Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

Νέα κυβίστηση των “αντι-Οἰκουμενιστών”:«Ευχαριστήριον» πρὸς ψευδαδέλφους

    Λυπούμαστε βαθύτατα γιὰ τὴν Ἱ. Μονὴ Μηλοχωρίου καὶ τὸν Ἡγούμενό της, γιατὶ ἡ μία πτώση τους διαδέχεται τὴν ἄλλη· γιατὶ στὰ ἀκαταμάχητα ἁγιοπατερικὰ ἐπιχειρήματα ποὺ παραθέσαμε σὲ πολλὲς ἀναρτήσεις μας, ποὺ κονιορτοποιοῦν τὶς διαστρεβλωτικὲς τῶν Ἁγίων Πατέρων διδασκαλίες τοῦ π. Θεόδωρου Ζήση, π. Νικόλαου Μανώλη, π. Σεραφεὶμ Ζήση καὶ π. Μάξιμου Καραβᾶ, οἱ Πατέρες αὐτοὶ
ἀπάντησαν ἀποπροσανατολιστικὰ καὶ παραπλανητικά, ἐξαπατητικά -στὴν οὐσία ψευδόμενοι.
    Θὰ σχολιάσουμε τὴν ἀπάντησή τους· ἐδῶ τώρα θέλουμε μόνο νὰ παρουσιάσουμε τὴν φανερὴ καὶ ἀνεπίτρεπτη ἐξαπάτηση τῶν πιστῶν ποὺ διαπράττει ὁ π. Μάξιμος, γιὰ νὰ ἱκανοποιήσει τὸν π. Θεόδωρο Ζήση καὶ τὸν π. Νικόλαο Μανώλη· γι’ αὐτὸ ἐξίσου εὐθύνη ἔχουν καὶ οἱ παρασύμβουλοί τους.
   Ὁ π. Μάξιμος, λοιπόν, καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, ἐνοχληθέντες ποὺ σχολιάσαμε ὅτι, μὲ τὸ «Επιστολή ειρήνευσης» (συμβιβασμὸ μὲ τὴν Παναίρεση) ποὺ ἔστειλαν στὸν Ἐπίσκοπό τους «διαστρέφουν ΟΛΟΚΛΗΡΗ τὴν ἁγιοπατερικὴ Παράδοση, δηλαδὴ τὴν πράξη καὶ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, υἱοθετώντας τὴν ἀντιπατερική-μεταπατερικὴ στάση τῆς ὁμάδος τῶν π. Θεοδώρου Ζήση καὶ Ν. Μανώλη!», ἢ διότι σχολιάσαμε τὴν «κυβίστησή τους», ποὺ συνίσταται στὸ νὰ λέγουν ἄλλα -γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἀποτείχιση τους- καὶ ἔπειτα νὰ λέγουν ἄλλα γιὰ νὰ τὴν παραβοῦν καὶ νὰ τὴν ἀκυρώσουν, γράφει στὴν νέα του Ἀνακοίνωση- «Ευχαριστήριον...»:

   π. Μάξιμος: «Ἀλλά ἐάν ὁ 15ος Κανών τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου ἦτο ὑποχρεωτικός, ἔπρεπε νά λέγη ὅτι «πάντες οἱ ὑπό τῶν αἱρετικῶν προϊσταμένων κληρικοί ὀφείλουν νά ἀποτειχιστοῦν, ἄλλως θά θεωροῦνται καί αὐτοί οἱ αἱρετικοί».

