Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

 Οἱ Ἅγιοι θεωροῦσαν ἀκόμα καὶ τὸ νὰ συντρώγεις κανεὶς μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἐπιζήμιο καὶ ἄξιο μετανοίας!       Πόσο μᾶλλον καταδίκαζαν τὴν μετ' αὐτῶν κοινωνία!
Ἁγίου Θεοδώρου Στουδίτου, Μεθοδίῳ Μονάζοντι, ἐπιστολή ΡΙΑ΄, Πατερικαὶ Ἐκδόσεις "Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς", σελ. 494-5.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.