Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

"Ο Πειραιώς Σεραφεὶμ κοροϊδεύει τον κόσμο"!

Πηγή: synaksiorthodoxon

Πολύ ενδιαφέρον πρόσφατο βίντεο (από Ρουμανία) του αγιορείτη γέροντος Σάββα.

Απαντήσεις σε "επίμαχες" ερωτήσεις.Ρουμανία, 15 Δεκεμβρίου 2017.
   Πολύ ενδιαφέρον πρόσφατο βίντεο (από Ρουμανία) του αγιορείτη γέροντος Σάββα. Θα το χαρακτηρίζαμε: Απαντήσεις σε "επίμαχες" ερωτήσεις.


ενδεικτικά, στο 7΄, απάντηση σε ερώτηση από το κοινό, για το τι άποψη έχει ο π. Σάββας για την διαφορετική θέση του π. Ευστρατίου απέναντι σε όσους μνημονεύουν. Μέρος 8ο, τελευταίο:

https://youtu.be/_sLVtzur5Nc

   Ἀπομαγνητοφώνηση μέρους τῆς συζήτησης τοῦ π. Σάββα μὲ Ρουμάνους, που μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἡ ὅποια διαφορὰ μὲ τὸν π. Θεόδωρο ξεπεράστηκε:

    Ἐρώτηση: Ὁ π. Εὐστράτιος εἶχε ἄλλη θέση. Κάθεται δίπλα στὸν π. Θεόδωρο, λέγοντας ὅτι ὄχι ὅλοι οἱ παπάδες μνημονεύουνε, δηλ. αὐτοὶ μὲ ὀρθόδοξο φρόνημα… (δὲν ἀκούγεται).
    π. Σάββας: Ἐγώ, πάντως, πρώτη φορὰ βλέπω ὅτι ὁ Γέροντάς μου ἔχει διαφορετικὴ θέση μὲ μένα. Δὲν τὄξερα. Εὐχαριστῶ πολὺ μοῦ τὸ εἴπανε.
    Νὰ σᾶς ἐξηγήσω. Εἶχε γίνει μιὰ παρεξήγηση μὲ τὸν π. Θεόδωρο γι’ αὐτὸ το θέμα, γιὰ τὴν Οἰκονομία. Τὸ ξεπεράσαμε· μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ξεπεράστηκε. Γι’ αὐτὸ καὶ πρὶν ἀπὸ κάμποσο καιρό, πρὶν ἀπὸ δύο βδομάδες περίπου, εἶχε ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης μία ὁμιλία
στὴν Ἀθήνα. Καὶ μοῦ εἶπε ὁ Γέροντας· τί θὰ κάνουμε; Τοῦ λέω, Γέροντα νὰ πᾶτε. Ἐγὼ ἤμουν ἄρρωστος καὶ δὲν μποροῦσα νὰ πάω. Ἀπόδειξη ὅτι δὲν ἔχουμε διαφορά, τὸν ἀνέβασε τὸν π. Εὐστράτιο ἐπάνω στὸ βῆμα.
    Αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ π. Θεόδωρος, ὅτι ὑπάρχουν κάποιοι ἱερεῖς ποὺ μνημονεύουν καὶ δὲν εἶναι αἱρετικοί, πιστεύω ὅτι ἦταν γιὰ τὸν πάτερ Ἄγγελο καὶ Ματθαῖο, ἐπειδὴ αὐτὴ τὴν συνάντηση τὴν ὀργάνωσε ὁ π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος καὶ ὁ π. Ματθαῖος Βουλακνέσκου, ποὺ μνημονεύουν τὸν Σεραφεὶμ Πειραιῶς, τὸ εἶπε γι’  αὐτούς, ὅτι ἔχουν ὀρθόδοξο φρόνημα. Ὅμως, πρὶν ἀπὸ 4 μέρες, ποὺ εἴχαμε ἐμεῖς (ὁ π. Εὐστράτιος, ἐγὼ καὶ κάποιος ἄλλος Γέροντας) μιὰ Σύναξη, μιὰ ἄλλη ὁμιλία, ἐγὼ διαφοροποιήθηκα ἀπὸ τὴν ἄποψη τοῦ π. Θεοδώρου, εἶχε ἔρθει ὁ π. Ματθαῖος, ποὺ πολὺ τὸν ἀγαπῶ καὶ μιλᾶμε μὲ τὸν π. Ματθαῖο, ἀλλὰ ὅταν ἦρθε ἡ κουβέντα γιὰ τὸν Σεραφείμ, εἶπα ὅτι ὁ Σεραφεὶμ κοροϊδεύει τὸν κόσμο κι ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ τὸν μνημονεύουμε, διότι δέχεται τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Μπορεῖ ὁ π. Ματθαῖος καὶ ὁ π. Ἄγγελος νὰ λένε ὀρθόδοξα πράγματα,  ἀλλὰ ἔχουνε μετοχὴ στὴν αἵρεση αὐτὴ τὴν στιγμή. Ὁ μητροπολίτης τους δέχεται τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης κι αὐτοὶ μνημονεύουν αὐτὸ τὸν μητροπολίτη. Θὰ τόκαναν αὐτὸ οἱ Ἅγιοι Πατέρες; Ναὶ μέν, ἀγαπητός-φίλος ὁ π. Ματθαῖος, ἀλλὰ φιλτάτη ἡ ἀλήθεια.
    Ἐρώτηση: Δηλαδή, μποροῦμε νὰ λέμε ὅτι ὁ π. Ματθαῖος, ἐπειδὴ εἶναι αἱρετικοί, ἐπειδὴ εἶναι σὲ σχέση μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές;
    π. Σάββας: Ἅμα θὰ πεθάνει ὁ π. Ματθαῖος τώρα, πῶς θὰ τὸν κρίνει ὁ Θεός; Θὰ μοῦ πεῖς, δὲν ξέρουμε. Ἐγὼ ὅμως, προσωπικά, ποὺ δὲν μνημονεύω τὸν Βαρθολομαῖο, θὰ πῶ στὸν Κύριο· Κύριε, ἐγὼ δὲν μνημόνευα τὸν Βαρθολομαῖο γιατὶ εἶναι αἱρετικός. Ὁ π. Ματθαῖος, τί θὰ πεῖ; Ὅτι μνημόνευα τὸν Σεραφεὶμ γιατὶ εἶναι ὀρθόδοξος; Ἀφοῦ δὲν εἶναι ὀρθόδοξος. Ἀφοῦ δέχεται τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης. Ἀφοῦ ἔχει ἐπικοινωνία μὲ τὸν Ἱερώνυμο καὶ μὲ τὸν Βαρθολομαῖο. Ἐγὼ μπορῶ νὰ σοῦ λέω στὰ λόγια ὅτι εἶμαι πλούσιος. Ἡ πράξη;
    Ὁ π. Εὐστράτιος εἶπε τὸ ἑξῆς, σ’ ἐκείνη τὴν ὁμιλία ποὺ εἴχαμε κάνει. Ὑπάρχουν κάποιοι πνευματικοί, καὶ κάποιοι Ἐπίσκοποι ποὺ λένε ὅτι εἶναι ἀντι-οικουμενιστές, καὶ μνημονεύουν! Αὐτοὶ κάνουν χειρότερη ζημιά. Θέλετε νὰ πάρουμε παράδειγμα, νὰ μιλήσουμε Πατερικά. Εἶχε στείλει -ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης- ἐπιστολὴ σὲ ἕναν ἡγούμενο Εὐστράτιο, ποὺ ἔλεγε ὅτι εἶναι ὀρθόδοξος, καὶ τοῦ εἶπε τὸ ἑξῆς:  Πῶς μπορεῖς νὰ λές ὅτι εἶσαι ὀρθόδοξος, καὶ νὰ μὴ διώκεσαι; Ἐδῶ βλέπω ὅτι τοὺς περισσότερους Ἡγούμενους τοὺς ἔχουν στείλει στὴν ἐξορία. Ἐσύ, γιατί κάθεσε στὸ Μοναστήρι σου; Τί τοὺς εἶπες; Τί σοῦ εἶπαν; Ὁ ἅγιος Θεόδωρος, ὄχι ὁ Σάββας. Οἱ ἄλλοι διώκονται· ἂν δὲν διωχθεῖς, δὲν ὁμολογεῖς, πάει νὰ πεῖ ὅτι τὰ ἔχεις βρεῖ μὲ τοὺς διῶκτες. Ἐμεῖς διωχτήκαμε ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος…

