Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

«ΤΟ ΤΡΙΣ ΕΞΑΜΑΡΤΕΙΝ...» τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση


     π. Θ. Ζήσης:  Ἰσχύει καὶ εἶναι κανόνας τῆς Ἐκκλησίας τὸ «ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος», ὅπως στὰ «συγκοινωνοῦντα δοχεῖα».
   π. Θ. Ζήσης:  Ὄχι αὐτὸς ὁ Κανόνας δὲν ἰσχύει. «ΕΚΑΜΑ ΛΑΘΟΣ. Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΩΣΤΗ"».
     π. Θ. Ζήσης:  «Ὑπάρχει», ἰσχύει τὸ ἀξίωμα “ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος ἔσται”».
    π. Θ. Ζήσης: Ἐγὼ δὲν ἀποδέχομαι ὅτι  τὸ “ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος ἔσται”  ἰσχύει γιὰ τοὺς μητροπολίτες τῆς Ἑλλάδος!

     «ν “τὸ δὶς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ”, πολὺ περισσότερο αὐτὸ ἰσχύει, ὅταν τὸ λάθος ἐπαναλαμβάνεται γιὰ τρίτη φορά»,
       γράφει ὁ π. Θεόδωρος σὲ ἄρθρο του ποὺ στὴν συνέχεια δημοσιεύουμε.
Τί νὰ ποῦμε, ὅμως, γιὰ τὸ δικό σας πολλάκις ἐξαμαρτεῖν, π. Θεόδωρε; Ὄχι στὰ προσωπικά σας (αὐτὰ δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν) ἀλλὰ σ' αὐτὰ ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν πίστη καὶ τὸν ἀγώνα κατὰ τῆς Παναιρέσεως, ποὺ βλάπτουν αὐτὸν τὸν ἀγώνα. Νὰ ἀπαριθμήσουμε τὰ “mea culpa” σας; Εἶναι πολλά. Ξεκινήσατε τὸν ἀντι-Οἰκουμενιστικὸ ἀγώνα, χωρὶς νὰ ἀποκαλύψετε τὴν σχέση σας μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές, τὴν προσβολὴ πρὸς τὸν τότε ἀρχιμανδρίτη καὶ σήμερα Ἅγιο π. Ἰουστῖνο Πόποβιτς. Καὶ ὅταν ἕνας πατρινὸς δημοσιογράφος ἀποκάλυψε τὴν οἰκουμενιστική σας προϊστορία σας, τότε καὶ μόνο τότε ἀναγκαστήκατε νὰ ζητήσετε συγγνώμη καὶ νὰ ἀποκαταστήσετε τὰ λάθη σας! Καὶ ἀντί, μετὰ τὴν ἐπαινετὴ συγγνώμη σας -ποὺ τότε μᾶς ἀνέπαυσε- νὰ διακόψετε τὴν σχέση σας μὲ τοὺς οἰκουμενιστὲς καὶ αὐτοὺς ποὺ κοινωνοῦν μαζί τους, ἐσεῖς ἀρχίσατε νὰ βρίσκετε δικαιολογίες γιὰ τὴν περαιτέρω κοινωνία σας.
Εἴπατε πολλάκις ὅτι «ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος» καὶ μάλιστα τὸ παρομοιάσατε μὲ τὸ «συγκοινωνοῦντα δοχεῖα». Κι ὅμως μετά, ἐπειδὴ σᾶς συνέφερε τὸ ἀρνηθήκατε κι ἐσεῖς (σὲ ἄλλη περίπτωση καὶ ὁ π. Νικόλαος Μανώλης) καὶ ὁ π. Εὐστράτιος στὴν ἀπὸ κοινοῦ ὁμιλία σας στὴν Ἀθήνα (ἐδῶ  κι ἐδῶ). Στὴν δὲ Πτολεμαΐδα εἴπατε σύμφωνα μὲ e-mail ποὺ μᾶς ἔστειλε ὁ κ. Ἐμμανουὴλ καὶ δημοσιεύσαμε χωρὶς νὰ τὸ διαψεύσετε: «ΕΚΑΜΑ ΛΑΘΟΣ. Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΩΣΤΗ"» (ἐδῶ). Ἐπίσης, ἀκόμα καὶ στὴν Ἡμερίδα ποὺ συμμετείχατε (καὶ προεδρεύσατε) στὴν Θεσσαλονίκη (ἐδῶ), παρὰ τὶς τόσες μας ὀχλήσεις νὰ πεῖτε, ἐπὶ τέλους, τί πιστεύετε γι’ αὐτό, ἀρνηθήκατε νὰ κάνετε ὁποιαδήποτε ἀναφορά.