     Αὐτὸ τώρα, τί εἶναι, π. Μάξιμε; Δεκαετίες συζητεῖται τὸ ἂν ὁ ΙΕ΄ Κανόνας εἶναι ὑποχρεωτικὸς ἢ δυνητικός καὶ ἔχουν γραφεῖ ἑκατοντάδες σελίδες γιὰ τὸ θέμα κι ἔχει καταδειχθεῖ ὅτι, ὄχι μόνον ὅλοι οἱ Κανόνες (ὡς ἐκκλησιαστικοὶ νόμοι) εἶναι ὑποχρεωτικοί (ἄρα καὶ ὁ ΙΕ΄), ἀλλὰ καὶ ὅτι ΟΛΗ ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας διδάσκει τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς. Ὅταν προχωρήσατε στήν ...καθυστερημένη Ἀποτείχιση, πάτερ, προχωρήσατε χωρὶς νὰ μελετήσετε τοὺς Ἁγίους Πατέρες; Στὰ «κουτουρού»; Ἐμεῖς πιστεύουμε πὼς τοὺς μελετήσατε, ἀσχέτως, ἂν γιὰ λόγους σκοπιμότητος τώρα δείχνετε ὅτι τότε προχωρήσατε στὰ «κουτουρού»; Γράφατε τότε:
    «Η Ιερά μας Μονή, προκειμένου να εφαρμόσει  τον  υποχρεωτικό  15ο Κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, έλαβε υπόψη της τα εξής δεδομένα: ο 15ος Κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου …υποχρεώνει τους κληρικούς να παύσουν το μνημόσυνό του... Τούτο έπραξε η Ιερά μας Μονή Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου, παύοντας το μνημόσυνό του και μη αναγνωρίζοντας ως ορθόδοξο Μητροπολίτη Φλωρίνης τον κ. Θεόκλητο (ἐδῶ).
    Τώρα, λοιπόν, μετὰ ἀπὸ χρόνια «ἀνακαλύψατε» ὅτι δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὸς ὁ κανόνας καὶ δὲν εἶναι αἱρετικὸς ὁ Ἐπίσκοπος; Πάλι στὰ «κουτουρού»; Γιατὶ δὲν εἴδαμε ἐπιχειρήματα στὴν Ἀνακοίνωσή σας, ἐκτὸς ἀπὸ μία ἀναφορὰ σὲ τελείως …ἄσχετη φράση τοῦ ἁγίου Νικοδήμου!
     Θὰ ἐπανέλθουμε ὅμως γιὰ τὸν σχολιασμὸ τῆς ἀπαντήσεώς σας.
   Ἐδῶ νὰ ἐπισημάνουμε τὸ «περίεργο» γεγονός, ἢ μᾶλλον ἐνδεικτικὸ τῆς ἐπιπολαιότητος, τῆς προχειρότητας, τῆς ἐλλείψεως ἐπιχειρημάτων, τῆς χαρᾶς ὅτι ἡ ὁμάδα Ζήση κατάφερε νὰ πείσει τὸν π. Μάξιμο καὶ νὰ τὸν παρασύρει στὰ μεταπατερικὰ παιχνίδια του, ποὺ μόνο τοὺς Οἰκουμενιστὲς ὠφελοῦν κ.λπ.
      Ἡ «Κατάνυξις» λοιπόν, ποὺ ὄχι μόνο ἀνέβασε τὴν Ἀνακοίνωση τοῦ π. Μάξιμου, ἀλλὰ καὶ ὑπῆρξε καὶ σχόλιο τοῦ π. Νικολάου Μανώλη, ὁ ὁποῖος ἀνήγγειλε περιχαρής:
«π.Νικόλαος Μανώλης
     Μαζί σου πάτερ Μάξιμε, θα τους περιλάβω και γω με τη σειρά μου σε προσεχή Ομιλία μου. Ούτε που κατανοούν ότι με τη συμπεριφορά τους προσβάλουν τους αγίους που ευλογούσαν την οικονομία για το ποίμνιό τους... Η ημιμάθειά τους δυστυχώς τους οδηγεί στην απόλυτη πλάνη»!
     Ἡ «Κατάνυξις» λοιπόν, ποὺ ἀνέβασε τὸ «Ευχαριστήριον...» τοῦ π. Μάξιμου, μαζὶ μὲ 11 σχόλια,  μετὰ ἀπὸ κάποιες ὧρες … «κατέβασε»  τὴν σχετικὴ ἀνάρτηση!!!  Γιατί ἄραγε;
    Κάποιος φαίνεται παρενέβη, ἀφοῦ κατάλαβε ὅτι αὐτὸ τὸ «Ευχαριστήριον...» εἶναι μιὰ ἀκόμα «γκάφα»! Ὅτι ψευδάδελφοι δὲν εἶναι αὐτοὶ ποὺ παρουσιάζουν τὴν ἁγιοπατερικὴ Παράδοση, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ τὴν διαστρέφουν, τὴν καταργοῦν καὶ δὲν καταλαβαίνουν ὅτι οἱ Ἅγιοι
      οὐδέποτε «εὐλογοῦσαν» οἰκονομία ποὺ διευκόλυνε τὰ σχέδια τῶν «Οἰκουμενιστῶν»!

    Παρουσιάζουμε τὸ «Ευχαριστήριον...» τοῦ π. Μάξιμου καὶ τὰ σχόλια, παρότι γνωρίζουμε ὅτι οἱ Οἰκουμενιστές –καὶ ὅσοι συνεργάζονται μαζί τους– θὰ βροῦν μιὰ ἀκόμα εὐκαιρία νὰ μιλήσουν γιὰ διάσπαση ἀνάμεσα στοὺς ἀποτειχισμένους. Φροντίδα μας εἶναι νὰ μὴν ὑπάρξει διάσπαση μὲ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων. Φροντίδα μας εἶναι νὰ παρουσιάζουμε τὴν διδασκαλία τους αὐτή, παρὰ τὶς ποικίλες κατηγορίες καὶ τὰ χτυπήματα κάτω ἀπὸ τὴ μέση, ὥστε νὰ τὴν γνωρίζουν ὅσοι πιστοὶ ἀγρυπνοῦν καὶ νὰ μὴν ἐπικρατήσουν οἱ κακόδοξες τακτικὲς τῶν «οἰκονομιστῶν», ὅπως τοὺς ἀποκάλεσε συλλειτουργός τους! Φροντίδα μας εἶναι νὰ μὴν ἐπικρατήσει αὐτὴ ἡ κακόδοξη τακτικὴ τῆς «ἄχρι καιροῦ» οἰκονομίας, ποὺ οὐσιαστικὰ εἶναι μιὰ ἄτυπη «συμφωνία»-συνεργασία Οἰκουμενιστῶν καὶ “ἀντι-Οἰκουμενιστῶν”, πίστωση χρόνου ἕως ὅτου οἱ αἱρετικοὶ καταφέρουν νὰ ἐπικρατήσουν καὶ νὰ ἐπιβάλουν τὴν Παναίρεση.
Σημάτης Παναγιώτης

Ἡ δημοσίευση τοῦ π. Μάξιμου Καραβᾶ στὴν «Κατάνυξη»:


Αρχιμ. Μάξιμος Καραβάς

Ευχαριστήριον...

