Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Μήπως είναι καιρός, αντί για εναντίωση στο θείο θέλημα και προσκόλληση σε πρόσωπα, να ακολουθήσουμε με ταπείνωση το παράδειγμα των Αγίων;


"Π.Π.": Λάβαμε τὴν παρακάτω ἀπάντηση σὲ σχόλιο τοῦ κ. Κερμενιώτη ποὺ δημοσιεύσαμε ἐδῶ.

Απάντηση στον κ. Β. Κερμενιώτη

Του Ιωάννου Ρίζου

Ο κύριος Κερμενιώτης, δημοσίευσε ένα σχόλιο στο άρθρο μου «Η πυξίδα των αγίων», το οποίο και παραθέτω:
«Αγαπητέ (πρώην) φίλε Γιάννη, αποκρύπτεις να γράψεις μια πληροφορία που όμως δεν είναι ασήμαντη  λεπτομέρεια αλλά κεφαλαιώδες και κρίσιμο σημείο που αναδεικνύει την πλάνη όχι μόνο τη δική σου αλλά και όλων των ομοφρόνων σου της Υποχρεωτικής Αποτείχισης: Ο Μέγας Βασίλειος στην επιστολή που παρέπεμψες αναφέρεται σε όσους επικοινωνούν με τους αιρετικούς Αρειανούς. Ο Αρειανισμός, όμως καταδικάστηκε από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο δέκα (10) χρόνια ΠΡΙΝ ...γεννηθεί ο Άγιος!!! Μετά την καταδίκη αυτή οι Αρειανοί επίσκοποι εξέπεσαν του αρχιερατικού τους αξιώματος και καταστάθηκαν άκυρα τα μυστήρια που τελούσαν. Ωστόσο, επειδή είχαν με το μέρος τους την πολιτική εξουσία ταλαιπώρησαν πολύ και για πολλά χρόνια την Εκκλησία γιατί συνέχισαν να κατέχουν θρόνους. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνει αναγωγή στο σήμερα γιατί δεν είναι ίδιες οι συνθήκες. Ο Βαρθολομαίος, ο Ζηζιούλας, ο Μεσσηνίας κ.λ.π. δεν έχουν καταδικαστεί από καμμία Σύνοδο. Στο ίδιο τραγικό λάθος υπέπεσε και ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Στο σε Η πυξίδα των Αγίων.
                                     ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΡΜΕΝΙΩΤΗΣ
»

        Κύριε Κερμενιώτη,

       Ή έχετε άγνοια της εκκλησιαστικής ιστορίας ή επιλεκτική (δηλαδή πονηρή) κρίση!
       Λέτε ότι πλανιέμαι και πλανώ τους «ομοφρόνους» μου γιατί «αποκρύπτω» κ.λπ.,  κ.λπ. Είστε από τους πρώτους στην Ελλάδα που έδωσα το βιβλίο μου που μελετά την Αποτείχιση. Αν είχατε «ευθεία καρδιά» προς την αλήθεια, θα σας έπειθαν τα πολλά παραδείγματα που παραθέτω από περιπτώσεις κορυφαίων αγίων που αποτειχίστηκαν πριν κάποια Συνοδική καταδίκη της αίρεσης. Ανοίξτε το βιβλίο. Ίσως υπάρχει ακόμα ελπίδα.
Οι ρήσεις του Μ. Βασιλείου και Ι. Χρυσοστόμου που παρέθεσα εκφράζουν, όχι μια περιστασιακή, αλλά την διηνεκή θέση της Ορθοδοξίας σε ότι αφορά την ευθύνη μας στον μολυσμό δια της κοινωνίας με αιρετικούς, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν οι ημι-αρειανοί. Μπλεχτήκατε με ημερομηνίες και χάσατε την διδαχή των Πατέρων σχολιάζοντας άλλα αντί άλλων.
Θα σας δώσω δύο ακόμα παραδείγματα από την εποχή που αναφέρεστε για να δείτε αυτό που φαίνεται εύκολα στον υγιή πνευματικό οφθαλμό.
1. Ο Ωριγένης πέθανε το 251 μ.Χ. Οι θεολογικές του θέσεις καταδικάστηκαν και ο ίδιος αναθεματίστηκε  302 χρόνια μετά, δηλαδή το 553 μ.Χ. στην Ε΄ Οικουμενική Σύνοδο.
Όλα αυτά τα 302 χρόνια όμως, όλοι οι άγιοι μας αρχίζοντας χρονολογικά από τους πιο κοντινούς σε αυτόν (Παχώμιος, Μ. Αθανάσιος, Μ. Αντώνιος κ.α.) και μέχρι αυτούς του 6ου αιώνος θεωρούσαν αιρετικούς τους Ωριγενιστές, τους αναθεμάτιζαν και έκαιγαν τα συγγράμματα του. Πως λοιπόν λαός και κλήρος τον θεωρούσε αιρετικό πριν τον καταδικάσει η Ε΄ Οικουμενική;
Αν τότε ζούσατε κι εσείς, σίγουρα θα ονομάζατε πλανεμένους και σχισματικούς τους αντι- Ωριγενιστές αγίους Πατέρες!

2. Οι αιρετικές πλάνες των Γνωστικών άρχισαν σχεδόν από το 50 μ.Χ. επι Σίμωνος του Μάγου και συνέχισαν με τον Κήρινθο, τους Νικολαΐτες, τον Σατουρνίλο, τον Βασιλείδη, τον Βαλεντίνο, τον Μάνη, τον Μαρκίωνα κ.α. 
Οι Αποστολικοί  Πατέρες Ιγνάτιος Αντιοχείας και Πολύκαρπος Σμύρνης, αλλά κυρίως οι Επιφάνειος Κύπρου, Ειρηναίος Λουγδούνου και Ιππόλυτος Ρώμης πολέμησαν τους Γνωστικούς ως αιρετικούς χωρίς να έχει συνέλθει καμία καταδικαστική Σύνοδο εναντίον τους. Και μάλιστα ούτε στην Α΄Οικουμενική δεν καταδικάστηκαν.
Αν ζούσατε κι εσείς τότε, σίγουρα θα λέγατε πλανεμένους και σχισματικούς τον αντι- Γνωστικούς αγίους Πατέρες!
Μάλιστα ο Β. Στεφανίδης γράφει ότι: «Οι Γνωστικοί κατ΄αρχάς δεν απεσπώντο της Εκκλησίας, αλλά συνήρχοντο σε παρασυναγωγάς».

