Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Όταν ένας Επίσκοπος δεν ξέρει τι είναι Εκκλησία! Ή, το χειρότερο·Το "παίζειν εν ου παικτοίς"!


Δὲν μᾶς ἐκπλήσσει ποὺ ἄλλη μιὰ φορὰ ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων ἐντυπωσιάζει, θέλοντας νὰ ἀπορρίψει ἀπὸ πάνω του τὸ βάρος παλαιότερων πράξεών του, θέλοντας νὰ αὐτοδικαιωθεῖ, ἀλλὰ μὲ πολιτικάντικη τακτικὴ καὶ δικηγορίστικες δικολαβίες.
Τὸ παράδοξο καὶ ἐκπληκτικό, ὅμως, εἶναι ὅτι τὰ θρησκευτικὰ καὶ ἀντι-Οἰκουμενιστικὰ ἱστολόγια τὸν προβάλλουν ὡς Ὀρθόδοξο ἀγωνιστῆ! Ἐντυπωσιάζονται ἀπὸ τὰ λόγια του τὰ ὡραῖα καὶ μεγάλα, ἀλλὰ δὲν διαβάζουν –φαίνεται– τὰ κείμενα ποὺ δημοσιεύουν!
Καὶ νά, στὸ ἱστολόγιο «Κατάνυξις» διαβάσαμε τοὺς βαρύγδουπους χαρτοπολεμικοὺς τίτλους καὶ δηλώσεις τοῦ μητροπολίτη Καλαβρύτων Ἀμβροσίου:

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ = Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ
ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ!
ΤΟΣΟ ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ,
ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ!

Μόνο ποὺ οἱ τοῦ ἱστολογίου δὲν ἔκαναν τὸν κόπο νὰ δοῦν καὶ νὰ κρίνουν (ὅπως κάνουν σὲ ἑκατοντάδες ἄλλες περιπτώσεις) τὶς κακόδοξες θέσεις τοῦ κ. Ἀμβροσίου στὸ ἄρθρο ποὺ δημοσιεύουν! Ἢ μήπως, οἱ θέσεις κάποιου, τίθενται στὸ ἀπυρόβλητο, μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ ἔγραψε κάτι ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;

Νὰ τοὺς ἐπισημάνουμε λοιπόν, τὰ κακόδοξα καὶ παραπλανητικὰ λόγια τοῦ κ. Ἀμβρόσιου. Γράφει:
 _______Μερικοί θα εκπλήττωνται, καθώς σήμερα θα διαβάζουν τα σκληρά αυτά λόγια μου, διότι με θεωρούν «Οικουμενιστή», «φιλοπαπικό», «υποκριτή», «ανειλικρινή», «ασυνεπή» κλπ.!
 _______Δυστυχώς έχουν παρεξηγήσει κάποια λόγια μου. Ως πρόσωπο, ως άτομο, έχω τήν πεποίθηση, ότι οι Παπικοί είναι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ! Πλήν όμως ως Επίσκοπος δεν έχω αυτό το δικαίωμα, αφού η Εκκλησία γενικώς, και η Εκκλησία της Ελλάδος ειδικώτερον, ΔΕΝ ΕΧΕΙ κατατάξει τους Ρωμαιοκαθολικούς στην κατηγορία των Αιρετικών!
_____Απόδειξις;  Ένας Ορθόδοξος χριστιανός νέος μπορεί να τελέσει τον γάμον του με μια Ρωμαιοκαθολική κοπέλλα!

