Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΝΟΗΣΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ

Βιολογικὸς ὁ καθορισμὸς τοῦ ἄρρενος καὶ τοῦ θήλεος


Ἡ συμπεριφορὰ τοῦ ἄνδρα καὶ τῆς γυναίκας
εἶναι βιολογικὰ καθορισμένη,
λέει νευροεπιστήμονας

.    Τὰ πρότυπα συμπεριφορᾶς στοὺς ἄνδρες καὶ τὶς γυναῖκες ἔχουν βιολογικὴ προέλευση καὶ ἡ μανία τοῦ “οὐδέτερου φύλου” εἶναι μάταιη ἔναντι αὐτῆς τῆς πραγματικότητας, λέει ἡ Debra W. Soh (Ντέμπρα Σό), νευροεπιστήμονας καὶ ἐρευνήτρια σὲ θέματα σέξ, στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Γιόρκ στὸ Τορόντο καὶ συγγραφέας […]
.     Σὲ ἕνα ἄρθρο, ποὺ δημοσιεύθηκε ἀπὸ τοὺς Α Times, ἡ Soh εἶπε ὅτι λόγῳ τῆς σταθερῆς ἐπιδίωξης τῆς «ἰσότητας τῶν φύλων καὶ τῆς προωθήσεως τῆς “μὴ συμβατικότητας”, ἔχει γίνει δημοφιλὲς τὸ νὰ μεγαλώνεις μικρὰ παιδιὰ μὲ ἕνα τρόπο οὐδέτερο κατὰ τὸ φύλο (gender-neutral)».
.   Τὸ ἄρθρο ποὺ ἔχει τίτλο «Ἡ ματαιότητα τῆς gender-neutral ἀνατροφῆς», ἀναφέρεται στὰ “οὐδέτερα κατὰ τὸ φύλο” πρότυπα ἀνατροφῆς τέκνων ὡς ἐκεῖνα ποὺ «δὲν ἀποκαλύπτουν τὸ φύλο τοῦ μωροῦ κατὰ τὴ γέννηση, καὶ ντύνουν τὰ παιδιὰ καὶ διακοσμοῦν τὰ δωμάτιά τους σὲ διάφορες ἀποχρώσεις ἀνοιχτοῦ μπὲζ καὶ τὰ ἐνθαρρύνουν νὰ παίζουν μὲ «οὐδέτερα κατὰ τὸ φύλο» παιχνίδια. Ὑπάρχουν ἐπίσης πιέσεις στὶς ἑταιρεῖες νὰ βοηθήσουν, συνεχίζει ἡ Soh, μιλώντας γιὰ «καταγγελίες γονέων» ποὺ ἔχουν ὁδηγήσει μεγάλες ἀμερικάνικες ἑταιρίες νὰ «σταματήσουν τὸν διαχωρισμὸ τῶν παιχνιδιῶν τους μὲ βάση τὸ φύλο».
.    Ὅλα αὐτά, ὅμως, ἐπισημαίνει, εἶναι ἕνα χάσιμο χρόνου, διότι «ἡ ἐπιστημονικὴ πραγματικότητα εἶναι ὅτι εἶναι μάταιο νὰ ἀντιμετωπίζεις τὰ παιδιὰ ὡς λευκὲς πλάκες χωρὶς προκαθορισμένα χαρακτηριστικά. Ἡ βιολογία παίζει ρόλο».
.     Μία μεγάλη καὶ μακρόχρονη ἔρευνα δείχνει ὅτι οἱ προτιμήσεις τῶν παιχνιδιῶν, γιὰ παράδειγμα, εἶναι ἔμφυτες, δὲν εἶναι «κοινωνικὰ κατασκευασμένες»  οὔτε διαμορφώνονται ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῶν γονέων. Τὰ περισσότερα κορίτσια θὰ κλίνουν πρὸς κοινωνικὰ ἐνδιαφέροντα παιχνίδια, ὅπως κοῦκλες, ποὺ συμβάλλουν στὴν ἀνάπτυξη κοινωνικῶν καὶ λεκτικῶν ἱκανοτήτων. Τὰ περισσότερα ἀγόρια θὰ κλίνουν πρὸς τὰ παιχνίδια, ποὺ εἶναι μηχανικὰ ἐνδιαφέροντα, ὅπως τὰ αὐτοκίνητα καὶ τὰ φορτηγά, ἐνισχύοντας τὶς ὀπτικο-χωρικές τους ἱκανότητες.
