Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Εκπληκτικό ΑντιΟικουμενιστικό περιτύλιγμα με Οικουμενιστικό περιεχόμενο!

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΣΕΙΡΑ ΕΧΕΙ Ο κ. ΣΗΜΑΤΗΣ.....


ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΜΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟΝ ΥΒΡΙΣΤΗΝ ΜΑΣ

  Χρησιμοποιώντας ὕβρεις καὶ μιλώντας γιὰ «ξεκαθάρισμα λογαριασμῶν», ἄλλη μιὰ φορὰ ὁ μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος ἐπιτίθεται ἐναντίον μου μὲ τὴν τελευταία ἀνοικτὴ Ἐπιστολή του (ἐδῶ). Δὲν «χόρτασε» ἀπὸ τὸν ἄδικο καὶ παράνομο ἀφορισμὸ ποὺ μοῦ εἶχε ἐπιβάλει τὸ 2006 καὶ τὴν ἐπιδίωξη –μὲ ἐπιστολή του στὴν Ὑπουργὸ Παιδείας κ. Γιαννάκου– νὰ διωχθῶ πειθαρχικά ἢ καὶ νὰ ἀπολυθῶ ἀπὸ τὴν θέση μου. Λυπᾶμαι γι’ αὐτὴν τὴν ἐξέλιξη καὶ τὴν διωκτικὴ στάση του.
    Δὲν εἶχα καμιὰ διάθεση νὰ ἐμπλακῶ καὶ πάλι σὲ ἀντιπαραθέσεις μαζί του, διότι 16 χρόνια δείχνει νὰ ἐπιμένει στὶς ἀντιπατερικὲς θέσεις του, ποὺ ἀπὸ τὸ 2001 ἔχω –μὲ τὴν ἰδιότητά μου ὡς θεολόγος– καταγγείλει.  Μὲ τὴ νέα του ἐπιστολή, τὸ μόνο ποὺ κατορθώνει, εἶναι νὰ καταδείξει ἄλλη μιὰ φορὰ τὶς οἰκουμενιστικές του ἰδέες!
    Ἂν ἐπανέρχομαι εἶναι γιατί, στὸ τέλος τοῦ πρόσφατου ὑβριστικοῦ ἄρθρου του ἐναντίον μου, μὲ ἀπειλεῖ μὲ μηνύσεις ἢ ὅπως ἀλλιῶς μπορεῖ νὰ κατανοηθεῖ ἡ φράση του: «Σας προειδοποιώ, ότι εάν δεν επανορθώσετε τον άκρως συκοφαντικό αυτό λόγο σας, τότε θα αμυνθώ με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο…». Γιὰ νὰ προλάβω λοιπὸν μιὰ τέτοια ἐξέλιξη, ἀναγκάστηκα νὰ συντάξω τὸ παρόν, ὡς κατάθεση ἀπολογίας καὶ ἀπόδειξης ὅτι δὲν συκοφαντῶ, ἀλλὰ ἐκπληρώνω τὸ καθῆκον μου ὡς πιστὸς καὶ θεολόγος νὰ ἐλέγχω σὲ θέματα πίστεως.
     Ὡς προελέχθη, λοιπόν, δὲν εἶναι τυχαία ἡ ἐναντίον μου ἐπίθεση. Καὶ ποιοί εἶναι οἱ λόγοι;
   α) Μοῦ ἐπιτίθεται, ἐπειδὴ τὸ 2001 ἀντέδρασα ὡς πιστὸς (καὶ θεολόγος) στὴν μεθοδευμένη ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές (καὶ παρὰ τὴν ἀντίδραση τοῦ Ὀρθόδοξου Λαοῦ) ΕΠΙΣΚΕΨΗ τοῦ ΠΑΠΑ στὴν Ἑλλάδα, τὴν ὁποία ἑτοίμασε ὁ τότε ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος καὶ ὑποστήριξε-δικαιολόγησε ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος σὲ τηλεοπτικὸ κανάλι τοῦ Αἰγίου, διαστρέφοντας τὴν δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας στὴν προσπάθειά του αὐτή. Ἡ ἐνέργειά του δείχνει (ἐκτὸς τῶν ἄλλων) καὶ τὴν καιροσκοπικὴ τακτική του, ἂν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ὅτι δύο μῆνες πρίν –ὁ Καλαβύτων– ἦταν καθέτως ...ἀντίθετος γιὰ τὴν ἐπίσκεψη αὐτή, δημοσιεύοντας ἕξι ΟΧΙ στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα!!!
   β) Μοῦ ἐπιτίθεται, ἐπειδὴ τὸ 2006 ἀντέδρασα μὲ τὸν ἀείμνηστο καὶ διωκόμενο –ἀπὸ τὸν κ. Ἀμβρόσιο– Ἀρχιμανδρίτη π. Κωνσταντῖνο Παλαιολογόπουλο (καὶ ὑπὸ τὴν καθοδήγηση του) στὴν ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ χώρου σὲ ἐλαχιστότατους ΠΑΠΙΚΟΥΣ τοῦ Αἰγίου καί, κυρίως, στὴν προσπάθεια μονιμοποίησης τῆς ἐνέργειας αὐτῆς, ποὺ εἶχε ἤδη ξεκινήσει μὲ Ἱερατικὴ Σύναξη στὸ Αἴγιο ποὺ συγκάλεσε ὁ κ. Ἀμβρόσιος (παρόντος καὶ τοῦ …παπικοῦ ἱερέως!!!) καὶ μὲ μοναδικὸ θέμα τῆς Συνάξεως τὴν ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Ὀρθόδοξου ΝΑΟΥ ἢ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ χώρου στοὺς παπικούς!!!
   γ) Μοῦ ἐπιτίθεται ἐπειδὴ τὸ 2011 ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΑ (τοῦ ἐπεδόθη καὶ ἐπίσημη δήλωση) καὶ δὲν τὸν ἀναγνωρίζω ὡς Ποιμένα μου (δικαίωμα τὸ ὁποῖο μοῦ παραχωροῦν σὲ καιροὺς αἱρέσεως οἱ Ἱ. Κανόνες), λόγῳ τῶν Οἰκουμενιστικῶν του δηλώσεων καὶ ἐνεργειῶν.
    δ) Μοῦ ἐπιτέθηκε τελευταῖα, μὲ ἀφορμὴ ἕνα κριτικὸ σχόλιό μου μόλις 10 γραμμῶν, γιὰ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη (ἐδῶ). Αὐτὸ τὸ σχόλιο τὸν ἔκανε νὰ δημοσιεύσει τὴν 29η Μαΐου ἐπιστολὴ ἐναντίον μου, διὰ τῆς ὁποίας (ὅπως προανέφερα) μὲ ὑβρίζει, παρουσιάζοντας ἐσκεμμένως καὶ ἀναληθῶς ὡς «ὕβρεις καὶ συκοφαντίες» τὴν κριτικὴ ποὺ περιελάμβανε τὸ σχόλιό μου γιὰ ἐνέργειές του.
    Θὰ φανεῖ στὴ συνέχεια ὅτι δὲν χρησιμοποιήθηκε «συκοφαντικὸς» λόγος ἐκ μέρους μου ἐναντίον του, ἀλλ’ ἁπλῶς ἐπιχειρηματολογημένες κρίσεις πού, ὡς δημόσιο πρόσωπο ποὺ εἶναι, πρέπει νὰ δέχεται (ἐξάλλου μᾶς ἔχει διδάξει ὁ ἴδιος, ἀφοῦ κρίνει τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα). Προκαλεῖ, ὅμως, ἔκπληξη τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτός, ποὺ κάθε τόσο δηλώνει ὅτι εὑρίσκεται ὡς ποιμένας–Ἐπίσκοπος «εἰς τύπον καὶ τόπον» τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης, ὑβρίζει καὶ συκοφαντεῖ μὲ ἐμφανὴ ἐμπάθεια ποὺ δὲν ἁρμόζει τουλάχιστον σὲ ἐπίσκοπο. Ἀκόμα καὶ ἂν ὑποθετικῶς ἐκληφθῆ ὡς βλάβη τῆς τιμῆς καὶ ἀξιοπρεπείας του ἡ κριτικὴ ἐνεργειῶν του, ὡς «ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ» –ὅπως χαρακτηρίζει τὸν ἑαυτό του– δὲν δικαιοῦται νὰ διασύρει μὲ δεκάδες ὕβρεις καὶ χαρακτηρισμούς, ὅσους τολμοῦν νὰ ἀναφέρονται στὴν Σεβασμιότητά του. Θὰ «ἐπανορθώσω» λοιπόν, –ὅπως μὲ καλεῖ ἀπειλώντας με μὲ «νόμιμα μέσα» –  αὐτὸ ποὺ θεωρεῖ ὡς «συκοφαντικὸ λόγο» ἐναντίον του, ὄχι ἀποσύροντας ὅ,τι ἔγραψα, ἀλλὰ ἀποδεικνύοντας ὅτι καλῶς τὰ ἔγραψα. Πάντως παράξενο εἶναι ὄτι δὲν δείχνει τὴν ἴδια μήνη καὶ σπουδὴ  σὲ σχόλια ποὺ ἔρχονται ἀπὸ φιλοπατριαρχικὰ ἱστολόγια (ὅπως π.χ. τὴν «Ἰδιωτικὴ Ὁδό»), φοβούμενος μᾶλλον τοὺς σκληροὺς χαρακτηρισμοὺς ποὺ θὰ εἰσπράξει!