Δυστυχῶς, αὐτὰ τὰ ἴδια εἶχε γράψει ὁ κ. Ἀμβρόσιος καὶ πρὶν μερικοὺς μῆνες καὶ τοῦ ἀπαντήσαμε (ἐδῶ). Ἀλλ’ «οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι»! Γράφαμε τότε:
1. Ἀποτελεῖ παγκόσμια πρωτοτυπία ἡ παραπάνω δήλωσή σας. Δείχνει τὴν τραγικότητα μιᾶς ὑπάρξεως ποὺ ἄλλα διδάσκει καὶ ἄλλα πιστεύει! Αὐτὸ ἀσφαλῶς δὲν ἀποτελεῖ ὕβριν. Εἶναι ἀπόλυτα φυσιολογικὸ καὶ ἀναγκαῖο νὰ περιμένει ὁ πιστὸς ἀπὸ ἕναν Ἐπίσκοπο συνέπεια καὶ ὁμογνωμία προσώπου καὶ θέσεως. Ἀπ’ ὅ,τι γνωρίζω καὶ θυμᾶμαι, πρώτη φορὰ Ἐπίσκοπος τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας κάνει τέτοια δήλωση. Μπορεῖ πολλοὶ Ἐπίσκοποι νὰ μὴν πιστεύουν, ὅσα πιστεύει καὶ διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μας, ἀλλὰ δὲν τὸ δηλώνουν αὐτὸ δημόσια. Γιὰ πρώτη φορὰ Ἐπίσκοπος δηλώνει ὅτι ἄλλα πιστεύει σὰν ἄτομο σὲ θέματα Πίστεως κι ἄλλα ὡς Ἐπίσκοπος! ποὺ ἰσχυρίζεται-διδάσκει ὅτι ὡς πιστὸς χριστιανὸς μπορεῖ νὰ ἔχει ἄλλη θέση ἀπὸ ἐκείνη ποὺ ἔχει ὡς Ἐπίσκοπος! Ἄρα, αὐτὸ διδάσκετε ὅτι μποροῦν νὰ κάνουν καὶ οἱ πιστοί! (Ἄλλα νὰ πιστεύουν ὡς πρόσωπα κι ἄλλα ὡς πιστοί;). Μά, τί εἶναι αὐτὰ ποὺ λέτε Σεβασμιώτατε; Μπορεῖ, ἔχει τὸ δικαίωμα ὁ Ἐπίσκοπος, νὰ ἀκολουθεῖ καὶ νὰ διδάσκει κάτι ποὺ δὲν πιστεύει; Κι ἂν ὄχι, ἐσεῖς γιατί τὸ κάνετε; Μήπως, γιατὶ διαφορετικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ παραιτηθεῖτε;