Με άλλα λόγια, οι αιρετικοί, όταν τους πολεμούσαν οι άγιοι μας ΗΤΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, όπως και σήμερα οι οικουμενιστές. Παρέμεναν όμως στη συνείδηση της Εκκλησίας ως αιρετικοί, γι' αυτό και όλοι οι άγιοι μας δίδασκαν στον κόσμο χρησιμοποιώντας την ίδια προτροπή: «να τους αποφεύγετε». Tο έλεγαν έτσι γιατί οι αιρετικοί ήταν ήδη μέσα στην Εκκλησία.

Γνωρίζετε που μπορείτε να βρείτε τα  τεκμήρια των πηγών σε αυτά που γράφω κ. Κερμενιώτη αλλά οι στόχοι σας δεν σας αφήνουν.
Υιοθετείτε πλήρως τον οικουμενισμό σε κρίσιμα θέματα όπως το ότι δεν είναι αιρετικός ο μη καταδικασμένος Συνοδικά αιρετικός, αλλά είναι …ορθόδοξος!
Όμως αυτά είναι ξένα προς την όλη Ορθοδοξία και δείχνουν τη βαθιά σας άγνοια…δυστυχώς και των φίλων σας.
Υπάρχουν εκατοντάδες αιρέσεις παλιές και νέες που δεν έχουν καταδικαστεί Συνοδικά.
Από την Πεντηκοστή μέχρι σήμερα, Συνοδική καταδίκη αιρέσεων υπάρχει  μόνο για 46 αιρέσεις, όταν μόνο οι αιρέσεις των πρωτοχριστιανικών χρόνων ήταν περίπου 80 και  όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σήμερα υπάρχουν περίπου 3.000 χριστιανικές αιρέσεις.
Η Ορθοδοξία από τα πρώτα χρόνια μέχρι σήμερα κρατά ως πυξίδα τα λόγια των αγίων, όπως πρωτο-ακούστηκαν στις «Διαταγές των Αποστόλων»: «Ομοίως και οι λαϊκοί, τοις τη γνώμη του Θεού εναντία δογματίσασιν μη πλησιάζετε, μηδέ κοινωνοί της ασεβείας αυτών γίνεσθε, λέγει γαρ ο Θεός  «Αποσχίσθητε εκ μέσου των ανδρών τούτων, ίνα μη συναπόλησθε αυτοίς».

«Oἵτινες τὴν ὑγιῆ ὀρθόδοξον πίστιν προσποιοῦντες ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δὲ τοῖς ἑτερόφροσιν, τοὺς τοιούτους, εἰ μετὰ παραγγελίαν μὴ ἀποστῶσιν, μὴ μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλὰ μηδὲ ἀδελφοὺς ὀνομάζειν...».
Σίγουρα σας φαίνονται σχισματικά  τα λόγια του Μ. Βασιλείου αφού δεν περιέχουν την Συνοδική επιβεβαίωση· … ε, κύριε  Κερμενιώτη;


27 σχόλια:

 1. Ανώνυμος11/6/18, 11:16 μ.μ.

  Αγαπητέ κ. Ρίζο γιατί ενώ ο Ωριγένης πέθανε το 253 μ.Χ. η καταδίκη του έλαβε χώρα 200 χρόνια αργότερα (553 μ.Χ) έχοντας ήδη μεσολαβήσει ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ Οικουμενικοί Σύνοδοι οι οποίες δεν ασχολήθηκαν με το θέμα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Υποθέτω ότι εφόσον οι άγιοι Πατέρες και ο λαός τους απέρριπταν στην πράξη ώς αιρετικούς και οι θέσεις των Ωριγενιστών δεν επεκτείνονταν αντιθέτως ακυρώνονταν απο την όλη Εκκλησία, οι άγιοι Πατέρες δεν θεωρούσαν αναγκαίο να ασχοληθεί Σύνοδος με αυτούς.
   Είναι μια περίτρανη απόδειξη οτι αν η συνείδηση της Εκκλησίας(κλήρος και λαός) προστατεύει την Πίστη, δεν χρειάζεται καμία Συνοδική επιβεβαίωση. Αυτή η επιβεβαίωση μπορεί να έρθει προσθετικά ως επίσημο και οριστικό κλείσιμο της όποιας αίρεσης.
   Ιω.Ρ.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος12/6/18, 10:24 π.μ.

   Ο Ωριγένης, αγαπητέ, υπήρξε εξαιρετικό μυαλό, πρωτοπόρος και μεγάλος Θεολόγος. Γιαυτό και οι Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας μας τον είχαν σέ τιμή. Όμως στην πρωτοπωρία του έκανε λάθη, τα οποία και επεσημάνθηκαν. Όσον καιρό τα λάθη του αυτά δεν εσκανδάλιζαν και δεν εδημιουργούσαν πρόβλημα στο πλήρωμα της Εκκλησίας, η Εκκλησία τα παραθεωρούσε, τα άφηνε να λησμονηθούν, χάρις στην προσωπικότητα του Ωριγένους και της γενικώτερης προσφοράς του στα θεολογικά γράμματα. Όταν όμως οι πεπλανημένες διδασκαλίες του άρχισαν να προκαλούν ζητήματα πλάνης πίστεως στους πιστούς, η Εκκλησία στην Ε' Οικουμενική Σύνοδο αποφάσισε την επίσημη καταδίκη των κακοδοξιών του Ωριγένους και ΟΧΙ του προσώπου του.

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος12/6/18, 3:23 μ.μ.