Τώρα ὅμως, ποὺ αὐτὸ τὸ ἐφαρμόζει ὁ σύμμαχός σας μὲ τὸ Οὐκρανικὸ σχίσμα, τὸ φέρατε πάλι σὲ ἰσχύ! Τὸ ξανα-επικαλεσθήκατε(!!!) μὲ τρόπο ποὺ δημιουργεῖ κλαυσίγελο: Διότι, ὅταν σᾶς ρώτησε κάποια κυρία ἀπὸ τὸ ἀκροατήριο, ἂν τὸ «κοινωνῶν ἀκοινωνήτω» (ποὺ εἴπατε ὅτι ἰσχύει στὰ περὶ Οὐκρανίας) ἰσχύει καὶ στοὺς μητροπολίτες τῆς ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, εἴπατε ὅτι σ’ αὐτούς …δὲν ἰσχύει!!! Καλά, πάτερ μου, τί εἶναι οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, «φοῦρνος τοῦ Χότζα» νὰ τὸν γυρίζετε ὅπως κι ὅταν θέλετε;
Στὰ σχετικὰ μὲ τὸν μητροπολίτη Ὀνούφριο καὶ τὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας, καὶ πάλι μᾶς θυμίζει τὸ «δὶς καὶ τρὶς ἐξαμαρτεῖν», κι ἐκεῖ μιλήσατε συμφεροντολογικά. Ἐνῶ δηλαδὴ οἱ φωτογραφίες καὶ τὰ κείμενα ἀποδείκνυαν ὅτι ἡ εὐσέβεια τοῦ Ὀνούφριου σταματάει στὴν κοινωνία του μὲ τὸν Οἰκουμενιστὴ ρῶσο πατριάρχη Κύριλλο, ὅτι ἀντὶ νὰ καταδικάζει τὸν Οἰκουμενισμὸ ἔστειλε πολλάκις χαιρετισμοὺς σὲ οἰκουμενιστικὲς ἐκδηλώσεις, ὅτι ἀντὶ νὰ καταδικάσει τὶς συμπροσευχὲς, συμπροσευχόταν ὁ ἴδιος μὲ παπικούς, ἑβραίους καὶ μουσουλμάνους σὲ Ὀρθόδοξο μάλιστα ναό, μὲ δικαιολογία τὴν ἐθνικὴ ἐπέτειο τῆς χώρας του, ὅτι μάλιστα στὴν ἐπέτειο αὐτὴ ἀσπάστηκε καὶ συμπροσευχήθηκε μὲ τὸν ἀκοινώνητο καὶ ἀναθεματισμένο σχισματικὸ μητροπολίτη Κιέβου Φιλάρετο, ἐνῶ, λοιπόν, ἀποδείχθηκαν ὅλα αὐτά, ἐσεῖς τὸν παρουσιάζετε ἕως σήμερα ὡς παράδειγμα εὐσεβείας.
Μιλᾶτε ἐπίσης πολλάκις γιὰ ἑνότητα καὶ δὲν ἀναλάβατε ποτὲ τὶς δικές σας εὐθῦνες γιὰ τὴν διχόνοια τῶν ἀποτειχισμένων, διχόνοια τὴν ὁποία καὶ ἐσεῖς λόγοις καὶ ἔργοις προωθήσατε. Ἀκόμα καὶ τὶς παρακλήσεις λαϊκῶν γι’ αὐτὴν τὴν ἑνότητα, τὶς ρίψατε στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων, ἀσφαλῶς ἐπειδὴ σᾶς ἄσκησαν καλόπιστη κριτική, ποὺ ἐσεῖς τὴν κρίνατε κακόπιστη!
Μιλήσατε πολλάκις γιὰ «εὐσεβεῖς» ἐπισκόπους καὶ μέχρι σήμερα δὲν ἀναιρέσατε οὔτε ζητήσατε συγγνώμη, ἀκόμα καὶ ἂν αὐτὴ σας ἡ γνώμη ἦταν ἀπὸ καλὸ λογισμό, παρόλη τὴν πτώση αὐτῶν τῶν «εὐσεβῶν» ἐπισκόπων.