   2. Τὸ δεύτερο ἐκπληκτικὸ στὴν παραπάνω δήλωσή σας εἶναι ὅτι δείχνετε ἄγνοια τῆς δογματικῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ἱστορίας. Εἶναι σαφές, σαφέστατο ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι σχίσμα μόνο, ἀλλὰ πρωτίστως εἶναι αἵρεση. Τὸ σχίσμα κατὰ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι κάτι ἐλαφρότερο, εἶναι θεραπεύσιμο· σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν αἵρεση. Ὁ σχισματικὸς ἔχει τὴν ἴδια πίστη μὲ τοὺς Ὀρθόδοξους, ὁ αἱρετικὸς πιστεύει ἄλλες κακόδοξες θέσεις. Καὶ ἀσφαλῶς αὐτὲς τὸν βγάζουν ἐκτὸς Ἐκκλησίας· ἀσφαλῶς ἀποσχίζεται μὲ τὴν αἵρεση ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἐκτὸς ἀπὸ αἱρετικὸς γίνεται καὶ σχισματικός. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Ρωμανίδης τὴν αἵρεση τὴν ὀνομάζει δογματικὸ σχίσμα.
   Τὸ ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεση κι ΟΧΙ μόνο σχίσμα, ἔχουν ἀποφασίσει Σύνοδοι Ὀρθόδοξοι καὶ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας. Γιὰ τοὺς ἀναγνῶστες θὰ ἀναφέρω τηλεγραφικὰ μερικὲς ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῶν ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ Συνόδων καὶ Ἁγίων:
Ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, «ἀποκρούει τὸ ἐπιχείρημα τῶν ἑνωτικῶν» (αὐτῶν δηλ. ποὺ θὰ μπορούσαμε ἐκ τῆς στάσεώς τους τότε, νὰ χαρακτηρίσουμε ΟΧΙ Παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές, ἀλλ’ ἁπλῶς φιλο-Οἰκουμενιστές!), οἱ ὁποῖοι ὑποστήριζαν ὅτι δὲν ἔχουμε δὰ καὶ μεγάλες διαφορὲς μὲ τοὺς Λατίνους, «ὅτι ἡ ἕνωσις ἐγένετο ἁπλῶς μετὰ σχισματικῶν καὶ οὐχὶ μεθ’ αἱρετικῶν», καὶ διακηρύττει «ὅτι οἱ λατῖνοι εἶναι αἱρετικοὶ ὡς νοθεύσαντες τὸ Τριαδικὸν δόγμα, διὸ καὶ ἀποτρέπει ἀπὸ πάσης κοινωνίας μετὰ τῶν ἑνωτικῶν».
Ἐπίσης, «ὁ Πατριάρχης Ἰωσὴφ μετὰ τῆς περὶ αὐτὸν Συνόδου» γράφει: «ἐπεὶ γὰρ ἐρώτησις προέβη ἀπαιτοῦσα ἡμᾶς εἰπεῖν ἐν ποίᾳ τάξει ἔχομεν τοὺς Ἰταλούς», στὴν τάξη «τῶν αἱρετικῶν», στὴν τάξη «τῶν σχισματικῶν» ἢ «ἐν τῇ τῶν παρασυναγωγὰς ποιούντων» ἀπαντᾶ: «Οἴδαμεν γὰρ τοῦτο καὶ προδιαγγέλλομεν ὅτι ἐν τῇ πρώτῃ τάξει (τῶν αἱρετικῶντοποθετοῦμε τοὺς Παπικούς».
Καὶ ὁ ὅσιος Μακάριος ἔγραφε: «Ἀπὸ τὰς τόσας Συνόδους τοπικὰς καὶ Οἰκουμενικὰς ἀφωρίσθησαν καὶ ἀναθεματίσθησαν οἱ Λατῖνοι, καὶ ἀκόμη ἀμφιβάλλεις, ἀκόμη δὲν τὸ πιστεύεις πῶς εἶναι αἱρετικοί;… Αὐτοὶ «ἔλυσαν σχεδὸν τὰς περισσοτέρας ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ», ἀνάστησαν «τὴν εἰδωλολατρείαν τοῦ Πάπα».
ἅγ. Κοσμᾶς «δὲν ἐδίστασε νὰ χαρακτηρίσῃ τὸν πάπα ὡς “Ἀντίχριστον”», ὁ δὲ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης συνοψίζων τὴν Ὀρθόδοξη περὶ Παπικῶν διδασκαλία καὶ γράφει ὅτι οἱ Παπικοὶ ὡς αἱρετικοί, δὲν ἔχουν μυστήρια καὶ ὁ Πάπας ἱερωσύνη! Ἀφήνω τὶς ἀποφάσεις τῆς 8ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῆς 9ης, μὲ τὴν διδασκαλία τῶν Πατέρων, ὅπως ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς!

Κι ἐσεῖς ἀκόμα δὲν καταλάβατε ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἐπίσημα ἀποστρέφεται τὸν Παπισμὸ ὡς αἵρεση; Καὶ μᾶς φέρνετε ὡς ἀπόδειξη (σ.σ. αὐτὸ τὸ κάνει σὲ ἄλλο κείμενό του) τὸ ἄρθρο τοῦ καθηγητὴ Μπούμη ποὺ ἔχει ὑποστηρίξει οἰκουμενιστικὲς κακοδοξίες;
Καὶ κάτι ἄλλο· γνωρίζετε τί εἶναι Ἐκκλησία, κ. Ἀμβρόσιε;

