Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

Υποστηρικτική ανακοίνωση Ρωσσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Διασποράς

για την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: 28 Απριλίου 2018
Ανακοίνωση της Συνόδου των Επισκόπων της Ρωσσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Διασποράς για την Υποστήριξη της Κανονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας

Εμείς, τα μέλη της Συνόδου των Επισκόπων της Ρωσσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Διασποράς, που εκτελούμε το ποιμαντικό μας έργο στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την
Αυστραλία, παρατηρούμε με πόνο ψυχής ότι στο ιερό έδαφος του Κιεβάν Ρως, την πολυαγαπημένη μας γη της Ουκρανίας, αναδύονται για άλλη μία φορά προδοτικές πολιτικές φιλοδοξίες -όπως έχει συμβεί ξανά στην ιστορία- υπό το πρόσχημα των θρησκευτικών δραστηριοτήτων, αλλά με προφανή σκοπό να πυροδοτήσουν εχθρότητα και διαφωνία μεταξύ των Ορθοδόξων λαών, με πρόθεση την υποκίνηση σχίσματος στην Εκκλησία. Σε αυτήν την μακρόχρονα-πολύπαθη γη, επιχειρείται να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή «αυτοκέφαλη εκκλησία» στη θέση της κανονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας, αναγνωρισμένης από όλους και με προκαθήμενο τον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου και Πάσης Ουκρανίας Ονούφριο. Η Εκκλησία αυτή διατηρεί αυτονομία από το 1990 – δηλαδή, διοικεί αυτόνομα και ανεξάρτητα. Σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον ενός πονηρού εγχειρήματος χειραγώγησης των θρησκευτικών συναισθημάτων και καθυπόταξής τους στις πολιτικές σκοπιμότητες των αρχών, αντιβαίνοντας ευθέως την παράδοση και την κανονικότητα της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Προσευχόμαστε στον Παντοδύναμο Θεό να σκορπίσουν σαν τον καπνό τα πάθη και οι ταραχές που ανακινήθηκαν από τις ενέργειες εκείνων που δεν γνωρίζουν το πνεύμα και την πληρότητα-χάριτος της εκκλησιαστικής τάξης, να καταλαγιάσει το έλεός Του τις έριδες, και η ειρήνη του Φιλάνθρωπου Θεού, του Αναστηθέντος την τρίτη ημέρα εκ νεκρών, να βασιλεύσει στις καρδιές τους.
Με αυτήν την ανακοίνωση, εκφράζουμε την πλήρη υποστήριξή μας στην Αυτού Μακαριότητα τον Μητροπολίτη Ονούφριο, καθώς και στους αδελφούς-αρχιερείς, κληρικούς, μοναχούς και το πιστό ποίμνιο της μοναδικής κανονικής Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, και με αγάπη σκύβουμε μπροστά στους ομολογιακούς τους αγώνες. Καμία αλλαγή δεν δύναται να εισαχθεί ή να επιβληθεί στη ζωή της Εκκλησίας από κοσμικές αρχές. Οι σημερινές έξωθεν απόπειρες να επηρεαστεί η ζωή της Εκκλησίας αποκαλύπτουν τα πραγματικά μη-εκκλησιαστικά κίνητρα και τους στόχους εκείνων που προσπαθούν να τις εφαρμόσουν.
Καλούμε όλους να προσευχηθούν για την κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία στη Γη της Ουκρανίας, να αποβεί μάταια η τωρινή απόπειρα σχίσματος στην Εκκλησία, και να επικρατήσουν η ειρήνη και η αδελφική αγάπη στις σχέσεις των Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών.
***
Μετάφραση Φαίη για το ΑΒΕΡΩΦ
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
NEW YORK: 28th April, 2018
Statement of the Synod of Bishops of the Russian Orthodox Church Outside of Russia in Support of the Canonical Ukrainian Orthodox Church
We, the members of the Synod of Bishops of the Russian Orthodox Church Outside of Russia, who carry out our ministry in North America, Europe and Australia, behold with pained soul that in the sacred territory of Kievan Rus’, our beloved land of Ukraine, treacherous political aspirations arise once again — as has happened before in history — under the guise of religious activities but with the evident purpose of inciting enmity and discord amongst the Orthodox people, with the intention of inciting a schism in the Church. Attempts are now being made to create, in this long-suffering land, a separate «autocephalous church» in place of the canonical Ukrainian Orthodox Church, recognized by all and headed by His Beatitude Metropolitan Onouphry of Kiev and All Ukraine. This Church has possessed autonomy since 1990 — that is to say, self-governance and independence in its administration. Before us at present is nothing other than a crafty effort to seize upon religious sentiments and subordinate them to the political goals of today’s authorities, directly contradicting the tradition and canonical norms of the Holy Orthodox Church.
We pray to Almighty God that the passions and troubles stirred up by the efforts of those who are alien to the spirit and grace-filled order of the Church might vanish like smoke, that dissensions may be quieted by His mercy, and that the peace of our Man-loving God, resurrected from the dead on the third day, may reign in their hearts.
With this statement, we express our complete support for His Beatitude Metropolitan Onufry, together with his brother-archpastors, clergy, monastics and the faithful flock of the sole canonical Ukrainian Orthodox Church, and with love we bow before their confessor-like struggles. No alteration to the life of the Church can be initiated or imposed upon her by secular authorities. The present attempts to influence the life of the Church from the outside reveal only the fundamentally non-ecclesial motives and goals of those attempting to implement them.
We call on all to pray for the canonical Orthodox Church in the Land of Ukraine, that the present attempt at church schism will come to naught, and that peace and brotherly love may ever prevail in the relations between the Local Orthodox Churches.
Πηγή THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH OUTSIDE OF RUSSIA
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.