Σάββατο, 11 Μαΐου 2019

Επικίνδυνα πειράματα-επικίνδυνες προτάσεις, από παρορμητικούς ανθρώπους!


Ὁ π. Παΐσιος,  ποὺ βρίσκεται ἐκτὸς ὁποιασδήποτε Ἐκκλησίας  (κατὰ τὸν ἰσχυρισμό του),  κάνει προσκλητήριο ἑνότητας, σὲ μιά  -ὅπως οἱ Οἰκουμενιστές-  δικῆς του ἐμπνεύσεως Ἐκκλησία!!!

Ἐντάχθηκε στὸ σχίσμα, γιὰ νὰ μᾶς σώσει ἀπὸ τὴν αἵρεση!
Φτάνει στὸ σημεῖο νὰ ὑποστηρίζει ὅτι …θεῖες «πληροφορίες» τοῦ περιβάλλοντός του τὸν ὁδηγοῦν στοὺς Γ.Ο.Χ., καὶ ἄρα οἱ ἅγιοι Παΐσιος καὶ Πορφύριος, ὁ Γέροντας Ἰωσὴφ ὁ ἡσυχαστὴς ποὺ εἶχαν ἀντίθετες πληροφορίες καὶ δὲν πῆγαν στοὺς Γ.Ο.Χ., δὲν τὶς εἶχαν ἀπὸ τὸ Θεό!


ΑΡΧΙΜ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ:

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ


"Π.Π.":  Ζητοῦμε συγγνώμη ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες ἐκείνους ποὺ βλέπουν ὡς κουραστικὲς καὶ ἄσκοπες τὶς ἀναιρέσεις ἀνάξιων λόγου τοποθετήσεις κάποιων πρώην συναγωνιστῶν.  Ἔτσι, μετὰ τὴν ἀναίρεση τῶν ἀνιστόρητων θέσεων τοῦ κ. Γ.Κ., παρουσιάζουμε καὶ ἀναιροῦμε κάποιες ἀπίθανες τοποθετήσεις τοῦ π. Παϊσίου Παπαδόπουλου,  γιατὶ δυστυχῶς σ’ αὐτοὺς στηρίζονται οἱ Γ.Ο.Χ. γιὰ νὰ παραπλανήσουν ὅσους πιστοὺς καταφέρουν, καὶ νὰ σπείρουν τὴν σύγχυση στοὺς ἀγωνιζομένους. Νομίζω ὅτι εἶναι χρέος μας νὰ τοὺς προφυλάξουμε.

