Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Ποιους να αποφύγουμε στην αποτείχιση!Σχόλιο στὸ παρακάτω ἄρθρο π. Παΐσιου:

Τὶ νὰ ἀποφύγουμε στὴν ἀποτείχιση


 ΑΡΧΙΜ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΦΙΛΩΤΑ

    ταν μᾶς ἐξαπέλυσε τὴν νέα ἁπανταχοῦσα του, ὡς ἄλλος νεφεληγερέτης Δίας ὁ π. Παΐσιος Παπαδόπουλος, ἐπιτιθέμενος ἄλλη μιὰ φορὰ στοὺς ἀδελφούς του ἀποτειχισμένους, σκεφτήκαμε ὅτι πρέπει νὰ τὴν ἀγνοήσουμε, “δίδοντας τόπο στὴν ὀργή”. Ὅμως αὐτὴ δημοσιεύτηκε σὲ ἄλλα ἱστολόγια, ὁπότε εἴμαστε πλέον ἀναγκασμένοι νὰ τὴν παραθέσουμε, ἀφοῦ πρῶτα σχολιάσουμε κάποια σημεῖα της.
     Γράφει:
   «Κατακρεουργούν ορισμένοι αποτειχισμένοι τους πνευματικούς τους αδελφούς και γελούν οι Οικουμενιστές… Γράφουν δογματικά, παραθέτουν αποσπάσματα από τους Αγίους Πατέρες και νομίζουν ότι αυτό είναι η θεολογία και αυτό είναι  η Ορθοδοξία. Όμως το ύφος τους και το ήθος, τους αποκαλύπτει πολύ ρηχούς ως προς την ορθόδοξη πνευματικότητα και ξένους ως προς την Ορθοδοξία!».
    Δὲν γνωρίζουν τὸν Θεό, συνεχίζει, γιατί ὅποιος «γνωρίζει τον Θεό δὲν εξευτελίζει τον αδερφό τουορισμένα ιστολόγια προσφέρουν “αίματα” των αδελφών τους και ο μανιασμένος όχλος τους ακολουθεί. Και αυτό λέγεται ορθόδοξη πνευματικότητα! Μου θυμίζει κάτι μουσουλμάνους που πυροβολούν το κοινό σε σχολεία»!
    Ἀκοῦστε λόγια πνευματικοῦ πατρὸς ποὺ μᾶς κάνει διδασκαλία «πνευματικῆς ζωῆς», τὴν ποιότητα τῆς ὁποίας ἐμεῖς παραδεχόμαστε ὅτι δὲν ἔχουμε, αὐτὸς ὅμως πιστεύει ὅτι ἔχει καὶ ἀπὸ τὰ ὕψη της μᾶς κρίνει! Πρῶτα-πρῶτα θεωρεῖ ὅτι κάποια πράγματα εὐφραίνουν τοὺς Οἰκουμενιστὲς καὶ τοὺς κάνουν νὰ γελοῦν, κι αὐτὸς παρὰ τὴν συνειδητοποίηση αὐτή,  συνεχίζει νὰ τοὺς δίνει αὐτὴ τὴ χαρά! Ἢ μήπως νομίζει ὅτι μὲ ὅσα γράφει, οἱ Οἰκουμενιστὲς θὰ κλάψουν;
     Μᾶς κατηγορεῖ γιὰ τὰ λάθη ποὺ στὸν ἀγώνα κάνουμε (καὶ ὅσα κατὰ τὴν φαντασία του διαπράττουμε), μᾶς συκοφαντεῖ ὅτι «ἐξευτελίζουμε τοὺς ἀδελφούς μας»! Ποιούς ἀδελφούς, ἄραγε ἐννοεῖ; Τὴν κριτικὴ τῶν ἀντι-πατερικῶν θέσεων τοῦ π. Θεοδώρου  Ζήση, τοῦ π. Μάξιμου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, ποὺ γίνεται ἀπὸ ἀγάπη στὴν ἀλήθεια καὶ πρὸς ἐκείνους ποὺ τὴν παραβαίνουν; Αὐτὸ ὀνομάζει ἐξευτελισμό; Τελικὰ τὸν καθένα μας τὸν ἐξευτελίζουν οἱ ἄλλοι ἢ οἱ πράξεις του;
    Καὶ ἂν ἐξευτελισμὸς εἶναι ἡ κατάδειξη τῶν λαθῶν τῶν ἄλλων, τότε γιατί κι αὐτὸς κάνει τὸ ἴδιο; Γιατί ἐξευτελίζει τοὺς ἄλλους ἀποτειχισμένους ἀδελφούς του δημόσια καὶ σὲ τέτοιο μεγάλο βαθμό, ὥστε νὰ τοὺς παρομοιάζει  μὲ  ἐγκληματίες «Μουσουλμάνους  που πυροβολούν»!
     Καὶ ποῦ ἀποδίδεται αὐτὸς ὁ «ἐξευτελισμός» –τὸ ὁποῖον βέβαια διαπράττουν οἱ ἄλλοι κι ὄχι αὐτός– σύμφωνα μὲ τὴν θεόπνευστη σκέψη τοῦ «πνευματοφόρου» αὐτοῦ πατρός; Προβαίνουν λέει, κάποιοι ἀποτειχισμένοι,

