Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ κατά της Διακοπής Μνημοσύνου από τον «Ορθόδοξο Τύπο»!


  Κατὰ καιροὺς ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» ἐπανέρχεται μὲ δημοσιεύσεις συνεργατῶν του, γιὰ νὰ τορπιλίσει τὴν ἁγιοπατερικὴ ἀγωνιστικὴ διάθεση πιστῶν, ποὺ εἴτε ἔχουν ἀποτειχιστεῖ, εἴτε ἔχουν κατανοήσει τὴν ἀνάγκη ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστὲς καὶ ὅσους συμπορεύονται μαζί τους καὶ προετοιμάζονται γιὰ νὰ προβοῦν σ’ αὐτὴ τὴ σωτήρια καὶ ἐπαινούμενη ἀπὸ τοὺς Ἁγίους μας πράξη.
     Τὸ ἴδιο κάνει ὁ "Ο.Τ." καὶ στὸ ὑπ’ ἀριθ. 2185 φύλλο τῆς 27/10/2017 μὲ τὰ ἄρθρα ἑνὸς πρωτοπρεσβύτερου καὶ ἑνὸς Ἁγιορείτη μοναχοῦ. Τὸ ἕνα, μὲ τίτλο «Ἀντιαιρετικοὶ οἱ Ἅγιοί μας», εἶναι τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ. Καὶ τὸ ἄλλο, μὲ τίτλο «Τὸ θέμα τῆς Θεσσαλονίκης» εἶναι τοῦ μοναχοῦ Ἰωσήφ Διονυσιάτου.
   Μᾶς θλίβουν ἰδιαίτερα αὐτὲς οἱ νέες καὶ ἀτεκμηρίωτες ἕως διαστρεβλωτικὲς τῆς ἀλήθειας ἐπιθέσεις· τοῦ μοναχοῦ Ἰωσήφ (ποὺ δὲν τὸν γνωρίζουμε), ἀλλὰ περισσότερο ἡ ἐπιμονὴ τοῦ π. Γεώργιου (ποὺ γνωρίσαμε καὶ γιὰ ἕνα διάστημα συνεργαστήκαμε κατὰ τῶν Παναιρετικῶν Οἰκουμενιστῶν) νὰ ἐπιτίθεται εὐκαίρως ἀκαίρως κατὰ τῆς ἁγιοπατερικῆς ἀποτειχίσεως, μὲ λογικοκρατικὰ παραπλανητικὰ καὶ πάντως ΟΧΙ ἁγιοπατερικὰ ἐπιχειρήματα!
     Παραθέτουμε τὸ ἄρθρο του καὶ τὸ σχολιάζουμε. (Στὴ συνέχεια
θὰ σχολιάσουμε καὶ τὸ ἄρθρο τοῦ μοναχοῦ Ἰωσήφ).


