Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Μην τους είδατε;

ν δὲν εἶχε πάει ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς στὴν Σύνοδο Φερράρας ἡ ἀπόφαση θὰ εἶχε βγεῖ ὁμόφωνα.

Ποῦ εἶναι τὰ βαρέα ὀνόματα τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν, νὰ μιλήσουν, νὰ δώσουν τήν –ἔστω χαρτοπολεμική– παρουσία τους κατὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν κατὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου»; Ἐπέλεξαν τὴν ἀπουσία ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες μὲ πρῶτο τὸν «λέοντα» μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφείμ!
Μόλις σιγουρευτοῦν γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα, τότε θὰ πάρουν θέση ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς καὶ θὰ βγοῦν κατόπιν ἑορτῆς γιὰ νὰ μᾶς παρουσιάσουν βαθυστόχαστες θεολογικὲς σκέψεις περὶ τῆς νίκης κατὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν· κάποιος ἤδη τὸ ἔχει κάνει, ἀφοῦ κατὰ δήλωσή του «ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης διελύθη εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθη» μὲ τὴν βοήθεια τοῦ ἰδίου καὶ τῶν "ἀντι-Οἰκουμενιστῶν", οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν στὴν ἀπουσία ἐκ τῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας!
Καὶ ἄρα, ἀφοῦ «νενικήκαμεν» δὲν χρειάζεται νὰ διακόψουμε τὸ Μνημόσυνο τῶν αἱρετικῶν, θὰ συνεχίσουμε τὴν μετ’ αὐτῶν συμπόρευση, παρὰ τὶς Ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ γιὰ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Θεοῦ αἱρετικούς!
μως, οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἔδιναν ἀγῶνα ποὺ στοίχιζε διώξεις καὶ ἀπομόνωση! Ἦσαν μπροστάρηδες! Διέκοπταν τὴν κοινωνία μετὰ τῶν αἱρετικῶν καὶ δὲν ἔψαχναν ἀπεγνωσμένα γιὰ νὰ βροῦν δικαιολογίες ποὺ νὰ δικαιολογοῦν τὴν συμπόρευση μὲ τοὺς αἱρετικούς!
ν δὲν είχε συνοδεύσει τοὺς ἄλλους Ἐπισκόπους ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς στὴν Σύνοδο
Φερράρας-Φλωρεντίας καὶ δὲν εἶχε δώσει ἐκεῖ τὸν ἀγῶνα, ἡ ἀπόφαση τῶν τότε Οἰκουμενιστῶν περὶ ἑνώσεως τῶν "ἐκκλησιῶν" θὰ εἶχε βγεῖ ὁμόφωνα. Ἀλλὰ πῆγε, πολέμησε, ταπεινώθηκε, ὑβρίστηκε, ἀπειλήθηκε καὶ ἡ ἴδια ἡ ζωή του καὶ ἀποτειχίστηκε, ἐνῶ ἤδη βρισκόταν στὴν Σύνοδο, ὅταν διαπίστωσε τὴν ἀμετανοησία τῶν αἱρετικῶν, στὴ συνέχεια δέ, δήλωσε ὅτι οὔτε στὴν κηδεία του δὲν θέλει νὰ παρευρίσκονται οἱ «Οἰκουμενιστές»!
Νὰ ἐλπίσουμε ὅτι οἱ «ἀντι-Οἰκουμενιστὲς» θὰ τὸν μιμηθοῦν, ἔστω καὶ τώρα, καθότι πλέον οἱ «ὀρθόδοξοι» Ἐπίσκοποι (οἱ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Συνόδου) φανέρωσαν τὴν οἰκουμενιστική τους ταυτότητα μὲ τὴν σιωπή, μὲ ἔργα καὶ δηλώσεις !
                                                                                                      Π.Σ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.