Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

Σχιζοφρενική "λογική"! Ο Τελεβάντος θεωρεί εντός Εκκλησίας τους αιρετικούς Οικουμενιστές και εκτός, όσους αποτειχίζονται απ' αυτούς!


   Τελεβάντος, ἔνθερμος σύμμαχος τοῦ π. Ν. Μανώλη καὶ τοῦ π. Θ. Ζήση [ποὺ πρὶν καθύβριζε τὸν π. Θεόδωρο ἀνεντίμως χαρακτηρίζοντάς τον …ἀνέντιμο (ἐδῶ)], τώρα τοὺς ὑποστηρίζει διότι ἐφαρμόζουν τὶς κακόδοξες θεωρίες του!


Ἐρώτημα στὸ φέησμπουκ:
Μήπως ὁ κ. Π.Τ. ὑπηρετεῖ ξένα συμφέροντα;


ΟΙ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ο ΜΟΛΥΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Ισχυρίζονται οι ακοινώνητοι σχισματικοί: Αν δεν αποτειχιστούμε ή αν εκκλησιαζόμαστε σε ναούς που μνημονεύονται οικουμενιστές επίσκοποι θα μολυνθούμε από την αίρεση.
[σ.σ. “Π.Π.”: Πασχαλιάτικο δῶρο τὶς πικρόχολες συκοφαντίες του μᾶς προσφέρει ὁ κ. Τελεβάντος. Μὲ τὴν λογικὴ τοῦ Τελεβάντου, εἴμαστε ἐκτὸς Ἐκκλησίας, ἐπειδή …ἀπομακρυνθήκαμε ἀπὸ τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές, πρὶν αὐτοὶ καταδικαστοῦν ἀπὸ Σύνοδο! Παρότι ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς εἶναι Ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ· παρότι τοῦτο ἔχουν πραγματοποιήσει Ἅγιοι ἄνθρωποι πρὶν ἀπὸ μᾶς κι αὐτοὺς μιμηθήκαμε· παρότι τοῦτο προβλέπουν Ἱ. Κανόνες! Ἀλλὰ κι ἂν δεχτοῦμε τήν …δυνητικότητα τῶν Κανόνων αὐτῶν, δὲν θεραπεύεται ὁ Τελεβάντιος παραλογισμός.
 Διότι,  σύμφωνα μὲ τὴν παρανοϊκὴ λογικὴ τοῦ Τελεβάντου, οἱ Παναιρετικοὶ Οἰκουμενιστὲς εἶναι ἐντὸς Ἐκκλησίας μέχρι κάποια Σύνοδος νὰ τοὺς καθαιρέσει, ἐνῶ ὅσοι διακόπτουν τὸ Μνημόσυνο τῶν Οἰκουμενιστῶν εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας, χωρὶς κάποια Σύνοδος νὰ τοὺς χαρακτηρίσει σχισματικούς!
Ἂν ὅμως οἱ αἱρετικοὶ θεωροῦνται ἐκτὸς Ἐκκλησίας –κατὰ τὸν Τελεβάντο μόνο ἂν κάποια Σύνοδος μὲ ἀπόφασή της τοὺς καταδικάσει, ἐμεῖς ποὺ μὲ τὶς μικρὲς δυνάμεις μας πολεμοῦμε τὴν αἵρεση, γιατί εἴμαστε ἐκτὸς Ἐκκλησίας; Ποιά Σύνοδος μᾶς κατεδίκασε;
Γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἔχουν ἀντιληφθεῖ ἡ Σύνοδος τοῦ Τελεβάντου! Ὡς νέος Πάπας τῆς Ἀμερικῆς, φτάνει καὶ περισσεύει γιὰ νὰ ὑβρίζει, νὰ συκοφαντεῖ καὶ νὰ καταδικάζει κάθε ἕνα ποὺ ἐναντιώνεται στὶς φαντασιώσεις του! Ὁ ἄνθρωπος μόνος του εἶναι μιὰ Σύνοδος!].
Αυτά ισχυρίζονται οι ακοινώνητοι σχισματικοί. Για να δούμε ποιο έρεισμα έχει ο ισχυρισμός τους στη ζωή και στη διδασκαλία των σύγχρονων Αγίων της Εκκλησίας.
Είμαστε ευλογημένοι επειδή την εποχή μας -την εποχή που θριαμβεύει η αίρεση ή πιο σωστά η παναίρεση του οικουμενισμού- έχουμε την ευλογία της παρουσίας επίσημα αναγνωρισμένων Αγίων, όπως είναι ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Φιλούμενος, ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.