"Ὀρθόδοξος Τύπος", αρ. φ. 2185, 27/10/2017    Ὁ ἔξυπνος Κερκυραῖος πρωτοπρεσβύτερος, π. Γεώργιος, πρῶτον χρησιμοποιεῖ τὴν φράση ἑνὸς Ἁγίου, γιὰ νὰ θεμελιώσει τὴν ἀναιρετικὴ τῆς ἀποτειχίσεως θέση του, καὶ δεύτερον τὴ φράση αὐτὴ τὴν χρησιμοποιεῖ - ἑρμηνεύει μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε τὸ νόημα τῆς πρώτης προτάσεως νὰ ἀναιρεῖ τὴν δεύτερη πρόταση. Γράφει:
      Ὁ ἅγιος Λουκᾶς Συμφερουπόλεως προτρέπει: «Νὰ ξέρετε, νὰ τὸ θυμάστε καὶ νὰ μὴ συναναστρέφεστε μὲ τοὺς αἱρετικούς. Νὰ μὴν ἀπομακρύνεστε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, νὰ μὴ σχίζετε τὸν χιτώνα τοῦ Χριστοῦ». Καὶ ὁμολογώντας ὅτι «πολὺ συνεκινήθη ἀπὸ τὴ διδαχὴ αὐτή», ὑπερθεματίζει καὶ προτρέπει κι ὁ ἴδιος τὴν «ἀποφυγὴ κάθε συναναστροφῆς μὲ τοὺς αἱρετικούς», ἀφοῦ ὅλοι οἱ Ἅγιοί μας αὐτὸ συνιστοῦν.
   Στὴ συνέχεια, ὅμως, πιστεύοντας ὅτι γράφει γιὰ ἀφελεῖς πιστούς, οἱ ὁποῖοι δὲν θὰ καταλάβουν τὸ τέχνασμά του, μᾶς σερβίρει τὴν πλάνη του! Γράφει:
    Ὁ ἅγιος Λουκᾶς «παράλληλα συνιστᾶ πατρικὰ καὶ τὴν παραμονὴ στὴν Ἐκκλησία…, γιὰ νὰ μὴ “σχίζεται” ὁ χιτώνας τοῦ Χριστοῦ.
   Κρίμα, πάτερ, Γεώργιε! Συνιστᾶτε στοὺς πιστοὺς νὰ παραμένουν κοινωνικοὶ μὲ τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Ἐσεῖς δὲν τὴν ἔχετε πολλάκις ὀνομάσει, ΟΧΙ ἁπλῶς αἵρεση, ἀλλὰ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ; Κι ἂν οἱ Ἅγιοι συνιστοῦσαν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς τῶν ἁπλῶν αἱρέσεων, φαντάζεσθε τί θὰ ἔκαναν γιὰ τὴν Παναίρεση; Οἱ αἱρετικοί, πάτερ, αὐτοὶ εἶναι ποὺ διαστρέφουν τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, καὶ αὐτοὶ εἶναι ποὺ σχίζουν τὸν χιτώνα τοῦ Χριστοῦ, κι ὄχι οἱ ἀποτειχισθέντες. Γιατὶ οἱ ἀποτειχισθέντες εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν αἵρεση κι ὄχι ὅσοι, χαρτοπολεμοῦν ἀνέξοδα, ἀφοῦ μὲ ἕνα τέτοιο χαρτοπόλεμο οἱ Οἰκουμενιστὲς χαίρονται καὶ δὲν παίρνουν ἐναντίον τους κανένα μέτρο.
    Εἶναι ἀπορίας ἄξιον, πῶς συμβιβάζετε τὰ ἀσυμβίβαστα! Πῶς, ἀπὸ τὴν μιὰ μᾶς λέτε ὅτι ὅλοι οἱ Ἅγιοι συνιστοῦν τὴν «ἀποφυγὴ κάθε συναναστροφῆς μὲ τοὺς αἱρετικούς», δηλ. διακοπὴ τῆς κοινωνίας μαζί τους, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ὑπονοεῖτε ὅτι ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές, δηλαδή ἡ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου τῶν αἱρετικῶν, εἶναι σχίσμα! Δὲν γνωρίζετε, ὡς πανεπιστημιακὸς δάσκαλος καὶ συγγραφέας σχετικῆς μελέτης γιὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, ὅτι ὁ Ἅγιος καὶ οἱ μαθητές του, διδάσκουν ὅτι οἱ αἱρετικοὶ ἀποτελοῦν «ἄλλη ἐκκλησία»; Νὰ σᾶς τὸ θυμίσουμε· ἢ μᾶλλον ὄχι σὲ σᾶς, γιατὶ τὸ γνωρίζετε καὶ τὸ ἀποσιωπᾶτε, ἀλλὰ στοὺς ἀναγνῶστες.
Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λοιπόν, θεωρούσε τον πατριάρχη Καλέκα (ο Καλέκας ήταν ο κανονικός Πατριάρχης καί δεν είχε καταδικαστεί από Σύνοδο)  αποκομμένο από την Εκκλησία με όσα αιρετικά έχει κάνει, διδάσκοντάς μας με συγκεκριμένο παράδειγμα, ποιοι αποτελούν μέλη της Εκκλησίας και ποιοι είναι αποκομμένοι απ’ αυτή, εξ αιτίας των κακόδοξων ενέργειών τους. Γράφει: «όποιος είναι αποχωρισμένος από τον Καλέκα [σ.σ.: Καλέκας σήμερα, είναι ο Βαρθολομαίος], τότε ανήκει πράγματι στον κατάλογο των Χριστιανών και είναι ενωμένος με το Θεό κατά την ευσεβή πίστι» («Οι αγώνες των μοναχών υπέρ της Ορθοδοξίας», Ι. Μονή Οσ. Γρηγορίου Αγ. Όρους, σελ. 268).
Στο ίδιο πνεύμα κινείται και ο ιερός Ιωσήφ. Όταν  ο πατριάρχης Καλέκας αφόρισε τον αγ. Γρηγόριο Παλαμά και τους ομόφρονές του (1344), έγραφε: Ποια είναι η Εκκλησία» που μας «έχει αποδιώξει; Η των Αποστόλων; Εμείς όμως είμαστε υποστηρικταί της και συμφωνούμε μαζί της… Επομένως δεν μας έχει αποβάλει η Αποστολική Εκκλησία…αλλά η καινοφανής Εκκλησία και τα παράδοξα δόγματα που αυτός [σ.σ. ο Καλέκας και ο Ακίνδυνος τότε, ο Βαρθολομαίος και ο Ζηζιούλας σήμερα] συνέστησε… Αφού λοιπόν έγινες εργαστήριον κάθε ψεύδους, κάθε συκοφαντίας, οποιουδήποτε φαύλου πράγματος,… πλεονεξίας, ιεροσυλίας,… έπειτα “χειροτονείς” και τον εαυτό σου Εκκλησία… σ.σ. [σ.σ.: Αυτά τα λέει στον ΝΟΜΙΜΟ και ΜΗ καθαιρεθέντα πατριάρχη).
Γιατί είσαστε Εκκλησία; Από το ότι δωροδοκείς; Από το ότι εξαγοράζεις τις δίκες; Από το ότι δεν κάνεις διάκριση μεταξύ των ανιέρων και των αγίων; Από ότι επιτρέπεις την είσοδο του ιερού σε όλους τους μολυσμένους και βέβηλους;… Από το ότι πωλείς την χάρι του Αγ. Πνεύματος;…
Άλλοτε πάλι χαρακτηρίζει την ψευδοεκκλησία του Καλέκα “σφαλεράν και πόρω Θεού βάλλουσαν”. [σ.σ. Χωρίς κάποια Σύνοδος να καταδικάσει τον Καλέκα και όλους τους άλλους «ορθόδοξους» που τον ακολουθούσαν]. Κατά συνεπεια ο πατριάρχης “δει υποταγήναι τη Εκκλησία, ης προ ολίγου αφηνίασεν αποσκιρτήσας”.. [σ.σ. Αλήθεια, πού βρισκόταν τότε η Εκκλησία; Ας απαντήσουν όσοι μας ρωτούν για το ίδιο θέμα σήμερα, και δεν καταλαβαίνουν το Μυστήριο της Εκκλησίας]. Για όλα αυτά ο ιερός Ιωσήφ συνιστούσε: “Αποκοπτέον ημάς της εκείνου κοινωνίας”. Προσέθετε δε ότι χρειάζονται πηγές δακρύων για να κλαύση κανείς το “σύντριμμα” της Εκκλησίας… και την καινοτομία της πίστεως» (σελ. 274-275, ἐδῶ).
     