σ' αὐτὴν τὴν ἐνέργεια, γιατὶ δὲν ἔχουν τὴν ἁγιοπνευματικότητα του! Ὁποία «ὑψηλὴ πνευματικότητα», νὰ ὑβρίζει καὶ νὰ συκοφαντεῖ, αὐτοπροβάλλοντας τὶς «ἱκανότητες» ἀρχιστρατήγου (ποὺ διαφημίζει τὸν ἑαυτό του ἔμμεσα ὅτι ἔχει), ἀφοῦ μπορεῖ νὰ διακρίνει ἀπὸ τὰ «πνευματικά του ὕψη» τὰ λάθη, ὅσων ἀποτειχισμένων εὐτελίζει! Νά, λοιπόν, τί δὲν ἔχουν οἱ ἄλλοι, ἀλλ’ ἔχει αὐτός:
      «Χρειάζεται να έχει κανείς πέννα βουτηγμένη στο αθάνατο μελάνι της εμπειρίας των αγίων και της Χάριτος που βίωναν, να έχει τον ηρωϊσμό του Λεωνίδα, την δεξιοτεχνία στην μάχη του Αχιλλέα, την επινοητικότητα του Οδυσσέα και την στρατηγική ικανότητα και την ανδρεία του στρατηλάτη Μεγάλου Αλεξάνδρου».
     Δὲν ἔχει καταλάβει ὁ ἐν λόγῳ πατὴρ ὅτι ὁ λαός, τὸ ποίμνιο ἔχει κουραστεῖ ἀπὸ τὴν ἀνακολουθία, τὴν ἀσυνέπεια, τὴν αὐτοανάδειξη, τὴν δοκισησοφία, τὴν ἐπίρριψη εὐθυνῶν πάντα στοὺς ἄλλους. Εἶναι τόσος ὁ πόνος τῶν πιστῶν, ποὺ τέτοιες ἀμπελοφιλοσοφίες (ὅπως οἱ παραπάνω) δὲν τὸν συγκινοῦν πιά, γιατὶ ἡ προδοσία ζεῖ καὶ βασιλεύει σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς του. Ἀσχολούμενος ὁ ἐν λόγῳ πατὴρ μὲ τὴν εἰκόνα του πρὸς τὰ ἔξω (ἐξ οὗ καὶ οἱ προσωπικὲς ἀναφορὲς καὶ αὐτοαθωώσεις) δὲν ἀφουγκράζεται πιὰ τὸ ποίμνιο καὶ τὶς ἀνάγκες του.
     Μὲ εὐκολία ἀναφέρεται, ὁ ἐν λόγῳ πατήρ, στοὺς ἥρωες, ἀλλὰ ξέχασε ὅτι ὁ Λεωνίδας φύλαξε Θερμοπῦλες μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους καὶ δὲν ἔφυγε· ὁ Ἀχιλλέας -ἀντίθετα ἀπὸ τὸν Ἀγαμέμνονα- ἔδειξε ὑπευθυνότητα καὶ σύνεση στὴν σύναξη τοῦ στρατεύματος, ζητοῦσε δὲ τὴν μάχη πάντα στὴν πρώτη γραμμὴ κι ὄχι τὰ μετόπισθεν· ὁ Ὀδυσσέας ἔθεσε τὴν ἐξυπνάδα του γιὰ τὸ κοινὸ καλό· καὶ ὁ Ἀλέξανδρος τόνιζε τὸ πανελλήνιο χαρακτῆρα τοῦ ἀγῶνος του μὴν ὑποκύπτοντας σὲ Κασσάνδρες καὶ φατρίες.
    ν τέλει εἶναι μάταιο νὰ τοῦ παρουσιάσουμε μὲ πόσο πόνο ἀλλὰ καὶ αὐστηρότητα γράφουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες γι’ αὐτοὺς ποὺ διαστρέφουν τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση, χωρὶς νὰ αἰσθάνονται ὅτι «κατακρεουργοῦν», ἀλλ’ ὅτι ἀγωνίζονται μὲ ἀγάπη γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς ἀλήθειας τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ὀρθοπραξίας. Κι ἔχουμε χρέος κατὰ τὴν διδασκαλία τους, παρὰ τὴν μικρότητά μας, νὰ τοὺς μιμούμαστε.
   Καὶ εἶναι ἀκόμα μάταιο νὰ χρησιμοποιήσουμε ἐπιχειρήματα γιὰ τὸ μεγάλο λάθος του νὰ γράφει ἐναντίον ὅλων, ἀλλ’ ὄχι καὶ ἐναντίον κάποιων Παλαιοημερολογιτῶν, μὲ τοὺς ὁποίους συμφωνεῖ, ἂν καὶ κατηγορήθηκε ὅτι ἐκεῖ θέλει νὰ μᾶς πάει, καὶ ἡ ἀντίρησή μας σ’ αὐτὸ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς κύριους λόγους  ποὺ κίνησε καὶ συνεχίζει νὰ κινεῖ τὴν ὀργὴ καὶ τὴ χολή του ἐναντίον μας καὶ ἐναντίον τοῦ πνευματικοῦ μας.
     Νὰ τοῦ θυμίσουμε ὅτι τηλεφωνικὰ μᾶς εἶπε ὅτι εἶχε πνευματικὸ κάποιο Ἁγιορείτη, ζηλωτή τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν παρέα του, ἦρθαν καὶ διέλυσαν κάθε καλὴ προσδοκία, καὶ πρόθεση, καὶ διάθεση ὑπῆρχε στὸ χῶρο τῶν ἀποτειχισμένων καὶ στὶς ψυχὲς ὅσων περίμεναν νὰ δοῦν ὁμόνοια καὶ ἑνότητα γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν. Παρότι μὲ χαρὰ ἀρχικὰ τοὺς ἀκολουθήσαμε. Καὶ δὲν ζήτησε ποτὲ συγγνώμη γι’ αὐτὴ τὴν καταστροφή, ἀλλὰ βγαίνει καὶ τιμητὴς ὅσων ὑποστήριξαν τὴν παρορμητικὴ ἔστω ἔξοδό του στὸν ἀγώνα κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ διὰ τῆς ἀποτειχίσεως, ἐνῶ αὐτὸς τοὺς κατασυκοφάντησε, τοὺς κατασυκοφαντεῖ καὶ τοὺς διασύρει.
Σημάτης Παναγιώτης


