Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

Ο εκ Πρεβέζης μοναχός ΜΩΫΣΗΣ ανακηρύσσει εαυτόν …προφήτη!!!
Νά, ποιός καὶ γιατί διδάσκει τὴν «ἀναλαμπὴ τῆς Ὀρθοδοξίας»!
Τοῦ χρειάζεται γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὸ προφητικό του προφίλ!
νακάλυψε κάποιον ἄγνωστο Φασούλα, τὸν ἀνακήρυξε χαρισματοῦχο προφήτη, γιατὶ μιλᾶ γιὰ κάποιον "νέο Μωϋσῆ". Καὶ μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι ὁ ἑαυτός του εἶναι ὁ "νέος Μωϋσῆς"!!!!
Καὶ κρίμα!  Ὑπάρχουν νοήμονες ἄνθρωποι ποὺ τὸν προσέχουν καὶ τὸν προωθοῦν!
  (Στὸ βίντεο 26:00 ἑξῆς): Δημοσιογράφος: Ὑπάρχει ἕνα βιβλίο τοῦ 1886 τοῦ Κυριαζῆ Φασούλα, μὲ τίτλο «Μία Προφητεία μόνον διὰ τὴν Ἑλλάδα». Τι πιστεύετε γι’ αὐτὸ τὸ βιβλίο. Τί μπορεῖ (ἀπ’ αὐτὲς τὶς προφητεῖες ) νὰ ἐπαληθευτεῖ; Ὑπάρχει κάποια προφητεία ἀπ’ αὐτὲς ποὺ εἶναι καταγεγραμμένες ποὺ ἔχει ἤδη ἐπαληθευθεῖ;
    π. Μωϋσῆς: Ναί, ὑπάρχουν. Νὰ ποῦμε ὅμως στὸν κόσμο ὅτι αὐτὲς οἱ Προφητεῖες βρέθηκαν μετατυπωμένες σὲ κελὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὶς Καρυές. Τὸ κελὶ λέγεται Ὑπαπαντὴ τοῦ γέροντος
Παϊσίου, φέροντας χρονολογία 1866. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς πράγματι ἦταν χαρισματοῦχος· μιλᾶ γιὰ μετάνοια καὶ φυσικὰ ὁράματα καὶ προφητεῖες ποὺ ἔχει πεῖ, ἔχουν ἐκπληρωθεῖ.
    Πρὶν 3-4 μῆνες μὲ πῆρε τηλέφωνο μία κυρία καὶ μοῦ διάβασε μία προφητεία μέσα ἀπὸ τὸ βιβλίο (τὸ ὁποῖο δὲν τὸ γνώριζα τότε) καὶ μὲ ἄφησε ἄφωνο, γιατὶ ἀνέφερε τὸ ὄνομα ἑνὸς νέου Μωϋσῆ. Ἐγὼ στὴν ἀρχὴ δὲν θέλησα νὰ τὸ πιστέψω, ἀλλὰ στὴν πορεία, μέσα στοὺς τέσσερις αὐτοὺς μῆνες οἱ διωγμοί μου ἐντάθηκαν καὶ ὅλο καὶ πιὸ πολὺ βιώνω στὸ πετσί μου αὐτὴ τὴν προφητεία (στὸ βίντεο 31:00 ἑξῆς):
    «Νέος Μωϋσῆς θέλει ἔλθει ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος, θὰ εἶναι ἀπαίδευτος ἀπὸ γράμματα καὶ θὰ κηρύττει λόγο μετανοίας καὶ θὰ καταστραφεῖ ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν διδασκάλων καὶ κακολόγων. Καὶ ἡ διδαχὴ αὐτοῦ, οὐχὶ αὐτοῦ ἀλλὰ τῆς θείας διδασκαλίας… Ἐὰν δὲν κηρύξει νέος Μωϋστῆς, τὸ ἔθνος αὐτὸ δὲν ἀνασταίνεται, ἀλλὰ μέλει νὰ ἀπωλεσθεῖ…». Νὰ σημειώσω καὶ κάτι ἄλλο γιὰ νὰ κατανοηθεῖ, πῶς αὐτὴ ἡ προφητεία ἐκπληρώνεται στὸ πρόσωπό μου, γιατὶ ἀπὸ τὸ 1860 καὶ μετά, δὲν ἔχει βγεῖ κάποιος μὲ τὸ ὄνομα Μωϋσῆς ποὺ νὰ κηρύττει μετάνοια! Εἶμαι ὁ μόνος ποὺ κηρύττει μετάνοια αὐτὴ τὴν στιγμὴ στὴν Ἑλλάδα. Καὶ λέει (ἡ προφητεία) «ἀπαίδευτος ἀπὸ γράμματα». Ἐγὼ δὲν ἔχω βγάλει πανεπιστήμιο καὶ μπροστὰ σἐ ὅλους αὐτοὺς τοὺς Πανεπιστημιακοὺς θεολόγους, τοὺς ρήτορες μὲ τὴ φοβερὴ εὐγλωττία, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἄδεια ψυχή, εἶμαι ἀπαίδευτος. Καὶ λέει, «θὰ καταστραφεῖ ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν διδασκάλων καὶ κακολόγων». Ἔχω ὑποστεῖ αὐτὴ τὴν στιγμὴ τρεῖς διωγμούς, ἀπὸ τρία μοναστήρια· μοῦ ἔχουν ἀκυρώσει πάρα πολλὲς ὁμιλίες· ἔχουν τηλεφωνήσει ἀκόμα καὶ σὲ σπίτια πιστῶν νὰ μὴ μὲ δεχθοῦν καὶ πάρα πολλὰ ἀκόμα.
    Ὑπάρχουν «3 λόγοι ποὺ μὲ διώκει αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἡ διοικούσα Ἐκκλησία. Ὁ βασικότερος λόγος εἶναι γιατὶ κηρύττω ἀλήθειες. Κι αὐτοὶ δὲν ἔχουν τὴν ἀλήθεια. Εἶναι μέσα στὸ σκοτάδι. Φορᾶνε ράσα, ἀφήνουν γένια… ἀλλὰ ἐξυπηρετοῦν ἄλλους σκοπούς. Ἐγὼ εἶμαι καθαρός. Αὐτοὶ δὲν εἶναι καθαροί…
    Ἐδῶ ἡ προφητεία αὐτὴ ποὺ μιλάει γιὰ νέο Μωϋσῆ λέει ὅτι «ἡ διδαχὴ αὐτοῦ, οὐχὶ αὐτοῦ ἀλλὰ τῆς θείας διδασκαλίας». (Αὐτό) γι’ αὐτοὺς ποὺ μὲ λένε πλανεμένο. Καὶ μᾶς δίνει μιὰ ἐλπίδα αὐτὴ ἡ προφητεία ποὺ λέει ὅτι …ἐφ’ ὅσον πλέον κάποιος Μωϋσῆς κηρύττει, τὸ ἔθνος θὰ ἀναστηθεῖ! Εἶναι μιὰ μεγάλη ἐλπίδα καὶ προσπαθῶ μέσα ἀπὸ τὶς προφητεῖες νὰ δώσω κουράγιο στὸ λαό, γιατὶ τὰ δεινὰ θὰ χειροτερέψουν, νὰ μὴν ἀποκάμουμε...  Ἡ Ἑλλάδα μας λόγῳ τῆς μετανοίας, ποὺ θὰ ἀναγκάσει ὁ Θεὸς τὸν Λαὸ μὲ τὰ δεινὰ νὰ γίνει, ὁπότε θὰ ἀναστηθεῖ ἡ πατρίδα μας.
    Ὁ Κύριός μας περιμένει 8 χρόνια, μετὰ ἀπὸ τὶς δυσκολίες ποὺ ἦρθαν τὸ 2010, καὶ θὰ ἀναγκαστεῖ, σὰν καλὸς Πατέρας νὰ τὸ κάνει αὐτό. Ἂν δὲν τὸ κάνει, ἡ Ἑλλάδα δὲν θὰ ὑπάρχει σὲ 5-10 χρόνια.
    Πολὺ πιθανὸν τὸ ποθούμενο (γιατὶ ἡ Ἑλλάδα μας οὐσιαστικὰ δὲν εἶναι ἐλευθερωμένη· ἀπὸ τὸ 1831 καὶ μετά, ἔχουμε μόνο μικρὲς ἀναλαμπὲς ἐλευθερίας· ἡ Ἑλλάδα ἐλευθερώθηκε τρία χρόνια μὲ τὸν Καποδίστρια, καὶ ἴσως λίγο μὲ τὸν Μεταξά…) νὰ ἀρχίσει τὸ 2018, ὅλα νὰ ξεκινήσουν ἐφέτος… μὲ τὴν ἐπέμβαση τῶν Ρώσων… Ἄρα ἡ Ἑλλάδα μας, μετὰ ἀπὸ αὐτὰ θὰ ἐλευθερωθεῖ.