   Η αλήθεια είναι ότι μετά τον θάνατο του Ωριγένη, το έτος 253, δημιουργήθηκαν μέσα στην Εκκλησία δύο αντίθετα ρεύματα, ήτοι εκείνων που τον θαύμαζαν και μελετούσαν συστηματικά τα έργα του (οι ωριγενιστές), και εκείνων που απέρριπταν τις διδασκαλίες του (οι αντιωριγενιστές). Μεταξύ των δύο παρατάξεων έλαβαν χώρα αρκετές συγκρούσεις, οι λεγόμενες "ωριγενιστικές έριδες". Αυτή η κατάσταση επικρατούσε μέχρι τον ΣΤ΄ αιώνα. Το έτος 553 ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός συγκάλεσε την Ε΄ οικουμενική σύνοδο με σκοπό να εξετάσει ένα άλλο θέμα (τα λεγόμενα "Τρία Κεφάλαια"), το οποίο δεν είχε καμία σχέση με τον Ωριγένη. Μετά την έκδοση της απόφασης για τα "Τρία Κεφάλαια", ο Ιουστινιανός έστειλε ένα γράμμα στη σύνοδο, με το οποίο ζητούσε κατηγορηματικά να καταδικάσουν και την διδασκαλία του Ωριγένη. Ο σκοπός αυτής της ενέργειας του Ιουστινιανού ήταν να σταματήσουν οι ωριγενιστικές έριδες, όπως πράγματι σταμάτησαν μετά την απόφαση αυτή. Αρκετά από τα μέλη της συνόδου ήσαν ωριγενιστές και αντέδρασαν έντονα στην λήψη τέτοιας απόφασης. Όμως η πλειοψηφία των μελών ήσαν αντιωριγενιστές και με την υποστήριξη της ισχυρής αυτοκρατορικής εξουσίας εξέδωσαν 15 "αναθεματισμούς" κατά της διδασκαλίας του Ωριγένη.

   Διαγραφή
 2. Ανώνυμος11/6/18, 11:27 μ.μ.

  Κ. Ρίζο η πολλη οικονομια των Οικονομιστων και η κοινωνία τους με τους Οικουμενιστές τους κάνει να υιοθετούν τα επιχειρήματά τους. Υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη απο αυτη οτι η κοινωνία με τους Οικουμενιστες σκοτίζει τον νου και σε κάνει ιδιο με αυτούς?
  Για δε τον κ. Κερμενιωτη καταλαβαινουμε οτι η επαναστατικοτητα του περιορίζεται μονο στα λογια κι οχι στα εργα, όπως ολων των γνησιων συνδικαλιστων που σεβονται τον εαυτο τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος12/6/18, 8:15 π.μ.

