Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Ας δούμε όλοι, πού οδηγούν οι Οικονομίες (και ιδίως ας τα δουν οι «οικονομιστές» αντι-Οἰκουμενιστές!)

Απόλυτη αυθαιρεσία η απόφαση του Φαναρίου για το δεύτερο γάμο των κληρικών

Ούτε στην Σύνοδο της Κρήτης δεν τόλμησαν
-Τι λέει η Εκκλησία της Ελλάδος

    «Π.Π.»:   Ἂς δοῦμε ποῦ ὁδηγοῦν οἱ Οἰκονομίες ὅλοι μας (ἰδίως οἱ «οἰκονομιστὲς» ἀντι-Οἰκουμενιστές!) ποὺ μᾶς ἀπέδειξαν ὅτι, ὅσες αὐθαιρεσίες κι ἂν κάνουν οἱ Ἐπίσκοποι, αὐτοὶ θὰ κοινωνοῦν μαζί τους!
   Νά, ὅμως ποὺ τώρα α) Ὑπάρχουν καὶ οἱ κατ’ αὐτοὺς «εὐσεβεῖς» ἐπίσκοποι τῶν Νέων χωρῶν ποὺ συμμετεῖχαν στὴ Σύνοδο ποὺ ἔλαβε αὐτὴ τὴν ἀντι-Εὐαγγελικὴ ἀπόφαση-τερατούργημα  β) ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι δέ, ἀλλὰ καὶ οἱ ἱερεῖς τους, θὰ ἀναγκαστοῦν ἢ θὰ θελήσουν νὰ ἐφαρμόσουν/ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ἐσβεσμένου Φαναρίου.
    Τί θὰ κάνουν; Θὰ συνεχίσουν νὰ κοινωνοῦν μὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ συναπαοφασίζουν Συνοδικά, τὸ συνεχές …ξήλωμα τῶν Εὐαγγελικῶν καὶ ἁγιοπατερικῶν Ἐντολῶν καὶ Παραδόσεων; Μᾶλλον ναί, γιατὶ ὁ μολυσμὸς ἔχει προχωρήσει καὶ μὲ τὴν ἄδεια τῶν λεγόμενων ἀντι-Οἰκουμενιστῶν, ποὺ ἔχουν συμβιβασθεῖ, καὶ ταυτόχρονα πολεμοῦν, ὅσους προσπαθοῦν νὰ ἐφαρμόσουν τὴν ἁγιοπατερική μας Παράδοση, αὐτὴ τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, τὴ μόνη σωτήρια ὁδὸ ἐν καιρ αἱρέσεως.
    λλὰ καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἐκτεθειμένη. Ἤδη ἔχει δεῖ θετικὰ ἐν Συνόδῳ παρόμοια ἀπόφαση, ποὺ δὲν συνάδει μὲ τοὺς Εὐαγγελικοὺς Νόμους. Θέλει νὰ δείξει «φιλανθρωπία», ποὺ δὲν ἔδειξε ἕως τώρα ἡ Ἐκκλησία,  καὶ φέρνει ὡς ἐπιχείρημα ὅτι οἱ κληρικοὶ ποὺ ἔχουν χηρέψει «καλούνται να ακολουθήσουν ουσιαστικά τη μοναχική ζωή ενώ έχουν επιλέξει τον έγγαμο βίο». Ἀλήθεια! Ὅταν ἐγίνοντο ἱερεῖς, δὲν γνώριζαν τί ἔχει νομοθετήσει ἡ Ἐκκλησία γι’ αὐτὸ τὸ βασικὸ θέμα; Οἱ μητροπολίτες ποὺ τοὺς χειροτόνησαν δὲν τοὺς τὸ ἐξήγησαν;
            Δυστυχῶς, ὁ Οἰκουμενισμὸς ἔχει ἀπὸ δεκαετίες ρίξει τοὺς σπόρους τοῦ κακοῦ. Καὶ ποιός θὰ τὶς ξεριζώσει, ἄν, ἀκόμα καὶ οἱ λεγόμενοι ἀντι-Οἰκουμενιστές, τοὺς σιγοντάρουν διὰ τῆς κοινωνίας μετ’ αὐτῶν (τῶν “εὐσεβῶν” βεβαίως, ποὺ “στόμα ἔχουν, μὰ μιλιὰ δὲν ἔχουν”!);