[σ.σ.: Οἱ σύγχρονοι Ἅγιοι στοὺς ὁποίους ἀναφέρεται ὁ Τελεβάντος, ἔζησαν πρὶν τὸ Μπάλαμαντ, πρὶν τὸ Πόρτο Ἀλέγκρε, πρὶν τὸ Πουσὰν καί, ἀσφαλῶς, πρὶν τὴν ληστρικὴ καὶ κακόδοξη Κολυμπάριο Σύνοδο. Καὶ αὐτὸ ἐσκεμμένα τὸ λησμονεῖ ὁ Τελεβάντος! Ἔπειτα στὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀρχὴ νὰ ἀκολουθοῦμε τὴν συμφωνία τῶν Ἁγίων κι ὄχι πράξεις μεμονωμένων Ἁγίων].
Παράλληλα έχουμε την ευλογία να εντρυφήσουμε στη ζωή και στη διδασκαλία πολλών Αγίων μορφών, οι οποίες δεν αγιοκατατάχτηκαν
επίσημα, αλλά έχουν καθιερωθεί ως Άγιοι στη συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας πολύ πέραν των ορίων της Ελλάδας. Αναφέρουμε ορισμένα ονόματα: π. Αμφιλόχιος της Πάτμου, π. Φιλόθεος Ζερβάκος, π. Ιάκωβος Τσαλίκης, π. Δημήτρης Γκαγκαστάθης, π. Αθανάσιος Χαμακιώτης κτλ.
Έχουμε, επίσης, πολλούς αγωνιστές κληρικούς όπως είναι οι Φλωρίνης Αυγουστίνος, Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος, Παραμυθίας Παύλος, Κονίτσης Σεβαστιανός, Χαλκίδος Νικόλαος, Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, Μάρκος Μανώλης, Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, Αθανάσιος Μυτιληναίος κτλ..
Οι πλείστοι  από τους πιο πάνω ΟΥΔΕΠΟΤΕ αποτειχίστηκαν. Ορισμένοι ΜΟΝΟΝ εξ αυτών αποτειχίστηκαν ΜΟΝΟΝ για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα αλλά ακόμη και αυτοί κοιμήθηκαν εν Κυρίω μνημονεύοντες οικουμενιστές επισκόπους ή τους οικουμενιστές Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρα, Δημήτριο και Βαρθολομαίο.
[σ.σ.: Ἄρα ὄχι ὅλοι, ἀλλὰ οἱ πλεῖστοι! Ἐκεῖνοι, λοιπόν, ποὺ γιὰ κάποιο διάστημα ἀποτειχίστηκαν; Ἦσαν ἐκτὸς Ἐκκλησίας; Καὶ πότε ἔκαναν καλά· ὅταν ἀποτειχίστηκαν ἀκολουθώντας τὴν δισχιλιόχρονη Πατερική Παράδοση ἢ ὅταν ἐπέστρεψαν στὴν Μνημόνευση; Καὶ ποιούς πρέπει νὰ ἀκολουθεῖ ὁ πιστός; Αὐτοὺς ποὺ κράτησαν γραμμὴ διαφορετικὴ ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους Ἁγίους, ἢ αὐτοὺς ποὺ ἐφάρμοσαν τὶς Ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅλων τῶν Ἁγίων γιὰ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς; Κι ἂν αὐτοὶ οἱ Ἅγιοι ἔκαναν κάποια Οἰκονομία, τότε ποὺ ἡ αἵρεση ἦταν ἀκόμα διαδιάκριτη, γιατί μᾶς τοὺς φέρνει ὡς παράδειγμα πρὸς μίμηση σήμερα ποὺ ἡ αἵρεση εἶναι ὁλοφάνερη;].
Ερωτούμε, λοιπόν, τους ακοινώνητους σχισματικούς όλων των αποχρώσεων εντός και εκτός του Αγίου Όρους: 
Οι πιο πάνω άγιες μορφές μολύνθηκαν από τον ιό της παναίρεσης του Οικουμενισμού;
Πιστεύουν ειλικρινά ότι ο  Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ο Άγιος Φιλούμενος και οι λοιπές Άγιες μορφές που αναφέραμε πιο πάνω πέθαναν μολυσμένοι από τον ιό της αίρεσης του Οικουμενισμού;
Αν οι ακοινώνητοι σχισματικοί πιστεύουν ότι οι Άγιοι δεν μολύνθηκαν από τον ιό της αίρεσης, πρέπει ανυπερθέτως 1.) Να σταματήσουν να διδάσκουν την κακοδοξία ότι ο ΙΕ΄ Κανόνας της ΑΒ΄ Συνόδου είναι δήθεν υποχρεωτικός και όχι δυνητικός και 2.) Να αποκηρύξουν την κακοδοξία ότι δήθεν πρέπει να προχωρήσουμε σε ακοινωνησία με όλη την Εκκλησία, δηλαδή να γίνουμε σχισματικοί.