.  Ἡ Soh ἐπισήμανε ὅτι «μία τεράστια ἔρευνα στὴν νευροαπεικόνιση ἔχει δείξει ὅτι ὑπάρχουν διαφορὲς στὸν ἐγκέφαλο μεταξὺ τῶν δύο φύλων». Μία μελέτη, ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ “Infant and Child Development” (Ἀνάπτυξη Βρέφους καὶ Παιδιοῦ) καὶ στὶς «Προτιμήσεις παιχνιδιῶν σύμφωνα μὲ τὸ φύλο σὲ ἀγόρια καὶ κορίτσια ἡλικίας 9-32 μηνῶν», ἔδειξε ὅτι αὐτὲς οἱ προτιμήσεις προκύπτουν ἤδη ἀπὸ τοὺς ἐννέα μῆνες «πρὶν τὰ παιδιὰ μεγαλώνοντας ἀρχίσουν νὰ καταλαβαίνουν ὅτι ὑπάρχουν διαφορὲς μεταξὺ τῶν φύλων, στὴν ἡλικία περίπου τῶν 18 μηνῶν».
.    Ἡ Soh ἔγραψε ὅτι «ἕνα ἄλλο ἀποδεικτικὸ στοιχεῖο προέρχεται ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν κοριτσιῶν ποὺ εἶχαν ἐκτεθεῖ σὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα τεστοστερόνης προγεννητικά, στὴν περίπτωση μίας γενετικῆς πάθησης ποὺ ὀνομάζεται συγγενὴς ὑπερπλασία τῶν ἐπινεφριδίων, ἢ CAH». Τὰ κορίτσια μὲ CAH τείνουν νὰ μὴ συμμορφώνονται πρὸς τὸ φύλο τους καὶ νὰ προτιμοῦν παιχνίδια ποὺ τυπικὰ εἶναι γιὰ τὰ ἀγόρια, ἀκόμα καὶ ὅταν οἱ γονεῖς τους προσφέρουν περισσότερες ἐπαίνους γιὰ τυπικὰ κοριτσίστικα παιχνίδια. Αὐτὸ μιλάει γιὰ τὸν ζωτικὸ ρόλο τῶν ὁρμονῶν στὴν ἀνάπτυξη τῶν προτιμήσεων κατὰ τὸ φύλο καὶ τὶς διαφορὲς μεταξὺ τῶν φύλων στὴ συμπεριφορά, εὐρύτερα (Prenatal Hormones and Postnatal Socialization by Parents as Determinants of Male-Typical Toy Play in Girls With Congenital Adrenal Hyperplasia,” Child Development, 10.1111/j.1467-8624.2005.00843.x).