Ἡ ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ τοῦ μητροπολίτη Καλαβρύτων καὶ ὁ σχολιασμός της:

 ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΣΕΙΡΑ ΕΧΕΙ Ο κ. ΣΗΜΑΤΗΣ.....


ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΜΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟΝ ΥΒΡΙΣΤΗΝ ΜΑΣ


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟΝ κ. ΣΗΜΑΤΗΝ

Αγαπητέ κ. Σημάτη,
________Eίσθε Θεολογος Καθηγητής σε σχολική Μονάδα της Μέσης βαθμίδος στην πόλη μας. Ευκαίρως-ακαίρως μου επιτίθεσθε προφορικώς καί γραπτώς! Δεν κουρασθήκατε, λοιπόν, να με ταπεινώνετε, να με ευτελίζετε και να με εξευτελίζετε; Δεν χορτάσατε να με δυσφημείτε διαρκώς;
______Σας ευχαριστώ, λοιπόν, για τον τρόπο της πρός με συμπεριφοράς σας! Αλλά σας παρακαλώ κάποια στιγμή να συγκεντρωθείτε στον εαυτό σας και να κάμετε μια αυτοκριτική.

[Σχόλιο: Ὅλες οἱ παραπάνω συκοφαντικές ἢ κακόβουλες ἐνέργειες ποὺ μοῦ ἀποδίδετε, εἶναι ἀσφαλῶς δημιουργήματα τῆς φαντασίας σας. Καὶ θὰ ἐξηγήσω στὴ συνέχεια τὸ γιατί.
Εἶναι ἀλήθεια, Σεβασμιώτατε, ὅτι τὸ 2001 διαμαρτυρήθηκα διὰ τοῦ Τύπου, ἐπειδὴ ὑποστηρίξατε τὴν ἔλευση τοῦ Πάπα στὴν Ἀθήνα ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ μᾶς διδάξατε μὲ ἐπιμονή (ἀπὸ τὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ «ΑΧΙΟΝ TV» τοῦ Αἰγίου) κακοδοξίες! Μετὰ τὴν ἀνταλλαγὴ ἐπιστολῶν διὰ τοῦ Τύπου μὲ καλέσατε στὸ Γραφεῖο σας, γιὰ νὰ μὲ διδάξετε κι ἐκεῖ, καὶ νὰ μοῦ ἀναλύσετε καὶ προφορικὰ αὐτὲς τὶς κακοδοξίες, ὥστε νὰ τὶς ἐμπεδώσω καὶ ἐπιπλέον –κατὰ κάποιο τρόπο– νὰ μὲ «συνετίσετε»! Ἀσφαλῶς ἀρνήθηκα νὰ συμμορφωθῶ, καὶ ἀπὸ τότε εἶμαι γιὰ σᾶς τὸ κόκκινο πανί!
  Καὶ τί εἶπατε τότε στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ «ΑΧΙΟΝ TV» τοῦ Αἰγίου; Εἴπατε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ παρακάτω ποὺ κυκλοφοροῦν στὸ youtube (ἐδῶ) καὶ ἔχουν δημοσιευθεῖ στὸ περιοδικὸ «Θεοδρομία» 2001.
Εἴπατε ὅτι:
Τοὺς Παπικοὺς «δεν μπορώ να τους πω αιρετικούς»!
Ὅτι ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι «έχουμε αποδεχτεί, ότι έχουν αποστολική διαδοχή και Βάπτισμα» οἱ Παπικοί!
Ὅτι «αιρετικός είναι ο Χιλιαστής, ο οποίος αρνείται την Τριαδικότητα του Θεού». Ἕνας «ο οποίος ομολογεί τον Τριαδικό Θεό είναι χριστιανός, και μπορεί να είναι Ορθόδοξος, μπορεί να είναι Καθολικός, μπορεί να είναι Διαμαρτυρόμενος»!
Ὅτι ἡ κακοδοξία τῶν Παπικῶν «για την άσπιλη σύλληψη της Θεοτόκου … δεν είναι αίρεσις, διότι υπερτιμά ένα πρόσωπο της Εκκλησίας. Αίρεσις είναι το αρνητικό»!
Ὅτι· «Ε, ο Καθολικισμός δεν είναι αίρεση μ’ αυτήν την έννοια, είναι σχίσμα. Και γι αυτό έχουν μυστήρια, γι αυτό μεταλαμβάνουν των αχράντων μυστηρίων, γίνονται θαύματα στην εκκλησία τους. Δε θα σας διδάξω ποτέ ότι ο Πάπας είναι αιρετικός. Είναι σχισματικός».
Εἴπατε δὲ καὶ τὰ παρακάτω ἄκρως ἀθεολόγητα, βλάσφημα, φρικτά καὶ ἀπὸ οἰκουμενικὲς συνόδους καταδικασμένα, ποὺ ὄχι φοιτητής, ἀλλ’ οὔτε ἕνας ὀρθόδοξος μαθητὴς τῆς τρίτης Γυμνασίου δὲν θὰ τὰ ἔλεγε! Εἴπατε ὅτι «Το Filioque …είναι ο τρόπος με τον οποίο εκπορεύεται το Άγιον Πνεύμα. Είναι ανθρώπινες εκφράσεις, να εκφράσουμε τη σύσταση του Θεού, τις ιδιότητες του Θεού. Το Άγιον Πνεύμα «εκπορεύεται εκ του Πατρός δια του Υιού». Οι καθολικοί λένε «το εκ του Πατρός και του Υιού εκπορευόμενον», αυτό είναι το Filioque. Είναι θέμα ερμηνείαςΔεν είναι αίρεσις, …μα δεν είναι αίρεσις… Δεν λέει ότι δεν είναι Θεός, αλλά λέει πώς στέλλεται… Αυτό που ερευνάται είναι πώς αποστέλλεται, πώς εκπορεύεται το Άγιον Πνεύμα… Είναι: Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιος και αχώριστος. Ωστόσο, ο Πατήρ έστειλε τον Υιόν, ο Υιός ήλθε στον κόσμο… Το Άγιον Πνεύμα έρχεται μετά την Ανάληψη του Υιού εις την Πεντηκοστή. Αυτό είναι η οικονομία του Θεού. Αλλά, αν το στέλλει το Άγιον Πνεύμα ο Πατήρ και ο Υιός, εγώ δεν ήμουνα σύμβουλος εκεί για να δω τι έγινε (sic)»!!!
    Σὲ ποιόν, λοιπόν, Σεβασμιώτατε, ἔπρεπε νὰ ἀπευθύνετε τὶς κατηγορίες ποὺ ἀποδίδετε σὲ μένα, δηλ. τὸ «δεν κουρασθήκατε, λοιπόν, να με ταπεινώνετε, να με ευτελίζετε και να με εξευτελίζετε; Δεν χορτάσατε να με δυσφημείτε διαρκώς;». Μήπως ἔπρεπε νὰ τὶς ἀπευθύνετε ἀσκώντας αὐτοκριτική (σημαντικὴ χριστιανικὴ ἀρετή), στὸν ἑαυτό σας ποὺ ἐκστόμισε αὐτὲς τὶς κακοδοξίες καὶ συνεχίζει νὰ ὑποστηρίζει μερικὲς ἀπ’ αὐτὲς ἀκόμα καὶ σήμερα, ἀφοῦ ἐπισήμως δὲν τὶς ἀπεκήρυξε; Ἐγὼ σᾶς εὐτελίζω καὶ σᾶς δυσφημῶ, ἀναγκαζόμενος νὰ σᾶς τὰ ὑπενθυμίζω, ἢ ἐσεῖς ὁ ἴδιος εὐτελίζετε τὸν ἑαυτό σας; Θυμηθεῖτε τὸν ἱ. Χρυσόστομο λέγοντα: «Τὸν ἑαυτὸν μὴ ἀδικοῦντα (καὶ μὴ εὐτελίζοντα) οὐδεὶς παραβλάψαι δύναται»].

