Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ: Επιτέλους ομολόγησε την αλήθεια της Εκκλησίας!

πιτέλους ὁ μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος, ἀφοῦ πεισματικὰ δίδασκε πάνω ἀπὸ μιὰ δεκαπενταετία τὴν κακοδοξία, ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι αἵρεση, ἀποδέχτηκε τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία κι ἔγραψε στὸ προσωπικό του ἱστολόγιο ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεση. Γράφει, συγκεκριμένα: «ΤΟΤΕ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΒΡΩΜΕΡΟΙ! ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΟΣ!».
Χωρὶς νὰ παραβλέπει κανεὶς ὅτι ὁ κ. Ἀμβρόσιος μᾶς ἔχει συνηθίσει σὲ κινήσεις σκοπιμότητος καὶ ἐντυπώσεων, αἰσθάνομαι ὅτι δικαιώνονται οἱ ἀγῶνες μίας δεκαπενταετίας, ποὺ μὲ τὶς εὐλογίες καὶ τὴν καθοδήγηση τοῦ προσφάτως κοιμηθέντος π. Κωνσταντίνου Παλαιολογοπούλου πραγματοποιήθηκαν ἀπὸ τὰ πνευματικά του παιδιὰ στὸ Αἴγιο.
Ὁ σκοπός μας δὲν ἦταν ἡ στείρα ἀντιπαράθεση μὲ τὸν τοπικὸ Ἐπίσκοπο, ἀλλὰ ἡ (παρὰ τὶς ἀδυναμίες καὶ ἁμαρτίες μας) πορεία στὰ ἴχνη τῶν Ἁγίων Πατέρων, τῆς ἁγιοπατερικῆς μας Παραδόσεως ("ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις πατράσι")· κι ἀκόμα ἡ Ὁμολογία τῆς Πίστεως, ἡ ἀναίρεση τοῦ κακόδοξου κηρύγματος τοῦ Μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος δίδασκε ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι αἵρεση, ἀλλὰ μόνο σχίσμα, ὅτι τὸ Filioque δὲν εἶναι αἵρεση, ἀλλὰ θεολογούμενο, ὅτι οἱ Παπικοὶ ἔχουν μυστήρια καὶ βάπτισμα…!
Ἐλπίζω καὶ εὔχομαι (ὅπως ἔκανα καὶ μέχρι τώρα) αὐτὴ τὴν νέα θέση του νὰ τὴν κρατήσει μὲ εἰλικρίνεια καὶ συνέπεια, νὰ τὴν διακηρύξει ὁμολογιακὰ καὶ ἐπίσημα. Νὰ ἀκολουθήσει δηλαδὴ τὴν Πατερικὴ διδασκαλία ὅλων τῶν Ἁγίων ποὺ ἀσχολήθηκαν μὲ τὸν Παπισμὸ καὶ μᾶς δίδαξαν ὅτι Μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεση χωρὶς μυστήρια, ὥστε νὰ προφυλάξει τοὺς πιστούς (ὅπως εἶναι καθῆκον του) ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Παπικούς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστὲς ποὺ τοὺς ἐναγκαλίζονται ποικιλοτρόπως.
Νὰ γίνει ἀκόμα ἀφορμὴ αὐτό, ὥστε κάποιοι ἱερεῖς θεολόγοι καὶ ἱεροψάλτες τῆς Ἱ. Μ. Καλαβρύτων, νὰ παύσουν νὰ λέγουν στοὺς πιστοὺς ὅτι ἔχει δίκιο ὁ Μητροπολίτης μας ποὺ διδάσκει ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι αἵρεση, κι ὄχι κάποιοι, ποὺ λένε ὅτι οἱ Παπικοὶ εἶναι αἱρετικοί (κι ἔχουν ἐκ τούτων ἀποτειχισθεῖ ἀπὸ τὸν τοπικὸ Ἐπίσκοπο), κι ἔτσι νὰ ἐπέλθει ὁμόνοια καὶ ἑνότητα Πίστεως στὴν τοπικὴ Ἐκκλησία.
Μία τέτοια δήλωσή του, ἐπίσης,  θὰ ἐπιφέρει ἕνα ἀκόμα πλῆγμα καὶ κατὰ τῶν διοργανωτῶν τῆς «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου» ποὺ θὰ γίνει στὴν Κρήτη, στὴν ὁποία –ὅπως σαφῶς καταδεικνύεται ἀπὸ τὰ προσυνοδικὰ κείμενα– σκοπεύουν συνοδικὰ νὰ ἐπισημοποιήσουν τὴν ἀποδοχὴ αὐτῆς ἀκριβῶς τῆς κακόδοξης διδασκαλίας ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι αἵρεση, ἀλλὰ Ἐκκλησία μὲ μυστήρια καὶ βάπτισμα, ποὺ ἁπλῶς ἀκολουθοῦν τὴν δική τους ...παράδοση!!!
Παραθέτω στὴ συνέχεια κάποια ἀπὸ τὰ κείμενα τοῦ κ. Ἀμβρόσιου γιὰ κάποιους καλοθελητές, οἱ ὁποῖοι κατὰ καιροὺς ἀλλὰ καὶ πρόσφατα ἀμφισβητοῦσαν ἢ ἀγνοοῦσαν τὶς θέσεις αὐτὲς τοῦ κ. Ἀμβροσίου καὶ ἀπέδιδαν ἐμπάθεια σ’ ὅσους τὶς παρουσίαζαν καὶ τὶς ἀνασκεύαζαν στηριζόμενοι στὴν Ὀρθόδοξη διδασκαλία.

Σημάτης Παναγιώτης

Ἀπὸ τὸ περιοδικὸ "Θεοδρομία". Δεκ. 2001, τ. 4.

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν Συνέντευξη τοῦ μητροπολίτη Καλαβρύτων Ἀμβρόσιου στὸ "ΑΞΙΟΝ TV"


Καὶ τὸ βίντεο, στὸ ὁποῖο ἀκούγονται τὰ παραπάνω:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.