποτέμνει και αποκόβει από την Εκκλησία κάθε άνθρωπο, χωρίς να χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη καταδίκη των.

Και για να βάλουμε τα πράγματα στην σωστή τους σειρά, σύμφωνα με την Ορθόδοξη διδασκαλία δεν υπάρχουν Αιρετικοί-Χριστιανοί, εντός Εκκλησίας, το ότι οι Αιρετικοί είναι "εκκλησία" αυτή είναι η Αντίχριστη διδασκαλία των Οικουμενιστών.
Κατά τους Αγίους Πατέρες οι Χριστιανοί δεν είναι Αιρετικοί, αλλά Χριστιανοί βρισκόμενοι εντός Εκκλησίας και τελούν έγκυρα Μυστήρια και οι Αιρετικοί δεν είναι Χριστιανοί αλλά Αιρετικοί βρισκόμενοι εκτός Εκκλησίας και τελούν ψευδή, κενά και βέβηλα μυστήρια,
(Α' Κανών Ιερ. Κυπριανού)
το ένα είναι φυσικό επακόλουθο του άλλου.

Γι αυτό,
"Ὡς Ἁγιορεῖτες Πατέρες αἰσθανόμενοι τὴν τεραστίαν πνευματικὴν εὐθύνην τὴν ὁποίαν ἔχομεν καὶ στοιχοῦντες εἰς τὴν διαχρονικὴν παράδοσιν τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Τόπου, προβαίνουμε καθηκόντως καὶ νομίμως πρὸς τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας εἰς τὴν ἐπιβεβλημμένην διακοπὴν τῆς μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ὅπως ἄλλωστε ἔπραξαν καὶ οἱ πρὸ ἡμῶν Ἁγιορεῖτες Ὁσιομάρτυρες, οἱ μαρτυρήσαντες ἐπὶ τοῦ λατινόφρονος πατριάρχου Βέκκου.
Δηλώνουμε καὶ πάλιν ὅτι ἡ διακοπὴ μνημοσύνου εἶναι ὑποχρεωτικὴ καὶ ἀπολύτως δικαιολογημένη βάσει τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καθὼς καὶ τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἐκτάκτου Διπλῆς Ἱερᾶς Συνάξεως τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος (ΝΒ´ Συνεδρία, 13 Νοεμβρίου 1971).

Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ἔδωσε συνοδικὴ ἔγκρισιν εἰς κατεγνωσμένας αἱρέσεις.

Ἡ «ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν» ἤδη διενεργεῖται διὰ τῶν ἀτελευτήτων συμπροσευχῶν, κοινῶν δηλώσεων κ.α. μετὰ πάντων τῶν αἱρετικῶν καὶ τῶν ἀλλοθρήσκων.
Ἑπομένως ἡ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου δὲν εἶναι μία ἄκριτος σπουδή, ἀλλὰ εἶναι ἡ διαχρονικὴ ἁγιοπατερική-ἁγιορειτικὴ ἀντιμετώπιση τῆς ζῶσας καὶ γρηγορούσης συνειδήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐναντίον τῶν αἱρέσεων καὶ αὐτῶν ποὺ τὶς πρεσβεύουν.

Δημοσιεύουμε τὶς πρῶτες ὑπογραφὲς τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων:...".

Όλα τα υπόλοιπα είναι φανταστικές θεωρίες κάποιων παλαιοημερολογίτικων σχισματοαιρετικών παρατάξεων (γοχ) που έκαναν το ημερολόγιο δόγμα και κάποιων που ταυτίζουν την πλάνη αυτή, με την Παναίρεση του Οικουμενισμού που διακύρηξε η Ληστρική Σύνοδος της Κρήτης.

Όλα  τα "γοχικά" επιχειρήματα περί του θέματος αυτού, δηλαδή π.χ περί Δυνάμει και Ενεργεία στους Αιρετικούς κλπ, απαντιούνται  Αγιογραφικά και Αγιοπατερικά και συν Θεώ ετοιμαζόμαστε σε εύλογο χρονικό διάστημα να τα εκθέσουμε.