     Βλέπετε, πάτερ Γεώργιε, τί λέγει ὁ ἱερὸς Ἰωσήφ; Παραμονὴ στὴν Ἐκκλησία καὶ ὑποταγὴ στὴν Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων ὀφείλει ὁ Πατριάρχης καὶ οἱ Οἰκουμενιστές· αὐτοὶ κάνουν σχίσμα κι ὄχι οἱ διακόπτοντες τὸ Μνημόσυνό τους. Γιατί, ὅσοι διακόπτουν τὸ Μνημόσυνο τῶν Οἰκουμενιστῶν παραμένουν στὴν Ἐκκλησία, ἐνῶ ὅσοι ὀρθόδοξοι κοινωνοῦν μαζί τους, βρίσκονται στὸ ρηγματῶδες καὶ σεισμογενὲς ἔδαφος τῆς Παναιρέσεως!
   Τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, πάτερ, δὲν εἶναι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ ὁ μητροπολίτης Ἰωάννης Ζηζιούλας, μετὰ τοῦ ὁποίου ὄχι μόνο συλλειτουργήσατε, ἀλλὰ καὶ δικαιολογήσατε τὴν συλλειτουργία μὲ τὸ γελοῖο ἐπιχείρημα ὅτι στὸ κήρυγμα ποὺ ἔκανε δὲν εἶπε κάτι αἱρετικό· ἦταν ὀρθοδοξότατος!!! Ἐσεῖς λοιπόν, παρότι στὴ συνέχεια διευκρινίζετε καὶ λέτε ὅτι «ὁ Ἅγιος συνιστᾶ τὴν πιστότητα καὶ υἱικὴ σχέση μὲ τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τοὺς Ποιμένες ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι οὐδεμία ἀναστροφὴ ἔχουν καὶ αὐτοὶ μὲ τοὺς αἱρετικούς», ἐσεῖς «ἔχετε ἀναστροφὴ» καὶ κανονικὴ κοινωνία μὲ τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ ἐπεκύρωσαν τὶς ἀποφάσεις τῆς αἱρετικῆς Κολυμπαρίου Συνόδου! Καὶ τὸ ἐξωφρενικό, ὑποστηρίζετε ὅτι, ὅπως ὁ ἅγιος Λουκᾶς, ἔτσι κι ἐσεῖς «στηρίζετε τὸ Ποίμνιο» στὴν ὀρθόδοξη πίστη! Πῶς πάτερ; Κοινωνώντας μὲ τὸν Ἱερώνυμο καὶ τοὺς ἄλλους Ἐπισκόπους, πιστοὺς ὀπαδούς (εἴτε ἐκ πεποιθήσεως, εἴτε ἐκ δειλίας) τοῦ Βαρθολομαίου;