  Αγαπητέ μας κ.Ρίζο,οι Οικονομιστές είναι η κατάντια του αντιοικουμενιστικού αγώνα.Οι θλιβεροί πατέρες της Οικονομίας,είναι κατάλληλοι για ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ!Στα διπλωματικά παιχνίδια παίρνουν άριστα!Και σίγουρα δεν είναι κατάλληλοι για Ορθόδοξοι ιερείς και αρχιερείς,οι οποίοι πρέπει να είναι πρότυπο αυταπάρνησης και ομολογίας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Α΄ ΜΕΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ κ. ΡΙΖΟ
  Αγαπητέ κ. Ρίζο, «άλλα αντί άλλων» είναι η απάντηση που μου έγραψες εσύ και ο φίλος σου ο κ. Τσακίρογλου.
  Ερωτώ:
  - Έγραψα πουθενά εγώ ότι «δεν είναι αιρετικός ο μη καταδικασμένος Συνοδικά αιρετικός, αλλά είναι …ορθόδοξος»;
  - Ανέφερα ποτέ ότι «ο 15ος Κανών προϋποθέτει μόνο ύπαρξη Συνόδου για να εφαρμοστεί»;
  Που τα είδατε αυτά; Γιατί βάζετε στο στόμα μου πράγματα που δεν τα έχω πει ποτέ;
  Ασφαλώς και είναι αιρετικός όποιος κηρύττει “γυμνή τη κεφαλή” αίρεση. Δεν χρειάζεται Σύνοδος για να το επιβεβαιώσει (για την ακρίβεια, πριν την Σύνοδο λέγεται «αιρετίζων». Μετά την καταδίκη του καλείται «αιρετικός». Αυτό μου το δίδαξες εσύ Γιάννη Ρίζο).
  Η κρίσιμη διαφορά είναι ότι μετά τη Συνοδική του καταδίκη ο αιρετικός αποκόπτεται του Σώματος της Εκκλησίας. Αν είναι αρχιερέας εκπίπτει του αξιώματός του και καθίστανται άκυρα τα μυστήρια που επιτελεί.
  Αυτό που επισήμανα εγώ είναι ότι όλοι εσείς που πρεσβεύετε την «Υποχρεωτική Αποτείχιση», προκειμένου να στηρίξετε αυτό το σαθρό οικοδόμημα, μπερδεύετε επίτηδες τα γραφόμενα των Αγίων Πατέρων. Παραθέτετε λόγους τους που μιλούν για «μολυσμούς» και καλούν σε άμεση αποτείχιση από τους αιρετικούς, χωρίς να διευκρινίζετε στους αναγνώστες σας ότι οι αιρετικοί εκείνοι ήταν εκτός Εκκλησίας γιατί είχαν καταδικαστεί από Σύνοδο! Για εσάς όλοι οι αιρετικοί είναι …ίδιοι! Και πριν και μετά την καταδίκη τους από Σύνοδο! Και πριν και μετά τις ενωτικές Συνόδους της Λυών και της Φερράρας- Φλωρεντίας όπου είχαμε Κοινό Ποτήριο! Σκόπιμα τα ισοπεδώνετε όλα και τα αναγάγετε, αυθαίρετα, στο σήμερα ώστε να τραβηχτεί από τα μαλλιά το …επιθυμητό αποτέλεσμα! Τι νόημα έχει λοιπόν να επικαλείσθε πληθώρα λόγων των Αγίων Πατέρων όταν τους διαστρεβλώνετε και τους χρησιμοποιείτε όπως σας συμφέρει;
  Δυστυχώς, τα τραγικά ολισθήματα των παλαιοημερολογιτών δεν σας έγιναν μαθήματα! Εκείνοι δογματοποίησαν το ημερολόγιο, ενώ εσείς την «Υποχρεωτική αποτείχιση» (την οποία υιοθετούν και οι παλαιοημερολογίτες!) Έχετε πάει στο άλλο άκρο με τους Οικουμενιστές οι οποίοι έχουν αναγάγει σε σωτήριο δόγμα Πίστεως την «μνημόνευση» του επισκόπου!
  Αν ήταν η αποτείχιση υποχρεωτική θα έπρεπε η Ανατολική εκκλησία να αποκόψει τη Δυτική 2-3 αιώνες πριν το οριστικό Σχίσμα του 1054, γιατί από τότε εξαπλωνόταν οι δυσσεβής αίρεση του Φιλιόκβε, η οποία, σημειωτέον, είχε ήδη καταδικαστεί τον 8ο αιώνα επί μεγάλου Φωτίου. Αν ήταν υποχρεωτική η αποτείχιση θα είχε αποτειχιστεί ο Άγιος Παΐσιος ο αγιορείτης τα τελευταία 30 χρόνια της ζωής του. Κι όμως, αποτειχίστηκε μόλις για 3 χρόνια επί Αθηναγόρα. Κανονικά, αυτό «ήταν υποχρεωμένος» να το πράξει ήδη από την «άρση των αναθεμάτων» του 1965. Είναι δυνατόν να πλανήθηκε ένας τόσο μεγάλος θεοφόρος Γέροντας; Ο Θεός του αποκάλυπτε καθημερινά, διορατικά και προφητικά, φοβερά πράγματα για τους προσκυνητές αλλά και για την Ελλάδα και δεν θα τον πληροφορούσε ότι έπρεπε οπωσδήποτε να αποτειχιστεί από τους Οικουμενιστές; Γιάννη, καταλαβαίνετε ότι έχετε παγιδευτεί σε μία δαιμονική πλάνη;
  Όσον αφορά τη βλάσφημη θεωρία σας περί «μολυσμού» θα σου υπενθυμίσω ότι ο Άγιος Κύρίλλος Ιεροσολύμων χειροτονήθηκε από δεδηλωμένο Αρειανό (τον Καισαρείας Ακάκιο) και ο Άγιος Ανατόλιος χειροτονήθηκε Πατριάρχης Κων/πόλεως από τον Αλεξανδρείας Διόσκορο, τον αιρεσιάρχη του Μονοφυσιτισμού. Αν λοιπόν δεν μολύνθηκαν οι άγιοι αυτοί από τη χειροτονία τους, πολλώ μάλλον δεν μολύνει το μνημόσυνο αιρετίζοντος επισκόπου και πολύ περισσότερο δεν μολύνονται όσοι κληρικοί, κατ’ οικονομίαν, ανέχονται και διατηρούν κοινωνία με επισκόπους που μνημονεύουν Οικουμενιστές! Μόλυνση υπάρχει ΜΟΝΟ αν μνημόνευθεί καταδικασμένος αιρετικός…. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Β΄ ΜΕΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ κ. ΡΙΖΟ
  Έγραψες επίσης, Γιάννη Ρίζο, ότι «οι αιρετικοί ΗΤΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, όπως και σήμερα οι Οικουμενιστές». Όμως, ο γέροντάς σου, ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς, ΔΕΝ το πιστεύει αυτό. Θεωρεί ότι η κρατούσα Εκκλησία έχει εκπέσει στην αίρεση και δεν είναι πλέον Εκκλησία του Χριστού! Πιστεύει επίσης ότι οι επίσκοποι έχουν εκπέσει του αξιώματός τους! Αυτά τα έγραφε και πριν από τη Σύνοδο της Κρήτης! Αν μετά την ψευτοπανορθόδοξη «Σύνοδο» της Κρήτης έχουν εκπέσει της Εκκλησίας του Χριστού οι αυτοκέφαλες Εκκλησίες που υπόγραψαν τις αιρετικές αποφάσεις της, τότε έχει εκπέσει και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Συνεπώς, δεν έπρεπε το Άγιο Φως να βγει στον μέγα Οικουμενιστή Πατριάρχη Θεόφιλο, αλλά έπρεπε να σχίσει την κολώνα του Ναού του Παναγίου Τάφου, να περάσει πάνω από την ανατολική Μεσόγειο, να στρίψει πάνω από την Πελοπόννησο, να κατέβει στο Όρος Κίσσαβος, να μπει στη σπηλιά του π. Ευθυμίου Τρικαμηνά και να ανάψει το κεράκι του! Επίσης και ο Αγιασμός θα χαλούσε και θα μύριζε άσχημα, κάτι το οποίο φυσικά δεν συμβαίνει.
  Δυστυχώς, αυτό που δεν κατάφερε η Σύνοδος που τον «καθαίρεσε», δηλαδή να τον εκβάλλει εκτός της Εκκλησίας, το επέτυχε ο ίδιος από μόνος του! Υπέπεσε στο ίδιο ολέθριο λάθος με τους παλαιοημερολογίτες: Μόλις εκείνοι αποκήρυξαν την Εκκλησία της Ελλάδος έγιναν σχισματικοί.
  Τελειώνοντας, Γιάννη: Δογματοποιώντας την «υποχρεωτική αποτείχιση», στην πραγματικότητα δεν είστε ούτε με την Ακρίβεια ούτε με την Οικονομία. Αυτοχρίζεσθε Υπερεκκλησία, γι’ αυτό και επιτίθεσθε με τόσο θράσος κατά πάντων! Στην πραγματικότητα όμως έχετε γίνει σχισματικοί. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια Γιάννη. Δεν είστε ούτε της Ακρίβειας ούτε της Οικονομίας. Είστε του Σχίσματος. Αφήστε λοιπόν κατά μέρος τους εγωισμούς και ταπεινωθείτε γιατί έχετε παρασύρει κόσμο. Λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους στην Ποσειδωνία της «Κατακόμβης» Κορίνθου.
  Υ.Γ. Θα παρακαλέσω τον φίλο σου τον Αδαμάντιο να μας πει από πού συνάγει ότι εγώ είμαι «φερέφωνο» και ποιοι είναι οι «καινούργιοι φίλοι» μου τους οποίους «προσπαθώ να ικανοποιήσω».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος12/6/18, 3:25 μ.μ.