Ἄρα, λοιπόν, ὄχι δὶς καὶ τρίς, ἀλλὰ πολλάκις ἀποδείξατε τὴν «οὐ σοφοῦ ἀνδρὸς» πολιτεία σας, πάτερ, ἢ καλύτερα πὼς πολλὰ ἀπ’ ὅσα κάνετε, τὸ κάνετε ἀπὸ ὑπολογισμὸ καὶ συμφεροντολογικά. Κρίμα! Καὶ μετὰ ἔχετε τὸ «θάρρος», νὰ κρίνετε τοὺς ἄλλους; Καὶ θέλετε νὰ ἡγεῖσθε ἑνὸς ἀγῶνος ποὺ ἀπαιτεῖ εἰλικρίνεια, ἀλήθεια καὶ θυσία, πρωτίστως τοῦ ἐγωϊσμοῦ μας!

Να, κι η νέα θέση σας για το «κοινωνῶν ἀκοινωνήτω»:

π. Θ. Ζήσης
 Οι εξελίξεις στο θέμα της χορήγησης αυτοκεφαλίας στην Ουκρανική Εκκλησία
[ΒΙΝΤΕΟ 2018], https://www.katanixis.gr/2018/11/2018_17.html

π. Θ. Ζήσης: Αὐτὸ ποὺ κάνει ὁ Βαρθολομαῖος ἀπὸ πλευρᾶς Κανονικοῦ Δικαίου εἶναι ἀπαράδεκτο καὶ πολὺ ἐπικίνδυνο. Καὶ οὐσιαστικῶς μόνος του θέτει τὸν ἑαυτό του σὲ ἀκοινωνησία, διότι ὑπάρχει τὸ ἀξίωμα «ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος ἔσται». Ἀφοῦ οἱ σχισματικοί (ἀναγνωρισμένοι σχισματικοὶ ἀπ’ ὅλη τὴν Ἐκκλησία), δὲν εἶναι σὲ κοινωνία μαζί μας, κι ἀφοῦ κάποιος πάει καὶ κοινωνεῖ μαζί τους, μόνος του κάνει τὸν ἑαυτό του ἀκοινώνητο, εἶναι ἀκοινώνητος. (Στο βίντεο 08:00 ἑξῆς).
Ἀκροατής (Ἀναστάσιος): Ἐρώτηση κάνω. Μόνο ὁ Πατριάρχης εἶναι ἀκοινώνητος… τώρα, μ’ αὐτὴ τὴν παραχώρηση στὴν Οὐκρανία, ἢ καὶ ἡ Σύνοδος;
π. Θ. Ζήσης: Μὰ ἀσφαλῶς, ὅλοι εἶναι ἀκοινώνητοι. Καὶ οἱ κοινωνοῦντες μὲ τοὺς ἀκοινωνήτους εἶναι ἀκοινώνητοι. Καὶ οἱ ἱερεῖς τοῦ Πατριαρχείου εἶναι ἀκοινώνητοι, ὄχι μόνον οἱ Ἀρχιερεῖς
Ἀκροατής: Μήπως εἶναι σὲ ἀκοινωνησία καὶ οἱ Νέες Χῶρες ποὺ ἀνήκουν στὸν Πατριάρχη.
π. Θ. Ζήσης: Νὰ σᾶς πῶ ὅτι κυκλοφόρησε χάρτης γιὰ τὸ ποιές περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος εἶναι σὲ ἀκοινωνησία μὲ τὴ Ρωσία, στὸν ὁποῖο περιλαμβάνονται τὰ νησιὰ τῆς Δωδεκανήσου, ἡ Κρήτη, τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ οἱ Νέες Χῶρες, ἐπειδὴ μνημονεύουν τὸν Βαρθολομαῖο. Ἐγὼ βέβαια δὲν τὸ ἀποδέχομαι αὐτό, διότι ἔτσι ἰσχυροποιοῦμε τὸ ἐπιχείρημα τοῦ Βαρθολομαίου ὅτι οἱ Νέες Χῶρες εἶναι δικές του. Γι’ αὐτὸ δὲν τὸ δέχομαι… Ὁ Βαρθολομαῖος κοινωνῶν μὲ σχισματικούς, εἶναι ἀκοινώνητος»  (1:12 ἑξῆς).

Αποτέλεσμα εικόνας για π. θεόδωρος ζήσης

 π. Θεόδωρος Ζήσης,

 "Το τρις εξαμαρτείν..." Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης

Καυστικό τό ἄρθρο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση, ὁμότιμου καθηγητοῦ τῆς Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ γιά τήν ἐκκλησιαστική ἐπικαιρότητα. Ὁ λαός λέει “νά μήν τριτώσει τό κακό” ἀλλά ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας ὁδεύει ὁλοταχῶς πρός τό «τρίς ἐξαμαρτεῖν»...


 π. Θεόδωρος Ζήσης, "Το τρις εξαμαρτείν..." 
Εἰσαγωγικά
Ἄν «τὸ δὶς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ», κατὰ τὸ ἀρχαιοελληνικὸ λόγιο, πολὺ περισσότερο αὐτὸ ἰσχύει, ὅταν τὸ λάθος ἐπαναλαμβάνεται γιὰ τρίτη φορά. Τότε πρόκειται γιὰ μεγάλο, γιὰ ἀδικαιολόγητο κακὸ ποὺ ξεπερνᾶ τὴν ρετσινιὰ τοῦ μὴ σοφοῦ, τοῦ ἀνοήτου, τοῦ ἀσυνέτου. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τὸν λαὸ ἐπισείεται ὁ κίνδυνος «νὰ μὴν τριτώσει τὸ κακό».
Στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο, δυστυχῶς τὰ τελευταῖα χρόνια, ἔχει
ξεπεραστῆ τό «δὶς ἐξαμαρτεῖν» ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καὶ ὁδεύουμε ὁλοταχῶς πρὸς τὸ «τρὶς ἐξαμαρτεῖν», ἂν ἐγκαίρως δὲν γίνουν ἀντιληπτὲς οἱ μεθοδεύσεις, οἱ σχεδιασμοί, οἱ συμμαχίες ἐξωεκκλησιαστικῶν καὶ ἐκκλησιομάχων κέντρων μὲ ἐσωτερικές, ἐντὸς τῆς Ἱεραρχίας, συνιστῶσες αὐτῶν τῶν κέντρων. Ἄν, πολὺ περισσότερο, στὰ πλαίσια ἑνὸς ψευδαδελφισμοῦ καὶ ψευδοσεβασμοῦ, ἀντὶ νὰ ὑπάρξει θαρραλέα καὶ εὐθεία ἀντίδραση πρὸς τοὺς ἔσωθεν ὑπονομευτάς, ἐκστομίζονται ἐκφράσεις ἐπαινετικές, σεβασμοῦ καὶ εκτίμησης.

1. Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
Συγκεκριμένα ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σὲ δύο περιπτώσεις στάθηκε κατ᾽ ἀρχὴν στὸ ἀπαιτούμενο ὕψος, ἀντάξια τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος καὶ τῆς ποιμαντικῆς της ἀποστολῆς, καὶ ἀντέδρασε ὀρθοδόξως σὲ ἀντορθόδοξες ἐνέργειες καὶ μεθοδεύσεις ἐξωεκκλησιαστικῶν καὶ ἐσωεκκλησιαστικῶν κύκλων. Ἡ πρώτη περίπτωση ἀφορᾶ στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τοῦ ὁποίου ἐπιχειρήθηκε καὶ δυστυχῶς κατορθώθηκε ἡ μεταβολὴ καὶ ἡ παραμόρφωση, ἀπὸ μάθημα ὀρθοδόξου διδαχῆς καὶ χριστιανικῆς παιδείας, σὲ μάθημα θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ καὶ ἀντίχριστης πολυθρησκειακῆς παιδείας. Αὐτὸ ἑτοιμαζόταν ἀπὸ καιρό, πρὶν πάρει τὰ ἡνία τῆς ἐξουσίας ἡ σημερινὴ ἄθεη κυβέρνηση, πρᾶγμα ποὺ συμβαίνει γιὰ πρώτη φορὰ στὴν νεώτερη ἑλληνικὴ πολιτικὴ ἱστορία, νὰ ἔχουμε δηλαδὴ κυβέρνηση δεδηλωμένων ἀθέων καὶ ἐκκλησιομάχων. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἐπειδὴ δηλαδὴ οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις δεξιές, κεντρῶες ἢ κεντροαριστερές, δὲν ἐπιθυμοῦσαν τὴν εὐθεία σύγκρουση μὲ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν λαό, ποὺ στὴν πλειονότητά του σέβεται καὶ ἀγαπᾶ τὴν Ἐκκλησία ἤ, ἀλλιῶς, «θρησκεύει», δὲν ἀποτόλμησαν νὰ θίξουν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς παιδείας, τὸν ὀρθόδοξο χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἐγνώριζαν ἐπὶ πλέον ὅτι ἦταν ἀδύνατο καὶ ἀδιανόητο νὰ βροῦν συμμάχους καὶ συνοδοιπόρους μέσα στὸ σῶμα τῆς Ἱεραρχίας, ἑπομένως θὰ εἶχαν ἀπέναντί τους καθολικὰ καὶ ὁμόφωνα πανίσχυρη ἀντίσταση, ποὺ θὰ τοὺς ἐζημίωνε καὶ πολιτικά. 
Αὐτὸ δυστυχῶς ἄλλαξε δραματικὰ μὲ τὴν «γιὰ πρώτη φορά» ἄνοδο τῆς Ἀριστερᾶς στὴν ἐξουσία. Ἐκμεταλλεύθηκαν τὸ ὅτι μέσα στοὺς θεολογικοὺς καὶ ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους εἶχαν ἀναπτυχθῆ φιλικὲς δυνάμεις, ψευτοπροοδευτικές, οἱ ὁποῖες στὸ πρόσωπο τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου, μετὰ τὸν ἀπρόσφορο γι᾽ αὐτὲς κυρὸ Χριστόδουλο, βρῆκαν ἄριστο σύμμαχο καὶ ἐκφραστή. Κατόρθωσαν ἔτσι, παραμερίζοντας τήν «Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων» καὶ συνεργαζόμενοι μὲ τὴν ἐλάχιστη μειονότητα τῶν θεολόγων τοῦ «Καιροῦ» οἱ δύο ὑπουργοὶ Παιδείας Φίλης καὶ Γαβρόγλου, ὡς καὶ μὲ μικρὴ ὁμάδα ἀρχιερέων μὲ πρωτοστάτη τὸν ἀρχιεπίσκοπο, νὰ καταργήσουν ἀπὸ τὴν Πρωτοβάθμια καὶ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση τὸ Ὀρθόδοξο μάθημα καὶ νὰ εἰσαγάγουν τὴν θρησκειολογικὴ σούπα. Ἡ Ἱεραρχία ἀντέδρασε καὶ ἐτάχθη ὑπὲρ τοῦ ὀρθοδόξου μαθήματος. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος ὅμως, μὲ παραπομπὲς τοῦ θέματος σὲ διαλόγους καὶ ἐπιτροπὲς καὶ συμφωνίες μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, ἀχρήστευσε τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας «πρὸς δόξαν» τοῦ συνοδικοῦ συστήματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ποὺ διολισθαίνει σιγά-σιγὰ στὸν αὐταρχισμὸ τοῦ Παπισμοῦ. Κατεβαίνουν δῆθεν οἱ τόνοι γιὰ τὴν ἐπικράτηση εἰρηνικοῦ κλίματος, κερδίζεται χρόνος, ξαναρχίζουν οἱ μυστικὲς διαβουλεύσεις, παρακάμπτεται ἡ Ἱεραρχία, καὶ ἡ κυβέρνηση ἀνενόχλητη προχωρεῖ στὸν ἀποχριστιανισμὸ τοῦ μέχρι τώρα χριστιανικοῦ κράτους, ὅπως φανερὰ καὶ θεσμικὰ ἐπιχειρεῖ τώρα νὰ κάνει μὲ τὴν πολυσυζητούμενη, ἀλλὰ προβληματική, συνταγματικὴ ἀναθεώρηση. Τὸ πρῶτο λάθος τῆς Ἱεραρχίας συνίσταται στὸ ὅτι ἐπέτρεψε στὸν ἀρχιεπίσκοπο καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ νὰ παραμορφώσουν καὶ νὰ καταστρέψουν τὸ Ὀρθόδοξο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. 

