Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

Οι διωγμοί σιγά-σιγά επεκτείνονται! (Βίντεο-Ομιλία π. Ευθυμίου Τρικαμηνά) --Να, με ποιό αισχρό τρόπο επικρατεί η αίρεση!


ΟΣΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ
ΟΙ ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟ

ΤΟΣΟ ΟΙ ΟΛΙΓΙΣΤΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΕΔΡΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΝΕΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ
στὸ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ἀπὸ Ἁγιορεῖτες τῆς Λαύρας

ποὺ μᾶς μεταφέρει ὁ π. Εὐθύμιος       Στὰ Καυσοκαλύβια ὑπάρχει κάποιος π. Γεώργιος, ὁ ὁποῖος ἔχει ἁγιογραφήσει εἰκόνα τῆς Παναγίας ποὺ στὸ ἕνα της χέρι κρατάει τὸ Βατικανὸ καὶ στὸ ἄλλο τὴν Ἁγιά-Σοφιά. Δείχνει δηλαδή τὴν Παναγία νὰ ἑνώνει τὰ διεστῶτα, τὴν αἵρεση μὲ τὴν Ὀρθοδοξία, τὸ Βατικανὸ μὲ τὸ Φανάρι. Αὐτὴ ἡ εἰκόνα κυκλοφόρησε, ἔχουν γραφεῖ καὶ βιβλία καὶ κείμενα στὸ διαδίκτυο.
     Γι’ αὐτὴν τὴν εἰκόνα καὶ τὴν ἐξτρεμιστικὴ στάση τοῦ ἱερομονάχου π. Γεωργίου (ὁ ὁποῖος μάλιστα καυχιέται ὅτι εἶναι πνευματικοπαίδι τοῦ ἁγίου Πορφυρίου) ἀντέδρασαν κάποιοι ἁγιορεῖτες Πατέρες ποὺ δὲν εἶναι ἀποτειχισμένοι· δὲν πήγαιναν νὰ πάρουν ἀντίδωρο ἀπὸ τὸ χέρι του, νὰ κοινωνήσουν κ.λπ. Συγκεκριμένα φέτος, τὴν Μ. Τετάρτη, αὐτοὶ οἱ δυό-τρεῖς Ἁγιορεῖτες δὲν πῆγαν νὰ χριστοῦν ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ π. Γεωργίου.
      Ἀμέσως ἐστάλη ἀπὸ τὴν Λαύρα (ὅπως ἄλλοτε ἔστελνε «ἐξαρχία» τὸ Πατριαρχεῖο) μιὰ ὁμάδα μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἡγούμενο καὶ πραγματοποίησαν Σύναξη τῆς Σκήτης. Ἐκεῖ ὁ Ἡγούμενος τοὺς ἀνακοίνωσε ὅτι, ὅποιοι δὲν κοινωνᾶνε ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ π. Γεωργίου καὶ δὲν τὸν ἀναγνωρίζουν καὶ κρατοῦν αὐτὴ τὴν στάση, νὰ σηκωθοῦν νὰ φύγουν ἀπὸ τὰ Καυσοκαλύβια.
      Τοὺς εἶπαν βέβαια καὶ ἄλλα φαιδρὰ καὶ ἀξιοθρήνητα πράγματα, ὅπως ὅτι μόνο οἱ ἀλλόθρησκοι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μπαίνουν στὸν Ναό, ἀλλὰ θὰ περιορίζονται στὸν Πρόναο. Οἱ αἱρετικοί, ὅμως, Παπικοὶ καὶ Προτεστάντες, μποροῦν νὰ ἐκκλησιάζονται, νὰ παρευρίσκονται στὸν Ναὸ κατὰ τὴν ὥρα τῆς Θ. Λειτουργίας!!!

      Ἄρα, οἱ Πατέρες αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἔταξαν ἐκεῖ τὴ ζωή τους καὶ γιὰ λόγους Πίστεως ἔμμεσα ἐκδιώκονται ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος! Κι αὐτὸς εἶναι ἕνας λόγος ποὺ φοβοῦνται νὰ ἀποτειχιστοῦν!
Περυσινὴ ἀνάρτηση ἀπὸ "synaksiorthodoxon"


Στά Καυσοκαλύβια ...

      Στά Καυσοκαλύβια
η Μεγίστη Λάυρα επέβαλε εφημέριο τής Σκήτης τόν π.  Γεώργιο Αλευρά ο οποίος κατασκεύασε μία ασεβή εικόνα μέ τήν Παναγία νά κρατάει στό ένα χέρι τήν αγία Σοφία ναός Κων/λεως σύμβολο Ορθοδοξίας καί στό άλλο τόν άγιο Πέτρο ναό τού Βατικανού καί λανσάρει μέ κάθε αθέμιτο τρόπο τήν ένωση μέ τίς αιρέσεις.


17 καυσοκαλυβίτες μοναχοί υπέγραψαν διαμαρτυρία καί οι προϊστάμενοι τής μονής αφού είδαν τά στοιχεία πού προσκόμισαν οι πατέρες και παραδέχθηκαν ότι όντως ξεπέρασε τούς υπόλοιπους οικουμενιστές κατέληξαν να πουν ότι όποιος δεν τον δέχεται να φύγει από την σκήτη.

Και ερωτούμε καλοί μας χριστιανοί, είναι σωστό να συμπροσεύχεται ένας ορθόδοξος χριστιανός πού πιστεύει αληθινά τόν Χριστό με αυτούς τους υποκριτές στους ναούς που τους βεβηλώνουν οι ασεβείς οικουμενιστές;

Έως πότε οι ιερείς τού Υψίστου θά αδιαφορούν για την προδοσία της πίστεως και έως πότε θα φοβούνται «από των αποκτεννόντων το σώμα»(Ματθ.10,28)

« Ει ο Θεός μέθ΄ημών ουδείς καθ΄ημών». Αν έχουμε τον Θεό μαζί μας να μη φοβούμαστε τίποτα, ενώ αν καταπατούμε την συνείδηση, τότε να φοβούμαστε, διότι θα χάσουμε τα πάντα δηλ. τον Θεό.


επίσκεψη του π. Γεωργίου Αλευρά στον Βαρθολομαίο ...! 
Γιατί να μην γίνει μία ακόμη αγιοκατάταξη;;

Ας διαχωρίσουμε την θέση μας όχι από την μία αγία καθολική και αποστολική Εκκλησία πού είναι η αληθής ομολογία πίστεως όπως απάντησε ο άγ. Μάξιμος, αλλ’απ’αυτούς πού οδηγούν την μόνη αληθινή Εκκλησία τού Χριστού στην αντίχριστη ένωση των εκκλησιών και
απ’όσους τούς ακολουθούν καταπατώντας την συνείδησή τους.

Πολλοί πατέρες εξαπατούνται και λένε «όλοι μαζί θ΄αντιδράσουμε», εφόσον η ομολογία είναι προσωπική υπόθεση,ενώ το σύνολο ακολουθεί την πλατεία και εύκολη οδό τής απωλείας.

Ο Κύριος είπε «Εισέλθετε δια τής στενής πύλης, ότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός η απάγουσα εις την απώλειαν και πολλοί εισιν οι εισερχόμενοι δι’αυτής.Τί στενή η πύλη καί τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν καί ολίγοι εισίν οι ευρίσκοντες αυτήν»(Ματθ.7,13).

Σκανδαλισμένος Αγιορείτης Μοναχός.
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.