   Στὴ συνέχεια, γιὰ νὰ «ἀποδείξετε» τὴν Ὀρθοδοξία σας, μᾶς διηγεῖστε πῶς νουθετήσατε «ἕνα οἰκουμενιστῆ διδάσκαλο», ποὺ αἱρετικοὺς θεωροῦσε μόνο τοὺς «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καὶ τοὺς Μορμόνους», λέγοντάς του ὅτι «αἱρέσεις εἶναι καὶ ὁ Παπισμὸς καὶ οἱ διάφοροι “Προτεσταντισμοί”».
   Σωστά, ἀλλὰ γιατί πάτερ, ἀποφεύγετε στὴν συγκεκριμένη περίπτωση νὰ ἐπαναλάβετε ὅτι καὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι αἵρεση, ὄχι μόνο ὅπως ὁ Παπισμός, ἀλλ' ὡς ὕπουλη αἵρεση, εἶναι χειρότερη ἀπὸ κάθε ἄλλη αἵρεση;
   Δυστυχῶς! ἡ ἀπάντηση εἶναι: γιατὶ κοινωνεῖτε μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές! Τοὺς ἐλέγχετε μὲ τὰ λόγια, ἀλλὰ μὲ τὰ ἔργα τοὺς ἀποδέχεστε! Καὶ ἔργα εἶναι οἱ συλλειτουργίες μαζί τους, τὸ ὅτι διδάσκετε ὅτι αὐτοὶ ἀποτελοῦν Ἐκκλησία καὶ σῶμα Χριστοῦ καὶ τοὺς ἀναστρέφεστε καθημερινῶς, ἀντίθετα μὲ ὅσα διδάσκει ὁ ἅγιος Λουκᾶς (τοῦ ὁποίου χρησιμοποιεῖτε τὸ παράδειγμα) καὶ κυρίως ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Ἅγιοι, τοὺς ὁποίους ἀποφύγατε νὰ ἀναφέρετε!
Σημάτης Παναγιώτης

8 σχόλια:

 1. Ανώνυμος1/11/17, 10:35 μ.μ.