Συνεχίζετε:
_____Απόδειξις;  Ένας Ορθόδοξος χριστιανός νέος μπορεί να τελέσει τον γάμον του με μια Ρωμαιοκαθολική κοπέλλα! Καί μάλιστα ο Γάμος γίνεται 
·                  στον Ορθόδοξο Ναό για τον γαμβρό, 
·                  και εν συνεχεία
·                   στο Ναό των Καθολικών για την νύμφη. 
______Εκεί, δηλ. στον Ναό των Ρωμαιοκαθολικών, εισέρχεται και παρίσταται (δηλ. εμμέσως συμμετέχει) και ο Ορθόδοξος γαμβρός! Και αντιστρόφως, Η καθολική ως πρός το Θρήσκευμα νύμφη εισέρχεται και παρίσταται (δηλ. εμμέσως συμμετέχει) στην τέλεση του Μυστηρίου κατά το Ορθόδοξο τυπικό!  Αυτά όμως ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ, εάν ο γαμβρός είναι Ορθόδοξος, η δέ νύμφη ανήκει στην Αίρεση «Μάρτυρες του Ιεχωβά», δηλ. στους Χιλιαστές!  Άρα ως Επίσκοπος είμαι υποχρεωμένος να εκδώσω την Άδεια Γάμου για τον Ορθόδοξο γαμβρό και την Ρωμαιο-Καθολική νύμφη, αλλά ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ να εκδώσω Άδεια, όταν η νύμφη είναι Χιλιάστρια, δηλ. Αιρετική! 

Κύριοι τῆς «Κατάνυξις», αὐτὴ εἶναι ἡ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας; Αὐτὸ τὴν πρακτικὴ ἀκολουθεῖ ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Καὶ ὡς πρὸς τὸν κ. Ἀμβρόσιο. Αὐτὰ τὰ ἐπιχειρήματα ποὺ μᾶς φέρνετε περὶ γάμου Παπικοῦ, Χιλιαστὴ μὲ Ὀρθόδοξη/ο, δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο, παρὰ νὰ ἀποδεικνύουν ὅτι, ὅσα λέτε ἐναντίον τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης, δὲν στοχεύουν στὴν ὑπεράσπιση τῆς ὀρθόδοξης ἀλήθειας (ἂς τὸ δοῦν αὐτὸ ἐκεῖνα τὰ ἔντυπα καὶ τὰ ἱστολόγια, ποὺ θέλουν νὰ σᾶς κάνουν ἀντι-Οικουμενιστικὴ σημαία), ἀφοῦ στὴν οὐσία ὑποστηρίζετε ὅ,τι ἀκριβῶς στὸ θέμα αὐτὸ ἀποφάσισε καὶ ἡ Κολυμπάριος Σύνοδος! Ὅτι δηλ. οἱ Παπικοὶ ἔχουν …ἐκκλησιαστικότητα!!! Πράγματι στὸ πρόβλημα τῶν μικτῶν γάμων, ὑπεισῆλθε, κακῶς βέβαια, μιὰ οἰκουμενιστικὴ «οἰκονομία», ἡ ὁποία ὄχι μόνο εἶναι κατακριτέα (ἐφ’ ὅσον δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν διαχρονικὴ δογματικὴ καὶ τὴν ἐκκλησιολογία τῶν Ἁγίων), ἀλλὰ ἡ ὁποία ἀπὸ «οἰκονομία» καθίσταται πλέον Ἀκρίβεια, παραγνωρίζοντας καὶ τὸ πρακτικὸ γεγονός, ὅτι δημιουργεῖ πολλὰ προβλήματα στὰ ἀνάλογα ζευγάρια, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν χωρισμό!
Ἡ σημερινὴ οἰκουμενίζουσα «Διοικούσα Εκκλησία» στὴν ὁποία ἀνήκετε, «ἀντιμετωπίζει» τοὺς Παπικοὺς εἴτε ὡς σχισματικούς, εἴτε ὡς «ἀδελφὴ Ἐκκλησία»! Καὶ τὸ ἀποδέχεσθε!!! Καὶ τὴν ἀκολουθεῖτε!!! Καὶ λέτε πὼς εἶσθε Ὀρθόδοξος!!! Καὶ ἀποδέχεσθε τοὺς μικτοὺς γάμους!!! Ἀλλά, διαβεβαιώνετε, ὡς πρόσωπο δὲν τὰ δέχεσθε αὐτά!
Ἀλλά, ποιά Οἰκουμενικὴ Σύνοδος κατεδίκασε τοὺς «Μάρτυρες του Ιεχωβά»; Καμιά! Μόνο τοπικὲς Σύνοδοι. Ἐνῶ τὸν Παπισμὸ ἔχουν καταδικάσει δεκάδες Ἅγιοι καὶ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι!!!