Από χθες κάνει τον γύρο του διαδικτύου μια πληροφορία σύμφωνα με την οποία η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου έλαβε την ιστορική απόφαση να επιτρέπεται εφεξής ο δεύτερος γάμος των ιερέων, σε περίπτωση χηρείας τους ή εάν τους εγκαταλείπει η πρεσβυτέρα τους. Καταρχάς μια τέτοια απόφαση δεν δύναται να ληφθεί μεμονωμένα από το Φανάρι!!
Υπογραμμίζεται βέβαια ότι κάθε περίπτωση θα εξετάζεται χωριστά και θα αποστέλλεται από τον οικείο ποιμενάρχη και θα κρίνεται από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Δηλαδή η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου δεν θα ασχολείται με
τίποτα άλλο παρά τους δεύτερους γάμους χιλιάδων κληρικών παγκοσμίως;;;;
Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία και με βάση την Αποστολική Παράδοση για έγγαμους κληρικούς όλων των βαθμίδων, ισχύουν τα λεγόμενα του Αποστόλου Παύλου: «…Δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν…» (Α΄ Τιμ. 3,2 και Τίτ. 1, 6).
Μια τέτοια απόφαση όμως όπως αυτή που έλαβε η Σύνοδος του Πατριαρχείου ισορροπεί στα όρια της αυθαιρεσίας.  Ούτε η Σύνοδος του Κολυμπαρίου δεν ασχολήθηκε με το ζήτημα του δεύτερου γάμου των κληρικών επειδή υπήρχαν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ των συμμετεχόντων.
Συγκεκριμένα η Σύνοδος της Κρήτης, που είχε να αντιμετωπίσει πιο… φλέγοντα θέματα, και κυρίως την αποχή τεσσάρων τοπικών ορθοδόξων Εκκλησιών, έκανε απλώς μια γενική αναφορά στα κείμενά της (ΙΙ. 4): «Ἡ ἱερωσύνη αὐτή καθ’ αὑτήν δέν ἀποτελεῖ κώλυμα γάμου, ἀλλ’ ὅμως, συμφώνως πρός τήν ἰσχύουσαν κανονικήν παράδοσιν (κανών 3 τῆς Πενθέκτης ἐν Τρούλλῳ Συνόδου) μετά τήν χειροτονίαν κωλύεται ἡ σύναψις γάμου».

