Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

Η τέχνη της λασπολογίας καλά κρατεί!


Διαψεύδουμε τὸν ἀδίστακτο καὶ καταδικασθέντα εἰς φυλάκιση ὡς «κατ’ ἐξακολούθησιν συκοφάντη» καὶ ἀείποτε ψευδόμενο Παναγιώτη Τελεβάντο
 
   Σὲ χθεσινὸ ἄρθρο του, ἀναφερόμενος στὴν «Πατερικὴ Παράδοση» (καὶ στὸν ὑπογράφοντα καὶ μὲ φωτογραφία μου) γράφει μεταξὺ ἄλλων:

«ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ ΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥΣ
_____________________________ 
  Και ποιοι είναι αυτοί που προσάπτουν αυτή την αισχρή συκοφαντία εναντίον του ακραιφνέστερου ομολογητή επισκόπου της Ορθοδοξίας των ημερών μας;
Όσοι έχουν ως στενό συνεργάτη τους, στο ιστολόγιο που διαχειρίζονται, Οικουμενιστή Μητροπολίτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος συμμετείχε στην Σύνοδο της Κρήτης της οποίας και τυγχάνει διαπρύσιος κήρυκας.!!!
      Μολύνονται από την έμμεση κοινωνία με τους Οικουμενιστές, ισχυρίζονται οι Σχισματικοί της αντιπατερικής παράδοσης.
     Και πώς δεν μολύνεται, άραγε, η αφεντιά τους όταν διατηρούν για χρόνια τώρα Οικουμενιστή και Κολυμπαρίτη Μητροπολίτη ως στενό συνεργάτη τους;
                                                              Ἡ συνέχεια ἐδῶ
    Οὐδέποτε εἴχαμε ἢ ἔχουμε συνεργάτη μας τὸν ἐν λόγῳ μητροπολίτη ἢ ὁποιοδήποτε ἄλλο μητροπολίτη. Ἀντίθετα ἔχουμε παρουσιάσει τὶς κακόδοξες θέσεις του.
    Ὁ γνωστὸς ὅμως συκοφάντης Παναγιώτης Τελεβάντος, ἐπειδὴ δὲν συμφωνοῦμε μὲ τὶς κακόδοξες τοποθετήσεις του γιὰ τὰ θέματα τῆς ἀποτειχίσεως, τῆς ἀκοινωνησίας τῶν κοινωνούντων μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές, τῶν ἀλλοπρόσαλλων θέσεών του γιὰ τὴ νέα Οὐκρανικὴ «ἐκκλησία» καὶ τὶς σχιζοφρενικὲς φαντασιοπληξίες του ποὺ πολλάκις καταθέσαμε καὶ καταγγείλαμε, κινούμενος
πιθανῶς ἀπὸ τὸ πάθος τῆς ἐκδικήσεως, θέλησε ἄλλη μιὰ φορὰ νὰ καταφερθεῖ ἐναντίον μας μὲ ἀνυπόστατες κατηγορίες. Ἐμεῖς δὲν ἔχουμε τίποτα μὲ τὸ πρόσωπό του, γι’ αὐτὸ τὸ 2010 διόρθωνα προσωπικὰ τὰ ἄρθρα του ποὺ μοῦ ἔστελνε καὶ δημοσίευε στὰ ἱστολόγια, ὥσπου ἐναντιώθηκε ἐναντίον μου, ὅταν διαπίστωσε ὅτι εἶχα ἀποφασίσει τὴν ὀρθόδοξη ἀποτείχιση! Μὲ πῆρε τηλέφωνο καὶ ἐπὶ μία ὥρα προσπαθοῦσε ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ νὰ μὲ μεταπείσει, ὥστε νὰ μὴν ἀποτειχιστῶ ἐπικαλούμενος τὶς περὶ στρατηγῶν θεωρίες του κ.λπ. Ἔκτοτε μὲ πάθος καὶ χρησιμοποίηση ἔωλων καὶ ἀστείων ἐπιχειρημάτων, μὲ συκοφαντίες καὶ ψεύδη προσπαθοῦσε νὰ διαβάλλει τὸν ἀγώνα μας. Καὶβέβαια δὲν ἀφήναμε ἀναπάντητες τὶς λοιδωρίες καὶ διαστροφικὲς τῆς ΠΙΣΤΕΩΣ καὶ τὶς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ δημοσιεύσεις του.
    Ἂν χρειαστεῖ θὰ ἐπανέλθω, παρουσιάζοντας τὶς ἀνακολουθίες του, τὰ ψεύδη του, τὶς συκοφαντίες του.
     Σήμερα παρουσιάζω μόνο τὴν καταδίκη του ἀπὸ δικαστήριο των Ἀθηνῶν γιὰ τὴν «κατ’ ἐξακολούθηση συκοφαντική δυσφήμηση» ἱερωμένου.
Σημάτης Παναγιώτης