   Μετά τον Τελεβάντο, ιδού και νέος Πάπας: Ο Κερμενιώτης. Έβγαλε την ετυμηγορία ως άλλη Σύνοδος: Ο π. Ευθύμιος κι εμείς μαζί του, είμαστε εκτός Εκκλησίας, σχισματικοί! Και με ανόσιο τρόπο μιλά όχι μόνο για τον π. Ευθύμιο, αλλά και για το Άγιο Φώς.
   Δεν θα απαντήσουμε στις ανοησίες του, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε με ένα τέτοιο υβριστή, καμία σχέση. Και φυσικά δεν θα ξαναδημοσιεύσουμε σχόλιά του, όπως κάναμε έως τώρα, έστω επιλεκτικά, γιατί πιστεύαμε ότι οι κοινοί αγώνες που κάποτε κάναμε μας συνέδεαν.
   Π.Σ.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος12/6/18, 6:34 μ.μ.

   κ. Κερμενιωτη, για μια ακομη φορα αποδεικνυετε, οτι ο δρομος της εντιμης αντιπαραθεσης χαριν της αληθειας, σας ειναι εντελως αγνωστος. Σας ευχαριστω θερμα για τις υβρεις και τους αφορισμους σας για μενα και τους αδελφους μου. Αποτελουν το καυχημα μας στο βιωμα της αποτειχισης, την οποια εσεις ουτε γνωριζετε ουτε επιδιωκετε.
   Αδ. Τσακίρογλου

   Διαγραφή
 6. Ανώνυμος12/6/18, 3:42 μ.μ.

  ΑΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙΣΤΑΜΑΙ! ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥ ΚΕΡΜΕΝΙΩΤΗ (Π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Π. ΜΑΞΙΜΟΣ, Π. ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ) ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΠΑΠΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ; ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ; Ή ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΜΩΣΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος12/6/18, 8:01 μ.μ.

   Δυστυχώς φρονούν τα ίδια με αυτόν κι αυτο θα καταδειχτει στην ημερίδα τους στην οποια οι πατέρες της Ι.Μ. Μηλοχωρίου θα βάλουν λεωφορείο για να παρευρεθούν μετα του ποιμνίου τους.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος12/6/18, 10:27 μ.μ.

   Γενικά να ετοιμαστούμε για θεαματικές κυβιστησεις από ιερωμένους που θεωρούμε αγωνιστες ομολογητες...

   Διαγραφή
 7. Επειδή δεν επιθυμούμε διάλογο και ανταπαντήσεις του κ. Κερμενιώτη, δεν θα δημοσιεύσουμε κανένα άλλο σχόλιο για το πρόσωπό του, εκτός από τυχόν απάντηση των τριών που θίγει προσωπικά ο κ. Κερμενιώτης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος13/6/18, 12:08 π.μ.

  Δεν κατακρίνω συγκεκριμένο πρόσωπο αλλά την νοοτροπία να κρίνουμε τα Εκκλησιαστικά ζητήματα χωρίς να θέλουμε να βιώνουμε την ιστορική και εκκλησιαστική αγιοπατερική ορθόδοξη οπτική… Αιρετικός λοιπόν είναι όποιος διαδίδει και διδάσκει δημόσια τις αιρετικές του απόψεις (είναι αιρετικός και όποιος έχει εκκλησιαστική κοινωνία με τους αιρετικούς καθώς επικροτεί την αίρεσή τους) δηλαδή στην ουσία άλλο Ευαγγέλιο και για αυτό είναι αναθεματισμένος (ΚΔ., Προς Γαλάτας, Κεφ. 1, στίχος 8 «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω») πριν τον καταδικάσει η (Οικουμενική) Σύνοδος που εκφράζει την Πίστη και Βούληση του Πιστού Λαού του Θεού που είναι ήδη αποτειχισμένος από τους εκάστοτε αιρετικούς υπακούοντας στον Άγιο Λόγο του Θεού (Β΄ Προς Κορινθ., 6:17 «ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς»).

  Ως Εκκλησία του Χριστού δεν χρειάζεται να επικαλούμαστε συνεπώς ΜΟΝΟ την «επιβεβαίωση θαυμάτων» (Άγιο Φώς, ωστόσο θαύματα γίνονται ακόμα και σε άπιστους καθώς ο Θεός βρέχει για δίκαιους και άδικους) για την ορθότητα της αληθινής Ορθόδοξης Αγίας Πίστεώς μας και για να υπακούμε στον Άγιο Λόγο του Θεού. Ας μην κρίνουμε με βάση μόνο την σημερινή κατάσταση στην Εκκλησία γιατί πριν έλθει ο αιρετικός Πάπας στην Ελλάδα το 2001 που υποδέχτηκε επίσημα η Ελληνική Εκκλησία ως «αδελφή εκκλησία» την αιρετική Παπική και πριν δημόσια δούμε από τα διεθνή ΜΜΕ το 2006, με τόσο μεγάλη δημοσιότητα, στην Κωνσταντινούπολη την μνημόνευση του αιρεσιάρχη Πάπα «ως αγιότατου Πάπα της Ρώμης» από τον οικουμενιστή Βαρθολομαίο, που τον προσκάλεσε, ποιος γνώριζε και είχε ενδιαφερθεί να ψάξει τον βαθμό που είχε διεισδύσει η αντίχριστη παναίρεση του Οικουμενισμού στην διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος ώστε να αποτειχιστεί; Αν ρωτήσουμε απλούς Έλληνες ορθόδοξους χριστιανούς ακόμη και σήμερα τι ξέρουν για την υποτιθέμενη «άρση των αναθεμάτων», που δεν αποφάσισε καμία Σύνοδος, πόσοι άραγε θα την γνωρίζουν;
  Φυσικά αυτό δεν αναιρεί και την ευθύνη των πνευματικών πατέρων αλλά και όλων των ορθοδόξων για την άγνοιά μας και την έλλειψη «ορθόδοξης αλληλοκατήχησης» ειδικά για την ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ του Οικουμενισμού όπως την διέγνωσε και ο σύγχρονος άγιος της εποχής μας Ιουστίνος Πόποβιτς.

  Δεν χρειάζεται θαρρώ να επεκταθούμε γιατί ισχύει πάντα ο Άγιος Λόγος του Θεού, Προς Τίτον, Κεφ. 3, στίχοι 10-11 "αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος13/6/18, 7:29 π.μ.

