Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Αναμένουμε κάποιες διευκρινίσεις από τον π. Νικόλαο (Βίντεο)

Πρόσφατη ομιλία του εφημερίου του Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας Θεσσαλονίκης, π. Νικολάου Μανώλη.
   

   Στὸ παρακάτω βίντεο ἀκούγονται κάποιες θέσεις τοῦ π. Νικ. Μανώλη ποὺ χρήζουν διευκρινίσεων, ἀφοῦ ἔχουν σχέση μὲ τὴν στάση τῶν πιστῶν ἀπέναντι στοὺς αἱρετικούς.  
    Ἂν ὁ π. Νικόλαος, δὲν μιλοῦσε ὡς ἱερέας καὶ διδάσκαλος, θὰ εἶχε ἄλλη βαρύτητα ὁ λόγος του. Τώρα ὅμως, ποὺ ἔκανε τὸ ἡρωϊκὸ βῆμα τῆς Διακοπῆς τοῦ Μνημοσύνου, πολλοὶ περιμένουν νὰ πάρουν ἀπ’ αὐτὸν κατεύθυνση στὰ θέματα τῆς Πίστεως, γι’ αὐτὸ πρέπει ὁ λόγος του νὰ εἶναι ἀκριβὴς καὶ σύμφωνος κατὰ πάντα μὲ τὴν ἁγιοπατερική μας Παράδοση. Ἐξ  ἄλλου ὁ ἴδιος λέγει στὸ παρακάτω βίντεο: «Μὲ παίρνει κόσμος ἀνήσυχος ἀπ’ ὅλα τὰ πέρατα τῆς γῆς· θέλουν κι αὐτοὶ νὰ κάνουν κάτι γιὰ τὴν Ἐκκλησία, πῶς νὰ ἀντιδράσουν· καὶ σὲ ὅλους δίνω κατεύθυνση».
   Ὅμως, οἱ κατευθύνσεις ποὺ δίδει, ἔχουμε τὴν ἐντύπωση διαφοροποιοῦνται κάπως, ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ βλέπουμε νὰ ἐφαρμόζουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Γιατὶ εἶπε στὴ συνέχεια:
   «Σήμερα θὰ σᾶς πῶ, τί θὰ κάνουμε  ἀπὸ ’δῶ καὶ πέρα. Ὅπως κάνω ἐγώ, ἔτσι θὰ κάνετε κι ἐσεῖς… Γιὰ πολλοὺς (ἡ διακοπὴ μνημοσύνου) δὲν εἶναι δικαίωμα ἁπλῶς, ἀλλὰ ὑποχρέωση. Ἐγὼ ὅμως μένω στὴ θέση –τὴν πατερικὴ κι αὐτή– ὅτι εἶναι δυνητικὸς ὁ Κανόνας…
    »Σήμερα πῆγα, φυσικά, στὸ Ναό μου κι ἐκεῖ, κάθισα στὴν ἄκρη καὶ λειτουργήθηκα…
    –Καὶ τί θὰ ἔκανες ἐσύ, λένε, ἂν δὲ σὲ τιμωρούσανε;
  Ἂν δὲν μὲ τιμωρούσανε, τὴν ἐρχόμενη βδομάδα ποὺ εἶναι ἑβδομάδα (τῆς ἐφημερίας μου) θὰ ἐρχόμουνα, θὰ πήγαινα στὸν ναὸ μέσα, χωρὶς ταραχή, θὰ ἔκανα μιὰ λειτουργία ποὺ δὲν θὰ μνημόνευα τὸ Δεσπότη –όπως τὸ λένε οἱ Κανόνες– καὶ θὰ ἔφευγα. Ποιό εἶναι τὸ πρόβλημα τῆς Μητρόπολης, ἂν δυὸ καὶ τρεῖς μέσ’ στὴν μητρόπολη δὲν μνημονεύουνε τὸν Ἐπίσκοπο;… Λένε·
     –Καὶ τὸ Πάσχα τί θὰ ἔκανες;
    Τὸ Πάσχα θὰ ἔκανα αὐτὸ ποὺ κάνω σήμερα. Θὰ ’ρθῶ μαζί σας στὴν ἐξέδρα, δὲν θὰ εἶμαι ντυμένος, δὲν θὰ φοράω πετραχήλι, δὲν θὰ φοράω τὴν ἱερατική μου στολή, θὰ φοράω τὸ ράσο μου καὶ θὰ ψάλω κι ἐγὼ «Χριστὸς Ἀνέστη», χωρὶς νὰ ἱερουργήσω. Αὐτὸ λένε οἱ Κανόνες(!), αὐτὸ θὰ κάνω, ὅπως κάνει κι ὁ κόσμος. Αὐτὸ λέω νὰ κάνετε κι ἐσεῖς. Καταλάβατε;».
    Σύμφωνα μὲ τὶς κατευθύνσεις αὐτὲς ποὺ ἔδωσε, ὁ κάθε πιστὸς μπορεῖ νὰ πηγαίνει στοὺς Ναοὺς ποὺ λειτουργοῦν καὶ κηρύττουν αἱρετικοί, ὁπότε ἡ ἔννοια, ἡ σημασία καὶ ὁ σκοπὸς τῆς ἀποτειχίσεως ἀλλοιώνεται.
    ναμένουμε διευκρινίσεις ἀπὸ τὸν π. Νικόλαο, ἀφοῦ ἡ ὁμιλία του αὐτὴ ἔγινε κάτω ἀπὸ τὸν κόπο καὶ τὴν πίεση τῶν ἡμερῶν· διευκρινίσεις ποὺ νὰ μὴν ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν διδασκαλία (ἐν λόγοις καὶ ἔργοις) τῶν Ἁγίων Πατέρων.  
Σημάτης Παναγιώτης


 


     Τὸ βίντεο ἀφαιρέθηκε, ἀλλὰ ἀναρτήθηκε καὶ πάλι σὲ ἄλλη διεύθυνση ἐδῶ!

 
    
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.