 Κατεδικάσθη για συκοφαντική δυσφήμηση, ο συκοφάντης προσώπων, αλλά κυρίως ο συκοφαντών αδιαλείπτως την αγιογραφική στάση της διακοπής μνημοσύνου των Οικουμενιστών!


ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ ΣΕ ΦΥΛΑΚΙΣΗ
Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ
.

ΣΕ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΓΙΑ «ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ»
του π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ
ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ Ο κ. Π. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ!


    Τό Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικεῖο Ἀθηνῶν μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 89550/2016 Ἀπόφασή του ἐδίκασε ἐρήμην στίς 29 Σεπτεμβρίου 2016  καί κατεδίκασε τόν κ. Παναγιώτη Τελεβάντον τοῦ Μιχαήλ, κάτοικο Ν. Ὑόρκης (Η.Π.Α.), 35η ὁδός 2376 ΑΣΤΟΡΙΑ, σέ φυλάκιση δώδεκα μηνῶν μέ τριετῆ ἀναστολή καί ἐπιβολή τῶν ἐξόδων τῆς Δίκης, γιά «κατ’ ἐξακολούθηση συκοφαντική δυσφήμηση» τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη .
   Ἀρχικά ἡ δίκη εἶχε ὁρισθεῖ γιά τίς 3 Δεκεμβρίου 2015 ἀλλά ἀνεβλήθη λόγω παραλείψεων τῆς Εἰσαγγελίας σχετικά μέ τήν νομότυπη εἰδοποίηση τοῦ κ. Τελεβάντου καί διεξήχθη τελικῶς στίς 29 Σεπτεμβρίου 2016.
  Ἡ ἀπόφαση, ἡ ὁποία ἐλήφθη μέ ὁμοφωνία Εἰσαγγελέως καί Προέδρου, στηρίχθηκε στά κατά τοῦ π. Βασιλείου παντελῶς ἀστήρικτα ἠλεκτρονικά δημοσιεύματα τῆς Ἱστοσελίδος τοῦ κ. Τελεβάντου, σέ συσχετισμό μέ τήν μεταξύ τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη καί τοῦ κ. Τελεβάντου ἠλεκτρονική ἀλληλογραφία.
   Ὡς Μάρτυρας κατηγορίας κατέθεσε ὁ κ. Λέων Μπράνγκ, διδάκτωρ τῆς Θεολογίας καί Κοσμήτωρ τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (Π.Ε.Θ.), ὁ ὁποῖος ἔχει γράψει διδακτορική διατριβή γιά τό πρόσωπο καί τό ἔργο τοῦ Ἀποστόλου Μακράκη καί ἀπέδειξε συκοφαντικό τόν χαρακτηρισμό «Μακρακιστής», πού γραπτῶς ἐξετόξευσε πλειστάκις ὁ κ. Τελεβάντος κατά τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη.
  Ἡ ἀνωτέρω Δικαστική Ἀπόφαση ἀποτελεῖ ἠθική δικαίωση τοῦ π. Βασ. Βολουδάκη, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἐξήντλησε ὅλα τα πνευματικά μέσα καί συνήντησε τήν ἀδιαλλαξία τοῦ κ. Τελεβάντου, κατέφυγε στήν Δικαιοσύνη, ὄχι γιά τό πρόσωπό του –ὅπως διευκρίνησε κατά τήν ἀκροαματική διαδικασία– οὔτε γιά τά πνευματικά του παιδιά καί τούς ἐνορίτες του, πού τόν γνωρίζουν ἀπό κοντά, ἀλλά γιά τήν ἄρση τοῦ σκανδαλισμοῦ ὅλων ἐκείνων, τῶν εὑρισκομένων μακράν καί ἐκτός Ἑλλάδος, πού δέν τόν γνωρίζουν προσωπικά ἀλλά τόν διαβάζουν καί ἀκούουν τίς διαδικτυακές ὁμιλίες του.
    Ὁ π. Βασίλειος Βολουδάκης ἐπιφυλάσσεται ὅλων τῶν ἀπορρεόντων ἐκ τῆς ὡς ἄνω Ἀποφάσεως  νομικῶν δικαιωμάτων του.