   Ετσι είναι αγαπητε ανωνυμε. Οσο δεν υπάρχει σωστή κατήχηση απο τους αποτειχισμένους πατερες θα υπάρχουν παντα ανόητοι που θα λένε "αφού είναι οικουμενιστης ο Ιεροσολύμων γιατι βγαινει το Αγιο Φως;" και άλλες τετοιες ασυναρτησίες. Δείξε μου λοιπόν το ποίμνιο σου και τα φρονήματα του για να σου πω τι ποιμένας είσαι. Αν συνομιλήσετε με το ποίμνιο των περισσότερων αποτειχισμένων πατέρων στα αρχονταρίκια τους με θλίψη θα διαπιστώσετε οτι και στις άλλες ενορίες παει και ιδεα δεν εχει απο αποτειχιση. Και η ευθύνη δεν ειναι μόνο του ποιμνίου αλλα κυρίως των αποτειχισμένων πατερων που δεν τους λενε την αληθεια αλλα την αποκρύπτουν για να μην χάσουν τον κόσμο τους και κυρίως την βοήθειά τους. Με τετοιους "ομολογητες" εχουμε να κάνουμε δυστυχως...

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος13/6/18, 7:43 π.μ.

   Εχει καμία αμφιβολία κανείς οτι αν δεν προηγούντο τα αποκαλυπτικά αρθρα της Π.Π. με το πλουσιο φωτογραφικο υλικο των συμπροσευχων του Ονουφριου με παπικους και μουσουλμάνους, οτι θα επεδίωκε ο π. Θ. Ζήσης να έχει στο πλευρο του τον κ. Λογγίνο για να προσδωσει κύρος στην Ημερίδα του; Θα νομιζαμε ακόμη οτι ο Λογγίνος ειναι πραγματικα αποτειχισμένος!! Και θα ξεστομιζε κι άλλα μαργαριτάρια ο π.Θεόδωρος όπως το αλησμόνητο "εχει ο Λογγίνος έργο μεγαλύτερο αυτου του Μεγάλου Βασιλείου"!! Καλα ένας δεν βρεθηκε στο αρχονταρικι της Ι.Μ.Μηλοχωρίου να του πει "τι λες πατερ μου?".
   Αλλα βέβαια οταν μιλάει η αυθεντία που λέγεται Ζησης οι υπολοιποι οφείλουν να σιωπούν.

   Διαγραφή
 9. Ανώνυμος13/6/18, 3:30 μ.μ.

  Αραγε πως νοειται ο μολισμος της Θειας Κοινωνιας ,κατα τους Πατερες .Ποιος μπορει να μας εξηγηση .Αναμενωμεν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος13/6/18, 6:18 μ.μ.

   Δεν υπάρχει μολυσμός της Θείας Κοινωνιας. Υπάρχει μολυσμος του πιστου που συγκοινωνει με κακοδοξους. Γιατί γίνεται συγκοινωνός της κακοδοξίας οταν δεν την πολεμαει αλλά την επικροτει. "Οι λαϊκοί, τοις τη γνώμη του Θεού εναντία δογματίσασιν μη πλησιάζετε, μηδέ κοινωνοί της ασεβείας αυτών γίνεσθε, τοις τη γνώμη του Θεού εναντία δογματίσασιν μη πλησιάζετε, μηδέ κοινωνοί της ασεβείας αυτών γίνεσθε".

   Διαγραφή
 10. Ανώνυμος15/6/18, 1:45 μ.μ.

  Αφου λοιπον τα ΜΥΣΤΗΡΙΑ εινε ΕΓΚΥΡΑ και ο ΑΓΩΝΑΣ ΚΟΙΝΟΣ προς τι ως εκ τουτου ο πολεμος αλλοτε και η ειρωνεια και κατηγοριες και σωρηδον υβρεις κατα καιρους προς τους π.Νικολαο ,π.Θεοδωρο ,π.Φωτιο ,π.Αγγελο κ.λ.πατερες που εναντιωνονται και πολεμουν την ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΝ και την ΛΗΣΤΡΙΚΗΝ κΟΛΥΜΠΑΡΙΟ συναξιν.Κοντα στους πατερες κατηγορειτε και οδηγειτε σε αποπροσανατολισμο και τους αδελφους μας που ενδεχομενως να μην εχουν την θεολογικη καταρτιση την δικη σας .ΜΑΘΕΤΕ ΤΟ οτι με τις ''ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΑΣ''[ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΤΕ ΑΛΛΟΤΡΙΟΝ ΙΚΕΤΗΝ] και την αλλοπροσαλλη-ανακολουθη συμπεριφορα σας και συμφωνη γνωμη σαφως οιουδηποτε καθοδηγου σας -το ολιγοτερον ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΤΕ και αναγκαζετε πολλους αδελφους να εινε διστακτικοι,αναποφασιστοι, προβληματισμενοι.ΕΚΕΙ ΚΑΠΟΥ ΒΟΛΟ-ΛΑΡΙΣΑ [ΕΡΩΤΗΜΑ]ΕΙΣΘΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΕΘΕΣΕ ΚΡΙΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΙΤΑΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣ ΟΛΩΝ.Και το παραδοξον ,ενω ολους κατακρινετε που δεν αντιδρουν ομοιως μ'εσας ,κατα καιρους Σ'ΟΛΟΥΣ [ΠΩΣ] απευθυνεσθε για ΕΝΩΣΗ ΣΕ ΑΓΩΝΑ κατα της ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ .Ας παρακαλεσουμε τον Υψιστο για συνεση και εγκρατεια λογων και επιθυμιων και εγκαρτερηση [Ο ΝΟΜΙΩΝ ΕΣΤΑΝΑΙ ΒΛΕΠΕΤΩ ΜΗ ...ΤΣΑΚΙΣΤΕΙ].Μην ΑΔΗΜΟΝΟΥΜΕ αδελφοι. Ισως καποιοι να μας ξεπερασουν και σε πολλα και αυτο να ευχομαστε ολοι μας .ΑΛΛΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ .Δεν σωζουμε εμεις την εκκλησια,αλλα σωζομαστε σ'αυτην μονον οταν ΕΝ ΤΑΞΕΙ και οχι ΩΣ ΕΤΥΧΕΝ [ΑΤΑΚΤΩΣ]μενομεν σ'αυτην. ΕΛΠΙΔΑ Ν'ΑΡΤΗΘΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟ.ΘΕΛΕΙ ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΧΙ ΜΙΚΡΟΨΥΧΙΑ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΟΒΟΥΛΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ανώνυμος15/6/18, 4:50 μ.μ.