   Εὐχαριστοῦμεν ἀπό καρδίας τούς ψευδαδέλφους πού βρῆκαν τήν εὐκαιρία νά χύσουν ἄφθονο τό, ἀπό τήν γεμάτη «ἀδελφική» «ἀγάπη» καρδία των, δηλητήριο ἐναντίον μας γιά τό εἰρηνευτικό γράμμα μας πρός τόν Μητροπολίτην Φλωρίνης π. Θεόκλητο εἰς τό ὁποῖο ὑπῆρχαν οἱ ἐπίμαχες φράσεις ὅτι ἡ ἀποτείχισις δέν εἶναι ὑποχρεωτική καί ὅτι οἱ ἀντιοικουμενισταί κληρικοί πού δέν ἔχουν ἀκόμα ἀποτειχισθεῖ δέν εἶναι αἱρετικοί καί δέν διακόπτομε τήν μετ’ αὐτῶν ἐπικοινωνία. Καί ἀντί ἀδελφικῶς νά μᾶς ὑποδείξουν τό «σφάλμα» μας καί νά μᾶς πείσουν νά «διορθωθοῦμε», ἔχυσαν ἄφθονο τό δηλητήριό τους.
Ἀλλά ἐάν ὁ 15ος Κανών τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου ἦτο ὑποχρεωτικός, ἔπρεπε νά λέγη ὅτι «πάντες οἱ ὑπό τῶν αἱρετικῶν προϊσταμένων κληρικοί ὀφείλουν νά ἀποτειχιστοῦν, ἄλλως θά θεωροῦνται καί αὐτοί οἱ αἱρετικοί». Ἀντιθέτως ὅμως, ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης σημειώνει στήν 2αν ὑποσημείωσιν αὐτοῦ εἰς τόν 15ο τῆς ΑΒ΄: «Ἀπό τόν λόγον τοῦτον τοῦ Κανόνος φαίνεται ὅτι δέν πρέπει τινάς νά χωρίζηται, κατά τόν Βαλσαμῶνα, ἀπό τόν Ἐπίσκοπόν του, ἐάν αὐτός ἔχη μέν καμμίαν αἵρεσιν, τήν φυλάττει, ὅμως, εἰς τό κρυπτόν καί δέν τήν κηρύττει· τυχόν γάρ αὐτός πάλιν ἀφ’ἑαυτοῦ μετά ταῦτα νά διορθωθῆ». Ἀλλά ὁ Φλωρίνης Θεόκλητος δέν κηρύττει ἐπ’ ἐκκλησίας αἵρεσιν. Ἀντιθέτως, πολλάκις ἐκήρυξε ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τοῦ Πάπα. Διά τοῦτο καί δέν διακόψαμε τή μνημόνευση τοῦ ὀνόματός του ὡς αἱρετικοῦ, ἀλλά ἐπειδή δέν εἶχε τήν τόλμην νά ἀποκηρύξει τάς αἱρετικᾶς ἀποφάσεις τῆς Κρήτης καί νά παύσει νά μνημονεύει εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν τόν Βαρθολομαῖον ὡς «ὀρθοτομοῦντα», τά ὁποῖα και, ἐμμέσως πλήν σαφῶς, ἀναφέρομεν εἰς τό ἐπίμαχον ἄρθρον.
Ἀλλά καί ὁ μακαριστός Γέροντάς μας πατήρ Αὐγουστίνος ὅταν μετά τῶν ἄλλων δύο μητροπολιτῶν, τοῦ Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβροσίου καί τοῦ Παραμυθίας Παύλου ἔκοψαν τό μνημόσυνο τοῦ Ἀθηναγόρα δέν διέκοψαν τήν κοινωνία μέ τούς ἄλλους ἀρχιερεῖς καί συμμετεῖχαν ἐνεργῶς εἰς τάς σύναξεις τῆς Ἱεραρχίας καί οὐδείς τούς ἔψεξε γι’ αὐτό. Μήπως ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης καί οἱ τρεῖς αὐτοί ἀρχιερεῖς ἤσαν προδότες;
Αἰδώς Ἀργεῖοι!
Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς

11 σχόλια
Argiris Milonasπριν από 2 ώρες  -  Κοινόχρηστο δημόσια
 Η εκκλησια μας δηλαδη δεχεται αιρετικους ιερεις αρχιερεις αρκει να μην το λενε αλλα ας το "κανουνε";
Argiris Milonasπριν από 2 ώρες  -  Κοινόχρηστο δημόσια
 Υπαρχει και η περιπτωση του να μην "κυρησει καποιος δημοσια ή διδασκει εν εκκλησια" αλλα να πρατει αιρετικα, και να βρισκεται σε κοινωνια με αιρετικους, αυτη η περιπτωση μηπως εμπιπτει στους αποστολικους κανονες που ειναι πιο απολυτοι; Γιατι τους αφηνουμε στην ακρη και μιλαμε μονο για τον 15;
Το "κυρησει δημοσια" που αναφερεται στον 15 κανονα, αφορα μονο προφορικη κυρηξη; ή κυρηξη αποτελει και η πρακτικες εφαρμογες και ενεργειες αντίθετες με τα "ορθοδοξα"; Συμβαινει δηλαδη καποιος, που ανεχεται αιρετικους, πρατει αιρετικα, πρατει και αντικανονικα μπροστα στο ποιμνιο να ειναι ενταξει, σωστος, καλυμενος, ορθοδοξος δηλαδη, μονο και μονο επειδη δεν το λεει (κυρησει) με το στομα; Η πραξη δεν ειναι ενεργεια που προερχεται απο την πιστη καποιου; που μαλιστα κατα τον αποστολο βεβαιωνει οτι αυτη ειναι και ζωντανη;
Εχω την εντυπωση οτι με κανενα κανονα ο Κυριος δεν υποχρεωνει κανενα απο τους ανθρωπους Του προς υπερασπιση Του ή υπερασπιση της εκκλησιας Του. Προτρεπει ομως τους εναπομειναντες να επικροτησουν τους αγωνιζομενους (στον 15).
Αλλωστε "οποιος θελει πισω Του ερχεται", οποιος "θελει Τον ομολογει εναντι των ανθρωπων".
Τελος ρωτω επειδη δεν εχω πληρη γνωση του θεματος, αφου υπηρξε και συνεχιζεται αποτειχηση, αυτη, δεν εγινε επειδη ο επισκοπος κυρηξε δημοσια ή εντος της εκκλησιας αιρεση;