ΑΘΗΝΑ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΥΠΑΚΟΗ»
Πηγή

     Βέβαια, δὲν πρόλαβε νὰ δημοσιεύσει ὁ Τελεβάντος τὴν αἰσχρὴ συκοφαντία του, καὶ ἀμέσως τὸ "ἅρπαξαν" τὸ Γοχικὰ ἱστολόγια καὶ μὲ τάχα "ἐπιφυλάξεις" τὸ δημοσίευσαν, ἐνῶ εἶναι γνωστὲς οἱ θέσεις μας γιὰ τὸν ἐν λόγῳ μητροπολίτη, ἀναπαράγοντες τὶς ἄρρωστες φαντασιώσεις καὶ ἐμμονὲς τοῦ Τελεβάντου, καὶ χωρὶς νὰ περιμένουν κάποιο εὔλογο χρονικὸ διάστημα, γιὰ νὰ δοῦν τὴν ἀντίδρασή μας! Δυστυχῶς αὐτὸ πάντα γίνεται: οἱ ἐχθροὶ τῆς ἀλήθειας συμμαχοῦν, παρὰ τὶς μεταξύ τους διαφορές! 


ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ  καὶ   


O κ. Τελεβάντος, σε ανάρτησή του εδώ αναφέρει τα εξής αποκαλυπτικά (οι υπογραμμίσεις δικές μας):
«Και ποιοι είναι αυτοί που προσάπτουν αυτή την αισχρή συκοφαντία εναντίον του ακραιφνέστερου ομολογητή επισκόπου της Ορθοδοξίας των ημερών μας;
Όσοι έχουν ως στενό συνεργάτη τους, στο ιστολόγιο που διαχειρίζονται, Οικουμενιστή Μητροπολίτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος συμμετείχε στην Σύνοδο της Κρήτης της οποίας και τυγχάνει διαπρύσιος κήρυκας.!!!
Μολύνονται από την έμμεση κοινωνία με τους Οικουμενιστές, ισχυρίζονται οι Σχισματικοί της αντιπατερικής παράδοσης.
Και πώς δεν μολύνεται, άραγε, η αφεντιά τους όταν διατηρούν για χρόνια τώρα Οικουμενιστή και Κολυμπαρίτη Μητροπολίτη ως στενό συνεργάτη τους;».
    Aληθεύει αυτή η μαρτυρία; Ποιός είναι ο Μητροπολίτης αυτός; Αν όντως αληθεύει τότε εξηγούνται πολλά!!!
     Ο νοών νοείτω....
ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ

10 σχόλια:

 1. ανεβάζουμε όλες τις δημοσιευμένες ειδήσεις και σχόλια αντιπαραθέσεων όπως και τώρα, κάντε κι εσείς το ίδιο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δεν ντρέπεσαι πάτερ να λές ψέματα; Δεκάδες άρθρα διαλόγου-κριτικής τῶν: π. Ευθύμιου, Ρίζου, Τσακίρογλου, Σημάτη αλλά και τοποθετήσεις του ιστολογίου, ότάν αναφέρονταν στους ΓΟΧ δεν τα έχεις ανεβάσει και απαιτείς να ανεβάζουμε τις σχισματικές σας θέσεις και σχόλια; Δηλώσαμε ότι δεν θα κάνουμε το ιστολόγιο προπαγάνδα των σχισματικών. Τον διάλογο με τον π. Ευθύμιο οι δικοί σας (ασχέτως παρατάξεως, πάντως ΓΟΧ) τον σταμάτησαν, γιατί αδυνατούσαν να απαντήσουν. Ο π. Ευθύμιος με κάθε καλοπροαίρετο και μετανοούντα για τις λαθροχειρίες των σχισματικών ηγετών των ΓΟΧ, τα ψέματα, την παραπλάνηση κ.λπ., που ειδικά με αφορμή το βιβλίο "Ου βουλόμεθα ζην ψευδολογούντες" αποκαλύφθηκαν, δεν έχει αντίρρηση να διεξάγει διάλογο φανερό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος30/5/19, 2:14 μ.μ.

