Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Άλλο αποτείχιση από τους Οικουμενιστές, κι άλλο προσχώρηση στο Σχίσμα των Γ.Ο.Χ. (βίντεο)

Δυστυχῶς, προσωπικὰ θέματα  ποὺ δὲν ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία καὶ στάση ἀπέναντι στὴν αἵρεση, ὁδηγοῦν πατέρες καὶ ὁμάδες ποὺ ἀποτειχίζονται, νὰ ἐπιλέγουν λάθος τρόπους, ποὺ ἀντὶ νὰ βοηθοῦν τὸν ἀγῶνα κατὰ τῆς Παναιρέσεως, τὸν δυσχεραίνουν, ἀπροσανατολίζουν αὐτοὺς τοὺς λίγους ποὺ θέλουν νὰ ἀγωνιστοῦν καί, ὡς ἐκ τούτου βοηθοῦν τὴν ἐπέκταση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Κάτι παρόμοιο συνέβη μὲ τὸν π. Ἰωάννη: Ἀπὸ τὴν Σκύλα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἔπεσε στὴ Χάρυβδη τοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ!

     Ὁ π. Ἰωάννης Καρασακαλίδης μὲ τοὺς πιστοὺς ποὺ τὸν ἀκολουθοῦν, ἐπέλεξε νὰ προσχωρήσει στοὺς Γ.Ο.Χ., κάτι ποὺ ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος εὔχεται νὰ γίνεται, ἔχει μάλιστα δηλώσει, σύμφωνα μὲ πληροφορίες μας:
Μὴ φοβᾶσθε, θὰ φροντίσουμε ὅλοι οἱ ἀποτειχισμένοι νὰ πᾶνε στοὺς Γ.Ο.Χ. κι ἔτσι θὰ ἡσυχάσουμε ἀπ’ αὐτούς!
         Αὐτὸ ἤδη τὸ ἔκανε ὁ π. Ἰωάννης.
Δὲν θὰ σχολιάσουμε μὲ περισσότερα τὴν ἐνέργειά του. (Παρουσιάζουμε στὴ συνέχεια μερικὰ ἀπὸ ὅσα λέγει στὸ βίντεο ποὺ ἀκολουθεῖ). Θὰ ἐπαναλάβουμε ἐδῶ μόνο μιὰ φράση του ἀπὸ τὸ βίντεο, ποὺ περιέχει ψεύδη καὶ ἀνακρίβειες:
«Τὸ Πατρῶο Ἑορτολόγιο θὰ πρέπει νὰ μπεῖ στὴ ζωή μας, γιατὶ εἶναι τὸ σωστό, γιατὶ τὰ θαύματα γίνονται σύμφωνα μ’ αὐτό, γιατὶ ἡ Ὀρθοδοξία -ὅλη σχεδόν- πηγαίνει μὲ τὸ Παληό»!


 Αρχιμ. Ιωάννης Καρασακαλίδης

ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ, ΟΧΙ ΤΩΡΑ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΧΘΕΣ


(Η σύναξη πραγματοποιήθηκε την 24 Φεβρ. 2019) 
...Πλέον δὲν ἀνήκουμε στὴν Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Δὲν μᾶς δεσμεύει κανεὶς νὰ ἀνήκουμε σὲ κάποια Σύνοδο, ἡ ὁποία κηρύσσει τὴν αἵρεση.

Ἡ ἀπάντησή μου στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
   Ἔχω ἀποτειχισθεῖ ἀπὸ τὸ Καλοκαίρι, ἀπὸ τὸν αἱρετικό μητρ. Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ ἀσφαλῶς τοὺς σὺν αὐτῷ Ἐπισκόπους ποὺ δέχονται τὴ συμμετοχὴ στὸ Π.Σ.Ε. καὶ ἀποδέχτηκαν στὸ Κολυμπάρι ὅτι ὑπάρχουν κι ἄλλες Ἐκκλησίες!
    Ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2018 ἀνήκω στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρώου Ἑορτολογίου τῆς πατρίδος μας καὶ τυγχάνω κληρικὸς αὐτῆς. Σᾶς παρακαλῶ λοιπόν, νὰ μὲ μὴ ἐνοχλεῖτε. Τὰ ἕξι τελευταῖα χρόνια δοκίμασα ἀπίστευτες διώξεις, (μᾶς φέρθηκαν σὰ σκυλιά), ἐπειδὴ θέλησα νὰ παραμείνω ὀρθόδοξος καὶ ὁμολογητής.
    Σᾶς ἐπιστρέφω, λοιπόν, τὸ κλητήριο θέσπισμά σας (ποὺ μοῦ ἔστειλαν γιὰ νὰ μὲ καθαιρέσουν). Δὲν σᾶς ἀναγνωρίζω. Θὰ μὲ ἀναζητήσετε ὡς Ἀρχιμανδρίτη, ἱεροκήρυκα καὶ θρησκευτικὸ λειτουργὸ τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας τῶν ἀκολουθούντων τὸ Πατρῶο Ἑορτολόγιο στὴν Ἀλεξανδρούπολη.
                                                 Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καρασακαλίδης