2. Ἡ ψευδοσύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου
 Ἡ ἴδια παράκαμψη καὶ ἀγνόηση τῆς Ἱεραρχίας σημειώθηκε καὶ στὴν λεγόμενη «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ποὺ συνῆλθε στὴν Κρήτη τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016. Εἶχε προηγηθῆ σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (24-25 Μαΐου 2016), στὴν ὁποία συζητήθηκαν ὅλα τὰ θέματα ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ἀπασχολήσουν μετὰ ἀπὸ ἕνα μήνα τήν «Σύνοδο», καὶ ὁμοφώνως εἶχαν προταθῆ οὐσιαστικὲς διορθώσεις στὰ ἑτοιμασθέντα προσυνοδικὰ κείμενα, οἱ ὁποῖες, ἂν ἐγίνοντο δεκτές, θὰ ἐμείωναν καὶ θὰ ἐλαχιστοποιοῦσαν τὶς ἀντιδράσεις ἐναντίον τῆς ψευδοσυνόδου, θὰ ἀπέτρεπαν πολλὲς ἀπὸ τὶς ἀποτειχίσεις καὶ τὶς διακοπὲς μνημόνευσης τῶν ἐπισκόπων, καὶ λόγῳ τοῦ κύρους καὶ τῆς θεολογικῆς ἐπιρροῆς, ποὺ ἀσκεῖ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐπὶ ἄλλων τοπικῶν ἐκκλησιῶν, θὰ παρεμπόδιζαν τὸ νὰ λάβει ἡ «Σύνοδος» καθαρὰ οἰκουμενιστικὸ αἱρετικὸ χαρακτήρα. Ἡ Ἱεραρχία ἦταν ἀπόλυτα βέβαιη καὶ πεπεισμένη γιὰ τὸν ὀρθόδοξο χαρακτήρα τῶν προτάσεών της καὶ μὲ διθυραμβικὸ τόνο σέ «Ἐγκύκλιο» ποὺ ἀπεστάλη ἀπὸ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο καὶ διαβάσθηκε σὲ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναούς (2-6-2016) διαβεβαίωνε ὅτι αὐτὲς ἦσαν «οἱ τελικὲς ἀποφάσεις» γιὰ τὰ προσυνοδικὰ κείμενα, σύμφωνες μὲ τήν «διδασκαλία τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων καὶ μὲ σεβασμὸ στὸ Συνοδικὸ πολίτευμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Ἀνέθεσε μάλιστα τὴν ὑποστήριξη τῶν ἀποφάσεών της στὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο. Εἶναι γνωστὸ τί ἔπραξε ὁ ἀρχιεπίσκοπος στὴν Κρήτη. Μὲ μυστικὲς καὶ ἐκεῖ διαβουλεύσεις πείσθηκε ἢ πιέστηκε νὰ ἀγνοήσει, νὰ μὴ στηρίξει, τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἦσαν τελικές, καὶ ὡς πρόεδρος ἑνὸς συνοδικοῦ σώματος τὸ ἀχρήστευσε καὶ τὸ ὑποκατέστησε, ἀνοίγοντας ἔτσι μὲ τὴν συνεργία του τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου, τὸ πλῆθος τῶν ἀντιδράσεων, ἐναντίον τῶν ἀποφάσεων τῆς ψευδοσυνόδου, ἰδιαίτερα μὲ τὸ νὰ ὀνομασθοῦν οἱ αἱρέσεις ἐκκλησίες. Παρέκαμψε ἔτσι καὶ ἀχρήστευσε γιὰ δεύτερη φορά, μετὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας, ἡ δὲ Ἱεραρχία, γιὰ δεύτερη φορὰ ἔκανε τὸ λάθος νὰ μὴ ἐμμείνει στὶς ληφθεῖσες ὀρθὲς ἀποφάσεις της. Γιὰ τὴν ψευδοσύνοδο μάλιστα τῆς Κρήτης ἀνήρεσε τὸν ἑαυτό της καὶ τίς «τελικές» ἀποφάσεις της καὶ ἐκάλυψε τὸν ἀρχιεπίσκοπο σὲ νέα σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τὸν Νοέμβριο τοῦ 2016, πάλι μὲ ἐπιτροπὲς καὶ ἀστήρικτες δικαιολογίες, ἐπὶ ζημίᾳ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ σκανδαλισμῷ τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.