Και τέλος να συμπληρώσω ότι είμαι υπέρ της Συνάξεως των αποτειχισμένων Πατέρων και εύχομαι να ευδοκήσει ο Θεός να πραγματοποιηθεί για να εκθέσουμε όλοι τις απόψεις μας και αν είναι Αγιογραφικά καί Αγιοπατερικά τεκμηριωμένες οφείλουμε όλοι μας να τις αποδεχθούμε, ενώ αντιθέτως αν είναι φανταστικές θεωρίες του μυαλού μας οφείλουμε όλοι μας συν Θεώ με πρώτο εμένα να τις απαρνηθούμε.


Εύχεστε και για εμένα

Μοναχός Μακάριος Κουτλουμουσιανός

4 σχόλια:

 1. +Ιερομόναχος Γρηγόριος Ζιώγος [ χειροτονία ΓΟΧ Καλλινίκου ]

  Απαραίτητες διευκρινίσεις περί αναβαπτισμού των ΓΟΧ από την διοικούσα εκκλησία:

  Θα συμφωνήσω ότι εκτός εκκλησίας και χωρίς κανονική ιεροσύνη ΔΕΝ υπάρχουν μυστήρια
  [ αυτό άλλωστε κηρύττω κι εγω όλο το 24ωρο ]
  Για να δούμε τώρα, Ποια εκκλησία εχει λύσει το θέμα των ΓΟΧ:

  Αυτή με τους Μασόνους επισκόπους; υπαρχουν και φωτο σε στοες και βιντεο σε εβραικες συναγωγές [ο 65ο αποστολικός ξεκαθαριζει για τους ανω παραπτωματίες ότι εχουν ξεγυμνωθεί της ιεροσύνης]
  Μήπως Αυτή που υπέγραψε ως ιδρυτικό μέλος στο ΠΣΕ το 1948;
  Μήπως Αυτή που ημι-συλλειτουργεί [ ανάγνωση ευαγγελίου, μικρή είσοδος, και ειρηνικά ] φανερά από την δεκαετία του ’80;
  Μήπως Αυτή που εχει αναθεμα στο κεφάλι της από την 4η οικουμενική καθως αναγνώρισαν τους Μονοφυσίτες ως ορθοδόξους το 1991 στο Ζαμπεζύ;
  Μήπως Αυτή που αναγνωρίζει ιεροσύνη σε γυναίκες Προτεστάντισες και Δογματικά Λεσβίες; Άσε που εχουν και άλλο Ανάθεμα από την 7η γιατι είναι εικονομαχοι
  Μήπως Αυτή που αναγνωρίζει ιεροσύνη σε αγγλικανούς κληρικούς οι οποίοι είναι Δογματικά Σοδομίτες; Εχοντας Αναθεμα από τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό βλέπε Σόδομα
  Μηπως αυτη που θεσμοθετησε το Δαιμονικό ΠΣΕ στο Κολυμπαρι, αλλα και όλες τις αρχαιες προαιώνιες αιρεσεις αναγνωρίζοντας σωτηριολογικα μυστηρια στους καταδικασμενους αιρετικους;
  Η Μηπως Αυτή που αναγνωρίζει σωτηρία στον Μουφτή τον Ραβίνο και τον Δαλάι Λάμα; αλλα άκουσον ακουσον, δεν αναγνωρίζει σωτηρία στους ΓΟΧ
  Προφανώς δεν εχει νόημα να απαριθμήσω όλες τις βλασφημίες ….ον ουκ έστι αριθμός. Ιδού και μια χθεσινή απόδειξη
  Ο Πατρ. Βαρθολομαίος θα προβεί σε χειροτονία ιεροδιακόνου μέλους των Lions