Δημήτριος Ἀναστασιάδηςπριν από 3 ώρες  -  Κοινόχρηστο δημόσια
 Εύγε π. Μάξιμε! Ή πιο σωστή τοποθέτηση για την ερμηνεία του επίμαχου κανόνα. Τα άκρα δυστυχώς δεν βγάζουν πουθενά!!

Δημήτριος Χατζηνικολάουπριν από 4 ώρες  -  Κοινόχρηστο δημόσια
 Ἀγαπητοί Πατέρες, ὡς γνωστόν, τήν φοβεράν αἵρεσιν τοῦ δῆθεν  "δυνητικοῦ Κανόνος" ἐκήρυξεν ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος εἰς τό γνωστόν βιβλίον του "Τά Δύο Ἄκρα."  Ὁ Κανών εἶναι τόσον "δυνητικός" ὅσον δυνητικόν εἶναι καί τό ἱερόν Εἰαγγέλιον!!! Ἡ αἵρεσις τοῦ "δυνητικοῦ Κανόνος"  διαφέρει ἀπό τίς ἄλλες αἱρέσεις ὡς πρός τό γεγονός ὅτι δέν ἐπιδιώκει τήν δημιουργίαν κάποιας σέκτας, ὅπως κάμνουν οἱ ἄλλες αἱρέσεις, ἀλλ' ἐπιδικώκει τήν παράλυσιν καί ἀκύρωσιν τῆς Ὀρθοδόξου ἀντιστάσεως ἔναντι τῆς κηρυσσομένης παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Συνεπῶς, ἀποτελεῖ ἕν πολύ ἀποτελεσματικόν συμπλήρωμα τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, γεγονός πού τό εἴδαμε εἰς τήν πρᾶξιν, ἐφόσον ἡ αἵρεσις αὐτή ἔχει παραλύσει σχεδόν ὁλόκληρον τό Ἅγιον Ὄρος ἐπί δεκαετίες. Πρόκειται διά μίαν προφανῆ διαστρέβλωσιν τῆς Ἀληθείας. Δέν εἶναι δυνατόν οἱ ἐν γνώσει κοινωνοῦντες μέ αἱρέσεις νά χαρακτηρίζωνται ἀπό τούς Ἁγίους Ἰ. Χρυσόστομον, Θ. Στουδίτην κ.ἄ. ὡς "ἐχθροί τοῦ Θεοῦ" καί ν' ἀναθεματίζωνται εἰς τό Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας («τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει τοῖς ὑβρίζουσι καί ἀτιμάζουσι τάς σεπτάς Εἰκόνας, Ἀνάθεμα γ´», βλ. Τριώδιον, Ἐκδ. Φῶς, σελ. 161), ἐνῷ ἡ αἵρεσις τοῦ "δυνητικοῦ Κανόνος" λέγει ὅτι δέν εἶναι δῆθεν ὑποχρεωτική ἡ διακοπή ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μέ τήν αἵρεσιν!!! Τό θανάσιμον λάθος τῶν ὀπαδῶν αὐτῆς τῆς αἱρέσεως εἶναι ὅτι περιορίζονται εἰς τόν 15ον Κανόνα τῆς ΑΒ Συνόδου καί εἰς τήν ἐσφαλμένην ἑρμηνείαν του ἀπό τόν π. Ἐπιφάνιον. Περιορίζονται ἐπίσης εἰς τήν διακοπήν τοῦ μνημοσύνου τοῦ Ἀθηναγόρου ἀπό τούς ἐπισκόπους Ἀμβρόσιον, Αὐγουστῖνον καί Παῦλον, οἱ ὁποῖοι ὅμως διετήρησαν τήν κοινωνίαν μέ ὅλους ὅσους ἐμνημόνευον τόν Ἀθηναγόραν!!! Οἱ ὀπαδοί τῆς αἱρέσεως τοῦ "δυνητικοῦ Κανόνος" ἀγνοοῦν ἐπιδεικτικῶς τήν ὁμόφωνον Πατερικήν διδασκαλίαν τῆς ὑποχρεωτικῆς διακοπῆς τῆς κοινωνίας μέ τούς αἱρετικούς, ὅπως ἀγνοοῦν καί τά πάμπολλα παραδείγματα τῆς Ὀρθοδόξου στάσεως τῶν Ἁγίων εἰς παρομοίας περιστάσεις! Ἡ μεγίστη διαστροφή πού κάμνουν ἔγκειται εἰς τό γεγονός ὅτι τό θέμα του 15ου Κανόνος τῆς ΑΒ Συνόδου ΔΕΝ εἶναι τί δέον γενέσθαι ἐν καιρῷ κηρυσσομένης αἱρέσεως. Τό θέμα του εἶναι οἱ ἀποτειχιζόμενοι κληρικοί ἀπό προϊσταμένους των (Πατριάρχας, Μητροπολίτας κ.ἄ.). Γι' αὐτό, ὁ Κανών δέν ἀναφέρεται στούς ΜΗ ἀποτειχιζομένους, ἀλλά ΜΟΝΟΝ στούς ἀποτειχιζομένους κληρικούς. Καί τούς μέν ἀποτειχιζομένους διά προσωπικά ἁμαρτήματα τοῦ προϊσταμένου κατακρίνει, τούς δέ ἀποτειχιζομένους δι' αἵρεσίν τινα κατεγνωσμένην ὑπό τῶν Πατέρων πού διδάσκει φανερά ὁ προϊστάμενός των ἐπαινεῖ. Διά τούς ΜΗ ἀποτειχιζομένους δέν λέγει τίποτε ὁ ἱερός αὐτός Κανών, διότι αὐτοί ΔΕΝ ἐμπίπτουν στό θέμα του. Ἑπομένως, ὁ ἐν λόγῳ Κανών ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΘΗ ΟΥΤΕ ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΟΥΤΕ ΩΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ! Δύναται κάποιος νά τόν ἐπικαλεσθῇ γιά ν’ ἀποτειχισθῇ ἀπό τήν αἵρεσιν, ἀλλά ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΠΙΚΑΛΕΣΘΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΗ ΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ!!! Ὅστις δέ παραθεωρεῖ τήν πλουσίαν διδασκαλίαν καί πρᾶξιν τῶν Ἁγίων ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἀποτειχίσεως ἀπό αἱρετικούς καί στηρίζεται στήν ὡς ἄνω φανεράν διαστρέβλωσιν τοῦ Κανόνος οὐδόλως διαφέρει ἀπό τούς αἱρετικούς πού ἀπομονώνουν χωρία ἀπό τήν Ἁγίαν Γραφήν καί τά παρερμηνεύουν.
Δημήτριος Χατζηνικολάου
πριν από 3 ώρες

+Δημήτριος Ἀναστασιάδης
Συντριπτική καί θεολογικωτάτη ἡ "ἐπιχειρηματολογία" σου! Δέν γνωρίζεις, ἀδερφέ μου, ὅτι τοποθετήσεις αὐτοῦ τοῦ εἴδους, ἤτοι χωρίς αἰτιολόγησιν, εἶναι ἄκυρες καί ἐπιπλέον ὑποπίπτουν στό λογικόν σφάλμα τῆς λήψεως τοῦ ζητουμένου; Σέ θυμᾶμαι ἀπό παλιές "ἀπαντήσεις" σου σέ σχόλιά μου, πάντα τέτοιος ἤσουν! Κρῖμα, διότι τό πνευματικόν σανό ἐκθέτει αὐτόν πού τό προσφέρει.
Δημήτριος Ἀναστασιάδης

+Δημήτριος Χατζηνικολάου προτιμώ το πνευματικό σανό από το δικό σου πνευματικό θράσος!!

Kyriakos Varverisπριν από 4 ώρες  -  Κοινόχρηστο δημόσια
 Για γέλια ΚΑΙ για κλάματα !
Η αίρεση κηρύσσεται με τους εξής τρόπους :
1) Με λόγια
2) Με έργα
3) Με τη σιωπή
4) Με την ανυπαρξία έμπρακτης αντίδρασης και αντίστασης στην αίρεση.
κυρ Μαξιμε, θυμασε τι έγραφες παλαιότερα ?
https://www.katanixis.gr/2018/04/blog-post_114.html?m=1
Η κολοτούμπα σε όλο της το μεγαλείο !

bivalve eternityπριν από 4 ώρες (έγινε επεξεργασία)  -  Κοινόχρηστο δημόσια

Όπως και να έχει, στον 15 κανόνα της ΑΒ επι Μ.Φωτίου, εμπίπτουν ΑΠΑΝΤΕΣ οι Επίσκοποι που συμφώνησαν με το κείμενο του ρυπαρού εντύπου ''ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ'' ,αφενός μεν, υπογράφοντας το, αφετέρου δέ, διανέμοντας το και μέσω των παγκαρίων...των Ιερών Ναών τους, εκπληρώνοντας έτσι, (δια του παγκαρίου), και την δεύτερη προϋπόθεση που θέτει ο Ιερός Κανών, ήτοι την ''δημοσία κήρυξη μίας αιρέσεως'' . Σε κάθε περίπτωση όμως ο σωστός Κληρικός που δεν κάνει την διακοπή μνημοσύνου αυτοσκοπό, (βλ. παλαιοημερολογίτες κτλ), έχει το δικαίωμα να δείχνει κατα καιρούς, τις καλές προθέσεις του έναντι του Πνευματικού του Προϊσταμένου, χωρίς βεβαίως εκπτώσεις, όπως ενεργεί δηλ.και ο π.Μάξιμος, του οποίου και να έχουμε την ευχούλα.

Apostolos Sarandidesπριν από 4 ώρες  -  Κοινόχρηστο δημόσια
 Ναι, Τα αναλύσαμε και στην Ημερίδα. Πρόκειται περί μισάδελφων, όπως κι αν το πάρει κανείς ετυμολογικά.

