Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Η νέα ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ των αντι-Οικουμενιστών που εμπεδώνουν στο Ποίμνιο!

Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης:

« συντροφι μ τος αρετικος μπορε ν μς δηλητηριάσει κα ν μς θανατώσει πνευματικά»
     Ἂν  εμαστε πνευματικὰ ἀδύναμοι καὶ ἡ συμπεριφορτοῦ ἄλλου μς πηρεάζει ρνητικά, τότε πρέπει νμτν κατηγορομε, ἀλλντν ποφεύγουμε κανμν χουμε μαζί του συναναστροφς κασυνέπειες. Καὶ ἂν εναι αρετικς τότε ντν ποφεύγουμε τελείως κανμν τν δεχόμαστε. Γιατί συντροφιμτος αρετικος εναι πικίνδυνη, μπορενμς δηλητηριάσει καὶ νμς θανατώσει πνευματικά.
Γέροντας άκωβος Τσαλίκης

Νά, ποιά εἶναι νέα ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ τῶν ἀντι-Οικουμενιστῶν ποὺ διδάσκουν ἔργοις καὶ λόγοις! Καὶ δὲν καταλαβαίνουν(;) ὅτι ἔτσι, δίνουν τὴν δυνατότητα στοὺς Οἰκουμενιστὲς νὰ ἐμπεδώσουν τὴν Παναίρεση στο Ποίμνιο! Πὼς μὲ αὐτὴ τὴν τακτικὴ δὲν προκαλοῦν οὐσιαστικὰ προβλήματα στοὺς Οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι προχωροῦν στὴν ἐπέκταση τῆς Παναιρέσεως καὶ τὸ περαιτέρω «ρίζωμά» της στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας:
 Ἕως ὅτου –λένε– καταδικαστεῖ ἡ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ τοῦ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ δὲν δηλητηριάζει, δὲν θανατώνει! (κι ἂς τὴν ὀνομάζουν ὄχι ἁπλῶς αἵρεση, ἀλλὰ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ!).
   ΟΤΑΝ, ὅμως, καὶ ΑΝ καταδικαστεῖ (ἀπὸ ποιούς; Ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές; Ἀπὸ τοὺς ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ποὺ ἀρνοῦνται νὰ τοὺς κατονομάσουν;) τότε θὰ ἀρχίσει νὰ δηλητηριάζει καὶ νὰ θανατώνει!
    Ὅμως ὅλοι οἱ Ἅγιοι μᾶς διδάσκουν ὅτι ἡ αἵρεση δηλητηριάζει, καὶ θανατώνει, εἴτε καταδικασμένη, εἴτε ἀκαταδίκαστη, ὅπως καὶ ὁ Γέροντας Ἰάκωβος παραπάνω μᾶς λέει! Καὶ λέει καὶ κάτι ἄλλο ἀξιοσημείωτο ὁ Γέροντας Ἰάκωβος: Ὄχι μόνο οἱ αἱρετικοί, ἀλλὰ ἀκόμα καὶ ἡ κακὴ συμπεριφορὰ τῶν ἄλλων ἐπηρεάζει τοὺς ἀδύνατους! Πόσο μᾶλλον ἡ αἵρεση;
     Κι ὅμως οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς συνιστοῦν στοὺς πιστοὺς νὰ ἐξομολογοῦνται, νὰ καθοδηγοῦνται, νὰ κοινωνοῦν ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, καὶ δὲν τολμοῦν νὰ μᾶς δώσουν ἕνα ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ κατάλογο, ποιοί εἶναι αὐτοί, μετὰ τῶν ὁποίων δὲν πρέπει νὰ κοινωνοῦμε! Τουλάχιστον ποιοί ἐκ τῶν Ἐπισκόπων καὶ πνευματικῶν! Γιατί; Γιατὶ οἱ ἴδιοι κοινωνοῦν μαζί τους, ἀρνούμενοι πεισματικὰ νὰ διακόψουν τὸ μνημόσυνό τους! 
     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.