[σ.σ.: Νὰ ἐπαναλάβουμε τὰ ἴδια, αὐτὰ ποὺ ἑκατοντάδες φορὲς ἀποδείξαμε μὲ Πατερικὰ κείμενα; Μάταιος κόπος. Ὁ Τελεβάντος «οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι»!  Ὁ ΙΕ΄ εἶναι ὑποχρεωτικός, διότι ἐπαναλαμβάνει καὶ κωδικοποιεῖ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν λειτουργικῶν κειμένων γιὰ ἄμεση ἀπομάκρυνση ἀπὸ αἱρετικούς. Ἀπομακρυνόμενοι ἀπ’ αὐτούς, γινόμαστε ἀκοινώνητοι μὲ τὴν αἵρεση ποὺ οἱ Οἰκουμενιστὲς Ἐπίσκοποι διδάσκουν καὶ κοινωνικοὶ μὲ τὸν Χριστό, τὴν Ἐκκλησία, τοὺς Ἁγίους καὶ ὅσους σύγχρονους πιστοὺς ἀκολουθοῦν (παρὰ τὶς ἁμαρτίες τους) τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση].
Αν, όμως, θεωρούν τους Αγίους της Εκκλησίας μολυσμένους από την αίρεση του οικουμενισμού,  δηλαδή αιρετικούς, ενώ -ως είναι τοις πάσιν γνωστόν- υπήρξαν πύργοι Ορθοδοξίας και το βαρύ πυροβολικό της Εκκλησίας και της θεολογίας εναντίον του Οικουμενισμού, σημαίνει ότι είναι κακόδοξοι και βλάσφημοι και ότι διακατέχονται από εωσφορικό εγωισμό.
Ο ΙΕ΄ Κανόνας της ΑΒ΄ Συνόδου είναι δυνητικός. Τι σημαίνει δυνητικός; Σημαίνει ότι είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια των πιστών να διακόψουν το μνημόσυνο του οικείου επισκόπου που κηρύσσει γυμνή τη κεφαλή αίρεση ή να συνεχίσουν να έχουν κοινωνία μαζί του μέχρι την ετυμηγορία Συνόδου.
Ποιος μας βεβαιώνει ότι αυτή είναι η ορθή ερμηνεία του Κανόνα; ΟΛΟΙ οι σύγχρονοι Άγιοι που αντιμετώπισαν την αίρεση του Οικουμενισμού. [σ.σ.: Ὁ Τελεβάντος βάζει τοὺς Ἁγίους νὰ ἀντιμάχονται. ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ἀπομακρύνονταν ἀπὸ τὴν αἵρεση παντοῦ καὶ πάντοτε. Ὅσοι δὲν τὸ ἔκαναν συνειδητά, τοῦτο δὲν θὰ τὸ ἀναγνωρίσουμε ὡς γραμμὴ στὴν Ἐκκλησία, ἀλλ’ ὡς παρέκκλιση. Στὴν Ἐκκλησία ἰσχύει ἡ συμφωνία  τῶν Ἁγίων Πατέρων κι ὄχι ἡ τυχὸν διαφωνία-διαφορετικὴ στάση κάποιων Ἁγίων σὲ κάποια θέματα. Τὸ ἀλάθητο τὸ ἔχει ἡ Ἐκκλησία κι ὄχι μεμονωμένοι Ἅγιοι, ὅπως ὡς γνωστὸν ἔχει γράψει ὁ Μ. Φώτιος καὶ ἄλλοι Πατέρες].
Ο Άγιος Πορφύριος ΟΥΔΕΠΟΤΕ διέκοψε το μνημόσυνο του οικείου ιεράρχη. Ούτε και ο Άγιος Φιλούμενος διέκοψε ΠΟΤΕ το μνημόσυνο του οικείου ιεράρχη. Αντίθετα οι Άγιοι Ιουστίνος Πόποβιτς και Παίσιος ο Αγιορείτης διέκοψαν μεν το μνημόσυνο του οικείου ιεράρχη, αλλά ΜΟΝΟΝ για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ κοιμήθηκαν εν Κυρίω μνημονεύοντες οικουμενιστές επισκόπους. Σε κάθε περίπτωση κανένας σύγχρονος Άγιος και καμία από τις δεκάδες αγίες μορφές που πολέμησαν σθεναρά την παναίρεση του Οικουμενισμού ΔΕΝ δίδαξαν και ΔΕΝ εφάρμοσαν ακοινωνησία με ΟΛΗ την Εκκλησία. Οι μόνοι που διδάσκουν αυτή την κακόδοξη ερμηνεία των Κανόνων είναι οι ακοινώνητοι σχισματικοί. 