π.Νικόλαος Μανώληςπριν από 5 ώρες  -  Κοινόχρηστο δημόσια
 Μαζί σου πάτερ Μάξιμε, θα τους περιλάβω και γω με τη σειρά μου σε προσεχή Ομιλία μου. Ούτε που κατανοούν ότι με τη συμπεριφορά τους προσβάλουν τους αγίους που ευλογούσαν την οικονομία για το ποίμνιό τους... Η ημιμάθειά τους δυστυχώς τους οδηγεί στην απόλυτη πλάνη.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8Mh_G5A5h00J:https://www.katanixis.gr/2018/08/blog-post_46.html+&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr&client=firefox-b

17 σχόλια:

 1. Ανώνυμος8/8/18, 9:36 π.μ.

  Κατανύχτηκαν πολύ φαίνεται εκει στην "Κατάνυξις" απο την πληθώρα των αρνητικών σχολίων και κατέβασαν την ανάρτηση...σου λέει τι τον θέλουμε τον θεολογικό διάλογο που αναπτυσσεται στα σχολια και "ξυπνάνε" και οι δικοί μας αναγνωστες και μας κάνουν και δυσκολες ερωτησεις μετα...εμεις τα σχολια που θέλουμε να αναρτούμε ειναι μονο του τυπου "ειμαστε μαζι σου πατερ" και "πεστα αγωνιστη πατερ Νικόλαε"..!!
  Στριμώξτε τους αδερφοι, καντε τους να αναγκαστουν να δίνουν τεκμηριωμενες απαντησεις! Είναι το μόνο που φοβούνται!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος8/8/18, 12:56 μ.μ.

   Φίλτατε, λογική η σκέψη σου, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι ο π. Θεόδωρος Ζήσης μάλλον έδωσε την εντολή να κατέβη το άρθρο. Φοβάτε τις αποκαλύψεις και τις αντιπαραθέσεις γιατί δεν έχει επιχειρήματα, πέρα από το βαρύ όνομα του καθηγητή Πατρολογίας. Που όμως κι αυτό το χαρτί τον καίει, έχει γυρίσει ως μπούμερανγκ εναντίον του, αφού αποδεικνύεται στο θέμα αυτό διαστροφέας των Πατέρων, που έχει μελετήσει, και μάλιστα με σκοπιμότητα!
   Κ.Ε.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος8/8/18, 6:01 μ.μ.

   Αλήθεια αδερφε Κ.Ε...; Μπορει να εχεις και δικιο γιατι ο π. Νικόλαος Μανώλης ειχε σχολιασει θετικα στην ανάρτηση οποτε αυτος που προφανως θα ειχε αντιρρηση και θα περνουσε η εντολη του να κατεβει η αναρτηση θα ηταν ο π. Θ. Ζήσης. Εξάλλου ξερουμε οτι τα αρνητικα σχολια θα μπορουσαν απλα να μην τα αναρτησουν...Ευχαριστούμε για την ενημερωση!

   Διαγραφή
 2. Οπως δειχνουν α πραγματα οι πατερες του Μηλοχωριου οδευουν ολοταχως πισω απο τα ιχνη των Θεσσαλονικεων.Διακοπη μνημονευσης χωρις διακοπη εκκλησιαστικης κοινωνιας.Τα οσα ισχυριζονται ειναι προφασεις εν αμαρτιαις.Ορθοδοξο και τεκμηριωμενο το αρθρο σας κ.Σηματη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος8/8/18, 6:15 μ.μ.

   Κύριε Μυλωνά δεν σας γνωριζω προσωπικα αλλα να σας συγχαρω για τα ορθοδοξότατα και ομολογιακά σας σχολια στην αρχική τους ανάρτηση!! Πολύ ευλογα τα ερωτήματα που τους θεσατε!

   Ελενη, νοικοκυρα

   Διαγραφή
  2. Με οτι μου δινει πολεμω και εγω αδερφη μου

   Διαγραφή
 4. Ανώνυμος8/8/18, 3:12 μ.μ.

  ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑ-ΜΑΞΙΜΟ. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΑ ΠΕΙ ΑΥΤΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος8/8/18, 5:36 μ.μ.

   Ναι επειδη ειπε τεράστιες αληθειες κατέβηκε η ανάρτηση απο την ομόφρονή τους "κατάνυξη"...όχι επειδη ειπε αυθαιρεσίες που τον εκθετουν στα μάτια όλων! Και αποδεικνύουν οτι ένα χρόνο τωρα έκαναν μια μεγαλοπρεπέστατη...τρύπα στο νερο!

   Διαγραφή
 5. Ανώνυμος8/8/18, 3:53 μ.μ.

  Όταν συνειδητοποιήσουν οι πατέρες Ζήσης,Μανώλης,Μάξιμος,Ιγνάτιος πως με τις θέσεις τους αυτές -δυνητικός ο ΙΕ΄,οικονομίες, κοινωνία με την αίρεση(όταν υπάρχει καλό φρόνημα),βούληση ειρήνευσης...-το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η πραγματοποίηση του σχεδίου του αντιχρίστου και η παραμονή στην αίρεση (καλυμμένη πίσω από ένα προσωπείο αγωνιστικότητας) θα είναι πολύ αργά...Έτσι προετοιμάζουν το ποίμνιο για τα δύσκολα που έρχονται; Ξέχασαν γιατί αποτειχίστηκαν; Ξέχασαν ότι ο αγώνας είναι για την σωτηρία της ψυχής; Έτσι θα σώσουν τις ψυχές τους και τις ψυχές των πιστών, κάνοντας συμβιβασμούς με την αίρεση; Γιατί δεν έμειναν τότε στην αίρεση, ώστε να μην μπερδεύουν και τους άλλους που θέλουν ν'αγωνισθούν για τον Χριστό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος8/8/18, 3:55 μ.μ.