Πόσο σοβαρά, λοιπόν, μπορεῖ νὰ δεῖ τὴν γνώμη σας ἕνας ὀρθόδοξος, ἀφοῦ τὴν παρουσιάζετε ὡς γνώμη ἑνὸς διπρόσωπου Ἰανοῦ, ποὺ ταιριάζει πλέον σὲ μιὰ πανθρησκειακὴ ἐπιχειρηματολογία! Δηλαδή, μιὰ Οἰκονομία-παρανομία τὴν παρουσιάζετε ὡς ἐκκλησιαστικὴ γραμμή! Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐκκλησιολογική σας εὐαισθησία! Οὔτε σᾶς πέρασε ἀπὸ τὸ μυαλὸ ὅτι αὐτὴ ἡ οἰκονομία-παρανομία μᾶς θυμίζει τὴν παρανομία-οἰκονομία τῆς μοιχοξευξίας, ποὺ κατεδίκασε ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ἐκφράζοντας τὴν θέση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία τελικὰ τὸν δικαίωσε;Μιὰ τέτοια γνώμη κακόδοξη, ἀσφαλῶς ἀδυνατεῖ νὰ τὴν παρακολουθήσει ἕνας Ὀρθόδοξος. Νὰ σᾶς χαίρονται, ὅσοι σᾶς προβάλλουν!


   Ἂς ἀκούσουν οἱ πιστοὶ ἄλλη μιὰ φορά, ὅσα εἴπατε τὸ 2001, ποὺ τώρα πᾶτε -χωρὶς μετάνοια- νὰ ἀνασκευάσετε:

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ = Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥΑΡΝΟΥΜΑΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ!