Συνεχίζετε:
 _____Δυστυχώς έχετε παρανοήσει τα λόγια μου και τις θέσεις μου ως προς τους Παπικούς! Σήμερα, λοιπόν, εξ αφορμής μιάς νέας σκληρής επιθετικής συμπεριφοράς σας επανέρχομαι και για τελευταία φορά θα σας δώσω μερικές εξηγήσεις.
Πρώτον: παλαιότερα προέβητε σε δημοσίευση σε τοπικές Εφημερίδες, ότι αποφάσισα να παραχωρήσω Ναό προς τους Ρωμαιοκαθολικούς μετανάστες της περιοχής του Αιγίου, προκειμένου να επιτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Αλλά στο ίδιο φύλλο της τοπικής μας Εφημερίδος και την ίδια ημέρα δημοσιευόταν συγχρόνως η Ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως, ότι το αίτημα των Ρωμαιοκαθολικών μεταναστών στην πόλη μας ετέθη σε Σύναξη των Εφημερίων μας, στην οποία και αποφασίσθηκε να μη παραχωρηθεί Ναός στους αιτούντες Καθολικούς! Γιατί το αγνοήσατε;

[Σχόλιο: Λυποῦμαι βαθύτατα, Σεβασμιώτατε, διότι ἀκόμα καὶ σήμερα ἀποκρύπτετε καὶ διαστρέφετε τὴν πραγματικότητα! Ἤλπιζα καὶ προσευχόμουνα, κάποια στιγμὴ νὰ ἀντιληφθεῖτε τὸ λάθος σας, γιατὶ τί ἔχω νὰ κερδίσω ἐγὼ ὁ μικρὸς σ’ αὐτὸν τὸν πόλεμο μὲ τὴν παντοδυναμία σας; Ἀφιερώσατε τὴ ζωή σας στὴν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ, καὶ φθάσατε νὰ ἐκφράζετε βλάσφημες θέσεις, σὰν τὶς παραπάνω, καὶ συνεχίζετε νὰ παρουσιάζετε ὡς ἀλήθεια αὐτὲς τὶς ἀνακρίβειες-διαστρεβλώσεις τῆς πραγματικότητος!
·      Ὥστε, λοιπόν, Σεβασμιώτατε, ἦταν φαντασία μας τὸ γεγονὸς ὅτι εἴχατε –πρὶν ἀκόμα ἐμεῖς ξεκινήσουμε τὸ 2006 τὴν ἀντίδραση ἐναντίον τῶν ἐνεργειῶν σας– ὅτι εἴχατε ΗΔΗ παραχωρήσει ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ χῶρο στὸν παπικὸ ἱερέα (στὸ ἐκκλησιαστικὸ Γηροκομεῖο «Ἅγιος Χαράλαμπος») στὸν ὁποῖο εἶχε λειτουργήσει δύο τουλάχιστον φορές; Ἀσφαλῶς καὶ δὲν εἶναι φαντασία μας. Εἶναι δημοσιευμένο στὴν
ἐφημερίδα τοῦ Αἰγίου «Ἔρευνα»! Κατὰ λάθος τὸ ἀποκάλυψε πρωτοπρεσβύτερος τῆς Μητροπόλεως καὶ σᾶς …ἔκαψε, ὁπότε στὴ συνέχεια ἀναγκαστήκατε κι ἐσεῖς ὁ ἴδιος νὰ τὸ παραδεχθεῖτε!
·      Εἶναι φαντασία μας, Σεβασμιώτατε, ὅτι συγκαλέσατε Σύναξη τῶν κληρικῶν τοῦ Αἰγίου τὴν 8η Φεβρουαρίου 2006 γιὰ νὰ «μονιμοποιήσετε» αὐτὴ τὴν ἐνέργεια; Καὶ ποῦ ἀκούστηκε μητροπολίτης νὰ συγκαλεῖ Ἱερατικὴ Σύναξη γιὰ νὰ νομιμοποιήσει ἢ ἐπεκτείνει μιὰ παρανομία; Καὶ μετά (ὅταν ὑπῆρξαν ἀντιδράσεις στὴν ἐνέργειά σας) δικαιολογηθήκατε, ἐκ τῶν ὑστέρων, ὅτι συνεκαλέσατε τὴν Σύναξη γιὰ νὰ ληφθεῖ τάχα ἡ ἀπόφαση ...δημοκρατικά;
·      Εἶναι φαντασία μας, Σεβασμιώτατε, ὅτι στὴ Σύναξη αὐτὴ συζητήθηκε καὶ ἡ πρόταση παραχωρήσεως Ναοῦ; Ὅτι πλειοψήφισε στὴν Σύναξη ἡ πρόταση γιὰ παραχώρηση χώρου ἢ ναοῦ σὲ Παπικούς; Καὶ ὅτι εἴπατε (...δημοκρατικότατα!) πὼς τὴν τελικὴ ἀπόφαση θὰ τὴν πάρετε ἐσεῖς, ὅπως ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Κων. Παλαιολογόπουλος –παρὼν στὴ Σύναξη– ἔγραψε στὴν «ΑΠΟΛΟΓΙΑ» του πρὸς ἐσᾶς; Εἶναι φαντασία μας ὅτι μέχρι τὴν 28η Φεβρουαρίου δὲν εἴχατε ἀνακοινώσει τίποτε; Τὸ ὅτι δὲν ὑλοποιήσατε τὴν ἀπόφαση, ὀφείλετε στὶς ἀντιδράσεις μας καὶ στὶς 1200 ὑπογραφὲς ποὺ συγκεντρώσαμε, ἡ δὲ δήλωσή σας στὴν ἐφημερίδα ἦταν παραπλανητική, ἀφοῦ καὶ μετὰ τὴν δήλωση τῆς 28ης  Φεβρουαρίου …συνεχιζόταν ἡ προσπάθεια γιὰ τακτοποίηση τῶν Παπικῶν, ὅπως μὲ δημοσιεύματα τοῦ Αἰγιώτικου Τύπου ἀποδείξαμε!].