.   Ἐπιπλέον, συνεχίζει, μία ἐξ ἴσου «τεράστια ἔρευνα νευροαπεικόνισης ἔχει δείξει διαφορὲς στὸν ἐγκέφαλο μεταξὺ τῶν δύο φύλων». Μία μετὰ-ἀνάλυση 126 μελετῶν διαπίστωσε ὅτι οἱ ἄνδρες ἔχουν μεγαλύτερο συνολικὸ ὄγκο ἐγκεφάλου ἀπὸ ὅ, τι οἱ γυναῖκες (“A meta-analysis of sex differences in human brain structure,” Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Volume 39, February 2014). Οἱ ἄνδρες παρουσιάζουν ἐπίσης μεγαλύτερη συνδεσιμότητα λευκῆς οὐσίας ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὸ ἐμπρὸς πρὸς τὸ πίσω μέρος τοῦ ἐγκεφάλου, ἐνῶ οἱ γυναῖκες ἔχουν τὶς περισσότερες ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνδέσεις μεταξὺ τῶν δύο ἠμισφαιρίων. Ἐπιπλέον, ὅταν οἱ ἐρευνητὲς ἀνέλυσαν πάλι τὰ ἴδια δεδομένα τοῦ ἐγκεφάλου ἀπὸ τὴ μελέτη «ὄχι διαφορὲς μεταξὺ τῶν φύλων», διαπίστωσαν ὅτι ἦταν δυνατὸν νὰ προσδιοριστεῖ σωστὰ ἐὰν ἕνας ἐγκέφαλος ἦταν ἀρσενικὸς ἢ θηλυκὸς 73 τοῖς ἑκατὸ τοῦ χρόνου.
.      Ἡ Soh συνέχισε: «Ἀκούω πολλοὺς ‘καλοπροαίρετους’ γονεῖς ποὺ μεγάλωσαν τὰ παιδιά τους σὲ gender-neutral σπίτια ὅτι ἔμειναν ἔκπληκτοι διαπιστώνοντας ὅτι παρ’ ὅλα αὐτὰ ἔκλιναν πρὸς στερεοτυπικοῦ ἐνδιαφέροντος παιχνίδια. Μικρὰ ἀγόρια ποὺ τοὺς ἔδωσαν κατσαρόλες καὶ τηγάνια γιὰ νὰ παίξουν μαζί τους τὰ μετέτρεψαν σὲ αὐτοσχέδια αὐτοκίνητα, ὁλοκληρωμένα, δημιουργώντας μάλιστα καὶ ἤχους κινητήρα! Τὰ μικρὰ κορίτσια στρέφονταν τὸ ἕνα πρὸς τὸ ἄλλο καὶ ἄρχιζαν νὰ παίζουν σπίτι.
.    Εἶπε ἐπίσης ὅτι ἐφ᾽ ὅσον τὰ παιδιὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ λάβουν μέρος σὲ δραστηριότητες ποὺ θεωροῦν ἐνδιαφέρουσες, δὲν ὑπάρχει τίποτα λάθος στὸ νὰ εἶναι «τυπικὰ στὸ φύλο τους», καταλήγοντας στὸ συμπέρασμα ὅτι «τὸ νὰ ἀναγνωρίζεις τὶς ἐγγενεῖς διαφορὲς στὰ φύλα δὲν εἶναι κάτι τὸ ἐπιβλαβὲς ἢ τὸ ‘σεξιστικό’. «Οἱ διαφορὲς δὲν σημαίνουν ὅτι τὸ ἕνα φύλο εἶναι καλύτερο ἀπὸ τὸ ἄλλο», εἶπε.
.    Είναι ἐξαιρετικὰ ἀσυνήθιστο νὰ βρεῖς μία τέτοια εἰλικρινῆ καὶ οὐσιαστικὴ ἀξιολόγηση τῶν βιολογικῶν διαφορῶν σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ ἐλεγχόμενα μέσα ἐνημέρωσης. Μπράβο στὴν Soh καὶ στοὺς L. A. ποὺ τόλμησαν νὰ γράψουν ἕνα τέτοιο ἄρθρο, ἂν καὶ δὲν μπόρεσαν νὰ χρησιμοποιήσουν αὐτὰ τὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα, ὥστε νὰ ἐξαχθεῖ τὸ λογικὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ ὅλη «τρανσέξουαλ» προπαγάνδα δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ κατασκευασμένες ἀνοησίες, ποὺ ἐπιβλήθηκαν στὶς δυτικὲς κοινωνίες ἀπὸ διανοητικὰ ἄρρωστους ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι προσποιοῦνται ὅτι βιολογικὴ διάκριση τῶν φύλων «δὲν ὑπάρχει».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.