Λέει λοιπόν, ὁ π. Παΐσιος, στὸ 06:00 σημεῖο καὶ ἑξῆς τοῦ βίντεο:
Εἶναι πολὺ βασικὸ στὸν καιρό μας νὰ ἔχουμε ἑνότητα, ὄχι μόνο ὅσοι ἔχουν ἀποτειχιστεῖ πρόσφατα, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἔχουμε ἑνότητα καὶ μὲ τοὺς ἀδελφούς μας ποὺ ἀποτειχίστηκαν νωρίτερα μὲ τὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο. Ἐμεῖς δὲν τοὺς θεωροῦμε αὐτοὺς οὔτε αἱρετικούς, ὅπως κάποιοι θέλουν νὰ λένε, οὔτε σχισματικούς. Σχισματικοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ἔσχισαν τὴν Ἐκκλησία μὲ τὸ νὰ ἀλλάξουν τὸ Ἡμερολόγιο. [σ.σ. Δηλαδὴ σχισματικοὶ εἴμαστε ΟΛΟΙ (κατὰ τὸν π. Παΐσιο) ὅσοι ἀκολουθοῦμε τὸ Νέο Ἡμερολόγιο, εἴτε ἀποτειχιστήκαμε ἀπὸ τὴν Παναίρεση, εἴτε ὄχι!]. Αὐτοὶ ἔφυγαν στὸ σχίσμα, δὲν ἔφυγαν οἱ Παλαιοημερολογίτες ἀδελφοί μας, ποὺ ἔμειναν στὸ Παλαιό. [σ.σ.: Συνεχίζει τὶς ταχυδακτυλουργίες τῶν Γ.Ο.Χ. ὁ π. Παΐσιος. Οἱ Νεοημερολογίτες δὲν ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, πάτερ. Ἁπλῶς ἄλλαξαν τὸ Ἡμερολόγιο. Καὶ ὅλες οἱ τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, παρόλο ποὺ θεώρησαν ὅτι ἡ ἀλλαγὴ δὲν ἔγινε μὲ Κανονικὸ τρόπο, τοὺς συγχώρησαν καὶ ἀπὸ τὸ 1923 κοινωνοῦν μὲ τοὺς Νεοημερολογίτες κι ὄχι μὲ τοὺς Γ.Ο.Χ., παρότι οἱ περισσότερες τοπικὲς ΜΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ τότε (ἀπὸ τὸ 1923 καὶ μετά) Ἐκκλησίες, εἶχαν τὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο. Ὁπότε ξεκινάει τὴν παραπλάνησή του ὁ π. Παΐσιος, μὲ χονδροειδέστατο –ἐν συνειδήσει δέ– ψεῦδος, ἀφοῦ αὐτὰ ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ καὶ ἀναλυθεῖ διεξοδικά]. Συνεπῶς δὲν ἔχουμε δικαίωμα καὶ δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς λέμε σχισματικούς. [σ.σ.: Μάλιστα! Ὁ π. Παΐσιος καταργεῖ τὴν στάση ὅλων τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
      ποὺ θεωροῦν, καὶ πρὶν τὸν Οἰκουμενισμό, τοὺς Γ.Ο.Χ. σχισματικοὺς καὶ δὲν τοὺς ἀναγνωρίζουν, οὔτε κοινωνοῦν μαζί τους· καὶ υἱοθετώντας τὴν γοχικὴ ἰδεολογία ἀνακηρύσσει, ὡς νέος Παπίσκος, τὴν Ἐκκλησία σχισματική. Ἂν, ὅμως, ἰσχύουν αὐτὲς οἱ τοποθετήσεις σου, π. Παΐσιε, δὲν ἔχεις ἱερωσύνη, ἀφοῦ τὴν χειροτονία σου τὴν πῆρες ἀπὸ τοὺς νεοημερολογίτες στοὺς ὁποίους μέχρι πρόσφατα ἤσουν καὶ οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἰσχυρίζεσαι ὄψιμα, ἔκαναν τὸ σχίσμα κι ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία! Καὶ ξέρεις καλὰ ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας διὰ τῶν Συνόδων, ἀλλὰ καὶ ὁ Μ. Βασίλειος λέγει γι’ αὐτοὺς ποὺ φεύγουν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ δημιουργοῦν δικιά τους, ὅπως (κατὰ τὴν γνώμη σου πάντα) δημιούργησαν οἱ Νεοημερολογίτες ὅτι δὲν ἔχουν βάπτισμα-μυστήρια! Καταδικάζεις ἔτσι ἀνοήτως καὶ ἀσεβῶς, καὶ τὸν Γέροντά σου, Αὐγουστῖνο Καντιώτη, ὡς σχισματικό(!!!), ἀφοῦ κι αὐτὸς ἀνῆκε στὴν Νεοημερολογίτικη Ἐκκλησία! Ἐμεῖς βέβαια, θεωροῦμε ἁγίας βιοτὴς τὸν ἀείμνηστο Αὐγουστῖνο, καὶ ἐπίσης ὅτι ἐσὺ ἔχεις ἱερωσύνη, ἐλπίζοντας ὅτι ἡ στάση σου εἶναι παρορμητικὴ καὶ προσωρινή· κάποτε θὰ κατανοήσεις τὸ λάθος σου καὶ θὰ ἐπανέλθεις. Ἕως τότε ὅμως, δὲν μποροῦμε νὰ ἀνεχτοῦμε τὶς ἀλλοπρόσαλλες θέσεις σου.
Δὲν θὰ ἀποφύγουμε ὅμως νὰ κάνουμε τὸ ἐρώτημα· σὲ ποιά παράταξη πῆγες, πάτερ; Μᾶς τὸ λές ἀμέσως παρακάτω: σὲ καμία παράταξη. Πρᾶγμα τὸ ὁποῖον σημαίνει ὅτι οὔτε ἀναμυρώθηκες, οὔτε ἀνα-βαπτίστηκες, οὔτε ἀναχειροτονήθηκες ἀπὸ κάποια ἀπὸ τὶς πολλὲς «ἐκκλησίες» τῶν Γ.Ο.Χ. ποὺ κάθε μιὰ θεωρεῖ ὅτι εἶναι ἡ «“Μία”, “ Γνήσια”» Ἐκκλησία! Καὶ ἄρα, φεύγοντας ἀπὸ μόνος σου ἀπὸ τὴν Μία Ἐκκλησία, ποὺ τὴν θεωρεῖς σχισματική (κάνοντας τὸ «τὸ μετέωρο βῆμα τοῦ πελαργοῦ», ποὺ τόσο πολέμησε ὁ μητροπολίτης Αὐγουστῖνος Καντιώτης), ὥσπου κάποια παράταξη νὰ σὲ ἀποκαταστήσει στὴ σχισματική της οἰκογένεια, εἶσαι ἕως τότε μετέωρος!].
Τὸ θέμα εἶναι ὅτι ἔγιναν καὶ ἀπὸ τὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο κάποια λάθη. Τὰ λάθη εἶναι ὅτι ἔγιναν παρατάξεις, ἔγιναν μερίδες. Ἐμεῖς, ὅσοι γυρίσαμε στὸ Παλαιό, ἀφοῦ κάναμε τὴν ἀποτείχιση, δὲν θέλουμε νὰ πᾶμε σὲ καμία παράταξη, κι ὅπως δὲν πήγαμε. Ἐγὼ πῆγα τρεῖς φορὲς σὲ κάποιο γέροντα, ἐξομολογήθηκα· ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τοῦ εἶπα: γέροντα, ἐγὼ δὲν θὰ μπῶ σὲ παράταξη. Ξεκαθάρισα τὴν θέση μου. Κι ὅταν κάποιοι ἀπὸ τοὺς δικούς μας ἐδῶ, τὸ δικό μας ἐκκλησίασμα σκανδαλίστηκαν ὅτι τάχα ἐγὼ πῆγα σὲ παράταξη, σταμάτησα καὶ σ’ αὐτὸν τὸν γέροντα νὰ πηγαίνω, γιὰ νὰ μὴν δώσω δικαιώματα. [σ.σ.: Καὶ μ’ αὐτὴν τὴν πράξη σου, λοιπόν, ἀποδεικνύεις ὅτι ἡ Μία Ἐκκλησία μετακόμισε στοὺς Γ.Ο.Χ., οἱ ἐξομολόγοι τῆς ὁποίας ἔχουν Χάρη καὶ μυστήρια, κι ἐφ’ ὅσον δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχουν δύο Ἐκκλησίες, οἱ Νεοημερολογίτες δὲν ἐννοῶ τοὺς Οἰκουμενιστές, ἀλλὰ ὅσοι ἀποτειχίζονται εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας]. Λέω: Δὲν χρειάζεται, ἂς μείνω ἕνα μικρὸ διάστημα ἀνεξομολόγητος, μέχρι νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ ἑνότητα καὶ μετὰ θὰ βρῶ κάπου νὰ ἐξομολογηθῶ. Αὐτὴ τὴν ὥρα προέχει ἡ μεταξύ μας ἑνότητα. Καὶ καλῶ τοὺς Παλαιοημερολογίτες, νὰ ἀφήσουν τὶς παρατάξεις, ὄχι μόνο τοὺς λαϊκούς, καὶ τοὺς Ἐπισκόπους, καὶ νὰ κάνουν ἕνα βῆμα, ποὺ εἶναι ἕνα μεγάλο αὐτὴ τὴν ὥρα ὅπλο, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὸν οἰκουμενισμό. Δὲν μποροῦμε ἐμεῖς νὰ στέλνουμε στὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο ἀνθρώπους μας νὰ ἐκκλησιαστοῦν, καὶ νὰ θέλουν νὰ τοὺς ἀναχρίσουν. Μποροῦν νὰ χρίσουν αὐτοὺς ποὺ εἶχαν συνεργασία μὲ τοὺς οἰκουμενιστές. Τὰ δικά μας πνευματικὰ παιδιά, δὲν εἶχαν καμία σχέση μὲ τοὺς οἰκουμενιστές, δὲν θὰ ξαναχριστοῦν, εἶναι χρισμένα. Καὶ εἶναι ὀρθόδοξα. [σ.σ.: Συνειδητοποιεῖς τί λές, πάτερ; Ἐσὺ δὲν εἶπες προηγουμένως ὅτι ὅλοι οἱ νεοημερολογίτες εἶχαν σχέση-κοινωνία-συνεργασία μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές ἐδῶ καὶ δεκαετίες; Καὶ εἶναι ἐπὶ πλέον  καὶ σχισματικοί; Τώρα, πῶς γίνεται τὰ παιδιά σου νὰ εἶναι ἐντάξει; Σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο οἱ Γ.Ο.Χ. εἶναι συνεπεῖς μὲ τὴν κακόδοξη βέβαιαἰδεολογία τους: Δὲν θεωροῦν ὡς Ἐκκλησία τοὺς Νεοημερολογίτες καὶ γι’ αὐτὸ μυρώνουν ὅσους προσέρχονται ἀπὸ τὸ σχίσμα στὴν Μία Ἐκκλησία τους! Τί δὲ καταλαβαίνεις;]. Τὸ ἔδειξαν ὅτι εἶναι ὀρθόδοξα, μὲ τὴν ἀποτείχιση ποὺ ἔκαναν. Ἐφ’ ὅσον λοιπόν κάναμε τὴν ἀποτείχιση, αὐτὴ εἶναι ὁμολογία Πίστεως ποὺ κάναμε καὶ χρῖσμα δὲν δεχόμαστε, ἀπὸ κανένα [σ.σ.: Ἄρα γιὰ τὸν π. Παΐσιο ὅσοι τοῦ Νέου δὲν ἀποτειχίστηκαν χρειάζονται χρίσμα. Ὁ π. Παΐσιος αὐτοανακηρύχθηκε σύνοδος!].