Συνεχίζετε:
Δεύτερον: Έχετε παραποιήσει τα λόγια μου ως προς τους Καθολικούς στο ερώτημα: Οι Παπικοί τι είναι; Αιρετικοί ή Σχισματικοί; με κατηγορείτε, επειδή εχαρακτήρισα τους Ρωμαιοκαθολικούς ως Σχισματικούς.
Επειδή, λοιπόν, η κακοήθειά σας συνεχίζεται σήμερα επανέρχομαι και για τους καλής προαιρέσεως αναγνώστες σας επαναλαμβάνω μερικά πράγματα:

[Σχόλιο: Δικαίωμά σας νὰ ἐπανέρχεσθε στὰ ἴδια καὶ στὰ ἴδια. Δὲν ὑπάρχει κάποιος σύμβουλός σας ποὺ νὰ σᾶς ἀποτρέψει νὰ ἐπανέρχεσθε σὲ θέματα ποὺ σᾶς βλάπτουν; Ὅσο λοιπὸν ἐπανέρχεσθε διαστρεβλώνοντας τὰ πράγματα ἢ κακοδοξώντας, θὰ ἀναγκαζόμαστε κι ἐμεῖς νὰ ἐπανερχόμαστε, γιὰ νὰ μὴν ἀφήσουμε νὰ ἐπικρατήσουν οἱ κακόδοξες ἢ ἀλλοπρόσαλλες θέσεις σας. Καὶ τὶς μὲν κακόδοξες δηλώσεις σας γιὰ τοὺς Παπικούς τὶς παραθέσαμε παραπάνω. Ἐδῶ θὰ ἐξετάσουμε τὶς νέες «ἐκπληκτικὲς» καὶ πρωτοφανεῖς γιὰ Ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο διατυπώσεις σας περὶ τοῦ ἂν ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεση ἢ σχίσμα!].

Γράφετε:
1. Προσωπικώς, ως άτομο και ως πιστός, πιστεύω και διακηρύσσω, ότι οι Παπικοί είναι αιρετικοί!
2. ΕΠΙΣΗΜΩΣ όμως ως Επίσκοπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος δεν δύναμαι ει μη να ακολουθήσω την άποψη της Εκκλησίας μας, ότι οι Παπικοί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ, αλλά σχισματικοί!

[Σχόλιο: Ἀποτελεῖ παγκόσμια πρωτοτυπία ἡ παραπάνω δήλωσή σας. Δείχνει τὴν τραγικότητα μιᾶς ὑπάρξεως ποὺ ἄλλα διδάσκει καὶ ἄλλα πιστεύει! Αὐτὸ ἀσφαλῶς δὲν ἀποτελεῖ ὕβριν. Εἶναι ἀπόλυτα φυσιολογικὸ καὶ ἀναγκαῖο νὰ περιμένει ὁ πιστὸς ἀπὸ ἕναν Ἐπίσκοπο συνέπεια καὶ ὁμογνωμία προσώπου καὶ θέσεως. Ἀπ’ ὅ,τι γνωρίζω καὶ θυμᾶμαι, πρώτη φορὰ Ἐπίσκοπος τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας κάνει τέτοια δήλωση. Μπορεῖ πολλοὶ Ἐπίσκοποι νὰ μὴν πιστεύουν, ὅσα πιστεύει καὶ διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μας, ἀλλὰ δὲν τὸ δηλώνουν αὐτὸ δημόσια. Γιὰ πρώτη φορὰ Ἐπίσκοπος δηλώνει ὅτι ἄλλα πιστεύει σὰν ἄτομο σὲ θέματα Πίστεως κι ἄλλα ὡς Ἐπίσκοπος! ποὺ ἰσχυρίζεται-διδάσκει ὅτι ὡς πιστὸς χριστιανὸς μπορεῖ νὰ ἔχει ἄλλη θέση ἀπὸ ἐκείνη ποὺ ἔχει ὡς Ἐπίσκοπος! Ἄρα, αὐτὸ διδάσκετε ὅτι μποροῦν νὰ κάνουν καὶ οἱ πιστοί! Μά, τί εἶναι αὐτὰ ποὺ λέτε Σεβασμιώτατε; Μπορεῖ, ἔχει τὸ δικαίωμα ὁ Ἐπίσκοπος, νὰ ἀκολουθεῖ καὶ νὰ διδάσκει κάτι ποὺ δὲν πιστεύει; Κι ἂν ὄχι, ἐσεῖς γιατί τὸ κάνετε; Μήπως, γιατὶ διαφορετικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ παραιτηθεῖτε;
   2. Τὸ δεύτερο ἐκπληκτικὸ στὴν παραπάνω δήλωσή σας εἶναι ὅτι δείχνετε ἄγνοια τῆς δογματικῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ἱστορίας. Εἶναι σαφές, σαφέστατο ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι σχίσμα μόνο, ἀλλὰ πρωτίστως εἶναι αἵρεση. Τὸ σχίσμα κατὰ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι κάτι ἐλαφρότερο, εἶναι θεραπεύσιμο· σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν αἵρεση. Ὁ σχισματικὸς ἔχει τὴν ἴδια πίστη μὲ τοὺς Ὀρθόδοξους, ὁ αἱρετικὸς πιστεύει ἄλλες κακόδοξες θέσεις. Καὶ ἀσφαλῶς αὐτὲς τὸν βγάζουν ἐκτὸς Ἐκκλησίας· ἀσφαλῶς ἀποσχίζεται μὲ τὴν αἵρεση ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἐκτὸς ἀπὸ αἱρετικὸς γίνεται καὶ σχισματικός. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Ρωμανίδης τὴν αἵρεση τὴν ὀνομάζει δογματικὸ σχίσμα.
   Τὸ ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεση κι ΟΧΙ μόνο σχίσμα, ἔχουν ἀποφασίσει Σύνοδοι Ὀρθόδοξοι καὶ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπειδὴ αὐτὸ τὸ ἀμφισβητούσατε ἀπὸ τὸ 2001 καὶ τὸ 2006, τότε ποὺ μὲ ἀφορίσατε, ἀναγκάστηκα νὰ συγκεντρώσω ὅλες αὐτὲς τὶς ἀποφάσεις τῶν Συνόδων καὶ τὶς διδασκαλίες τῶν Ἁγίων Πατέρων σὲ ἕνα βιβλίο μὲ τίτλο «ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ;». Ἀλλὰ παρότι ὅλα τὰ παραπάνω τὰ διαβάσατε (ἢ ἔπρεπε νὰ τὰ διαβάσετε), ἐσεῖς μείνατε στὶς κακόδοξες θέσεις σας ἕως καὶ σήμερα! Γιὰ τοὺς ἀναγνῶστες θὰ ἀναφέρω τηλεγραφικὰ μερικὲς ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῶν ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ Συνόδων καὶ Ἁγίων:
Ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, «ἀποκρούει τὸ ἐπιχείρημα τῶν ἑνωτικῶν» (αὐτῶν δηλ. ποὺ θὰ μπορούσαμε ἐκ τῆς στάσεώς τους τότε, νὰ χαρακτηρίσουμε ΟΧΙ Παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές, ἀλλ’ ἁπλῶς φιλο-Οἰκουμενιστές!), οἱ ὁποῖοι ὑποστήριζαν ὅτι δὲν ἔχουμε δὰ καὶ μεγάλες διαφορὲς μὲ τοὺς Λατίνους, «ὅτι ἡ ἕνωσις ἐγένετο ἁπλῶς μετὰ σχισματικῶν καὶ οὐχὶ μεθ’ αἱρετικῶν», καὶ διακηρύττει «ὅτι οἱ λατῖνοι εἶναι αἱρετικοὶ ὡς νοθεύσαντες τὸ Τριαδικὸν δόγμα, διὸ καὶ ἀποτρέπει ἀπὸ πάσης κοινωνίας μετὰ τῶν ἑνωτικῶν».
Ἐπίσης, «ὁ Πατριάρχης Ἰωσὴφ μετὰ τῆς περὶ αὐτὸν Συνόδου» γράφει: «ἐπεὶ γὰρ ἐρώτησις προέβη ἀπαιτοῦσα ἡμᾶς εἰπεῖν ἐν ποίᾳ τάξει ἔχομεν τοὺς Ἰταλούς», στὴν τάξη «τῶν αἱρετικῶν», στὴν τάξη «τῶν σχισματικῶν» ἢ «ἐν τῇ τῶν παρασυναγωγὰς ποιούντων» ἀπαντᾶ: «Οἴδαμεν γὰρ τοῦτο καὶ προδιαγγέλλομεν ὅτι ἐν τῇ πρώτῃ τάξει (τῶν αἱρετικῶντοποθετοῦμε τοὺς Παπικούς».
Καὶ ὁ ὅσιος Μακάριος ἔγραφε: «Ἀπὸ τὰς τόσας Συνόδους τοπικὰς καὶ Οἰκουμενικὰς ἀφωρίσθησαν καὶ ἀναθεματίσθησαν οἱ Λατῖνοι, καὶ ἀκόμη ἀμφιβάλλεις, ἀκόμη δὲν τὸ πιστεύεις πῶς εἶναι αἱρετικοί;… Αὐτοὶ «ἔλυσαν σχεδὸν τὰς περισσοτέρας ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ», ἀνάστησαν «τὴν εἰδωλολατρείαν τοῦ Πάπα».
ἅγ. Κοσμᾶς «δὲν ἐδίστασε νὰ χαρακτηρίσῃ τὸν πάπα ὡς “Ἀντίχριστον”», ὁ δὲ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης συνοψίζων τὴν Ὀρθόδοξη περὶ Παπικῶν διδασκαλία καὶ γράφει ὅτι οἱ Παπικοὶ ὡς αἱρετικοί, δὲν ἔχουν μυστήρια καὶ ὁ Πάπας ἱερωσύνη! Ἀφήνω τὶς ἀποφάσεις τῆς 8ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῆς 9ης, μὲ τὴν διδασκαλία τῶν Πατέρων, ὅπως ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς!
Κι ἐσεῖς ἀκόμα δὲν καταλάβατε ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἐπίσημα ἀποστρέφεται τὸν Παπισμὸ ὡς αἵρεση; Καὶ μᾶς φέρνετε ὡς ἀπόδειξη τὸ ἄρθρο τοῦ καθηγητὴ Μπούμη ποὺ ἔχει ὑποστηρίξει οἰκουμενιστικὲς κακοδοξίες; Ἀποτελεῖ λοιπὸν συκοφαντία ἡ ἀνάδειξη τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων, κάθε φορὰ ποὺ αὐτὴ ἀναιρεῖται, ἀκόμα καὶ ἂν ὁ ἀναιρῶν εἶναι Ἐπίσκοπος;