    Ἂς μάθει ὅλος ὁ κόσμος ὅτι δὲν ἔχουμε καμία σχέση μ’ αὐτούς, γιατὶ κι αὐτοὶ δὲν ἔχουν καμία σχέση -κοινωνία δηλαδή- μὲ τὸν Χριστό. Κι ἂν γιὰ κάποιο λόγο σφετερίζονται ἕνα τίτλο, αὐτὸς εἶναι δικός τους, τὸ πολύ-πολὺ νὰ τοὺς ποῦμε Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σύμφωνα μὲ τὰ νομικὰ δρώμενα. Δὲν ἀσχολούμαστε μ’ αὐτούς. Κι ὅταν θαρθεῖ ἡ ὥρα τῆς καλῆς ἀπολογίας, θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὴν δική μας ἀπολογία, ὄχι μὲ αὐτῶν τὴν ἀπολογία. Δὲν δίνουμε σημασία σὲ καθαιρέσεις αἱρετικῶν, ὅπως ἔκανε κι ὁ Χρυσόστομος.
Καὶ θέλω νὰ πῶ σὲ ὅλους τοὺς ἀγωνιζόμενους ἁπανταχοῦ ἀποτειχισμένους, εἴτε εἶναι μὲ τὸ Πατρῶο Ἑορτολόγιο, εἴτε ἀκόμα δὲν εἶναι (γιατὶ κάποια στιγμὴ θὰ τὸ πάρουν ἀπόφαση κι αὐτὸ οἱ ἀποτεριχισμένοι ἀδελφοί, ὅτι τὸ Πατρῶο Ἑορτολόγιο θὰ πρέπει νὰ μπεῖ στὴ ζωή μας, γιατὶ εἶναι τὸ σωστό, γιατὶ δὲν κόβει τὶς νηστεῖες, γιατὶ τὰ θαύματα γίνονται σύμφωνα μ’ αὐτό, γιατὶ ἡ Ὀρθοδοξία -ὅλη σχεδόν- πηγαίνει μὲ τὸ Παληό), νὰ πῶ σ’ αὐτοὺς καὶ σ’ ἐμᾶς ὅτι, παρόλα αὐτὰ ποὺ περάσαμε καὶ κάποια στιγμὴ ἀπὸ τὴν ἡσυχία μας τὴν πνευματική, μπήκαμε στὸ δρόμο, δὲν πρέπει ὅμως νὰ ξεχαστοῦμε καὶ νὰ ξέρουμε ὅτι ἡ δύναμή μας εἶναι ὁ πνευματικός μας ἀγώνας. Ἡ ταπείνωση. Καὶ ναὶ μὲν εἴμαστε ἡ Ἐκκλησία, ἀλλὰ ταπεινὰ καὶ σιγανά.  Ἡ ὁμολογία. Ἡ πνευματική ζωή.
    Νὰ ξέρετε θὰ ὑπάρχει ἰδιαίτερη χάρις τώρα μέσα στὴν ὁμολογία. Θὰ μᾶς τὴν μεταφέρουν καὶ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἀγωνίζονται καὶ εἶναι μακριά. Πρέπει νὰ λέμε στοὺς ἄλλους νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν αἵρεση.

Το βίντεο19 σχόλια:

 1. Ανώνυμος26/2/19, 12:10 π.μ.