Τὶ νὰ ἀποφύγουμε στὴν ἀποτείχιση

ΑΡΧΙΜ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΦΙΛΩΤΑ

    Η πνευματική ζωή για τον ορθόδοξο πιστό δεν είναι μια διανοητική κατάσταση αποτέλεσμα κοσμικής εκπαιδεύσεως. Ούτε πάλι είναι μία ψευδαίσθηση πνευματικής αυτάρκειας που προκύπτει από μία τυπολατρική παρακολούθηση εκκλησιαστικών ακολουθιών που τελούνται κατά τις συνάξεις. Ούτε βέβαια είναι και μια ξηρή εφαρμογή τυπικών διατάξεων, ενταλμάτων, ακόμη και κανόνων χάριν των οποίων κατακρεουργούν ορισμένοι αποτειχισμένοι τους πνευματικούς τους αδελφούς και γελούν οι Οικουμενιστές. Επίσης, δεν είναι μια στεγνή εμμονή στην δογματική διδασκαλία χωρίς την παράλληλη αγιασμένη ζωή. Ορισμένοι γράφουν δογματικά, παραθέτουν αποσπάσματα από τους Αγίους Πατέρες και νομίζουν ότι αυτό είναι η θεολογία και αυτό είναι  η Ορθοδοξία. Όμως το ύφος τους και το ήθος, τους αποκαλύπτει πολύ ρηχούς ως προς την ορθόδοξη πνευματικότητα και ξένους ως προς την Ορθοδοξία!
     Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς  μᾶς εἶπε· «αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν» (Ἰω. 17,3). Πώς όμως κάποιος που γνωρίζει τον Θεό εξευτελίζει τον αδερφό του, μάλιστα τον συναγωνιστή στην πίστη, ακόμη και αν έσφαλε; Όλοι κάνουμε λάθη και, μάλιστα, μεγάλα λάθη! Η τακτική να εξευτελίζω τον αδερφό μου την ώρα εκείνη είναι έργο Θεού; Αν υπάρχει κάτι στην αποτείχιση το οποίο μας αηδιάζει και μας κουράζει είναι αυτό, και βέβαια περισσότερο από τους Οικουμενιστές, διότι τουλάχιστον από εκείνους δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό αλλά από ανθρώπους της αποτείχισης δεν αναμέναμε να δούμε τέτοιο ήθος! Γνωρίζεται όλοι πολύ καλά ότι έχω διαφοροποιηθεί από τον π. Θεόδωρο τον Ζήση γιατί ακριβώς φοβόμουν αυτά που τώρα βλέπω. Να τον ακολουθούν κάποιοι στα λάθη του, στις εσφαλμένες θέσεις του και εξ αιτίας αυτού ή να μην  πετύχει η αποτείχιση στον στόχο της ή να κοντεύει να διαλυθεί. Αποστασιοποιήθηκα από εκείνους που ομιλούσαν για άκυρα μυστήρια, μολονότι θα μπορούσα να τα έχω καλά μαζί τους και να είμαι αρεστός. Διαφοροποιήθηκα  και από ορισμένους Αγιορείτες για να μην λέω πράγματα που δεν θεωρώ σωστά για τον Όσιο Παΐσιο. Γνωρίζεται επίσης πολύ καλά ότι κρατούσα μια επιφυλακτική στάση στους πατέρες της Αγίας Παρασκευής, διότι κάτι δεν μου άρεζε! Το να βγαίνει όμως κανείς