  Φαίνεται ότι έχεις μεσάνυχτα, φίλε. Ο αγώνας δεν είναι κοινός, διότι οι τρεις πατέρες διδάσκουν ένα μετα-πατερικό αγώνα, που δεν εδίδασκαν οι ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ. Κανένας Άγιος ΠΑΤΕΡΑΣ (όπως κάνουν οι τρεις μεταπατέρες) δεν δίδασκε κοινωνία με τους αιρετικούς, τους οποίους κατονόμαζε ως αιρετικούς, και μάλιστα ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ και δεν έστελνε τα πνευματικά του παιδιά σ’ αυτούς! Αντίθετα προειδοποιούσε ότι πρόκειται για λύκους και φίδια. Τέτοιος είναι και ο Πειραιώς Σεραφείμ, ο ο δίγλωσσος και ανακόλουθος, τον οποίο ο π. Θεόδωρος αποκαλεί Λέοντα της Ορθοδοξίας και δέχεται τον υποτακτικό του π. Άγγελο ως ομιλητή στην αυριανή Ημερίδα. Τον Πειραιώς που διάβασε ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ κατά του Βαρθολομαίου για 2 συνεχείς χρονιές, και μετά τον προσκύνησε και τους έστειλε… ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ!!!
  Να λοιπόν, ποιοι οδηγούν σε αποπροσανατολισμό τους πιστούς (προς χαράν των Οικουμενιστών): οι πατέρες που ασύνετα υποστηρίζεις. Ως προς δε την μη ΚΡΙΝΕΤΕ, διάβασε λίγο την διδασκαλία των Αγίων, όπως του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και θα δεις ότι σε θέματα πίστεως, δηλαδή διαστροφής εδώ της αγιοπατερικής διδασκαλίας, πρέπει να ελέγχουμε (αυτό εξάλλου κάνεις κι εσύ για μας) τους διαστροφείς.
  Το μέτρο δεν είμαστε ασφαλώς εμείς, αλλά οι Άγιοι Πατέρες, όπως ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης που σας κάθετε στο στομάχι, γιατί καταδεικνύει την διαστροφή. Φυσικά και καλούμε σε ΚΟΙΝΟ αγώνα, αλλά σύμφωνο με την Παρακαταθήκη της Πίστεως κι όχι με τις ανακολουθίες και τις διαστροφές των τριών πατέρων. Προσκολλούμεθα σε πρόσωπα, αλλά στα πρόσωπα των Αγίων και τις Εντολές του Κυρίου, κι όχι σε πρόσωπα καθηγητών, όπως εσείς.
  Π.Σ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ανώνυμος26/6/18, 4:22 μ.μ.

  Ως φαινεται ουτε ακουσατε ,ουτε σαφως μελετησατε τα λεγομενα στην ημεριδα .ΔΥΣΤΥΧΩΣ.ΖΗΛΟΣ-ΕΠΑΡΣΙΣ-ΑΜΕΤΡΟΣ ΕΓΩΙΣΜΟΣ,τι να πει κανεις.Δεν βλαπτει να μελετουμε και λιγο την .Αγια Γραφη και να βλεπουμε τι ιστορικα γεγονοτα μας αφησε ο ΚΥΡΙΟΣ μας .Εσεις λ.χ.,που εκκλησιαζεστε και οι γονεις σας και τα μικρα παιδια και τα αδελφια σας .Απο που παιρνετε [δεχεστε] ΜΥΣΤΗΡΙΑ .Βαπτισεις ,Εξομολογηση,γαμους ,ευχελαια,αγιασμους,κηδειες,Ορθοδοξες ακολουθιες .Εσεις δεν καμετε καθολου οικονομια.Αν δεν το ειδατε εως τωρα η δεν το προσεξατε,οι πατερες της ημεριδος, μας καλουν κατα την ακριβειαν ,να κοινωνουμε με τους ιερεις και πατερες που διεκοψαν το μνημοσυνο αιρετιζοντων επισκοπων[τΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΙΝΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟ] και κατα την'' οικονομιαν''να κοινωνουμε ''ΜΕ ΙΕΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΝ .-ΣΟΦΟΝ ΤΟ ΣΑΦΕΣ.Στην ημεριδα αυτα αιτιολογηθηκαν πληρως .Προς τι τα'' πικροχολα''σχολια σας.Μηπως καποια συνοδος καταδικασε λαο η πατερες που εκαναν οικονομια,με σκοπο να φερουν το ποιμνιο στην ακριβεια.Για την οικονομια ακουστηκαν καποια παραδειγματα ακομη και του Αγιου Θεοδωρου η μηπως δεν εινε ετσι.Επιπροσθετως δεν εινε κανεις αρμοδιος''ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ'' Η''ΝΑ[ ΕΠΙΒΑΛΕΙ] ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ οπως οι πατερες της ημεριδας.Εξ αλλου αυτοι εχουν και πνευματικους και πιστευουμε οτι εχουν ευλογια ,διοτι γνωριζουν και τις αδυναμιες και αναγκες ''πνευματικες'' κ.α.,των ποιμνιων των. ΤΟ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ .ΟΡΑΤΕ ΕΙΣ ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΚΡΙΣΙΣ .ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΕΝΔΕΛΕΧΩΣ ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ.ΤΕΧΝΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ.Ο ΝΟΜΙΩΝ ΕΣΤΑΝΑΙ ΒΛΕΠΕΤΩ ΜΗ...,,.ΤΟ ΑΠΕΥΧΟΜΜΑΣΤΕ.ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ ΚΑΙ'' ΥΣΤΕΡΟΤΕΡΟΥΣ''.Γνωριζει ο Κυριος προβατα του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος27/6/18, 1:12 π.μ.

   Αντί επανάληψης των θέσεων που θα σου απεδείκνυαν ότι δεν παρακολουθείς τις αποστομωτικἐς απαντήσεις, σε οσα λες, που έχουν δημοσιευτεί σ' αυτό το ιστολόγιο, και αντί άλλης απαντήσεως δες εδώ
   https://paterikiparadosi.blogspot.com/2018/06/blog-post_476.html

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος27/6/18, 1:45 π.μ.