Ὅπου κι ἂν πᾶτε καὶ σᾶς ποῦν ὅτι πρέπει νὰ χριστεῖτε, δὲν θὰ δεχθεῖτε. Καὶ θὰ πεῖτε ὁ γέροντάς μας, ὁ π. Παΐσιος ποὺ ἔκανε ἀποτείχιση καὶ γύρισε μὲ τὸ Παλαιό, ἔτσι μᾶς συμβουλεύει, νὰ μὴ δεχθοῦμε ξανὰ χρῖσμα, διότι δὲν πιστεύουμε ὅτι τὰ μυστήρια εἶναι ἄκυρα, ὅπως δὲν λέμε καὶ γιὰ τοὺς Παλαιοημερολογίτες τὰ μυστήριά τους ἄκυρα, ἔτσι δὲν θὰ πρέπει νὰ λένε γιὰ τὰ δικά μας ὅτι εἶναι ἄκυρα, καὶ νὰ θέλουν νὰ μᾶς ξαναχρίσουν καὶ νὰ μᾶς ξαναχειροτονήσουν κ.λπ. Αὐτὰ δὲν εἶναι σωστὰ πράγματα καὶ δὲν εἶναι σοβαρὰ πράγματα. [σ.σ.: Ὁ π. Παΐσιος ἐδῶ, ξεκάθαρα μᾶς λέει παρὰ τὶς διαψεύσεις τῶν τοῦ «Κρυφοῦ Σχολειοῦ» ὅτι οἱ Γ.Ο.Χ. δέχονται μὲ Χρίσμα τοὺς Νεοημερολογίτες, δηλ. ὡς σχισματικούς καὶ μὴ ἔχοντας μυστήρια!  Τὸ γράφει αὐτὸ καὶ ἕνας σχολιαστὴς τῆς ὁμιλίας του (ἐδῶ):
«Και οι Ματθαιϊκοί και οι Φλωρινικοί δεν θεωρούν έγκυρα τα μυστήρια των Ν/ητων αφού και οι 2 χρίουν. Η διαφορά είναι ότι οι Ματθαιϊκοι υποστηρίζουν την αυτόματη απώλεια χάριτος το 1924, ενώ οι Φλωριναίοι την μεταγενέστερη από το 1935 και εντεύθεν, όρα (αποφάσεις συνόδων 1935, 1950, 1974,2004,2014) να σημειώσω ότι δεν υπάρχει κοινή γραμμή (στον λαό) Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί τα πράγματα είναι απλά. Αν οι ΓΟΧ είναι η εκκλησία και έχει το Άγιον Πνεύμα τότε 90 χρόνια λένε ότι πρέπει να μυρώνετε ο νεοημερολογήτης. Αν οι ΓΟΧ πλανώνται 90 χρόνια και οι σύνοδοι είναι λάθος τότε δεν είναι η εκκλησία γιατί δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα, αλλά τότε σχίσμα και αίρεση. Αν ισχύει το δυνάμη κα ενεργεία τότε γιατί κάποιοι εκφραστές του μυρώθηκαν;
 Αν τα μυστήρια των νεοημερολογητών είναι έγκυρα γιατί να μην καθίσω στο νέο και να απέχω από τους Οικουμενιστές; Θα μου πείτε να μην έχω κοινωνία με την αίρεση πολύ σωστά, αλλά μετά αν θέλει να γίνει κάποιος ιερέας που θα πάει; Τότε υπάρχει η ύπαρξη συνόδου και επισκόπων και αν υπάρχει τότε σύνοδος άρα είναι η εκκλησία και τότε το νέο σχίσμα, άρα πάλι πάμε στο Χρίσμα!».
Αὐτὰ τὰ περὶ ὑποτιθέμενης ἑνότητας τῶν Γ.Ο.Χ. Οἱ παραδοσιακοὶ Γ.Ο.Χ. εἶναι τουλάχιστον πιὸ συνεπεῖς στὴν πλάνη τους ἀπὸ τὸν νέο μάγειρα ἐκκλησιαστικῶν συνταγῶν π. Παΐσιο].
Θὰ ἔπρεπε λοιπόν, αὐτὴ τὴν ὥρα, οἱ Ἐπίσκοποι τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου νὰ κάνουν, ἂν αὐτοὶ ἔτσι τὸ θεωροῦν, μία οἰκονομία (ἐγὼ δὲν τὸ θεωρῶ οἰκονομία, εἶναι τὸ σωστὸ ποὺ πρέπει νὰ κάνουν) καὶ νὰ δεχθοῦν τοὺς ἀνθρώπους μας ποὺ ἔχουν κάνει ἀποτείχιση, ποὺ δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα κάθε φορὰ νὰ ἐκκλησιάζονται διανύοντας μεγάλες χιλιομετρικὲς ἀποστάσεις, θὰ πρέπει νὰ τοὺς δεχθοῦν στὸ μυστήριο καὶ τῆς ἐξομολόγησης, ὅταν χρειάζεται, καὶ στὸ μυστήριο τῆς Θ. Κοινωνίας, χωρὶς Χρίσμα. Κι αὐτὸ εἶναι πολὺ βασικό.
Τὸ ἄλλο ποὺ θὰ πρέπει νὰ κάνουν οἱ Ἐπίσκοποι τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου εἶναι νὰ πρέπει νὰ χειροτονήσουν κάποιους Ἐπισκόπους ἀπὸ μᾶς, ὄχι κατὰ παράταξη. Θὰ μᾶς χειροτονήσουν ὡς Ἐπισκόπους, τρεῖς, τέσσερις, πέντε Ἐπισκόπους τὸ λιγότερο πρέπει νὰ χειροτονηθοῦμε ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ προήλθαμε ἀπὸ τὸ νέο Ἡμερολόγιο, ἀλλὰ θὰ ἑνωθοῦν καὶ θὰ μᾶς χειροτονήσουν ὅλοι μαζί (κάποιες λέξεις δὲν ἀκούγονται). [σ.σ.: Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ὁ «ταπεινὸς» π. Παΐσιος ἐκφράζει ἐπιτακτικὰ τὴν ἐπιθυμία του νὰ χειροτονηθεῖ ἐπίσκοπος. Δὲν ξεκαθαρίζει ὅμως ποίας Ἐκκλησίας; Τῆς κατ’ αὐτὸν σχισματικῆς τοῦ Νέου ἢ «μίας τῶν ἐκκλησιῶν» τῶν παρατάξεων ἢ μίας νέας δικῆς του;]. Ἐκτὸς κάποιοι, ἂν θεωροῦν ἄκυρα τὰ μυστήριά μας, ὅπως οἱ Ματθαιϊκοὶ θεωροῦν ἄκυρα τὰ μυστήριά μας· αὐτοί, τί νὰ μᾶς χειροτονήσουν, ἀφοῦ στὴν πραγματικότητα δὲν πιστεύουν ὅτι τὰ μυστήρια εἶναι ἔγκυρα τοῦ νέου Ἡμερολογίου, αὐτοὶ θὰ θέλουν νὰ μᾶς ξαναχειροτονήσουν. Δὲν θὰ δεχθοῦμε κάτι τέτοιο. [σ.σ.: Ἐδῶ φαίνεται ἡ πονηριὰ τοῦ ἱερέως αὐτοῦ: ἀπὸ τὴν μία χαρακτηρίζει σχισματικὴ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Νέου, ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως ἐπειδὴ γνωρίζει ὅτι καὶ αὐτὸς ἀπὸ τὸ νέο ἔρχεται, θέλει νὰ γλυτώσει τοὺς ἀναβαπτισμοὺς τῶν Γ.Ο.Χ. Ξεπερνάει καὶ τοὺς οἰκουμενιστὲς στὶς μεθοδεύσεις!].
Νομίζω ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα ποὺ τὸ Παλαιὸ πρέπει νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὸ Νέο καὶ βέβαια ἐννοεῖτε ὅτι ὅλοι θὰ πηγαίνουμε, ὅπως ὅλη ἡ Ὀρθοδοξία, μὲ τὸ Παλαιό. [σ.σ.: Τὸ εἴπαμε καὶ παραπάνω, τὸ ἐπαναλαμβάνουμε: ΟΛΗΟΡΘΟΔΟΞΙΑ κατ’ οἰκονομία ἀποδέχτηκε τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου (μέχρι συγκλήσεως Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τὴν ὁποία ζητοῦσαν καὶ οἱ Γ.Ο.Χ. διὰ τοῦ πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου), δὲν ἀποδέχτηκε ὅμως τὸ σχίσμα ποὺ ἔκαναν οἱ Γ.Ο.Χ. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1920 δὲν κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Γ.Ο.Χ., ἀλλὰ μὲ τοὺς Νεοημερολογῖτες. Ἀλλὰ εἴπαμε, ὁ π. Παΐσιος αὐτοανακηρύχθηκε σύνοδος! Καὶ ποῦ νὰ γίνει Ἐπίσκοπος!].
 Κάποιοι λένε· τὸ Παλαιό, γιατί κολλᾶτε ἐκεῖ, ἦταν ἕνα σωρὸ Ἡμερολόγια· ἐκεῖνο, τὸ Αἰγυπτιακό, τὸ Ἰουλιανό, τό..., νὰ μὴ κολλᾶμε στὰ Ἡμερολόγια. Ὄχι δὲν κολλᾶμε ἐμεῖς στὰ Ἡμερολόγια. Ἐμεῖς θέλουμε τὴν λειτουργικὴ ἑνότητα. Κάποιοι λάθος κατάλαβαν ὁρισμένα πράγματα. Δὲν μπορεῖ ὁ ἕνας νὰ γιορτάζει Χριστούγεννα τώρα κι ὁ ἄλλος νὰ γιορτάζει μετὰ 13 ἡμέρες. Τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τᾶ Θεοφάνεια, τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τῆς Παναγίας. Αὐτὸ δὲν εἶναι διάσπαση; Ἡ λειτουργικὴ διάσπαση δὲν χαλάει τὴν ἑνότητα αὐτὴ στὸ ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ; Ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία. Ἀφοῦ τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕνα. Ἀφοῦ ἔχουμε μία κεφαλή. Γιατί νὰ ἔχουμε λειτουργικὴ διάσπαση; Αὐτὸς ὁ λόγος τῆς λειτουργικῆς διάσπασης εἶναι κάτι πολὺ σοβαρό. Καὶ πρέπει αὐτὸ νὰ ἀλλάξει. Πρέπει νὰ γυρίσουμε ὅλοι στὴν ἑνότητα, ὅπως εἴμαστε πρὶν νὰ γίνει τὸ νέο Ἡμερολόγιο. [σ.σ.: «Στοῦ κουφοῦ τὴν πόρτα, ὅσο θέλεις βρόντα». Ποιός τὰ λέει αὐτά; Ὁ π. Παΐσιος, ποὺ ἔχει τόσο μεγάλη θεολογικὴ παιδεία καὶ ἐμπειρία, καὶ χάρη, ὥστε ἐπὶ δεκαετίες μὲν δὲν κατάλαβε(!) ὅτι βρισκόταν στὸ σχίσμα, πρὶν ἕνα χρόνο δέ, καταφερόταν κατὰ τῶν Γ.Ο.Χ., κι ἔλεγε: ὅτι δὲν θὰ πᾶμε στοὺς Γ.Ο.Χ.!!! Ἄρα, ποιό ἀόρατο «πνεῦμα» τοῦ ἄλλαξε τὰ μυαλά;