να τα ισοπεδώνει όλα, όχι απλώς με εξοργίζει αλλά μετάνοιώνω την όποια σχέση είχα μαζί τους και κλείνω οριστικά την πόρτα μέχρι δημοσίας αποκήρυξης της πλάνης. Όταν τα κάνει αυτά κάποιος έχοντας και πνευματικό της αποτείχισης θεωρώ υπεύθυνο όχι μόνο τον ίδιο αλλά και τον πνευματικό του και όλο το περιβάλλον τους το οποίο φαίνεται ότι πήρε στραβό δρόμο. Μου θυμίζει κάτι από τις αρένες στην αρχαία Ρώμη που ο λαός ήθελε άγρια θεάματα, μονομαχίες και αίματα. Το ίδιο γίνεται με ορισμένα ιστολόγια προσφέρουν “αίματα” των αδελφών τους και ο μανιασμένος όχλος τους ακολουθεί. Και αυτό λέγεται ορθόδοξη πνευματικότητα! Μου θυμίζει κάτι μουσουλμάνους που πυροβολούν το κοινό σε σχολεία, αγορές, τον άμαχο πληθυσμό και στο τέλος αφού κάνουν την ζημία αυτοπυροβολούνται εκεί θα φτάσουμε;
    Πώς να μπορέσει όποιος αληθινά αγαπά την Ελλάδα και την Ορθοδοξία μπροστά στα μάτια των συνανθρώπων και των συμπολιτών του να παρουσιάσει ολοζώντανα και μαστορικά τον  πνευματικό κατήφορο που πήρε η πατρίδα μας; Πώς να κατορθώσουν οι πνευματικοί άνθρωποι των ημερών μας που έχουν αγάπη για αυτό τον τόπο που είναι ποτισμένος με αίματα αγίων και ηρώων να ξυπνήσουν την συνείδηση του νεοέλληνα και να ενσταλάξουν στην ψυχή του το ενδιαφέρον για τις άσχημες εκκλησιαστικές εξελίξεις την ώρα που αποστάτησαν οι εκκλησιαστικοί ταγοί από την ορθόδοξη Παράδοση καθώς συμφώνησαν την εξίσωση της ορθοδοξίας με τις αιρέσεις τις οποίες επισήμως αναγνώρισαν ως Εκκλησίες; Χρειάζεται σήμερα σ’ έναν καιρό ολότελα σκοτισμένο που η εκκλησιαστική ανευθυνότητα και η πολιτική ανοησία έχουν κυριαρχήσει και η πονηρία θεωρείται κατόρθωμα να έχει κανείς πέννα βουτηγμένη στο αθάνατο μελάνι της εμπειρίας των αγίων και της Χάριτος που βίωναν, για να μπορέσει να γράψει αυτά που χρειάζονται και να οδηγήσει τις ψυχές στην μετάνοια. Χρειάζεται να έχει γλώσσα προφητική όπως του Ησαΐα, του Ιερεμία, του Ιεζεκιήλ. Χρειάζεται να έχει αναμένη την λαμπάδα της ψυχής με την φλόγα της Πεντηκοστής. Χρειάζεται να έχει τον ηρωϊσμό του Λεωνίδα, την δεξιοτεχνία στην μάχη του Αχιλλέα, την επινοητικότητα του Οδυσσέα και την στρατηγική ικανότητα και την ανδρεία του στρατηλάτη Μεγάλου Αλεξάνδρου. Χρειάζεται νά έχει ιστορική μνήμη. Πιο πολύ όμως από κάθε τι χρειάζεται να έχει μια ζωντανή ιδέα και ένα ισχυρό αίσθημα για να κρατά με αυτά ενωμένα!

7 σχόλια:

 1. Εφ' οσον, πατερ Παισιε, δεν επετυχεν ο πρωταρχικος σου σκοπος,
  να εκμεταλευθης δηλαδη, την ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΝ των Ορθοφρονουντων αδελφων ημων,
  εννοω ημων των ιδιων, ωστε να πορευθουμε προς τους παλαιοημερολογιτας,
  των ποικιλων παραταξεων, και συνοδων, επεστη ο καιρος να αφαιρεσης το προσωπεῖον σου, την μασκα της υποκρισιας και να επιτιθεσαι στους αδελφους μου, οι οποιοι δεν κανουν τιποτε αλλο, απο το να ακολουθουν τους αγιους ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΠΑΡΑΣΑΛΕΥΤΩΣ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΩΣ ΑΝΕΓΝΩΣΕΣ ποιο πανω,
  «πνευματικῆς ζωῆς», τὴν ποιότητα τῆς ὁποίας ἐμεῖς παραδεχόμαστε ὅτι δὲν ἔχουμε...

  ΑΛΛΑ ΤΟΥΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ???????? ΝΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝ, ΟΣΑ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΟΥΝ.

  ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΝΑ ΑΝΤΙΦΑΣΚΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΩΝ, ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ, ΛΟΓΩ ΔΕΙΛΙΑΣ ὴ ΟΣΦΙΟΚΑΜΨΙΑΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΦΡΟΣΥΝΗΣ, ΤΑΣ ΠΡΩΤΕΡΟΝ ΣΩΣΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ αλλημονον, ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑΝ ΤΟΥ ΔΙΩΓΜΟΥ, ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΟΡΟΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ .....Ε Λ Ε Ο Σ ...... ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟΝ ΤΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ.....

  ΠΟΤΕ ΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΗΘΕΛΑ, ΟΤΑΝ ΦΥΓΩ ΑΠΟ ΤΟΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ,
  ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥ ΤΕΚΝΑ , ΝΑ ΣΕ ΕΧΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ.
  διοτι παληνδρομεις και ως κρυψινους δεν ΟΡΘΟΤΟΜΕΙΣ .
  ΑΝΑΓΓΕΙΛΟΝ ΗΜΙΝ, πατερ Παίσιε, ποια ειναι η θεσις σου,
  εναντι του πατρος Ευθιμιου,και εναντι του ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ.