  Σαν να λέμε ότι ο Βαρθολομαίος είναι αιρετικός αλλά αυτό που τον συγκρατεί με την Ορθοδοξία είναι η Ιεροσύνη του... και άντε βγάλε άκρη μετά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος2/11/17, 12:14 π.μ.

  Αυτά του Αγίου Γρηγορίου ( κι όχι μόνο) να τα βλέπουν και διαβάζουν κι οι αποτειχισμενοι πατερες που θεωρούν ότι οι παναιρετικοι έχουν Θεία Χάρη κι άρα Μυστήρια,λες κι εκτός Εκκλησίας υπάρχει Χάρις και το Άγιο Πνεύμα (μέγιστη βλασφημία)! Λες κι αν πιστεύαμε ότι αυτοί έχουν Χάρη, άρα Μυστήρια, άρα εντός Εκκλησίας, θα αποτειχιζομασταν.
  Κανείς πάπας δεν έχει καθαιρεθεί από το 1054 και μετά. Ο παπισμός όμως είναι κατεγνωσμενη αίρεση κι οι επιμέρους αιρέσεις του καταδικασμένες.
  Ομοίως ο οικουμενισμός είναι κατεγνωσμενη παναιρεση, συνοθυλευμα καταδικασμένων αιρέσεων, οπότε το επιχείρημα ότι αφού δεν έχουν καθαιρεθεί οι οικουμενιστες άρα είναι εντός Εκκλησίας, άρα έχουν Θεία Χάρη και Μυστήρια, απλά δεν στέκει. Αν είναι έτσι έχει κι ο πάπας.
  Μετά τη σύνοδο της Κρήτης που εισήγαγαν την παναιρεση συνοδικά δεν έχουν τίποτα. Το είπε κι ο Θεόφιλος, "όσοι κοινωνούν μαζί μας αποδέχονται τις αποφάσεις τις".

  Ομοιως μέτα την σύνοδο του 815 που επανέφερε την εικονομαχικη αίρεση, που είχε καταδικαστει από την Ζ ' Οικουμενική, ο Αγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης στις επιστολές του λέει ξεκάθαρα ότι οι αιρετικοι εικονομαχοι της εποχής του (κανείς εκ των οποίων δεν ήταν καθηρημενος όσο ζούσε ο Άγιος) δεν έχουν τίποτε.
  Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς προειδοποίησε ότι δεν θα έχουμε άνθρωπο να μας καθοδηγεί, κι οδηγός μας θα είναι μόνο τα γραπτά των Αγίων Πατέρων. Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν ειναι ετσι γιατι αν εσενα σε βαφτισε οικουμενιστης,πόρνος ή φονιας παπάς το ξερεις;Δεν θα ισχυει τοτε το βαπτισμα σου;δηλαδη η βασικη προυποθεση σωτηριας;

   Διαγραφή
 3. Ανώνυμος2/11/17, 2:58 π.μ.