   Λέτε: ΜΕ ΙΕΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΝ .
   Προφανως εννοειται τους ιερεις που μνημονευουν επισκόπους Οικουμενιστες ως "ορθοτομούντες τον λόγον της αληθείας"...ΦΟΒΕΡΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!!!
   Λέτε: Εξ αλλου αυτοι εχουν και πνευματικους και πιστευουμε οτι εχουν ευλογια.
   Μας είναι αδιάφορο αν έχουν ευλογία ή όχι από τους πνευματικούς τους να κάνουν οικονομία σε θέματα πίστεως. Ευλογία απο τον Θεο έχουν;
   Ποιός μας εγγυάται οτι η οικονομια που κανουν εδω και 15 χρονια ειναι ευπροσδεκτη απο τον Θεό; Η επικράτηση της παναιρεσης του οικουμενισμου μας δείχνει οτι θετικο αποτελεσμα η οικονομια δεν εχει. Και ξέρετε τι εκαναν οι Χριστιανοι οταν επικρατουσε η αιρεση; ΕΧΥΝΑΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ δεν έλεγαν σαν κι εσας "δεν εχουμε ιερεις να μας παντρεψουν να μας κοινωνησουν κτλ. ας κάνουμε μια οικονομια".

   Διαγραφή
 13. Ανώνυμος27/6/18, 11:09 π.μ.

  Αναμενομεν ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ επι των γραφομενων.ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΘΗΣΙΣ .Εξ αλλου τα χριστιανικα ιστολογια ειναι για μαθηση, διαδοση ,ενημερωση ,συνθεση εν Χριστω ,και οχι για ''κοντρες''η επιδειξη γνωσεων η Αγιογραφικων χωριων.ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΘΑ και απο την παρουσια τινων συνετων πατερων ενιοτε και λαικων. Δεν εινε φρονιμο να αποστομωνουμε αδελφους αγαπητοι αλλα να συγκροτουμε κοινωνια κατα Χριστον [εκκλησια].Διακρινεσθε ετη και ετη απο πνευμα αντιλογιας .Καμετε ταμειο και 'δεστε το.Αν ,ας υποθεσουμε ,αν ταυτιζεται ο πνευματικος καθοδηγητης [καθ'αναρτηση στο ιστολογιο σας]η παιρετερω καθοδηγητες με τετοιου ειδους ''αδελφικες'' συμπεριφορες τοτε,....,ΤΡΑΝΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ .Αν δεν μας απατα η μνημη [εχει ξαναγραφει αλλα δεν εχει αναρτηθει] παμπολλες φορες καλειτε-ΣΕΙΣ-ΝΑΙ- ΣΕΙΣ σε κοινους -ΑΓΩΝΑΣ-και επιδιωκετε μονιμως να σας καλουν σε ημεριδες η ομιλιες ,ΑΛΛΑ οχι να συνδιαλλαγητε και να συνθεσετε εκει μα ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΗΤΕ και να καθοδηγησετε ως οι μονοι κατεχοντες την ''ΑΛΗΘΕΙΑΝ'' ητις εστιν ΠΡΟΣΩΠΟΝ. Προς τι τουτον .ΑΣ ΕΡΩΤΗΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ [Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗΣ ΕΚΑΜΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ,- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ -.ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΞΑΙΦΝΗΣ ΔΕΝ ΜΑΤΑΜΕΤΕΡΧΕΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ .ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΑ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ Ν'ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΟΧΙ ΜΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ .Εκει ΘΕΣΣΑΛΙΑ μερια και νοτιος ΕΛΛΑΣ ο μακαριστος ''ΘΕΤΤΑΛΟΣ'' γεροντας π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ [και οχι μονον] ΑΓΩΝΕΣ ''μας'' ΔΙΔΑΣΚΕΙ, οχι εριδες και διχοστασιες ,[το ΠΝΕΥΜΑ,...,ΤΟ ΕΝΝΟΥΝ ,,,ΤΟ ΜΕΡΙΖΟΝ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ],,,.Ελπιδα ''το αποδεχεσθαι τουτον''.Αναμενομεν .ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος27/6/18, 7:55 μ.μ.

   Δεν κατάλαβες τίποτε, αδελφέ. Ποτέ δεν επιδιώξαμε να μας καλέσουν σε Ημερίδες. Στην Ημερίδα του Πειραιώς αρνηθήκαμε να πάμε, παρότι μας κάλεσαν για ομιλητές, γιατί δεν εξασφαλίζετο η επί ίσοις όροις παρουσίασης της αλήθειας και πήγαμε ως απλοί ακροατές και μιλήσαμε. Αν καυτηρίασαν κάποιοι με σχόλια την παράλειψη να καλέσουν το π. Ευθύμιο στην Ημερίδα της Θεσσαλονίκης, είναι γιατί πράγματι θέλουμε κοινούς αγώνες, αλλά ΟΧΙ με μεταπατερικές μεθόδους που διευκολύνουν τους Οικουμενιστές και δεν προσφέρουν τίποτα στον αγώνα. Δεν θέλουμε να επιβληθούμε εμείς, αλλά η αλήθεια του Κυρίου. Όσο για την Οικονομία του π. Ευθυμίου, ακριβώς αυτό δείχνει την ορθόδοξη Παράδοση που ακολουθεί. Πορεύεται το δρόμο της Ακριβείας, όπως διδάσκουν οι Πατέρες και όπου χρειάζεται οικονομεί τα πράγματα και δεν κάνει την Οικονομία Ακρίβεια.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος27/6/18, 7:57 μ.μ.

   Το οτι σας ενοχλεί περισσοτερο η έντονη αντιλογία από την παραπλάνηση και διαστρέβλωση της διδασκαλίας της Εκκλησίας ειναι ανησυχητικο...και αν εσεις μας εγκαλείται για επίδειξη γνώσεων ή για προσπάθεια να αποστομωθεί η άλλη πλευρά (αυτό ειναι δική σας αισθηση και εκτίμηση) εμεις εγκαλούμε την αλλη πλευρά ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ για ενσυνείδητη διαστρέβλωση της παραδοσης της Εκκλησίας και παραπλάνηση του ποιμνιου.
   ΒΡΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΚΑΚΟ...

   Διαγραφή