  Σίγουρα η Μασονική «εκκλησία» που περιγράψαμε παραπάνω βαπτίζει από ΕΚΔΙΚΗΣΗ τους αδαείς και άπιστους παλαιοημερολογίτες των 13 ημερών….. και επι της ουσίας Νεοημερολογίτας οικουμενιστάς, εξ ου και η αποστασία τους, προσχορώντας στον οικουμενισμό - γραφε Διάβολο και του αναβαπτισμού - γραφε ράντισμα και ποδόλουτρο. [ αυτό Πάτερ μου, είναι όντως άκυρο μυστήριο μιας και οι κανονες οριζουν εξ άπαντος τριττή καταδυση, βλεπε και Πανορθοδοξη του 1756 η οποια ΑΚΥΡΩΝΕΙ το παπικο ποδολουτρο, επιχυση, ραντισμα, και κατ΄επεκταση και το ποδολουτρο των οικουμενιστων [ αλλα αυτό είναι άλλη συζητηση - όποιος ενφιαφερεται να ανοίξει τα μάτια του, ας κανει τον κοπο να μπει στο ιστολόγιο
  scripta---manent.blogspot.gr στην ετικετα Βάπτισμα εκει υπάρχει εμπεριστατωμενη εργασια δική μου επι του θέματος]

  Για να δούμε λοιπόν, οι ΓΟΧ εχουν ιεροσύνη;;
  Αυτή την φορά Θα συμφωνήσω ότι η εκκλησια εχει λύσει το θέμα των ΓΟΧ
  Η εκκλησία ΓΟΧ πήρε χειροτονίες από την Ρωσική Διασπορά επίσημα το 1969.
  Το 1976 στο δικαστήριο που έγινε εναντίον των ΓΟΧ επι αντιποίηση αρχής, Δικαίωσε τους ΓΟΧ καθώς απεφάνθη ότι τα χειροτονητήρια είναι γνήσια, και ως εκ τουτου εχουν αποστολική διαδοχή. Περαιτέρω λίγο παλαιότερα το 1935 η Ρωσική Διασπορά χειροτόνησε εις επίσκοπο στα Ιεροσόλυμα τον Τιμόθεο, ο οποίος έγινε Πατριάρχης. Δηλ. οι ΓΟΧ εχουν αποστολική διαδοχή από τα ίδια χέρια που εχει και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.
  Τέλος το 2007 η Ρωσική Διασπορά που προσχώρησε στο οικουμενιστικό Πατριαρχείο Μόσχας έγιναν δεκτοί χωρίς αναμύρωση η εκ νεου χειροτονιών. Τουτο σημαινει υποχρεωτικά την εγκυρότητα των μυστηρίων και ιεροπραξιών της ΡΟΕΔ τουτέστιν και την δική μας αναγνώριση και εγκυρότητα της αποστολικής μας διαδοχής


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αν εσας πατερες σας βαπτισε δηλαδη ενας αιρετικος οικουμενιστης οπως τον γιο μου,και καθως αυτος ειναι εκτος εκκλησιας;ειστε οπως και ο γιος μου αβαπτιστοι;Δεν πληρειται δηλαδη την βασικοτερη προυποθεση σωτηριας;μηπως πρεπει να ψαξετε ποιος σας βαπτισε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος10/10/17, 4:43 μ.μ.

  Για να μαθει κανεις στην εκκλησια της Ελλαδος αν εχει βαπτιστει, η αν θελει να βαπτιστει σωστα το παιδι του, πρεπει να εχει βγαλει σχολη ντεντεκτιβ η το λιγοτερο δημοσιογραφιας, με καθηγητρια την κα Νικολουλη!
  Θ.Α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος11/10/17, 9:57 π.μ.

  Αγαπητό μπλογκ επειδή σας παρακολουθώ, κάθε φορά που αναβαζετε τα γραπτά κάποιου πατέρα αναφέρετε το όνομα στον τίτλο. Επίσης ποτέ δεν έχω δει ειδική διευκρίνιση να διαχωρίζετε τις απόψεις σας απο τις θέσεις κάποιου συγγραφέα το κείμενο του οποίου φιλοξενείτε.

  Το ποιός συμφωνεί η διαφωνεί με τις θέσεις του οποιουδήποτε είναι άσχετο και ποσως μας ενδιαφέρει. Εμείς που διαβάζουμε θα κρίνουμε όπως μας φωτίσει ο Θεός μετά από προσωπική μελέτη και προσευχή κι όχι επειδή το είπε ο ένας κι ο άλλος, όσο αξιοσέβαστος κι αν φαίνεται, ακόμα κι αν φορά ράσο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.