  Πολύ κατατοπιστικό το κείμενό σου αδ.Παν/τη Σιμάτη. Αποδεικνύει την Ορθόδοξη θέση ανα τούς αιώνες των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, αυτές που δεν θέλουν να παραδεχθούν οι ''αποτειχισμένοι'' π.Θ.Ζήσης με τους ακολουθούντας αυτόν, αλλά και προσφάτως (ενώ τα αντίθετα έλεγαν στο παρελθόν)και η ομάδα των Αγιορειτών υπό τον π.Σάββα Λαυρεώτη. Ότι εμείς κάνουμε αποτείχιση γιατί θεωρούμε τους οικουμενιστάς αιρετικούς δηλ.βαρείς λύκους, απομακρυνόμαστε από αυτούς για να μη μας φάνε, αλλά συγχρόνως ωθούμε τα πν.μας τέκνα, να πηγαίνουν στούς ίδιους λύκους που γιά σάς (τα πν.τους τέκνα δηλ.) είναι καλοί λύκοι, θα σας φάνε τους λένε, αλλά δεν θα πονέσετε πολύ, έχουν 'ελαφρύ' δόντι, δεν πονάει πολύ ! Αυτοί (οι καλοί λύκοι!!!) είναι οι ποιμένες που έχουν αντιοικουμενιστικό φρόνημα, αλλά μνημονεύουν τους αιρετικούς επισκόπους. Ξεχνούν την απόφαση της 7ης Οικουμεν.Συνόδου που λέγει: "τοις κοινωνούσιν (τοις αιρετικοίς) εν γνώσει, ανάθεμα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος2/11/17, 11:32 π.μ.

  Οταν μερικοι χρησιμοποιουν σαν παραδειγμα για αποτειχιση, την σταση του Αγιου Γρηγοριου Παλαμα εναντι του Πατριαρχη Καλεκα, ξεχνουν οτι ο Αγιος ομιλουσε με αυθεντια, διοτι ειχε την Χαριν του Αγιου Πνευματος, επειδη ειχε φτασει σε κατασταση Θεωσεως, εφαρμοζοντας την Ησυχαστικη μεθοδο ασκησεως. Επομενως οι λογοι του ηταν αποτελεσμα της Φωτιστικης Εμπειριας που ειχε, επειδη "επασχε τα Θεια".
  Οι σημερινοι αποτειχιζομενοι, οταν κατηγορουν τον Πατριαρχη η τον Περγαμου η οποιονδηποτε αλλον, το κανουν επειδη εχουν παρομοια πνευματικη κατασταση με τον Αγιο, και ομιλουν με Αυθεντια, οπως εκανε ο Αγιος ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μα χρησιμοποιούν την αυθεντία του Αγίου γιατί ακριβώς έχουν ταπεινοφροσύνη, όντες επόμενοι τοις Αγίοις Πατράσι, και δεν θεωρούν τους εαυτούς τους αξίους να δογματίσουν εκ νέου, ενώ εσύ, που μάλλον πάσχεις τα θεία, πού βρίσκεις το λάθος; μόνον στην δειλία σου, την οποία προσπαθείς απεγνωσμένα να στηρίξεις ως ορθόδοξη θέση. Δικαίωμά σου. Όμως δεν μπορείς να κρίνεις τους ιερείς κα λαϊκούς που αποτειχίστηκαν.

   Διαγραφή
 5. Ανώνυμος2/11/17, 5:56 μ.μ.

  Ή είσαι "ευλαβής βλαμένος" (κατὰ Ν. Σωτηρόπουλο) ή εγκάθετος των Οικουμενιστών, Ανώνυμε 11:32. Τι καλύτερη εγγύηση για την ορθότητα της αποτειχίσεως η μίμηση ενός Αγίου που "μιλούσε με αυθεντία, διότι είχει την Χάριν του Αγίου Πνεύματος, επειδή είχε φτάσει σε κατάσταση θεώσεως"; Ασφαλώς δεν έχουν "παρόμοια πνευματικοί κατάσταση με τον Ἅγιο" οι αποτειχισμένοι (μιλώ για τον εαυτό μου), αλλά ακολουθούν την Παράδοση της Εκκλησίας, που είναι: οι ιδιώτες να ακολουθούν, να μιμούνται τους Αγίους κι όχι τους μεγάλους αιρετικούς της εποχής μας Βαρθολομαίο Αρχοντώνη και Ιωάννη Ζηζιούλα.
  Ι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος2/11/17, 7:25 μ.μ.

  Η αποτείχιση του αγίου Γρηγορίου βασίστηκε στις αποφάσεις της συνόδου του 1341 μ.Χ που καταδίκασε την αίρεση του βαρλααμισμού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.