Συνεχίζετε:
Απόδειξη: Το πρόβλημα θα μας το λύσει η αναφορά μας στο Μυστήριο του Γάμου, δηλ. οι μικτοί γάμοι.
Ως γνωστόν, ο γάμος μεταξύ μιάς Ορθοδόξου νέας και ενός Χιλιαστή νέου ΔΕΝ ΕΥΛΟΓΕΙΤΑΙ! Αντιθέτως όμως ΕΥΛΟΓΕΙΤΑΙ ο Γάμος μεταξύ μιάς Ορθοδόξου νεάνιδος και ενός Καθολικού νέου! Το γεγονός αυτό τι αποδεικνύει; Ότι ο γάμος με τον Χιλιαστή δεν επιτρέπεται, διότι ο Χιλιαστής είναι αιρετικός. Επιτρέπεται όμως ο μικτός γάμος μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, διότι οι Ρωμαιοκαθολικοί κατατάσσονται στους Σχισματικούς! Επειδή όμως δεν υπάρχει μυστηριακή-εκκλησιαστική κοινωνία μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών ο γάμος τους, κατ' οικονομίαν, τελείται ξεχωριστά. Για την Ορθόδοξη γυναίκα ο γάμος γίνεται στον Ορθόδοξο ναό, για τον Καθολικό άνδρα ο γάμος γίνεται στο ναό των Ρωμαιοκαθολικών. Επί πλέον οι μελλόνυμφοι πρέπει να υπογράψουν Δήλωση, ότι τα παιδιά τους θα βαπτισθούν κατά το Ορθόδοξο δόγμα, εάν και εφ΄ όσον ο γαμβρός είναι Ορθόδοξος!
 _____Όλα αυτά τι αποδεικνύουν; Ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν κατατάσσονται στους αιρετικούς! Όσοι Σημάτηδες, λοιπόν, και αν ξεσηκωθούν η Εκκλησία τηρεί τη γραμμή της!

[Σχόλιο: Ὅπως ἀποδεικνύεται, Σεβασμιώτατε, ἡ ἐμπάθειά σας καὶ ἡ ἐπιθυμία σας νὰ ἀποδείξετε ὅτι ἐσεῖς ἔχετε δίκιο κι ὄχι οἱ «Σημάτηδες» (αὐτὴ ἡ ἔκφραση δὲν εἶναι ὑποτιμητική, δὲν προσβάλλει τὸ ὄνομά μου;)· ὡσὰν τὸ πρόβλημα νὰ εἶναι προσωπικὸ κι ὄχι ἐκκλησιαστικό (γι’ αὐτὸ καὶ μιλᾶτε γιὰ «ξεκαθάρισμα λογαριασμῶν»), σᾶς ὁδηγεῖ νὰ ἀρνεῖσθε τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὰ τὰ ἐπιχειρήματα ποὺ μᾶς φέρνετε περὶ γάμου Παπικοῦ, Χιλιαστὴ μὲ Ὀρθόδοξη/ο, δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο, παρὰ νὰ ἀποδεικνύουν ὅτι, ὅσα λέτε ἐναντίον τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης, δὲν στοχεύουν στὴν ὑπεράσπιση τῆς ὀρθόδοξης ἀλήθειας (ἂς τὸ δοῦν αὐτὸ ἐκεῖνα τὰ ἔντυπα καὶ τὰ ἱστολόγια, ποὺ θέλουν νὰ σᾶς κάνουν ἀντι-Οικουμενιστικὴ σημαία), ἀφοῦ στὴν οὐσία ὑποστηρίζετε ὅ,τι ἀκριβῶς στὸ θέμα αὐτὸ ἀποφάσισε καὶ ἡ Κολυμπάριος Σύνοδος! Ὅτι δηλ. οἱ Παπικοὶ ἔχουν …ἐκκλησιαστικότητα!!! Πράγματι στὸ πρόβλημα τῶν μικτῶν γάμων, ὑπεισῆλθε, κακῶς βέβαια, μιὰ οἰκουμενιστικὴ «οἰκονομία», ἡ ὁποία ὄχι μόνο εἶναι κατακριτέα (ἐφ’ ὅσον δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν διαχρονικὴ δογματικὴ καὶ τὴν ἐκκλησιολογία τῶν Ἁγίων), ἀλλὰ ἡ ὁποία ἀπὸ «οἰκονομία» καθίσταται πλέον Ἀκρίβεια, παραγνωρίζοντας καὶ τὸ πρακτικὸ γεγονός, ὅτι δημιουργεῖ πολλὰ προβλήματα στὰ ἀνάλογα ζευγάρια, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν χωρισμό! Ὅλα ὅσα στὴν συνέχεια γράφετε, τὸ ἀποδεικνύουν].

       Γιατί, άραγε, απαγορεύεται ο μικτός γάμος μεταξύ Ορθόδοξων και Μαρτύρων του Ιεχωβά; Μόνο και μόνο, διότι οι Χιλιαστές όχι μόνον κατατάσσονται, αλλά και είναι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ!
_____Ας προσθέσουμε ένα ακόμη επιχείρημα: Ένας Καθολικός γίνεται δεκτός στη Ορθόδοξη Εκκλησία μας μόνο με το Χρίσμα και με ένα λίβελλο, διά του οποίου αποκηρύσσει τις κακοδοξίες των Καθολικών! Αντιθέτως ο Μάρτυρας του Ιεχωβά, ο Μουσουλμάνος, ο Άθεος κλπ. γίνονται δεκτοί μόνον με το άγιο βάπτισμα! (Δεν έχει σημασία το γεγονός, ότι κάποιοι Ζηλωτές κληρικοί της εποχής μας εφάρμοσαν το αναβάπτισμα σε μετρημένες περιπτώσεις). Η γραμμή της Εκκλησίας είναι σαφής, σαφέστατη. Ο Καθολικός που επιστρέφει στην αγκαλιά της Ορθοδόξου Εκκλησίας γίνεται δεκτός με Χρίσμα, όχι με Βάπτισμα! Όσοι «super-ορθόδοξοι» Σημάτηδες αμφιβάλλουν, ας ανατρέξουν στο βιβλίο «Μικρόν Ευχολόγιον ή Αγιασματάριον, Έκδοσις Ι΄ 1988 της Αποστολικής Διακονίας, σελ. 87-89), όπου θα λυθούν οι απορίες τους.

[Σχόλιο: Συνεχίζετε νὰ εἰρωνεύεσθε «πατρικῶς» τοὺς «“super-ορθόδοξους” Σημάτηδες» (δηλ. συνεχίζετε τὴν προσβολὴ τοῦ ὀνόματός μου), Σεβασμιώτατε, ἀλλὰ δὲν καταλαβαίνετε ὅτι εἰρωνεύεσθε τοὺς Ἁγίους, τοὺς ὁποίους οἱ «“super-ορθόδοξοι” Σημάτηδες» ἐπικαλοῦνται καὶ ἀκολουθοῦν, ἀφοῦ δὲν ἔχουν κάτι δικό τους νὰ προσφέρουν καὶ τρέμουν τὶς καινοτομίες! Καὶ δυστυχῶς, δὲν μπορεῖτε νὰ διακρίνετε τὸ ἑξῆς ἁπλούστατον: πὼς εἴτε μὲ Χρίσμα γίνονται δεκτοὶ οἱ Παπικοί, εἴτε μὲ βάπτισμα, ἕνα δείχνει: ὅτι ὡς ἐκτὸς Ἐκκλησίας καὶ ὡς αἱρετικοί, ἀποτάσσονται τὸν σατανᾶ τῆς αἱρέσεως καὶ χριόμενοιβαπτιζόμενοι, γίνονται πάλι μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ πρὶν τὸ Χρίσμα ἢ τὸ βάπτισμα δὲν ἦσαν. Αὐτὸ λέει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τὸ λέει ἡ νέα «ἐκκλησία» τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, στὴν ὁποία ἀνήκετε καὶ τὸν ἀρχηγέτη τῆς ὁποίας κ. Βαρθολομαῖο –συμπεραίνουμε– ὅτι γιὰ ἄλλους λόγους πολεμεῖτε!].
Καὶ συνεχίζετε:
Ταύτα ως προς την επίσημη θέση της Εκκλησίας. Άρα για κάθε καλόπιστο αναγνώστη σας το πρόβλημα λύθηκε! Ο Καθολικός, είτε μας αρέσει, είτε όχι, από την Διοικούσα Εκκλησία αντιμετωπίζεται ως Σχισματικός! Παρά ταύτα ο υπογράφων οσάκις αποφαίνεται ως πρόσωπο καί όχι ως Επίσκοπος τονίζει ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί είναι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ, μάλιστα δέ ο Πάπας των ημερών μας είναι παντελώς ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ! (Σε νεώτερο σημείωμά μας προσεχώς θα το αποδείξουμε!)

[Σχόλιο: Πόσο εὔκολα λύνονται τὰ προβλήματα, ὅταν λύνονται κακοδόξως, Σεβασμιώτατε! Ἀλλὰ ἐδῶ, εἶναι φανερὸ ὅτι λέτε μιὰ ἀλήθεια! Ἡ σημερινὴ οἰκουμενίζουσα «Διοικούσα Εκκλησία» στὴν ὁποία ἀνήκετε, «ἀντιμετωπίζει» τοὺς Παπικοὺς εἴτε ὡς σχισματικούς, εἴτε ὡς «ἀδελφὴ Ἐκκλησία»! Πόσο σοβαρά, λοιπόν, μπορεῖ νὰ δεῖ τὴν γνώμη σας ἕνας ὀρθόδοξος, ἀφοῦ τὴν παρουσιάζετε ὡς γνώμη ἑνὸς διπρόσωπου Ἰανοῦ, ποὺ ταιριάζει πλέον σὲ μιὰ πανθρησκειακὴ ἐπιχειρηματολογία! Μιὰ τέτοια γνώμη κακόδοξη, ἀσφαλῶς ἀδυνατεῖ νὰ τὴν παρακολουθήσει ἕνας Ὀρθόδοξος].

_____Ας επανέλθουμε, λοιπόν, στο θέμα των μικτών Γάμων. Ως μια πρόσθετη απόδειξη σας υπενθυμίζω ένα πολύ επίσημο μικτό γάμο, ο οποίος έγινε στην Αθήνα κατά το έτος 1962. Στην Αθήνα, λοιπόν, έγινε ο γάμος της Ορθοδόξου Πριγκήπισσας της Ελλάδος Σοφίας με τον Πρίγκηπα της Ισπανίας, τον Ρωμαιοκαθολικό Δον Χουαν Κάρλος!
Ο Γάμος τους έγινε σε δύο φάσεις! Πρώτα τελέσθηκε ο γάμος του Δον Χουάν Κάρλος στον Ρωμαιοκαθολικό Ναό των Αθηνών, δηλ. του Αγίου Διονυσίου της οδού Πανεπιστημίου. Έπειτα, ακριβώς μετά, ακολούθησε ο Γάμος της Σοφίας στον Καθεδρικό Ναό των Αθηνών της οδ. Μητροπόλεως, τον οποίο ευλόγησε ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος.

[Σχόλιο: Δηλαδή, μιὰ Οἰκονομία-παρανομία τὴν παρουσιάζετε ὡς ἐκκλησιαστικὴ γραμμή! Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐκκλησιολογική σας εὐαισθησία! Οὔτε σᾶς πέρασε ἀπὸ τὸ μυαλὸ ὅτι αὐτὴ ἡ οἰκονομία-παρανομία μᾶς θυμίζει τὴν παρανομία-οἰκονομία τῆς μοιχοξευξίας, ποὺ κατεδίκασε ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ἐκφράζοντας τὴν θέση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία τελικὰ τὸν δικαίωσε;].

Αυτά, λοιπόν, κ. Σημάτη ως προς την κακοήθειά σας περί των Παπικών και της θέσεώς μου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ για τους καλής πίστεως αναγνώστες σας.
Οι ορθώς πιστεύοντες Ορθόδοξοι Χριστιανοί στην καρδιά μας διατηρούμε και νοιώθουμε πόνο για την πλάνη τους και ΟΧΙ ΜΙΣΟΣ τόσο για τους σχισματικούς, τους ετεροδόξους και τους πεπλανημένους ως προς την πίστη μας, όσο και για τους αλλοθρήσκους! ΟΧΙ ΜΙΣΟΣ! Νοιώθοντας δε πόνο και συνεπώς αγάπη στην ψυχή μας προσευχόμαστε γι’ αυτούς! Όσοι αμφιβάλλουν, ας ανατρέξουν στην ευχή μετά την καθαγίαση των Τιμίων Δώρων, όπως έχει διατυπωθεί στη θεία λειτουργία του Μεγ. Βασιλείου: «…τους εσκορπισμένους επισυνάγαγε∙ τους πεπλανημένους επανάγαγε και σύναψον τη αγία Σου καθολική και αποστολική Εκκλησία…» (βλ. Ιερατικόν Β΄, Έκδοση Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, 1997, σελ. 125).
Άρα η αγάπη -και όχι το μίσος- είναι η κινούσα την καρδιά μας και τα αισθήματά μας, χωρίς όμως να κάνουμε εκπτώσεις στο περιεχόμενο της Πίστεώς μας.