Ο δεύτερος γάμος των κληρικών κατά την Εκκλησία της Ελλάδος
Σε παλαιότερη ανακοίνωσή της η Εκκλησία της Ελλάδος αναφερόμενη στο δεύτερο γάμος των κληρικών έχει σχολιάσει:
«Θετική αίσθηση προκάλεσε στην κοινή γνώμη η τόλμη της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος να συζητήσει, κατά την τελευταία τακτική συνέλευσή της, θέματα και προβλήματα τα οποία μέχρι χθες χαρακτηρίζονταν «ταμπού» και για τα οποία δεν τολμούσε κανείς ν’ αρθρώσει λόγο για να μη θεωρηθεί νεωτεριστής ή και ασεβής. Η Εκκλησία της Ελλάδος, για πρώτη φορά, άγγιξε θέματα όπως ο δεύτερος γάμος των Κληρικών ή η στράτευση των υποψηφίων Κληρικών, τα συζήτησε εκτενώς και τα παρέπεμψε για περαιτέρω επεξεργασία σε ειδική επιτροπή, η οποία θα υποβάλει τις προτάσεις της για να προβεί η Σύνοδος σε τελικές αποφάσεις.
Στη σημερινή μας παρέμβαση θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο ενδεχόμενο τελέσεως δευτέρου Γάμου από τους Κληρικούς, καθώς κατέστη σαφές ότι η Εκκλησία μας δε μπορεί να μένει απαθής μπροστά σε προβλήματα που ταλανίζουν τις σύγχρονες ιερατικές οικογένειες, ενίοτε λαμβάνουν τραγικές διαστάσεις κι έχουν θλιβερές συνέπειες. Η Εκκλησία της Ελλάδος, ανοίγοντας αυτόν τον διάλογο, ζητεί, ως στοργική μητέρα, να σταθεί φιλάνθρωπα και αγαπητικά δίπλα σ’ εκείνους τους εγγάμους Ιερείς, που μένουν μόνοι σε νεαρή ηλικία, είτε λόγω χηρείας, είτε λόγω εγκατάλειψης από τις συζύγους τους. Οι άνθρωποι αυτοί καλούνται ν’ αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας ζωής την οποία δεν επέλεξαν, καλούνται να ακολουθήσουν ουσιαστικά τη μοναχική ζωή ενώ έχουν επιλέξει τον έγγαμο βίο, καλούνται να μεγαλώσουν παιδιά χωρίς τη συμπαράσταση και την απαραίτητη παρουσία της μητέρας, γεγονός που κλονίζει την εν γένει ιερατική τους διακονία, καλούνται ν’ αντέξουν τους σαρκικούς πειρασμούς, χωρίς να είναι προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο, έχοντας πάντα μπροστά τους το φάσμα της πτώσης και της παρεκτροπής. Πρόκειται για οξέα και ανυπέρβλητα προβλήματα τα οποία οδηγούν σε τραγικές καταστάσεις, που συχνά γίνονται ευρύτερα γνωστές, τραυματίζοντας το σώμα της Εκκλησίας και σκανδαλίζοντας τους πιστούς.
Η ποιμαντική προβληματική επί του ζητήματος αυτού, όμως, δεν προέκυψε τώρα στην Εκκλησία.
“Στα 1923 συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη Πανορθόδοξο Συνέδριο, υπό την προεδρεία του Πατριάρχου Μελετίου του Δ΄, το οποίο εξέτασε το δυνατόν της συνάψεως δευτέρου γάμου υπό των εν χηρεία διατελούντων κληρικών. Το συνέδριο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
Α. Είναι επιτρεπόμενος ο δεύτερος γάμος στους συνεπεία θανάτου χηρεύσαντες ιερείς και διακόνους, δεν αντιβαίνει στην Ευαγγελική διδασκαλία και μάλλον προλαμβάνει τον μώμον κατά της ιερατικής καταστάσεως.
Β. Δικαιούνται οι Σύνοδοι των επί μέρους Εκκλησιών να επιτρέπουν σε αιτούντες ιερείς και διακόνους να συνάψουν δεύτερο γάμο ύστερα από γνωμοδότηση του οικείου Επισκόπου τους.
Γ. Το μέτρο αυτό λογίζεται κανονικό και έγκυρο μέχρι της συγκλίσεως Πανορθοδόξου Συνόδου <ήτινι μόνη απόκειται όπως περιβάλη την διάταξιν ταύτην διά κύρους καθολικού>” {βλ. πρακτικά και αποφάσεις του εν Κωνσταντινουπόλει Πανορθοδόξου Συνεδρίου, 10/5 – 8/6/1923}…
Η πιο πρόσφατη αναφορά στο ζήτημα αυτό έγινε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα, όταν ευρισκόμενος στη Βιέννη για θεραπεία, σε ιδιαίτερη συνομιλία με τον δημοσιογράφο Παλαιολόγο αναφέρθηκε στο θέμα με τα εξής χαρακτηριστικά: “Ουδέν μυστήριον εμποδίζει άλλον μυστήριον. Η ιερωσύνη δεν εμποδίζει τον γάμον όπως ο γάμος δεν εμποδίζει την ιερωσύνη διά τους διακόνους και τους ιερείς”» (Μητρ. Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου Κουκουρίδη, Μελάνι και Θυμίαμα, σελ. 79).
Το συμπέρασμα που βγαίνει από τα παραπάνω είναι ότι οι αποφάσεις εκείνου του Πανορθοδόξου Συνεδρίου, στο οποίο συμμετέσχον και εκπρόσωποι της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, εφόσον δεν έχει συγκληθεί έως τώρα Πανορθόδοξη Σύνοδος, έχουν κανονική ισχύ και ο δεύτερος γάμος των εν χηρεία Κληρικών είναι έγκυρος αφού δεν έρχεται σε αντίθεση με την Ευαγγελική διδασκαλία, με την προϋπόθεση, βέβαια, η τέλεσή του να έχει την έγκριση των τοπικών Συνόδων, ύστερα από εισήγηση του οικείου Επισκόπου.
Το σκεπτικό εκείνου του Συνεδρίου είναι εντυπωσιακό, αν σκεφθεί κανείς ότι έλαβε χώρα σε μια εποχή που στον τόπο μας επικρατούσε εντονότατος συντηρητισμός και ήταν δύσκολο για την Ορθόδοξη Εκκλησία να ξεφύγει από μια νοοτροπία περιχαράκωσης στα παραδεδομένα, τα οποία συχνά συνιστούν πλαίσιο ασφαλείας. Μπορεί να καταστεί, όμως, ιδιαίτερα χρήσιμο και για το έργο της σύγχρονης επιτροπής που συνέστησε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, μιας επιτροπής που οφείλει να δει κατάματα την πραγματικότητα, όπως τόλμησαν να κάνουν οι σοφοί πρόγονοί μας, να λειτουργήσει φιλάνθρωπα και προστατευτικά προς τους δοκιμαζόμενους αυτούς κληρικούς, ορίζοντας, βέβαια, σοβαρότατες και αυστηρότατες προϋποθέσεις, προκειμένου να μην επιτρέψει ανεξέλεγκτες καταστάσεις.
Πρόσφατα η Ιερά Σύνοδος επέτρεψε, κατ’ άκραν οικονομίαν, την τέλεση του μυστηρίου του γάμου σε ζευγάρι ηλικιωμένων πρώτων εξαδέλφων, οι οποίοι συζούσαν επί σειρά δεκαετιών, είχαν αποκτήσει παιδιά και δεν άντεχαν να ζουν άλλο μακριά από την ευσπλαχνία και το έλεος του Θεού και της Εκκλησίας. Η σχετική άδεια δόθηκε ύστερα από την υπεύθυνη και σοβαρότατη εισήγηση του οικείου Μητροπολίτου, «ίνα μη το κακόν αθάνατον γένηται επί της γης», για να πάψουν δηλ. οι άνθρωποι να ζουν υπό το καθεστώς της αμαρτίας το οποίο συνιστά αποξένωση από τον Θεό. Επρόκειτο για κίνηση αγάπης που πάντα χαρακτηρίζει τις αποφάσεις της Εκκλησίας».