14 σχόλια:

 1. Ανώνυμος29/3/18, 11:21 μ.μ.

  Αναλαμπή της Ορθοδοξίας δεν είναι όταν συνέλθει Ορθόδοξη Οικουμενική Σύνοδος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος30/3/18, 12:20 π.μ.

  Μωραίνει Κύριος ὅν βούλεται ἀπολέσαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος30/3/18, 10:03 π.μ.

  ΒΑΡΕΘΗΚΑΜΕ! ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Π.ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος30/3/18, 11:05 π.μ.

  Λυπηθείτε τον. Είναι μια τραγική προσωπικότητα. Προσευχηθείτε να ανανήψει, να καταλάβει την πλάνη του. Και σεις που τον προωθείτε, δεν σκέπτεσθε την μεγάλη σας ευθύνη.
  Ι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος30/3/18, 11:48 π.μ.

  Μην ξεχνάμε ότι καί ο Π.Μωϋσης είναι άνθρωπος!Ολοι μας λίγο πολύ κάνουμε λάθη εκ του πονηρού.!Τό λάθος του είναι ότι δέν χειρίστηκε σωστά τό θέμα τών προφητειών!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος30/3/18, 2:46 μ.μ.

   Αδελφε, εδω δεν καταδικαζεται ο ανθρωπος, αλλα η πλανη. Μην τα μπερδευουμε.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος31/3/18, 11:41 π.μ.

   Αυτά παθαίνει όποιος ασχολείται με προφητείες!!'ητε ρασοφόρος ήτε λαϊκός..!

   Διαγραφή
 6. Ανώνυμος30/3/18, 6:08 μ.μ.

  Είναι άλλη μια δοκιμασία για την αγάπη μας.
  Οφείλουμε να του λέμε μεν το σωστό,αλλά να του φερόμαστε με αγάπη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος30/3/18, 6:37 μ.μ.


  Ο Θεός να ελεησει τον αδελφό μας Π. Μωυσή, ειναι εξαιρετικος ως ανθρωπος, έχει πεσει ομως σε μεγάλη όμως Πλάνη και δαιμονιο. Το οτι μιλάει μαλιστα ο Θεος, έτσι όπως τα λέει στα δηθεν ουρανια μηνυματα, οπως στο παρακατω, π Π. Μωυσης είναι ύψιστη πλάνη! Ας προσευχηθουμε με αγάπη Θεού γι αυτόν εμείς οι αμαρτωλοί και πρώτος ολων εγώ.

  http://www.triklopodia.gr/%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B9-4/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αναξαγόρας Ι.Π.30/3/18, 9:15 μ.μ.

  Κρίμα στον ιστολόγο που φαρμακώνει ψυχές με τούτον τον ψευδοπροφήτη.Άλαξαν την Αγία Γραφή γιατί δεν τους αρέσει.Πατριδολάτρες δαιμονολόγοι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος31/3/18, 8:08 π.μ.

  Όσο και αν κάνει λάθος,εμείς αγαπούμε τον π.Μωυσή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος31/3/18, 11:47 π.μ.

   Ο πρφήτης Μωϋσής
   μπορεί να κάνει λάθος,αλλά θα μετανοήσει σύντομα μετά από αυτά που θα του γράψω.Γι‘αυτές τις καταστάσεις το κελύτερο πράγμα είναι ο διάλογος.

   Διαγραφή
 10. Δεν είπε κανείς ότι δεν τον αγαπάμε. Επειδή ακριβώς τον αγαπάμε και για το ότι είναι αγωνιστής και διώχθηκε για την αγάπη του Χριστού και γιατί είναι εικόνα Χριστου, πρέπει να του επιστήσουμε την προσοχή ότι πλανάται και πρέπει να προσέξει τη συμπεριφορά του ως προς τον σκανδαλισμο των πιστών. Είναι κρίμα να χαρακτηρίζεται ως ψευδοπροφήτης!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος31/3/18, 12:44 μ.μ.

   Το σωστό είναι να τον ονομάζεις προφήτη και όχι ψευδοπροφήτη.Αφού έτσι μας λέει στο βίντεο,ότι είναι ο νέος Μωϋσής που θα σώσει την Ελλάδα με τις προφητίες του.Το βίντεο το άκουσες;Την διαστροφή στην Αγία Γραφή την διάβασες;;Εκτός αν δεν κατάλαβα καλά το ‘‘είναι κρίμα να χαρακτηρίζεται ως ψευδοπροφήτης‘‘!

   Διαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.