3. Ἡ συμφωνία ἀρχιεπισκόπου καὶ πρωθυπουργοῦ γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία καὶ τὴν μισθοδοσία τῶν κληρικῶν
 Θὰ ἐπαναληφθεῖ ἆραγε τὸ ἴδιο γιὰ τρίτη φορὰ καὶ μὲ τὸ ἀνακῦψαν θέμα ἀπὸ τὴν συμφωνία μεταξὺ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου καὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ Τσίπρα γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία καὶ τὴν μισθοδοσία τῶν κληρικῶν, ἡ ὁποία προκάλεσε γιενικευμένη ἀντίδραση τῶν Ἱεραρχῶν, πρὸς τιμήν τους, καὶ δικαιολογημένη ἐπανάσταση καὶ ἐξέγερση τῶν κληρικῶν-ἐφημερίων, οἱ ὁποῖοι ἐκδιώκονται ἀπὸ τὸ ἑνιαῖο μισθολόγιο τοῦ Δημοσίου σὲ ἕνα ἀβέβαιο καὶ ἀπροσδιόριστο μισθολογικὸ καὶ συνταξιοδοτικὸ καθεστώς, γιὰ ἐξυπηρέτηση κομματικῶν προεκλογικῶν στόχων; Οἱ πρῶτες ἐκρηκτικὲς καὶ σεισμικὲς ἀντιδράσεις ἀνάγκασαν τὸν ἀρχιεπίσκοπο νὰ ὑποχωρήσει καὶ νὰ ἰσχυρισθεῖ ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ τελικὴ συμφωνία ἀλλὰ γιά «πρόθεση συμφωνίας», ἡ ὁποία θὰ ἔλθει στὴν Ἱεραρχία, ὥστε ἐκεῖ νὰ ὁριστικοποιηθεῖ. Καὶ συνῆλθε ὄντως ἡ Ἱεραρχία τὴν περασμένη Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου, ἐκτάκτως, ὅπου ὁ ἀρχιεπίσκοπος εἰσέπραξε τὴν κατακραυγὴ τοῦ σώματος, διότι ἐν ἀγνοίᾳ ὅλων καὶ ἐν κρυπτῷ προέβη στὴν σύναψη μιᾶς ἐπιζήμιας γιὰ τὴν Ἐκκλησία συμφωνίας, ἑτεροβαροῦς, πρὸς ὄφελος τοῦ Κράτους. Ἡ ἱεραρχία οὐσιαστικῶς ἀκύρωσε τὴν συμφωνία, ἡ ὁποία ὅριζε ὅτι γιὰ νὰ ἔχει ἰσχύ, πρέπει νὰ τηρηθοῦν ὅλοι οἱ ὅροι της, καὶ ἑπομένως, ἀφοῦ ἕνας ἐκ τῶν βασικῶν ὅρων της, ἡ ἔξωση τῶν κληρικῶν ἀπὸ τὸ ἑνιαῖο μισθολόγιο δὲν γίνεται δεκτὸς ἀπὸ τὴ μία πλευρά, καταπίπτει ὅλη ἡ συμφωνία. Ὅριζε τὸ ἀκροτελεύτιο, ὑπ᾽ ἀριθμ. 15, σημεῖο τῆς συμφωνίας: «Οἱ παραπάνω δεσμεύσεις τῶν δύο μερῶν θὰ ἰσχύουν ὑπὸ τὴν προϋπόθεση τήρησης τῆς συμφωνίας στὸ σύνολό της». Στὸ σημεῖο τρία (3) διελάμβανε ἡ συμφωνία τὴν πρωτοφανῆ στὴν ἱστορία τῶν ἐργασιακῶν σχέσεων ρύθμιση, ποὺ ἀφοροῦσε δέκα χιλιάδες κληρικούς: «Τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀναγνωρίζουν ὅτι οἱ κληρικοὶ δὲν θὰ νοοῦνται στὸ ἑξῆς ὡς δημόσιοι ὑπάλληλοι καὶ ὡς ἐκ τούτου διαγράφονται ἀπὸ τὴν Ἑνιαία Ἀρχὴ Πληρωμῶν». Ἡ Ἱεραρχία ἔκρινε ὀρθῶς ὅτι τὸ πιὸ κρίσιμο σημεῖο τῆς «συμφωνίας», τὸ μεῖζον, ἦταν ἡ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν, γι᾽ αὐτὸ καὶ μόνον αὐτὸ ἔκρινε ὅτι ἦταν ἐκτὸς συζητήσεως, ἦταν κόκκινη γραμμὴ γιὰ τὴν Ἐκκλησία, καὶ τὸ ἔθεσε ἐκτὸς πλαισίου διαβούλευσης καὶ διαλόγου, ὄρθωσε τεῖχος στὴν ἐπιχειρούμενη «καταδολίευση» καί «παγίδευση» τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως χαρακτήρισε ἐπιτυχῶς τὶς ἐπιδιώξεις τῶν κυβερνώντων ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Ἀπὸ τὰ τρία σημεῖα τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἱεραρχίας τὰ δύο πρῶτα δίνουν χρόνο στὸν ἀρχιεπίσκοπο καὶ στὴν κυβέρνηση νὰ συνεχίσουν τὸν διάλογο, τώρα βέβαια ὄχι ἐν κρυπτῷ καὶ πίσω ἀπὸ τὶς πλάτες τους, ἀλλὰ μὲ ἐπιτροπὲς ἱεραρχῶν, ἐμπειρογνωμόνων καὶ τῶν ἴδιων τῶν διωκομένων ἐφημερίων, καὶ πέραν αὐτῶν ὑπὸ τὴν αἵρεση καὶ ἔγκριση καὶ πάλιν τῆς ἱεραρχίας. Ἑπομένως φαίνεται κατ᾽ ἀρχὴν νὰ ἀποκλείεται ὁ αἰφνιδιασμός, ὅπως ἐπιχειρήθηκε μὲ τὴν συμφωνία, ποὺ ἐπὶ πολλὰ ἔτη κρατιόταν μυστικὴ καὶ ἑπτασφράγιστη, ὅπως ἡ ἴδια παραδέχεται: «Μετὰ ἀπὸ ἕναν πολυετῆ καὶ εἰλικρινῆ διάλογο μεταξὺ Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, κ.τ.λ.». Πάντως τὸ σημεῖο τρία (3) τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἱεραρχίας, τεθὲν ἐκτὸς διαλόγου καὶ διαπραγμάτευσης, φαίνεται νὰ βάζει ταφόπλακα στὴν συνολικὴ συμφωνία ἀρχιεπισκόπου καὶ πρωθυπουργοῦ. Λέγει τὸ κείμενο ὅτι ἡ Ἱεραρχία ἀποφασίζει: «1..2..3. Νὰ ἐμμείνει στὸ ὑφιστάμενο καθεστὼς μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν καὶ τῶν λαϊκῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».