ΤΟΣΟ ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ, 

ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ! ___________Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ προσέγγιση επιχειρείται τόσο στον εκκλησιαστικό, όσο καί στον πολιτικό χώρο. 
_______Όσον αφορά τον χώρο του πολιτικού στίβου, μας το ομολόγησε λίγες ημέρες πρίν ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κοντονής, ο οποίος (για να δικαιολογήσει τούς τρελλο-Νόμους, τους οποίους λαμβάνει συνέχεια η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτός περί τών έμφυλων ταυτοτήτων), είπεν, ότι «είχαμε Διεθνείς δεσμεύσεις»! Ως 'Ελληνας Πολίτης, λοιπόν, αρνούμαι να μας διοικούν οι Ξένοι, δηλ. οι Μασσώνοι, οι Άθεοι, οι Έκφυλοι, οι Ομοφυλόφιλοι, οι Σιωνιστές, κάποιοι σαν τον κ. Σώρο με τα πολλά χρήματα και τις ύποπτες Μ.ΚΥ.Ο, η Παγκοσμιοποίηση, η Globalization, η Λέσχη Bilderberg και όποιοι άλλοι σκοτεινοί παράγοντες οι οποίοι εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα, ενώ συγχρόνως  υπηρετούν τον εκφυλισμό και τελικά τον αφανισμό της Ελλάδος! 
________Τώρα όσον αφορά τον εκκλησιαστικό χώρο είμαι ακόμη πιο κάθετος! Η Ορθοδοξία μας, η ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ μας, είναι ο θησαυρός μας! Δεν έχουμε δικαίωμα νά τον θέτουμε σε ίση μοίρα με όλες τις άλλες θρησκευτικές παραλλαγές. Ο λόγος του Θεού είναι σαφής, σαφέστατος: «Μή δώτε το άγιον τοις κυσί, μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμών έμπροσθεν των χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς εν τοις ποσίν αυτών και στραφέντες ρήξωσιν υμάς», (Ματθ. 7, 6). Δηλ. μη δίνετε  τα ιερά και τα όσια της πίστεώς μας στα σκυλιά και μή ρίχνετε μπροστά στους χοίρους τα μαργαριτάρια σας, μή τυχόν τα καταπατήσουν μετα πόδια τους καί έπειτα στραφούν εναντίον σας και σας ξεσχίσουν!
________Ώστε όχι μόνον με τους Μουσουλμάνους, με τους Ινδουϊστές, με τους Σατανιστές, και όποιους άλλους πεπλανημμένους μπορούμε να έχουμε εκκλησιαστική σχέση και επικοινωνία! Ντρέπομαι π.χ., όταν ψάχνω με το μικροσκόπιο, για να ανακαλύψω το πρόσωπο του Οικουμενικού μας Πατριάρχου στην επίσημη φωτογραφία, η οποία δημοσιεύθηκε με την ευκαιρία της προσφάτου Διαθρησκειακής Διασκέψεως, που έγινε στην Αθήνα. Τελικά στη φωτογραφία ο Πατριάρχης μας, είναι κρυμμένος κάπου στη δεύτερη σειρά των Συνέδρων και προς την αριστερή άκρη! Ποιός;  Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, ο Οποίος συνεχώς ισχυρίζεται και επαναλαμβάνει, ότι είναι ο Πρώτος, ο Μοναδικός και ο Παγκόσμιος Ηγέτης των Ορθοδόξων επάνω στον πλανήτη μας! Ο Πρώτος ΧΩΡΙΣ ίσους, παρά το γεγονός, ότι η Ορθοδοξία αναγνωρίζει τον Οικουμενικόν μας Πατριάρχην ως ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΩΝ! «Primus inter pares». Πως, λοιπόν, Αυτός ο Ηγέτης των Ορθοδόξων, ο Οποίος δεν εκπέμπει μετριοφροσύνην, πως, επαναλαμβάνω, καταδέχεται να χάνεται κάπου μέσα στο πλήθος των Μουφτήδων και των άλλων μη χριστιανών θρησκευτικών Ηγετών  της Μέσης Ανατολής; 


ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ!

ΟΙ ΜΟΥΦΤΗΔΕΣ .....ΜΠΡΟΣΤΑ!

ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ .....ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ!!!!
_________Επαναλαμβάνω, λοιπόν, ότι όχι μόνον με τους Μουσουλμάνους, με τους Ινδουϊστές, με τους Σατανιστές, και όποιους άλλους πεπλανημμένους μπορούμε να έχουμε εκκλησιαστική σχέση και επικοινωνίαΑΛΛ΄ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ!
Δηλ. ούτε με τους Ρωμαιοκαθολικούς, ούτε με τους Προστεστάντες, ούτε και με τους Αγγλικανούς, οι οποίοι αποτελούν μεν Χριστιανικές Ομολογίες, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ αυτό που εμείς ονομάζουμε και εννοούμε ΕΚΚΛΗΣΙΑ!  Δεν χρειάζεται να έχουμε Θρησκευτικούς Διαλόγους με όλους αυτούς! Εάν θέλουν να γνωρίσουν την Ορθοδοξία μας,  ή πολύ περισσότερον, εάν θέλουν να επανέλθουν στους κόλπους της Ορθοδοξίας, δηλ.της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, τότε αυτοί οφείλουν να μας προσεγγίσουν παρακλητικώς και τότε εμείς να τους δεχθούμε με αγάπη και να τους εξηγήσουμε την πλάνη τους!     Διότι στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόσουμε τους λόγους του Σωτήρος ημών Χριστού: «τον ερχόμενον πρός με ου μη εκβάλω έξω»! (Ιωάνν, 6,37)!
________Πως μπορώ π.χ. να επικοινωνώ με τον Πάπα της Ρώμης κ. Φραγκίσκο, ο Οποίος τολμά να σηκώνει το χέρι του και με τα  δάκτυλά του να σχηματίζει -και μάλιστα με περίσσειο κομπασμό και με πλατύ χαμόγελο-  το σήμα του Αντιχρίστου, το σήμα του Διαβόλου;

Πηγή: http://www.triklopodia.gr/

 _____'Οταν βλέπω το σήμα αυτό στο χέρι της κας Κλίντον, δεν με πειράζει! Αντιθέτως την ταξινομώ στους οπαδούς του Διαβόλου. Σ' αυτούς δηλ. που ανεβάζουν θεατρικά έργα, όπως το γνωστό «Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ» στη Θεσσαλονίκη, (για το οποίον η Ιερά Σύνοδος δεν είπε λέξη), ή και παρέχουν το «ΔΕΙΠΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ»!!!! (βλ. Το Βήμα της Κυριακής, 12.11.2017, σελ. 25/9).
   Μετά Την «Ώρα Του Διαβόλου», «Δείπνο Με Τον      Σατανά» – Πανδαισία «Κουλτούρας»!!!
vimapress.gr/


Δεν είναι μόνη «η Ώρα του Διαβόλου» αλλά και το «Δείπνο με τον Σατανά» που παίζεται στα ελληνικά θέατρα, καθώς φαίνεται πως ο Σατανάς έχει πέραση στους κύκλους «κουλτούρας και σύγχρονου πολιτισμού».________Πως μπορώ να επικοινωνώ μέ τους Παπικούς, οι οποίοι - στην προσπάθειά τους να κερδίσουν τους πιστούς- έχουν ξεπεράσει κάθε όριο λογικής; Στη συνέχεια θα διαβάσετε - και θα εκπλαγείτε- «σκηνές απείρου Οικουμενιστικού κάλλους σε παπικό Ναό της Γερμανίας», το οποίον αντιγράφουμε από το site:
                                  http://panayiotistelevantos.blogspot.gr/

__________Μικρό δείγμα αυτής της εκκοσμίκευσης στο χώρο της  Ορθοδοξίας είναι ένα πρόσφατο περιστατικό εδώ στην Ελλάδα μας, όπου κάποιος «μοντέρνος» ιερεύς κατά την διάρκεια της θείας λειτουργίας, επιχείρησε να διδάξει τις νοικοκυρές της Ενορίας του πως να καθαρίζουν το ρόδι. Ντυμένος, λοιπόν, με τα άμφιά του, κατά την διάρκεια της θείας λειτουργίας, κατά την ώρα του «Κοινωνικού», επρόβαλε από την Ωραία Πύλη, επήρε και εκαθάρισε ένα ρόδι μπροστά στο έκπληκτο εκκλησίασμα!!!!!!!