  Πως συ αντιλαμβανεσαι την υπο των αγιων υποδειχθεισαν ΕΝΤΟΛΗΝ α π ο τ ε ι χι ζ ε σ θ α ι,
  εκ των ΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ .
  Αληθως, υπαρχει αλλη Ιστοτεσελις, με τοσην ορθοδοξον,ευθητητα; Με τοσην ταπεινωσιν των και συγχρονως ακραιφνοτητα επι των της ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ;

  ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΕΘΑ ΕΝ ΣΩΜΑ , ΤΟ ΑΥΤΟ ΦΡΟΝΟΥΝΤΕΣ, ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΛΕΓΕΙΝ, ΟΘΤΩΣ ΩΣΤΕ ΟΙ ΑΝΤΚΕΙΜΕΝΟΙ ΥΜΙΝ ΝΑ ΜΗ ΓΕΛΟΥΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥΣ.
  Υμεις λεγοντες και γραφοντες αυτα, τα οποια εγραψατε,προκαλειτε τον κλαυθμον και τον κατα Χριστον πονον εις μετανοιαν και επιστροφην ;

  Ιωαν.ΙΓ'. 35 ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις.

  ΔΥΣΤΥΧΩΣ , ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΜΕΝ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ????

  ΜΕΜΕΡΙΣΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ;

  ΚΑΙ ΜΙΑ ΙΔΙΕΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΣΕ.

  ΔΙΑΤΙ ΟΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΧΕΙΡΟΤΟΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΠΟΥ ΩΣ ΠΡΟΗΝ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΓΗΤΑΙ, ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ;
  ΑΠΛΩΣ ??
  ΔΙΟΤΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ , ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ !!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος1/8/18, 12:04 π.μ.

  Αν κάτι μας αηδιάζει και κουράζει πατερ Παΐσιε στην Αποτειχιση, ΔΕΝ ειναι η έκθεση των απόψεων και η κατάδειξη των θεολογικών λαθων και των πλανεμένων θέσεων. ΔΕΝ ειναι ο θεολογικός διάλογος που γίνεται στα ιστολόγια και μας βοηθάει κι εμάς τους πιστούς να μάθουμε πέντε πράγματα για την Πίστη μας. ΔΕΝ είναι το ενίοτε εντονο ύφος και το πάθος με το οποίο πολλές φορές οι αδερφοί μας λαϊκοί, κληρικοι ή μοναχοι εκφράζονται· είμαστε αρκετα ωριμοι ως ατομα ωστε να εστιάζουμε στην ουσία των λεγομένων και όχι στο εντονο υφος με το οποίο εκφερονται αυτά. Άλλωστε καταλαβαίνουμε όλοι οτι έχουμε να κάνουμε με ατελείς ανθρώπους που έχει ο καθένας τις ιδιαιτερότητες του στον τρόπο έκφρασης, άλλοι ειναι πιο πραείς άλλοι ειναι πιο εκρηκτικοι. Κι αν εσας οι άνθρωποι αυτοί σας θυμίζουν φανατικους μουσουλμάνους και τις πρακτικές τους, εμάς μας θυμίζουν απλα οτι εχουμε να κάνουμε με ανθρώπους πεπτωκότες κι όχι με αγγέλους!

  ΔΕΝ μας αηδιάζουν λοιπόν όλα αυτα τα φαινόμενα στον χώρο της αποτείχισης. Οσο υπάρχει διαλογος και ΔΗΜΟΣΙΑ παράθεση θεολογικών θεσεων και αγιοπατερικών επιχειρημάτων ΔΕΝ μας τρομάζει τίποτα!

  Αυτο που μας αηδιάζει και μας κουράζει είναι να διαπιστώνουμε εκ των υστερων οτι μοναχοι και πατέρες που πρωτοστάτησαν στον αγώνα και υποστηρίχτηκαν απο όλους μας είχαν τελικά μια κρυφη ατζέντα επιστροφής στο Παλαιό (Σάββας-Επιφάνιος-Χαρίτωνας).
  Το οτι εσας, έναν ευθύ και ειλικρινή άνθρωπο, δεν σας σκανδαλίζει αυτο το γεγονος παρα σας κάνει να συντάσσεστε μαζί τους, μας εκπλήσσει δυσάρεστα και μας κάνει να σκεφτούμε οτι μπορεί κι εσεις να εχετε μια αναλογη κρυφή ατζεντα. Το απευχόμαστε ειλικρινά.

  Μας κουράζει και μας αηδιάζει επίσης το γεγονός οτι ιερείς και ρασοφόροι προκειμένου να δικαιολογησουν την δική τους αδυναμία και δειλία ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΥΝ την διδασκαλία των αγίων και την φέρνουν στα μέτρα τους (πατέρες Ι.Μ.Μηλοχωρίου). Την ανθρώπινη αδυναμία την καταλαβαίνουμε, την διαστροφη της Αλήθειας ειμαστε ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ να την χτυπαμε και να την στηλιτεύουμε. Το οτι εσας αυτή η τελευταία εξέλιξη στον χώρο δεν σας σκανδαλίζει και δεν τη σχολιάζετε μας κάνει να υποθέτουμε οτι ισως έχετε κι εσεις ανάλογα σχέδια με τους εν λόγω πατέρες κατα νου. Το απευχομαστε ειλικρινα.