   Μέχρι τώρα καλά έκανε ο Γέροντας Ευθύμιος και έκανε διάλογο μαζί τους. Τώρα όμως, πώς μπορεί να διαλέγεται με ανθρώπους που πεισματικά μένουν στο σχίσμα-αίρεση; Το "Αιρετικόν άνθρωπον ...παραιτού", δεν ισχύει για τους Παλαιοημερολογίτες;

   Διαγραφή
  2. Ποιός απο τους δύο λεει ψέματα κ. Σημάτη;Τον Θεόν δεν τον φοβάται κανείς σας;
   Τις αρχικές θέσεις σας και την αντιπαράθεση με τα ιστολόγια κρυφό σχολειό και εν τούτω νίκα τα έχω ανεβάσει.
   Οπως εσύ δηλώνεις δημόσια ότι δεν προβάλεις τα σχόλια των ΠΗτων γιατί τα εκλαμβάνεις ως προπαγάνδα, ετσι κι εμείς κάποια στιγμή πράξαμε το ίδιο και δεν προβάλλουμε την εμμονή σας στην καινοτομία καθώς προσπαθείτε να αποδείξετε την φωτεινότητα του μαύρου.
   Δεν γράφω περισσότερα για να ανεβάσεις το σχόλιο

   Διαγραφή
  3. Αυτή είναι η ποιότητα των σχισματικών ΓΟΧ. Λένε ψέματα και εγκαλούν τους άλλους ως ...αθεόφοβους!!! Έγραψε Ο "SCRIPTA MANENT" 10:15 π.μ.
   «ανεβάζουμε όλες τις δημοσιευμένες ειδήσεις και σχόλια αντιπαραθέσεων… κάντε κι εσείς το ίδιο»!
   Του απαντήσαμε ότι με το σχόλιό του αυτό, ΨΕΥΔΕΤΑΙ, αν και θεωρεί τον εαυτό του ιερέα -και "χείλη ιερέως δεν ψεύδονται"-. Και ψεύδεται γιατί: όχι μόνο δεν
   "ανεβάζει Ο Λ Ε Σ τις δημοσιευμένες ειδήσεις και σχόλια ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΩΝ", όπως ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ, αλλά ΑΝΤΙΘΕΤΑ δεν έχει αναρτήσει «δεκάδες άρθρα διαλόγου-κριτικής τῶν: π. Ευθύμιου, Ρίζου, Τσακίρογλου, Σημάτη αλλά και τοποθετήσεις του ιστολογίου». Και τι απαντά; Επιβεβαιώνει ότι ΠΡΑΓΜΑΤΙ δεν έχει ανεβάσει δεκάδες άρθρα μας (άρα ψεύδεται!), έχει ανεβάσει, όμως –λέει– κάποιες "αρχικές" θέσεις"» μας!!! Και εξηγεί γιατί δεν έχει ανεβάσει ΟΛΑ τα άρθρα μας (κάτι που δεν έχει σχέση με το θέμα αν ψεύδεται ή όχι), Δεν τα ανεβάσαμε, λέει, γιατί δεν θέλουμε να "προβάλλουμε την εμμονή σας στην καινοτομία"! Πρόβλημά σας· εμείς ποτέ δεν παραπονεθήκαμε που δεν τα ανεβάζετε. Τι γράψαμε; Ότι ψεύδεσθε λέγοντας ότι τα ανεβάζετε ΟΛΑ, ενώ δεν τα ανεβάζετε! Απλόν, απλούστατον. Και ενώ λοιπόν, το επιβεβαιώνετε αυτό με το απαντητικό σχόλιό σας, δηλ. ότι ψεύδεσθε, μας λέτε ψεύτες και αθεόφοβους.
   Τόσο μυαλό! Τόση εντιμότητα! Έξεστι ΓΟΧ ασχημονείν!