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
_______Μερικοί θα εκπλήττωνται, καθώς σήμερα θα διαβάζουν τα σκληρά αυτά λόγια μου, διότι με θεωρούν «Οικουμενιστή», «φιλοπαπικό», «υποκριτή», «ανειλικρινή», «ασυνεπή» κλπ.!
 _______Δυστυχώς έχουν παρεξηγήσει κάποια λόγια μου. Ως πρόσωπο, ως άτομο, έχω τήν πεποίθηση, ότι οι Παπικοί είναι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ! Πλήν όμως ως Επίσκοπος δεν έχω αυτό το δικαίωμα, αφού η Εκκλησία γενικώς, και η Εκκλησία της Ελλάδος ειδικώτερον, ΔΕΝ ΕΧΕΙ κατατάξει τους Ρωμαιοκαθολικούς στην κατηγορία των Αιρετικών!
_____Απόδειξις;  Ένας Ορθόδοξος χριστιανός νέος μπορεί να τελέσει τον γάμον του με μια Ρωμαιοκαθολική κοπέλλα! Καί μάλιστα ο Γάμος γίνεται 
  • στον Ορθόδοξο Ναό για τον γαμβρό, 
  • και εν συνεχεία
  •  στο Ναό των Καθολικών για την νύμφη. 
______Εκεί, δηλ. στον Ναό των Ρωμαιοκαθολικών, εισέρχεται και παρίσταται (δηλ. εμμέσως συμμετέχει) και ο Ορθόδοξος γαμβρός! Και αντιστρόφως, Η καθολική ως πρός το Θρήσκευμα νύμφη εισέρχεται και παρίσταται (δηλ. εμμέσως συμμετέχει) στην τέλεση του Μυστηρίου κατά το Ορθόδοξο τυπικό!  Αυτά όμως ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ, εάν ο γαμβρός είναι Ορθόδοξος, η δέ νύμφη ανήκει στην Αίρεση «Μάρτυρες του Ιεχωβά», δηλ. στους Χιλιαστές!  Άρα ως Επίσκοπος είμαι υποχρεωμένος να εκδώσω την Άδεια Γάμου για τον Ορθόδοξο γαμβρό και την Ρωμαιο-Καθολική νύμφη, αλλά ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ να εκδώσω Άδεια, όταν η νύμφη είναι Χιλιάστρια, δηλ. Αιρετική! 
_______Επί πλέον: Δύναμαι να κηδεύσω ένα Ρωμαιοκαθολικό ή Προστεστάντη, όταν και εφ' όσον στον τόπο του ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ιερεύς του ιδικού του Δόγματος (βλ. την υπ' αριθμ. 1621/343/15 Μαρτίου 1891 Εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου), ΑΛΛΑ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΗΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΗΔΕΥΣΩ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΣΤΗ, δηλ. ένα Αιρετικό! 


ΜΙΚΡΟ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟ

_______Αυτή, λοιπόν, είναι η εξήγηση, όταν ως Επίσκοπος, ερωτηθείς σχετικώς, απήντησα, ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ! 
_______Χίλιες φορές έχω δηλώσει την απαρέσκειά μου για τους Καθολικούς! Οι κακόπιστοι δεν πείθονται! 
________Πολύ πρίν συγκληθή η «δήθεν» Αγία και Μεγάλη Σύνοδος στο Κολυμπάρι της Κρήτης είχα δηλώσει εγγράφως, ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί κλπ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΘΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ! Αποτελούν απλώς Χριστιανικές Ομολογίες! Είναι μεν Χριστιανοί, αλλά ευρίσκονται στην πλάνη! Αυστηρώς κρινόμενοι, κατατάσσονται στην κατηγορία των ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ!    
Αίγιον, 13 Νοεμβρίου 2017
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Πηγή

1 σχόλιο:

  1. Ανώνυμος14/11/17, 12:23 π.μ.

    Το χειρότεο ΑΝΕΚΔΟΤΟ του ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ! Δηλ. πώς αρνείσαι τον Οικουμενισμό κ. Λενή; Με το να είσαι μεσα στο παγκοσμιο συμβουλιο των ψευτοεκκλησιών, και να συμπορεύεσαι και να συλλειτουργείς με τους ψευτεπισκόπους της ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΡΗΤΗΣ;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.