Ἀφῆστε, πάτερ, τὶς θεολογικὲς ἀλχημίες. Δὲν ἔχουμε λειτουργικὴ διάσταση, ὅπως ἰσχυρίζεσθε, ἀλλὰ ἡμερολογιακή. Συμφωνήσαμε πολλάκις κι ἐμεῖς, ὅτι τὸ σωστὸ εἶναι νὰ γιορτάζουμε ὅλοι μὲ ἕνα Ἡμερολόγιο. Ἀλλὰ ἡ πτωτικὴ ἀνθρώπινη κατάσταση δὲν ἐπέτρεψε στὸ παρελθόν (ἀκόμα καὶ στὴν πρώτη Ἐκκλησία, ὅταν ἀναγνωρισμένοι καὶ ἐπώνυμοι Ἅγιοι ἄνθρωποι διαχειρίζονταν αὐτὰ τὰ πράγματα) νὰ γίνει αὐτὸ ποὺ εἶναι τὸ σωστὸ καὶ τέλειο· ἀλλὰ καὶ ἀποδείξαμε μὲ πολλὲς δημοσιεύσεις, ὅτι μπορεῖ καὶ μὲ ἡμερολογιακὴ διαφορὰ νὰ ὑπάρχει λειτουργικὴ ἑνότητα καὶ ἑνότητα Πίστεως, ὅπως ὑπῆρχε ἐπὶ αἰῶνες στὴν πρώτη Ἐκκλησία καὶ οἱ πιστοὶ πορεύονταν καὶ μὲ διαφορετικὰ Ἡμερολόγια, προκειμένου νὰ ἀποφευχθεῖ τὸ Σχίσμα. Ἀλλὰ ἐπαναλαμβάνω: «Στοῦ κουφοῦ τὴν πόρτα, ὅσο θέλεις βρόντα». Χωρὶς νὰ ἀνατρέψετε αὐτὲς τὶς μελέτες (ποῦ νὰ καταδεχθεῖτε νὰ ἀσχοληθεῖτε μὲ αὐτά, ἀφοῦ δὲν σᾶς βοηθοῦν νὰ γίνετε Ἐπίσκοπος!). Καὶ ἀποφαίνεσθε ὡς ἄλλος Πάπας, ὅτι, ἐνῶ ἡ ΟΛΗ Ἐκκλησία ἀνέχεται καὶ οἰκονομεῖ αὐτὴν τὴν διαφορετικὴ ἡμέρα ἑορτασμοῦ, ἐνῶ ΟΛΕΣ οἱ τοπικὲς Ἐκκλησίες (πρὶν προσχωρήσουν στὸν Οἰκουμενισμό) ἀνέχτηκαν κατ’ οἰκονομία αὐτὴν τὴν ἀνώμαλη κατάσταση, ἐσεῖς ὑποστηρίζετε τὰ ἀντίθετα ἀπὸ ὅ,τι ἡ Ἐκκλησία! Ὑποστηρίζετε αὐτοὺς ποὺ ξεχώρησαν, ἀποχώρησαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἔκαναν σχίσμα, ἐπειδὴ βέβαια, κάνατε τὸ θανάσιμο λάθος, καὶ ὄψιμα προσχωρήσατε στὴν λογικὴ τῶν σχισματικῶν. Εὐχόμαστε ἀσφαλῶς, καλὴ μετάνοια.].
Θεωρῶ πάρα πολὺ βασικό, ὅτι κάποιοι ἀπὸ τὸ νέο Ἡμερολόγιο, Ἐπίσκοποι ἀπὸ τὸ νέο Ἡμερολόγιο, ποὺ φημίζονταν ὡς ἀγωνιστές, ἀλλὰ δὲν εἴδαμε μέχρι τώρα νὰ κάνουν τίποτα· ὅπως ὁ Καστορίας, ὅπως ὁ Σπάρτης, ὅπως ὁ Φλωρίνης, ὅπως ἦταν ὁ ἀείμνηστος Σιατίστης ὁ Παῦλος, ὅπως ὁ Πειραιῶς, ὅπως ὁ Κονίτσης, ὅπως ὁ Αἰτωλοακαρνανίας, εἶναι καιρὸς νὰ βγοῦνε στὸν ἀγώνα. [σ.σ.: Ὥστε πιστεύετε, ὅτι αὐτοί, ποὺ δὲν βγῆκαν ὑπὸ τὶς ὀρθόδοξες προϋποθέσεις τῆς ἀποτειχίσεως στὸν ἀγώνα, θὰ βγοῦνε στὸν ἀγώνα κάτω ἀπὸ τὴν ποδηγέτηση τῶν Γ.Ο.Χ.; Ἀκόμα καὶ ὁ Οἰκουμενιστὴς πρώην Σιατίστης λογαριάζεται μὲ τοὺς "εὐσεβεῖς"; Τί μπορεῖ νὰ πάθει κάποιος “στὰ καλὰ καθούμενα”!].  Ἂν δὲν βγοῦν στὸν ἀγώνα, δὲν θὰ ἔχουν ἄλλη εὐκαιρία καὶ θὰ ’ρθοῦν δεινὰ στὴ χώρα μας καὶ θὰ δοκιμασθεῖ ἡ Ἑλλάδα. [σ.σ.: Ἂν δὲν βγοῦν στὸν ἀγώνα, ναί. Ἤδη ἡ Ἑλλάδα δοκιμάζεται λόγῳ ἀποδοχῆς ἀπὸ τοὺς περισσοτέρους τῆς Παναιρέσεως. Ἀλοίμονο, ὅμως, ἂν βγοῦν στὸν ἀγώνα παρέα μὲ τοὺς σχισματικοὺς Γ.Ο.Χ., ὅσο παραμένουν οἱ Γ.Ο.Χ. ἀμετανόητοι καὶ μὲ πεῖσμα στὶς σχισματικὲς τοποθετήσεις τους. Διότι τότε «ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης»! Μήπως καὶ πρὸς τὰ ἐκεῖ, πάτερ, πρέπει νὰ ἀρχίσετε νὰ βλέπετε τὴν αἰτία τῶν δεινῶν;].
Πρέπει νὰ συμβάλλουν νὰ ἑνωθοῦν μὲ τοὺς Παλαιοημερολογίτες Ἐπισκόπους, ἀφοῦ κι αὐτοὶ βγοῦν ἀπὸ τὶς παρατάξεις τους, καὶ νὰ γίνει ἕνα κοινὸ σῶμα καὶ νὰ ξεκαθαριστοῦν ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ ὅλοι οἱ φανατικοὶ Παλαιοημερολογίτες ποὺ δὲν θέλουν τὴν ἕνωση, καὶ ὅλοι οἱ φανατικοὶ νεοημερολογίτες, ὅπως ἡ ὁμάδα τοῦ πατρὸς Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ, ποὺ ἐπίσης δὲν θέλει τὴν Ἕνωση. [σ.σ.: Τί ἀστεῖος καὶ σκοπίμως ἀνενημέρωτος καὶ ψεύτης παρουσιάζεσαι, πάτερ. Ὅταν ἐσὺ κοιμόσουν τὸν ὕπνο τοῦ δικαίου, ὁ π. Εὐθύμιος ἀγωνιζόταν γιὰ τὴν ἕνωση μὲ τὸ Παλαιό, γιατὶ πίστευε ὅτι μπορεῖ νὰ γίνει. Πίστευε ὅτι οἱ διαφορὲς μποροῦν νὰ ὑπερκεραστοῦν. Καὶ σὺ τὸν συκοφαντεῖς τώρα ὅτι δὲν θέλει τὴν ἕνωση. Ὁ π. Εὐθύμιος ἔκανε διάλογο μαζί τους δεκαετίες· διάλογο ποὺ καταγράφτηκε σὲ ἑκατοντάδες σελίδες, καὶ τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ ἀποκαλυφθεῖ ὅτι οἱ Γ.Ο.Χ. εἶναι ἡμερολάτρες· παραμένουν σχισματικοί· ἀκολουθοῦν τὸν «ἅγιό» τους Χρυσόστομο, παρότι ἀποκαλύψαμε ὅτι στήριξε τὸν ἀγώνα του στὸ ψεῦδος (καὶ γι’ αὐτὰ δὲν ἔβγαλαν κίχ οἱ Γ.Ο.Χ.). Ἀνήκουν (ὅλοι αὐτοὶ ποὺ δημοσιεύουν τὰ ἄρθρα σας στὸ διαδίκτυο, καὶ σᾶς κολακεύουν) σὲ παρατάξεις καὶ μὲ αὐτοὺς μόνο συνομιλεῖτε, ποὺ δὲν ἔχουν καμιὰ διάθεση νὰ φύγουν ἀπ’ αὐτές· πάτερ, ζεῖς ἐκτὸς πραγματικότητος, συνομιλεῖς μὲ φαντάσματα, ἀνύπαρκτες ὀντότητες: Γ.Ο.Χ. ἐκτὸς παρατάξεων ὑπάρχουν ἐλάχιστοι, ἀλλὰ κι αὐτοὶ πιστεύουν ὅ,τι οἱ καὶ οἱ ἄλλοι Γ.Ο.Χ., καὶ ἔχουν δογματοποιήσει τὸ Ἅγιο Ἡμερολόγιο· εἶναι κι αὐτοὶ σχισματικοί, σὺν τὰ ἄλλα δικά τους παραδοξολογήματα καὶ διαφορὲς ποὺ ἔχουν, τὰ ὁποῖα δὲν τοὺς ἀφήνουν νὰ ἑνωθοῦν μὲ τοὺς ὑπόλοιπους. Πάτερ, ζεῖς δονκιχωτικὲς καταστάσεις! Βλέπεις μετάνοια στοὺς Γ.Ο.Χ.; Ἂν ὑπῆρχε αὐτὴ ἡ μετάνοια, τὴν ἄλλη μέρα ἦταν λυμένα ὅλα τὰ προβλήματα. Ἀλλὰ ποιά μετάνοια νὰ '/εχουν, ἀφοῦ τοὺς νομιμοποιεῖς τὶς "ἐκκλησίες" τους;].
Ἐμεῖς θέλουμε τὴν ἕνωση μὲ τὸ Πάτριο. Καὶ ἂν οἱ οἰκουμενιστὲς ἐπιδιώκουν τὴν ἕνωση μὲ τοὺς Καθολικούς (στὴν πραγματικότητα μὲ τοὺς Φράγκους, παπιστές), μὲ τοὺς Προτεστάντες, μὲ τοὺς μονοφυσίτες, μὲ τοὺς Ἀρμενίους, ἐμεῖς γιατί νὰ μὴ θέλουμε νὰ ἑνωθοῦμε μὲ τὰ ἀδέλφια μας τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου. Ἐγὼ δὲν τὸ καταλαβαίνω. [σ.σ.: Τόσο ἁπλὸ πάτερ, γιὰ ἕνα ποὺ δὲν ἔχει σκοτισθεῖ ἡ διάνοιά του: Δὲν θέλουμε νὰ ἑνωθοῦμε μαζί τους, πάτερ, ὅσο αὐτοὶ παραμένουν στὴν δογματοποίηση τοῦ Ἡμερολογίου, ὅσο ζητοῦν ἀμετανόητα νὰ ἀποδεχθοῦμε τὸ σχίσμα ὡς Ἐκκλησία. Μ’ αὐτὸ ποὺ ζητοῦν, οὐσιαστικὰ δὲν μᾶς δέχονται σὰν ἀδέλφια τους, καί, «σὺ εἶπας», ὅτι μᾶς θεωροῦν σχισματικοὺς καὶ ἀπαιτοῦν νὰ ἀναμυρώσουν, ὅσους θέλουν νὰ ἑνωθοῦν μαζί τους!
Ὅμως, τί τρελὴ λογικὴ εἶναι αὐτή, πάτερ. Τί παραλληλισμοὶ καὶ συγκρίσεις εἶναι αὐτές; Ἐπειδὴ πᾶνε οἱ Οἰκουμενιστὲς μὲ τοὺς αἱρετικούς, πρέπει νὰ πᾶμε ἐμεῖς μὲ τοὺς σχισματικούς;].
Κι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ σκανδαλίζονται εἶναι γιατὶ δὲν ἔχουν γνώση τῶν πραγμάτων καὶ γιατὶ δὲν προσεύχονται καὶ δὲν νηστεύουν, ὅπως πρέπει, γιὰ νὰ πάρουν πληροφορία.