Ερωτούμε λοιπόν: Εμείς ποιους πρέπει να ακούσουμε; Τους Αγίους ή τους ακοινώνητους σχισματικούς; [σ.σ.: Ἀσφαλῶς τοὺς Ἁγίους: Μ. Ἀθανάσιο, Μ. Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο, Κύριλλο Ἀλεξανδρείας, Μάξιμο Ὁμολογητή, Θεόδωρο Στουδίτη, Γρηγόριο Παλαμᾶ, Μᾶρκο Εὐγενικὸ καὶ τόσους ἄλλους, ποὺ διέκοψαν τὸ Μνημόσυνο τῶν συγχρόνων τους αἱρετικῶν].
Πηγή


Καὶ μιὰ δημοσίευση ποὺ χρήζει πειστικῆς καὶ ἐμπεριστατωμένης   διάψευσης, ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο http://kyprianoscy.blogspot.gr/2017/04/blog-post_17.html

 Σχόλια σε ιστοσελίδα φέησμπουκ https://www.facebook.com/groups/1057592874337436/permalink/1277456189017769/?comment_id=1279060312190690&notif_t=group_comment_reply&notif_id=1492282327394915

Ελπίζω να μην αποσυρθεί και αυτή η ανάρτηση . Έχουν γραφεί μερικά σχόλια, που μπορεί να έχουν ένα σχετικό ενδιαφέρον. 
Ο Jon Xenos κοινοποίησε τη δημοσίευση του π. Νικόλαος Μανώλης.

Εάν αληθεύουν τα παρακάτω, τότε εξηγούνται πολλά.
Από ανάρτηση του Ο.Τ. 3/4/17 Παραλήρημα συκοφαντιών.
"Εγράψαμεν πέντε συγκεκριμένους λόγους προς τον κ. Π.Τ., (Π. Τελεβάντον) δια τους οποίους πιθανόν υπηρετεί σχέδια της μασονίας και αυτός εις την απάντησίν του απλώς ισχυρίζεται ότι έγραψεν ένα ουτιδανόν εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρος σχόλιον περί μασονίας εις μίαν εφημερίδα σχεδόν άγνωστον! Και ένα παιδάριον αντιλαμβάνεται περί τίνος πρόκειται. Τα «ακαταμάχητα επιχειρήματα» εναντίον του Ο.Τ. είναι επομένως ανύπαρκτα, είναι απλώς βαρύγδουπαι φράσεις δια την δημιουργίαν εντυπώσεων. Ο κ. Π.Τ. έχει ανάγκην από ένα «αρχηγόν», δια να αγωνίζεται, όπως και οι Παπικοί ψυχολογικώς εξαρτώνται από τον Πάπαν. Αυτό είναι οικουμενιστική νοοτροπία 100%! Το περίεργον είναι ότι καταφέρεται εναντίον των ενστάσεων περί της Πατριαρχικής Πράξεως του 1928, αι οποίαι έχουν δημοσιευθή από διαφόρους εις τον Ο.Τ., τας οποίας όμως προσφάτως διετύπωσε και ο π. Θεόδωρος συντασσόμενος πλήρως με τον Ο.Τ. Το προηγούμενον διάστημα ο κ. Π.Τ. προειδοποίει αυτόν αυστηρώς και μετήρχετο κάθε τρόπον, δια να τον αποτρέψη από την αποτείχισιν (σ.σ.: δεῖτε ἐδῶ) και τώρα κατηγορεί τον Ο.Τ. ότι δεν προβάλλει την αποτείχισιν! Τίνος τα συμφέροντα υπηρετεί; Εμπιστευόμεθα απολύτως την κρίσιν των αναγνωστών! Ο κ. Π.Τ. δεν θα καταφέρη να αποπροσανατολίση τους πιστούς από τον αντιοικουμενιστικόν αγώνα και να πλήξη με πανούργας μεθόδους τους αγωνιστάς! «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν»!"

π. Νικόλαος Μανώλης
Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Σχετικά με την Ημερίδα στο Ωραιόκαστρο (Σημπληρωματικά και άλλα) [ΒΙΝΤΕΟ 2017] https://katihisis.blogspot.gr/2017/04/2017_71.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου