Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Πότε, ο Μητροπίτης Ναυπάκτου θα σταματήσει να μιλά ως ακαδημαϊκός θεολόγος και θα αρχίσει να ενεργεί ως Ορθόδοξος ποιμένας, ακόλουθος των Πατέρων;

     «Φαντάζεσθε,  κ. Ἱερόθεε,  τὸν ἅγιο Κύριλλο, τὸν ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή, τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ νὰ συνέχιζαν τὴν κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Πατριάρχες, ἂν -συνειδητὰ καὶ ἐπίμονα- χρησιμοποιοῦσαν ὡς "τεχνικὸ ὅρο", κάποια φράση ποὺ ἀμφισβητοῦσε τὸν ὅρο Θεοτόκος, ἢ διέστρεφε τὴν περὶ δύο θελήσεων Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἢ ἀλλοίωνε τὴν περὶ κτιστῆς καὶ ἀκτίστου Θ. Χάριτος  διδασκαλία της;
     Ἐσεῖς, γιατί δὲν μιμεῖσθε τοὺς Ἁγίους, τῶν ὁποίων τὴν ἐπιχειρηματολογία χρησιμοποιεῖτε; Πῶς ἀποδέχεσθε νὰ κοινωνεῖτε μὲ Ἐπισκόπους καὶ Πατριάρχες ποὺ καταργοῦν τὸ ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως περὶ Μίας Ἐκκλησίας καὶ ἀλλοιώνουν τὸ περὶ Ἐκκλησίας καὶ σωτηρίας Μυστήριο, ὅπως πειστικὰ μᾶς ἀναλύετε στὰ ἄρθρα σας;


Ναυπάκτου Ιερόθεος:

«Ο όρος “Εκκλησίες” ως “τεχνικός όρος”»Αποτέλεσμα εικόνας για Ναυπάκτου Ιερόθεος ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Τρα τελευταα κατ κρον χει ποστηριχθ π µερικος τι ν κκλησα εναι «Μα, γα, Καθολικ κα ποστολικ» κα ατ εναι ρθδοξη κκλησα, µως µποροµε ν χρησιµοποισουµε τν ρο «κκλησες» κα γι τος τεροδξους κα στν περπτωση ατ πρκειται γι «τεχνικ ρο (terminus technicus)».
ποψη ατ προκαλε διατερη ντπωση, γιατ δν γρφεται µνον σ κεµενα, λλ ποστηρζεται κα π πισκπους κα µλιστα σ Συνοδικ ργανα, γι ν ποστηριχθ πφαση τς «γας κα Μεγλης Συνδου» τς Κρτης τι « ρθδοξος κκλησα ποδχεται τν στορικν νοµασαν τν µ ερισκοµνων ν κοινωνίᾳ µετ’ ατς λλων τεροδξων χριστιανικν κκλησιν κα µολογιν».
    Φυσικ χω διαφορετικ ποψη, τν ποα θ θελα ν διατυπσω στ κεµενο ατ...
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.