  Φυσικά οι αγιορείτες του π. Σάββα συμφωνουν με τέτοιες δηλώσεις αφού αυτό ζητούν κι αυτοί στις δηλώσεις τους. Κατά τα άλλα κάνουν αντιαιρετικό αγώνα και δεν τους νοιάζει... το ημερολογιο. Όσο για τον π. Ιωάννη μας συγκίνησε η απουσία του από κάθε διάλογο. Από την αρχή αυτό ζητούσε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο Ι.Χρυσόστομος δεν πήγαινε συστηματικές εκκλησίες, μόνο εξοριζόταν.
  Εσείς πάτε στα σχίσματα, αρνηθήκατε την ιεροσύνη σας, που την είχατε πάρει από την εκκλησία τόσα χρόνια, και Πήγατε ΓΟΧ, για να ανήκετε κάπου. αυτό δεν λέγεται αποτείχιση,
  έχετε μπερδέψει τις έννοιες αυτό είναι το πρόβλημα. να φύγουν από την αίρεση να πάνε στο σχίσμα; Για ποια όλη ορθοδοξία μιλάτε που δεν έχετε σχέσεις με κανέναν; Ποιος σας αναγνωρίζει πλέον; ενώ δεν έχετε τις γνώσεις, βγαίνετε να πλανήσετε.
  Αλλά τι γνώσεις να περιμένουμε να έχετε, εδώ βλέπατε τις χιλιάδες το θαυμάτων και ταμάτων στους ιερούς ναούς, πότε στους ΓΟΧ και μας μιλάτε για το Άγιο Φως κ.τλ. και το ημερολόγιο λες και το θαύμα, λες και τα Ιεροσόλυμα αν άλλαζαν ημερολόγιο δεν θα έβγαινε το φως το Πάσχα. Άμα στείλετε εσείς από την σχισματική σας παρασυναγωγή πάντως ιερέα, πολύ χλωμό το βλέπω το θαύμα. Κρίμα πολύ πάτερ, πραγματικά ούτε τα ράσα ούτε τα έργα κάνουν τη διαφορά, το μισθό τον παίρνετε τώρα κοινωνικά. ξέρετε Το ρίσκο της απώλειας που παίρνετε άραγε στους ΓΟΧ; Kάνετε λόγο για ταπείνωση, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν την νιώθετε , μόνο λέτε. και νομίζετε ότι είσαστε και η εκκλησία, τόσο ταπεινά! όταν Σας έχουν δείξει την πλάνη τόσο καθαρά και τόσοι πολλοί, Δεν ξέρω αν το μαρτύριο γιατρεύει την πληγή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος26/2/19, 7:37 π.μ.

  Κρίμα! Και πάλι κρίμα! Οι οικουμενιστες θα τρίβουν τα χέρια τους από τη χαρά τους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος26/2/19, 7:58 π.μ.

  Με ποιά από τις συνόδους του παλαιού ημερολογίου είναι ο π.Ιωάννης?

  Γιατί αυτή η σύνοδος ΓΟΧ είναι η εκκλησία,ενώ οι άλλες σύνοδοι των ΓΟΧ δεν είναι?

  Από ποιό σχίσμα του σχίσματος των ΓΟΧ και από ποιό ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ έχει την "ευλογημένη" της προέλευση αυτή η συγκεκριμένη σύνοδος?

  ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ,ΤΡΕΧΕΙ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΒΟΛΕΥΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΓΟΧ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος26/2/19, 9:41 π.μ.

  Τό καλύτερο θά ἦταν, νά ἐπικοινωνήσετε μέ τόν ἐν λόγῳ Πατέρα ὅλοι ἐσεῖς, καί μέ πολύ ἀγάπη νά τόν κάνετε νά καταλάβει (ἄν θελήσει καί αὐτός βέβαια) πώς ἔξω ἀπ' τό μαντρί μᾶς τρῶνε οἱ λύκοι.
  Ἄν θέλει νά εἶναι ἀποτειχισμένος, τοὐλάχιστον νά μήν βγεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία, αὐτός καί ὅποιους προτρέπει.
  Ὁ Χριστός μεμφόταν δημόσια τούς Ἀρχιερεῖς τῆς ἐποχῆς Του, ἀλλά ποτέ δέν προέτρεψε κανέναν νά πάει στή Συναγωγή καί νά κάνει δική του "ἐκκλησία".
  Ἀντίθετα, συνιστοῦσε στούς πιστούς νά τούς ἀκοῦνε, ἀλλά νά μήν ποιοῦνε κατά τά ἔργα τους.

  Οἱ 2-3 (δέν ξέρω ἄν εἶναι περισσότεροι) Ἁγιορεῖτες Πατέρες πού ἀκολουθοῦνε τήν ἴδια πορεία πρός τό παλαιό, εὔχομαι νά λάβουν φώτιση ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα καί νά ἀγωνίζονται ἐντός τῆς Ἐκκλησίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος26/2/19, 8:18 μ.μ.

   διόρθωση στόν ἑαυτό μου:
   "ἀλλά ποτέ δέν προέτρεψε κανέναν νά ΜΗΝ πάει στή Συναγωγή".

   Διαγραφή
 6. Ανώνυμος26/2/19, 9:49 π.μ.

  Ο ΠΑΤΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ.!ΓΙ'ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑΟ!!ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΑΠΛΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ (1:40) ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ!!ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ.ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟ ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ (1:10) ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΕΥΘΥΜΙΟΣ,Ο ΠΑΤΗΡ ΦΩΤΙΟΣ ΤΖΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος26/2/19, 10:13 π.μ.

   Ξέρεις εσύ, Ανώνυμε, κάποια άλλη "μαρτυρική Εκκλησία του Πατρώου Εορτολογίου"; Σε ανυπόστατη Εκκλησία πηγαίνει; Ακόμα και οι φράσεις είναι των Γ.Ο.Χ. Μάλλον πήγε εκεί για να γλυτώσει την ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ. Έφυγε, για να μην ξαναβγούν στο φως εξεταζόμενα Συνοδικώς, όσα τον κατηγορούν. Έπρεπε να μείνει και να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες, ώστε να διαλύσει κάθε μομφή του μητροπολίτη του που τον διώκει χρόνια. Να μείνει στην Ορθόδοξη Εκκλησία αποτειχισμένος, κι όχι να εντειχιστεί στο Σχίσμα!

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος27/2/19, 8:47 π.μ.

   Εύγε Ανώνυμε 10.13 π.μ. !! Πρέπει να βγαίνουμε πλέον και να φωνάζουμε την αλήθεια διότι δυσφημίζεται η αποτείχιση!! Ο εν λόγω πατέρας Ιωάννης Καρασακαλίδης έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση 19 μηνών κατηγορούμενος για αντιποίηση, λειτουργία Ναού χωρίς άδεια και παράβαση του νόμου περί όπλων!!! Αυτός λοιπόν ο ιερέας μας κάνει μαθήματα ΓΟΧικής Ορθοδοξίας, και ισχυρίζεται ΨΕΥΔΩΣ ο Ανώνυμος 9.49 π.μ. ότι είναι ίδια περίπτωση με τους πατέρα Ευθύμιο και πατέρα Φώτιο Τζούρα...για κακή σου τύχη Ανώνυμε 9.49 π.μ. έχουμε αυτιά και ακούμε τα ΓΟΧικα που εκτοξεύει ο πατηρ Ιωάννης και δεν περιμένουμε εσένα να μας τα ερμηνεύσεις!!! Δόξα τω Θεώ δεν είμαστε τόσο αφελείς όσο νομίζεις...

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος27/2/19, 11:31 π.μ.

   Ο ΠΑΤΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟ!!!ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ.!ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΗΡ Γ.ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗ,ΤΟΥ ΠΑΤΗΡ Σ.ΒΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΘΕΩΡΟΥΝΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΗΜ. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ!

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος27/2/19, 12:56 μ.μ.

   Αποπροσανατολίζεις γνωστέ μοναχέ. Παράβλεψες όλα τα άλλα. Το ότι καταδικάζει τους αποτειχισμένους από τον Οικουμενισμό, δεν σου λέει τίποτα; Αντί να καταδικάσει την αίρεση, καταδικάζει και τους αποτειχισμένους από την αίρεση, προκαλεί σύγχυση, ψεύδεται λέγοντας ότι "θαύματα γίνονται μόνο στο Παλαιό, και γενικά, "μαζί με τα νερά πέταξε και το μωρό"!

   Διαγραφή
  5. Ανώνυμος27/2/19, 1:30 μ.μ.

   Και ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς ήταν υπέρ του παλαιού,όμως

   1. ΔΕΝ ΔΙΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

   2.ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΣΕ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

   Έλεγε:"εκ πεποιθήσεως το παλαιό,εξ ανάγκης το νέο".

   Διαγραφή
  6. Ανώνυμος27/2/19, 2:21 μ.μ.

   Νομιζω οτι το παραδειγμα του Αγιου Νικολαου Πλανα δεν μπορει να χρισημοποιειτε για την σιμερινη κατασταση. Αλλη η κατασταση τοτε με τον τους διωγμους και τα βασανιστηρια και αλλη σημερα που υπαρχει πληρη ελευθερια. Σημερα δεν υπαρχουν οι λογοι που ελεγε το "εξ αναγκης" τοτε ο Αγιος.
   Δηλαδη αν ζουσε σημερα ο Αγιος και το κρατος ελεγε (θα το πει συντομα) ή παιρνεις την ηλεκτρονικη καρτα π.Νικολαε ή διαγραφεσαι από πολιτης αυτης της χωρας (με οποιδηποτε κοστος θα εχει αυτο), τι νομιζεις θα ελεγε ο π.Νικολαος. "Εκ πεποιθησεως δεν την παιρνω, εξ αναγκης θα την παρω"
   Αυτό θα έλεγε? Για πες μου.Τι θα εκανε?
   ΠΥΡΙΝΗ ΡΟΜΦΑΙΑ

   Διαγραφή
  7. Ανώνυμος27/2/19, 3:39 μ.μ.

   1.Όταν έλεγε "εξ ανάγκης" ο Άγιος Νικόλαος,δεν εννοούσε άλλη ανάγκη από την ΥΠΑΚΟΗ!

   Την ΥΠΑΚΟΗ που οι φανατικοί παλαιοημερολογίτες σαν κι εσάς δεν έμαθαν να κάνουν,αντιδρόντας σαν προτεστάντες και ουδόλως σεβόμενοι τον συνοδικό θεσμό της εκκλησίας.

   Ο Άγιος Νικόλαος δεν φοβόταν τίποτα και δεν δελεαζόταν από τίποτα.

   2.Η κάρτα δεν έχει καμμία απολύτως σχέση με ένα θέμα όπως το ημερολόγιο.Ατυχέστατη η σύγκριση,άσχετα αυτά τα δύο.

   3.ΣΗΜΕΡΑ,ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ,το παράδειγμα του Αγίου Νικολάου είναι επίκαιρο και μας διδάσκει να κρατήσουμε την ενότητα και την ομόνοια,όπως έκαναν άλλωστε και οι εκκλησίες και τα πατριαρχεία που κράτησαν το παλαιό ημερολόγιο με τις εκκλησίες που ακολούθησαν το νέο ημερολόγιο.

   Δεν διέκοψαν την κοινωνία.Ούτε τους χαρακτήρισαν καινοτόμους.

   Διαγραφή
  8. Ανώνυμος27/2/19, 11:31 π.μ. με τα κεφαλαία γράμματα--> τα έχεις μπερδέψει στο μυαλό σου.

   Και να αποτειχιστεί "επίσκοπος" από το Παλαιό, δεν είναι επίσκοπος! Όποιος πάει μαζί του / μνημονεύσει άνευ ένταξης στην εκκλησία όπως θα ορίσει ο π.Ευθύμιος ή αντίστοιχος του, πάει στο όλεθρο!
   Δεν κερδίζει τίποτα, όσο δεν καταλαβαίνει το σχίσμα και νομίζει ότι αποτειχιστηκε από εκκλησία και όχι από παραΣυναγωγή με ορθόδοξο μανδύα. Σημασία ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ για τη Σωτηρία του, όχι μόνο του υποτιθέμενου επισκόπου αλλά και για οποιονδήποτε νομίζει σαν και σένα και δεν θέλει να καταλάβει και να δει καθαρά την αλήθεια. Έτσι λοιπόν ο σωστότερος όρος για τους ΓΟΧ που θέλουν να το κάνουν σωστά είναι διπλός: αποκηρυγμένος - Εντειχισμένος.