Ἐπίλογος
 Ἐπειδὴ πάντως καὶ στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ στὴν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου ἡ Ἱεραρχία πῆρε σωστὲς ἀποφάσεις, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα ὁ ἀρχιεπίσκοπος βρῆκε τρόπους νὰ τὶς παρακάμψει, ἐξευτελίζοντας τὸ συνοδικὸ σύστημα διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἰσότητα τῶν συνεπισκόπων του, κατὰ τὰ παπικὰ αὐταρχικὰ πρότυπα, ποὺ τελευταῖα ἐπιχωριάζουν ἐπικίνδυνα στὰ ἀνώτερα κλιμάκια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, χρειάζεται ἐπαγρύπνηση καὶ διαρκὴς φρούρηση τοῦ κάστρου τῆς Ἐκκλησίας, διότι ὅπως σωστὰ παρετήρησε κληρικός, μέλος τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος» (ΙΣΚΕ), τὰ κάστρα δὲν πέφτουν χωρὶς βοήθεια ἀπὸ μέσα. Ἡ ἐχθρότητα τῶν ἀθέων κομμουνιστικῶν καθεστώτων ἐναντίον τῶν κληρικῶν, ποὺ ἄφησαν πίσω τους πλῆθος Χριστιανῶν ἱερομαρτύρων καὶ μαρτύρων, ἐκδηλώνεται τώρα ἤπια μὲ τὴν μισθολογικὴ σφαγὴ τῶν κληρικῶν, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέψουμε νὰ ἐπιτύχει. Ὡς πρὸς τοὺς ἱεράρχες μας, μερικῶν ἐκ τῶν ὁποίων ἀναγνωρίζουμε τὸ κατὰ πρόθεσιν ὀρθόδοξο φρόνημα, τοὺς παρακαλοῦμε νὰ μὴ διολισθαίνουν κατὰ παραχώρηση σὲ ἀντορθόδοξες καὶ ἐκκλησιομαχικὲς κατευθύνσεις. Διότι, ἄν «τὸ δὶς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ», τότε «τὸ τρὶς καὶ πολλάκις ἐξαμαρτεῖν ἀνδρῶν ἀσόφων, ἀσυνέτων, δουλοπρεπῶν καὶ ὀσφυοκαμπτῶν». Ἡ Ἐκκλησία χρειάζεται θαρραλέους ὀρθίους ἐπισκόπους καὶ κληρικούς, μὲ προδρομικό, χρυσοστομικὸ καὶ στουδιτικὸ ἦθος. 
Ὁ ἀρχιεπίσκοπος καὶ ὁ πρωθυπουργός, ποὺ ὑπέστησαν συντριπτικὴ καὶ ἐξευτελιστικὴ ἧττα στὴν σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς περασμένης Παρασκευῆς, φαίνεται πὼς δὲν κατάλαβαν τί συνέβη. Διότι τὸ μὲν Μέγαρο Μαξίμου πείσμωσε καὶ ἰσχυρίζεται ὅτι «Τὸ καθεστὼς τῆς μισθοδοσίας τῶν ἐκκλησιαστικῶν λειτουργῶν ἀποτελεῖ -σὲ κάθε περίπτωση- εὐθύνη καὶ ἀπόφαση τῆς Πολιτείας», ὁ δὲ ἀρχιεπίσκοπος ἐξακολουθεῖ τὴν δουλοπρεπῆ καὶ ἄσοφη στάση του «χαιρετίζοντας μὲ ἱκανοποίηση τὴν δήλωση τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ γιὰ τὴν ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς ἔκτακτης Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Θὰ ἐπιτρέψει ἡ Ἱεραρχία νέες καταδολιεύσεις καὶ παγιδεύσεις τῆς Ἐκκλησίας;

7 σχόλια:

 1. Ανώνυμος22/11/18, 11:18 π.μ.