[Σχόλιο: Νά, λοιπόν, καὶ πάλι ἡ ἐπίκληση τῆς οἰκουμενιστικῆς ἀγάπης! Ὥστε λοιπόν, ἐσεῖς ἔχετε ἀγάπη, καὶ οἱ ἄλλοι, ποὺ δὲν ἀκολουθοῦν τὴ γραμμή σας, μῖσος! Νά, λοιπόν, ποὺ αὐτοανακηρύσεσθε ὡς καρδιογνώστης καὶ διαβάζετε τὴν καρδιά μας! Κατὰ τὰ ἄλλα κατηγορεῖτε ἄλλους ὅτι παρουσιάζονται ὡς καρδιογνῶστες, ἐνῶ κι ἐσεῖς κάνετε τὸ ἴδιο· καὶ φυσικὰ ἀνεπιτυχῶς! Ὅσο γιὰ τὸ «χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στην Πίστη»! Αὐτὸ ἀκριβῶς λένε καὶ οἱ Οἰκουμενιστές· αὐτὴ ἀκριβῶς τὴν παραπλανητικὴ φράση χρησιμοποίησε πολλάκις κι ὁ κ. Βαρθολομαῖος τὸν ὁποῖο ἐσεῖς τώρα κατηγορεῖτε!].

Τελικά ως πρός τους Παπικούς μπορούμε να τους αποδώσουμε και τους δύο τίτλους! Είναι και Αιρετικοί και Σχισματικοί! Εξαρτάται με ποιο πρίσμα θα τους ατενίσουμε! Αιρετικοί μεν για το πλήθος των πιστών, Σχισματικοί δε για την Διοίκηση της Εκκλησίας. Τα παραπάνω βεβαίως δεν ισχύουν για τους Προτεστάντες ή Διαμαρτυρόμενους!

[Σχόλιο: Τί νὰ πεῖ κανεὶς ἐδῶ. Ἐπαναλαμβάνετε καὶ πάλι τὴν ἀλλοπρόσαλλη τοποθέτηση: Ἄλλο πιστεύουν οἱ πιστοί καὶ πρεσβεύει ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων, ἄλλο πιστεύουν οἱ Ἐπίσκοποι!!! «Εξαρτάται με ποιο πρίσμα»! Γι’ αὐτὸ κι ἐσεῖς, παίζετε σὲ δύο ταμπλώ: Ἄλλοτε βλέπετε τοὺς Παπικοὺς ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῶν πιστῶν· τότε εἶναι αἱρετικοί! Κι ἄλλοτε τοὺς βλέπετε ὑπὸ τὸ πρίσμα τοῦ Ἐπισκόπου· τότε εἶναι σχισματικοί! Καὶ κατόπιν, ὅποιοι «Σημάτηδες» καταγγέλλουν αὐτὲς τὶς ἐξωφρενικότητες, λέτε πὼς σᾶς συκοφαντοῦν καὶ σᾶς ὑβρίζουν μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ διαφωνοῦν. Ἄρα γιὰ ἐσᾶς, ὅποιος διαφωνεῖ μὲ τὴν γνώμη σας πρέπει νὰ διώκεται. Αὐτὸ δὲν ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου; Τότε πρέπει νὰ διώκονται καὶ ὅλοι οἱ δημοσιογράφοι ποὺ ἀναδεικνύουν τὰ λάθη τῶν ἑκάστοτε διοικούντων!].

Ως επισφράγισμα των παραπάνω πτωχών σκέψεων και θέσεων παρακάτω παραθέτουμε ένα δημοσίευμα του Ομοτίμου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής κ. Παναγιώτη Μπούμη με τίτλο «Ποιους λέγομεν αιρετικούς» (βλ. Εφημερίδα «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» αριθμ. Φ. 054/25.05.2017, σελ. 45). 
______Αυτή ας είναι και η χαριστική βολή στις λανθασμένες θέσεις και τοποθετήσεις σας, φίλτατε κ. Σημάτη.

[Σχόλιο: Ὡς ἐπισφράγισμα θὰ περιμέναμε κάποια γνώμη Ἁγίου, Σεβασμιώτατε! Ἀλλ’ ἐσεῖς, κι ἐδῶ πρωτοτυπεῖτε. Γιὰ νὰ στηρίξετε τὶς θέσεις σας, ποὺ τὶς θέλετε ἀντι-Οἰκουμενιστικές, καταφεύγετε σὲ καθηγητὴ ποὺ ἐκφράζει οἰκουμενιστικὲς θέσεις, τὸν κ. Π. Μπούμη!!!

2. Ας έλθουμε τώρα και σε κάποιες άλλες δικές σας κακοήθειες.
Κύριε Σημάτη, είσθε καρδιογνώστης; Πως αποφαίνεσθε, ότι η ανοικτή επιστολή μου προς τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη γίνεται  «γιὰ λόγους ἐντυπώσεων ἢ προσωπικῆς βεντέτας μὲ τὸν Βαρθολομαῖο»;
_______Γιατί δεν αφήνετε το σκοτισμένο μυαλουδάκι σας να σκεφθεί ευθέως; Ούτε για λόγους εντυπώσεων ενήργησα, ούτε και κάποια προσωπική βεντέτα έχω με τον Πατριάρχη μας. Διεκδικώ τα απορρέοντα εκ της ιδιότητός μου ως Επισκόπου δικαιώματα και ως εκ τούτου εκφράζομαι, όταν το συμφέρον της Εκκλησίας μας το επιβάλλει! Μη λησμονείτε, παρακαλώ, ότι ο Πατριάρχης είναι πρώτος μεταξύ ίσων! «Primus inter Pares» και όχι Πρώτος άνευ ίσων, όπως τώρα τελευταία ο Γέρων Μητροπολίτης Περγάμου, Σεβ. κ. Ιωάννης Ζηζιούλας καί Πρόεδρος των Οικουμενιστών, αποφάνθηκε!!!!!!
________Έπειτα από τα παραπάνω μπορείτε, λοιπόν, να καταλάβετε, ότι γράφοντας την ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ μου προς τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, ενήργησα διά λόγους συνειδήσεως! ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ με τις Αποφάσεις της εν Κρήτη Συνόδου! Επίσης δεν αναγνωρίζω την Σύνοδο αυτή ούτε ως «Μεγάλη», ούτε ως «Αγία»! Δεν θά πρεπε άραγε να σας χαροποιήσει η θέση μου αυτή; Γιατί με ψέγετε και με εξευτελίζετε; Απλούστατα, διότι είσθε τυφλωμένος από το πάθος! Με μισείτε! Ο Θεός να σας συγχωρήσει! Σας περιμένω να μετανοήσετε, για να χαρώ τη μεταστροφή σας.