4 σχόλια:

 1. Ανώνυμος28/12/17, 10:16 π.μ.

  Μπράβο π. Σάββα. Σταρατες κρητικές κουβέντες. Γιατί αλλοιώνουν κάποιοι τον Αγ.Θεοδωρο τον Στουδίτη σε τέτοιο βαθμό που αποτελεί σκάνδαλο! Αν τουλάχιστον τον είχαν μελετήσει θα μπορούσαν να παρουσιάσουν την ακριβή διδασκαλία του, τώρα από δω κι από κει παίρνοντας κομμάτια σκόρπια από επιστολές του σε διαφορετικές χρονικές περιόδους τι έχουν να πουν; Δικαιολογούν τα αδικαιολογητα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος28/12/17, 1:36 μ.μ.

  Ο λαος εχει μια παροιμια για ολους εμας!ητε κληρικους ητε λαικους."Δασκαλε που διδασκες και νομο δεν εκρατεις"!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος29/12/17, 2:09 μ.μ.

   Τί εννοείς? Τί δέν κρατάει ο Πάτερ Σάββας? από κατηγορίες καί λασπολογία άλλο τίποτε, γιά εμάς τούς Χριστιανούς τού πληκτρολογίου.

   Διαγραφή
 3. Ανώνυμος29/12/17, 5:48 μ.μ.

  ΕΥΓΕ ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑ! ΛΕΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΦΙΛΟΙ ΝΑΙ, ΟΧΙ ΟΜΩς ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΟΓΩ ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ. ΠΕΣ ΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΣΑΒΒΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΛΑΘΗ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΥ ΚΑΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ. ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΤΑ ΜΠΕΡΔΕΥΕΙ, ΑΡΚΕΤΑ ΛΑΘΗ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ...

  ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.