[σ.σ.: 1ον: Πάτερ, ἀποδεικνύεται περίτρανα ἀπ’ αὐτὰ ποὺ γράφεις, ὅτι ἐσὺ δὲν ἔχεις γνώση τῶν πραγμάτων. Χωρὶς νὰ ἀσχοληθεῖς ΚΑΘΟΛΟΥ μὲ ὅσα τελευταῖα δημοσιεύτηκαν καὶ χωρὶς νὰ ἀποδείξεις ὅτι δὲν στηρίζονται στὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια (καὶ πῶς νὰ τὸ κάνεις, ἀφοῦ οἱ δημοσιευθεῖσες πληροφορίες καὶ τὰ ντοκουμέντα εἶναι ἀτράνταχτα καὶ ἀδυνατεῖς νὰ τὰ ἀνατρέψεις), τὰ ἀπορρίπτεις καὶ θεωρεῖς ἄσχετους αὐτοὺς ποὺ τὰ παρουσιάζουν.
2ον: Καὶ πῶς ξέρεις, πάτερ, ὅτι αὐτοὶ δὲν προσεύχονται καὶ νηστεύουν ὅπως πρέπει, κι ὅτι ἐσὺ προσεύχεσαι καὶ νηστεύεις σωστά; Οἱ Ἅγιοι πάτερ, στὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους καὶ στὰ συγράμματά τους, ὑποστήριξαν καὶ ὁμολόγησαν τὴν ἀλήθεια μὲ τὸ λόγο, μὲ ἐπιχειρήματα, μὲ ἀποδείξεις τὰ συγγράμματα τῶν Ἁγίων-τὶς «χρήσεις» (νηστεύοντες ἀσφαλῶς καὶ προσευχόμενοι), κι ὄχι αὐτοεπαινούμενοι ὅτι αὐτοὶ ἔχουν σωστή προσευχὴ καὶ λαμβάνουν σωστὴ πληροφορία, ἐνῶ οἱ ἄλλοι δὲν εἶχαν. Καὶ πῶς θὰ ξέρουμε ἐμεῖς, ἂν ἡ πληροφορία σου εἶναι θεϊκὴ ἢ δαιμονική; Δὲν θὰ τὸ μάθουμε ἀπὸ τὴν ἀπόδειξη τῶν λεγομένων σου; μὲ ἐπιχειρήματα ποὺ θὰ προσκομίσεις καὶ θὰ συμφωνοῦν μὲ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων; Καὶ δυστυχῶς αὐτὰ δὲν τὰ ἔχεις.
Στὴ συνέχεια ὁ π. Παΐσιος καταφεύγει σὲ «προσωπικὰ» περιστατικά …οὐράνια, (παρουσία τῆς …Παναγίας σὲ κάποια κυρία), μὲ βάση τὰ ὁποῖα «ἀποδεικνύεται» ὅτι πρέπει νὰ πᾶμε …μὲ τοὺς Γ.Ο.Χ.!!! Τὰ θεολογικά-ἐκκλησιαστικὰ ἐπιχειρήματα ἀπουσιάζουν. Δυστυχῶς οἱ θέσεις του ἀπέχουν ἀπὸ τὶς θέσεις τῶν Ἁγίων, ἄρα πρέπει νὰ ἐλέγξει μὲ ποιό πνεῦμα ἐπικοινωνοῦν, γιατὶ δὲν εἶναι δυνατὸν οἱ «πληροφορίες» ποὺ παίρνουν νὰ συγκρούονται μὲ αὐτὲς τῶν Ἁγίων καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἔχει ἀποφανθεῖ ὅτι οἱ Γ.Ο.Χ. εἶναι σχισματικοί, γι’ αὐτὸ οὐδέποτε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία (ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1920 ποὺ δὲν ἦταν οἰκουμενιστική, κι ὄχι μόνο σήμερα), ἀποδέχτηκε τοὺς Γ.Ο.Χ.  Ἀπὸ 13:00 καὶ ἑξῆς διηγεῖται:].
Χθὲς τὸ βράδυ, τὴν ὥρα ποὺ ἤμουν ἕτοιμος νὰ ἀποκοιμηθῶ, μὲ εἶχε πάρει καὶ λίγο ὁ ὕπνος μὲ πῆρε τηλέφωνο ἡ κα Ἀγγελική, μὲ τὴν ὁποία εἶχαμε πεῖ νὰ βάλουμε ἕνα ὅριο προσευχῆς καὶ νηστείας καὶ νὰ πάρουμε πληροφορία γιὰ τὸ πῶς ν’ ἀγωνιστοῦμε, γιατὶ σ’ αὐτὴν τὴν κυρία εἶχε φανερωθεῖ ἡ Παναγία καὶ τῆς εἶπε: «Ἀγγελική, θέλεις ν’ ἀγωνιστεῖς;». Κι αὐτὴ τὴν προσκύνησε καὶ εἶπε: «Παναγία μου πῶς ν’ ἀγωνιστῶ; Ἐγὼ δὲν ξέρω τίποτα». Κι ἡ Παναγία τῆς εἶπε: «Ὑπάρχουν πολλοὶ τρόποι ν’ ἀγωνιστεῖς». Καὶ χάθηκε μετὰ ἡ Παναγία. Καὶ μοῦ εἶχε τηλεφωνήσει τότε, μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ περιστατικὸ καὶ μοῦ λέει, «πάτερ τί νὰ κάνω;». Τῆς λέω θὰ κάνεις τρεῖς μέρες προσευχὴ καὶ τρεῖς μέρες νηστεία καὶ θὰ μᾶς δείξει ὁ Θεός. Πραγματικὰ πῆρε τὴν πληροφορία ἡ κα Ἀγγελική, καὶ χωρὶς ἐγὼ νὰ τῆς πῶ τίποτα, δὲν εἶχα γυρίσει ἀκόμα μὲ τὸ Παλαιό προσέξτε νὰ δεῖτε τώρα, σὰν νὰ εἴμαστε συνενοημένοι μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ γυρίζει μὲ τὸ Παλαιό. Μοῦ λέει: «πάτερ, ἀπὸ τότε ποὺ μιλήσαμε, ἐγὼ πλέον ἔχω στραφεῖ στὸ Παλαιό», χωρὶς νὰ τῆς πῶ ἐγώ, δὲν τῆς εἶπα γύρισε στὸ Παλαιό, οὔτε τὸ σκεπτόμουνα ἐκείνη τὴν ὥρα. Ἤμουνα ὑπὲρ τοῦ Παλαιοῦ, ἀλλὰ δὲν τὸ συζήτησα μαζί της. Καὶ μὲ παίρνουν καὶ ἀπὸ ἄλλες πόλεις καὶ μοῦ λένε ὅτι γυρίζουμε μὲ τὸ Παλαιό. Κι ἐγὼ βλέπω ἀπὸ ὅλη αὐτὴ τὴν κίνηση, βλέπω τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ, βλέπω ποῦ τὰ πάει ὁ Θεός. Ἂς λένε αὐτοὶ ὅτι εἴμαστε σὲ πλάνη. Σὲ πλάνη εἶναι οἱ ἴδιοι.
[σ.σ.: Ἐδῶ πάτερ, βλασφημεῖς. Γιατὶ ἂν εἶναι ἔτσι ὅπως τὰ λές, τότε τὰ θαύματα τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων ποὺ γίνονται μὲ τὸ Νέο ἡμερολόγιο εἶναι ψεύδη. Τὶς πληροφορίες τῆς κα Ἀγγελικῆς καὶ τὶς δικές σου, τὶς βάζεις πάνω ἀπὸ τὶς πληροφορίες τοῦ Γέροντα Ιωσήφ τοῦ ἡσυχαστῆ, ποὺ πῆρε πληροφορία νὰ ἀποφύγει τὶς παρατάξεις; Τὶς βάζεις παραπάνω ἀπὸ τὶς πληροφορίες τοῦ ἁγίου Παϊσίου καὶ τοῦ ἁγίου Πορφυρίου, ποὺ παρέμειναν σὲ κοινωνία μὲ τὸ Νέο ἡμερολόγιο καὶ καυτηρίαζαν ὅσους πήγαιναν στοὺς Γ.Ο.Χ.; Δυστυχῶς ὅμως γιὰ σένα, δὲν εἶναι ἔτσι τὰ πράγματα. Καὶ αὐτὲς ἀποτελοῦν τρανταχτὴ ἀπόδειξη, ὅτι ὁ Θεὸς δὲν κοιτάει ἡμερολόγια ἀλλὰ τὴν καθαρότητα τῆς Πίστεως. Ἐσὺ ὅμως τὰ ἀναιρεῖς ὅλα αὐτά. Αὐτὴ εἶναι ἡ τραγικὴ κατάληξη τῶν ἐπιλογῶν σου καὶ τὴν ἐκτροπή σου ἀπὸ τὸν κανονικὸ δρόμο τῆς ἀποτείχισης].
Νά, ἀποδείχτηκε τώρα, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο κοινωνεῖ μὲ τοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας. Ἐνῶ ὑπῆρχε κανονικὴ Ἐκκλησία στὴν Οὐκρανία, κοινωνεῖ μὲ τοὺς σχισματικούς. Τώρα, ὅσοι μνημονεύουν τὸν Βαρθολομαῖο, ὅπως ὁ δικός μας ὁ Φλωρίνης μᾶς λέγαν ἐμᾶς σχισματικούς τώρα αὐτοὶ τί εἶναι, δὲν εἶναι σχισματικοί; Ὁ «κοινωνῶν τῷ ἀκοινωνήτω» εἶναι καὶ ὁ Βαρθολομαῖος καὶ αὐτοί. Βλέπετε μέχρι τώρα, ἐνῶ προώθησαν τὴν αἵρεση, καὶ ἐνῶ εἶναι φανερὰ αἱρετικοί, μὲ τὸν οἰκουμενισμό, δὲν ὑπῆρχε κάποιο πάτημα λέγαν αὐτοί δὲν ὑπῆρχε κάτι νὰ μᾶς πεῖτε ὅτι ἐμεῖς ξεφύγαμε. Ἔ, τώρα; Ὁ διάβολος (δὲν ἀκούγεται)· τώρα εἶναι φανερὸ ὅτι εἶναι καὶ στὸ σχίσμα, δὲν εἶναι αἱρετικοί μονάχα. Τώρα θεσμικὰ εἶναι σχισματικοί. Καὶ πηγαίνουν τώρα στὶς Ἐκκλησίες καὶ μνημονεύουν οἱ μητροπολίτες καὶ παρασύρουν τὸν λαὸ καὶ στὸ σχίσμα καὶ στὴν αἵρεση. Καὶ εἶναι μεγάλη ἡ πλάνη οἱ «εὐσεβεῖς» Ἐπίσκοποι νὰ πιστεύουν τώρα ὅτι εἶναι στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Δὲν εἶστε πλέον στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Μὲ τὸν Οἰκουμενισμὸ εἶστε στὴν αἵρεση. Διότι δεχτήκατε Συνοδικά, ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, τὶς ἀποφάσεις τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου. Δὲν εἶστε πλέον στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, διότι δεχθήκατε τὸ Π.Σ.Ε. Τώρα πλέον εἶστε καὶ ἐπισήμως στὸ σχίσμα, διότι διὰ μέσου τοῦ Βαρθολομαίου ποὺ μνημονεύετε, κοινωνεῖτε μὲ τοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας. Ἀπό ποῦ εἶστε Ὀρθόδοξοι; Δὲν εἶστε πλέον Ὀρθόδοξοι ὅ,τι καὶ νὰ λέτε. Λοιπόν. Ἢ θὰ ἐπιστρέψετε στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, θὰ σοβαρευτεῖτε, θὰ κάνετε ἀγώνα, θὰ ἀφήσετε αὐτὰ ποὺ ξέρετε, θὰ μαζέψετε τὸ ποίμνιο, ἢ κατὰ Θεὸν καὶ πνευματικά, «μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται». Νὰ ξέρετε ὁ Θεὸς αὐτὸ δὲν θὰ τὸ ἐπιτρέψει. Θὰ τὸ πληρώσετε ἀκριβά.
Πηγή ὁμιλίας-βίντεο:   https://krufo-sxoleio.blogspot.com/2019/05/blog-post_18.html
Σχολιασμός: Σημάτης Παναγιώτης