   Διαγραφή


  4. Ξαναγράφω τηλεγραφικά και πάλι

   πως είναι δυνατόν να αναιρώ τον εαυτό μου σε δικό μου σχόλιο;

   ξαναγράφω,

   Εχουμε δημοσιευσει τις αρχικές θεσεις σας και τις αντιπαραθέσεις με τα ιστολόγια κρυφό σχολειό και εν τούτω νίκα. Εφόσον δεν κατέληξε κάπου αυτή η ιστορία σταματήσαμε.Οι θεσεις σας όμως ανέβηκαν αναλυτικά και οι αντιπαραθέσεις κλπ οπότε ποιός λεει ψέματα;
   επισης
   Τις σημαντικές ειδήσεις όλων των αποτειχισμένων, από συλλείτουργα , από οργανωμένες ομιλίες, από διαχριστιανικές συνάξεις στο εξωτερικό με πρωταγωνιστές τους π.Σάββα Λαυριώτη και π.Θεόδωρο Ζήση, ειδικά την προβολή του Αρτέμιου Ράσκας, και γενικά όλους τους αποτειχισμένους αναφορικά με το τι πιστεύουν, τι διδάσκουν, τα βίντεο κλπ , τα έχουμε ανεβάσει και συνεχίζουμε με την επικαιρότητα.

   Δώσαμε δίαυλο σε όλες τις απόψεις και θέσεις των αποτειχισμένων και συνεχίζουμε να δίνουμε.

   Η μήπως συμφωνώ με όλα αυτά που είπαν οι αποτειχισμένοι και γι αυτό τα προβάλλω;;
   Διαγραφή
 3. Ανώνυμος30/5/19, 2:10 μ.μ.

  Πόσο θράσος έχει ο Τελεβάντος! Ούτε ο Πάπας να ήταν! Είναι καταδικασμένος από την δικαιοσύνη για τις κατά του σεβαστού π. Βολουδάκη εμπαθέστατες κατηγορίες-συκοφαντίες και την τέχνη της συκοφαντίας δεν την ξεχνά. Τίποτα δεν αγγίζει και δεν αλλάζει έναν άνθρωπο που διαστρέφει την Ιερά μας Παράδοσι. Εγκαταλείπεται από τον Θεό και ταιριάζει σ' αυτόν ο λόγο του Ιησού περί των τυφλών! Οδηγεί και οδηγείται στον βόθυνον!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τα δυο άκρα του π.Επιφάνειου "ξαναγράφτηκαν" στο σωστό πλαίσιο από την Π.Π διορθωμένα αγιοπατερικά τελικά. Από την μια οι ακραίοι προαιρετικοί και μόνιμοι οικονομιστές, με τα νομιζόμενα αμόλυντα πνευματικά αντισώματα ανεξαρτήτου σοβαρότητας εκθέσεως και χρόνου. Και αυτό όταν πλέον στην εποχή μας έχει γίνει εμφανέστατο, αναντίρρητο και ευρέως διαδεδομένο κοινό φρόνημα το παναιρετικό! Από την άλλη υπάρχουν οι "αυτοματοποιημένοι αντιμολυσματικοί αποτειχιστές" ΓΟΧ δια σχίσματος (άλλο θυσιαστήριο και νέα σύνοδος με ερωτηματικά αντικανονικής χειροτόνησις), με το παραμικρό και χωρίς προσπάθεια επιβεβαίωσης, ελέγχου, διαλόγου και χρόνου μετανοίας. Διαμορφώνουν φρόνημα στους ακολούθους τους για απαίτηση ακαριαίας αποτειχισης από όλη την ορθοδοξία για ύποπτο ή πιθανό ατόπημα πατριάρχη ή τοπικής εκκλησίας.

  Απάντησα με σχόλιο στο ιστολόγιο του κ. Τελεβαντου για το κυρίως θέμα πριν την συκοφαντία, αυτό της προσπάθειας εξομοίωσης της σημερινής διαμορφωθείσας κατάστασης, ειδικά την μετά την σύνοδο του Κολυμπαρίου, με την πριν δεκαετίες εποχή των σύγχρονων αγίων και την σχετική ενημέρωση τους για αυτά τα θέματα.
  (Σχετική συζήτηση στο άλλο άκρο , της αυτόματης γενικής μόλυνσης επί υπάρξεως έστω και μόνο ενός οικουμενιστή στις πρώτες του εκδηλώσεις και ανεξαρτήτου γνώσεως και και σχολιασμό έχουν ξανανοίξει οι ΓΟΧ αγιοκατήγοροι στο θέμα του π.Σάββα,
  http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2019/05/binteo-8-5-2019.html)
  Το τι θα έπρατταν σήμερα οι Άγιοι είναι ηλίου φαεινότερο από προηγούμενο του Παισιου επί Αθηναγόρα και από την γνωμοδοτική επιστολή του Ποποβιτς περί οικουμενισμού και συμμετοχής στο Π.Σ.Ε με το υπάρχων καταστατικό. Η μη ρητή και δημόσια διασαφήνιση της διαφοροποίησης στα περί της ομολογίας και πίστης της ορθόδοξης εκκλησίας δημιουργούσε πρόβλημα συνείδησης. Άλλο Π.Σ.Ε και άλλο π.χ παγκόσμιο συμβούλιο χριστιανικών ομολογιών. Στο ένα υπάρχει έμμεση αναγνώριση εκκλησιαστικής υποστατικότητας και κανονικότητας των αιρέσεων και στο άλλο μια πολύ πιο ανεκτή και επιδιωκόμενη κατάσταση οργανωμένου κοινωνικού και θρησκευτικού διαλόγου εν αγάπη και ΑΛΗΘΕΙΑ με σκοπό την επιστροφή και ενότητα με αυτήν.