[Σχόλιο: Σᾶς ἀπέδειξα, ἢ μᾶλλον τὰ ἴδια τὰ γραπτά σας ἀποδεικνύουν πώς, λέτε μὲν ὅτι δὲν ἀποδέχεσθε τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης, ἀλλ’ ὅμως ἀπὸ τὶς ἴδιες ἐκκλησιολογικὲς θέσεις τῆς κακοδόξου αὐτῆς Συνόδου ἐμφορεῖσθε. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, καὶ συμπεραίνω ὅτι γιὰ ἄλλους λόγους ἐναντιώνεστε στὸν Πατριάρχη. Πῶς λοιπόν, νὰ μὲ χαροποιήσουν οἱ θέσεις σας;
Γιὰ τὰ σημεῖα ἐκεῖνα ποὺ στὴν ἀντιπαράθεση μαζί σας δὲν φέρθηκα μὲ διάκριση, ὅπου στὴν προσπάθειά μου νὰ ἀναιρέσω τὶς λανθασμένες θεολογικὲς θέσεις καὶ ἐνέργειές σας ἔσφαλα, σᾶς ζητῶ συγγνώμη, ὅπως καὶ ἀπὸ τὸ Κύριο. Πάντως κι ἐγὼ «ενήργησα διά λόγους συνειδήσεως». Ὅσο γιὰ τὸ «μίσος», αὐτὸ εἶναι δικό  σας αὐθαίρετο συμπέρασμα χωρὶς καμία βάση. Διότι καὶ ἐσεῖς, ποὺ μάλιστα μὲ ἀφορίσατε, πρέπει νὰ μὲ μισεῖτε, πρᾶγμα ποὺ δὲν θέλω νὰ πιστεύω ὅτι κάνετε. Αὐτὸ ὅμως, σὲ τί ἀλλάζει τὴν κατάσταση; Τὸ πρόβλημα εἶναι νὰ ἀνασκευάσετε τὶς θεολογικές σας πλάνες].

________Κύριε Σημάτη, γιατί επίσης με κατηγορείτε ως υποκριτή, διπρόσωπο, οσφυοκάμπτη κλπ. γράφοντας τα λόγια: «κοινωνώντας μὲ ὅλους ὅσους κατηγορεῖ»! εννοώντας την ελαχιστότητά μου.

[Σχόλιο: Ἀσφαλῶς κι ἐδῶ διαστρέφετε τὰ πράγματα. Ὅλο αὐτὸ τὸ ἄρθρο σας τὸ γράψατε μὲ ἀφορμὴ τὸ παρακάτω εἰσαγωγικὸ σχόλιο μερικῶν γραμμῶν ποὺ προέταξα, δημοσιεύοντας τὴν δική σας ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πατριάρχη. Σ’ αὐτό, λοιπόν, πουθενὰ δὲν σᾶς χαρακτηρίζω «υποκριτή, διπρόσωπο, οσφυοκάμπτη κλπ.». Ἁπλὰ γράφω ὅτι δὲν ἀκολουθεῖτε τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση καθώς, ἀπὸ τὴν μιὰ καταγγέλλετε τὸν Πατριάρχη καὶ τοὺς ὁμοίους του, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη κοινωνεῖτε μὲ ὅλους αὐτούς. Εἶναι σαφὲς ὅτι οἱ χαρακτηρισμοὶ «υποκριτής, διπρόσωπος, οσφυοκάμπτης» δὲν γράφτηκαν ἀπὸ μένα, δὲν ὑπάρχουν στὸ σχόλιό μου, δὲν τοὺς ἐννοῶ! Ἀντίθετα εἶναι ἐπινόηση δική σας! Καὶ τοὺς δημιουργήσατε, γιατὶ χωρὶς αὐτούς, πῶς θὰ δικαιολογούσατε τὴν ἐπίθεση ἐναντίον μου; Τὸ σχόλιό μου ἦταν τὸ ἑξῆς:

Ὁ Μητροπολίτης ποὺ δήλωσε, «ποτὲ δὲν θὰ σᾶς διδάξω ὅτι ὁ Παπισμός εἶναι αἵρεση. Εἶναι Ἐκκλησία μὲ μυστήρια καὶ ἱερωσύνη»,  τώρα γιὰ λόγους ἐντυπώσεων ἢ προσωπικῆς βεντέτας μὲ τὸν Βαρθολομαῖο, ἔρχεται νὰ πεῖ τὰ ἀντίθετα, κοινωνώντας μὲ ὅλους ὅσους κατηγορεῖ καὶ χωρὶς νὰ ἔχει μετανοήσει  καὶ ζητήσει συγγνώμη γιὰ τὰ προηγούμενα, καὶ γιὰ ὅσα μετὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου ἔβλαψε τὴν Ἐκκλησία!  Εὐχόμαστε τὴν πραγματική του μετάνοια!].

______Ευτυχώς δι΄ εμέ ΔΕΝ ΣΑΣ ΩΡΙΣΑ ακόμη ως πνευματικό μου Πατέρα, ώστε σεις να μου καθορίζετε την προσωπική μου πνευματική πορεία! Σας παρακαλώ όμως να μετριάσετε λίγο τον εωσφορικό εγωϊσμό σας, συνεπεία του οποίου θα οδηγηθείτε στην κόλαση! Εκεί είναι το τέλος όλων των άσπλαγχνων, των σκληρών, των συκοφαντών, και όλων, όσοι έχουν εωσφορικό εγωϊσμό, όπως η «μεγαλειότης» σας!
_____Τέλος, έχετε αντιληφθεί, ότι τελικώς είσθε ένας αχαρακτήριστος συκοφάντης; Σας προκαλώ να μού αποδείξετε δημοσίως πώς, πού και πότε η ελαχιστότης μου έβλαψε την Εκκλησία μαζί με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χριστόδουλο; Γράφετε, «γυμνή τη κεφαλή» περί εμού τα λόγια ταύτα: «χωρὶς νὰ ἔχει…ζητήσει συγγνώμη καὶ γιὰ ὅσα μετὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου ἔβλαψε τὴν Ἐκκλησία!»
________Λυπούμαι για λογαριασμό σας! Σας προκαλώ, λοιπόν, να μου αναφέρετε που, πως και πότε μετά του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου έβλαψα την Εκκλησία.
________Θα αναμένω την απάντησή σας. Σας προειδοποιώ, όμως, ότι εάν δεν επανορθώσετε τον άκρως συκοφαντικό αυτό λόγο σας, τότε θα αμυνθώ με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο για την υπεράσπιση της τιμής μου και της αξιοπρεπείας μου.

Αίγιον, 28 Μαϊου 2017
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

[Σχόλιο: Σεβασμιώτατε, αὐτὸ ποὺ μοῦ ζητήσατε σᾶς τὸ ἀπέδειξα, χωρὶς νὰ θίξω, τὸ ὑπογραμμίζω πάλι, την τιμὴ καὶ τὴν ἀξιοπρέπειά σας, παρὰ μόνο τὰ θεολογικά σας λάθη, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο μοῦ ἐπιτρέπεται καὶ ἀπὸ τὸν νόμο καὶ ἀπὸ τοὺς Ἁγίους. Λυπᾶμαι, ποὺ ἡ ἀπόδειξη δὲν θὰ σᾶς ἱκανοποιήσει. Θὰ χαιρόμουν ὅμως εἰλικρινά, ἂν –ἔστω καὶ τώρα– τὴν ὑστάτη ὥρα, δηλώνατε ὅτι δέχεσθε ὅ,τι ἀκριβῶς καὶ ἡ διαχρονικὴ Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων δέχεται· ἂν ἀπομακρυνόσαστε ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τὸ δείχνατε ἔμπρακτα, διακόπτοντας μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας –σύμφωνα μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες– τὸ μνημόσυνο ὅσων ἀνήκουν στὸ Π.Σ.Ε. Κι ἀκόμα, ὅσων ἔχουν ἀποδεχτεῖ τὶς κακόδοξες συμφωνίες τοῦ Μπάλαμαντ, τοῦ Σάμπεζυ, τοῦ Πόρτο Ἀλέγκρε, τοῦ Πουσάν, τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου τῆς Κρήτης καὶ ὅποιων ἄλλων μὴ Ὀρθόδοξων πράξεων καὶ λόγων.
     Καὶ τότε «χαρὰ ἐν τῶ οὐρανῷ» καὶ ἐν τῇ γῇ!

Σημάτης Παναγιώτης, ἐκπ/κός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.