8 σχόλια:

 1. Ανώνυμος11/5/19, 6:11 μ.μ.

  Δέστε από τη φιλική συμβουλή του ΓΟΧ scripta---manent τι γίενται στο χώρο των ΓΟΧ:

  Φιλική συμβουλή στον π.Παίσιο Παπαδοπουλο

  Πάτερ εφόσον έχετε αγωνία για την ψυχή σας τότε βρείτε στο ίντερνετ την ομολογία πίστεως των συνόδων ΓΟΧ και αποφασίστε αν ταιριάζετε στα της πίστεως. Από το ιντερνετ με σχόλια δεν γίνονται αυτές οι δουλειές.
  Τηλεγραφικά σας γράφω τα κάτωθι,
  Υπάρχουν 2 βασικοί κορμοί [ Ματθιικοί Φλωριναίοι ] από τους οποίους έχουν προκύψει πολλά σχίσματα και αυτοκέφαλοι επίσκοποι. Ο βασικός κορμός των Ματθαιικών είναι η σύνοδος Στεφάνου. Σημιουργήθηκαν άλλες 2 μεγάλες παρατάξεις για θέματα πίστεως, αυτές είναι 1.του χρυσοστόμου Τζανή Θηβών και 2. των Παχωμίου κορινθίας – Κηρύκου Μεσογαίας. Οι Ματθαιικοί θα σας χειροθετήσουν όπου και να πάτε
  Στους Φλωρινικούς η κυρία σύνοδος είναι του Καλλινίκου. Όλα τα σχίσματα που προέκυψαν από αυτή την σύνοδο έγιναν για προσωπικούς λόγους. Από την μία κατηγορούν την σύνοδο Καλλινίκου και από την άλλη παρασκηνιακά παρακαλούν για ένωση [ σας γράφω πράγματα που γνωρίζω ]
  Εν κατακλείδι,
  Με τους φλωριναίους έχετε την ίδια πίστι όπως θα έχετε διαπιστώσει και στα ιστολόγια.