  Στο θέμα όμως της κατηγορίας χωρίς έστω έναν αποδεδειγμένο ισχυρισμό καμίας από τις εμπλεκόμενες πλευρές (π.χ δήλωση Μητροπολίτη ή μέλους της Π.Π) , δημιουργεί σοβαρή ανησυχία ότι η προπαγάνδα και τα fake-news εμφανίζονται ανεξέλεγκτα σε όλους τους χώρους, χωρίς καμία δεοντολογική ακολουθία. Κρίμα για την παντελώς αδιασταύρωτη παραπληροφόρηση. Θίγεται δυστυχώς η αξιοπιστία του συγκεκριμένου με αποτέλεσμα την ευρεία δυσπιστία σε άλλες πληροφορίες όπου θα είναι αληθινές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επειδή το επιχείρημα του το τι έκαναν και δεν έκαναν οι σύγχρονοι όσιοι γέροντες χρησιμοποιείται κατά κόρον από τους προαιρετικούς αποτοιχιστείς και μη αλλά και από τους ΓΟΧ, για τους διαφορετικούς λόγους του καθησυχασμού και της αμφισβήτησης αγιοκατάταξης αντίστοιχα, επισημαίνω, με σύνδεσμο στο τέλος του σχολίου, μια παλιά σχετική έρευνα που συμμετείχε ο κ.Σημάτης με τον κ.Ντετζιόρτζιο. Αυτή δείχνει την κατάσταση κατά την πρώτη δεκαετία του Οικ.Πατριάρχη και δικαιολογεί εν πολλοίς την στάση των αγιορειτών πατέρων τότε. Αναδεικνύει δε την διαφορετική κατάσταση της εποχής και αφαιρεί δικαιολογίες. Για να μην πούμε για την αντίδραση του Αρχ. Χρυσοστόμου σε οικουμενιστικά ανοίγματα όπως πληροφορήθηκα αλλού. Τότε υπήρχαν αντιδράσεις επί των πρώτων δειγμάτων. Ο ίδιος ο κ. Βαρθολομαίος έγραφε άψογα το 1999 προς ορθοδοξότατη υπεράσπιση ελέγχου του:
   «Περί των συμπροσευχών μετά των ετεροδόξων υπενθυμίζομεν υμίν ότι ήδη από του έτους 1952 το Οικουμενικόν Πατριαρχείον δια της από 31.1.1952 Εγκυκλίου αυτού εδήλου ότι φρονεί ότι “…δέον ίνα οι Ορθόδοξοι Κληρικοί Αντιπρόσωποι ώσιν όσω το δυνατόν εφεκτικοί εν ταις λατρευτικαίς μετά των ετεροδόξων συνάξεσιν, ως αντικειμέναις προς τους Ιερούς κανόνας και αμβλυνούσαις την ομολογιακήν ευθιξίαν των Ορθοδόξων, επιδιώκοντες ίνα τελώσιν, ει δυνατόν, καθαρώς ορθοδόξους ακολουθίας και τελετάς…”

   ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:
   Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΜΦΑΝΗ, ΓΥΜΝΗ ΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΦΑΝΕΡΗ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ H/ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΡΥΦΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΟΥ ΥΠΟΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΚΑΙ ΜΕΝΟΥΝ ΑΡΝΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΛΕΓΧΟ.