  Βλέπετε πατερ Παΐσιε, αρκετα είδαν τα μάτια μας το τελευταίο διάστημα από ιερείς και ρασοφόρους, θα μας επιτρέψετε μια δικαιολογημένη ιερή αγανάκτηση χωρίς να κινδυνεύουμε να χαρακτηριστούμε φανατικοι μουσουλμάνοι απο αδερφους αποτειχισμένους και δη ρασοφόρους.

  Α.Να.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συμφωνώ με τον αδελφό Α.Να. Προσέξτε πάτερ αυτά που σας γράφει ο αδελφός, γιατί εκεί εστιάζεται το πρόβλημα. Εσείς το αποδίδετε στο παρόν ιστολόγιο και στον πνευματικό τους. Τι να πούμε; Δεν βλέπετε τι έχει δημιουργηθεί μετά το Ωραιόκαστρο και στρουθοκαμηλιζετε; Δείτε καθαρά τι συμβαίνει επιτέλους και ποιοι είναι οι πραγματικοί αίτιοι της κατάστασης, δηλαδή της Βαβέλ που δημιουργήθηκε στο χώρο των αποτειχισμενων! Το ευχομεθα από καρδιάς.Καλη Παναγία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος1/8/18, 12:35 μ.μ.

   Συμφωνω απολυτως και με τους δυο προηγουμενους αδελφους και δηλωνω οτι λυπαμαι βαθυτατα για την τροπη και τη εξελιξη που πηρε το θεμα της αποτειχισης . Δεν εχω να προσθεσω τιποτα περισσοτερο εκτος απο ευχες για καλη και ειλικρινη μενανοια !!!Καλή Παναγια !!!Δυναμις !!!

   Διαγραφή
 4. Ανώνυμος1/8/18, 12:35 μ.μ.

  Αγκαλιαστε τον και πειστε τον τον παππα Παισιο αποτειχισμενος ειναι μη τον αποπαιρνετε αν εντοπιστε λαθη του υποδειξτε τα ηρεμα απλα ευαγγελικα κατα πως λεει ο Θεος ναναι καλα η αγαπη σας μην οργιζεσθε συμπασχετε συμπαθειτε .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος1/8/18, 1:08 μ.μ.

   Λέει ο π. Παισιος:Διαφοροποιήθηκα και από ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ Αγιορείτες για να μην λέω πράγματα που δεν θεωρώ σωστά για τον Όσιο Παΐσιο.
   Μονο εκει διαφοροποιείστε με τους Αγιορειτες πάτερ μου΄; ΓΙΑ την εμμονή τους με την επιστροφη στην προ του 1924 κατάσταση δεν ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΣΤΕ; και αν δεν ειναι απαρσιτητο ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ το παλαιο ημερολογιο ποιος ο λογος να μην μεινει ο καθενας στα δικιά του ημερολογια ΠΑΛΑΙΟ Ή ΝΕΟ παρα πρεπει ολοι να επανελθουμε στο 1924. δηλαδη χωρια απο την αποτειχιση που δημιουργει ενα σωρο προβληματα στη ζωη ενος πιστου πρεπει να προσθεσουμε κι αλλο ζυγο, κι άλλο προβλημα με την ημερολογιακη αλλαγη; αφου δεν το θεωρειται δογμα γιατι θετετε σαν απαραιτητη προϋποθεση αυτην την αλλαγη;

   Διαγραφή
 5. Ανώνυμος1/8/18, 11:51 μ.μ.

  Τι να πει κανείς πατερ; Όταν οι άνθρωποι σας μιλούν τόσο ευγενικά και σας εκθέτουν τους προβληματισμούς τους εσείς τους βρίζετε! Αν θεωρείτε ότι αυτός είναι ένας πνευματικός τρόπος αντιμετώπισης από κληρικούς προς λαικούς τότε μάλλον κάτι δεν πάει καλά. ΕΥΧΕΣΘΕ υπέρ πάντων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.