  Την περίπτωση να προσχωρήσετε στους Ματθαιικούς με την πίστι που έχετε, απλά ξεχάστε την για να μην χάνετε τον χρόνο σας…
  Διαφορετικά συνεχίζετε τον δρόμο σας μόνος σας η όπως αναπαύεστε στην συνείδησή σας
  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος13/5/19, 4:32 μ.μ.

   Χειροθεσία θα υποστεί και αν πάει σε κάποια φλωρινική ομάδα. Εδώ κάνουν αναχειροτονίες μεταξύ τους και θα αναγνωρίσουν την χειροτονία του π. Παισίου;

   Ιερείς που έφυγαν από την ομάδα του αρχ/που Μακαρίου και πήγαν στην ομάδα του αρχ/που τότε Χρυσοστόμου Κιούση τους έκαναν χειροτονία από την αρχή, διάκονος και πρεσβύτερος...(κι οι δυο ομάδες φλωρινικές)

   Για ένωση δεν παρακαλά η ομάδα του Μακαρίου, έχουν γίνει προσεγγίσεις παλαιά αλλά δεν ευδοκίμησαν και η προσέγγιση έγινε από πρωτοβουλία του Ωρωπου Κυπριανού του Β', όχι απ' την πλευρά του Μακαρίου. Η συνάντηση έγινε στην μονή Παναγίας Κανάλας αν θυμάμαι καλώς.

   Όποιος θέλει να κάνει υγιή αποτείχιση κοιτάζει τον οικουμενισμό, οχι ημερολόγια, παρατάξεις, χειροτονίες επισκόπου κλπ.

   Οι αποφάσεις των γοχ δεν έχουν εκκλησιαστικό κύρος διότι δεν μπορούν να αποδείξουν οτι έχουν κανονικές χειροτονίες.

   Οι ματθαιίτες προέρχοναι υφ' ενός απ' το 1948, οι φλωρινικοί από τον Ακάκιο Παππά που ήρθε από ΗΠΑ το 1960, χωρίς πιστοποιητικό χειροτονίας και από τότε καμία φλωρινική ομάδα δεν έχει εμφανίσει κανένα τετοιο χαρτί ώστε να αποδειχθεί οτι όντως ο Ακάκιος από αρχ/της έγινε επίσκοπος.

   Η ένταξη στον σχισματικό παλαιοημερολογιτισμό δεν είναι λύση.

   Διαγραφή
  2. Εγραψες για Μακάριο το επεισόδιο κανάλας, αλλά δεν γνωρίζεις τα προηγούμενα
   Τα γνωρίζουμε εμείς όμως, και είναι και άλλα σχίσματα που παρακαλούν για ένωση όπως οι Βοστωνίτες οι οποιοι οι μισοί προσχώρησαν στον καλλινικο και οι άλλοι μισοί στον μακάριο. Την επαυριο ο Μακάριος θα ενωθεί με τους γοχ.
   Καθε πράγμα στον καιρό του... [ επίσης γνωρίζω τι γράφω]

   Για τις χειροτονιες απο ΡΟΕΔ ξαναγράφουμε για 1000στη φορά,
   επι αγιου φιλαρετου το 1969 η ΡΟΕΔ επικύρωσε τις κρυφες χειροτονιες του 1960

   Περι χειροτονιών έχουν δικαιωμα να το κανουν γιατι οι προσερχόμενοι ήταν καθηρημένοι απο τους γοχ. Το οτι επανέρχονται ειναι η αποδειξη οτι δεν εκοψαν για θεματα πιστεως, αλλα για φατρίες κλπ.

   Περι χειροτονιας υφ ενος αρκει οτι και ο Αρτεμιος Ράσκας το ιδιο ακριβώς έκανε, μονο που αυτον τον εχετε κανονικό και ηδη άγιο...

   Περι χειροθεσίας κράτα μικρό καλάθι

   Διαγραφή
  3. 1)Πηγή - Ιστορία των Ματθαιικών
   https://el.wikipedia.org/wiki/Έλληνες_Ορθόδοξοι_Παλαιοημερολογίτες
   "Η Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς (των Υπερορίων), η οποία αναγνώρισε και προσεπικύρωσε τις χειροτονίες των Ελλήνων Παλαιοημερολογιτών Επισκόπων, που είχε κάνει ο Βρεσθένης Ματθαίος και οι χειροτονημένοι από αυτόν, με την προϋπόθεση να ενωθούν σε μια Σύνοδο υπό τον Αρχιεπίσκοπο των Φλωρινικών Αυξέντιο Πάστρα, κάτι που τελικά δεν επετεύχθη. Ορισμένοι «ματθαιικοί» όμως αμφισβητούν κατά πόσο συνέβη αυτό και θεωρούν ότι οι χειροτονίες ήταν έγκυρες εξ αρχής, επειδή ο Ματθαίος ήταν ο τελευταίος μη αιρετικός ορθόδοξος επίσκοπος στη γη και άρα δικαιούνταν κατά τους ιερούς κανόνες κατ' εξαίρεσιν να προβεί μόνος του σε χειροτονίες νέων επισκόπων, προκειμένου να μην αφανιστεί η εκκλησία."

   2). https://paterikiparadosi.blogspot.com/2018/10/blog-post_74.html
   Για να μαθαίνουν κάποιοι: Γιά ποιόν λόγο δημιουργήθηκε η ΡΟΕΔ;
   ΣΧΟΛΙΟ Ανώνυμος10/10/18, 12:28 π.μ.

   "Η Εγκύκλιος Του Αγίου Φιλαρέτου Του 1978 Δεν Αφήνει Καμία Αμφιβολία Πως Δεν Ήθελε Σχέσεις Με Τους Γοχ. Απαγορευει Οποιαδηποτε Πνευματική Σχεση Με Γοχ Του Τότε Αρχ/Που Αυξεντιου, Ακόμα Και Την Απλη Συμπροσευχη Με Κληρικο Των Γοχ Στην Αμερικη Η Όπου Στη Διασπορα. Το 1985 Οπότε Και Κοιμηθηκε Ο Αγιοσ Φιλαρετος Δεν Ειχε Καμια Εκκλησιαστικη Σχεση Με Γοχ. Οι Ματθαιικοι Γοχ Ειχαν Κοψει Με Εγκυκλιο Τους Το 1976.
   Η Κοινωνια Της Ροεδ Με Τους Γοχ Αυξεντιου Ηταν Ανεπισημη, Οταν Το 1970 Πηγαν Στις Ηπα Δυο Επισκοποι Των Γοχ Φλωρινικων, Ο Αρχ/Πος Αυξεντιος Παστρας Και Ο Πειραιως Γεροντιος Μαριολης, Δεν Συλλειτουργησαν Ουτε Μια Φορα Με Καποιον Εστω Ιερεα Της Ροεδ. Εκατσαν Χωρις Να Κανουν Λειτουργια Ενα Μηνα Στις Ηπα.....
   Το Χαρτι Που Παρουσιαζουν Οι Γοχ Πως Ειναι Συνοδικη Αναγνωριση Των Χειροτονιων Του 1960 Και 1962 Ειναι Χαρτι Εξωσυνοδικης Προελευσεως, Δεν Εχει Τις Υπογραφες Ολων Των Επισκοπων, Δεν Εχει Την Υπογραφη Του Αρχ/Που Γαλλιας Θεοφιλου, Που Υποστηριζουν Οι Γοχ Οτι Χειροτονησε Τον Ακακιο Επισκοπο Μαζι Με Τον Σικαγου Σεραφειμ Το 1960, Δεν Εχει Συνοδικη Σφραγιδα Και Δεν Εχει Αριθμο Πρωτοκολλου, Δηλ, Χαρτι Που Ειναι Αποτελεσμα Μη Συνοδικης Διαδικασιας. Οσα Γινονται Εντος Συνοδου Τησ Ιεραρχιας Μιας Τοπικης Εκκλησιας Εχουν Αριθμο Πρωτοκολλου Και Η Αναγνωριση Μιας Ολοκληρης Τοπικης Εκκλησιας Στην Ελλαδα Δεν Εχει Καν Αριθμο Πρωτοκολλου;
   ...Αυτα Τα Διαβασαμε Σε Παλαιοημερολογιτικό Ιστολόγιο! Το Εγκολπιον Ορθοδοξιας, Και Δεν Βρηκαμε Καταρριψη Των Επιχειρηματων Οσων Γραφει Απο Αλλες Παραταξεις Γοχ,..."