  Εν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, 

  του αρχιεπισκόπου ημών Ανθίμου, Θεοκλήτου και Ιωάννου

  ον χάρισαι ταις αγίαις σου 
  Εκκλησίαις εν ειρήνη, 

  σώον, έντιμον, υγιά μακροημερεύοντα 

  και ορθοτομούντα τον λόγον της σής αληθείας.  ΑΝΤΕ Η ΏΡΑ Η ΚΑΛΉ ΝΑ ΣΥΝΕΧΊΣΕΤΕ ΦΑΝΕΡΆ ΤΗΝ ΜΝΗΜΌΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΊΩΝ ΕΠΙΣΚΌΠΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΕΤΕ ΝΑ ΉΣΤΕ ΠΟΛΈΜΙΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΏΝΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΉΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΌΝΕΣ ΤΩΝ ΑΓΊΩΝ ΠΑΤΈΡΩΝ!
  ΆΝΤΕ ΚΑΙ ΓΡΉΓΟΡΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΔΙΏΞΟΥΝ ΑΠΌ ΤΑ ΚΟΝΆΚΙΑ ΣΑΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος8/8/18, 5:28 μ.μ.

   Αυτο θα κανουν αδερφε να μου το θυμασε . Χωριο που φαινετε κολαουζο δεν θελει.

   Διαγραφή
 7. Δεν έχουν επιχειρηματα. Ψευδαδελφος είναι αυτός που σε επαινεί και δεν σε διορθώνει όταν κάνεις λάθος, όταν χαίρεται με τον κατήφορο που έχεις πάρει και δεν σπεύδει να σε ελέγξει για να συνέλθεις, όταν κινδυνευει η σωτηρία σου καθώς κι αυτών που σε ακολουθούν κι αυτος επαναπαυεται στη βόλεψη του. Μακάρι να ακολουθούσατε το ψαλμικό πατέρες, έλεγξε σοφό για να γίνει σοφότερος κ.ο.κ.και ειλικρινά να αναγνωρίζατε το λάθος σας. Τότε όλοι θα χαίρονταν και θα σας δικαιολογούσαν στην αδυναμια σας. Τώρα; Δικαιολογία δεν υπάρχει, ούτε άγνοια. Δυστυχώς μόνο σκοπιμότητα δηλώνει η στάση σας μετά τόσο καιρό αγώνος και θυσίας!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μας κατηγορούν ως ακραίους και υμνούν τον αείμνηστο Αυγουστίνο Καντιώτη ως παράδειγμα οικονομίας και παράλληλα δημοσιεύουν (Σάλπισμα Ζωής), ανευ αυτοκριτικής, τα ακόλουθα λόγια του:

  "Και οι εκκλησίες και οι ιερείς και οι επίσκοποι θα εξαλείψουν το Ευαγγέλιο, για να κηρυχθεί νέον «ευαγγέλιο».
  Και ότι γίνεται στην Αλβανία και ότι γίνεται σε χώρες μακριά, θα γίνει και στην Ελλάδα – προφητεύω.


  Αλλά ένα πράγμα να ξέρετε πολύ καλά ότι δε θα νικήσουν οι άθεοι, αλλά οι πιστοί. Προσευχή λοιπόν. Στα όπλα και στα γόνατα. Γιατί θα έρθει η ώρα που θα γίνει ερείπωσις. Τότε εσείς, που θα μαζεύεστε για να ακούτε λόγον χριστιανικόν; Είναι και αυτό ένα χάρισμα.

  Ερώτηση: Τι πρέπει να κάνουμε γέροντα, για να μη μας πιάσει ο φόβος και πανικός, εκείνες τις δύσκολες ημέρες;

  Όχι , όχι, δεν θα μας πιάσει πανικός. Να έχουμε θάρρος, όμως να μην το επιδεικνύουμε, αλλά να περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή για να το δείξουμε. Γιατί όταν εκδηλώνει κανείς το θάρρος του την κατάλληλη στιγμή, έχει μεγάλη σημασία. Αγωνίζεσθε λοιπόν τον καλόν αγώνα και μια μέρα θα συναντηθούμε στους ουρανούς. Εκεί θα γίνει η συνάντηση όλων των πιστών. Πάτε στο καλό και να προσεύχεστε.
  ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΤΕ. Η Εκκλησία ζει και θα ζήσει εις τους αιώνας των αιώνων.

  Διότι ιδρυτής της είναι ο Χριστός, παιδιά. Είθε να κρατήσετε μέσα σας αναμμένη την λαμπάδα της πίστεως. Φως να είστε εν τω κόσμω τούτω. Μέσα στο σκοτάδι που υπάρχει (άλλοι είναι προτεστάνται, άλλοι καθολικοί, άλλοι διαφόρων άλλων ονομάτων και καταστάσεων άλλοι βλάσφημοι κ.τ.λ.), εσείς παιδιά μου, όσο λίγοι και αν μείνετε με το Χριστό μη φοβηθείτε, θα νικήσετε. Και αν ακόμα, παιδί μου, παιδί του κατηχητικού σχολείου, παιδί της Ελλάδος, της Μικρά Ασίας, του Πόντου και της Μακεδονίας και αν σε αρνηθεί η μάνα σου και ο πατέρας σου και μείνεις ένας μέσα στην πόλη σου ή στο χωριό σου, να μη δειλιάσεις.