  Καλα, τι ανθρωποι ειναι αυτοι. Ουτε ενα συγγνωμη για τις ανακολουθιες τους; Και κρατάνε στην στρούγκα των αιθουσών τους τόσους ανθρώπους; Κι αυτοί δεν έχουν μυαλό να κρίνουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος22/11/18, 11:31 π.μ.

  Ω κακοδοξε δυνητισμε που πας στις κεφαλές τους κι ανακατεύεις το θεό μέσα στις βολεψες τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος22/11/18, 12:05 μ.μ.

  Οχι αδελφε..Δεν επιτρεπεται να τους ελεγξουν στις αθουσες που μαζευονται ...Εχουν το αλαθητο οι ζησομανωληδες ...Απαγορευεται να τους ελεγξεις για ζητηματα της ΠΙΣΤΕΩΣ !! Δεν το ξερεις ?? Βεεεβαιααα!!! Ειναι αυθεντια ο καθηγητης και δεν επιτρεπεται να τον αμφισβητησεις ..Οπως επισης και τον αγωνιστη ΜΑΝΩΛΗ που τοσο καιρο τον εχουμε παρακαλεσει να μας πει ΠΟΥ ιερουργει τις ΚΥΡΙΑΚΕΣ και μετα ξεκιναει τα LIVE στο διαδικτυο , και ΔΕΝ μας το λεει κανεις ..Ειναι κρατικο μυστικο καταλαβατε??:Επιμονως- τις προαλλες - ρωτουσα τον κκ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ που τον ακολουθει να μας το πει, αλλα ΤΖΙΦΟΣ ..Δεν του το επιτρεπουν (μας ειπε)..Καταλαβατε?? Οι ανθρωποι εχουν κανει την κατακομβη τους και ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ με τα laptop και τις αιθουσες ( τις καινουριες ) αγκαλια ..Μεγαλος πονος!!! Αφηστε τα .. Ο ενας στη ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ο αλλος στη ΣΟΥΤΣΟΥ ..Ξερετε τι "" γολγοθα " περνανε ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος22/11/18, 12:51 μ.μ.

  Αν διαβάσει κανείς το κείμενό του π. Θεοδώρου, θα νομίζει κανείς ότι η ιεραρχία της Ελλάδος είναι μια σωστή ιεραρχία που λειτουργει σωστα αλλά κάνει κάποια... λάθακια. Αλλα την καταλληλη στιγμη βλεπε μισθους κρατησαν την θεση τους. Για ολα φταιει μονο ο Ιερωνυμος. Νομίζω με τετοια ανοητα συμπερασματα δεν πρέπει να απορεί κανείς γιατί ο ιερέας αυτός μιλάει για οικονομίες.
  Γεωργιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος22/11/18, 1:33 μ.μ.

   Σωστός Γεώργιε. Πού να τολμήσει να τα σπάσει με την κρατούσα εκκλησία; Θα μείνει μόνος, γιατί έχει διδάξει τους οπαδούς του ότι χωρίς μυστήρια, ακόμα και σε καιρό αιρέσεως δεν γίνεται. Και πώς να το διορθώσει κι αυτό. Είναι πάνω από τις δυυνάμεις του και δεν το αντέχει. Ενώ τωρα νομίζει πως είναι αρχηγός. Βλέπει ανεμόμυλους.

   Διαγραφή
 5. Ανώνυμος22/11/18, 1:27 μ.μ.

  Πώς είναι δυνατόν να κηρύσσουν για μετάνοια, και για προσευχή, και για νοερά προσευχή αυτοί οι άνθρωποι και να μην μπρορούν να μετανοήσουν; Για ενότητα ακόμα να μιλούν, και να κάνουν κάθετι που να μη φέρνει ενότητα, ούτε καν μια προσπάθεια για τα μάτια του κόσμου, βρε αδελφέ! Μυστήρια πράγματα, ακατανόητα πράγματα, εσχατολογικά πράγματι πράγματα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τι τα θέλετε τι τα γυρευετε; Παρόλα τα εύστοχα επιχειρήματα και τις αντιπαραθέσεις των λεγομενων τους που μας παρουσιάζετε κ. Σηματη αυτοί μας έχουν βάλει κοινώς "x". Ο εγωισμός κι η φιλαρχια δεν τους επιτρέπει την αναγνώριση των λαθων τους! Μας θεωρούν σχισματικούς και πλανεμενους! Δυστυχώς αυτοί είναι οι τραγικοί άνθρωποι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.