   Προς υπενθύμιση και συνειδητοποίηση της διαφοράς της σημερινής κατάστασης και σεβόμενος την αντικειμενική έρευνα, επιτρέψτε μου να συνεισφέρω μία πηγή για τα δειλά και κρυφά οικουμενικά ανοίγματα του Πατριάρχη κατά την πρώτη του δεκαετία (του 90).
   Είναι ενημερωτικό δελτίο από το 2009 και ανήκει στον σύλλογο Φιλορθόδοξος Ένωσις Κοσμάς Φλαμιάτος, του Λαυρέντιου Ντετζιόρτζιο.
   Eκεί λοιπόν θα διαπιστώσει κάποιος, ότι όταν στο τέλος της δεκαετίας (99) το Άγιο Όρος προσπάθησε να ελέγξει τον Πατριάρχη στο φρόνημα λόγω αυτών που προφανώς ακούγονταν, ψευδέστατα και υποκριτικά ο Πατριάρχης απάντησε πλήρως ορθόδοξα, εμφανιζόμενος ως πολέμιος των συμπροσευχών. Δυστυχώς Λοιπόν μέχρι το Millenium, φαίνεται ότι δεν υπήρχε καμία, ατράνταχτα επιβεβαιωμένη, απόδειξη αιρετικού φρονήματος που να επιτρέπει την αποτείχιση αγιορειτών. Ο Αγ.Κυριλλος δεν διέκοψε το μνημόσυνο του Νεστορίου μέχρι της διαπιστώσεως φρονήματος με επιστολή και έπειτα έδωσε τελεσίγραφο μαζί με τον τότε Ρώμης για την απαιτούμενη επιστροφή του Νεστορίου εντός μικρού διαστήματος προ της διακοπής.
   ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΜΕ ΚΟΙΝΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΗΤΑΝ ΑΓΝΩΣΤΑ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΜΑΧΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΤΕ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ. Κάλλιστα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι πήγε για διάλογο και δεν συμπροσευχήθηκε, ούτε συνλειτούργησε. Ακόμα και να έγιναν γνωστές οι συναντήσεις με φωτογραφία της εποχής, ο μετέπειτα έλεγχος δεν απέδωσε καρπούς και θα μπορούσαν να είναι δημοσιογραφικές αστοχίες και φουσκώματα.

   https://sites.google.com/site/orthodoxy1054/o-oikoumenikos-patriarches-k-bartholomaios-pseudetai-kai-loidorei-ton-lao-tou-theou

   Διαγραφή
 5. Ανώνυμος30/5/19, 8:18 μ.μ.

  Αγαπητή Π.Π. το ότι ο κ. Τελεβάντος συκοφαντεί δεν είναι μόνο απόδειξη του χαρακτήρα του είναι και απόδειξη ότι όλοι αυτοί οι κύκλοι δεν έχουν τι να παντήσουν στα επιχειρήματα και διαλέγουν τον δρόμο της λάσπης. Γιατί σου λέει από τους 100 που θα το διαβάσουν τουλάχιστον οι 50 θα το πιστέψουν. Οπότε ότι και να γράφει η Π.Π. αυτοί θα λένε οικουμενιστές και δεν θα ακούν. Το κόλπο έχει πιάσει εδώ και πολλές δεκαετίες στην πολιτική. Το ίδιο κάνουν και οι Γ.Ο.Χ. Από την μία λένε καινοτόμοι από την άλλη οικουμενιστές, απάντηση όμως δεν δίνουν στα γραπτά σας. Οι κύκλοι όμως που συνεργάζονται με τον κ. Τελεβάντο δηλ. οι του π. Θεοδώρου θα έπρεπε να καταδικάσουν αυτή την τακτική. Γιατί δεν το κάνουν; Ο π. Θεόδωρος χαρακτήρισε σε ομιλία του τον κ. Τελεβάντο ως ανερχόμενο αστέρα της θεολογίας. Άρα και αυτοί χαίρονται;;; όταν συκοφαντουνται αδελφοί;;; Δεν θέλω να το πιστέψω. Ίσως όμως επειδή και κ. Τελεβάντος συνεργάζεται με οικουμενιστές να τον έβαλαν αυτοί. Και τον έβαλαν γιατί σας φοβούνται με αυτά που γράφετε. Μη πτοείστε, μη σταματάτε αδελφοί. Οι συκοφαντίες ας είναι το καύχημά σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.