  Και αν όλη η κοινωνία γονατίσει μπροστά στο διάβολο, εσύ μη γονατίσεις και εσύ ο ένας θα νικήσεις.
  Το λέω και το τονίζω. Μπορεί να γονατίσουν άλλες πολιτείες· αλλά η πόλη αυτή, που είναι βαμμένη με το αίμα των μαρτύρων και των ηρώων, δεν θα γονατίσει ποτέ."
  Εκεί έφθασαν με την ανακολουθία τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος8/8/18, 6:39 μ.μ.

  Πολλά λόγια και λίγη στερεά τροφή. Κανένας δεν απάντησε γιατί οι Φλωρίνης, Ελευθερουπόλεως, Παραμυθίας επικοινωνούσαν με τους υπόλοιπους επισκόπους, μετά δε λίγους μήνες ξανάρχισαν το μνημόσυνο των αιρετικών πατριαρχών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος8/8/18, 8:03 μ.μ.

   Αφου μας απαντησετε πρώτα εσεις ποια ειναι η αναλογια του παραδειγματος των επισκοπων αυτων του 1970 με την κατασταση που αντιμετωπίζουμε εν ετει 2018. Εγινε καμια Αγια και Μεγαλη Συνοδος τοτε που αναγνωρισε ολες τις Εκκλησιες ως αληθινες Εκκλησιες του Χριστου;
   Με ποιο σκεπτικο μας αναφέρετε το εν λόγω παραδειγμα εκείνων;
   Κι επίσης ποιος κανόνας της Εκκλησίας μας λέει να ακολουθούμε όλοι το παραδειγμα των Φλωρινης Ελευθερουπολεως Παραμυθίας εν καιρο αιρέσεως;
   Επίσης να μας απαντησετε παρακαλούμε τι έκανε η Εκκλησία αιώνες και χρόνια πριν τους εν λόγω πατερες; Οταν δηλαδη δεν ζούσαν οι Φλωρινης, Ελευθερουπόλεως και Παραμυθίας πως ξέρανε πότε να κοψουν το μνημόσυνο των αιρετικων επισκόπων τους και ποιους θα μνημονευουνε; Πως πορευθηκε η Εκκλησια στην δισχιλιοχρονη πορεία της χωρις τον Φλωρίνης, Ελευθερουπόλεως και Παραμυθίας;
   Γιατί αν μας απαντήσετε σε όλα αυτα θα δειτε αυτοματως οτι το ερώτημά σας είναι ανούσιο και αποπροσανατολιστικο και δεν απασχολει κανέναν σοβαρα σκεπτόμενο Ορθοδοξο Χριστιανο ο οποιος έχει για πυξίδα του την Αγιοπατερικη Παράδοση κι όχι το παράδειγμα ενός έκαστου Επισκόπου σε μία δεδομένη χρονική στιγμη.

   Διαγραφή
 10. Και οι κωλοτούμπες συνεχίζονται... αρχίζω να αμφιβάλλω πλέον για την νοητική κατάσταση του π. Μαξίμου.. τη μια έτσι την άλλη γιουβέτσι. Μήπως παραγέρασες π. Μάξιμε; μήπως κάτι σου ρίχνουνε στο φαγητό; Αλλά για τόσο σοβαρά θέματα Πίστεως να αλλάζεις τόσο εύκολα απόψεις; Δεν τα μελετούσες πριν αυτά που έλεγες; Φέρθηκες με τόση επιπολαιότητα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο όπου βάλλεται και ανατρέπεται κάθε ιερό και όσιο στην πατρίδα μας; Και πού την βρήκες την ορθοδοξία στον π.Θεόκλητο; Μήπως όταν αγόρευε υπέρ του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών και οτι έχει επιλύσει πολλά κοινωνικά προβλήματα; Μήπως όταν υμνολογούσε τον Πατριάρχη απλώς και μόνο επειδή είναι Πατριάρχης και επειδή του έταξε οτι θα κρατήσει την Πίστη; Μήπως όταν μοίραζε το ¨Προς τον λαόν" στους πιστούς ένα έντυπο που υμνολογούσε την κατάπτυστη ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου της Κρήτης; Μήπως όταν σιωπηρά αποδέχθηκε αυτή τη σύνοδο, σιωπώντας "ηχηρώς" για να μην του πάρουν δήθεν το κεφάλι; Μήπως όταν έγινε σκληρός διώκτης και γίνεται ακόμη, αυτών που θέλησαν να αντισταθούν στην μεγαλύτερη προδοσία της Ορθοδόξου Πίστεως; Για πές μας π. Μάξιμε τί άλλαξε απο όλα αυτά για να χαρούμε κι εμείς επι τέλους και να καταλάβουμε την μεταστροφή σας; Αλλιώς πραγματικά θα αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε για πολλά... Με αληθινή αγάπη κάποιος που κρατούσε Θερμοπύλες στην Αγία Παρασκευή και ποτέ δεν έκανε οσφυοκαμψίες..

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.