   3) Πηγή http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2014/03/blog-post_24.html
   "ΔΑΣΚΑΛΟΣ ":
   "..Δεν θα σας κουράσω με ντοκουμέντα και στοιχεία για την προέλευση της Αποστολικής Διαδοχής των Γ.Ο.Χ., ήδη γνωστά στους ασχολούμενους με το θέμα, ούτε, από την άλλη, απλά θα αρκεστώ και μόνο στο πιο απλό, ότι ο αγιασμός των Παλαιοημερολογιτών δεν χαλάει (γεγονός που καταρρίπτει την συκοφαντία περί μη υποστατής ιερωσύνης), αλλά θα αναφέρω και το εξής σημαντικό: η Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς (ROCOR), και από την οποία έλκουν τις χειροτονίες τους οι Παλαιοημερολογίτες, είχε πλήρη λειτουργική κοινωνία με την Σύνοδο των Ενισταμένων από το 1994 μέχρι το 2007 που ενώθηκε με το Πατριαρχείο Μόσχας... "

   Σχόλιο-Ερώτηση προς όλους: Στο θέμα του ισχυρισμού του αγιασμού μόνο (Γιατί για τα έγγραφα υπάρχει ..θέμα όπως βλέπουμε), έχει κάνει κάποιος το "πείραμα", εκτός από ΓΟΧ, και συγκριτικά με αγιασμό (Αγίου Όρους ή Νέο) από τους συγκοινωνώντας το ΝΕΟ; Γιατί και της βρύσης κρατάει κάποιο διάστημα..

   Διαγραφή
 2. Π. Παισιε πριν από κάποιο καιρό είπατε ότι δεν ακολουθείτε τους αγιορείτες του π. Σάββα, γιατί δεν αναγνωρίζουν τους αγ. Παισιο, Πορφύριο, Ιάκωβο Τσαλίκη. Τώρα πως θα ομομοησετε με τους Γ.Ο.Χ. αφού ούτε αυτοί τους αναγνωρίζουν, είτε είναι είτε δεν είναι σε παρατάξεις. Μιλάτε για εορτολογικη ενότητα μέσω Ιουλιανού αλλά η πραγματική ενότητα μέσω της αναγνώρισης και του εορτασμου των Αγίων της Εκκλησιας δεν σας ενδιαφέρει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος12/5/19, 3:28 π.μ.

  Η Ενότητα της Εκκλησίας και η λειτουργική ενότητα ουσιαστικά εδράζεται μόνο στην αληθινή Ορθόδοξη Πίστη και όχι στα ημερολόγια και στον χρόνο, αρκεί να μην προδίδουμε την Μία Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία με την αντίχριστη παναίρεση πανθρησκεία του Οικουμενισμού... Για αυτό κανείς ποτέ δεν σκανδαλίστηκε επειδή στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ όταν σε μια ορθόδοξη Εκκλησία (Ναό) περιφέρουν τον Επιτάφιο την Μεγάλη Παρασκευή, την ίδια περίπου στιγμή χρονικά που τελείται στην Ελλάδα η «Πρώτη Ανάσταση», όπως επικράτησε να ονομάζεται ο Μέγας Εσπερινός της Κυριακής του Πάσχα, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και ακολουθεί η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου λόγω της διαφοράς ώρας (-10 περίπου ώρες στην Καλιφόρνια), χωρίς να διαταράσσεται η (λειτουργική) Ενότητα της Εκκλησίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος12/5/19, 9:03 π.μ.

  Π.Παισιε, δυστυχώς δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από σας. Αφού περιηλθατε την υπ' ουρανόν και περάσατε από όλα τα αντιοικουμενιστικα κινήματα, κατασταλαξατε στους ΓΟΧ! Κοινος τόπος όλων αυτών με τους οποίους συμφωνείτε είναι το μίσος και η μήνις εναντίον του π. Ευθυμιου και των Τρικαμηνικων, όπως υποτιμητικά τους αποκαλείτε! Αν συλλειτουργησατε μαζί του με προσωπικό κόστος, όπως αναφέρατε, τότε είστε αξιολυπητος! Δεν έχετε καταλάβει τίποτε από τους αγώνες του και τη θυσία του εδώ και 30 σχεδόν χρόνια. Ένα μόνο καταλάβατε μαζί με τους Αγιορείτες που ακολουθήσαμε αρχικά, πώς να θαψετε και να συκοφαντησετε το έργο του. Δεν προσεγγίσατε για να συνδράμετε η να διορθώσετε τυχόντα λάθη του κι ελλείψεις του αλλά για να τον εξουθενωσετε. Δεν προσκομιζουμε άλλο συμπέρασμα από την αλλοπροσαλλη κι αντιπατερικη στάση σας. Συγχωρέστε μας! Σεις είπατε!
  ΜΑΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο π.Παΐσιος Παπαδόπουλος, όταν κατάλαβε ότι την εποχή που ζούμε δεν πρόκειται ποτέ να ανέλθει στο επισκοπικό αξίωμα της κραταιούσας και διοικούσας εκκλησιαστικης δομής, λόγω και των αντιοικουμενιστικών πεποιθήσεών του περί της πίστης, δυστυχώς δείχνει δημόσια το πρόβλημα της ματαιοδοξίας και υπεροψίας στον κλήρο. Αν και φανερά ευαισθητοποιημένος για την αίρεση και ζηλωτής για εκκλησιαστική προσφορά σε σχέση με "επαγγελματίες" κληρικούς κάθε φρονήματος, ηθικής και αξιότητος, συνάντησε σχεδόν νομοτελειακά το ουκ κατ'επίγνωση γνωστό πρόβλημα των ΓΟΧ, βλέποντας το μειωμένο και μικρό ποίμνιο της αποτείχισης.
  Το πρόβλημα της ευρύτερης αναξιότητας του κλήρου και αψήφησης της τεράστιας ευθύνης είναι γνωστό από παλιά και τεκμηριωμένο.Στην εποχή μας δε είναι ευρέως διογκωμένο. Η ευθύνη αναζήτησης και μιας χαμένης ψυχής το ίδιο χιλιοειπωμένο, χωρίς βέβαια κατανόηση της σοβαρότητας. Το Άγιο όραμα της Κρίσεως με ανάξιους ρασοφόρους στον καιάδα από Αγιους Αγγέλους το ίδιο. Σωσμένοι Ιερείς που λάμπουν περισσότερο από Επισκόπους, σχηματίζουν επίσης το αιώνιο νόημα της αδέκαστης Κρίσης επί της ουσίας. Δείτε παρακάτω τι έλεγε ο Πατροκοσμάς και οι χριστιανοί της εποχής για το πρόβλημα της σωτηρίας στον κλήρο υπό καθεστώς κατοχής, προδοσίας και κρίσεως. Μετά ας αναλογιστεί κανείς την μεγέθυνση του ρίσκου στην εσχατολογική εποχή μας. Ταιριάζει απόλυτα με τον αγαπητό αγωνιστή πάτερ που εξετράπη, παρ' όλες τις προειδοποιήσεις πολλών τελευταία. Ταπεινωθείτε πάτερ Παΐσιε και αφήστε τα επίγεια μεγαλεία, γιατί έρχεται διωγμός στο μέλλον της γενιάς μας, όπως προειδοποιούν πολλοί και πολλά και αναμενόμενα γνωρίζετε και από τον μακαριστό π.Αυγουστίνο. Ακολουθήστε τουλάχιστον αρχικά το παράδειγμα του π.Ιωάννη από την αγκαλιά της Παναγίας που ομίλησε πρόσφατα στο ποίμνιο, προετοιμάζοντας συνειδήσεις και μάρτυρες για τον Χριστό και αφήστε τα επίφοβα επίγεια αρχηγιλίκια χωρίς σαφείς και εκ Θεού εκτενείς αποδείξεις και προτροπές. Ούτε θαυματουργικά ειδοποιήθηκαν πιστοί και ιερείς για την ηγετική αξία σας, ούτε, όπως σας είπαν παραπάνω στο άρθρο, το φρόνημα, οι γνώσεις και τα κείμενα σας προδιαθέτουν για κάτι ανάλογο. Επιπλέον ευθύνες που θα σας αναλογιστούν στην αδυσώπητη Κρίση αναζητάτε, κακώς.
  Αγ.Κοσμας ο Αιτωλός.
  ΔΙΔΑΧΗ Γ´
  ".....
  Τὸν παλαιὸν καιρὸν οἱ ἄνθρωποι, ὅταν ἤθελον νὰ παιδεύσουν κανένα ἄνθρωπον, ἔκανον ὅρκον καὶ ἔλεγον, νὰ δώσῃ ὁ Θεὸς νὰ τὸν βάλῃ μὲ τοὺς ἱερεῖς τοῦ 18ου αἰῶνος. Διὰ τοῦτο, ἀδελφοί μου, εἶνε δύσκολον τὴν σήμερον νὰ σωθοῦν πατριάρχαι, ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, κ.λπ. Διὰ τοῦτο σᾶς συμβουλεύω, ἅγιοι ἱερεῖς, τώρα ποὺ ἔχετε καιρόν, μετανοήσατε, ἵνα σωθῆτε."

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.