Το ζήτημα λοιπόν είναι πως για μια ακόμη φορά το Φανάρι πορεύεται μεμονωμένα αδιαφορώντας για τις αποψεις των υπολοίπων Ορθοδόξων Εκκλησιών…

Σχετική ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου


5 σχόλια:

 1. Ανώνυμος3/9/18, 5:36 μ.μ.

  Λεει η ιεραρχια της Ιερας Συνοδου της Εκκλησιας της Ελλαδος:" Οι άνθρωποι αυτοί καλούνται ν’ αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας ζωής την οποία δεν επέλεξαν, καλούνται να ακολουθήσουν ουσιαστικά τη μοναχική ζωή ενώ έχουν επιλέξει τον έγγαμο βίο, καλούνται να μεγαλώσουν παιδιά χωρίς τη συμπαράσταση και την απαραίτητη παρουσία της μητέρας,"
  ΘΑ ΜΑΣ ΤΡΕΛΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ! ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΑΝ ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΗΡΕΨΟΥΝ? ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΔΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΡΕΖΕΡΒΑ ΑΝ ΤΥΧΟΝ ΧΗΡΕΨΟΥΝ! ΠΟΣΟ ΘΡΑΣΟΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΟΥΝ ΣΕ ΛΙΓΟ ΤΟ ΘΕΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕΙ ΧΗΡΟΥΣ ΕΝΩ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΑΛΕΞΑΝ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΩΣ ΧΗΡΟΙ! ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΚΟΙΤΑΖΟΥΝ ΠΩΣ ΝΑ ΒΟΛΕΥΤΟΥΝ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος3/9/18, 6:06 μ.μ.

  Χειρότεροι όλων θα είναι οι κληρικοί των εσχάτων προφήτεψε ο Άγ. Κοσμάς ο Αιτωλος!! Τι άλλο θα δουν τα μάτια μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος3/9/18, 7:28 μ.μ.

  Μην απορειτε καθολου αδερφοι..Η μια αιρεση και μαλιστα ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ θα γεννησει κι αλλη κι αλλη κι αλλη και σταματημο ΔΕΝ θα εχουν οι οικουμενιστες..Εγινε η αρχη τον ΙΟΥΝΙΟ του 16 στην ΚΡΗΤΗ δια της ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ τους ,και την δημοσια κηρυξη της ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ( αλλοι σιωπωντες και εφησυχαζοντες ) συνεχιζουν λοιπον ακαθεκτοι την αιρετικοτατη πορεια τους..Σαν τους ΠΑΠΙΚΟΥΣ . Μετα απο το σχισμα του 1054 , δεν σταματησαν στο φιλιοκβε , αλλα γεννουσαν σωρηδον τις αιρεσεις τη μια μετα την αλλη...Η ιστορια λοιπον επαναλαμβανεται , και μην εντυπωσιαζεστε ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος3/9/18, 10:17 μ.μ.

  "Εσβεσμένου Φαναρίου"!!! Πολύ πετυχημένο!

  Α.Να.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος4/9/18, 1:11 μ.μ.

  Για τους μοναχούς δεν θα κάνουν καμιά οικονομία;
  Να ειστε δίκαιοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.