   Οι ΓΟΧ θα πρέπει να αποκηρύξουν το σχίσμα, να το εξομολογηθούν εντοιχιζομενοι κατά προτίμηση σε αποτειχισμένους του Νέου ή αγιορείτες που είχαν κοινωνία. Και μετά να παραμείνουν στα όρια των αποτειχισμένων από το ΝΕΟ ή ανάλογους αγιορείτες με το παλαιό βεβαίως (να τους είναι και ευκολότερο), αφού γνωρίζουν καλύτερα από τους πολλούς για οικουμενισμό, και να πορευτούν μαζί τους.
   Για πληροφορίες για το πώς πρέπει να γίνει σωστά η διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων μυστηρίων και οικονομίας, απευθύνσου στον π.Ευθύμιο ή σε κάποιον που θα σου υποδείξει εκείνος.

   Διαγραφή
 7. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: "Μὴ φοβᾶσθε, θὰ φροντίσουμε ὅλοι οἱ ἀποτειχισμένοι νὰ πᾶνε στοὺς Γ.Ο.Χ. κι ἔτσι θὰ ἡσυχάσουμε ἀπ’ αὐτούς!"

  Kαταλάβατε τώρα ΓΟΧ, ότι ο Πατριάρχης που σας απασχόλησε τόσο πολύ, σας δείχνει σαν το άλλο άκρο με το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή την ανεπαίσθητη σε σας αλλά βεβαία χειραγώγηση σας από το διάβολο που τόσο πολύ πολεμάτε να αποφύγετε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, από τον Πατριάρχη που υπηρετεί(εν γνώση ή άνευ) με την αίρεση του το δαιμονικό δόγμα και πίστη που προέρχεται από τα αρχαία μασονικά έγγραφα. Αυτό της επιχείρησής του "θανάτου του εχθρικού Θεού". Η στρατηγική είναι μέσω της εξάλειψης από τον πλανήτη γη κάθε καρδιάς που πιστεύει ορθά και έχει σχέσεις με Αυτόν. Κάθε καρδιάς που είναι μαλακή με τα δάκρυα της μετάνοιας και την προσευχή και όχι πετρωμένη από την αιματηρή θηριώδη αίσθηση των δαιμόνων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος1/3/19, 8:25 μ.μ.

  Αν όντως εντάχθηκε στους παλαιοημερολογίτες, σε ποιά από τις 16 ομάδες των παλαιοημερολογιτών πήγε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος2/3/19, 5:19 π.μ.

   Στου μοναχού Ε.Καψαλιώτη.Γι'αυτό γράφει ο Μάννης:"Οι Αποτειχισμένοι ακολουθούν το Οαλαιό Ημερολόγιο,εκτός από τον π.Ε.Τρικαμηνά και την σέχτα του".Άρα οι Παλαιοημερολογίτες είναι οι γνήσιοι ορθόδοξοι και οι του Νέου είναι οι σχισματοαιρετικοί.Το ψέμα είναι με τους λίγους.Αυτά γράφει ο Νικόλαος Μάννης!

   Διαγραφή
  2. Η επιφανειακή κρίση τού κ.Μάννη είναι ανυπέρβλητη. Εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθμών κατά βούληση. Αφού το ψέμα είναι με τους λίγους, δεν ίσχυε την εποχή των πρώτων ΓΟΧ, όπου δεν τους αναγνώρισε καμία άλλη εκκλησία εκτός Ελλάδος; Ο σατανικός εγωισμός
   όλων των ΓΟΧ, συμπυκνώνεται στη λέξη γνήσιοι. Ενώ η αντίληψη του κάθε ταπεινά αγωνιζόμενου Χριστιανού είναι η αναξιότητα του σε σχέση με την πλήρη τήρηση του Ευαγγελίου και η συνεχή αναζήτηση του ελέους Του, ως απαραίτητο συμπλήρωμα για τη Σωτηρία του, οι ΓΟΧ επαναπαύονται στη "γνησιότητα" τους εκ του ..ημερολογίου, κατά το γνωστό φαρισαϊκό παράδειγμα. Δεν βρίσκω Μόνο μία λέξη για να περιγράψω πώς λέγεται κάποιος που συνεχίζει με πείσμα να χρησιμοποιεί τη λέξη "σέχτα", όταν του έχει υποδειχτεί με εξωτερικές πηγές το έωλο της χρήσης του συγκεκριμένου συκοφαντικού όρου.
   Τα λόγια είναι πολλές φορές περιττά για τον δάσκαλο της διαστροφής κάθε ορθροπραξίας!

   Διαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.